Jautājiet mums

LAbdien, vēlējos jautāt, kas uzņemas atbildību par Jelgavas ielas "skaistajām" akām??Tā iela jau pa dzīvi ir briesmīga, bet šonedēļ sabojātās akas ir vienkārši puntks uz i . Daži vāki pēkšņi ir kādus 10 cm dziļi, un bija aizbērti ar nezināma sastāva produktu, kurš jau nākamajā dienā viss bija izskalojies pie pirmā lietus. Un šodien lietus/sniega laikā iela bija slapja un tās "izcili" saremontētās akas nebija iespējams redzēt, un tādā krāterī iebraucot, mašīnai bija ļoti ļoti nepatīkami sitieni,tuvu tam lai pārsistu riteņus vai salauztu piekari. Gribētos zināt, kurš tad par to atbild un būtu gatavs iedzīvotājiem maksāt par sadauzītām riepām/diskiem un mašīnas salauzto piekari?? Un vai nebūtu atiecīgajām iestādēm jāapsver doma par to, ka darbā japieņem cilvēki kas kaut drusku saprot no tā, kā bedri aizbērt, un materiālu izvēli ar ko to darīt?? Jo ja tas iebērums tur noturas knapi vienu dienu, tas skaitas normāli? Un šī nav pirmā reize,kad peļķē ieber no maisa kautkādu itkā gatavo asfaltu,ar kāju piemin, un tas skaitās ka darbs ir padarīts.

Labdien! Februāra mēnesī SIA "KULDĪGAS ŪDENS" Jelgavas ielā uzsāka maģistrālās sadzīves kanalizācijas tīrīšanas darbus, lai veiktu tās tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Radītie seguma bojājumi tiks salaboti, un iela uzturēta tādā kārtībā, lai to droši varētu ekspluatēt.

04.03.2016 11:58

Labdien. vēlējos noskaidrot, kur griesties. Man atrodas dārzs Rumbeniekos. Braucot pa Kalna ielu viens ļoti gudrs cilvēks ir pāracis pāri ceļam mazu noteku, lai neaplūst viņa dārzs. Viss tākā būtu labi, ja tas ūdens neskalotu lielāku to noteku, nu jau puse ir iegruvusi ar mašinu grūti parbaucams. Būtu ieracis trubu butu viss labi. Tad kam tagad tas ceļš ir jālabo? Jo to ceļu lieto cilvēki, kas tur dzīvo.

Labdien! Jūsu minētie rakšanas darbi ar pašvaldību nav saskaņoti, lai varētu risināt radušos situāciju, lūdzam sazināties ar Rumbas pagasta pārvaldnieci Liju Šēli, tālrunis 29343895.

22.02.2016 12:01

Labdien. Varbūt, jūs mani varēsīet apgaismot. Kur taisnība un jēga, ka man jālaiž savs nu jau 1,6 vecais bērns pie svešā cilvēka un pašai jādoda darba gaitās.jo bērnudārza rindas nav vel sasniedzamas. Valsts vai pašvaldība maksā kaut kādam cilvēkam naudu lai pieskata manu bērnu. Tad maksājiet man es pati pieskatu tik ilgi kamēr pienāk rinda bernudarzam. Lai tam cilvēkam pagarina darba līgumu ilgāk. Tad manam bērnam nebūs jāpiedzīvo emocionālais stress, jo šajā vecumā diez ko neietāstīsi mammite aizies uz darbu un tu paspēlējies. Tad brīnās, ko muūsu laikos berni ir šādi - emocionāli nestabili, nervozi, nesavaldīgi utt. Vel ja varētu pie omēm atstāt, bet tam jau šajos laikos ar jāstrādā līdz tālai pensijai.Varbūt ir lietderīgi, apdomāt šo jautājumu, ka mammas ir pasās labākās aukles saviem bērniem.nezaudējot darbu līdz brīdim kamēr ir bd.

Labdien! Valstī ir noteikta kārtība, kā rīkoties, ja bērnam 1,6 gada vecumā nav iespējams nodrošināt vietu pašvaldībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Kuldīgas novadā šādos gadījumos var saņemt sertificētas aukles pakalpojumu vai, kā to paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi 2011/30 “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un to filiālēs”, jūnijā pieteikt bērnu uzņemšanai Kuldīgas PII “Ābelīte” Pelču filiālē.

22.02.2016 13:30

Labvakar! Rakstam jau atkārtoti par parku pie Kultūras nama. Mēneša sākumā, kāds kuldīdznieks ir sācis veikt pavasara tīrīšanu un visu savu nevajadzīgo inventāru izmet parkā. Vai tiešām Kuldīgas jaunās kameras ir domātas priekš tā, lai kaut ko redzētu vai arī, lai tikai iztērētu pašvaldības budžetu.

Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju. Informējam, ka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” minēto teritoriju sakārtos. Novērošanas kamera, kas ir pavērsta uz parka pusi, pieder Kuldīgas kultūras centram, pašvaldības policijas darbinieki apskatīs kamerā fiksēto ierakstu, lai vainīgos sauktu pie atbildības. Atgādinām, ja ievērojat kādus pārkāpumus, nekavējoties par tiem ziņojiet pašvaldības policijas patruļai pa tālruni 28881288.

25.02.2016 12:32

Labdien! Vēlos pajautāt kur var atrast informāciju vai Kuldīgas pašvaldība sedz kādus izdevumus ja tiek remontēts Kuldīgas pašvaldības dzīvoklis (tiek īrēts no pašvaldības)cik saprotu kosmētiskais remonts jāveic īrniekam bet kā ir tad ja pa logiem pūš vējš , ka aizkari plīvo. Un virtuvē mainot ūdens cauruli no vecuma sabirst visas pārējās?

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: "Kompensāciju var saņemt tikai tad, ja īrnieks konkrēto pašvaldības dzīvokli īrē ne ilgāk kā 5 gadus, kā arī kompensācija neattiecas uz dzīvokļa kosmētisko remontu un inženierkomunikāciju nomaiņu. Kārtību, kādā pašvaldība kā dzīvokļa īpašuma īpašnieks izvērtē ieguldījumu veikšanas nepieciešamību, veic ieguldījumus vai kompensē dzīvokļa īrnieka veiktos ieguldījumus pašvaldības īpašumā nosaka Kuldīgas novada pašvaldības noteikumi Nr. 1 “Kārtība, kādā tiek veikti ieguldījumi Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumā un kompensēti izdevumi par ieguldījumu veikšanu”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu. KKP līdzfinansē 50% no izmaksām labiekārtojuma līmeņa paaugstināšanai nepieciešamajiem remontdarbiem – atsevišķas WC ierīkošanu un/vai izlietnes ierīkošanu virtuvē, ja īrnieks ar KKP par to rakstiski vienojušies pirms labiekārtojuma darbu uzsākšanas. KKP līdzfinansē 40% no izmaksām logu un ārdurvju nomaiņai Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļos Kuldīgas vecpilsētas vēsturiskajā apbūves zonā, kuri pēc vizuālās šo dzīvokļu apsekošanas uz 2013. gada 1. jūliju atzīti par nolietotiem un ir jāmaina. Dzīvoklī plānotie būvdarbi ir jāsaskaņo ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP), kas, pamatojoties uz deleģēšanas līguma, veic pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un uzturēšanu. Iedzīvotāji nedrīkst veikt īrēto telpu pārplānošanu vai pārbūvi bez izīrētāja rakstiskas piekrišanas. Tas ir atrunāts īres līgumā, ko īrnieks noslēdzis ar izīrētāju (pagastos ar pagasta pārvaldi, pilsētā – ar Kuldīgas novada pašvaldību). Bez darbu saskaņošanas īrnieks nevarēs saņemt kompensāciju par ieguldījumiem pašvaldības dzīvoklī. Pieteikumu par plānotajiem un nepieciešamajiem remontdarbiem pašvaldības dzīvokļa īrnieks iesniedz KKP. Pieteikumā jānorāda: īrnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, īres līguma numurs un datums; plānoto remontdarbu vieta un veids; plānotās remontdarbu izmaksas; kādiem spēkiem remontdarbi tiks veikti (pašu spēkiem vai pieaicinot komersantu); datums un paraksts; pieteikumam var pievienot komersanta (remontdarbu veicēja) piedāvājumu – tāmi. Atgādinām arī, ka īrniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt elektroapgādes un citu vadu instalāciju, ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu un to elementu funkcionēšanu dzīvojamo telpu iekšpusē, un ne retāk kā vienu reizi piecos gados nodrošināt sava dzīvokļa kosmētiskā remonta veikšanu īrēto telpu iekšpusē. Tāpat īrniekam par saviem līdzekļiem jāveic apkures ietaišu - krāšņu, sildmūru un pavardu remontu vai pārbūvi, ja to turpmāka ekspluatācija rada nopietnus draudus cilvēka veselībai un dzīvībai vai nekustamajam īpašumam, ievērojot apkalpojamās zonas robežu – līdz dūmu vertikālajam stāvvadam jeb dūmenim. Par saviem līdzekļiem īrniekam jāveic arī dzīvojamo telpu norobežojošo logu un durvju krāsošana, remonts vai nomaiņa. Papildus informācija pa tālruni 25739052 pie KKP Īpašumu apsaimniekošanas daļas speciālistes mājokļu jautājumos Kristīnes Kuzminas."

17.02.2016 12:58

Sveiki. Pēc vairākkārtējiem zvaniem uz pašvaldības policiju, diemžēl to tā arī neizdevās sazvanīt. Tāpēc rakstu jums. Jau pus gadu vēroju baložu ielu, tieši pie mucenieku ielas krustojuma. Pus gada laikā ne reizi neesmu redzējis pašvaldības policiju, fiksējot faktu, ka automašīnas tiek novietotas tuvāk krustojumam nekā, likums to atļauj. Šobrīd tie ir 10m, līdz ar to, 3 auto, un sodi kurus varētu iekasēt pašvaldības budžetā, diemžēl iet pašvaldībai secen, jo pašvaldības policija nepilda savus tiešos pienākumus. Lūdzu novērst šo problēmu, un uzstādīt nepieciešamās zīmes, kā arī regulāri tieši svētdienās no 9:00 līdz 13:00 pārbaudīt šo vietu, jo tas ir bīstami autovadītājiem, kuri iebrauc šajā ielā. Pirmais ko autovadītājs dara griežot šajā krustojumā-strauji bremzē, jo gandrīz sanāk uzgriezt virsū stāvošajiem auto. Ceru ka man vairs nebūs jāmeklē jūsu kontakti.

Labdien! Pašvaldības policija pildot darba pienākumus ir konstatējusi pārkāpumus arī minētajā adresē, taču jāpiebilst, ka viena policijas ekipāža apkalpojot visu Kuldīgas novadu, nevar garantēt, ka tiks konstatēti pilnīgi visi pārkāpumi. Tādēļ atgādinām, ka par katru novērto pārkāpumu ir jāziņo pašvaldības policijas patruļai uz tālruņa numuru 28881288. Zīmes uzstādīšana par to, ka nedrīkst apstāties Jūsu minētajā krustojuma zonā nav nepieciešama, jo tas jau ir paredzēts ceļu satiksmes noteikumos. Ja uzskatāt, ka tomēr šo krustojumu nepieciešams aprīkot ar zīmi “apstāties aizliegts”, iesakām sagatavot argumentētu iesniegumu un iesniegt to izskatīšanai Kuldīgas novada Domes transporta komisijai.

30.05.2016 12:46

Kādēļ neviens netīra grāvjus un caurtekas Stendes ielā? Sniegs ir nokusis un iebraucējiem pa vienu no galvenajām ielām Kuldīgā, paveras diezgan nepatīkams skats visā ielas garumā. Vai tad pērnās lapas, pudeles un citas drazas, ir tik grūti satīrīt?

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: “Kuldīgas novada Dome ar saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/14 “Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” ir noteikusi, ka privātīpašumam piegulošā teritorija ir jākopj nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam). Līdz ar to Stendes ielas iedzīvotājiem pašiem ir jākopj gan ietve, gan grāvis, gan caurtekas pie māju iebrauktuvēm. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Stendes ielā tīra tikai pašvaldības deleģētās teritorijas, kuras atrodas no braucamās daļas līdz trotuāram, proti, zaļo zonu, kurā aug koki."

09.02.2016 07:47

Labdien. Vakar bērni skraidīja pa izslēgto strūklaku pie pilsētas Domes ēkas. 3 flīzēm ir nolūzuši stiprinājumi, uzkāpjot uz flīzēm, tās sasveras un bērns var savainoties, iekrītot iekšā. Bojātās flīzes atrodas blakus, vienai ir nolūzuši 2 stūri.

Labdien! Paldies par informāciju, noteikti veiksim apsekošanu un novērsīsim bojājumus!

02.02.2016 09:23

Labdien ! Domāju, ka ne viens vien, Kuldīgas novada iedzīvotājs, labprāt, gribētu iepazīties ar, tā saucamo "graustu " sarakstu Kulīgā un novadā . Jo ,nesaprotamu iemeslu dēļ ,daudzas potenciāli izmantojams ēkas gan Kuldīgā ,gan novadā stāv neapsaimniekotas .Iedzīvotājiem rodas pamatotas bažas par ēku nekustamā nodokļa nemaksāšanu valstij ,ja jau var atļauties tik ilgstoši neko nedarīt ar nekustamo īpašumu . Paldies ,cerot uz konkrētu rīcību ,nevis uz kārtējo atrunāšanos un atbildības novirzīšanu .

Labdien! Vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju saraksts ir publicēts http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/buvnieciba/vidi-degradejosu-sagruvusu-un-cilveku-drosibu-apdraudosu-buvju-saraksts

11.02.2016 07:53

Not bad at all fellas and galals. Thanks.

04.07.2016 13:57

Labdien! Man jautajums par cela zīmēm, kāpēc tika nonemta cela zīme braukt aizliegs no torna ielas skersojot liepajas ielu?? Manuprat tā ir cilvēku izkrāpšana,zīme ir noņemta bet ar kādu nolūku? Jo cilvēki pārbrauc liepājas ielu no mucinieku uz tornu ielu, tādēļ ka ir tikai norādīta zīme gājēju un riteņbraucēju ceļs. tātad varu izsecināt ka zīme ir noņemta ar nolūku iegāzt cilvēkus, lai tiktu maksāti itkā pamatoti, bet tai pašā laikā aiz aizmiršanas nepamatoti sodi. Vai nav iepēja zīmi atjaunot, un šoreiz no abām ceļa pusēm? Šodien redzētais nedaudz šokēja kamēr atrados savā mašīna ceļu šķērsoja piecas automašīnas kurām protams tā teikt noplauka jo, policija bija aizņemta ar manu protokola sastadīšanu. ļoti ceru ka ņemsiet šo vērā, un sazināsieties ar mani. Vai arī vienkārši sakaārtosiet šo jautājumu.

Labdien! Ceļa zīme “Iebraukt aizliegts” tika nomainīta pret “Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš” saskaņā ar Latvijas Valsts Standarta prasībām ‘’Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi’’. Ceļa zīme “Kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš” aizliedz mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties pa attiecīgo ceļu. Detalizētāk ar Ceļu satiksmes noteikumiem var iepazīties http://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi.

01.02.2016 08:12

Labdien !Gribētos zināt kad beidzot beigsies tas bardaks Parka un Dzintaru ielas krustojumā ? Ziemā Parka iela tajā rajonā vispār kļūst vienvirziena. No rītiem ap 8.00 un vakaros ap 17.00 ne izbraukt ne ielu pāriet. Cik noprotu, kamēr nekas slikts nav noticis nekas netiks lietas labā darīts.Blakus bērnudārza Bitīte vārtiem ir pļava,kāpēc nevar uztaisīt tur stāvlaukumu mašīnām 25. Kur problēma ?

Labdien! Intensīvas snigšanas periodā, veidojoties sniega vaļņiem, vairākas Kuldīgas ielas kļūst šaurākas un izbraukšana apgrūtināta, tādēļ periodiski sniegs no tām tiek izvests, tajā skaitā arī no Parka ielas. Kā jau Jūs minat, no rītiem un vakaros Parka un Dzintaru ielas krustojumā ir palielināts novietoto automašīnu skaits, tādēļ, lai kaut cik uzlabotu situāciju, pagājušajā gadā Dzintaru ielā pirms krustojuma tika iekārtotas papildus stāvvietas. Pirms dažiem gadiem tika izstrādāts tehniskais projekts stāvlaukuma izveidei pļavā pie PII “Bitīte” un noteiktas aptuvenās būvdarbu izmaksas. Ņemot vērā izmaksu apjomu (~ 100 000 EUR), bez ārēja līdzfinansējuma, šādas investīcijas konkrētajā objektā pašvaldībai nav iespējamas, savukārt ES struktūrfondu programmās šobrīd nav pieejama attiecīga programma, kura atbalstītu minētās infrastruktūras izveidi. Tāpat vēlamies norādīt, ka Parka ielā pie krustojuma ar Dzintaru ielu ir ierīkota gājēju pāreja. Aicinām gan autovadītājus, gan gājējus būt uzmanīgiem un iecietīgiem vienam pret otru.

28.01.2016 13:50

drugstore makeup dupes

04.07.2016 13:58

walmart cialis price

04.07.2016 13:58

Es saprotu, ka Kuldīgas pašvaldības policijai darba daudz, bet situācija uz mucenieku ielas nav mainījusies nemaz. Ir par cilvēki kas iet iepirkties atstajot auto tā, ka autobusam nav iespēju ne iebraukt, ne izbraukt no pieturas. Noteikumi tiek vienkārši ignorēti. Linkā foto: http://i.imgur.com/yMIm1w0.jpg Tā te ir katru vakaru un katru dienas pusdienaslaiku

Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, pašvaldības policija informē, ka pie šī jautājuma risināšanas tiek strādāts. Minētajā ielā regulāri ir veiktas patruļas. Atgādinām, ka ja redzat nekārtības, nekavējoties zvaniet pašvaldības policijai uz tālruni 28881288.

22.01.2016 09:56

Labdien! Vai Ģimnāzijas slidotavā nevarētu iedalīt vietu arī parastiem slidotājiem? Citādi pa visu laukumu spēlē hokeju- meitenēm un iesācējiem visu laiku jābaidās no ripas vai no kāda iekarsuša hokejista.

Labdien! Atbild Kuldīgas novada Sporta skolas direktors Agris Kimbors: “Problēma ir aktuāla katru gadu, bet to nav izdevies atrisināt, mums nav neviens algots slidotavas uzraugs, līdz ar to nav kam regulēt slidotavas apmeklētāju plūsmu! Iepriekšējos gados ir bijuši izdalīti laiki tikai slidotājiem, tad situācija ir pretēja laukuma malā - 10 puikas skatās kā slido 2 cilvēki, un, protams, lamājas kāpēc viņi nedrīkst spēlēt hokeju! Ieteiktu slidot vakarpusē, kad hokeju nevar spēlēt, jo apgaismojums ir tam par vāju, bet slidošanai pilnīgi pietiekams!’’

25.01.2016 15:22

Labdien!Šorīt vedu savu meitiņu uz bērnudārzu "ĀBELĪTE", ar šausmām gājām gar"TOP PRINT"ražotnes ēku. Visas ēkas jumta garumā lāstekas-ļoti pamatīgas un vel pilošas, kuras tūlīt,tūlīt kādam kritīs uz galvas.Pretējā ielas pusē gājēju ietve nav, tātad uz labu laimi, kā paveiksies-uzkritīs vai neuzkritīs.. Kas par to atbildīgs?

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi": "Diemžēl, ir apstākļu sakritības, kuras prognozēt var novēloti. Lāsteku straujā augšana saistīta ar būtisku gaisa temperatūras paaugstināšanos un biezās sniega segas izveidošanos vienlaicīgi. Pusdienas laikā teritorija tika norobežota ar sarkanbaltu lentu, bet jau nākamajā dienā uzsākta sniega un ledus tīrīšana no jumta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un vēlreiz atgādinām, ka lāsteku veidošanās laikā jābūt ļoti piesardzīgiem."

21.01.2016 11:33

Labdien,vēlētos uzzināt,kad tiks izšķūrēti ceļi no Gudeniekiem līdz Kuldīgai,jo arī šeit dzīvo cilvēki kuriem ir jātiek uz darbu!Paldies.

Labdien! Gudenieku pagasta pārvaldes vadītāja Daina Bērende informē, ka apgrūtināta braukšana ir bijusi 20. janvārī pa valsts ceļiem, taču šobrīd tie ir notīrīti. Savukārt pašvaldība sev piederošos ceļus cenšas attīrīti pēc iespējas ātrāk.

21.01.2016 11:30

Sveiki. sakiet lūdzu kurš atbild par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sētu tīrīšanu, kurzemītes rajonā? Esmu redzējis, kā daži auto īpašnieki ar lāpstām patīra savas vietas, taču lai tiktu līdz savām vietām, ir jābrauc cauri 25-30cm dziļai šļurai. Lapegļu 6, gaismas 1, gaismas 5, un citas sētas ir krimināli aiznigušas, un iebraukt sētās, tik pat kā nav iespējams. Kaimiņi painformēja, ka dažās sētās netīrītie laukumi pieder pašvaldībai, tāpēc jautāju jums.

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi": "Katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas( gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu" ir noteiktas kopjamās platības. Šo platību tīrīšanu arī ziemas apstākļos apmaksā no dzīvojamo māju apsaimniekošanā esošajiem līdzekļiem. Dažu māju īpašnieki savus naudas līdzekļus nevēlas tērēt šādiem mērķiem, tāpēc SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" jau agrāk ir darījusi zināmu, ka māju iekšpagalmus un iebrauktuves tīra tikai pēc pieteikumu saņemšanas. Par nepieciešamību attīrīt no sniega SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā esošo māju pagalmus, iedzīvotājiem, māju vecākiem vai citām pilnvarotām personām ir jāinformē “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pa tālruni 63321963."

19.01.2016 12:36

Labdien, tā kā publiskā slidotava, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola laukumā, nu jau ar bortu uzlikšanu pārtapusi par hokeja laukumiem un parastiem slidot gribētājiem, kuri nevēlas dabūt ar ripu pa stilbiem, vairs nav kur normāli paslidot, bet slidot gribas visiem, tad vēlētos ieteikt, ņemot vērā, ka ziema solās būt gara, izveidot otru slidotavu, kura būtu tikai parastiem slidot gribētājiem. Vieta, kuru iesaku ir asvaltētais laukums aiz estrādes, kur ir gan apgaismota, gan plaša un senākos laikos jau bijusi, kā slidotava. Paldies

Labdien! Atbild Kuldīgas novada Sporta skolas direktors Agris Kimbors: “Borti pēc hokeja zibensturnīra, kas norisinājās no 16. līdz 17. janvārim, tika novākti nākamajā dienā. Ierosinājums par otru slidotavu ir ļoti labs, taču šobrīd mums nav resursu, lai nodrošinātu divas slidotavas. Nākotnē šādu iespēju izvērtēsim’’.

21.01.2016 08:29

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.