Jautājiet mums

Labdien. Vēlējos uzzināt cik tad tālu esam tikuši ar Rudbāržu pagasta divu dzīvojamo māju siltināšanas projektu. Iepriekš Skrundas komunālā saimniecība teica, ka būs sapulce par projekta cenām un pārējo, bet ir pagājuši jau kārtējie mēneši un nekas nenotiek.

Labdien! 2021. gada 8. septembrī noslēdzās iepirkums par dzīvojamo māju Jubilejas ielā 3 un Parka ielā 1, Rudbāržos siltināšanu, kurā piedalījās 4 būvniecības uzņēmumi. Komisija izvērtēs būvnieku iesniegto piedāvājumu atbilstību prasībām Pēc izvērtēšanas tiks izvēlēts atbilstošākais pakalpojumu sniedzējs un organizēta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā tiks pieņemts lēmums par projekta realizāciju.

15.09.2021 08:45

Labdien.Vai ir kas zināms un kad uzsāks dzīvojamo māju Parka ielā un Jubilejas iela 3 renovācijas Rudbāržos.?

Labdien! 2021. gada 8. septembrī noslēdzās iepirkums par dzīvojamo māju Jubilejas ielā 3 un Parka ielā 1, Rudbāržos siltināšanu, kurā piedalījās 4 būvniecības uzņēmumi. Komisija izvērtēs būvnieku iesniegto piedāvājumu atbilstību prasībām Pēc izvērtēšanas tiks izvēlēts atbilstošākais pakalpojumu sniedzējs un organizēta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā tiks pieņemts lēmums par projekta realizāciju.

15.09.2021 08:45

Sveicināti! Vai ir iespējams publicēt vai norādīt saitu kur aplūkot rotaļlaukuma tāmes kas katra vidēji sastāda 65500 eiro bez PVN?

Labdien! Informācija par izsludinātā iepirkuma "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu ierīkošana Kuldīgas novadā" rezultātiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58592 sadaļā "Dokumenti (aktuālie)". Šeit norādīta visa informācija, kas pēc likuma ir publiskojama.

03.09.2021 08:07

Labdien! Es tiešām nesaprotu, kā var saimniekot KKP tik nepretimnākoši iespējamam klientam! Vēlējos izvest divus dīvānus, zvaniju uz KKP, teicu, ka man svarīgi būtu vēl augustā! Teica, lai rakstu iesniegumu! Uzrakstīju! Ir pagājusi nedēļa un atbilde nekāda! Es vēl saprastu, ka nav laika, bet tad vēlētos to uzzināt, ka nav laika un kad būs! Cenas ir tādas kā privātais uzņēmējs piedāvā, tātad tā nav nekāda labdarība! Bet apkalpošanas sistēma, kā Padomju laikos! Ja, piemēram, zobārsts neatbildētu uz klienta jautājumu, kad var pierakstīties, tad tak būtu liels sašutums! Un tad brīnamies, ka ir piemēsloti meži un pa kluso nolikti lielgabarīta atkritumi! Varbūt vērts vadībā iecelt kādu kas māk saimniekot mūsdienīgi, lai beidzot ir sakārtota apkalpošana!

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" lūdz klientus, ja rodas kādas neskaidrības, sazināties, lai visu operatīvi atrisinātu. T.: 63322380 (dispečere).

07.09.2021 12:32

Ko darīt, ja kaimiņi dzīvo kā rukši? Ar kaimiņu mājām dalām vienu atkritumu konteineru laukumiņu. Laukumiņā trīs konteineri, katrai mājai savs, uz katra rakstīta adrese. Kaimiņu mājai acīmredzami atkritumu ir daudz vairāk (ievērojami lielāks dzīvokļu skaits) un viena izvešanas reize nedēļā ir par maz. Kā tuvojas atkritumu izvešanas diena, tā atkritumu laukumiņš ir pākrauts ar maisiem tieši no tās vienas mājas. Atkritumu izvedēji neņem tos maisus, kas ir sakrauti apkārt, tas arī nav viņiem jādara, bet rezultātā jau vairāku nedēļu garumā atkritumi krājas ap konteineru laukumiņu un skats kļūst pavisam bēdīgs.

Labdien! Būtu nepieciešams uzzināt adresi, lai risinātu jautājumu. Lūdzam sazinieties ar SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Kontakti: https://kkp.lv/kontaktirekviziti/

02.09.2021 09:28

Labdien! Gribēju jautāt, kad beigsies ņirgāšanās par Rūpniecības ielas iedzīvotājiem Skrundā? Ceļš ir briesmīgā kvalitātē. Pat ejot kājām, kājas ķeras, nerunājot nemaz par riteņu un autobraucējiem. Arī pilsētas viesi, kuri dodas uz un no pastaigu takas, staigā un brauc pa šo ielu. Pirms vēlēšanām tika solīts nomainīt segumu - kur tad palika? Izkūpēja gaisā līdz ar pārējiem solījumiem?

Labdien! Informējam, ka Skrundas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu projekta "Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā seguma atjaunošana" būvdarbu veikšanai, bet iepirkuma procedūra tika izbeigta bez rezultāta, jo netika saņemts neviens pretendentu piedāvājums. Skrundas novada pašvaldība 2021.gada 30.jūnijā sagatavoja un izsūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) ar lūgumu pagarināt aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas termiņu minētajam investīciju projektam, uz kuru Kuldīgas novada pašvaldība kā saistību pārņēmēja 2021.gada 7.jūlijā saņēma VARAM atbildi, kurā norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk - MKN 104) noteikto, VARAM šajā situācijā nav tiesību pagarināt aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanas termiņu. Papildus vēstulē VARAM aicina šo projektu kā jaunu investīciju projektu iesniegt VARAM atbilstoši MK noteikumiem. Ņemot vērā augstāk minēto, informējam par investīciju projekta statusu: 1. Ir pārskatīta Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sagatavotā dokumentācija, kuru Kuldīgas novada pašvaldības Iepirkumu komisija ir precizējusi. Nākamnedēļ plānots izsludināt jaunu iepirkumu būvdarbiem. 2. Ja jaunā iepirkumu procedūra beigsies ar rezultātu, tad tiks sagatavots jauns aizņēmuma pieprasījums un iesniegts VARAM izvērtēšanai ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.novembrim, saskaņā ar MKN 104 noteikto. 3. Pie pozitīva VARAM atzinuma, būvniecības līgums tiks noslēgts ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim, saskaņā ar MKN 104 noteikto.

09.09.2021 14:33

Labdien. Man jautājums par ēdināšanas maksu izglītojamajiem šajā mācību gadā. Vai pašvaldība turpina segt izmaksu daļu? Un, ja sedz, tad kam un kādu daļu?

Labdien! Visiem novada skolu skolēniem no 1. līdz 12. klasei, kā arī obligātās pirmsskolas programmas piecus un sešus gadus vecajiem bērniem audzēkņiem pašvaldība nodrošinās siltas un veselīgas brīvpusdienas.

15.09.2021 08:45

Labdien, bērnudārzi Ābelīte un Cīrulitis pirms dažiem gadiem tikai remontēti un atjaunoti. Kad tas tiks darīts Bitītē? Kā šādas lietas ieplāno?

Labdien! Paldies par jautājumu. Iestādē remontdarbi tiek plānoti pēc nepieciešamības. PII “Bitītē” ir iekārtotas plašas un estētiskas grupu telpas, atbilstoši kompetenču pieejai. Iestādes galvenā vērtība ir bērns, tādēļ daudz resursu tiek izmantoti bērnu vajadzībām. Piemēram, mācību procesā sistemātiski tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas – interaktīvās tāfeles, mikroskopi, planšetes, Robotikas komplekti un Photon izglītības roboti.

15.09.2021 08:45

Labdien, kā Kuldīgas dome atbalsta pašvaldības pirmklasniekus?

Labdien! Līdz 01.10.2021. Kuldīgas novada iedzīvotājiem ir saglabāta iespēja saņemt materiālu atbalstu, kā pirms teritoriālās reformas īstenošanas. Vēsturiskā Skrundas novada iedzīvotāji var saņemt pabalstu uzsākot mācības 1.klasē 25,00 eiro, savukārt Alsungas novada iedzīvotāji, ja bērns uzsāk mācības Alsungas izglītības iestādes 1.klasē, var saņemt 50,00 eiro pabalstu. Vēsturiskā Kuldīgas novada iedzīvotājiem šādai mērķa grupai atsevišķa pabalsta nav, bet trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ir iespēja saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei 36,00 eiro apmērā. Ja mājsaimniecībai ir finansiālas grūtības iegādāties bērnam nepieciešamos mācību piederumus, aicinām vērsties Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, lai izvērtētu mājsaimniecības materiālos resursus un lemtu par iespēju sniegt sociālo palīdzību. Informāciju var saņemt pa tālruni 63320213. Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem, kas izglītību iegūst kādā no Kuldīgas novadā esošajām izglītības iestādēm, tai skaitā interešu un profesionālās izglītības iestādēm ir braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā. Visiem novadu skolu skolēniem no 1.klases līdz 12.klasei pašvaldība nodrošina siltas un veselīgas brīvpusdienas.

15.09.2021 08:45

Labdien, vai Putndārzā neplāno ierīkot rotaļu laukumu bērniem?

Labdien! Iecere par rotaļlaukumu izbūvi gan Kuldīgā, gan pagastos, ir spēkā. Šī gada 30. augustā tiks slēgt līgums ar būvuzņēmēju, kas ļaus sākt būvdarbus un pasūtīt rotaļu iekārtas. Informējam, ka ir Putnudārza ir plānots izbūvēt rotaļu laukumu starp Rožu un Saules ielu. Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību un ceram uz sekmīgu būvdarbu gaitu!

27.08.2021 15:01

Labvakar, jau vairākas nedēļas mērojot ceļu pa jauno gājēju/riteņbraucēju posmu blakus Graudu ielai dārziņu virzienā var novērot, ka starp ielu un celiņu daudzviet notekūdeņi uzkrājas un nenotek - nevar īsti saprast vai tas tā tiešām bija plānots vai kas nogājis greizi? Vai bērziem jāaug purvā vai dīķī? žēl noskatīties. Cik saprotu bija izziņots, ka šis posms ir pilnībā pabeigts. Vai objekts tiešām ir apsekots un atzīts par labu esam? Ļoti gaidīšu atbildi. Ar cieņu, A.

Labdien! Paldies par vērību un informāciju! Koki atrodas ieplakā starp autoceļu un jaunizbūvēto gājēju/veloceliņu. Diemžēl lielu nokrišņu rezultātā vietām rodas ūdens peļķes. Situāciju esam apzinājuši un tuvākajā laikā radīsim risinājumu.

15.09.2021 08:46

Kādēļ neatbildat uz uzdoto jautājumu: ,,Kad un kādēļ nav uzklāts asfalts, vai divkāršais segums grants ceļam Kuldīga Pelči no apvedceļa? Un kādēēl priotitāte bija šādam ceļam uz Smilkšalām, ne tur, kur dzīvo daudz cilvēku, ir ražotnes un pagasta cents? Vai šeit nenotika kādu lobēšana? Lūdzu atbildiet, bet ne tā kā parasti šķirojat, kuriem atnbildēt un kuriem ne!

Labdien! Uz Smilšu alām pašvaldības autoceļam nav uzklāts asfalts, bet gan veikta divkārtu virsmas apstrāde, lai novērstu seguma putēšanu, samazinātu uzturēšanas izmaksas un uzlabotu brauktuves stāvokli, savukārt grants posmā uz Pelčiem šādu izmaksu ziņā lētāku metodi nav iespējams izmantot dēļ kravas transporta plūsmas uz un no kokrūpniecības teritorijas pirms Pelčiem. Šim ceļa posmam ir nepieciešams būvprojekts pilnā apjomā, kas ietvertu pamatnes pārbūvi ar iespējamu trases taisnošanu, zemju atsavināšanu un asfaltbetona kārtu izbūvi. Gan pašvaldība, gan VSIA “Latvijas Valsts ceļi” šī posma rekonstrukciju līdztekus Gudenieku pagasta piekļuves uzlabošanai ir norādījuši kā prioritāru, kas gaida tikai attiecīgu un pietiekamu finansējumu un savu kārtu. Jāatzīmē, ka pēc aktuālajiem satiksmes skaitīšanas datiem kopējā satiksmes intensitāte uz Smilšu alām ir lielāka kā grants posmā uz Pelčiem, savukārt mazāka kā asfaltētajā posmā Pelči – Kaltiķi, kas ir alternatīva nokļūšanai Kuldīgā. Savukārt valsts reģionālajā autoceļā P120 Talsi-Stende-Kuldīga 7 kilometru posmā remonts tiek veikts vienkāršotā būvprojekta ietvaros, kas ietver esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu. Katram no minētajiem posmiem ir savs finansējums, ko nav iespējams vienkārši pārdalīt uz cita īpašnieka vai citas nozīmes ceļu sakārtošanas programmu.

19.08.2021 15:35

Sveicināti.Pētera ielas 8 iedzīvotājie viens jautājums.Kad tiks nozāģēts atikušā koka daļa kurš nolūza 14 06 2021 .trīs mēnešu laiks par īsu lēmuma pieņemšanai .Rudens nāk virsū tāpat kā koks nāks virsū mājai .Zaļā lapiņa kas aizsargāja koku jau sen tika noņemta.Formālu atbildi negaidām.

Labdien! Apstādījumu uzraudzīšanas komisija 2021. gada 11.augusta sēdē atkārtoti izskatīja jautājumu par vītola nozāģēšanu gājēju ietves zonā Pētera ielā iepretī īpašumam Nr.8 un izdeva koku ciršanas atļauju apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kuri veiks koka nozāģēšanas darbus.

15.09.2021 08:47

Labdien. Pamanīju, ka Kultūras ministrija savā lapā ir ielikusi Kuldīgas kultūras galvaspilsētas pieteikuma izvērtējumu. To izlasot ir radies ļoti bēdīgs priekšstats par ieguldīto darbu un izskatās, ka tas ir izstrādāts ļoti pavirši. Vēlējos noskaidrot.. 1.Cik izmaksāja šis viss process (darba algas, autoralīgumi, suvenīri, pasākumi, rekvizīti utt.)? No brīža, kad tika lemts par to. Tai skaitā izklaižu pasākums, kas ir redzams fb. 2. Vai tas bija tā vērts un kādas ir atziņas izlasot šo izvērtējumu?

Labdien. Darbs pie Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta izstrādes ir bijis intensīvs un vērsts Kuldīgas novada kultūras dzīves attīstības perspektīvas modelēšanai, ņemot vērā Kuldīgas novada priekšrocības, potenciālu, trūkumus, kā arī esošās un nākotnes Eiropas aktuālās tēmas. EKG pieteikuma izstrāde un ieviešana ir process, kura galvenie ieguvumi ir kultūras jautājumu pacelšana aktuālajā pilsētas dienaskārtībā, iedzīvotāju mobilizācija, savu resursu apzināšana. Par projekta detalizāciju aicinām pieteikties uz sarunu ar novada Kultūras nodaļas speciālistu, kurš personīgi iepazīstinās ar projekta procesu, pieteikuma izstrādes gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un tam piesaistītajiem ieguldītajiem resursiem un to, kādi būs ieguvumi novada attīstībā no šī projekta.

24.08.2021 09:44

Labdien! 2021.gada 08.jūlijā uz jautājumu par plānoto siltumtrases izbūvi līdz Virkas ielai 31 publicēta domes atbilde : "Siltumtrases izbūve līdz Virkas ielai 31 ir projekta skaņošanas noslēdzošajā stadijā. Paralēli tam ir jau pasūtīti materiāli izbūves darbiem. Pēc projekta saskaņošanas un apstiprināšanas tiks uzsākti siltumtrašu izbūves sagatavošanas darbi un, saņemot materiālus piegādi, pabeigta arī darbi. Kuldīgas siltumtīkli plāno darbus paveikt vēlākais līdz 2021.gada 31.augustam".Šodien, t.i. 17.08.2021. šie darbi vēl nav pat uzsākti, un spriežot pēc pagājušā gada remonta tempiem, ja tos uzsāks augustā, nav cerību, ka tie tiks pabeigti oktobrī. Kā sokas ar iepriekš doto solījumu pildīšanu ?

Labdien! SIA ‘’Kuldīgas siltums’’ veica projekta dokumentācijas izstrādi - Siltumtrases pieslēgums Virkas ielā 31, Kuldīgā, Kuldīgas novadā BIS-BL-366422-5239, kura tika akceptēta 10.08.2021. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” taupot finanšu resursus trašu izbūvi pamatā, pēc iespējas, cenšas veikt ar saviem resursiem un darbaspēku. Dažādu objektīvu iemeslu dēļ darbu uzsākšana Virkas ielā atliekas, bet, galvenokārt, saistībā ar negaidīti sarežģītākiem remonta darbiem Priedaines ciemā, kurā šogad pilnībā mainām visas siltumtrases. Ielu šķērsojumus Virkas ielā plānojam izbūvēt ar beztranšeju tehnoloģiju, nepārrokot ielas. Attiecīgi ielu segumi netiks bojāti un iedzīvotāju transporta kustībai papildus sarežģījumi netiks radīti. Un tā kā izmantosim lokanās rūpnieciski izolētās plastmasas caurules , tad darbu veikšana notiks ievērojami ātrāk. Darbu Virkas ielā mēs paspēsim veikt vēl šogad, ja neradīsies papildus neplānoti sarežģījumi Priedaines ciemā. Attiecība uz darbu paveikšanas termiņiem iepriekšējā gada avārijas novēršanas un papildus darbi nav salīdzināmi plānotiem būvniecības un remonta darbiem. Īsāk sakot, esam ļoti ieinteresēti aizvietot atlikušo veco trases posmu Virkas ielā pēc iespējas ātrāk, bet darbu veikšanas plāni (nevis solījumi) objektīvu iemeslu dēļ ir mainījušies atbilstoši faktiskajai situācijai. Visu materiālu piegāde ir saņemta.

15.09.2021 08:46

Labdien! Sociālajos tīklos ielikta ziņa,ka novada jaunatnes darbiniekiem bijusi radoša darbošanās. Jautājums - kad Nīkrāces pagasta jauniešu centrā notiks kāda darbība? Pirms darbinieces aiziešanas dekrēta atvaļinājumā kaut kas notika 2stundas nedēļā. Tepat kaimiņos Rudbāržos un Skrundā notiek aktivitātes. Ar ko sliktāki ir Nīkrāces jaunieši? Vai Nīkrācē vairs nav jauniešu centrs?

Labdien! No pagājušā gada rudens uz visām jomām attiecās spēkā esošie ierobežojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai. Jaunatnes darbinieki lika lietā izdomu, organizēja aktivitātes tiešsaistē, sniedza jauniešiem attālinātu atbalstu un individuālas konsultācijas. Vasara nākusi ar labām ziņām- mūsu Nīkrāces pagasta kolēģītei ģimenes pieaugums, un mums pagastā ir jauns iedzīvotājs. Priecīga ziņa mums visiem. Kā paredz darba likums, māmiņa pirms bērniņa piedzimšanas dodas grūtniecības atvaļinājumā, pēc bērniņa piedzimšanas - dzemdību atvaļinājumā. Lai māmiņai un bērniņam veselība! Ja Jums ir idejas kā bagātināt jauniešu ikdienu ar notikumiem un izglītojošām aktivitātēm balstītām uz jauniešu šī brīža vajadzībām, esam atvērti sarunai - lūgums sazināties ar Skrundas jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni, zvanot pa tālruni 29852292 vai rakstot e-ziņu: baiba.eversone@skrunda.lv Aicinām sekot līdzi aktualitātēm, norisēm Skrundas jauniešu centra facebook kontā. Ja Nīkrāces jaunieši ir ieinteresēti apmeklēt Skrundā notiekošās aktivitātes jauniešiem, lūdzu sazināties, nodrošināsim ar transportu, lai visiem iespēja kopā būt. Papildus piedāvājam arī individuālas konsultācijas, atbalstu- pēc nepieciešamības lūdzu sazināties pa augšup norādīto tālruni.

13.08.2021 13:37

Sveiki! Man ir sasāpējis jautājums par bānīšu un tamlīdzīgu agregātu pārvietošanos pa Kuldīgas ielām. Saprotu,ka ir turistu pieplūdums,bet vai nevarētu tos novirzīt uz gājēju ielu vai citiem maršrutiem. Ja atļautais ātrums ir 30km/h ,tad šie agregāti brauc uz 10km/h ,kas nav īsti likumīgi,kā to paredz satiksmes drošības direkcija.saprotu,ka Jums nav ko atbildēt uz šādiem jautājumiem,bet varbūt pacenšaties. Un no kreisā krasta pāri ķieģeļu tiltam nolauztā ceļa zīme,kura aizliedz pārvietoties virs 3,5t ,joprojām nav atlikta atpakaļ.autobusi turpina lauzt pieminekli. Paldies!

Labdien! Specializētajiem tūristu transportlīdzekļu pārvietošanās notiek atbilstoši Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/7 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”, kur šiem transportlīdzekļiem ir noteikts maksimālais 30 km/h ātrums. Pašvaldība pārbaudīs jūsu sniegto informāciju par specializēto transportlīdzekļu ietekmi uz satiksmi pilsētā, nepieciešamības gadījumā Kuldīgas novada Transporta komisijā tiks pārskatītas specializēto transportlīdzekļu saskaņotās maršrutu shēmas. No kreisā krasta puses pie tilta 3,5t masas ierobežojošas ceļa zīmes nav bijušas uzstādītas, Ventas kreisajā krastā atsevišķās pilsētas daļās uz ielām ir uzstādītas “kravas automobiļiem braukt aizliegts” ceļa zīmes, kas nodrošina, ka transportlīdzekļi, kuru masa pārsniedz 3.5t ir ierobežota piekļuve Kuldīgas vecpilsētas teritorijai, tai skatā arī Ventas tiltam. Vēršam uzmanību, ja arī kāds tūrisma autobuss iemaldījies un šķērso Ventas tiltu, tad tilta konstrukcijas, kas atjaunotas 2008. gadā, ir atbilstošas šādai slodzei un autobusam šķērsojot tiltu, tilts netiek bojāts.

18.08.2021 15:26

Vai Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs tiks uzstādīti Co2 daudzuma gaisā mērītāji? Ja to plānots darīt, kad tas notiks ?

Labdien! Ministru Kabinets 2021. g. 14. jūlijā atbalstīja valsts budžeta finansējuma 3 722 255 euro apmērā piešķiršanu CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm. Izglītības un zinātnes ministrija kā centralizēto iepirkumu institūcija veiks mērierīču iepirkumu pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām, apmaksu veicot no līdzekļiem, kas tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tiklīdz Kuldīgas novada pašvaldība saņems ministrijas iegādātos CO2 gaisa kvalitātes mērītājus, tie tiks nodoti Kuldīgas novada izglītības iestādēm.

13.08.2021 13:37

Labdien! Strauji tuvojas jaunais mācību gads, kad bērniem būs ilgi gaidītā iespēja atgriezties skolā. Tāpēc likumsakarīgs ir jautājums par plānotajiem remontdarbiem izglītības iestādēs. Kad tie tiks uzsākti Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, kur plānoti ventilācijas sistēmas izbūves būvdarbi ? Vai šis būvniecības process netraucēs bērniem ?

Labdien! Informējam, ka būvdarbi ventilācijas sistēmu izbūvei KMHZV ir uzsākti. Diemžēl, dēļ iekārtu, materiālu piegādes termiņiem un daļējas projektā plānoto risinājumu maiņas, visus plānotos būvdarbus līdz 1.septembrim nav iespējams veikt, tādēļ, paredzams, ka ventilācijas ierīkošanas darbi norisināsies, kad skolā mācību process atsāksies. Apliecinām, ka gan ar skolas vadību, gan arī ar būvkomersantu procesa gaitā meklēsim risinājumus, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts mācību process. Piemēram, ventilācijas ierīkošanas darbu norisi koplietošanas telpās paredzēsim laikā, kad skolēni skolā nebūs (brīvdienās, vai laikā, kad mācību process skolā konkrētajā dienā būs beidzies); klasēs ventilācija tiks ierīkota pēc iepriekš ar lietotāju saskaņota grafika, paredzot atsevišķu klašu telpu atbrīvošanu uz dažām dienām u.tml. Katrā ziņā ventilācijas sistēmu ierīkošana ietekmēs mācību procesu, bet tiks piedāvāti un ar skolas vadību skaņoti risinājumi, lai pēc iespējas mazāk tie traucētu audzēkņiem un pedagogiem.

19.08.2021 15:56

Labdien! Kas noticis ar Rumbas pašvaldības ēkas remontu. Apstājies! Klusums,bet laiks iet un rudens arī vairs nav tālu.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība šā gada 21.aprīlī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/014 “Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā,” īstenošanu. Projekta ietvaros tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju par būvdarbu veikšanu objektā “Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”, iepirkuma Nr. KNP/2020/55-K/ERAF. Būvdarbu laikā Kuldīgas novada pašvaldība neskaitāmas reizes saskārās ar būvuzņēmēja nekompetenci, nekvalitatīvi veiktajiem darbiem un ievērojamiem darbu izpildes termiņu kavējumiem. Neskatoties uz norādījumiem, ka situācija būvobjektā nav pieņemama, būvuzņēmējs neveica nekādus uzlabojumus, līdz ar to, Kuldīgas novada pašvaldība, izmantojot līgumā paredzētās tiesības, 2021.gada 16.jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt līgumu ar būvuzņēmēju un uzsāka procedūru objekta pārņemšanai un jauna iepirkuma procedūras izsludināšanai, lai iespējami īsākā laikā noslēgtu līgumu ar citu būvuzņēmēju par būvdarbu turpināšanu.

11.08.2021 07:25

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.