Jautājiet mums

Labdien!Nezinu kam tagad pieder vecās slimnīcas ēka un kam jāatbild par drošību, bet vai lūdzu nevarētu sakārtot apgāzto žogu, kas jau no sestdienas stāv apkritis un paveras visai neglīts skats.Paldies

Labdien! Paldies par norādi. Informācija nodota apsaimniekotājiem un žoga posms tuvākajā laikā tiks sakārtots.

23.03.2017 08:21

Sveiki, vēlējos jautāt vai nav vēl kāda iespēja pieteikties Kuldīgas novada Domes pašvaldības finansiālam atbalstam individuālajiem sportistiem uz šī gada vasaru, vai viss jau ir nokavēts?

Labdien! Ir iespēja, tikai, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībai. To izskatīs Kuldīgas novada Domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēdē. Ja iesniegums būs atbilstošs komisijas 2017. gada finansējuma piešķiršanas nolikumam, tad ir iespēja saņemt finansējumu.

22.03.2017 09:06

Labdien! Vēlos zināt kas izvērtē un nosaka, kādas ielas tiek labiekārtotas? Kāpēc netiek labiekārtota piemēram Lapegļu iela sākot no Virkas ielas, kur notiek liela satiksme un nav ne apgaismojuma ne ietves bet tagad tiks labiekārtota Zaļā un Ēdoles iela pa kurām staigā salīdzinoši maz cilvēku un cik liela satiksme ir zaļājā ielā? Es saprotu, ja nav naudas, tad neremontē neko, bet citādi vienam projektam ir citam nav! Un vēl, lai Virkas ielas iedzīvotāji tiktu uz Piltenes ielu pa mazām ieliņām ir jānobrienas vai jāriskē ar savu veselību un dzīvību, lai pa Lapegļu ielu pārvietotos, jo tam naudas nav, bet, lai aizietu pa Ēdoles ielu uz apbraucamo ceļu, tagad ietve būs! Varbūt varētu padomāt par vietējiem gājējiem un tad uz ārpusi! Laikam šogad jādomā par mūsu domes vadošo maiņu! Jo dzīvojot Virkas ielā redzu tikai grantētas, akmeņainas, dubļainas ielas, bet skumīgi, ka nekas nemainās, ja nu vienīgi nogreiderē, bet kur jau normāls segums to raus nost! Manuprāt negodīgi!

Labdien! Ēdoles ielas seguma rekonstrukcija posmā no apvedceļa līdz Krauļu ielai un Zaļās ielas izbūve plānota piesaistot ES fondu finansējumu, kas pieejams degradēto teritoriju sakārtošanai ar mērķi radīt jaunus ražošanas uzņēmumus vai attīstīt esošos, izveidojot jaunas darba vietas un piesaistot privātas investīcijas. Diemžēl šo finansējumu nav iespējams izmantot ietvju labiekārtošanai un izveidei. Tātad ietves un apgaismojuma izveide Lapegļu ielā būtu veicama tikai ar pašvaldības finansējumu, taču 2017. gada budžeta ietvaros to nebija iespējams realizēt. Minētās ietves izveide tiks izvērtēta, sagatavojot nākamo gadu budžeta projektu.

17.03.2017 15:51

Labdien! Ļoti gribu zināt, kādā attālumā no kopējā žoga (divas privātmājas) es varu izvietot komposta kaudzi no koku lapām un zāles, un vai drīkst tur atrasties uztura atlikumi, ja kaudzei viena siena-žogs. Paldies!

Labdien! Atkritumu uzkrāšanas un apsaimniekošanas kārtība noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”, savukārt atkritumu novietņu ierīkošana, saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem (2.1.19.sadaļa), būtu pieļaujama ne tuvāk kā 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana. Papildus tam, civillikuma 1088. pantā minēts, ka “...samazgu bedres un mēslu krātuves nedrīkst ierīkot pie kopīgiem žogiem, mūriem un robežas, bet tām jāatrodas vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas”.

17.03.2017 13:40

Labdien! Vēlos uzdot jautājumu par Kabiles kūltūras darba vadītāju-kāpēc kādam ir jāpierāda šīs darbinieces neizdarība? Iedzīvotāji ir nemierā jau gadiem un tas ir redzams kūltūras pasākumu apmeklētībā(tas jau ir pats lielākais pierādījums!) Deju kolektīvi pastāv tikai tāpēc, ka ir cilvēki kuriem tas patīk,bet kūltūras vadītājas darbs tur līdzināms tuvu nullei,tāpat mākslas pulciņš par kā esamību bija jāpacīnās! Nav godīgi, ka tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda par darba vietu ,kura tiek ļaunprātīgi izmantota! Vienīgā mūsu cerība, ka vādītāja beidzot sapratīs un atkāpsies PATI!!!

Labdien! Atbildi sagatavoja Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālivaldis Bergmanis: “Atbildot uz jau kārtējo iedzīvotāju vēstuli par Kabiles pagasta kultūras nama vadītājas darbu, varu tikai izteikt nožēlu, ka vēl joprojām neesam iemācījušies normālā veidā komunicēt savā starpā, nemetot akmeņus uz citiem. Jebkuru gadījumu vai domstarpību var atrisināt, par to visiem kopā runājot, izsakot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Ja šos jautājumus nevar atrisināt divas puses, varam to darīt, iesaistoties pagasta pārvaldei vai novada Domes speciālistiem. Kas attiecas uz pasākumu apmeklētību, tad gan skatīties, gan klausīties cilvēki nāk konkrētu kolektīvu vai mākslinieku priekšnesumus, nevis kultūras nama vadītājus. Neuzskatu, ka vadītāja būtu vainojama pie tā, ka ļoti labu, kvalitātes un organizētības ziņā, deju kolektīvu koncertu Kabilē atnāk paskatīties 17 cilvēki. Varu pievienoties rakstītājam, ka ne tikai deju kolektīvi, bet arī citi kolektīvi un pulciņi pastāv tāpēc, ka cilvēkiem, kuri tur darbojas, tas patīk. Tas ir arī mūsu mērķis – atbalstīt tos, kuri vēlas darīt paši. Ja runājam par vēstulē minēto mākslas pulciņu, tad par to nebija jācīnās. Bija vienkārši jāatrod tam finansējums un telpas, jo šajā gadā Kuldīgas novada Bērnu jauniešu centrs krasi samazināja finansējumu skolā esošajiem pulciņiem. Un tieši Kabiles pagasta kultūras nama vadītāja bijā tā, kas ierosināja pārskatīt budžetu un atrast finansējumu ne tikai mākslas pulciņam, bet arī papildus diviem bērnu deju kolektīviem, kas arī tika izdarīts. Gribas teikt, ka ir labi, ja cilvēki ir aktīvi, tie nav vienaldzīgi par to, kas notiek pagastā, novadā, tiem ir plāni un idejas. Jebkura pagasta speciālista pienākums ir iespēju robežās atbalstīt tās, palīdzēt saprast, ko varam vai nevaram atļauties dotajā brīdī. Taču tas jādara abpusēji civilizētā veidā ar sapratni vienam pret otru bez savstarpējiem apvainojumiem un nevajadzīgiem asumiem. Lai kopā izdodas!

22.03.2017 16:49

Labdien! Kad , lūdzu, paredzēti grāvju tīrīšanas darbi Pārventā Vidus un Ziedoņa ielās? Vai nav paredzēts šīs ielas noasfaltēt? Rudeņos un pavasaros tās ir grūti izbraucamas, savukārt vasarās māju iedzīvotājus traucē putekļi!Paldies komunālajiem, kuri cenšas uzturēt ielas kārtībā!

Labdien! 2017. gadā grāvju atjaunošana un asfaltbetona seguma izbūve Jūsu pieminētajās ielās nav plānota (Vidus ielā jau šobrīd ir asfaltbetona segums), taču nākamajos gados plānots atsākt pakāpenisku grāvju sistēmas atjaunošanu un ielu segumu uzlabošanu.

16.03.2017 14:18

Vai tiešām nekad netiks sakārtota apkārtne pie tā grausta Virkas ielas sākumā? Vienkārši ir apnicis iet garām tam midzenim, vakaros bērniem nākot no muzikas vai sporta skolām ir bail. Ar cieņu: Virkas ielas iedzīvotāji

Labdien! Informējam, ka degradētā būve Virkas ielā 3 ir privātīpašums, īpašniekam ir noteikts maksātnespējas statuss un informācija nodota maksātnespējas procesa administratoram. Īpašumu plānots pārdot, līdz ar to pašvaldībai šobrīd ieguldīt līdzekļus būves demontāžā nebūtu lietderīgi. Īpašums tiks atkārtoti apsekots, sagatavots atzinums un nepieciešamības gadījumā pašvaldība lems par teritorijas nožogošanu.

17.03.2017 11:45

Sveiki! Esmu 1.kursa studente un rakstu referātu par Riežupes smilšu alām. Vēlos uzzināt plašāku informāciju par infrastruktūru, respektīvi, vai pie šī tūrisma objekta ir labiekārtots (takas, celiņi, stendi, marķējumi, atkritumu tvertnes utt.), kā arī vai šis tūrisma objekts ir pieprasīts?

Labdien! Riežupes smilšu alas ir privātīpašums. Aicinu Jūs sazināties ar īpašnieci Inesi Štofrēgeni. Kontaktinformācija, kā arī plašāks tūrisma objekta apraksts atrodams - http://www.smilsualas.lv/.

17.03.2017 08:31

Ar nožēlu kārtējo reizi jāsecina ka Kuldīgas novada ļaudis, kas dzīvo laukos, pašvaldībai īpaši vajadzīgi nav. Runa ir par Riežupes tiltu, Mežvaldē. Agrāk, šajā mājaslapā varēja lasīt ka tiek meklēts finansējums tilta remontam. Beidzot finansējums ir atrasts, bet tilts būs paredzēts tikai kājāmgājējiem un velosipēdistiem, tātad respektīvi tūristu izpriecām skrējienos un riteņbraukšanas sacensībās. Vietējiem tik tiešāma tāds tilts nav vajadzīgs, tāds, kuram nevar pāri tikt ar autotransportu. Žēl par tādu pašvaldības lēmumu, tik tiešām žēl.

Labdien! Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Līdz aprīļa sākumam tiks demontēts vecais tilts pār Riežupi. Kā jau vairākkārt esmu rakstījusi - jauna tilta, pa kuru varētu pārvietoties autotransports, izmaksas ir ļoti dārgas. Pirms atbildes sniegšanas vēlreiz sazinājos ar tiltu būvniekiem un projektētājiem un viņu nosauktās izmaksas sastāda 700 000 līdz 800 000 EUR. Zinot, kāds stāvoklis ir valstī kopumā ar lauku ceļiem, būtu nereāli cerēt uz jebkādu finansējumu tuvākajā nākotnē. Pašreizējais koka pagaidu tiltiņš ir neērts gan kājāmgājējiem, gan velobraucējiem un drīz savu laiku būs nokalpojis. Tāpēc, domājot ne tikai par tūristiem, sportistiem, bet arī par tuvējo māju ("Brucas", "Blakas", "Kantikas" un "Sipi") iedzīvotājiem, uzrakstīju projektu LEADER par gājēju un velobraucēju tiltiņu. Maksimālā atbalstāmā summa, ko var dabūt, ir 50 000 EUR, no tās 10% jāsedz pašvaldībai. Kopumā pašvaldības izmaksas būs lielākas. Jaunais tiltiņš būs 2,5 m plats un 42 m garš. Pa to varēs pārvietoties gājēji, velosipēdi un moto braucēji un es ļoti ceru, ka tas tomēr noderēs vietējiem iedzīvotājiem."

20.03.2017 13:17

Labdien! Pārstāvu humorroka grupu "Pirmais kurss" un vēlējos sazināties ar festivāla "Dzīres Kuldīgā" pārstāvjiem par iespējamo dalību. Vai Jūs varētu man sniegt kādu kontaktinformāciju? Paldies!

Labdien! Aicinām Jūs sazināties ar festivāla "Dzīres Kuldīgā" galveno organizatori Intu Burnevicu 63324391.

10.03.2017 15:24

Labdien! Gribēju uzzināt kā notiek ēdināšana citās skolās? Pirmajā pusgadā it kā viss kārtībā, bet šogad ģimnāzijā un alternatīvajā sākumskolā kaut kas nav kārtībā, jo vairākas reizes nedēļā skolā ir tikai zupa un saldais, kuru lielākā daļa bērnu un pusaudžu vienkārši neēd un pusdienu staigā ar tukšiem vēderiem un neapēsto vienkārši izmet ārā. Un vai liekas, ka pusaudzis vai paēst ar zupas šķīvi un saldo? Vai tas ir saistīts ar naudas taupīšanu un to ka visiem ir bezmaksas ēdināšana?

Labdien! Paldies par izrādīto interesi skolēnu ēdināšanas jautājumā. Skolēnu ēdināšana ģimnāzijā notiek atbilstoši izstrādātajām prasībām. Pēdējās divās nedēļās (4 ēdienreizēs no 10) tika piedāvāts Jūsu minētais ēdiens - zupa un saldais. Tas bija vecāku ierosinājums un iniciatīva, lai aukstajā laikā un, sevišķi gripas slimības laikā, skolēni uzņemtu siltu ēdienu šķidrā (zupas) veidā. Šo divu nedēļu laikā vērojām situāciju un to izvērtējām. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone labprāt uzklausīs, izvērtēs un iespēju robežās ņems vērā arī citu vecāku ierosinājumus un priekšlikumus.

13.03.2017 15:46

Labdien! Kādu laiku atpakaļ lasīju avīzē, ka jaundzimušajiem bērniņiem sudraba piemiņas karotītes tiek izsniegtas no 2004. gada. Jautājums - vai 2004. gada janvārī dzimušiem bērniem jau tika izsniegtas karotītes? Ja jā, tad vai tikai pilsētā deklarētiem bērniem vai arī Kuldīgas novada pagastos dzīvojošajiem?

Labdien! No 2004. gada sudraba karotītes tika dāvinātas Kuldīgas pilsētā deklarētajiem bērniņiem. Taču, kad 2009. gadā izveidojās novads, karotītes sāka dāvināt ne tikai pilsētā, bet arī pagastos deklarētajiem jaundzimušajiem.

14.03.2017 09:58

Labdien! Dzīvojam Virkas ielas rajonā un katru dienu ejot ar kājām uz Piltenes ielu pa Gravas, Priežu, Tīruma un Laimdotas ielām ir vienkārši briesmīgi jānobrienas! Dzīvojam taču 21 g.s. Vai nebūtu laiks kaut kā mūsdienīgi atrisināt šo problēmu? Zinu, ka gabaliņu no Gravas ielas ir iecerēts šogad sakārtot, bet tas neatrisina visu problēmu. Mitrā laikā šīs ielas ir jēlas un sausā laikā put. Varbūt var uzbērt virsū veco asfaltu vai uzliet cementa ūdeni- vismaz stingrāks pamats!

Labdien! Jūsu pieminētajās ielās ietvju būvniecība nav plānota, taču esošais ielu segums periodiski tiek uzturēts un nepieciešamības gadījumā papildināts ar grants/šķembu materiālu,. Papildus tam vasaras periodā ielu segums tiek apstrādāts ar pretputes līdzekli.

09.03.2017 15:47

Labdien. Pirmām kārtām vēlējos vaicāt, vai ir kādas iespējas Kuldīgā atrast kādu gidu, kas varētu novadīt grupai ekskursiju pa Kuldīgu? Ja ir, tad iedodiet kontaktus, lai varu sazināties. Otrais vai ir kāda persona, ar ko var komunicēt par smilšu alas apmeklējumu? Ja ir iedodiet kontaktus. Treškārt, vai pastāv iespēja 3. jūnijā pilsētas laukumā atvēlēt brīvu vietu, kādu stūrīti priekš apmēram 20-30 auto, lai vienuviet varētu nolikties, safočēties un tad doties ekskursijā Kuldīgas apskatei? Īsumā par mērķi. Mēs LVFK(Latvijas Volvo Fanu Klubs) ik gadu veidojam ģimenisku pasākumu reizi vai vairākas reizes gadā, kad satiekamies visi kopā un apskatām kopīgi kautko iekš Latvijas. Ja līdz šim mēs apskatījuši esam centrālo Latvijas daļu, un austrum Latvijas pusi, tad šogad esam nolēmuši apciemot kurzemes pusi. Kuldīga+smilšu alas-Usma! Kā viena ģimene. :) Cilvēku skaits nav zināms, jo tas ik reiz mainīgs. Un kā jau ierasts ģimenēs,ir daudz arī bērnu. :) A.c.

Labdien! Jūsu prasītā informācija meklējama visit.kuldiga.lv mājaslapā. Gidu sarakstu Jūs varat atrast šeit - http://visit.kuldiga.lv/lv/ekskursijas-kuldiga; tāpat informāciju un kontaktus Riežupes smilšu alām - http://visit.kuldiga.lv/lv/12-objekti/121-riezupes-smilsu-alas. Lai norobežotu laukumu Jums nepieciešamajā datumā, aicinām aizpildīt iesniegumu atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgā. Iesniegumu varat atrast šeit - http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi#publisko-pasākumu-rīkošana.

01.03.2017 15:46

Vēlos uzzināt, kāpēc PII "Bitīte" bērniem ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana, bet citās PII nav. Es piekrītu, ka slimo bērnu vecākiem jau tā ir daudz raižu un izdevumu, un piekrītu, ka šādu bērnu vecākiem brīvpusdienas ir liels atspaids, bet es nepiekrītu, ka brīvpusdienas pienākas tiem bērniem, kuriem ir logopēdiskas problēmas, jo bieži vien bērniem šādu problēmu nebūtu, ja vecāki vairāk darbotos ar saviem bērniem. Pamanīju, ka uz kādu citu jautājumu esat snieguši šādu atbildi: Kuldīgas novada pašvaldība pakāpeniski turpina īstenot brīvpusdienu programmu. No 2017. gada 1. septembra brīvpusdienas saņems arī piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Saprotu, ka tie bērni, kam 2017. gada 1. septembrī, būs pieci gadi, saņems brīvpusdienas. Tad vienā grupiņā dažiem būs brīvpusdienas, bet dažiem nē, un attiecīgi, katrs uzreiz pēc savas 5. dzimšanas dienas nosvinēšanas tiks pie brīvpusdienām?

Labdien! Paldies, par uzdoto jautājumu un Jūsu viedokli. Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”-attīstības centrs šobrīd īsteno tikai speciālās izglītības programmas, tai skaitā ar valodas attīstības traucējumiem, tādēļ uz mūsu iestādi attiecas Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 (15.06.2016.) “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 7. punkts nosaka, ka “Pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs un internātskolās, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus”. Šie noteikumi neattiecas uz vispārējam pirmsskolas izglītības iestādēm. Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžeta plāns paredz, ka no 1. septembra tiks nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas visiem bērniem, kas Kuldīgas novada izglītības iestādēs apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu. Turpinot brīvpusdienu programmu, ceram, ka vēl pēc gada varēsim apmaksāt brīvpusdienas vēl plašākam lokam pirmsskolas vecuma bērnu. Atgādinām, ka visiem skolas vecuma bērniem un jauniešiem līdz 12. klasei Kuldīgas novadā ir nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas.

01.03.2017 08:23

Labdien, vēlos uzzinat par dzīvokļu izsolēm . Ja samaksāju drošības naudu, bet izsolē dzīvokli nenosolu , vai man tiek atmaksata drošības nauda, ko pirms tam iemaksāju.Paldies par atbildi.

Labdien! Ja izsoles dalībnieks nenosola dzīvokli, viņam 7 dienu laikā pēc izsoles dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

23.02.2017 16:21

Cien.pašvaldība! Braucot pa Krasta ielu un veicot pagriezienu uz Ventas ielu, ja krustojumā satiekas divas automašīnas tai kura griežas no Krasta ielas iznāk vienmēr iebraukt bedrē.Lūdzam risināt šo problēmu pamatīgi ,jo tikai ieberot bedrē granti situācija uzlabojas īslaicīgi.

Labdien! Paldies par norādījumiem. Līdz šim minēto vietu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uzturējuši, papildinot to ar grants materiāliem. Apsekojot atkārtoti, ir secināts, ka krustojumā izbūvētais asfaltbetons ir ieklāts neņemot vērā krustojuma rādiusus, kā rezultātā ir izveidojusies šāda situācija. Šobrīd ir izstrādāts risinājums situācijas uzlabošanai un remontdarbi tiks veikti tiklīdz klimatiskie apstākļi būs piemēroti. Līdz remontdarbu veikšanai bedre tiks papildināta ar grants/šķembu materiālu.

02.03.2017 08:51

Vai kāds gudrs ekonomists var paskaidrot kāpēc 9.02.2017 Kuldīgas novada domes laikrakstā raksta pirmā lapā "Pieņemts sabalansēts bezdeficīta budžets", taču tabulā labi redzams, ka izdevumi ir 25 mlj, bet ieņēmumi ir 23 mlj. (Ieņēmumi nez kāpēc ir norādīti otrajā lapā). Nav nepieciešama augstākā matemātika, lai aprēķinātu, ka ~2 mlj. pietrūkst. Tad nu, lūdzu, kādu gudru ekonomistu paskaidrot, kā tas var tikt saukts par bezdeficīta budžetu? Es ar savu maģistra grādu ekonomikā netieku gudrs.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Antra Laumane skaidro: “Izdevumu daļu, kas pārsniedz ieņēmumus, sedz no naudas atlikuma uz gada sākumu un saņemtajiem aizņēmumiem 2017. gadā. Konkrētajā situācijā bezdeficīta budžets veidojas no izdevumiem (25 313 227 EUR), kurus finansē no ieņēmumiem (23 504 160 EUR), starpības starp naudas atlikumu no gada sākuma līdz gada beigām (1 515 892 EUR) un starpības starp saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumiem (293 175 EUR). Rezultātā veidojas nulle, jeb sabalansēts budžets."

21.02.2017 13:36

Labdien, vēlos uzzināt kādi papīri vai dokumenti nepieciešami, lai veiktu skursteņa galu apmešanu Liepājas ielā?

Labdien! Lai precīzi varētu sniegt ieteikumu, būtu nepieciešams zināt ēkas adresi un skursteņa izskatu. Jebkurā gadījumā šādus darbus ļaus veikt uz saskaņotas skices pamata, kuru būs saskaņojis restaurators Jānis Mertens (tālr. 29604434). Savukārt no skursteņa novietojuma ēkā un apdraudējuma garāmgājējiem tiks lemts par to vai un cik daudz būtu jānorobežo objekta teritorija.

20.02.2017 11:47

Labdien! Vai Jūs paši ticat tam ko rakstāt? Tikai viens vecāks ir Swedbank lietotājs? :) Un kas tā par aptauju? Interesanti, ka tieši man, kam šis jautājums rūp, neviens bērnudārzā "Ābelīte" nepajautāja, kādu banku lietoju :). Izskatās pēc pilnīgas atrakstīšanās, diemžēl..... Mūsdienās tā jau nu gan vairs nav problēma atvērt kontus vairākās bankās, lai dotu iespēju iedzīvotājiem pārskaitīt naudu bez papildu komisijas maksas. Labdien! Cik tālu ir pavirzījies šis jautājums? "Labdien! Mans bērns apmeklē pašvaldības PII "Ābelīte". Rēķinā par bērna ēdināšanu norādīts tikai SEB bankas konts. Lietoju Swedban, tādēļ man katru mēnesi par pārskaitījumu tiek piemērota komisijas maksa. Lūdzu dodiet iespēju bērnu vecākiem norēķināties par bērnu ēdināšanu arī ar citu banku starpniecību, lai katru reizi netiktu piemērota komisijas maksa. Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, jautājums ir nodots PII “Ābelīte” vadībai, lai izvērtētu iespēju iestādei atvērt papildus norēķinu kontu." Labdien! PII "Ābelīte" tika veikta vecāku aptauja par ēdināšanas rēķinu apmaksas kārtību. Rezultātā no 281 PII "Ābelīte" bērnu vecāka, atbildēja (ar parakstu apliecinot savu atbildi) 222 vecāki. Desmit no vecākiem rēķinu labprāt saņemtu e-pastā. Šo jautājumu PII "Ābelīte" iespēju robežās mēģinās sakārtot. Taču tikai viens no vecākiem vēlas saņemt rēķinu "Swedbank". Nākas secināt, ka no aptaujātiem vecākiem, ar apmaksas kārtību ir apmierināts 221 vecāks un nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli.

Labdien! Jautājuma sekmīgai risināšanai Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa aicina Jūs iespējami īsā laika periodā vērsties iestādē pie vadītājas Rutas Ziemeles.

20.02.2017 11:52

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.