Jautājiet mums

Labdien! Vēlētos uzzināt kā iespējams, ka pa Kuldīgas ielām ripo vilcieniņš "Ludis" bez transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura pašam vilcienam, piekabei, bez izietas TA, bez OCTA polises, bez nomaksāta ceļu nodokļa un vai vispār šim transporta līdzeklim ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē?

Labdien! Specializētā tūristu transportlīdzekļa - vilcieniņa „Ludis” darbību reglamentē Ceļu satiksmes likuma 9. pants, 10. pants, 16. pants (turpmāk CSL) un Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”. CSL nosaka, ka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, transportlīdzekļa tipu un kustības maršrutu nosaka attiecīgā pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus. Proti, CSL reglamentēts, ka šādus transportlīdzekļus (kā arī tramvajus un trolejbusus) CSDD nav jāreģistrē un tehniskā stāvokļa kontrole jānodrošina pašvaldībai. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.2015/6, specializētā transportlīdzekļa licences saņemšanai obligāta OCTA, kā arī novada pašvaldības Licencēšanas komisija ikgadēji apstiprina braukšanas maršrutu un nodrošina, lai transportlīdzeklim tiktu veikta tehniskā stāvokļa kontrole. Pieminams, ka līdzīgus saistošos noteikumus izdevušas citas pašvaldības un specializētie tūrisma transportlīdzekļi jau vairākus gadus darbojas Rīgā, Gulbenes novadā, Tērvetes novadā, Alūksnes novadā. Sīkākas informācijas iegūšanai varat iepazīties ar Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” un vērsties Kuldīgas novada Domes Licencēšanas vai Transporta komisijā.

09.05.2016 11:50

Labdien, ir sācies pavasaris un tik ļoti gribas strādāt pie atvērta loga, bet ..., strādājot Rātslaukumā esošajā mājā man ikdienā vismaz 100 reizes jādzird "kā Ārona eļļa plūst ..." un mežaraga skaņas, kas skan no "pilāra". Vai lūdzu nav iespējams noregulēt šo objektu tā, lai sensors nostrādā tikai pieejot pie šī "pilāra", nevis, ejot garām? Vai arī lūdzu, lūdzu nogrieziet klusāk, jo es jau bez sarkasma vairs nespēju izrunāt vārdu "Kuldīga".

Labdien! Informācija ir nodota “Kuldīgas Identitātes pīlāra” interaktīvā satura izveidotājiem ar lūgumu veikt tehniskas izmaiņas.

10.05.2016 11:49

Labdien! Pēc blakus ielu greiderēšanas un lampu ierīkošanas Kraujas ielā vietām vairs nevar saredzēt asfaltu- tas izskatās pēc grants ceļa un ļoti put. Vai varētu to notīrīt? Paldies!

Labdien.Paldies par informāciju! Minētā iela tiks apsekota un nepieciešamības gadījumā tiks plānota ielas tīrīšana.

29.04.2016 09:51

Sveicināti. Vai tiešām nevar sakārtot pilsētu un atbrīvot to no graustiem??? Ventspils ielā un Policijas ielā 4, Baznīcas ielā 27?? Pilsēta ar Dvēseli??? Kādu??? Tāda pilsēta ka kauns skatīties! Cilvēkiem šķūnīši brūk... Vai tiešām pensionāram jākrāj nauda, lai salabotu šķūni, kuru viņam pēc gadiem 10-15 nevajadzēs.. Kur loģika?? Kamēr kādam uz galvas neuzkrīt, nekas netiek darīts. Fui. Dažreiz kaunos ka dzīvoju Kuldīgā... Būtu labi, ja atbildētu, bet stipri šaubos ka šo publicēs un vel jo vairāk atbildēs.. Bet paldies ka vismaz izlasījāt... jo ir daudz cilvēku kas man piekrīt.

Labdien! Pašvaldība intensīvi strādā, lai sakārtotu graustu jautājumu, taču problēmas sagādā tas, ka lielākā daļa graustu pilsētā pieder privātīpašniekiem. Graustu īpašnieki tiek uzrunāti no pašvaldības puses gan ar vēstulēm, piedāvājot rast kopīgu risinājumu ēku sakārtošanā vai atjaunošanā, gan būvju pārbaudes aktiem, gan administratīvi sodīti. Diemžēl, neraugoties uz minētajām darbībām, daudziem īpašniekiem sava īpašuma stāvoklis ir vienaldzīgs. Lai ieinteresētu graustu īpašniekus un palīdzētu tiem savus īpašumus atjaunot vecpilsētā, Kuldīgas novada pašvaldība jau vairākus gadus izsludina konkursu „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”. Pieteikuma iesniedzēji var saņemt līdzfinansējumu līdz 50 % no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk EUR 10000 nesošo konstrukciju renovācijai un ne vairāk kā EUR 5000 citos gadījumos. Pašvaldība savu finansējumu graustu sakārtošanā var piesaistīt tikai gadījumos, ja ēka ir kļuvusi bīstama un tā apdraud sabiedrības drošību, pēc tam piedzenot izdevumus no īpašnieka. Šādi tika glābtas ēkas Kalpaka ielā 1 un Skolas ielā 2, un daļēji sakārtots īpašums Jelgavas ielā 45a un 47. Problēmas ar vidi degradēto būvju sakārtošanu ir arī tajos gadījumos, kad īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, kuri nespēj vienoties par ēku vai būvju atjaunošanu vai nojaukšanu, piemēram, Jūsu pieminētais šķūnis Policijas ielā 4. Vecie malkas šķūni vairākos vecpilsētas pagalmos rada nesakārtotas un degradētas vides iespaidu. Kuldīgas novada pašvaldība rūpējas par to, lai vide vecpilsētā ar katru gadu tiktu sakārtota, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves apstākļus. Lielā daļā vecpilsētas ir izbūvēti siltumapgādes, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju pieslēgties centralizētajiem pakalpojumiem. Ja iedzīvotāji nevar vai nevēlas izmantot šo pakalpojumu, kā alternatīva tiek piedāvāta jaunu šķūņu būvniecība, demontējot nelikumīgi sabūvētos un daļēji sabrukušos malkas šķūņus.

24.05.2016 06:45

Sveiki! gribeju uzzinat vai var norezervet vilcieninu Ludi vienam izbraukumam pa pilsetu savas kazas?18 junija.

Labdien! Pašvaldība neveic vilcieniņa Ludis rezervācijas. Informāciju par vilcieniņu Ludis varat skatīt šeit - https://www.facebook.com/goldingentrain.

28.04.2016 10:04

Ingai no dvēseliskās pilsētas… Gribēju jautāt, aptuveni pirms pus gada masu medijos nonāca informācija, ka Kuldīgas novads esot gatavs uzņemt bēgļus, pagastos esot uzreiz pieejami 5-10 dzīvokļi, kas gatavi dzīvošanai, bet kopa esot ap 100 dzīvokļu (katra jāiegulda aptuveni 3000-5000 EUR) un var dzīvot. Novada iedzīvotāju attieksme nesot petita, bet sarunas ar vietējiem attieksme aptuveni pusei esot, ka jāuzņem bēgļus un jāpalīdz viņiem. Bet te pēkšņi lasu Kuldīgas novada mājas lapā, ka Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzstājās ar uzrunu Eiropas Savienības Reģionu komitejas Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas (CIVEX) stratēģiskajās tematiskajās debatēs par migrāciju un tur saka, ka esot Izmitināšanas problēma, jo ir nepietiekams pašvaldības dzīvojamais fonds Kuldīgas novadā, un vairāk nekā 85% ir pret bēgļu uzņemšanu. 1)Varētu atbildēt, kur palika tie 100 dzīvokļi? 2) Ja puse (aptuveni 50%) esot par uzņemšanu pirms pus gada un te pēkšņi , ka 85% pret tad kur ir veikts konkrēts pētījums (gribētos redzēt kur tas pieejams)? 3) Kas Jums pus gada laika tā pēkšņi lika mainīt domas gluži uz pretējo pusi? Un par darba vietām nevajag uztraukties, viņi varēs strādāt tajās darba vietas kur pirmoreiz kandidējot solījāt, ka būšot iespēja nopelnīt.

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu. Attiecībā uz dzīvojamo fondu, arī šobrīd ir pieejami dzīvokļi, pārsvarā remontējami, bet tie atrodas Kuldīgas novada lauku teritorijā. Kuldīgas pilsētā trūkst dzīvojamā fonda un pašvaldībā ir rinda uz dzīvokļiem, līdz ar to pilsētā izmitināt bēgļus pašvaldības dzīvojamā fondā nav iespējams. Atsevišķi Kuldīgas novadā iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem nav pētīta, bet tā ir pētīta Latvijā. SKDS pētījums šī gada janvārī liecina, ka pret bēgļu uzņemšanu Latvijā ir 78,3% iedzīvotāju, jāatzīmē, ka martā notikušie Briseles terorakti, šo attieksmi vēl ir pasliktinājuši. Domāju, ka uzņemt bēgļus Latvijā pie šādas iedzīvotāju attieksmes ir izaicinājums gan valdībai, gan pašvaldībām.

28.04.2016 10:00

Sveiki, vai ir iespēja internetā apskatīt Kuldīgas velomaršrutu karti?

Labdien! Velomaršrutus būs iespējams apskatīt divas nedēļas pirms pasākuma norises (sākot no 14. maija) mājaslapā: velokuldiga.lv.

26.04.2016 09:35

Labdien! Vēlējos pajautāt par vasaras darbu jauniešiem Kuldīgas novadā. Ja esmu no cita novada un neesmu deklarēta Kuldīgas novadā, bet eju Kuldīgas vidusskolā, vai es drīkstu pieteikties vasaras darbam? Vai tas ir iespējams? Jautāju, jo nolikumā rakstīts, ka var pieteikties tie, kas ir deklarēti Kuldīgas novadā.

Labdien! Darbs jauniešiem vasaras periodā tiek nodrošināts tikai Kuldīgas novadā deklarētajiem skolēniem, neatkarīgi no tā, kādā skolā viņš mācās.

18.04.2016 13:26

Labdien! Vai varu kaut kur atrast Lido zivis ietvaros notiekošajām makšķerēšanas sacensībām Planējošā vimba sacensību nolikumu?

Labdien! Sacensību nolikums tiks publicēts nākāmās nedēļas laikā. To varēs atrast www.kuldiga.lv sadaļā "Lido zivis Kuldīgā!" http://www.kuldiga.lv/lv/kultura/lido-zivis-kuldiga

15.04.2016 10:37

Labdien! Gribētos zināt, kad beidzot pienāks tas gads, kad Kuldīgas budžetā būs nauda, lai ieplānotu uzklāt cieto segumu Ventspils, Gravas, Laimdotas, Kraujas un Priežu ielai cieto segumu? Dzīvojam taču 21. gadsimtā, bet varētu teikt, ka pašā pilsētā, iedzīvotājiem jābojā savi apavi un auto, jo pie mums ir tiešām akmeņainais ceļš. Nobrauc tik greiders, kā padomju laikos! Putekļi tādi, ka pat ģimnāzijas stadionā pēc mašīnas aizbraukšanas, nav ko elpot! Pa šīm ielām sieviete ar augstiem papēžiem uz darbu diez vai gribēs iet. Vai nu jābrauc ar mašīnu vai līdz Piltenes ielai jāiet ar kalnā kāpēju apaviem!Tad vēl uzrodas auto braucēji, kas pāri akmeņiem pārlido un gājējam jāmūk grāvī! Jūs iepriekš gadu no gada solāt, ka nākošā gadā ieplānosiet budžetā. Alsungas iela gan tika noasfaltēta un teicāt, ka tas bija budžetā un tur salīdzinoši ir maz cilvēku, kas izmanto to ceļu, bet tam nauda atradās! Tad varbūt paskaitiet cik cilvēku dzīvo Virkas ielas daudzdzīvokļu mājās un pārējās privātmājās, kas izmanto šīs mazās ieliņas! Prieks, ka vismaz sakārtosiet Ventspils un Gravas ielas krustojumu, bet tas šo problēmu tikai nedaudz samazina!

Labdien! Kā jau tika informēts iepriekš, cietā seguma ierīkošana Laimdotas, Priežu un Kraujas ielās šobrīd netiek plānota. Tāpat iepriekš esam informējuši, ka ietves un apgaismojuma izbūve Lapegļu ielā tiks izvērtēta, sagatavojot tuvāko gadu budžetu. Šobrīd no “Lauktehnikas” dzīvojamā rajona līdz Piltenes ielai pa cieta seguma ietvi iespējams nokļūt, ejot pa Virkas ielu un Grants ielu.

20.04.2016 07:18

Labdien! Ļoti jauki, ka uz Vītolu ielas uzlikta ceļa zīme "Dzīvojamā zona", tādu ielu Kuldīgā ļoti daudz, bet liekas, ka vairāk no drošības viedokļa tās iederētos Ziedu ielā, kur ir bērnudārzs, nav trotuāra, nav automašīnām, kur apgriezties, daļā Parka ielā, pie bērnudārza, kur arī īsti nav sakārtota ielu infrastruktūra. Ja, tiešām domājiet par drošību, par to, lai mūsu bērni un jaunās māmiņas drošāk justos, laiks apvērt domu arī par šīm augstāk minētajām vietām?

Labdien! Paldies par ierosinājumu! Jūsu ieteikums tiks izskatīts tuvākajā transporta komisijas sēdē.

26.04.2016 16:22

Labdien! Daudziem cilvēkiem nākas bieži piebraukt pie Lauktehnikas sporta zāles, Rumbas ēdnīcas un citiem objektiem šajā vieta! Bet asfalts tur ir šausmīgā stāvoklī, bedres tādas, ka riteņus var nolauzt, sevišķi kad ir peļķes tad neredz bedras apakšā! Vai tiešām nevar kaut aizbērt tās bedres, un kam tas būtu jādara?

Labdien! Paldies par ziņojumu. Informācija nodota ielu apsaimniekotājam. Norādītā vieta tiks apsekota un, nepieciešamības gadījumā, bedres salabotas.

07.04.2016 15:10

Labdien! Pēc ziemas uz gājēju un riteņbraucēju taciņām ir palikuši akmens šķembu pārpalikumi. Vai nevarētu to notīrīt? Esmu ievērojusi, ka ļoti akmeņains ir uz Ventspils ielas no Piltenes ielas uz Ventspils pusi un gar Rimi uz Veco autostaciju. Paldies!

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: "Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" darbinieki kopš aprīļa pirmās dienas pilsētas ielas attīra no ziemā sabērtā pretslīdes materiāla - smiltīm. Darba apjoms ir ļoti liels, tādēļ lūgums mazliet paciesties, jo teju, teju visas ielas būs sakoptas".

07.04.2016 10:54

Labdien! Gribētos uzzināt, kad tiks labiekārtota Lapegļu iela, sākot jau no Virkas ielas (apgaismojums, gājēju ietve) kā arī mazās ieliņas (Priežu, Kraujas, Laimdotas, Gravas un Ventspils), kas savieno Lauktehnikas rajonu ar Piltenes ielu un cilvēkiem, kas dzīvo un pārvietojas pa šīm ieliņām būtu mūsdienīgi pilsētas apstākļi (ielas neputētu, nebūtu jālauž mašīnas vai nebūtu jānobrienas dubļiem)?

Labdien! Pagājušajā gadā tika veikta apgaismojuma rekonstrukcija un papildināšana Laimdotas, Priežu un Kraujas ielās, savukārt šogad tiks ierīkots jauns apgaismojums un pabeigta ietvju rekonstrukcija Ventspils ielā no Gravas līdz Grants ielai, kā arī rekonstruēts Ventspils un Gravas ielu krustojums. Laimdotas, Priežu un Kraujas ielās cietā seguma ierīkošana šobrīd nav plānota. Ietves un apgaismojuma izbūve Lapegļu ielā 2016. gada budžeta ietvaros nav iespējama, bet tas tiks izvērtēts, sagatavojot tuvāko gadu budžeta projektus.

07.04.2016 15:42

Labdien! Gribēju uzzināt vai tiešām ir kapitāli jāpārremontē Kuldīgas sociālā dienesta mājā? Un cik tas Kuldīgai izmaksās? Jo ne tik sen šī māja ir remontēta un logi jau mainīti un daudzas lietas tā pat. Rakstīts projektā, ka logi nekvalitatīvi iemontēti, bet kur garantija, ka šoreiz nebūs tas pats. Parasti būvuzraugs atbrauc labi ja reizi nedēļā un tajā laikā jau brāķi paspēti uztaisīt un kaut kā to tikai pielabo un mums pilsētniekiem par to visu jāmaksā! Es saprastu, ja mainītu tikai jumtu, ja tas ir bojāts, bet skatoties pilsētas mājas lapā pie iepirkumiem- darbi ir apjomīgi!

Labdien! Ēkai Dzirnavu ielā 9, kurā atrodas Sociālais dienests, plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus piesaistot fondu līdzfinansējumu. Projekta rezultātā jāsasniedz noteikti energoefektivitātes rādītāji, ko, diemžēl, nav iespējams sasniegt tikai nomainot jumtu un saglabājot esošos logus, bet tas ir vairāku siltināšanas pasākumu kopums. Rekonstrukcija tiks veikta, ja projekta pieteikums tiks atbalstīts un piešķirts līdzfinansējums.

06.04.2016 13:13

Labdien,gribētos uzzināt,vai joprojām nav paredzēts apzāģēt kokiem zarus Krasta ielā virs gājēju celiņa,ejot tā vien jaskatās uz augšu,vai atkal nekarājas kāds nokaltis vēja nolauzts zars un neuzkrīt uz galvas.

Labdien! Sakopt koku vainagus kokiem Krasta ielā uzdots SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, darbi tiks paveikti šīs nedēļas laikā.

05.04.2016 11:55

Labdien,man ir viens jautājums,sakiet kāpēc šogad nav Kultūras nama skvēriņā Lieldienu rotājumi.Tāda skaista vieta un nekā.Visur tik skaisti bet Pie Kultūras centra nekā. Vēl viens jautājums vai tur nevarētu izlikt zīmi lai tur savus suņus neved kārtoties,tas ir šausmīgi ka palaiž lai suns izdara savas vajadzības,izkasa visu,cilvēki tur pastaigājas,apsēžas atpūsties bet visur netīrumi,sētnieks no rīta ņem uz tīra,bet pēc pusdienām viss atkal netīri.Pati esmu redzējusi ka saimniece savu mīluli ved pie saites un pagaida kamēr viņš skvēriņa izdara savas vajadzības un aiziet,esmu aizrādījusi,bet tas neko nedod,nākošā reizē viss notiek atkal.Paldies.

Labdien! Paldies par viedokli. Kultūras nama skvērā Lieldienu dekorācijas bija izvietotas pagājušajā gadā. Šogad, par cik, dekorāciju skaits ir ierobežots, tika nolemts šīs dekorācijas izvietot Estrādes parkā pie bērnu rotaļu laukuma un skeitparka. Jautājums par aizlieguma zīmju izvietošanu Kuldīgas kultūras nama skvērā tiks risināts.

13.04.2016 06:46

Kur un kad var pieteikties bērni no 14 gadu vecuma kas grib strādāt?

Labdien! Pieteikšanās jauniešu nodarbinātībai vasarā vēl nav sākusies. Parasti pieteikšanās sākas aprīlī. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.kuldiga.lv.

11.03.2016 08:07

Mani interesē jautājums par suņu un kaķu reģistrāciju. Par šo jautājumu jau runā vismaz gadu un ir pieņemts likums, Kurzemniekā lasīju informāciju, ka pašvaldība šo uzdevumu uztic vetdakteriem. Man ir jautājums : Vai tiešām par visu šo garo sagatavošanas laiku pašvaldība,dzīvojot uz iedzīvotāju nekustamā īpašuma un ienākuma nodokļiem nevar parūpētie reiz par saviem novada iedzīvotājiem un izveidot vai atrisināt jautājumu par dzīvnieku reģistrāciju uz vietas pagasta pārvaldēs, jo lielākai iedzīvotāju daļai nav ne līdzekļu ne iespēju to nokārtot braucot uz Kuldīgu.Tie ir lieli izdevumi, nerunājot jau par to, ka jāgādā transports ar kuru dzīvnieks ir jāved uz čipēšanu. Pat ja to veic vetklīnikas, izbraukums uz vietas diez vai tiks nodrošināts un tas nebūs bezmaksas.Toties Kurzemniekā jau tika minēts, ka policija meklē iespēju kā iedzīvotājus sodīt par nereģistrētu dzīvnieku. Ja pašvaldība atrisinās šo jautājumu, tad tiks izdarīts tiešam pakalpojums iedzīvotājiem un vēljovairāk tādēļ, ka tiktu maksimāli sakārtots jautājums par dzīvnieku reģistrāciju novadā.

Labdien! Sertificēti vetārsti, kuri veic suņu čipošanu, veic arī dzīvnieku reģistrēšanu Lauksaimniecības datu centra sistēmā. Katram vetārstam ir savi pieejas kodi šai sistēmai, lai reģistrāciju varētu veikt. Pašvaldībai šāda pieeja nav, līdz ar to pagasta pārvaldēs dzīvnieku reģistrēšana nenotiek. Lai pagastos varētu veikt dzīvnieku reģistrēšanu un mikročipu ievadīšanu, vispirms jāvienojas ar vetārstu, kurš būtu gatavs veikt šo pienākumu, jānodrošina vieta, kur suņiem var ievadīt mikročipu, jānodrošina telpa reģistrēšanai, jo tā notiek interneta tiešsaistē. Viena suņa reģistrēšana ilgst aptuveni 20-30 minūtes. Tomēr, kā paskaidroja vetārsts, izbraukuma reģistrēšanai ir savi mīnusi. Pirmkārt, ne visiem dzīvniekiem ir uzpurņi, un ne visi suņu īpašnieki ir gana atbildīgi par citu drošību. Neskatoties uz to, ka dzīvnieki tiek reģistrēti rindā pēc laikiem, nepacietīgākie suņu īpašnieki ar saviem dzīvniekiem ierodas ātrāk, radot troksni un bīstamību. Visdrošāk un ērtāk ir katram pašam savu mīluli nogādāt pie vetārsta, lai tur droši varētu veikt nepieciešamās procedūras.

02.03.2016 06:32

Labdien! Vēlētos uzzināt, no kāda vecuma Latvijā nepilngadīgi bērni var atrasties mājās vieni?

Labdien! Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestā daļā paredz, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

26.02.2016 06:15

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.