Jautājiet mums

Labdien! Vai Kuldīgā vecajā elvī topošais alko outlets atbilst un atbildīs likuma prasībām ņemot vērā netālo skolu atrašanos un nākotnē plānotā multifunkcionālā centra tuvumā kuru apmeklēs skolnieki.

Labdien! Nekustamais īpašums Smilšu ielā 20 atrodas publiskās apbūves teritorijā, kurā paredzēta gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, tajā skaitā tirdzniecības centru, atsevišķu veikalu, tirgu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve. Tas ir privāts īpašums, līdz ar to īpašnieks ir tiesīgs izmantot telpas vai izvēlēties telpu nomnieku pēc saviem ieskatiem un morāles principiem. Savukārt alkoholisko dzērienu tirdzniecības licences izsniegšana ir VID nevis pašvaldības kompetencē.

16.02.2017 13:16

Labvakar! Palasot iepriekš uzdotos jautājumus, negribu stāvēt klusu. Palūkojoties Kuldīgas vēstis jaunajā nr, paveras bēdīgs skats, kārtējo reizi Kabiles pagastā tikai vienīgais organizētais pasākums ir bibliotēkā, to pašu organizē bibliotēkas vadītāja, tad priekš kam jāmaksā kultūras darba organizētājai alga, par kārtējo tukšo mēnesi?! Kas tad ietilpst viņas pienākumos - KRĒSLA DELDĒŠANA?

Labdien! Situāciju komentē Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa. "Pēc definīcijas pagasta kultūras nams (jeb kā Kabilē – Saieta nams) pirmkārt ir nacionālo un lokālo kultūras tradīciju uzturēšanas centrs, kā arī vietējās sabiedrības kopā sanākšanas vieta. Tāpēc kultūras nama vadītājam ir gan saimnieciska rakstura (ar ēkas funkcionēšanu saistīti darba pienākumi – siltums, elektrība, drošība, tīrība, aprīkojums) darba pienākumi, kas saistīti ar infrastruktūras darbības nodrošināšanu un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu, gan administratīva rakstura darba pienākumi, kā iestādes vadīšana, statistikas datu bāzes uzturēšana, tautas mākslas kolektīvu darbības vides nodrošināšana, gan mākslinieciska rakstura pienākumi, kā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, pagasta iedzīvotāju iesaiste amatiermākslas un radošajā procesā, kā arī kultūras aktivitāšu organizēšana. Kā zināms, Kabilē veiksmīgi darbojas divi deju kolektīvi, vokālais ansamblis, šajā sezonā darbu sācis bērnu deju kolektīvs un mākslas pulciņš. Diemžēl par bezdarbību tas neliecina. Vēl jārēķinās ar to, ka kultūras darba organizators darbojas apstiprinātā budžeta ietvaros, kura lielāko daļu veido infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanas izdevumi un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana. Neskatoties uz to, kultūras darba organizatora pienākums ir arī atbalstīt un sekmēt sabiedrības (indivīda, grupas, kopienas) radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti, tāpēc jebkuram iedzīvotājam ir tiesības nākt pie kultūras darba organizatora vai pagasta pārvaldes vadītāja ar savu iniciatīvu un radošām idejām, lai padarītu interesantāku savas dzīves vietas kultūrvidi."

20.02.2017 13:49

Labdien! Cik tālu ir pavirzījies šis jautājums? "Labdien! Mans bērns apmeklē pašvaldības PII "Ābelīte". Rēķinā par bērna ēdināšanu norādīts tikai SEB bankas konts. Lietoju Swedban, tādēļ man katru mēnesi par pārskaitījumu tiek piemērota komisijas maksa. Lūdzu dodiet iespēju bērnu vecākiem norēķināties par bērnu ēdināšanu arī ar citu banku starpniecību, lai katru reizi netiktu piemērota komisijas maksa. Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, jautājums ir nodots PII “Ābelīte” vadībai, lai izvērtētu iespēju iestādei atvērt papildus norēķinu kontu."

Labdien! PII "Ābelīte" tika veikta vecāku aptauja par ēdināšanas rēķinu apmaksas kārtību. Rezultātā no 281 PII "Ābelīte" bērnu vecāka, atbildēja (ar parakstu apliecinot savu atbildi) 222 vecāki. Desmit no vecākiem rēķinu labprāt saņemtu e-pastā. Šo jautājumu PII "Ābelīte" iespēju robežās mēģinās sakārtot. Taču tikai viens no vecākiem vēlas saņemt rēķinu "Swedbank". Nākas secināt, ka no aptaujātiem vecākiem, ar apmaksas kārtību ir apmierināts 221 vecāks un nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli.

14.02.2017 09:23

Labvakar! Vai tiešā nav pienācis laiks mainīt kultūras darba organizatori Kabiles pagastā: 1) Viņa nav šī novada cilvēks un viņai ir pilnīgi vienaldzīga Kabiles pagasta kultūras dzīve. 2) Vēlos pajautāt, vai Kabiles pagasta īpašumā esošā aparatūra netiek izmantota privātām vajadzībām? 3) Viņai pasākumu organizēšana beidzas jau jūnija sākumā, kā pati bija minējusi laikrakstam "Kurzemnieks". 4) Viņas attieksme pasākuma organizēšanā arī ir zem katras kritikas. Kā piemēru, varu minēt, eglītes iedegšanas pasākumu, kur bija vēroja pilnīga neorganizētība. Cik diez izmaksāja šī pasākuma organizēšana? 5) Arī netīrība, kas valda kultūras namā ir nepiedodama, to jūs varat apskatīt arī Kabiles domubiedru grupā draugiem.lv? Spoguļi pilnīgi aizmālēti. Šausmas. 6) Lai arī senioru pasākumu organizēšanu neuzņemas Akmentiņas kundze, jo to rīko paši pensionāri par savu biedru naudu. 7) Cik dzirdēts no citu pagastu kultūras organizatoriem Līgo balles un Jaungada balles notiek atbilstošajos datumos, tikai Kabilē tās notiek Jūnija sākumā un Decembra sākumā, jo nav laicīgi sarunājusi muzikantus vai arī pašai jādodas ceļojumā. Un pēc tam sūdzas,ka apmeklētība ir bijusi zem katras kritikas. 8) Arī 18. novembra pasākums tika uztaisīts par tomātu ražas skates noslēguma pasākumu.Vai tas ir normāli...?! Pieprasām Kultūras darba organizatores DEMISIJU!!!

Labdien! Tā kā Kuldīgas novada pašvaldībai un Kabiles pagasta pārvaldei Jūsu minētie fakti nav zināmi, tiem nevar ne piekrist, ne noliegt. Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa aicina Jūs vērsties personīgi, lai izrunātu radušos jautājumu un mēģinātu tos atrisināt.

07.02.2017 10:59

Labdien! Vai arī 2017.gada Nekustamā īpašuma nodoklim būs atlaide daudzbērnu ģimenēm? Paldies!

Labdien! Arī 2017. gadā daudzbērnu ģimenēm, atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 5. panta (12) daļai, nekustamā īpašuma nodokļa summa dzīvojamai mājai un tai piekritīgai zemei tiek samazināta par 50%. Pie nosacījuma, ja personai, t.i., nekustamā īpašuma īpašniekam vai laulātam šajā adresē ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim vai vairākiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

06.02.2017 10:58

Vai nebūtu laiks Kuldīgā, nu vismaz vecpilsētā, likvidēt sausās tualetes pagalmos un kāpņu telpās un nodrošināt iedzīvotājus ar ūdeni un kanalizāciju. Nu par godu Latvijas 100-gadei vismaz kaut ko cilvēku, ne tūristu priekam izdarīt.

Labdien! Lielākajā daļā Kuldīgas pilsētas teritorijas, tajā skaitā vecpilsētā ir izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālie tīkli, tādējādi vairumam īpašumu nodrošinot iespēju pieslēgties šiem tīkliem. Savukārt lēmuma pieņemšana par pieslēgšanos ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir ēkas īpašnieka/kopīpašnieku kompetencē. Diemžēl, virkne īpašumu joprojām neizmanto šo iespēju. Tāpat mājas īpašnieka/kopīpašnieku kompetencē ir ēkas iekšējo inženiertīklu izveidošana. Kuldīgas vecpilsētā ir vairākas ēkas, kurās finansiālu vai citu iemeslu dēļ ūdensvads un kanalizācija nav ierīkota nemaz vai ir ierīkota tikai daļā no dzīvokļiem, līdz ar to, kamēr visos dzīvokļos netiek ierīkots ūdensvads un kanalizācija, bet iedzīvotāji turpina lietot pagalmos esošās sausās tualetes un nolejamās bedres, tās nevar likvidēt.

03.02.2017 13:47

Laba diena, vēlle uzzinaat, kur Kūldīga vrētu uzrīkot bērniem vasaras nometni. Jaunieši aktīvi nodarbojās ar skeitparku sporta veidiem. Ir nepiesiešama nakts mītne un vēlams arī ēdināšana. Ir kādi varianti, vai varat palīdzēt ar kontaktiem! Paldies Aivars

Labdien! Nometni var organizēt, vadoties pēc MK noteikumiem - http://likumi.lv/doc.php?id=197039 Ir iespējas sarīkot šādu nometni Kuldīgas novada sporta skolas dienesta viesnīcā Virkas ielā 13, lūgums sazināties ar direktoru Agri Kimboru, tālr. 29471416.

03.02.2017 15:14

Labvakar! Vēlējos jautāt, vai pašvaldība to neredz, kas notiek Kabiles pagastā, konkrētāk - kultūras jomā. Pēdējais piliens bija pasākums 21. janvārī, kad koncerta laikā tika atvērti aizkari un tur parādās spoguļi, kas laikam lupatu nekad nav redzējuši. Tad rodas tāds jautājums, ko dara darbinieki, ja pat spoguļus nevar notīrīt. Arī spoguļi, kuri it kā pirkt par Eiropas Fondu naudu, vienreiz jau saplīsa, jo bija atstāti ārā un lielā vēja dēļ sagāzās, kur tad viņi ņēma naudu jauniem?

Labdien! Atbildot uz iesūtīto vēstuli par 21. janvāra senioru deju kolektīva „Kamēr vari” pasākumu, Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālvaldis Bergmanis paskaidroja, ka spoguļi paredzēti deju kolektīvu mēģinājumiem, kuri notiek septiņas reizes nedēļā dažādām vecuma grupām un pēc būtības tiem būtu jāatrodas mēģinājumu zālē nevis uz lielās skatuves. Bet tā kā speciālas mēģinājumu zāles Kabiles pagastā nav, tad spoguļus izvietoja pie skatuves aizmugurējās sienas. Spoguļus neuzstādīja profesionāļi, bet gan paši „Kamēr vari" dejotāji projekta „Darīsim paši” ietvaros, ieguldot gan savu darbu, gan līdzekļus. Kas attiecas uz spoguļu tīrību, T. Bergmanis piekrīt, ka tie koncerta laikā neizskatījās estētiski, par ko ar kluba vadību un apkopēju tika izvestas pārrunas. Spoguļi pārdošanas brīdī bijuši pārklāti ar nezināmu eļļainu aizsargkārtu, kuru noņemt ar parastajiem mazgāšanas līdzekļiem nav bijis iespējams. Tie pēc mēģinājumiem ļoti ātri piesaista putekļus, kurus var redzēt tikai pie īpaši sakombinētām gaismām (skatuves lampas, prožektori). Tāpēc iepriekšējā dienā, gatavojoties pasākumam, tas netika pamanīts.

07.02.2017 10:59

Labdien! Kāpēc Jūs sakāt, ka nav šogad nekas piesaistīts Kuldīgas novadam no deputātu kvotām, ja LNT ziņās pat dzirdēju, ka Nacionālā apvienība ir piesaistījusi naudu projektiem Kuldīgā. Kā tad tur īsti ir?

Labdien! LR Saeimas pārstāvis apstiprināja, ka, lemjot par 2017. gada valsts budžetu galīgajā lasījumā, nauda novirzīta arī Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” - „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas darba grupas priekšlikumiem piešķirt finansējumu biedrībai "Labākai ikdienai" Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģerboņa atjaunošanai sienā (3000 EUR) un “airsoft” ieroču iegādei Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonam Kuldīgā (6177 EUR). Kuldīgas novada pašvaldība ir informēta par finansējuma piešķiršanu, taču vēl nav saņēmusi oficiālu apstiprinājumu par to.

09.02.2017 15:24

Labdien pilsētas kungi un dāmas.Patreiz pilsētā notiek aktīva veco koku zāģēšana un vainagu veidošana,Vai šajā plānā ir arī trīs pāraugušās un neestētisku skatu veidojošo ābeļu likvidēšana Pētera ielā pie pieminekļa izsūtītajiem uz Sibīriju.Cerībā uz sapratni.Paldies.

Labdien! Apstādījumu uzraudzīšanas komisija 2. februārī apsekoja represēto piemiņas vietu Pētera ielā 10, Kuldīgā un pieņēma lēmumu par ābeles nozāģēšanu, kas zaudējusi pievilcību kopējā ainavā. Apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdots uzdevums nozāģēt ābeli un palikušajām ābelēm sakopt vainagus, izzāģējot sausos zarus.

06.02.2017 15:59

Labdien. Skolēniem visās klasēs ir brīvpusdienas. Vai nav domāts arī bērnudārzos nodrošināt brīvpusdienas?

Labdien! Paldies par jautājumu. Kuldīgas novada pašvaldība pakāpeniski turpina īstenot brīvpusdienu programmu. No 2017. gada 1. septembra brīvpusdienas saņems arī piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

27.01.2017 08:25

Labdien! Vēlējos pajautāt vai ir parādījusies kāda cerība, ka BJC varētu būt bērniem sporta deju nodarbības? Paldies!

Labdien! Šajā mācību gadā neviens pedagogs nav iesniedzis pieteikumu par sporta deju programmas saskaņošanu un realizāciju. Šobrīd arī finansējums, kas paredzēts interešu izglītības pedagogu atalgojumam, nav paaugstinājies. Tas nozīmē, ka, lai varētu piesaistīt jaunas programmas, ir jāatsakās no kādas līdzšinējās. Pavasarī notiks interešu izglītības komisijas kārtējā sēde, kurā tiks lemts par prioritātēm nākamajam mācību gadam un, iespējams, tieši sporta dejas varētu būt viens no pulciņu veidiem, kuru vajadzētu aktualizēt. Aicinu arī Jūs, ja ir zināms kāds pedagogs, kura izglītība atbilst MK noteikumiem par pedagogam nepieciešamo izglītību, un, kurš būtu ļoti jauks sporta deju skolotājs, informēt mūs e-pastā jauniešucentrs@kuldiga.lv, vai ierasties personīgi Bērnu un jauniešu centrā 1905. gada ielā 10.

17.01.2017 15:08

Labdien! Mans bērns iet 1. klasē un vēlētos iet vieglatlētikas treniņos, bet sporta skola jau no rudens jaunus audzēkņus neuzņem, jo esot ļoti liela grupa un klāt vairs neņemot. Tāpēc gribu jautāt kur lai bērns sporto? Vai tiešām Kuldīgā nav treneru vai kāda cita problēma? Manuprāt arī nav normāli, ka grupa ir tik liela, ka bērns pie sportošanas netiek un sporta nodarbībā pārsvarā tiek spēlētas spēles!

Labdien! Kuldīgas novada sporta skola strādā pēc LR MK noteikumiem Nr. 1036, kuros ir noteikts cik audzēkņu drīkst būt vienā grupā. Esošajiem vieglatlētikas treneriem mācību - treniņu grupas ir piepildītas, bet sporta skola vienmēr ir centusies rast risinājumus, lai bērns tiktu iesaistīts sporta nodarbībās. Aicinā Jūs vērsties pie Kuldīgas novada sporta skolas direktora vietnieces mācību darbā Sailas Jansones, lai risinātu šo problēmu. Informēju, ka treneru skaits vieglatlētikā novadā ir nepietiekošs, tādēļ plānots, ka ar 2017. gada 1. septembra darbā tiks pieņemta jauna vieglatlētikas trenere, LSPA absolvente.

17.01.2017 11:27

Labdien! Vēlējos uzzināt kā citās Kuldīgas skolās notiek "skolas auglis" nonākšana pie skolēna? Piemēram Alternatīvajā sākumskolā- burkāni skaisti sagriezti un paciņās, bet pie bērna nonāk vai ar notecējušu termiņu vai pēdējās dienas datumu un sākuši jau sulot, kā arī tie tiek doti vairākas dienas pēc kārtas un tad labu laiku tie nav vispār! Liekas, ka tas notiek tikai ķeksīša pēc. Un vēl gribētu zināt vai āboli ir gatavi ēšanai un ir mazgāti, jo cik zinu, ka no veikala tos atnesot mājās- tie ir jāmazgā?

Labdien! Kuldīgas Alternatīvā sākumskola, līdzīgi kā citas skolas, programmā "Skolas auglis" piedalās jau vairākus gadus. Šogad svaigi augļi un dārzeņi skolai tiek piegādāti divas reizes nedēļā - otrdienās un ceturtdienās. Piegādātā produkcija tiek nogādāta direktora kabinetā, ko, savukārt, pēc tam katra klases audzinātāja izdala savas klases skolēniem. Tie ir mazgāti un iepakoti, burkāni - paciņās, āboli - iepakojumā. Viena paredzamā porcija ir divi burkānu iepakojumi un viens ābols. Augļi tiek izdalīti skolēniem tajā pašā dienā, kad piegādāti vai nākamās dienas rītā. Piemēram, šīs dienas (17.01.2017.) burkānu iepakojuma derīguma termiņš ir līdz 21.01.2017. Augļi un dārzeņi pēc iepakojuma atvēršanas jāizlieto divu stundu laikā!

17.01.2017 13:54

KAD SĀKAS PIETEIKŠANĀS SKOLĒNU DARBAM VASARĀ KULDĪGAS NOVADĀ? Kā to veic?Kur jāpiesakās? No cik gadu vecuma var pieteikties uz šiem darbiem? Kas būs šie iespējamie darba devēji? Paldies,cienītā! p.s. norādītā mana e-pasta adrese rakstāma ar mazajiem burtiem.

Labdien! Par kārtību un pieteikšanos skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos lemj deputāti Kuldīgas novada Domes sēdē. Ierasti šis lēmums tiek skatīts marta sēdē, kas notiks mēneša pēdējā ceturtdienā. Aicinām Jūs sekot līdzi informācijai Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā. Iepriekšējos gados kārtība bijusi šāda: 1) pieteikšanās pasākumam notiek apmēram no aprīļa vidus līdz maija vidum, 2) lai pieteiktos, skolēnam jāaizpilda speciāli sagatavota pieteikuma anketa, kas pieejama Kuldīgas novada pašvaldībā vai mājaslapā www.kuldiga.lv, 3) aizpildītā anketa jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas iela 1, Kuldīgā, 4) līdz šim nodarbinātībai pieteikties varēja skolēni, kuru darba uzsākšanas brīdī sasnieguši 16 vai 17 gadu vecumu, 5) iespējamos darba devējus šobrīd nosaukt nav iespējams, jo dalību projektā viņi piesaka neilgi pirms skolēnu pieteikšanās. Taču ierasti tie ir dažādu nozaru uzņēmēji un zemnieku saimniecības.

17.01.2017 11:39

Labdien! Vai nevarētu nokaisīt arī Kraujas, Priežu un Gravas ielu, lai arī gājēji varētu pārvietoties pa šīm ielām, jo citādi ir gatavā slidotava. Gribu uzslavēt taciņu, kas savieno Priežu un Gravas ielu. Vedot bērnu no rīta uz skolu šī bija vienīgā vieta, pa kuru varēja normāli pārvietoties. Ventspils un Gravas ielas krustojumā jaunā gājēju ietve vispār neredzama, jo tur sašļūpēts viss liekais sniegs!

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: “Labdien! Kraujas, Priežu un Gravas ielas tika kaisītas gan vakar rīta pusē, gan šodien. Darām, ko varam, lai mazinātu slīdēšanu. Taču laika apstākļi ir tik mainīgi, ka nokaisītais atkal ātri vien kļūst slīdīgs. Arī jauno ietvi esam attīrījuši no sniega, lai turpmāk iedzīvotāji varētu ērti pārvietoties. Paldies par vērību un uzslavu!”

13.01.2017 12:37

no kura gada Ventā tiek veikti regulāri ūdens līmeņa mērījumi?

Labdien! Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem regulāri ūdens līmeņa mērījumi Ventā tiek veikti no 1926. gada 17. augusta. Ar informāciju var iepazīties http://www.meteo.lv/hidrologija-datu-meklesana/?nid=466

13.01.2017 07:58

Labdien! Mans bērns apmeklē pašvaldības PII "Ābelīte". Rēķinā par bērna ēdināšanu norādīts tikai SEB bankas konts. Lietoju Swedban, tādēļ man katru mēnesi par pārskaitījumu tiek piemērota komisijas maksa. Lūdzu dodiet iespēju bērnu vecākiem norēķināties par bērnu ēdināšanu arī ar citu banku starpniecību, lai katru reizi netiktu piemērota komisijas maksa.

Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, jautājums ir nodots PII “Ābelīte” vadībai, lai izvērtētu iespēju iestādei atvērt papildus norēķinu kontu.

10.01.2017 12:01

Labdien man ir tāds jautājums,sakiet kam jāatbild par pilsētas rotājumiem ir tik daudz vietas kur rotājumu lampiņas nedeg,atceros pagājušā gadā ļoti bieži pārbaudīja un dega vienmēr visur,šo gadu visi ir tādi slinki tik daudzās vietās kur nedeg,protams dažādās ielās.Ļoti gribas zināt kāpēc šogad nav izrotāts Kultūras Nams,Kultūras Centrs,katru gadu viņš ir izrotās skaisti šogad nekā,Kultūras centrs tā jau izskatās nolaists,fasāde,nu pēc Kultūras Centru nemaz neizskatās.Piedodiet ja esmu kādu aizskārusi,bet tā nu ir mums ir tik burvīga Pilsēta,bet Kultūras centra fasāde zem katras kritikas.Piedodiet un paldies ka uzklausījāt,cilvēks kurš mīl savu Pilsētu.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli. Pagājušajā nedēļā tika dots uzdevums gan uzņēmumam, kas apsaimnieko ielu apgaismojuma infrastruktūru pilsētā, gan SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kas ir atbildīgi par šo rotājumu izvietošanu, konstatēt un veikt labojumus vietās kur tas ir nepieciešams. Diemžēl ir konstatēti arī tīši radīti bojājumi (vandālisms) Semināra parkā un Stendes ielā, kā rezultātā nespīd lampiņu virtenes uz koku stumbriem. Šobrīd pie tā tiek strādāts, lai rūpētos, ka dekorācijas, kas tiek izvietotas uz salīdzinoši neilgu laika posmu, tomēr spīdētu un veidotu svētku noskaņu pilsētā. Toties par Kuldīgas kultūras centra fasādi – tā kā ir izvietota dekorāciju kompozīcija skvērā, pie ēkas gala fasādes šogad tika nolemts dekorācijas neizvietot.

16.12.2016 09:33

Labdien. Sakiet, vai no slavenajām deputātu kvotām šogad ir kas ticis arī Kuldīgas novadam?

Labdien! 2016. gadā Kuldīgas novadā finansējumu 3000 EUR apmērā saņēma biedrība “Labākai ikdienai” Ēvalda Valtera piemiņas auditorijas ierīkošanai. 2017. gadā Kuldīgas novadam nav paredzēts finansējums no Jūsu minētā finansējuma avota.

15.12.2016 09:35

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.