Jautājiet mums

ja nemaldos Kuldīgas senlejas un vecpilsētas izpētes jautājumā bija iekļauta teritorija līdz pat Pilskalnam.Nav saprotams,kāpēc plānā ,,senlejas sakārtošana,,nav iekļauta teritorija līdz pilskalnam,lai gan Domē atrodas 158 iedzīvotāju parakstīts iesniegums par Virkas ielas grants posma, pa kuru iemīļojuši staigāt liels vairums Kuldīgas iedzīvotāju,sakārtošanu.Ar saviem, lietus laikā un ilgi pēc tam izveidotiem ceļa ,,ezeriem,,, Kuldīgas teritorijā, nudien mums visiem, un pirmkārt jau Domeiir kā kauna traips.Jutājums-- vai šis skaistais Pieventas rajons nolemts mūžīgai ignorancei vai arī tomēr kāds ,,plānotājs,,pievērsīs savu uzmanību,šīm sen pilsētnieku un tūristu iemīļotajām pastaigas ,atpūtas vietām?Piezīmēšu,ka faktiski šis ceļš ir ceļa uzturētāju nolaidība un tā izpildē nav nepieciešami ne, dārgi izmaksājošie ,projekti,ne teritorijas apsekošana-vienīgi savu pienākumu izpilde.Cerams, ka kādam radīsies arī ideja par minētā rajona apzaļumošanu izveidojot atdalīšanas līniju no ne visai pievilcīgiem mazdārziņiem

Labdien! Pašvaldība jau 2006. gadā realizēja projektu “Ventas līkumi”, kura ietvaros iedzīvotāju iestaigātās takas posmos tika uzstādīti atsevišķi tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma elementi, taču ārēju apstākļu ietekmē tie ir bojāti vai zuduši, tāpēc tos nepieciešams atjaunot, kā arī izveidot iestaigātās, dubļainās takas vietā labiekārtotu pastaigu celiņu. Iepriekšējos gados ir veikti apsaimniekošanas un labiekārtojuma darbi, tai skaitā piesaistot Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu projektam “Vērtīgo biotopu un ainavu aizsardzība dabas liegumā “Ventas ieleja”” Veckuldīgas pilskalna teritorijā kāpņu atjaunošanai, atpūtas vietas ierīkošanai un skatu perspektīvas izkopšanai, izcērtot krūmus un kokus, kuru celma caurmērs mazāks par 20 cm. Pašvaldība arī iesniedza Latvijas Vides aizsardzības fondā projekta pietiekumu par labiekārtotas takas izveidi Ventas kreisajā krastā ~1200m garumā, taču nepietiekamā finansējuma dēļ tas līdz šim nav īstenots. Savukārt “Interreg” projekta “Pilsēta ainavā” tiek veikta minētās teritorijas izpēte, līdzšinējo pasākumu izvērtējums un priekšlikumu izstrāde tās turpmākai attīstībai. Lai īstermiņā sakārtotu Virkas ielas posmu gar stāvkrastu, tiks veikta tā planēšana, samazinot izskalošanas un peļķu veidošanās procesus. Ņemot vērā erozijas risku, arī turpmāk šo posmu nav paredzēts izmantot mehanizētā transporta satiksmei, bet izmantot tikai gājēju un velosipēdu kustībai.

20.01.2020 14:30

Labdien. Rakstu sakarā ar Jelgavas ielas pagrabiem, kuros ir ūdens. Kad tas tiks risināts? Jo man šķiet ka pašvaldībai lētāk būtu atrisināt šo situāciju, nevis katru dienu sūkt ārā un tērēt pašvaldības naudu.

Labdien! Jūsu minētā situācija, ka atsevišķu ēku pagrabos Jelgavas ielā ieplūst gruntsūdeņi, tiek risināta. Norādām, ka ūdens izsūkšana no pagrabiem nav ilgtermiņa risinājums, bet pagaidu līdz tiks atrast visām pusēm vislabākais un ekonomiskākais risinājums, kurš ilgtermiņā novērsīs iespējamu problēmas atgriešanos. Kā arī norādām, ka pēc pieredzes citu ielu pārbūves projektos, kur bijusi līdzīga problēma - ūdens uzkrāšanās pagrabos, problēma ir pazudusi pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas būvobjektā.

15.01.2020 08:25

Kur atrast un dzirdēt Kuldīgas himnu???

Labdien! Diemžēl Kuldīgai nav oficiāla himna.

06.01.2020 08:02

Pavērojot jūsu sadaļu -Izsoles ,rodas iespaids ,ka nevēlaties pārdot pašvaldības īpašumus par iespējami augstāko cenu ! Neviens normāls pārdevējs nereklamē pārdodamo mantu ,ievietojot apskatei bildes ,kurās ,vai nu neredz neko ,vai arī, var redzēt tikai pašas nepievilcīgākās detaļas . Piemēram ,jūsu autobuss Isuzu vai arī LT46. Tikai paviršs,pārdot neieinteresēts , cilvēks šādi pārdod savu īpašumu . Varu kļūdīties ,varbūt tieši otrādi. Šādi rīkojas cilvēks ,kurš ieinteresēts ,lai izsolē piedalītos pēc iespējas mazāk pretendentu ! Kā jūs novērtējat šādu situāciju ?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība, rīkojot gan nekustamo īpašumu, gan kustamās mantas izsoles, nodrošina izsoles dalībniekus ar informāciju par izsoles objektiem – vērtējumi, fotogrāfijas, izsoles noteikumi, u.c. izsoles objekta raksturojošu informāciju. Ar šo informāciju pašvaldība vēlas radīt objektīvu priekšstatu par izsoles objekta faktisko stāvokli. Visiem izsoles objektiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar tiem klātienē, kā arī pēc interesentu pieprasījuma tiek nosūtīta papildus pieprasītā informācija.

15.01.2020 08:26

Labdien! Ejot pa Liepājas ielu nepatīkmams skats paveras pie baltās mājas Liepājas ielā 16 (blakus Euroskoram). Vecas lapas, vēja sapūsti papīri...vai īpašniekam tas nebūtu jāsakopj? Cik zināms, tad nams pieder Kalnciema kvartālam, kas lepjas ar savu darbību Rīgā, bet savus Kuldīgas īpašumus atstāj novārtā, pat nevar noalgot sētnieku.

Labdien! Likums paredz, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana un aizaudzēšana ar nezālēm, kā arī apstākļu pasliktināšana blakus esošajās zemes vienībās. Pagalmi ir jāuztur tīri un sausi, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, lai netiktu appludinātas piegulošās zemes vienības. Pašvaldības policija par Jūsu minēto faktu ir uzsākusi lietvedību un informējusi īpašnieku, lai tas sakoptu teritoriju.

19.12.2019 07:50

Sveiki. Šovakar ap pulksten 22:00, Kuldīgā Lapegļu ielā tika izsaukti ugunsdzēji, lai piebrauktu pie konkrētās mājas operatīvais dienests braukāja ļoti ilgi, jo nekur nav iespējams piebraukt, visur ir mašīnas!!! Iebrauktuves abās malās stāv mašīnas, tur knapi vieglais auto var izbraukt cauri. Kur nu vēl ugunsdzēsēju mašīna. Saprotu, ka stāvlaukumu nav daudz, bet kur paliek drošība? Nelaimē jebkura minūte ir no svara. Es ieteiktu izmērīt ceļa platumu un atļaut novietot tik auto, lai,jebkurā brīdī VUGD mašīna varētu nokļūt līdz izsaukuma vietai. Arī izbraukšana VUGD auto sagādāja lielas problēmas.

Labdien! Jūsu aprakstītā situācija par novietotajām automašīnām daudzdzīvokļu māju masīvā ir zināma. Transportlīdzekļu skaits dzīvojamā masīvā ievērojami pārsniedz līdz šim izbūvēto stāvvietu skaitu, kā rezultātā transportlīdzekļi tiek novietoti uz brauktuvēm, kas ierobežo transportlīdzekļu un arī avārijas dienestu transportlīdzekļu kustību. Jau pašlaik, ņemot vērā esošo situāciju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma ir izstrādāta “Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajona pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepciju”, kur analizēta, risināta stāvvietu un transporta organizācijas kustība daudzdzīvokļu māju masīvā. Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvāk piedalīties “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”, kur iespējams iegūt pašvaldības līdzfinansējumu, dzīvojamo māju pieguļošo teritoriju uzlabošanai un stāvvietu ierīkošanai, kā arī Kuldīgas novada Transporta komisijā tiks izskatīs jautājumu par iespējamajiem stāvēšanas ierobežojošiem pasākumiem Gaismas ielā.

23.12.2019 13:07

Paldies par svētku sajūtu, kuru esat radījuši ar izgaismotajām ielām, egli Rātslaukumā un egli pie Pilsētas laukuma 4. Svētki ir jārada sevī un jāpriecājas par to, ka citi palīdz atrast svētku sajūtu. Vakarā ļoti skaista ir Kalna iela. Super! Gaišus, mierīgus un saticīgus Ziemassvētkus.

Labdien! Paldies par Jūsu novērtējumu.

06.12.2019 07:10

Paldies, ka mazajiem kuldīdzniekiem devāt iespēju izbaudīt jauko kocertu "Ezītis sniegā". Cerams, ka arī turpmāk būs iespēja kuldīdzniekiem baudīt kādu no koncertu cikla "Patiešām maziņiem" koncertiem. Paldies ar rūķiem, kas šogad mūsu skaisto Kuldīgu ietērpa skaistajās Ziemassvētku rotās un šajā svētku laikā organizē dažādus pasākumus gan lielajiem, gan mazajiem. P.S. Mazie vilcieniņi ir super.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

04.12.2019 11:09

Labdien, vai tā zombējošā mūzika pie Pilsetas laukuma 2 ārdurvīm darba laikā ir tik ļoti nepieciešama? Varbūt varētu viņu grabināt pēc darba laika, vai vismaz klusāk pagriezt darba dienas darba laikā?

Labdien! Rūpējoties par Ziemassvētku noskaņojumu pilsētas laukumā, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", ir iegādājušies licenci publiskai mūzikas atskaņošanai. Ņemsim vērā Jūsu ieteikumu un izvērtēsim iespēju mūzikas skaļumu samazināt darba dienas laikā.

04.12.2019 08:19

Pilsētas laukums, gājēju pāreja pie veikala Top. Vai drošības nolūkos tieši blakus gājēju pārejai abās pusēs uz laukuma aizliegt apstāties, jo ja stāv mašīnas gājējus pamana tikai pēdējā brīdī. Mašīnas kas stav uz laukuma ierobežo redzamību, un bieži nākas strauji bremzēt, jo gājējus pamana pēdējā brīdī, tieši tos kas nāk no Pilsētas laukuma puses uz veikalu Top pusi.

Labdien! Atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, transportlīdzekļa vadītājam tuvojoties gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums, vai jāaptur transporta līdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu dotu ceļu gājējiem. Apsekojot objektu ir konstatēts, ka gājēju pāreju ceļa zīmes nav aizsegtas un ir labi redzamas transportlīdzekļu vadītājiem, turklāt jau pašlaik pie gājēju pārejas vienā pusē ir ierīkotas invalīdu stāvvietas, kuru noslodze ir mazāka kā pārējā stāvlaukumā. Ņemot vērā, ka diennakts tumšajā laikā gājēju pāreja varētu būt labāk izgaismota, tad pašvaldība Jūsu minētajā lokācijā izskatīs iespēju ierīkot gājēju pārejas specializēto, virziena vērsto apgaismojumu, lai diennakts tumšajā laikā uzlabotu satiksmes un gājēju drošību.

03.12.2019 08:25

Labdien. Kāpēc Ziemassvētku pasākums un egle atrodas Rātslaukumā, kurā redzamība ir maza, esam vīlušies, jo no egles atklāšanas neredzējām pilnigi neko, tikai egles galotni. Pilsētas laukumā pasākumu varēja redzēt no visām pusēm un nebija cilvēki saspiesti, jo Rātslaukumā visi neietilpst. Vai nākotnē nav plānots pasākumus atkal rīkot Pilsētas laukumā?

Labdien! Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka iedzīvotājiem Kuldīgas galvenās egles atrašanās Rātslaukumā patīk labāk nekā Pilsētas laukumā. Atgādinām, ka Pilsētas laukuma galvenā funkcija ir stāvlaukums. Tas nav paredzēts pasākumu organizēšanai, vai objektu izvietošanai, jo to darot, nepieciešams veikt norobežošanas darbus, kas savukārt traucē autovadītājiem. Arī no drošības viedokļa, kad egle tur tika novietota, laukums tika norobežots daļēji, kas neizslēdza risku, ka bērniem spēlējoties, tie var iekļūt negadījumā. Rātslaukumā egle atrodas aiz betonu stabiņu norobežojuma, kas būtiski uzlabo drošības aspektu gadījumos, kad bērni spēlējas, vai kāds huligāns to grib demolēt, turklāt Rātslaukumā ainaviski skats ir daudz baudāmāks par Pilsētas laukumu. Izvērtējot minētos faktorus, pagaidām nav plānots Kuldīgas galveno egli izvietot citur.

04.12.2019 11:08

Labdien! Staigājot pa pilsētniekiem iecienīto pilskalnu secināju, ka koka tiltiņš, kas šķērsoja upīti aiz pilskalna vairs nav lietojams un upītei pāri nevar tikt. Var redzēt ka tur nostaigāta taciņa un pašai tur ejot ir satikts daudz cilvēku, tātad secinu, ka cilvēki šo taciņu ir iemīļojuši apmeklēt. Pavasarī tiltiņš bija pa pusei sabrucis, bet pāriet uzpīti varēja, lai tālāk dotos uz meža ceļu, bet šobrīd jau viņš ir galīgi sadalījies. Vai var cerēt ka pavasarī tur varētu uzlikt tiltiņu? Vēlams jau būt ka tiltiņš nav no koka, lai ilgāk kalpotu!?

Labdien! Jūsu minētā situācija ir izvērtēta, un nākamā gada budžetā ir paredzēti līdzekļi Krāčupītes tiltiņa remontdarbiem, kā arī auto stāvlaukuma koka barjeru atjaunošanai Veckuldīgas pilskalna teritorijā.

09.12.2019 14:08

Labdien,kas noticis ar mūsu Kuldīgu,vai tiešām nepietiek,kad Kuldīgā nebija izdevušies pilsētas svētki,nu galīgi garām šogad bija,vienīgi pie Māras dīķi bija ko paskatīties,cits pārējais galīgi viss garām,un kas notiek tagad ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu sagaidīšanu.Vai tiešām mēs esam tik nabagi ka nav otras eglītes,ka pilsēta nav pietiekami skaisti izrotāta.Vietām vispārībā nav rotājumi,pagājušā gadā bija vairāk un skaistāk.Tiešām ļoti žēlīgi.Šogad pat novados ir daudz skaistāk,kā pie mums.Vai tiešām mūsu vadībai nav laika padomāt par pilsētu,par tās cilvēkiem.Tik daudz gadu bija viss tik jauki,skaisti,burvīgi,kas ir noticis tagad,kas mainījies.

Labdien! Liepājas ielā kuldīdzniekus un viesus priecē jau ierastās zvaigžņotās debesis jeb Piena ceļš. Kā zināms, svētkus visvairāk gaida bērni, tāpēc viņu priekam Liepājas ielas abos galos ierīkoti divi piparkūku namiņi ar slidkalniņiem, bet ielas vidū – īpaša pārdomu stacija. Rotājumu veidotāji aicina izmantot iespēju svētku laikā apstāties un padomāt. Pie namiņiem atrodams vēl viens šī gada jaunums – Ziemassvētku vilcieniņš bērniem jeb mobilā atrakcija, kas ļaus izbaudīt braucienu pa svētku noskaņā izrotāto gājēju ielu. Vilcieniņu darbināt palīdzēs mammas vai tēta spēks. Aicinām izturēties pret vilcieniņiem saudzīgi un novietot tos vienā no gala stacijām. Dažādās vietās pilsētā Ziemassvētku vecītis šogad atstājis lielformāta dāvanas. Dažas no tām – piemēram, Semināra parkā un 1905. gada parkā izvietotās – ir tik milzīgas, ka tajās var pat ieiet un sajust, ka cilvēki viens otram bieži vien ir vislabākas dāvanas. Skvēriņā pie Pilsētas laukuma 2. nama ikviens var pasēdēt Ziemassvētku vecīša krēslā, bet rotācijas aplī Piltenes un Ventspils ielas krustojumā var apskatīt Ziemassvētku vecīša ziemeļbriežus un kamanas. Savukārt Sv. Katrīnas apkārtni rotā eņģeļi un Betlēmes aina, bet Pilsētas dārzā apskatāma ziemas aina.Kā ierasts, Kuldīgā arī šogad izrotātas divas svētku egles. Galvenā svētku egle uz Kuldīgu atceļojusi no Īvandes pagasta, to pilsētas izdaiļošanai atvēlējusi Sedliņu ģimene. Egle izrotāta ar lampiņu virtenēm, ar rokām darinātām gaismas bumbām un no lampiņu virtenēm gatavotām bantēm. Egles rotājumu darināšanu šogad uzņēmušās SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieces Kristīne Rubene un Kristīne Andersone. Savukārt Pilsētas laukumā šogad neatradīsies no meža nākusi svētku egle – lai saudzētu dabu, nolemts šogad izrotāt dabīgi augošu egli pie Pilsētas laukuma 2. nama. To savulaik pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu vidū stādīja Kuldīgas rajona galvenais arhitekts Kārlis Vainovskis. Egle vairāk nekā 40 gadu laikā krietni izaugusi un šogad baudīs Pilsētas laukuma svētku egles godu. Rotājumu koncepciju Kuldīgā šogad izstrādāja un dzīvē īstenoja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Būvniecības un remonta daļas kolektīvs Elvisa Viļumsona vadībā.

04.12.2019 06:59

Labdien! Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, aiz sienas, kaimiņos sieviete ar mazu bērnu! Viņš ļoti bieži raud, sevišķi tas ir dzirdams protams naktīs! Tad arī dzird, ka māte nemaz necenšas viņu mierināt! Brīžiem liekas, ka varbūt tas bērns ir viens! Kur būtu jāzvana šādos gadījumios? Vai jāzvana naktī, kad viņš raud vai pa dienu jāvēršas bāriņtiesā?

Labdien! Paldies par jūsu ieinteresētību, atbildības un pienākuma sajūtu. Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai, vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu. Ar informāciju var griezties Kuldīgas novada bāriņtiesā, darba laikā: P. 8.00- 12.00, 13.00- 18.00; 0. 8.00- 12.00, 13.00- 17.00; T. 8.00- 12.00, 13.00 - 17.00; C. 8.00- 12.00, 13.00- 17.00; Pk. 8.00-12.00, 13.00- 16.00, vai ari pieņemšanu laikos: P. 15.00- 18.00; C. 9.00- 12.00. Tālr. nr. 63322233, mob. 27840953, e – pasts barintiesa@kuldiga.lv. Ārpus darba laika un brīvdienās ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērnu vai personām ar ierobežotu rīcībspēju var, zvanot uz Kuldīgas novada pašvaldības policijas diennakts patruļu - Tālr. nr. 28881288.

25.11.2019 09:43

Labdien! Vai ir obligāti jāprivatizē zeme zem daudzdzīvokļu mājas? Gaismas iela 2.

Labdien! Nekustamā īpašuma – zeme Gaismas ielā 2, Kuldīgā, kadastra Nr. 62010080141 īpašnieks, kopš 11.08.2000, ir Finanšu ministrija. Laika gaitā, daļa no dzīvokļu īpašniekiem ir izpirkuši zemi no Finanšu ministrijas, atbilstoši dzīvokļa īpašuma daļām. Lai arī Jums būtu iespējams iegūt zemi, atbilstoši Jūsu dzīvokļa īpašuma daļām, Jums jāsazinās ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980. Tālruņa nr.: 80002000, e-pasts: atbalsts@vni.lv.

25.11.2019 09:56

Labdien! Gribētu informēt par haosu, kas katru rītu pirms plkst. 8:30 notiek pie VPKV, ejot no Ventspils ielas puses. Lai gan uzstādīta ceļa zīme "Dzīvojamā zona", to neviens neievēro un katrs savu bērnu grib ātrāk nogādāt skolā. Mašīnas tiek liktas abās grantētā ceļa pusēs, ietves nav un līdz ar to bērnam jāiet pa vidu starp steidzīgām mašīnām un vēl jāuzmanās no kādas izbraucošas vai noparkoties gribošas mašīnas. Vai varētu apsekot, izvērtēt un uzlabot situāciju, kamēr nav notikusi kāda nelaime?

Labdien! 2017. gadā tika izstrādāts būvprojekts "Gravas ielas posma no Ventspils ielas līdz Gravas ielas posmam un Gravas un Dārza ielas krustojuma pārbūve, Kuldīgā, Kuldīgas novadā". Ielas pārbūves izmaksas saskaņā ar projektētāja kontroltāmi sastāda aptuveni 450 tūkstošus eiro, taču Valsts Kases ierobežoto aizdevumu dēļ, pašvaldībai šo projektu pašlaik nav iespējams realizēt. Tikmēr Kuldīgas novada pašvaldības policija pārbaudīs situāciju, kā arī nodos informāciju Valsts policijai, lai tā uzraudzītu ātruma ierobežojuma ievērošanu minētajā ceļa posmā.

25.11.2019 09:27

Labdien! Bērnudārzā "Bitīte" tagad, kad ir sācies tumšais laiks, bērnu laukumiņos nav apgaismojuma, vai tiešām šķiet normāli, ka maziem bērniem naktī jādzīvojas pa tumsu, kamēr sagaida vecāku atnākšanu. Ne audzinātājas var viņus pamanīt, kur katrs aizskrien. Labi, ka vēl nav traumas. Kad beidzot sakārtos šo jautājumu?

Labdien! Izvērtējot dienas gaitas aktivitātes, tai skaitā bērnu uzturēšanos svaigā gaisā laukā, skolotāji profesionāli izvērtē situāciju un pieņem lēmumu par bērnu uzturēšanos laukā tikai diennakts gaišajā laikā. Tumšajā laikā bērni atrodas telpās.

25.11.2019 08:22

Labdien, saprotu kad šāds jautājums ir agrāk uzdots, bet uzskatu kad tas ir apdraudējums gan gājējiem, gan auto vadītājiem. Uz darbu braucot katru rītu 7.45- ielu apgaismojums ir izdlēgts. Bērni iet-dažreiz skrien pāri gājēju pārejām, riteņbraucēji pārvietojas pāri gājējy celiņiem, bet redzamība ir pasliktināta, braucot tu ieraugi pēdējā mirklī gājēju vai riteņbraucēju. Vai tiešām nevar ko mainīt? Tad kad notiks kāda nekaime, tad mēs sāksim domāt? Šis vistumšākais laiks, apmācies un lietains ir praktiski katru dienu- lūgums rast risinājumu.

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu un ieinteresētību. Kā jau iepriekš atbildēts uz līdzīgu jautājumu, tad apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās laiku regulē pēc astronomiskā pulksteņa, tas ir, ņemot vērā saules lēkta un rieta laiku. Pašvaldība pašlaik izvērtē iespēju vairākas gājēju pārejas aprīkot ar papildus apgaismojumu, lai uzlabotu drošību.

10.12.2019 07:39

Labien “Cienījamā” Kuldīgas pašvaldība un dzīvokļu komisija! Pašvaldības interneta lapā ir minēts, ka “Likums paredz, ka uz pašvaldības dzīvokli var pretendēt arī jaunie speciālisti. Kā nosaka Kuldīgas novada pašvaldības sai stošie noteikumi Nr. 2016/9 un Nr. 2010/7, tad kvalificētiem speciālistiem ir jābūt ar augstāko vai augstako specialo izglītību.”  Bet  izrādās ka Komunalos pakalpojumos ir vairākas darbinieces kurām ir piešķirti svaigi izremontēti pašvaldības dzīvokļi. Darbiniecēm NAV profesionālās vai augstākās izglītības un NAV pat iepriekšējas pieredzes šādā darbā. Esiet godīgi un pasakiet kāpēc dzīvokļi viņām ir piešķirti un kāds ir īstais pamatojums tos piešķirt un kas ir tie cilvēki kas šo iesaka darīt??   Kur paliek godīgums un INGAS BĒRZIŅAS godīgā rīcība un situācijas pārbaude, vai tiešām cilvēkiem bez izglītības „jaunajiem SPECIĀLISTIEM”, tāpēc ka viņi sāk strādāt KUK pēc dažiem nostrādātiem mēnešiem pienākas par mūsu nodokļu naudu remontēti dzīvokļi.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, un Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2010/7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā”. Kuldīgas novada pašvaldība savu iespēju robežās nodrošina ar dzīvojamo platību jaunos speciālistus dažādās jomās valsts pārvaldē, pašvaldībā, kā arī privātajos uzņēmumos. Kuldīgas novada pašvaldība šogad ar dzīvojamo platību nodrošinājusi četrus jaunos speciālistus, to skaitā, divus SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” speciālistus. Dzīvojamā platība piešķirta, pamatojoties uz SIA “Komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja rekomendācijas vēstulēm, kuras apliecina jauno speciālistu nepieciešamību, un saistošo noteikumu 101 2.punktu, kas paredz dzīvojamās platības piešķiršanu speciālistiem pašvaldības funkciju nodrošināšanai pārvaldības organizēšanas un nodrošināšanas jomā. Dzīvojamās telpas īres līgumi ar speciālistiem tiek slēgti uz laiku, kamēr pastāv darba tiesiskās attiecības ar darba devēju. Speciālistiem tiek noteikta paaugstināta īres maksa, par pamatu ņemot ieguldītos naudas līdzekļus dzīvokļa remontā.

03.12.2019 12:35

Labdien, vēlos uzzināt, kas īsti būtu jādara, lai pagasta pārvalde apsekotu un uzturētu kārtībā lauku ceļus? Ir zvanīts vairākkārt un stāstīta situācija, kādā stāvoklī pašlaik atrodas grantētie ceļi, kuri reāli nav izbraucami... Viens ceļa posms ir tiko atjaunots, BET pašlaik viņš atrodas sliktākā stāvoklī nekā pirms atjauošanas. Nauda tiek iztērēta ceļa remontos, bet jēgas nav nekādas, kad lūdzu pagasta pārvaldes vadītājai, kad mēs varētu gaidīt ceļa greideri uz ko man atbildēja, ka pašlaik ir grūtības ar finansēm un jāgaida, kad nodos kārtējo remontēto ceļu , BET kādēļ man vienmēr laikus jāsamaksā visi nodokļi? Nevienam neinteresē teksti, kā grūti ar finansēm utt? Man par šo ceļu jābrauc katru dienu, pabraukt nevar ne ātrāk kā 30 km/h , protams, ja nevēlas kādā vietā atstāt riteni. Kā arī interesanti ir tas, ka nav nevienas ceļa zīmes, kuras liegtu braukt smagām automašīnām, jo pašlaik tiek izvesti kokmateriāli un braukā visa veida smagā meža tehnika! Arguments , ka šodien un vakar ir lijis , dēļ kā nevarētu nosūtīt ceļa greideri, arī man šķiet muļķīgs, tad jau jāgaida vasara, lai kaut kas uzlabotos. Runa iet par Kurmāles pagasta ceļiem. Ceru uz drīzu atbildi!

Labdien! Atbilstoši nokrišņu daudzumam un atvēlētajam finansējumam, Kurmāles pagasta pārvaldes ceļi ir tādā pašā tehniskā stāvoklī, kā visā novadā, kā arī visā mūsu valstī. Pagastu autoceļu uzturēšanai finansējums tiek piešķirts atbilstoši kopējam ceļu garumam katrā pagastā. Visi piešķirtie līdzekļi šim nolūkam tiek arī iztērēti. Kurmāles pagastā ir 46 a/c ar kopējo garumu 68 kilometri. Nekorekti ir apgalvot, ka ceļi netiek apsekoti. Autoceļi tiek apsekoti un uzturēti atbilstoši uzturēšanas klasei (MK 2010. gada 9. marta noteikumi Nr.224). Šajā gadā autoceļa Planīcas – Alejas virsmas planēšana visā garumā veikta trīs reizes, savukārt profilēšana - divas reizes. Pēdējās ceļa planēšanas reizes bija 14. augustā un 4. oktobrī posmā Planīcas - Birstalas. Minētā autoceļa posms no Birstalām līdz Vankas upei kā būvobjekts ir nodots būvniekam „AD Būve”, kur, saskaņā ar projektu, bija jānomaina bojātā caurteka, jānoņem ceļa malu apaugums un jāpapildina ceļa segums ar grants šķembu maisījumu. Objektu tuvākajā laikā plānots pabeigt. Pagasta pārvalde veikt ceļa uzturēšanas darbus varēs tikai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Pagasta pārvalde ir lietas kursā par tehnisko stāvokli minētajā ceļā. Arī greiderēšanas pakalpojums ir pieteikts. Tas tiks veikts, kad ceļa stāvoklis būs tam atbilstošs. Arī turpmāk ceļu uzturēšanas darbus pagasta pārvalde veiks, vadoties no atbilstošu speciālistu viedokļa, nevis emocijām.

19.11.2019 09:27

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.