Jautājiet mums

Labdien! Apnicis klusēt, bet mēģināt darīt zināmu, lai pašvaldība rastu pozitīvu risinājumu. Priedainē dzīvoju vairāk kā divdesmit gadus. Šajā periodā Priedaines ciemā pie daudzdzīvokļu mājām Skalbes, Kalves, Meldri, Priedes piebraucamie ceļi ne reizes nav laboti. Cik katrs mēģina to veikt saviem spēkiem, bedres aizberot kā nu var atļauties. Dažu bedru dziļums ir dziļāks par 10 cm. Tajās tiek bojāti transporta līdzekļi, bērni savainojas, kad tajās ir izveidojušās peļķes, jo kā jau minēju tās ir dziļas. Operatīvie transporta līdzekļi arī tiek bojāti. Cik nu noskaidrots šie piebraucamie ceļi it kā esot Valsts nekustamo īpašums, Kurmāles pašvaldība neko nevarot iesàkt, lai atvieglotu mūsu ikdienu. Iedzīvotāju ienākuma nodokļus šo māju iedzīvotāji maksà, bet Priedaines minēto māju piebraucamos ceļus nevar salabot, netiek prasīts nekas grandiozs, kaut tikai aizbērtu bedres. Vilgālei un Priedaines ciema aleju mājām redzams, ka līdzekļi tiek atrasti. Ar ko sliktāki iedzīvotāji, kuri dzīvo tuvāk pilsētai? Ir priekšlikums- varbūt Kuldīgas pilsēta var pievienot mūs pie sevis, te ir daudz nodokļu maksātāju un pilsētas maciņš pildīsies - mums vismaz ceļu salabos! Lūdzu, apsekojiet, izstaigājiet pie mājām piebraucamos ceļus!

Labdien! Starp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Skalbes”, “Kalves”, “Meldri” un “Priedes” dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašnieku pastāv piespiedu nomas tiesiskās attiecības. Neviens normatīvais regulējums, pastāvot piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, neuzliek par pienākumu zemes īpašniekam (pilnvarotajai personai), kas šobrīd ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, nodrošināt šīs iznomātās zemes platības labiekārtošanu, ielu, celiņu, autostāvvietu, apgaismojuma utml. izbūvi un uzturēšanu. Tātad jums kā dzīvokļu īpašniekiem sadarbībā ar apsaimniekotāju ir jāveido uzkrājumi un pašiem jāorganizē pagalma remonts. Arī privātmāju īpašnieki ir tādi paši nodokļu maksātāji, taču savus pagalmus un piebraucamos ceļus viņi iekārto, uztur kārtībā un remontē paši. Vienlaikus informējam, ka 2015. gadā tika veikts pievadceļa remonts uz “Kalvēm”, kur atrodas Priedaines bibliotēka, kas kopumā izmaksāja 5356 EUR. Remontu vienādās daļās apmaksāja pašvaldība un SIA “Centrs”. Jautājumā nav minētas konkrētas “Vilgāles un Priedaines ciema aleju mājas”, taču “Atmodu” mājas iedzīvotāji savu mājas pagalmu ir labiekārtojuši, rīkojot talkas un saņemot finansējumu konkursā “Darīsim paši”. “Bangu” māju iedzīvotāji savu pagalmu salaboja un apmaksāja no mājas uzkrājuma, kā arī regulāri piedalās ar projektiem “Darīsim paši” konkursā. Arī “Ziedleju” mājas iedzīvotāji šogad saņēma atbalstu minētajā konkursā projektam “Nost ar bedrēm”. Vilgāles ciemā daudzdzīvokļu māju “Saldnieki 1” un “Dālderu” mājas iedzīvotāji pagalma remonta izmaksas sedza no saviem līdzekļiem. Kā labo piemēru noteikti jāmin arī Upīškalna “Smiltnieku” māju, kur apsaimniekošanu uzņēmušies dzīvokļu īpašnieki. Lai sakārtotu gan pašu ēku, gan tās apkārtni, tika ņemts kredīts, rakstīti projekti, saņemts finansējums un ieguldīts kopīgs darbs. Aicinām arī dzīvojamo māju “Skalbes”, “Kalves”, “Meldri” un “Priedes” dzīvokļu īpašniekus iesaistīties un izmantot visas iepriekš minētās iespējas, lai sakārtotu teritoriju ap mājām. Vienlaikus pašvaldība apliecina, ka savu iespēju robežās pakāpeniski apņemas sakārtot ceļu infrastruktūru.

30.06.2020 06:47

Kad beidzot Kuldīgas Pašvaldība nodrošinās satiksmes drošību Kuldīgā un it īpaši Pārventā un Stendes ielā? Šeit ir vairāki motobraucēji un arī auto lietotāji, kuri pārvietojas neievērojot 50 km/st noteikto ātrumu un traucas lielā ātrumā vakara un pat nakts stundās, radot troksni. Domāju, ka tie ir kādiem ļoti pazīstami pārkāpēji ar visatļautības simdromu un pietuvināti kādiem CP darbiniekiem, jo ir informēti, kad ekipāža atrodas šajā pusē! Lūdzu beidzot kaut ko arī dariet, bet ne tikai rakstiet atvainošanās atbildes. Andris.

Labdien! Šis jautājums ir Valsts policijas kompetencē. Aicinām Jūs ziņot Valsts policijai par šiem likumpārkāpumiem, zvanot uz 110, vai arī, rakstot iesniegumu, ar lūgumu šo adresi iekļaut patruļas maršrutā. Pašvaldības policija arīdzan nodos šo informāciju Valsts policijai.

16.06.2020 07:27

Labdien! Sestdienas diena un pilsēta mudž no cilvēkiem un kafejnīcās cilvēki bauda atpūtu, bet kas notiek pie Benu aptiekas? Vīrietis ar mikrofonu sludina un lasa .. vai nesanāk uzspiest reliģiju vai savus uzskatus? Jo sēžot kafejnīcā nav izvēle - klausīties vai nē. Kāds iespaids tūristiem par mūsu pilsētu šo visu dzirdot un redzot? :( Cilvēki stāv un nesaprot, kas notiek, jo skaņa ir dzirdama pat tālāk pa Rātslaukumu.

Labdien! Personai Kuldīgas novada Domes sabiedriskās kārtības komisija uz mēnesi bija izsniegusi pagaidu atļauju, taču tā pašlaik ir beigusies. Ja persona vēlēsies turpināt uzrunāt cilvēkus, sabiedriskās kārtības komisija šo lūgumu izskatīs, taču ar nosacījumu, ka vēsts netiks pausta caur ruporu un to varēs darīt tikai noteiktās pilsētas teritorijās.

15.07.2020 10:57

Piltenes ielas 30 tuvumā esošā upīte tika šogad bagarēta un it kā tīrīta. Tagad ir stāvi,dziļi krasti, bet ir pazudis ūdens upītē un tā pārvēršas par dziļu grāvi. Iepriekš upītē bija caurule ( iepretim auto stāvlaukumam pie ēkas) , kura nodrošināja ūdens plūsmu tajā. Šķiet, ka veicot bagarēšanas darbus, caurule ir izpostīta un neveic savas funkcijas, kā tas bija pirms veiktajiem bagar darbiem. Lūgums apsekot minēto situāciju un veikt remontdarbus, lai atkal upītē brīvi varētu plūst ūdens.

Labdien! Veicot meliorācijas sistēmu apsekošanu pie Piltenes ielas 30 dzīvojamās mājas, 2019. gadā pašvaldība organizēja meliorācijas grāvju tekņu tīrīšanas darbus meliorācijas sistēmā no Virkas ielas, Gravas ielā, Ventspils ielā, Skuju ielā, Lapegļu ielā līdz Ēdoles ielai, kopā 1485 metru garumā. Pēc darbu veikšanas tika atjaunota ūdens plūsma meliorācijas sistēmā. Apsekojot Jūsu minēto teritoriju, konstatēts, ka meliorācijas sistēma veiksmīgi darbojas, netika novērota ūdens krāšanās, kā arī netika konstatētas bojātas caurtekas. Informējam, ka ņemot vērā laika apstākļus, pašlaik meliorācijas sistēmā ir samazināts ūdens līmenis, jo sistēma darbojas neveidojot ūdens uzkrājumus.

13.06.2020 04:58

Paldies par izveidotajiem veloceliņiem Kuldīgā, tomēr man būtu daži ieteikumi, kas varētu uzlabot braucēju prieku,pārvietojoties pa pilsētu.Šoreiz gribu izteikt savus novērojumus par velonovietnēm- visērtākā manam ielas divritenim ar groziņiem priekšā un aizmugurē ir pie veikala Mini Rimi, laba arī pie veikala Maxima(ja novāktu divus betona blociņus pie sienas), samērā ērta arī pie Citro Mucenieku ielā(stieņi pārāk tuvu, ja ir vairāki divriteņi), manam divritenim visneērtākā ir novietne pie Rimi-nu būtu tos stieņus likuši tālāk no sienas kādu pusmetru, lai riteni varu pieslēgt un tas negāztos, veikala Elvi statīvs divriteņiem vispār bīdās uz visām pusēm. Nepatīkami braukt gar autobusa pieturu pie Swedbankas, kur metāla plāksnītes ar informāciju pieskrūvētas perpendikulāri ietvei,ar asajiem stūriem gandrīz skarot braucēju(informācija taču domāta tiem, kas gaida autobusu, nevis man,kas riskē savainot sevi,braucot garām),vēl liepas Piltenes ielā kļuvušas kuplākas,apakšējie zari sāk traucēt.Paldies!Jauku vasaru velosipēdistiem!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka nekustamais īpašums Sūru ielā 2, kur izvietots mazumtirdzniecības veikals “Rimi”, un nekustamais īpašums Gravas ielā 1, kur izvietots mazumtirdzniecības veikals “Elvi”, pieder juridiskām personām. Ņemot vērā, ka šie nekustamie īpašumi pieder juridiskām personām, pašvaldībai nav tiesību veikt esošo velonovietņu pārveidi šajās adresēs. Pašvaldība uzdevusi SIA “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem” Piltenes ielas zaļajā zonā augošajām liepām pacelt vainagu, lai uzlabotu velobraucēju un gājēju drošību.

13.06.2020 10:08

Sveiki. Vēlējos jums jautāt, kas atbild par to lai uz ietves nebūtu pārauguši krūmi? Paskaidroju- Piltenes ielā 11 un privātīpašumam kas atrodas uz Piltenes un Grants ielas krustojuma, dzīvžogs un krūmi ir izpletušies pa ietvi. Ar zīdaiņa ratiem ejot pa šo ietvi, ja kāds nāk pretī tad cilvēkam, vai man ar ratiem ir jākāpj uz braucamās daļas, un satiksmes intensitāte ir tāda ka tas ir bīstami. Vai tas ir normāli ka 1/2 ietves aizpilda ietvi?

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Kuldīgas novada pašvaldības policija tuvākajā laikā apsekos minēto adresi un skaidros situāciju ar īpašnieku.

09.06.2020 07:27

Labdien! Kas ir noticis ar Goldingen Knight cinema? Vasara ir sākusies un tā ir īsa. Tas bija vienīgais laiks, kad skatīties brīvdabas kino. Šogad nekāda informācija par to. Arī sociālo tīklu profilā nekādu ziņu. Kāpēc tā?

Labdien! Līdz 9. jūnijam visā valsts teritorijā ir noteikta ārkārtēja situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā. Jau kopš 12. marta tika noteikti stingri ierobežojumi (aizliegums) attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Kopš 12. maija noteikumi tika atviegloti, atļaujot nelielu kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums iekštelpās organizētos pasākumos - nepārsniegt trīs stundas, un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma divu metru distance, kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība pasākuma norises vietā. Ņemot vērā to, ka Pilsētas dārzā, kur notiek “Goldingen Knight cinema” kino seansi, nav iespējams nodrošināt šos ierobežojošos pasākumus, un, ņemot vērā to, ka brīvdabas kino var notikt tikai diennakts tumšajā laikā un sākties tikai stundu pēc saules rieta (ap 22.23), bet seansam jābeidzas ne vēlāk kā plkst. 24.00, brīvdabas kino seansi Kuldīgā varēs atsākties tikai jūlija mēnesī. “Goldingen Knight cinema” ar nepacietību gaida tikšanos ar savu skatītāju un ir gatavs uzsākt sezonu, tiklīdz tas būs iespējams.

08.06.2020 08:24

Labdien. Sakiet, lūdzu, vai ir iespēja Apstrādāt ar pretputes līdzekli Kurzemītes dārziņu teritorijā alejas, kur uz vietas dzīvo cilvēki!? Situācija ir tāda, ka mūsu dzīvesvietas pēc adreses pieder pie Kuldīgas pilsētas, bet nekad netiek apstrādāti servitūta ceļi ne ar pretputi, ne ar greideri!Bedres arī gadu no gada aizberam paši ar saviem spēkiem un līdzekļiem.Šeit dzīvo daudz ģimenes. Ikdienā braucam uz darbu, vedam bērnus uz skolām un bērnudārziem, tāpēc tas skar ikvienu šeit dzīvojošo ikdienā. Vasaras periodā putekļi ir tik koncentrēti, ka nav iespējams elpot. Mans bērns ir asmātiķis un šie putekļi ir graujoši arī veselībai. Cieņā. Inese S.Č.

Labdien! Ņemot vērā dārzkopības kooperatīva “Kurzemīte” teritorijas sezonālo raksturu un salīdzinoši zemo satiksmes intensitāti, ir pieņemts lēmums dārzkopības kooperatīvu teritorijās ar pret putekļu CaCl2 granulu materiālu apstrādāt tikai dārzkopības kooperatīvu centrālās alejas, kas šajā teritorijā ir Pelču aleja. Lūdzam vērsties pie dārzkopības kooperatīva atbildīgajām personām par iespējamo aleju apstrādi ar CaCl2 granulu materiālu. Plānots, ka nākamgad Pelču aleja tiks apstrādāta ar dubultās virsmas apstrādi un 2022. gadā pašvaldība lems par iespējām apstrādāt vēl kādu no teritorijas ielām.

15.06.2020 06:58

Ņemot vērā ugunsgrēku Ozolu kūdras purvā, no kura dūmi jūtami traucēja lielā attālumā, ir pamatots satraukums par iespējamo kūdras izstrādi Skudru tīreli. Kuldīgai šis tīrelis ir krietni tuvāk, pavisam tuvu ir mājas un apdzīvota vieta "Rumbenieki", vai tomēr nevajadzētu atstāt to tīreli neskartu, lai iedzīvotājiem ir drošāk? Arī daba, kas tur veidojusies gadu tūkstošus paliks neskarta. Pašvaldībai ir viedoklis šajā jautājumā?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka kūdras atradne “Skudru purvs” atrodas Kuldīgas novada Rumbas pagasta zemes īpašuma “Valsts mežs Rumba” (kadastra Nr. 62840010110), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 62840060410. Saskaņā ar Kuldīgas novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam teritorija atrodas funkcionālajā zonā “Mežu teritorija”, kurā atļautā izmantošana noteikta arī “Derīgo izrakteņu ieguve, ja to pieļauj dabas aizsardzības prasības”. Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka šobrīd Vides pārraudzības valsts birojā ir uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei procedūra. Valsts vides dienests kūdras atradnei “Skudru purvs” šobrīd nav izsniedzis derīgo izrakteņu ieguves licenci. Pēc Ietekmes uz vidi novērtējuma gala ziņojuma un kompetentās institūcijas atzinuma saņemšanas Kuldīgas novada pašvaldība pieņems lēmumu par paredzētās darbības atbilstību Kuldīgas novada Teritorijas plānojumam.

04.06.2020 08:32

LABDIEN. VAI VAR ATSĀKT INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU 5 - 6 GADĪGIEM BĒRNIEM AR. 02.06.?

Labdien! Par konkrētu interešu izglītības aktivitāšu norisi aicinām interesēties Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā. Tālrunis 20222398.

02.06.2020 05:20

Labdien! Vietā, kur Alekšupīte ietek Ventā, šo pavasar ir ļoti liela netīrība! Viegli ir saprast, ka to miskasti ir atstājuši aiz sevis makšķernieki! Vietās, kur viņi makšķerē, mētājas beigtas, sapuvušas zivis, zivju galvas, asakas, zvīņas, cigarešu izsmēķi, pudeles u.t.t. Varbūt viņus var biežāk kontrolēt, sodīt, un kopā ar licenzes iegādāšanos, iepazīstināt ar kārtības noteikumiem un dabas cienīšanu!

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju! Pašvaldība ir sazinājusies ar SIA “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem”, lai šo netīrību nekavējoties novērstu. Turpmāk Kuldīgas novada pašvaldības policija šai teritorijai pievērsīs pastiprinātu uzmanību.

29.05.2020 06:24

vai nevaretu irobezojuma karti kuldigas satiksmi uz lielaku lapu lai varetu normals cilveks saprast,tur var redzet tikai dzeltenus kvadratus un punktus.Ko vienigais var salasit saskanojums,paraksts undatums,parejais ir jadoma.

Labdien! Liels paldies par Jūsu ierosinājumu! Augšupielādējām shēmu ar lielāku izšķirtspēju. Tagad to var saskatīt daudz labāk.

28.05.2020 13:31

Vai šogad skolas organizēs vasaras nometnes?

Labdien! 28. maijā Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma lēmumu par projekta “Vasaras interešu un talantu skola 2020” īstenošanu, kas ļaus Kuldīgas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, kā arī Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem vecumā no 5 līdz 16 gadiem daudzpusīgi pavadīt vasaru un attīstīt savus talantus. Nometnes norisināsies šī gada jūlijā vai augustā. Aicinām sekot aktuālajai informācijai www.kuldiga.lv, kā arī izglītības iestāžu mājaslapās.

28.05.2020 12:07

Labdien,vai pašvaldībai nešķiet apsurdi sūtīt rēķinu,kuru pati kļūdainu atsūtīja gada sākumā,par līdzfinansējumu sporta skolā,ja bērni treniņus nav apmeklējuši kopš 13.marta,nav runa par tiem dažiem eiro ,tas būtu tas pats kas tev spiestā kārtā atslēdz ūdeni bet tev jāturpina maksāt,kaut pakalpojumu nesaņem.

Atbild Kuldīgas novada sporta skolas direktors Agris Kimbors: "Labdien! Mācību gads sporta profesionālās ievirzes iestādēs ilgst no 1. septembra līdz 31. augustam. Ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, no 13. marta treniņu darbs notika attālinātā režīmā. Pašlaik treniņu process ir daļēji atjaunots klātienē, bet pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, kas sagaidāms 9. jūnijā, sporta skolas audzēkņiem tiek plānoti treniņi un sacensības visas vasaras garumā. Jāpiebilst, ka Kuldīgas novada sporta skolā ir viens no viszemākajiem vecāku līdzfinansējumiem valstī - tas noteikts 20 eiro gadā, turklāt vairākām audzēkņu kategorijām noteikti atvieglojumi. Rēķinu par līdzfinansējumu atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem sporta skola izraksta divreiz gadā: pirmajā pusgadā par summu 8 eiro, bet otrajā pusgadā - 12 eiro. 2020. gada februārī tika kļūdaini izrakstīts rēķins par 10 eiro. Sporta skola atvainojas par kļūdu! Lai to labotu, pašlaik tiek izrakstīti jauni rēķini ar pareizo summu. Ja jau esat samaksājuši iepriekš sūtīto rēķinu, Jums jāpiemaksā 2 eiro par šo mācību gadu. Vēlreiz atvainojamies par sagādātajām neērtībām!"

28.05.2020 05:17

KKP nosledzis gadu ar 192k zaudejumiem!! Sakiet, ka tas iespejams, ja KKP pec butibas pilseta ir monopolists? Vai tiek izskatita valdes loceklu atbildiba, verteta to atbilstiba ienemajam amatam, ja reiz uznemums ir praktiski nolaists lidz klinkim?

Labdien! Vērtējot uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus iepriekšējā gadā, svarīgi analizēt faktorus, kuru ietekmē komersants pārskata gadu noslēdzis ar peļņu vai zaudējumiem. Piemēram, īstenojot kādu investīciju projektu uzņēmuma attīstībai, parasti jārēķinās ar papildu izmaksām, amortizācijas atskaitījumu pieaugumu, kuru ietekmē uzņēmuma saimnieciskās rezultāts kādā periodā var būt zaudējumi, taču tas ne vienmēr liecina par nerentablu darbību. Tādēļ secinājumu izdarīšanai par uzņēmuma darbību objektīvāk ir vērtēt uzņēmuma naudas plūsmu – vai tā ir pozitīva. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 2019. gadā veiktā investīciju darbība bija lielākā apjomā, kā citus gadus. Tā 2019. gadā pamatlīdzekļos veiktas investīcijas 692 tūkstoši eiro, t.sk. par 355 tūkstoši eiro pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā - nekustamais īpašums Vakara ielā 6 ar mērķi pārbūvei par 14 dzīvokļu ēku mājokļu jautājuma risināšanai novadā. Veikto ieguldījumu rezultātā ir pieaugušas gan amortizācijas izmaksas, gan citas izmaksas (remonta, darbaspēka izmaksas), kas ietekmēja uzņēmuma 2019. gada saimnieciskās darbības rezultātu, taču naudas plūsma tika nodrošināta pozitīva - 45 tūkstoši eiro. Šā gada 30. aprīļa Kuldīgas novada Domes sēdē SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” 2019. gada finanšu pārskats un saimnieciskās darbības rezultāti ir izskatīti un apstiprināti, par ko pieņemts lēmums.

28.05.2020 05:05

Rigas, Jurmalas, Rezeknes situmtikli samazina silumenergijas tarifu, vai ari Kuldiga tam sekos un samazinas tarifus? Ja ne ludzu pamatojot savu lemumu ar konkretiem aprekiniem, kapec tas nebutu iespejams!

Labdien! “SIA “Kuldīgas siltumtīkli” esošais siltumenerģijas tarifs stājās spēkā ar 2020. gada 1. februāri. Tas nebija pārskatīts desmit gadus un pa šiem desmit gadiem ievērojami bija cēlušās degvielas, elektroenerģijas, darbaspēka, gan kurināmā izmaksas. Pēc salīdzinoši siltās ziemas – kā rezultātā gan Latvijā, gan pasaulē samazinājies pieprasījums pēc šķeldas, prognozējams, ka šķeldas izmaksas nākamajā apkures sezonā varētu samazināties. Šobrīd (līdz 2020. gada 10. jūnijam gaida piedāvājumus) SIA “Kuldīgas siltumtīkli” veic iepirkumus par kurināmā (gan malkai, gan granulām, gan šķeldai) piegādi nākamajai apkures sezonai. Ja piedāvātās kurināmā cenas būs būtiski zemākas, nekā tās bija šajā apkures sezonā, uzņēmums pārskatīs tarifa aprēķinu un iespējas piemērot zemāku siltuma tarifu, kā šobrīd apstiprinātais.

28.05.2020 05:06

Labdien! Ejot ar bērniem staigāt bieži ejam cauri estrādei,bet tur nereti mētājas atkritumi un stikla lauzkas. Vai tiešām nav neviens kas šo vietu tīra/uzkopj?

Labdien! Par estrādi atbildīgs ir Kuldīgas kultūras centrs, bet par estrādes parku - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Sazinoties ar SIA "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem", uzņēmums uzsvēra, ka parka teritorija katru dienu tiek sakopta un uzturēta.

20.05.2020 08:12

Labdien! Vai Kuldīgā būs skatu tornis? Cik atceros, bija projekts un tam bija jābūt tur kur tagad atrodas kulturālo kartupeļu lauks.

Labdien! Skatu tornis būtu paredzēts blakus kulturālo kartupeļu laukam, nevis tā vietā. Pašvaldībai šis projekts vēl joprojām ir aktuāls, taču finansējuma trūkuma dēļ tas līdz šim nav realizēts. Kuldīgas novada pašvaldība aktīvi seko līdzi informācijai un cer, ka projektu varēs pieteikt un tas saņems Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Tomēr fondu finansējums būs pieejams nākamajā plānošanas periodā - sākot no 2022. gada.

20.05.2020 04:59

Labvakar!Sakiet lūdzu kam pieder koki pie veikala ,,Citro'' Mucenieku ielā? Būtu ļoti jauki ja viņus īpašnieki sakoptu jo nokaltušie zari apdraud gan stāvvietā novietotos auto gan gājējus un velosipēdistus.

Labdien! Koki Mucenieku ielas zaļajā zonā pie veikala “Citro” atrodas uz pašvaldības zemes. Apstādījumu uzraudzīšanas komisija apsekoja minētos kokus un uzdeva apsaimniekotājam, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, veikt koku vainagu sakopšanu un atsevišķu koku nozāģēšanu, lai uzlabotu sabiedrības un transporta drošību.

04.06.2020 05:49

Labdien, varētu lūdzu norādīt kontakttālruni uz kuru ziņot par klaiņojošiem suņiem!? Un vēl gribētu zināt vai pastaigājoties sabiedriskās vietās, sunim ir vai nav vajadzīgs uzpurnis? Lai cik miermīlīgi tie būtu vai nebūtu- nav omulīgi iet ar maziem bērniem garām, ja suns raujas uz visām pusēm, bet saimnieks knapi to tur pavadā!

Labdien! Šādos gadījumos aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības policijas patruļu, zvanot uz tālruni 28881288. Ekipāža ieradīsies notikuma vietā un nepieciešamības gadījumā izsauks suņu ķērēju. Tāpat izsaukuma laikā pašvaldības policijas darbinieki varēs pārbaudīt suņa šķirni, kā arī to vai suns ir reģistrēts un čipēts. Pašvaldības policija vērš uzmanību uz to, ka visiem suņiem nav nepieciešams valkāt uzpurni. Uzpurnis jālieto agresīvo šķirņu suņiem.

12.05.2020 06:14

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.