Jautājiet mums

Labdien,cik ilgā laika Vārmes pag piešķir dzīvokļus un kas to izskta?

Labdien! Palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā sniedz pašvaldība likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” noteiktajā kārtībā. Lai saņemtu palīdzību, personai nepieciešams iesniegt dokumentus Dzīvokļu komisijai, kura pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu. Dzīvokļu komisijā tiek skatīti jautājumi arī par pagastos saņemtiem iesniegumiem. Grūti noteikt precīzu laiku par palīdzības saņemšanu, jo tas ir atkarīgs no katras individuālās situācijas, kā arī no tā, cik cilvēku ir rindā uz dzīvokļiem. Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar dzīvokļu speciālisti Elīnu Iļjinu, tālr. 63350079.

01.06.2017 16:20

Sveicināti .Gribēju uzzināt ,kas noticis katlu mājai Lapegļu ielā ,ka tās skurstenis nejēdzīgi gaudo klusās nakts stundās un tas dzirdams tālu no tās.Sākas siltais laiks ,varētu nakti turēt logu atvērtu ,bet kas Tev deva,tas skurstenis tā kauc dažādos toņos ,ka pat pie aizvērtiem logiem ausīs jābāž aizbāžņi.Tāda situācija bija ,kad katlu māja tiko uzsāka darbu pirms daudziem gadiem ,tad uzlika kaut kādus filtrus un bija normāli.Vai tiešām tā tagad būs un vai man vienīgai tā gaudošana traucē?Visu labu vēlot .

Labdien! Katlumāja Lapegļu ielā apkures sezonu beidza maija sākumā, tā ir izslēgta un nedarbojas. Nav novērots, ka no tās nāktu kādas skaņas. Tādēļ nevaram komentēt, kas šo skaņu rada. Aicinām Jūs sazināties ar SIA "Kuldīgas siltumtīkli" un precizēt adresi, kurā ir dzirdami trokšņi, tādējādi speciālisti centīsies saprast, kas vēl šo skaņu varētu radīt. Tālrunis 63323721.

01.06.2017 13:09

Labdien! Nesen iegādājos privātīpašumu Kuldīgas nomalē. Sākot to apkopt, tika nopļauta gadiem nepļauta vecā zāle, nojaukts sagruvis šķūnis. Vēlējos to visu sadedzināt. Jāpiebilst, ka kurinot ugunskuru, netiktu apdraudētas ne ēkas, ne koki, ne kaimiņi. Bet tā kā ir ugunsnedrošais periods, gribēju par to informēt attiecīgos dienestus. Zvanīju uz 112, kur man atbildēja, ka viņiem ar to nav nekāda sakara, lai zvanot pašvaldības policijai. Piezvanot pašvaldības policijai, saņēmu atbildi, ka tā šādas atļaujas neizsniedz. Uz jautājumu , vai es drīkstu kurināt ugunskuru , atbilde bija pozitīva - jā, drīkstu. Taču , kad ugunskurs tika iekurts, pēc laika sētā ieradās Valsts Meža dienesta pārstāve, kura uzdeva jautājumu: "Ko Jūs te dariet?" un lika rakstīt paskaidrojumu, piebilstot ka dedzināt var vakaros, kad ugunsnovērošanas tornī neviens nesēž.Laikam tas jādara slepus. Šajā sakarā man ir jautājumi: Kādās instancēs man ir jāgriežas, lai es saņemtu šādu atļauju. Kādi dienesti man ir jābrīdina? Vai tas ir atrunāts Kuldīgas pašvaldības saistošajos noteikumos?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu ”Par Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” 26.3.apakšpunkta prasības nosaka, ka sabiedrisko apstādījumu, publiski pieejamo vietu, pagalmu un ielu teritorijā aizliegts kurt ugunskurus un dedzināt zāli. Par šādu pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 75 EUR. Personām, kurinot ugunskurus citās vietās, jāievēro MK 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 ”Ugunsdrošības noteikumi”. Kuldīgas novada pašvaldība, kā arī pašvaldības policija neizsniedz atļaujas ugunskuru kurināšanai, jo to nenosaka normatīvie akti, bet katrai personai pašai jāizvērtē, vai tā ar savu rīcību neizdara ugunsdrošības prasību pārkāpumu un neaizskar citu personu intereses.

01.06.2017 16:02

Labdien man intrese vai varu pieteikt bernu pirmaja klase ja parcelosuzkuldigu dzivot

Labdien! Aicinām izvēlēties vienu no piecām Kuldīgā esošajām skolām, kurās piedāvā bērniem mācīties no 1. klases. Papildus informāciju iegūsiet vietnē kuldiga.lv sadaļā "Izglītība"(http://www.kuldiga.lv/lv/izglitiba/kuldigas-novada-izglitibas-iestades#vispārizglītojošās-skolas). Tad ir jādodas pie konkrētās skolas direktora, jāraksta iesniegums. Līdzi jāņem bērna un vecāku personu apliecinoši dokumenti, kā arī dokuments par obligātās piecgadīgo, sešgadīgo bērnu pirmsskolas programmas apguvi. Laipni aicināti!

25.05.2017 07:12

Gribējām zināt, kad ģimnāzijas stadionā varētu būt laternas!

Labdien! Nupat pabeigti darbi pie V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola laukuma seguma atjaunošanas, bet līdz 7. jūlijam plānots izbūvēt apgaismojumu basketbola un vingrošanas laukumiem.

25.05.2017 09:27

Labdien, kaut kur lasīju, ka tuvākajā laikā tiks asfaltētas ielas Putnudārzā. Vai tā būs? Paldies!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžetā ir ieplānots veikt divu ielu asfaltēšanu Kuldīgas pilsētā. Asfaltēta tiks Valciņu iela visā tās garumā, kā arī Vienības ielas nenoasfaltētais posms. Vienības ielas posma asfaltēšana tiek veikta pamatojoties uz to, ka tuvākajā nākotnē ir plānota Jelgavas ielas rekonstrukcija, un Vienības iela uz kādu laiku būs kā apbraucamais ceļš. Šobrīd notiek projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt līdz maija beigām. Pēc projektēšanas darbiem tiks izsludināts iepirkums uz būvniecību. Būvniecību plānots pabeigt jūnijā. Aptuvenās izmaksas par abām ielām tiek plānotas 60 000 EUR.

24.05.2017 13:05

Jau kuro dienu Rimi apkārtnē "strādā" čigānu tautības sieviete,turpat netālu visu uzrauga arī viņas vīrietis-daži cilvēki kratīdami galvu,mūk projām,bet daudzi atver savus makus turpat uz ielas....ja reiz uzrunāti,tad grūti tikt projām no viņas,jo pat tur aiz rokas un klāsta savu sakāmo,vienreiz dzirdēju stāstu par to,ka esot iebraucēja un neko te nezinot(skaidri zinu gan ,ka vietējā)....esiet uzmanīgi!

Labdien! Paldies par sniegto informāciju! Tā ir nodota Kuldīgas pašvaldības policijai, kuri veiks pastiprinātu šīs teritorijas uzraudzīšanu.

22.05.2017 13:31

Labdien! Vai tiešām Kuldīgai nav līdzekļu, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem drošību un konfortu saistībā ar Lapegļu ielu, kur nav apgaismojums un arī gājēju ietve sākot no Virkas ielas? Taciņa jau nav arī ejot gar Rumbas ēdnīcu. Virkas ielas iedzīvotājiem un viesiem, kas paliek Virkas muižā un Virkas sporta namā, kas grib sasniegt Piltenes ielu vispār jāplēš apavi ejot pa akmeņaino un putekļaino ceļu un jādomā vai bērnu vispār var palaist vienu uz skolu, jo ietves nav un grantētās ielas vairāki vadītāji uzskata par ātrumposmu. Vai kādreiz pienāks arī mūsu rajona iedzīvotājiem 21 gadsimts un tiks noasfaltētas mazās grants ieliņas(Tīruma, Kraujas, Laimdotas un Ventspils ielas) un Lapegļu iela tiks pie gājēju ietves un apgaismojuma? Kuldīgā liekas pagaidām domā tikai par vecpilsētu un naudīgiem tūristiem, kas paliek viesnīcās pilsētas centrā un tie ,kas kolektīvi paliek šeit mūsu pusē lai domā ko grib par mums. Kaut gan tagad būs sakopta arī Veckukldīga, bet mēs laikam esam kaut kāds nostūris, kuram pilsēta pagriezusi muguru. žēl gan

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība cenšas uzlabot apstākļus vienmērīgi visā pilsētā, taču pārdomāti un pamatīgi, jo finansiālie līdzekļi nepietiek, lai nodrošinātu ātrāk un vairāk. Pavisam nesen rekonstruēts klusais Ventspils ielas posms, kas daudziem kalpo kā tranzīta iela.Tāpat, reaģējot uz iedzīvotāju vajadzībām, sakārtots taciņas posmu, nogāzē uz Gravas ielu. Pārskatīta vajadzība sakārtot apgaismojumu, kas nepieciešams gājēju plūsmai no Virkas rajona, šķērsojot V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta laukumu - šīs vasaras laikā vēl viens posms būs izbūvēts. Šobrīd rit tehniskās dokumentācijas izstrādes process Gravas ielas posma (no Ventspils ielas līdz ģimnāzijas pieslēgumam) rekonstrukcija un Dārza ielas trotuāra izbūvei, lai nodrošinātu drošu gājēju un braucēju pārvietošanos.

24.05.2017 08:05

Vai pašvaldības institūcijas pašas nespēj pamanīt iesēdumus ielas brauktuvē uz Jelgavas ielas pie topošā baseina? Nepietika ar to, ka iela stāvēja slēgta vairāk kā pusgadu. Tagad jau vairāk kā pusgadu arī ar atļautiem 30 km/h tās tranšeju malas ir nepatīkami asas. Vai tiešām par katru šādu pašsaprotami organizējamu lietu ir jāaizrāda?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule informē: "Kamēr norisinās peldbaseina būvniecība, par ielas sakārtošanu atbildīgs ir būvuzņēmējs. Sazinājāmies ar būvnieku, kurš apstiprināja, ka situācija ir zināma un tuvākajā laikā iela tiks salabota un defekts novērsts."

22.05.2017 13:30

Sakiet lūdzu, 3. jūnijā Kudīgā notiks pasākums " Latvju bērni danci veda ", nekur nav atrodama informācija par šo pasākumu. Galvenokārt intresē vai koncerts estrādē būs par maksu un biļetes jaiegādājas iepriekš pārdošanā vai pasākumu varēs apmeklēt bez maksas? Jau iepriekš paldies!!!

Labdien! Pasākuma organizatori informē, ka ieeja pasākumā "Latvju bērni danci veda" būs bez maksas. Tuvākajā laikā būs pieejama arī plašāka informācija par pasākuma programmu. Aicinām sekot līdz informācijai Kuldīgas mājaslapas pasākumu kalendārā.

16.05.2017 13:59

Labdien! Radies ir jautajums par bariņtiesas darbiniekiem pagastos, cik viņiem ir lielas darba slodzes? Vai tiešām bāriņtiesas darbinieki var papildus strādāt vēl cita amatā pagasta pārvaldē? Jo mūsu pagastā( šobrīd neminēšu kurā tieši, jo tā varbūt notiek visos pagastos)bāriņtiesas darbinieks ir sastopams ļoti reti, tekoši ir mācības vai kādas citas darīšanas, kas vienmēr iekrīt tieši vinas pieņemšanas dienās.pagasta cilveki ir spiesti braukt kartot lietas uz pilsetu, kas rada liekas izmaksas.Taja pašā laika bariņtiesas darbinieks pagastā saņem lielu algu par to ka tekoši atrodas mācībās.

Labdien! Paldies par jautājumu. Atbildi sagatavoja Kuldīgas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Sūna: "Bāriņtiesa izstrādājusi savu nolikumu, kas paredz iestādes organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laikus un kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, divi bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un septiņi bāriņtiesas locekļi darbā uz pilnu slodzi. Ar darbinieku pieņemšanas laikiem var iepazīties - http://www.kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/barintiesa_pienemsanas_laiki_2017.pdf Ievēlēto amatpersonu atalgojumu nosaka pašvaldība atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam. Viens bāriņtiesas loceklis reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Lai nodrošinātu profesionālu darbu, pieņemtu normatīvo aktu prasībām atbilstošus lēmumus, bērna vislabākajām interesēm atbilstošus lēmumus, sagatavotu apliecinājumus, zemesgrāmatas nostiprinājuma lūgumus un citus likumā noteiktos uzdevumus, nepieciešamas arvien jaunas zināšanas gan tiesību jomā, gan pilnveidojot savas zināšanas citos jautājumos. Līdz ar to liela vērība tiek un tiks pievērsta darbinieku apmācībām. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma prasībām bāriņtiesas darbiniekiem jāpilnveido savas zināšanas. Šobrīd pieci bāriņtiesas darbinieki saņēmuši apliecību par profesionālās pilnveides izglītības iegūšanu, mācības notika vairāku mēnešu garumā. Atvainojamies par neērtībām, taču darbs neapstājās un turpinājām sniegt savus pakalpojumus cilvēkiem izdevīgā laikā un vietā. Bāriņtiesas darbinieki ir atvērti sarunai un nepieciešamības gadījumā var mainīt darbinieku pieņemšanas laikus atbilstoši cilvēku vajadzībām. Jau šobrīd bāriņtiesas darbinieki ir sasniedzami vēlās vakara un nakts stundās, nesaņemot par to papildus atalgojumu. Iestādes pastāvīgais uzdevums ir pilnveidoties un kļūt efektīvākai, lai nodrošinātu nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu vislabākās intereses. Vēlreiz paldies par jautājumu un gaidām priekšlikumus bāriņtiesas darba pilnveidošanai."

22.05.2017 15:24

Paldies par atbildi. Nesaņēmu atbildi par to kā augusi amatpersonu labklājība pēdējo 4 gadu laikā, kā arī netika atbildēts uz jautājumu, kur saņemt informāciju par atalgojuma sadalījumu pa amatu grupām pašvaldības pakļautības iestādēs darbiniekiem, kuri nav amatpersonas. Piemēram: apkopējs, grāmatvedis utt.

Labdien! Atbildi par amatpersonu atalgojuma izmaiņām varat atrast VID mājaslapā, kur šim nolūkam izveidota publiskā datu bāze. Attiecībā uz pašvaldības pakļautībā esošām iestādēm skaidrojam, ka Kuldīgas novada pašvaldībā ir vienota atlīdzības sistēma, t.i., gan pašvaldības administrācijai, gan iestādēm, gan aģentūrām ir vienota atlīdzības aprēķinu sistēma, tāpēc pēc būtības informāciju par atalgojumu sadalījumu pa amatu grupām var iegūt pašvaldības mājaslapā. Detalizēta informācija par iestādēm un aģentūrām tiek gatavota un tiks publicēta attiecīgās iestādes vai aģentūras mājaslapā tuvākajā laikā.

22.05.2017 14:27

Labdien! Lūgums rast kādu risinājumu grantētajam ceļam līdz un gar Meža kapiem! Ja nav iespējams ceļu asfaltēt, vismaz nodrošināt tā pieņemamu gludumu un apstrādāt ar pretputes līdzekļiem. Skumji, ja aizgājējs savā pēdējā ceļā tiek kratīts pa grambām un skumji, ja pavadītājiem, stāvot pie kapličas, jārij putekļi. Aizbraucot apkot tuvinieku kapavietas, sausā laikā kapu teritorija ir putekļos kā dūmu mākonī. Ustādītās ceļa zīmes par ātruma ierobežojumiem diemžēl putekļu problēmu nerisina.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība šobrīd Eiropas Savienības fondu ietvaros pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes ir uzsākusi iepirkuma procedūru 14 pašvaldības grants ceļu posmu rekonstrukcijai, tajā skaitā „Autoceļa 6260A002 "Stangoņu ceļš" pārbūve”. Pie labvēlīga iepirkuma noslēguma, darbi varētu tikt uzsākti jau šī gada vasarā. Stangoņu ceļa pārbūves laikā paredzēts rekonstruēt grants ceļa posmu 1,01 km garumā. Eiropas Savienības fondi līdzekļus piešķir tikai grants virskārtas atjaunošanai un stiprināšanai, ceļa nomaļu attīrīšanai un atjaunošanai. Paredzētie ceļa seguma darbi plānoti, lai pēc to veikšanas varētu uzklāt arī asfalta segumu. Ja pašvaldības budžetā tiks rasti nepieciešamie līdzekļi asfalta uzklāšanai, pašvaldība šos darbus veiks uzreiz pēc grants seguma atjaunošanas darbiem. Ceļa posmam gar Meža kapiem šobrīd ir veikts pasūtījums SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apstrādei ar pretputes materiālu. Lai reaģents iedarbotos, sasniegtu visefektīvāko rezultātu un ceļš tiešām neputētu, nepieciešams, lai ceļa segumam būtu noteikts mitrums. Tiklīdz būs labvēlīgi apstākļi, ceļš tiks apstrādāts.

16.05.2017 16:46

Labdien,esmu mamma novērotāja. Pormais jautajums par to kādēļ nāk pretī vecakiem kam nerūp savi bērni. Kādēļ piespiedu kārtā viņiem netiek likts pavadit laiku kopā? Jo berni bērnudārzā jau ir septiņos, pakal nāk vēlu vakarā. Mūsu grupā vel velpietam tā ir mamma ,kas sēž mājās ar mazo māsu? Kāpēc neslēdz ka citas pilsētās vienu mēnesi ciet bērnu darzu? Zinu zinu atbilde bet ir vecāki,kas strādā un nav kur likt. Ir risinajums vienmēr ir..Otrs jautajums, kāpēc vienam ir jāmaksā par bērnu darzu un otrs taisa parādu? Ja jau 42€ nevar samaksāt vai vares samaksāt pēkšņi 200€. Kāpēc man jāmaksā? Veikalā jau ar nedos uz parādu..un kur taisniba viens raujas uz pusēm lai samaksātu, otrs nemaksā, lai ir ko maksāt.

Labdien! Atbildi sagatavoja Kuldīgas novada Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure: "Aicinu visus vecākus mīlēt savus bērnus, ar to saprotot gan kopā ar bērniem saturīgi pavadot laiku, gan rūpējoties par viņu materiālu nodrošināšanu. Tā kā mēs katrs esam atšķirīgi, tikpat dažādas ir situācijas katrā no ģimenēm - kādam darba laiks ir no 8.00 līdz 17.00, bet kādam – jau no 7.00 rītā vai līdz vēlam vakaram. Bērnudārzu darba laiks ir no 7.00 līdz 19.00, lai iespēju robežās atbalstītu ģimenes, kurās vecāki strādā dažādu darba laiku. Ja mēs, pieaugušie, būsim godprātīgi gan veicot maksājumus, gan attieksmē pret saviem bērniem, ieguvēji būsim mēs visi kopā. Ierosinu sākt katram ar sevi. Savstarpēji pārmetumi un nosodījumi situāciju neatrisinās."

16.05.2017 13:15

Labdien! Jūsu mājas lapā ir publicēts darba samaksas sadalījums pa amatu grupām, bet tas vairāk attiecas uz domē strādājošiem. Kur var iepazīties ar pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu darbinieku darba samaksas sadalījumu (alga no-līdz), jo arī viņu darba alga tiek maksāta no budžeta. Tāpat vēlētos salīdzināt kā augusi amatpersonu labklājība atalgojumā pēdējo 4 gadu laikā, lai nav jāskatās VIDa datubāzē. Atalgojums publicēts tikai par 2017.gada janvāri-martu un tajā nav ziņu par visām amatpersonām.

Labdien! Saskaņā ar 06.03.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 12.2 punktu, informācija par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi iestāde ievieto mājaslapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam un minētā informācija mājaslapas attiecīgajā sadaļā atrodas līdz nākamā mēneša atalgojuma publiskošanai. Pašvaldība ir nodrošinājusi ar vairāk informāciju, kā noteikts normatīvajos aktos.

16.05.2017 08:09

Labdien! Mans bērns mācās Alternatīvajā sākumskolā. Vēlos jautāt vai ir normāli, ka aizliegto skolas būlku vietā, bērns skolas pusdienās saņem smilšu kūciņu, kas visdrīzāk izskatās pēc Kuldīgas maizes ceptuves izstrādājuma? Aizejot uz maizes ceptuves veikalu un izlasot sastāvu viņu produktiem, tur ir atrodama vai visa mendeļējeva tabula. Vai kāds kontrolē, ko bērni ēd skolās, ja tādas lietas regulāri parādās ēdienkartē? Vai tādas problēmas ir arī citās skolās vai tikai šajā konkrētajā?

Labdien! Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas direktore Lorita Dermane informēja: "Šāda veida izstrādājumi ir ļoti reti. Šoreiz tā bija pirmssvētku diena. Parasti skolas ēdienkarti sastāda un pēc visām normām paredzētās kārtības plāno ēdnīcas vadītāja; to apstiprina skolas medmāsa Dzintra Kārkliņa un V. Plūdoņa ģimnāzijas direktore Jana Jansone, jo ēdināšanu Kuldīgas Alternatīvajai skolai un tās filiālei Padurē nodrošina V. Plūdoņa ģimnāzijas "Viļa ķēķis". Par konkrēto gadījumu informēju skolas medmāsu. Paldies par informāciju un lūdzu vecākus izteikt priekšlikumus ēdienu pilnveidošanai, taču pēc vecāku aptaujas, skolas ēdienkarte vecākus apmierina. Līdz šim vienmēr ņemti vērā vecāku ieteikumi."

11.05.2017 10:23

Labdien,sakiet kas par būvniecību notiek Jelgavas ielā 11.Nozāģēja tik skaistu koku,kurš visu manu dzīvi tur bijis,un nu vairs nav.vai tad tas koks kādam traucēja,tur bija māja pat tad nevienam netraucēja.Tur notiek būvniecība bet šilte nav kas tur būs.

Labdien. Jūsu minētais koks atradās privātīpašumā. Zemes īpašnieks ir saskaņojis būvniecības projektu. Projekta ietvaros taps dzīvojamā māja atbilstoši vecpilsētas apbūves noteikumiem. Būvniecības projekta ietvaros saskaņota arī koka ciršana. Koka stumbrs bija bojāts, tāpēc Apstādījumu uzraudzīšanas komisija pieņēma lēmumu atļaut īpašniekam koku nozāģēt.

08.05.2017 14:16

Labdien,aktuāls jautājums,kurš saasinās iestājoties siltam laikam. Pilsētas centrā nepārtraukti pārplūst sausā tuolete,cilvēki kuri dzīvo šai mājā neliekas traucēti,man kā kaimiņmājas iedzīvotājai šī situācija ar nepanesama,jo tādā smaka , ka nevaru ne atvērt logus,ne uzturēties savā sētā. Tai pašā sētā spēlējas mazi bērni,staigā par peļķi, kura izveidojusies no pārplūdušās sausās tuoletes. Esmu griezusies pašvaldības policijā,rezultāta nav. Kam jānotiek lai šie antisanitārie apstākļi tiktu sakārtoti?

Labdien! Lai risinātu situāciju, nepieciešams zināt konkrētu mājas adresi. Asenizācijas pakalpojumus sniedz SIA "Kuldīgas ūdens", taču, lai risinātu Jūsu minēto problēmu, īpašniekam vai īpašuma apsaimniekotājam ir jāpiesaka pakalpojums. Ja tas netiek darīts, jāvēršas Kuldīgas novada pašvaldības policijā. Tur noskaidrojām, ka vienā adresē ar šādu problēmu īpašniekam uzsākta lietvedība. Ir izsūtīts uzaicinājums īpašniekam ierasties Kuldīgas novada pašvaldības policijā.

10.05.2017 09:31

labdien! Sāk palikt siltāks laiks, bērnam un pašam garās brīvdienas un gribējām ar dēlu aiziet uz ģimnāzijas stadionu paspēlēt basketbolu, bet aizejot šoks-priekšā uzrakts kartupeļu lauks! Vai tas kāds jauns projekts?

Labdien! Šobrīd tiek veikti darbi V. Plūdoņa ģimnāzijas basketbola laukuma seguma atjaunošanai. Sakarā ar to, ka laika gaitā esošais segums bija kļuvis nelīdzens un vietām izdrupis, tika pieņemts lēmums laukuma segumu atjaunot, ieklājot jaunu asfalta segumu. Darbus plānots pabeigt līdz šī mēneša beigām. Paralēli seguma atjaunošanas darbiem notiks arī apgaismojuma izbūve basketbola un vingrošanas laukumiem ģimnāzijas stadionā, kuru plānots pabeigt līdz jūnija beigām.

08.05.2017 10:54

Labdien! Vai KKP butu iespeja salabot(aizbert vai ka citadi)notek aku pie dzintaru ielas 10 tiesi pie majas ieejas! Tur jau vairak ka gadu akai ir loti liels caurums un ta ka nak vasara un berni tur rotalajas tad varetu but diezgan bistami! Paldies!

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: “Labdien! Notekaku pie ēkas Dzintaru ielā 10 esam apsekojuši. Uzliksim norobežojošu lenti un nākamās nedēļas laikā šo vietu salabosim.”

11.05.2017 10:18

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.