Jautājiet mums

Labdien! Pašlaik mācos PIC kursos, bet gribētos zināt, kas notiks pēc 1. janvāra jau ar iesāktiem kursiem?

Labdien! 2018. gada rudenī uzsāktie kursi no Jaunā gada tiks organizēti Bērnu jauniešu centra telpās, 1905. gada ielā 10, un tiks pabeigti, kā plānots. Par precīziem datumiem dalībniekus informēsim pēdējā nodarbībā, kā arī informācija par kursiem tiks publicēta pašvaldības mājaslapā.

11.12.2018 13:15

Vai pašvaldība varētu kaut kā rīkoties, lai pie "Maximas" stāvvietas tiktu sākārtots apgaismojums. Viena no lampām jau ilgāku laika periodu "raustās". It kā sīkums, bet šī problēma jau pastāv ilgāku laiku un vai tiešām par to neviens nav atbildīgs un nevienam neliekas, ka vajadzētu tur ko darīt? Vai, ja šo lampu salabot ir pārāk "dārgi", tad varbūt labāk to vispār izskrūvēt?

Labdien! Informējam, ka Kuldīgas novada pašvaldība neapkalpo un neuztur veikalu vai citu iestāžu stāvlaukumu ārējo apgaismojumu. Jūsu norādītā laterna stāvlaukumā ir tirdzniecības centra "MAXIMA" īpašums. Jūsu sniegto informāciju tālāk nodevām t/c pārstāvjiem, kas operatīvi problēmu risinās.

11.12.2018 13:02

Man atkal jautājums par ielu kaisīšanu.Mēs Pārventā kā Sūnu ciemā. Pulkstens jau desmit, bet ielas kā spogulis.Un lūdzu nerakstiet man atbildi no noteikumiem, kā būtu jābūt.Ka speciālists jau no rīta četros apseko pilsētu un norīko ielu kaisītājus kur nepieciešams.Mēs gaidām reālu darbību.Jauku dienu!

Labdien! Dežūras no rītiem tiek sāktas jau 4.00. Konkrēti dienā, par kuru jautājat, no 4.00 līdz 6.00, apsekojot ielas, netika konstatēts apledojums. Visā pilsētā apledojums sāka veidoties pēc 6.00 un tika pieņemts lēmums sākt kaisīt ielas ar pretslīdes materiālu. Sākām, kā parasti, ar pilsētas galvenajām ielām un tad prioritārā kārtībā visas pārējās ielas. 8.00 galvenās ielas bija nokaisītas. Preventīva kaisīšana netiek veikta.

11.12.2018 12:40

Lūdzu publicēt informāciju par ēkas Kuldīgā Dzirnavu iela 5 iegādei paredzēto summu, kā arī lūdzu sniegt informāciju no kādiem līdzekļiem plānots finansēt nekustamā īpašuma iegādi.

Labdien! Kuldīgas novada domes 30. novembra sēdē tika lemts par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā iegādi. Sākotnēji pārdevējs īpašumu piedāvāja iegādāties par 270000,00 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši euro). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1363m2, bankas ēkas 624,5m2 un garāžas 70,3m2. Nekustamo īpašumu paredzēts iegādāties atbilstoši sertificēta vērtētāja SIA “Eiroeksperts” sagatavotajam nekustamā īpašuma vērtējumam par nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kurā noteiktā īpašuma tirgus vērtība ir 215000,00 EUR (divi simti piecpadsmit tūkstoši euro). Nekustamā īpašuma iegādi paredzēts finansēt no pašvaldības pamatbudžeta, slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz 6 mēnešiem.

11.12.2018 06:23

Labdien! Pārventā tiek sakārtots mazo šķērsieliņu segums,tas priecē.Gribētos zināt,kas ir plānots darīt ar Jaunsaimnieku ielu-tā regulāri ir bedraina,bet transporta intensitāte ir lielāka kā mazajās ieliņās.Žēl skatīties,kā pa to brauc tūristu autobusi uz Smilšu alām.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka Jaunsaimnieku ielā pašlaik bez grants seguma uzturēšanas darbiem nav paredzēti citi darbi. 2019. gadā plānots, turpināt grantētām ielām veikt divkārtu virsmas apstrādi, kas novērš grantēto ielu putēšanu orientējoties uz teritorijām, kur blīva dzīvojamo māju apbūve.

06.12.2018 07:16

Labdien,gribu Jums pajautāt,vai pastaigas taciņā solu būs vairāk kur atpūsties.Jo mums veciem cilvēkiem ir ļoti liels gabals ko iet un atpūtas vietiņa bija par maz.Pastaigas vieta ir burvīga,skaisti bet mūsu cilvēki ir tādi nekārtīgi,visur samētāts netīrumi bet tādi nu mūsu tauta ir.Jūs esat izdomājuši jauku pastaigas vietu par to Jums Lielu Lielais Paldies.Bet soliņus vajadzētu mazliet vairāk. Mums ir ļoti daudz bezdarbnieki,lai viņi iet un uzkopj tur pastaigas vietu,viņiem taču maksā pabalstu,lai pastrādā mūsu pilsētas labā,un par to arī saņem pabalstu.Paldies ka uzklausījāt mani,lai Jums jauka diena.

Labdien! Soliņu skaits šajā būvniecības procesā, diemžēl, nevar tikt palielināts. Šobrīd šī teritorija ir nodota būvuzņēmējam būvdarbu veikšanai. Tiklīdz tiks pabeigti būvdarbi, teritorija tiks nodota apsaimniekošanai SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Paldies par ierosinājumu, izvērtēsim iespēju nākotnē izvietot papildus soliņus un atkritumu urnas.

27.12.2018 08:49

Labdien. Paldies par jauko koncertu 18. novembrī. Beidzot bija sajūta kā dzimšanas dienā nevis kā sēru dienā. Cerībā sagaidīt jaukus pasākumus arī turpmāk.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

21.11.2018 14:15

Labdien! Lūdzu skaidrot ar ko saistīta regulāra publiska žēlošanās, ka pilsētā trūkst dzīvojamais fonds, ko piedāvāt jauniem speciālistiem, bet tajā pašā laikā regulāri pašvaldība publicē dzīvokļu pārdošanas sludinājumus? Piemēram šo: lv/pasvaldiba/izsoles/3778-pardod-nekustamo-ipasumu-dzivokli-liepajas-iela-25-5 Tāpat lūdzu skaidrot uz kādiem aprēķiniem ir balstīts publiski izskanējušais viedoklis par dažādu nekustamo īpašumu pirkšanu, pārbūvi utt., kas it kā esot lētāk kā būvēt kaut ko jaunu, lai nodrošinātu dzīvojamo fondu pilsētā? Vai pašvaldības vadībai tomēr nešķiet, ka dzīvojamā fonda jautājumu būtu iespējams risināt izremontējot pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus un tos tālāk nodotu izīrēšanai speciālistiem? Cik vispār dzīvokļu pilsētā pieder pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām? Lūdzu neatbildēt formāli atrakstoties, bet gan pēc būtības, jo pretējā gadījumā šis jautājumu uzdošanas formāts ir izkārtne, kas radīta labam izskatam, bet ne iespējai patiesi sadzirdēt un patiesi iedziļināties. Paldies!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas pilsētā izīrē 410 dzīvokļus un likuma noteiktajā kārtībā šobrīd spēj nodrošināt jauno speciālistu pieprasījumu pēc dzīvojamās platības. Publiskā izsolē tiek nodoti tikai dzīvošanai nederīgi dzīvokļi, kuru atjaunošanai nepieciešami lieli līdzekļi. Likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu” uzliek par pienākumu pašvaldībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi. Līdzekļi no dzīvokļu atsavināšanas (pārdošanas) tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai – pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai. Dzīvokļu pārdošana publiskā izsolē ir iespēja iegādāties īpašumu personām, kuras nekvalificējās kā palīdzības saņēmēji. Savukārt, kas attiecas uz dažādu nekustamo īpašumu pirkšanu un pārbūvi, tad katrs gadījums tiek individuāli vērtēts. Daudzi dzīvokļi netiek atjaunoti, tādēļ, ka tāda veida ieguldījums ilgtermiņā pašvaldībai neatmaksājas. Kādā gadījumā uzcelt jaunu ir izdevīgāk, nekā atjaunot, taču citā – remontēt finansiāli labāk nekā radīt jaunu. Kā jau minējām, tad katru gadījumu izskata atsevišķi, izveidojot tāmes un izvēloties labāko risinājumu.

06.12.2018 11:23

Kāds var beidzot bez muldēšanas atbildēt kādēļ Kuldīga nu jau 3 gadus gaida Jelgavas ielas pārbūvi? Kāds var atbildēt kādēļ visu laiku kāds tiek par kaut ko vainots, bet tas kāds nav no pašvaldības puses? Kāds var pateikt kad to sasodīto ielu remontēs vai arī tagad kāds būs vainīgs pie kaut kā? Jau vairāk kā mēnesis rinķī kā līgumu parakstīja, bet joprojām kārto dokumentus? Kas tas tāds par sviestu? Kas tiek atkal gaidīts? Jau nojaušot nejēdzīgo atbildi, atļausimies izteikt nosodījumu par visu šo murckuli ar ES projektu lietām!!!

Labdien! Vēlamies vērst uzmanību, ka pašvaldība nevienu brīdi nav slēpusi vai noklusējusi aktuālāko informāciju par Jelgavas ielas pārbūves projektu. Kā, iepriekš jau esam ziņojuši, Kuldīgas novada pašvaldība vairākus gadus bija situācijas ķīlniece saistībā ar būvniecības iepirkuma norisi, kad būvuzņēmēji (iepirkuma pretendenti) vairākkārtīgi apstrīdēja iepirkuma procedūras rezultātus, kad sūdzības tika atspēkotas un Iepirkumu uzraudzības birojs atļāva slēgt līgumu par ielu pārbūves darbiem, līgums tika noslēgts. Noslēgtā līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus). Šo 15 mēnešu atskaite sākas no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Šobrīd atzīme par būvdarbu izpildi vēl nav saņemta, jo tās saņemšanai ir nepieciešams noslēgts līgums par autoruzraudzības veikšanu, turklāt sākotnēji plānotie projekta autoruzraudzības veicēji atsauca savu piedāvājumu īsi pirms līguma noslēgšanas. Pašlaik tiek veikta cenu aptauja, lai noslēgtu nepieciešamo autoruzraudzības līgumu. Atgādinām, ka šī brīža nepastāvīgie laika apstākļi nav piemēroti kvalitatīvu ceļu būvdarbu veikšanai, kā rezultātā informējam, ka Jelgavas ielas pārbūve sāksies tiklīdz iestāsies darbu veikšanai labvēlīgi laika apstākļi. Šobrīd plānojam, ka tas varētu būt agrs pavasaris. Pirms darbu sākšanas iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

12.12.2018 06:19

Labdien! Vai nevajadzētu tiem, kas pārraka Jelgavas ielu pie 2. Vidusskolas to salabot ? Cik ilgi būs jālauž auto!!! Citādi tūlīt paliks auksts un būs atkal atruna, ka laika apstākļi neatļauj!

Labdien! Mūsu būvvaldes speciālisti veica objekta apsekošanu un būtiskus ielas bojājumus nekonstatēja. Automazgātuve pretī Kuldīgas 2. vidusskolai vēl nav nodota ekspluatācijā. Lai automazgātuve tiktu nodota ekspluatācijā, tai jāizpilda konkrēti nosacījumi, to skaitā, jāparūpējas ar ielas seguma nodrošināšanu. Šobrīd meteoroloģisko apstākļu dēļ nekādus uzlabojumus nav iespējams veikt, tas nozīmē, ka tas, visticamāk, tiks darīts pavasarī.

20.12.2018 14:16

Labdien!Abi ar vīru esam iecienījuši pastaigas pa jauno pastaigu taku no tilta līdz muzejam.Jauki,ka ir padomāts arī par soliņiem.Tomēr viens soliņš novietots ne pārāk omulīgā vietā,sajūta kā uz skatuves.Mūsuprāt soliņš iederētos netālu no noejas uz Ventu pie vientuļā bērza.No turienes paveras jauks skats uz Ventas līkumu un krācēm,tālumā redzams baznīcas tornis un fonā skan krāčainā ūdens čalošana.Skats gluži kā gleznā.Paldies ,ka ir iespēja izteikt savu viedokli.

Labdien! Liels paldies par Jūsu ieteikumu un viedokli. Informāciju esam nodevuši atbildīgajiem speciālistiem.

21.11.2018 14:31

Labdien! Liels pārsteigums bija ieraugot, bērnam atnesot mājās "VPKV" skolas pusdienu paciņu no Novada sporta sacensībām. Viss būtu ļoti labi, jo paciņā bija gan ūdens, gan augļi, bet bija arī "Kuldīgas maizes ceptuves" siera pica, kuras sastāvā ir 17 e-vielas! Paciņā bija arī magoņmaizīte, kas sastāva ziņā diez vai atpalika no picas, bet kurai nebija sastāvs uzlīmēts. Vai tiešām bērni ir jābaro ar šādu ķīmiju? Kas vispār vērtīgs no šāda "izstrādājuma"!? Skolā māca par veselīgu ēdienu, bet baro ar dzīvu ķīmiju! Vai nav kādi noteikumi, kas ierobežo skolās e-vielu izmantošanu ēdināšanā? Ģimenē sen vairs nepērkam šos izstrādājumus, jo šīs firmas smalkmaizītes sastāvā ir vai visa "Mendeļejeva" tabula.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Jana Jansone: "Labdien! Skola viennozīmīgi atbalsta veselīga uztura lietošanu. Skola nodrošina ēdināšanu atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem dokumentiem (arī par e-vielu lietošanu uzturā, kas paredz gan atļauto e-vielu lietošanu uzturā, gan nosaka, kuras nedrīkst būt pārtikas vielu sastāvā)." Aicinām Jūs vērsties Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā uz sarunu un izteikt savu viedokli, lai kopīgi risinātu radušos jautājumus.

09.11.2018 12:04

Paldies par ziņu Svecīšu vakara sakarā! Manuprāt, visnotaļ veiksmīgs risinājums.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

06.11.2018 14:16

Labvakar! Kad lūdzu šogad (2018.gadā)Kuldīgas Kalna kapos būs Svecīšu vakars? Atrodu informāciju tikai par lauku kapsētām.

Labdien! Kuldīgas pilsētas kapsētās – Annas, Meža un Kalna kapos – Svecīšu vakars notiks svētdien, 25. novembrī. Tā kā pēdējos gados uz Svecīšu vakara svinīgajiem pasākumiem sapulcējās aizvien mazāk cilvēku, tad šogad svinīgie pasākumi noteiktos laikos nenotiks, dodot iespēju tuviniekiem un draugiem, aizsaulē aizgājušos, atcerēties un par viņiem iedegt svecīti visas dienas garumā.

06.11.2018 08:40

Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā,tāpat kā citās skolās Latvijā, skolēniem tiek piedāvāti augļi un dārzeņi, bet liels bija pārsteigums, ka Latvijas skolēniem piedāvā Portugālē audzētus burkānus, to vēsta norāde uz iepakojuma:Brejo Redondo S.Teotonio,Portugal. Izplatītājs:SIA SanCrisp no Ģerāniju ielas Rīgā. Vai publiskā zaļā iepirkuma nosacījumi neparedz piegādāt skolām produktus, kas auguši, iegūti Latvijā un uz kuru marķējuma jābūt zaļai vai Bordo karotītei?

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Jana Jansone: "Labdien! V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola burkānus piegādā firma LIETAS MD, kas ir uzvarējusi iepirkumā par minētās produkcijas piegādi. LIETAS MD piegādā Latvijas burkānus nefasētā veidā. Fasētus burkānus firma var piegādāt tikai šāda veida. Šos fasētos burkāniņus kopā ar citu, iespēju robežās pieļaujamo, produkciju skolas virtuve iedeva līdz skolēniem dodoties uz pasākumu "Sporto visa klase" Rīgā. Par iespēju skolēnus nodrošināt ar ēdamo, dodoties uz Rīgu, lūdza skolēnu vecāki un pedagogi. Ņemot vērā radušos situāciju, kopā ar skolas padomes vecākiem, atkārtoti runāsim par jautājumu, kā nodrošināt skolēniem ēdināšanu, dodoties uz šāda veida pasākumiem."

06.11.2018 13:56

LAbdien! Vēlējos pajautāt kad tad sāksies kautkāda kustība ap vecās slimnīcas mājām.Bija rakstīts ka tur būvēs tehnikums un akadēmija ,bet viss kā stāv tā stāv un nekas nenotiek, vai tad plāni mainījušies un neko nebūvēs????

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai veiktu iepirkumu "Būvdarbu veikšana objektā "Ēku atjaunošana, pārbūve un restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4 Kuldīgā, Kuldīgas novadā un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"". Iepirkuma dokumentācija ir nosūtīta Iepirkumu uzraudzības birojam pirmspārbaudes veikšanai. Tiklīdz tiks saņemts pozitīvs atzinums no Iepirkumu uzraudzības biroja, Kuldīgas novada pašvaldība varēs izsludināt iepirkumu būvniecības uzsākšanai.

06.11.2018 13:43

Labdien! Pirmā lieta-Piltenes ielas masīvā pie bijušā veikala "Selver"(iepriekš lielveikals "Maks")jau vairākus gadus ir novietoti āra trenažieri. Liels paldies, jo tā ir iespēja saturīgi āra gaisā pavadīt brīvo laiku veselīgā nodarbē gan jaunāka gadagājuma cilvēkiem, gan vecāka. Šajos gados daži no trenažieriem ir cietuši- vai nu vienkārši nolietojušās dažas to daļas (kājminas vai pedāļi, u.c.) vai pieliekot negodīga cilvēka roku radušies bojājumi. Lūgums atbildīgajam dienestam ik pa laikam veikt apkopi, salabot, uzturēt, jo ir ieguldīti līdzekļi aprīkojuma ilglaicīgai kalpošanai. Otra lieta- pāri upītei iepretim bijušam veikalam "Selver"(iepriekš lielveikals "Maks") ir kuprveida koka tiltiņš. Lūgums atbildīgam dienestam sekot tā izskatam, funkcionalitātei, lai nav izlauzti dēļi, sabojāts ceļš pāriešanai. Tiltiņš ir savdabīgs, ļoti iederas un priecē, tāpēc lūgums to pienācīgi uzturēt. Trešā lieta- upīte, kas vijas iepriekšminētajā vietā - (Piltenes ielas masīvā), tā ir rota pilsētai un īpaši iedzīvotējiem, kas tuvumā dzīvo. Tā ir atstāta novārtā, allaž piegružota (pati jau 3 reizes esmu tīrījusi no piedrazojumiem vismaz 300m garumā), dažkārt neappļauta. Lūgums uzturēt šo dabas dāvanu. Ceturtā lieta- atpūtas soliņu trūkums rajonā pie trenažieru laukuma vai uzkalniņa ar priedītēm. Sevišķi vecāka gadagājuma cilvēki nevar atrast vietu atpūtai, veicot garāku ceļa gabalu, šķērsojot šo rajonu. Pie dīķīša un vēl dažās vietās novietoti tādi kā baļķi sēdēšanai, taču tie ir zemi un vecam cilvēkam gauži neērti. Lūdzu padomājiet par ērtu soliņu izvietošanu. Ja reiz pilsētai ir tik cēla devīze "Pilsēta ar dvēseli", lūdzu veidosim to, kopsim, saudzēsim, mīlēsim. Ieguldīsim savu sirds un gara dvēseli, lai veidotu kopīgo Mīlestības dvēseli pilsētai.

Labdien! Liels paldies par Jūsu ieteikumiem. Esam tos piefiksējuši, bet aicinām Jūs aizpildīt arī pašlaik aktuālu anketu par "Kurzemītes" masīva apkaimes uzlabošanu. Elektroniskā anketa pieejama: HTTPS://EJ.UZ/KURZEMIITE

06.11.2018 08:36

Labdien. Vai Ventspils ielas 2 jaunā jumta izbūve ir kādreiz bijušas izbūves rekonstrukcija vai arī vecpilsētā ir iespējams izbūvēt jaunas jumta izbūves?

Labdien! Saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem vēsturiskām ēkām jumta stāva izgaismošanai iespējams veidot jumta izbūves, kas risinātas tradicionālos konstruktīvajos paņēmienos un saskaņā ar ēkas arhitektūru. Jumta izbūvju piemēri skatāmi apbūves noteikumu pielikumā.

06.11.2018 12:47

Labdien! Gribēju pavaicāt vai nevar pateikt konkrētāk kad sāksies jelgavas ielas rekonstrukcija!

Labdien! Līgums par būvniecību ir noslēgts š.g. 11.oktobrī, plānots, ka būvdarbi norisināsies 15 mēnešus, neieskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus. Šobrīd tiek kārtota dokumentācija, lai varētu uzsāktu būvniecību. Kad tieši sāksies būvdarbi nav zināms, jo to noteiks dokumentācijas sagatavošanas process un ziemas laika apstākļu piemērotība būvniecības procesa veikšanai. Par rakšanas darbu uzsākšanu iedzīvotāji tiks laikus brīdināti.

02.11.2018 08:25

Labdien, Vai patiešām jau gandrīz uzceltā jaunbūve Aploku un Mālu ielas stūrī atbilst Kuldīgas novada TIAN 4.3.2. sadaļas "Zona nr. 2 „Mālu ielas apbūve”" prasībām???

Labdien! Saimniecības ēka Mālu ielā 10 neatbilst KNTIAN 4.3.2. sadaļas "Zona nr. 2 „Mālu ielas apbūve” prasībām un būvatļaujas “Saimniecības ēka Mālu ielā 10, Kuldīgā” projektēšanas nosacījumiem, tai skaitā, ka apjomam jāiekļaujas Mālu ielas apbūves raksturā (necitējot). 30. oktobrī būvatļaujas projektēšanas nosacījumi nav izpildīti. Līdz ar ko secināms, ka saimniecības ēka Mālu ielā 10 tiek būvēta patvaļīgi. Konstatējot patvaļīgo būvniecību, būvvalde sastādījusi atzinumu par būves pārbaudi, un ir uzsākts administratīvais process atbilstoši būvnormatīvos noteiktajā kārtībā.

09.11.2018 07:15

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.