Jautājiet mums

Labdien! Braucot pa Pētera ielu uz Ventspils ielu ir uzlikts spogulis, kurš būtu ļoti noderīgs, ja vien būtu pagriezts īstajā leņķī. Skatoties spogulī, redz savu mašīnu, bet to, kas brauc no Virkas ielas puses, pamana tikai tajā mirklī, kad ir jau par vēlu. Vai varētu to pieregulēt īstajā leņķī?

Labdien, paldies par iesūtīto novērojumu! Spoguli SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir noregulējuši pareizajā leņķī, lai atkal būtu pārredzama brauktuve.

07.06.2016 08:27

Vai kāds kontrolē to vīriņu, kas prasa regulāri naudu pie veikaliem? Iecienītās vietas parasti ir ELVI un RIMI (pie RIMI ir pa dienu un uz darba dienas beigām pie ELVI). Parasti prasa 1 EUR maizei, bet tajā pašā laikā mierīgi veikalos iet mainīt sīceni uz lielāku summu un diedelē tālāk. Kā arī ļoti bieži prasa cigaretes. Viņš ir diezgan uzmācīgs un bezkaunīgs, jo stāsta, ka ir otrā grupas invalīds un nevarot strādāt, bet tajā pašā laikā neizskatās pēc tāda, kuram būtu darbspējas zudums. Izskatās, ka viņa darbs ir visu laiku diedelēt naudu. Labi, ka vismaz nav redzēts pārdzēries par maizei savākto naudu. Varbūt kāds var viņam kādu vieglāku darbu piedāvāt, lai nav visu dienu uz kājām jābūt, diedelējot naudu?

Labdien! Minētā persona ir pašvaldības policijas redzeslokā un ir vairākas reizes sodīta, pēdējais sods 25.05.2016. Atgādinām, ka par katru novēroto pārkāpumu ir jāziņo pašvaldības policijas patruļai uz tālruņa numuru 28881288.

30.05.2016 12:46

Labdien! Gribētu painteresēties par gaidāmo festivālu "Dzīres Kuldīgā", vai šogad plānojas tirdziņš un vai būs iespēja pieteikties uz tirdzniecības vietu? Un kad būs iespēja pieteikties? Paldies. Jauku dienu vēlot, Luīze.

Labdien! Jautājumos par tirdzniecības iespējām “Dzīres Kuldīgā”, aicinām sazināties ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tirgus apsaimniekošanas daļas vadītāju Baibu Pirtnieci pa tālruni 266 03289.

24.05.2016 12:52

LABDIEN! Vai un kad varētu atjaunot kāpnes , kuras atradās pretī Baznīcas ielai 32? Vecās kāpnes tika nojauktas rekonstruējot ielu. Nebūtu slikti, ja tur būtu arī gājēju pāreja. Vai tas būtu ļoti sarežģīti?

Labdien! Teritorijas, kas atrodas starp Baznīcas ielu un Katrīnas baznīcu (tajā skaitā vieta, kur demontētas Jūsu pieminētās kāpnes), labiekārtojums ir plānots vienā no Alekšupītes promenādes rekonstrukcijas projekta kārtām, taču šobrīd to realizēt nav iespējams nepietiekama finansējuma dēļ. Gājēju pārejas ierīkošana šajā vietā nav paredzēta.

24.05.2016 12:03

Labdien! Sakiet, vai Kuldīgas 2. vidusskolas direktorei ir kāds īpašs darba laiks, kas atšķiras no citu skolotāju darba laika? Jau teju 2 nedēļas mēģinām viņu satikt skolā, taču kabineta durvis regulāri ir ciet. Paldies!

Labdien! Atbild Kuldīgas 2. vidusskolas direktore Ruta Karloviča: “Darba laiks darba dienās ir no plkst. 8.00 līdz 16.00, izņemot, ja ir sēdes, sapulces, piedalīšanās konferencēs, tāpat kā citiem skolu direktoriem. Skolas mājas lapā ir pieņemšanas laiks un tālruņa numurs, uz kuru var zvanīt un vienoties par tikšanos arī ārpus pieņemšanas laika. Nevienam no interesentiem nav atteikta tikšanās neviena iemesla dēļ. Kabineta durvis ir aizslēgtas tikai tad, kad ir darbinieku kopsapulce un arī sekretāre tajā piedalās, bet ir dežurants, kuram var pajautāt. Šajā mācību gadā tādas ir bijušas 2 reizes. Blakus atrodas direktores vietnieku kabinets, kurā arī var jautāt par jebkuru ar skolas darbu saistītu jautājumu. Pamatojoties uz sekretāres un dežurantu teikto, neviens nav meklējis direktori, ne telefoniski, ne fiziski, kuram būtu norādīts, ka direktore nav. Ja gadījumā esmu kādā no iepriekšminētajām prombūtnēm, tad ar direktores rīkojumu vietā ir pienākumu izpildītājs, kā arī interesentam tiek nosaukts vai iedots mobilā tālruņa numurs.”

12.05.2016 06:54

Labdien! Sakiet vai nav plānots izbūvēt veloceliņus apkārt pilsētai gar šoseju malām ar vai bez aizsargbarjerām? Šāds jautājums ir tāpēc, ka ar ģimeni vēlamies brīvajos brīžos braukt ar velosipēdiem un lai būtu lielāks attālums nobraukts, braucam apkārt pilsētai, bet tas nav droši, jo atsevišķas automašīnas brauc lielā ātrumā. Paldies!

Labdien! Diemžēl gar šoseju malām veloceliņi nav plānoti, taču velomaršruti ir paredzēti Kuldīgas novada teritorijas plānojumā, kurā ir izstrādāta karte ar velo celiņiem. Projektējot un veicot ielu rekonstrukciju, tiek ņemts vērā izstrādātais maršruts, un iespēju robežās tas tiek realizēts. Ar plānojuma karti var iepazīties Kuldīgas mājaslapā http://www.kuldiga.lv/images/Faili/Attistiba/ter_plan/velocelini_pilseta.pdf

18.05.2016 10:24

Labdien! Vai lūdzu nevarētu kaut ko darīt ar satiksmes drošību Priežu, Kraujas, Tīruma, Laimdotas, Ventspils un Gravas ielās? Uzstādīt kādu ātruma valni vai dzīvojamās zonas zīmi. Tas ir kaut kas neiedomājams, kā pa šim ielām pārvietojas auto, liekas, ka atvērta auto trase. Bieži zvanām policijai, bet kamēr atbrauc, vainīgie jau gabalā. Pagājušo gadu jau vienam bērnam uzskrēja virsū mašīna, labi, ka tika cauri tikai ar zilumiem, jo bērnam bija ķivere galvā. No jaunām mājām šis ir galvenais ceļš uz skolu, veikalu un Ģimnāzijas stadionu. Un vēl šīs ielas ir ļoti akmeņainas un Laimdotas iela arī put.

Labdien! Jautājums par satiksmes drošības uzlabošanu Jūsu pieminētajās ielās tiks izskatīts Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēdē.

10.05.2016 11:20

Labdien! Vēlētos uzzināt kā iespējams, ka pa Kuldīgas ielām ripo vilcieniņš "Ludis" bez transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura pašam vilcienam, piekabei, bez izietas TA, bez OCTA polises, bez nomaksāta ceļu nodokļa un vai vispār šim transporta līdzeklim ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē?

Labdien! Specializētā tūristu transportlīdzekļa - vilcieniņa „Ludis” darbību reglamentē Ceļu satiksmes likuma 9. pants, 10. pants, 16. pants (turpmāk CSL) un Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”. CSL nosaka, ka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, transportlīdzekļa tipu un kustības maršrutu nosaka attiecīgā pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus. Proti, CSL reglamentēts, ka šādus transportlīdzekļus (kā arī tramvajus un trolejbusus) CSDD nav jāreģistrē un tehniskā stāvokļa kontrole jānodrošina pašvaldībai. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.2015/6, specializētā transportlīdzekļa licences saņemšanai obligāta OCTA, kā arī novada pašvaldības Licencēšanas komisija ikgadēji apstiprina braukšanas maršrutu un nodrošina, lai transportlīdzeklim tiktu veikta tehniskā stāvokļa kontrole. Pieminams, ka līdzīgus saistošos noteikumus izdevušas citas pašvaldības un specializētie tūrisma transportlīdzekļi jau vairākus gadus darbojas Rīgā, Gulbenes novadā, Tērvetes novadā, Alūksnes novadā. Sīkākas informācijas iegūšanai varat iepazīties ar Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr.2015/6 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā” un vērsties Kuldīgas novada Domes Licencēšanas vai Transporta komisijā.

09.05.2016 11:50

Labdien, ir sācies pavasaris un tik ļoti gribas strādāt pie atvērta loga, bet ..., strādājot Rātslaukumā esošajā mājā man ikdienā vismaz 100 reizes jādzird "kā Ārona eļļa plūst ..." un mežaraga skaņas, kas skan no "pilāra". Vai lūdzu nav iespējams noregulēt šo objektu tā, lai sensors nostrādā tikai pieejot pie šī "pilāra", nevis, ejot garām? Vai arī lūdzu, lūdzu nogrieziet klusāk, jo es jau bez sarkasma vairs nespēju izrunāt vārdu "Kuldīga".

Labdien! Informācija ir nodota “Kuldīgas Identitātes pīlāra” interaktīvā satura izveidotājiem ar lūgumu veikt tehniskas izmaiņas.

10.05.2016 11:49

Labdien! Pēc blakus ielu greiderēšanas un lampu ierīkošanas Kraujas ielā vietām vairs nevar saredzēt asfaltu- tas izskatās pēc grants ceļa un ļoti put. Vai varētu to notīrīt? Paldies!

Labdien.Paldies par informāciju! Minētā iela tiks apsekota un nepieciešamības gadījumā tiks plānota ielas tīrīšana.

29.04.2016 09:51

Sveicināti. Vai tiešām nevar sakārtot pilsētu un atbrīvot to no graustiem??? Ventspils ielā un Policijas ielā 4, Baznīcas ielā 27?? Pilsēta ar Dvēseli??? Kādu??? Tāda pilsēta ka kauns skatīties! Cilvēkiem šķūnīši brūk... Vai tiešām pensionāram jākrāj nauda, lai salabotu šķūni, kuru viņam pēc gadiem 10-15 nevajadzēs.. Kur loģika?? Kamēr kādam uz galvas neuzkrīt, nekas netiek darīts. Fui. Dažreiz kaunos ka dzīvoju Kuldīgā... Būtu labi, ja atbildētu, bet stipri šaubos ka šo publicēs un vel jo vairāk atbildēs.. Bet paldies ka vismaz izlasījāt... jo ir daudz cilvēku kas man piekrīt.

Labdien! Pašvaldība intensīvi strādā, lai sakārtotu graustu jautājumu, taču problēmas sagādā tas, ka lielākā daļa graustu pilsētā pieder privātīpašniekiem. Graustu īpašnieki tiek uzrunāti no pašvaldības puses gan ar vēstulēm, piedāvājot rast kopīgu risinājumu ēku sakārtošanā vai atjaunošanā, gan būvju pārbaudes aktiem, gan administratīvi sodīti. Diemžēl, neraugoties uz minētajām darbībām, daudziem īpašniekiem sava īpašuma stāvoklis ir vienaldzīgs. Lai ieinteresētu graustu īpašniekus un palīdzētu tiem savus īpašumus atjaunot vecpilsētā, Kuldīgas novada pašvaldība jau vairākus gadus izsludina konkursu „Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”. Pieteikuma iesniedzēji var saņemt līdzfinansējumu līdz 50 % no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk EUR 10000 nesošo konstrukciju renovācijai un ne vairāk kā EUR 5000 citos gadījumos. Pašvaldība savu finansējumu graustu sakārtošanā var piesaistīt tikai gadījumos, ja ēka ir kļuvusi bīstama un tā apdraud sabiedrības drošību, pēc tam piedzenot izdevumus no īpašnieka. Šādi tika glābtas ēkas Kalpaka ielā 1 un Skolas ielā 2, un daļēji sakārtots īpašums Jelgavas ielā 45a un 47. Problēmas ar vidi degradēto būvju sakārtošanu ir arī tajos gadījumos, kad īpašums pieder vairākiem kopīpašniekiem, kuri nespēj vienoties par ēku vai būvju atjaunošanu vai nojaukšanu, piemēram, Jūsu pieminētais šķūnis Policijas ielā 4. Vecie malkas šķūni vairākos vecpilsētas pagalmos rada nesakārtotas un degradētas vides iespaidu. Kuldīgas novada pašvaldība rūpējas par to, lai vide vecpilsētā ar katru gadu tiktu sakārtota, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves apstākļus. Lielā daļā vecpilsētas ir izbūvēti siltumapgādes, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju pieslēgties centralizētajiem pakalpojumiem. Ja iedzīvotāji nevar vai nevēlas izmantot šo pakalpojumu, kā alternatīva tiek piedāvāta jaunu šķūņu būvniecība, demontējot nelikumīgi sabūvētos un daļēji sabrukušos malkas šķūņus.

24.05.2016 06:45

Sveiki! gribeju uzzinat vai var norezervet vilcieninu Ludi vienam izbraukumam pa pilsetu savas kazas?18 junija.

Labdien! Pašvaldība neveic vilcieniņa Ludis rezervācijas. Informāciju par vilcieniņu Ludis varat skatīt šeit - https://www.facebook.com/goldingentrain.

28.04.2016 10:04

Ingai no dvēseliskās pilsētas… Gribēju jautāt, aptuveni pirms pus gada masu medijos nonāca informācija, ka Kuldīgas novads esot gatavs uzņemt bēgļus, pagastos esot uzreiz pieejami 5-10 dzīvokļi, kas gatavi dzīvošanai, bet kopa esot ap 100 dzīvokļu (katra jāiegulda aptuveni 3000-5000 EUR) un var dzīvot. Novada iedzīvotāju attieksme nesot petita, bet sarunas ar vietējiem attieksme aptuveni pusei esot, ka jāuzņem bēgļus un jāpalīdz viņiem. Bet te pēkšņi lasu Kuldīgas novada mājas lapā, ka Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzstājās ar uzrunu Eiropas Savienības Reģionu komitejas Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisijas (CIVEX) stratēģiskajās tematiskajās debatēs par migrāciju un tur saka, ka esot Izmitināšanas problēma, jo ir nepietiekams pašvaldības dzīvojamais fonds Kuldīgas novadā, un vairāk nekā 85% ir pret bēgļu uzņemšanu. 1)Varētu atbildēt, kur palika tie 100 dzīvokļi? 2) Ja puse (aptuveni 50%) esot par uzņemšanu pirms pus gada un te pēkšņi , ka 85% pret tad kur ir veikts konkrēts pētījums (gribētos redzēt kur tas pieejams)? 3) Kas Jums pus gada laika tā pēkšņi lika mainīt domas gluži uz pretējo pusi? Un par darba vietām nevajag uztraukties, viņi varēs strādāt tajās darba vietas kur pirmoreiz kandidējot solījāt, ka būšot iespēja nopelnīt.

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu. Attiecībā uz dzīvojamo fondu, arī šobrīd ir pieejami dzīvokļi, pārsvarā remontējami, bet tie atrodas Kuldīgas novada lauku teritorijā. Kuldīgas pilsētā trūkst dzīvojamā fonda un pašvaldībā ir rinda uz dzīvokļiem, līdz ar to pilsētā izmitināt bēgļus pašvaldības dzīvojamā fondā nav iespējams. Atsevišķi Kuldīgas novadā iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem nav pētīta, bet tā ir pētīta Latvijā. SKDS pētījums šī gada janvārī liecina, ka pret bēgļu uzņemšanu Latvijā ir 78,3% iedzīvotāju, jāatzīmē, ka martā notikušie Briseles terorakti, šo attieksmi vēl ir pasliktinājuši. Domāju, ka uzņemt bēgļus Latvijā pie šādas iedzīvotāju attieksmes ir izaicinājums gan valdībai, gan pašvaldībām.

28.04.2016 10:00

Sveiki, vai ir iespēja internetā apskatīt Kuldīgas velomaršrutu karti?

Labdien! Velomaršrutus būs iespējams apskatīt divas nedēļas pirms pasākuma norises (sākot no 14. maija) mājaslapā: velokuldiga.lv.

26.04.2016 09:35

Labdien! Vēlējos pajautāt par vasaras darbu jauniešiem Kuldīgas novadā. Ja esmu no cita novada un neesmu deklarēta Kuldīgas novadā, bet eju Kuldīgas vidusskolā, vai es drīkstu pieteikties vasaras darbam? Vai tas ir iespējams? Jautāju, jo nolikumā rakstīts, ka var pieteikties tie, kas ir deklarēti Kuldīgas novadā.

Labdien! Darbs jauniešiem vasaras periodā tiek nodrošināts tikai Kuldīgas novadā deklarētajiem skolēniem, neatkarīgi no tā, kādā skolā viņš mācās.

18.04.2016 13:26

Labdien! Vai varu kaut kur atrast Lido zivis ietvaros notiekošajām makšķerēšanas sacensībām Planējošā vimba sacensību nolikumu?

Labdien! Sacensību nolikums tiks publicēts nākāmās nedēļas laikā. To varēs atrast www.kuldiga.lv sadaļā "Lido zivis Kuldīgā!" http://www.kuldiga.lv/lv/kultura/lido-zivis-kuldiga

15.04.2016 10:37

Labdien! Gribētos zināt, kad beidzot pienāks tas gads, kad Kuldīgas budžetā būs nauda, lai ieplānotu uzklāt cieto segumu Ventspils, Gravas, Laimdotas, Kraujas un Priežu ielai cieto segumu? Dzīvojam taču 21. gadsimtā, bet varētu teikt, ka pašā pilsētā, iedzīvotājiem jābojā savi apavi un auto, jo pie mums ir tiešām akmeņainais ceļš. Nobrauc tik greiders, kā padomju laikos! Putekļi tādi, ka pat ģimnāzijas stadionā pēc mašīnas aizbraukšanas, nav ko elpot! Pa šīm ielām sieviete ar augstiem papēžiem uz darbu diez vai gribēs iet. Vai nu jābrauc ar mašīnu vai līdz Piltenes ielai jāiet ar kalnā kāpēju apaviem!Tad vēl uzrodas auto braucēji, kas pāri akmeņiem pārlido un gājējam jāmūk grāvī! Jūs iepriekš gadu no gada solāt, ka nākošā gadā ieplānosiet budžetā. Alsungas iela gan tika noasfaltēta un teicāt, ka tas bija budžetā un tur salīdzinoši ir maz cilvēku, kas izmanto to ceļu, bet tam nauda atradās! Tad varbūt paskaitiet cik cilvēku dzīvo Virkas ielas daudzdzīvokļu mājās un pārējās privātmājās, kas izmanto šīs mazās ieliņas! Prieks, ka vismaz sakārtosiet Ventspils un Gravas ielas krustojumu, bet tas šo problēmu tikai nedaudz samazina!

Labdien! Kā jau tika informēts iepriekš, cietā seguma ierīkošana Laimdotas, Priežu un Kraujas ielās šobrīd netiek plānota. Tāpat iepriekš esam informējuši, ka ietves un apgaismojuma izbūve Lapegļu ielā tiks izvērtēta, sagatavojot tuvāko gadu budžetu. Šobrīd no “Lauktehnikas” dzīvojamā rajona līdz Piltenes ielai pa cieta seguma ietvi iespējams nokļūt, ejot pa Virkas ielu un Grants ielu.

20.04.2016 07:18

Labdien! Ļoti jauki, ka uz Vītolu ielas uzlikta ceļa zīme "Dzīvojamā zona", tādu ielu Kuldīgā ļoti daudz, bet liekas, ka vairāk no drošības viedokļa tās iederētos Ziedu ielā, kur ir bērnudārzs, nav trotuāra, nav automašīnām, kur apgriezties, daļā Parka ielā, pie bērnudārza, kur arī īsti nav sakārtota ielu infrastruktūra. Ja, tiešām domājiet par drošību, par to, lai mūsu bērni un jaunās māmiņas drošāk justos, laiks apvērt domu arī par šīm augstāk minētajām vietām?

Labdien! Paldies par ierosinājumu! Jūsu ieteikums tiks izskatīts tuvākajā transporta komisijas sēdē.

26.04.2016 16:22

Labdien! Daudziem cilvēkiem nākas bieži piebraukt pie Lauktehnikas sporta zāles, Rumbas ēdnīcas un citiem objektiem šajā vieta! Bet asfalts tur ir šausmīgā stāvoklī, bedres tādas, ka riteņus var nolauzt, sevišķi kad ir peļķes tad neredz bedras apakšā! Vai tiešām nevar kaut aizbērt tās bedres, un kam tas būtu jādara?

Labdien! Paldies par ziņojumu. Informācija nodota ielu apsaimniekotājam. Norādītā vieta tiks apsekota un, nepieciešamības gadījumā, bedres salabotas.

07.04.2016 15:10

Labdien! Pēc ziemas uz gājēju un riteņbraucēju taciņām ir palikuši akmens šķembu pārpalikumi. Vai nevarētu to notīrīt? Esmu ievērojusi, ka ļoti akmeņains ir uz Ventspils ielas no Piltenes ielas uz Ventspils pusi un gar Rimi uz Veco autostaciju. Paldies!

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: "Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" darbinieki kopš aprīļa pirmās dienas pilsētas ielas attīra no ziemā sabērtā pretslīdes materiāla - smiltīm. Darba apjoms ir ļoti liels, tādēļ lūgums mazliet paciesties, jo teju, teju visas ielas būs sakoptas".

07.04.2016 10:54

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.