Jautājiet mums

Labdien! Vai nevarētu kaut ko darīt ar Priežu, Tīruma un Laimdotas ielām, kas ļoti put? UN vēl viena problēma ir taciņa, kas savieno Priežu ielu ar Gravas ielu, jo tur ir izskalota taciņas augša, ar lielu bedri , kur tagad ir samesta pļautā zāle un lejā noskalota mīksta smilts. Taciņa ir palikusi arī ļoti šaura. Vai nevarētu kaut kā uzlabot šo taciņu?

Labdien! Vasaras sezonā Jūsu pieminētajās ielās grants segums tika apstrādāts ar pretputes līdzekli, taču šobrīd, kad drīzumā sāksies rudens lietus sezona, pretputes apstrāde nav lietderīga. Tuvākajā laikā taciņas izskalojumi tiks papildināti ar grants šķembu maisījumu.

22.09.2016 12:26

Sveicināti,mani un daudzus citus kas brauc un iet kājām nav skaidrs kāpēc pirms Gravas un Ventspils ielas pārbūves kur arī tika ieguldīti kabeļi lai novāktu gaisvadu līniju virzienā uz Grants ielu netiek izbūvēti ielas apgaismojuma stabi Gravas ielā kur nav neviena ielas apgaismojuma jo noņēma arī divus kuri bija.Ielas apgaismojuma nav ari Dārza ielas galā uz Gravas ielas pusi.Es kā pilsētas attīstības atbalstītājs nevaru pieņemt tādu tumsonības risinājumu tieši pie Kuldīgas ģimnāzijas.Ar cerību tam tumšajam nostūrim Ž H

Labdien! Gravas un Ventspils ielas krustojumā remontdarbu laikā tika noņemts viens apgaismojuma stabs, taču tā vietā uz šī krustojuma tika izbūvētas divas jaunas apgaismojuma lampas. Kas attiecas uz Gravas ielu, tad virzienā uz Piltenes ielu tiek plānota arī šī posma sakārtošana un izgaismošana.

22.09.2016 07:30

Labrīt! Kur informācija, ka Pilsētas laukums būs slēgts jau 16. septembrī no rīta? Nepatīkams pārsteigums cilvēkiem, kas automašīnas novieto Pilsētas laukumā.

Labdien! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Jāpiebilst, ka FIA Eiropas rallija čempionāts ir viens no lielākajiem novada pasākumiem, jo tas pulcē ne tikai lielu skaitu ļaudis, bet arī auto, tāpēc, drošības apsvērumu dēļ, Pilsētas laukumu nācās slēgt ātrāk, lai līdz pasākumam tas būtu atbrīvots no iedzīvotāju un pilsētas viesu automašīnām. Ja šāda situācija atkārtosies, noteikti informēsim par to savlaicīgāk.

16.09.2016 06:16

Labdien, Vēlējos jautāt, kur man jāgriežas, lai iesniegtu pieprasījumu pašvaldībai, lai atmaksā man starpību, ko maksāju sertificētai auklei par 2,3 gadīgas meitenītes pieskatīšanu, jo pašvaldība nevar nodrošināt bērnudārzā vietu? Varbūt uzreiz dot ziņu, lai šo jautājumu noskaidro "Beztabu"?Pašvaldība dod 126 eiro un man pašai jāpiemaksā 30 eiro starpība. Bet kā likumā teikts tad pašvaldībai ir jānodrošina vieta bērnudārzos no 1,5 gadiem un jābūt bezmaksas! Kā teikts likumos: Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. panta otrā daļa: "Bērnam ir tiesības uz bezmaksas pirmsskolas sagatavošanu, pamata un vidējo izglītību, kā arī arodizglītību. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts "Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; (..)". Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa: "Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības (..)" Tātad saskaņā ar tiesisko regulējumu ikvienam bērnam no pusotra gada vecuma ir tiesības uz vienlīdzīgu iespēju pamata bez maksas iegūt pirmsskolas izglītību. "Uz vienlīdzīgu iespēju pamata" nozīmē to, ka vecākiem nav jāmaksā par izglītības iegūšanu neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē privāto vai pašvaldības bērnudārzu.

Labdien! No 2016. gada 1. jūnija valsts pārtrauca sniegt atbalstu par bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. Lai Kuldīgas novada iedzīvotāji turpinātu saņemt šo atbalstu, Kuldīgas novada Dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.2016/6 ”Par kārtību, kādā tiek piešķirts un aprēķināts pašvaldības atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”, nosakot, ka atbalsta apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, un tā aprēķinā tiek izmantota tāda paša metodika, kāda noteikta Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr.709 ”Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, t.i. 126,27 euro. Nākamajā gadā šī summa pieaugs sakarā ar pedagogu algas palielināšanos. Tādējādi pašvaldība uzņēmusies segt pilnīgi vienādu summu par visiem Kuldīgas novadā deklarētiem bērniem neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē pašvaldības vai privātu pirmsskolas izglītības iestādi, vai arī bērnu pieskata aukle.

12.09.2016 12:46

Sveiki, vai Kuldīgas mājaslapā var atrast informāciju par ārpusskolas nodarbibam un pulciniem kadi šajā mācību gadā tiek piedāvāti?

Labdien! Informāciju par interešu izglītību jaunajā mācību gadā nopublicējām www.kuldiga.lv sadaļā “Interešu izglītība” - http://www.kuldiga.lv/lv/izglitiba/interesu-izglitiba

09.09.2016 12:11

Labdien. Pamanīju Talsos, ka grantētās ielas tiek apstrādātas ar bitumena emulsiju un šķembām. Kā bija minēts Talsu avīzē, tad ielas tiek izvēlētas prioritārā secībā, tās vairs neput, nav dubļainas un bedrainas un samazinās ikdienas uzturēšanas darbi. Vai mēs Kuldīgā arī nevarētu katru gadu kaut dažas ielas šādi apstrādāt?

Labdien! Paldies par informāciju, noteikti pakonsultēsimies ar Talsu kolēģiem, lai noskaidrotu vairāk par šo ceļu uzturēšanas metodi.

09.09.2016 12:17

Labdien, Vēlos noskaidrot, kad tiks izsludināta otrā kārta Kuldīgas 2. vidusskolas direktora amatam, jo, ja pareizi saprotu, pirmajā kārtā pretendents netika atrasts.

Labdien! Saskaņā ar PRETENDENTU ATLASES KONKURSA NOLIKUMU uz Kuldīgas 2. vidusskolas direktora amatu 24. punktu, konkursa komisija bija tiesīga pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu bez uzvarētāja, ja nevienu no pretendentiem neatzīst par atbilstošāko vakantajam izglītības iestādes vadītāja amatam. Pašvaldība atkārtotu konkursu izsludinās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nesasteidzot minēto jautājumu, jo šobrīd pašvaldības un ikvienas skolas prioritāte ir nodrošināt kvalitatīva mācību darba uzsākšanu. Līdz oktobrim tiks izsludināts atkārots konkurss uz direktora amatu.

05.09.2016 13:49

Labdien. Jautājums ir par Mārtiņsalas zilā karoga pludmales bērnu rotaļu laukumu. Pavasarī pazudušais slidkalniņš vel aizvien nav uzradies, koka konstrukcija ir sapuvušas un daļa jau salūzušas mētājas pie zemes, konstrukcija ir manāmi sašķobījusies. Bērniem atrasties jau paliek bīstami.

Labdien! Apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” rotaļlaukumu ir apsekojis un veicis remontdarbus. Nākošā gada budžetā tiks paredzēts finansējums jaunu rotaļu elementu ierīkošanai.

13.09.2016 13:51

Labdien! Pe atkritumu konteineriem Vakara ielā ar labiem apaviem ir grūti pieiet! Pēc KPP atkritumu savākšanas mašīnas aizbraukšnas paliek eļļaina netīra liela peļķe! Apavus var sabojāt, dabu piesārņo, mājdzivnieki var saindēties! KPP tak jābūt kā piemēram videi draudzīgā saimniekošanā!

Labdien! Atbild SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”: “SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atvainojas par sagādātajām neērtībām. Diemžēl atkritumu savākšanas mašīnai bija radušās tehniskas problēmas, kā rezultātā radās neliela eļļas noplūde. Tiek risināts jautājums, kā nomainīt 1993. un 1996. gadā ražotās automašīnas pret jaunākām”.

07.09.2016 08:40

Sveiki. Pie musu majas gaismas iela 1,ap maju esosajam celam divas vietas izveidojusas visai lielas bedres asvaltaa( viena iepretim majas otrajai kapnutelpai, bet otra bedre majas gala). Katru gadu sis berdres paliek arvien lielakas un lielakas, vai tiesam pasvaldibai nebutu kads lieks maiss ar piki, lai sis bedres aizlapitu, jo to neizdarot savlaicigi ar laiku izmaksas tikai palielinasies. Busim loti pateicigi, ja sis bedres aizlapitu.

Labdien! Apsekojot bedres pie ēkas Gaismas ielā 1, konstatēts, ka tās ir izveidojušās nevis ielas daļā, bet apbraucamajā celiņā ap ēku, kas ietilpst ēkas apsaimniekojamajā teritorijā. Aicinām Jūs vērsties pie ēkas apsaimniekotāja ar lūgumu salabot bedres.

13.09.2016 13:51

Veletos uzinat kas vajadzigs lai pie majas verandas piebuvi klat verandai uzbuvetu bet nava domats uz vienotiem pamatiem ar verandu kadi dokomenti vai atlaujas vajadzigas

Labdien! Ja paredzēti būvdarbi, kuru rezultātā tiek mainīts būves vai tās daļas apjoms (piem., piebūve pie esošās verandas), nepieciešams sertificēta būvspeciālista izstrādāts būvprojekts un būvatļauja. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Kuldīgas novada Domē, Baznīcas ielā 1, Būvniecības nodaļā, vai pa tālr. 63321904.

26.08.2016 09:28

Sveiki! Bieži eju trenēties uz Ģimnāzijas stadionu un aktuāls paliek jautājums par apgaismojumu. Vakaros ātri paliek tumšs. Jaunieši arī daudz apmeklē šo sporta laukumu un ziemā vēl aktuālāks būs slidošanas laikā. Vai varētu uzstādīt kādu apgaismojumu?

Labdien! Minētais laukums paredzēts obligātās izglītības programmas nodrošināšanai un līdz šim nav bijusi vajadzība pēc tā izgaismošanas diennakts tumšajā laikā. Citādi ir ar laukuma izgaismošanu, kad tajā uzstādīta slidotava. Apgaismojums slidotavas nodrošināšanai patiešām ir nepietiekams, tāpēc jau nākamajā sezonā centīsimies rast kādus lokālus risinājumus tā uzlabošanai. Par laukuma ilgtermiņa izmantošanas stratēģiju un fundamentāliem ieguldījumiem vēl nav lemts, un tas būtu jāskata nākamā pašvaldības gada budžeta ietvaros, kā arī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

25.08.2016 11:33

Labdien! Vai varētu padarīt platāku un ērtāku taciņu (varbūt izstumt ar bobcatu), kas savieno Gravas ielu ar Priežu ielu, jo tūlīt sāksies skola un šī ir galvenā vieta, lai daudzi tiktu uz skolu un darbu? Taciņa ir ar lietiem izskalota un bieži aizaugusi ar zāli un arī pie tiltiņa plūmes koka zari ir pieauguši priekšā.

Labdien! Taciņai, kas savieno Gravas un Priežu ielu krūmu zari ir apzāģēti, kā arī tuvākajā laikā izskalojumi tiks papildināti ar grants šķembu maisījumu.

22.09.2016 12:25

Labdien! Vai būtu iespēja nopļaut zāli Apšu iela19 .Mājas abās pusēs ir Pašvaldības īpašums.Parasti katru gadu uz Līgo svētkiem nopļauj,bet šogad ir aizkavēšanas.Un par cik mājai apkārt ir daudz privātīpašumi,kuri gadiem netiek pļauti ir liels satraukums.Pagājušajā gadā divas reizes dega vecā kūla.

Labdien! Paldies par novērojumu. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" minētos pašvaldības zemesgabalus nopļaus nedēļas laikā.

23.08.2016 14:04

Labdien!Klāt ir atkal skolas laiks un man ir jautājums par apsolītu stāvlaukuma remontu pi Centra vsk.Pavasarī solīja sakārtot to mazo laukumiņu, kas vienmēr ir bedrains, bet diemžēl klāt rudens un nekā no solītā nav izpildīts....

Labdien! Diemžēl šogad finansējuma trūkuma dēļ laukums pie Kuldīgas Centra vidusskolas netika atjaunots. Šobrīd tiks veikts lokāls remonts, bet atjaunošanas darbus veikts par 2017. gada budžeta līdzekļiem.

22.08.2016 15:46

Vai šādi vecpilsētā (Skrundas iela 1) ir atļauts krāsot māju!? Vai tik spilgta krāsa ir atbilstoša vecpilsētas koncepcijai? sk.foto. http://ej.uz/Skrundas_iela_1 P.S. Ieviesiet lūdzu šeit, tādu iespēju kā pievienot foto.

Labdien! Paldies par informāciju. Ēkas fasādes krāsošanas darbi nav saskaņoti. Informējam, ka Būvinspekcijas nodaļas speciālisti sastādīs atzinumu par nesaskaņotiem fasādes atjaunošanas darbiem, kā arī Skrundas ielas 1 mājas iedzīvotāji tiks aicināti uz būvniecības komisijas sēdi un saukti pie atbildības.

18.08.2016 10:14

Sveiki.Laidos uz cela posma Laidi-Raņķi.ir divas vietas tadi ka izskalojumi diezgan dzilas tas bedres.neviens vinuas neaizber ciet.

Labdien! Minētais ceļa posms ir apsekots un bojājumi novērsti (12.08.2016.)

18.08.2016 14:59

Labdien. Paldies par jaukajiem pilsētas svētkiem. Ļoti priecēja beidzot droši izbraucamais Kalna un Baznīcas ielas krustojums. Vai nevarētu pilsētas svētku laikā uzstādīto papildplāksnīti ar darbības zonu ceļa zīmei "Apstaāties aizliegts" pie kafeinīcas Tilts atstāts pastāvīgi lai arī ikdienā šis krustojums būtu ērti un droši izbraucams un nepārvērstos par stāvlaukumu?

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Šis jautājums tiks izskatīts Transporta komisijas sēdē, pēc kuras pieņemtais lēmums tiks publicēts.

03.08.2016 11:34

Labdien! Vai Kuldīgas novada vēstis tiek nestas visiem novada iedzīvotājiem? Kamēr abonējām laikrakstu Kurzemnieks, tikmēr saņēmām. Vairs neabonējam un vēstis arī pastkastītē nav jau pusgadu. Esam pagasta iedzīvotāji?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības izdevumu "Kuldīgas Novada Vēstis" bezmaksas saņem visi novada iedzīvotāji, neatkarīgi no citiem abonētajiem laikrakstiem vai Jūsu dzīvesvietas. Iespējams izdevumu nesaņemat, ja VAS "Latvijas Pasts" esat uzrakstījuši iesniegumu par nevēlēšanos saņemt reklāmas bukletus vai izdevumus. Aicinām Jūs sazināties ar Kuldīgas novada Domi pa tālr. 63321900 un precizēt dzīvesvietas adresi, lai atrisinātu radušos situāciju!

08.08.2016 05:26

Sveicinati!Ir daudz negativu atsauksmju par pilsetas svetkiem.Velejos Jums ieteikt balli nerikot tikai pilsetas svetku laika,bet ari kada cita sestdiena,vismaz videejai paaudzei,citadi tiesam pilsetas svetku balle jau kuro gadu muzika galigi garam.Domaju,ka daudzi butu uz mieru samaksat 3-5 eiro par kadu baalliti,un ietu tiesam tie kas velas padejot,nevis vienkarsi izkauties.

Labdien! Paldies par Jūsu ieteikumu! Aicinām Jūs sekot līdzi pasākumu kalendāram www.kuldiga.lv, kā arī www.kckuldiga.lv, kur regulāri tiek publicēti plānotie pasākumi, tai skaitā balles un koncerti. Tādu ik gadu ir vairāki un dažādām gaumēm un paaudzēm. Arī novada pagastos regulāri tiek organizētas zaļumballes un citi pasākumi.

02.08.2016 10:28

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.