Jautājiet mums

Laba diena! Šodien novēroju samērā neforšu skatu - 2. vidusskolas stadions (asfaltētā daļa) ir pārvērsts par autostāvvietu un bērni, sporta nodarbības laikā, skrienot krosiņu, lavierē starp automašīnām... Loģiski, ka, kopš es tur mācījos un vienīgais auto tajā stāvvietā bija latv. val. skolotājas Ādmines sarkanais žigulis, dzīve ir gājusi uz augšu un katrs pedagogs ir pelnījis privāto auto, bet, varbūt tomēr, ir iespējams kaut kā norobežot/atdalīt? Tas tik tāds vērojums no malas, pirms kāds gudrinieks ieliek miljons.com utt utjp. Visu gaišu!

Labdien! Atbildi sagatavoja Kuldīgas 2. vidusskolas p.i. Inese Reisa: "Sirsnīgi sveicieni ļoti vērīgajam mūsu skolas bijušajam skolēnam, kas noteikti pamanīja, ka beidzot arī Kuldīgas 2. vidusskola ir sagaidījusi renovāciju! Šobrīd skolā notiek remontdarbi un skolas iekšpagalms, kur savus auto līdz šim novietoja skolas darbinieki, ir nodots celtnieku rīcībā - būvmateriālu piegādei, uzglabāšanai, celtniecības atkritumu izvešanai un citiem darbiem. Tādēļ šajā mācību gadā skolas darbinieki savus auto novieto stadiona vienā malā. Plānotais remontdarbu beigu termiņš ir šā gada septembris, kad skola būs skaisti izremontēta, gaiša un mūsdienīga. Uz tikšanos skolā rudenī pēc remonta!"

28.03.2017 16:30

Labdien, gribētu ierosināt, lai izvērtējat Padures pagasta kultūras darbinieces darbu. Domāju, ka viņa nav kompetenta strādāt tādā amatā, ja kultūras darbinieks var lamāties ļoti rupjiem vārdiem ar pagasta iedzīvotājiem. Kā uzvedas pašas rīkotajās pagasta ballēs, tā it kā tā būtu (viņas jubilejas balle) nevis amata pienākumu izpildē. Tad kur ir tā kultūra? Pagastā kultūrsabiedriskā dzīve ir apstājusies pie izstādēm. Aizbildināties ar finansējuma trūkumu būtu nekorekti, ja šajā mēnesī ir ieplānots pasākums, tad nauda uz (papīra) bija ieplānota jau iepriekš.Ja nemākam, negribam nu tad, lai nāk jauni kadri vietā, kam ir vairāk jaunu radošu ideju, nevis vietas aizpildītājs.

Labdien! Atbildi sagatavoja Padures pagasta vadītāja Brigita Lange: "Una Mežiņa kultūras darba organizatores pienākumus Padures pagastā pilda no 2015. gada oktobra, uz laiku aizvietojot promesošo kultūras darba organizatori. Nav saņemta neviena sūdzība, ka U. Mežiņa būtu lietojusi rupjus vārdus, sarunājoties ar Padures pagasta iedzīvotājiem. Gluži pretēji, iedzīvotāji atzinīgi vērtē attieksmi, kāda ir U. Mežiņai pret ikvienu pasākuma apmeklētāju. 2016. gada novembrī Padures pagasta iedzīvotāji izvirzīja U. Mežiņu saņemt atzinības rakstu “Padures pagasta labie ļaudis 2016”. Pagasta kultūras pasākumi tiek plānoti gada ietvarā, atbilstoši iedalītiem budžeta līdzekļiem. Līdz šim visi plānotie pasākumi ir notikuši. Tiek rīkoti bērnu pasākumi dabā, organizētas lekcijas. Martā bija paredzēts Padures sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, bet dalībnieču slimības dēļ tas pārcelts uz maiju; atpūtas vakars notika. Aprīļa sākumā paredzēta teātra izrāde, pašdarbnieku un sportistu atpūtas vakars. Kopīgi rīkoti pasākumi ar Padures pagasta bibliotekāri, tajā skaitā arī izstādes; plānots Lieldienu pasākums. Labprāt gaidītu jautājuma iesniedzēju pagasta pārvaldē, lai kopīgi ar kultūras darba organizētāju precizētu uzdotos jautājumus un atrisinātu konkrētus starpgadījumus, ja tādi bijuši."

29.03.2017 10:13

Labdien ! Gribētu uzdot jums šādu jautājumu . Vai jums liekas normāli ,ka pašvaldība izsludina izsoli (informāciju sniedz tikai pašvaldības mājas lapā ),un ļauj pieteikties tai tikai vienas nedēļas laikā ? Kā jums liekas ,cik % potenciālo izsoles dalībnieku ,šīs nedēlas laikā ,paspēj izlasīt ,apskatīt un apsvērt šo piedāvājumu ? Piemēram ,tika izsolīts ,manuprāt ,Kuldīgas novada uzņēmējiem intresējošs objekts Graudu ielā 12 . Informācija tika publicēta tikai pašvaldības mājas lapā (jo pašvaldības informatīvais izdevums Kuldīgas vēstis iznāk tikai 23.datumā )20.02 ,bet pieteikumus varēja sūtīt līdz 27.02 ! Ar cieņu pret tiem ,kas strādā ne tikai ,lai strādātu !

Labdien! Īpašums Graudu ielā 12 nepieder Kuldīgas novada pašvaldībai. Jūsu minēto izsoli organizēja Nodrošinājuma valsts aģentūra. Ņemot vērā, ka īpašums atrodas Kuldīgas administratīvajā teritorijā, ilgstoši bijis neizmantots, kā arī atsaucoties uz uzņēmēju interesi, Kuldīgas novada pašvaldība izņēmuma kārtā publicēja nomas tiesību izsoli mājaslapā kuldiga.lv. Ar Nodrošinājuma valsts aģentūras izsoles noteikumiem, kārtību un izsoles termiņiem varat iepazīties mājaslapā www.nva.im.gov.lv.

27.03.2017 10:17

Labdien! Atgriežoties pie PII "Ābelīte" maksājumu kontiem. Ko nozīmē "nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli"? Cik izmaksā konta atvēršana/uzturēšana arī Swedbankā, ne tikai SEB? Varbūt, ka tā ir tikai pašvaldības nevēlēšanās atvērt kontu Swedbank, dodot vecākiem iespēju norēķināts par bērna ēdināšanu bez papildu komisijas maksas? Šķiet tik vienkāršs lūgums pašvaldībai..., bet tam ir sekojušas garas pašvaldības darbinieku gatavotas atbildes, veiktas mistiskas aptaujas....

Labdien! Atkārtoti aicinām jautājuma sekmīgai risināšanai iespējami īsā laika periodā Jūs vērsties iestādē pie vadītājas Rutas Ziemeles.

29.03.2017 10:19

Labdien. Kāpēc nedarbojas datubaze www.ekas.kuldiga.lv

Labdien! Paldies par informāciju, tā ir nodota attiecīgajiem speciālistiem. Datubāze tuvākajā laikā tiks salabota un būs pieejama.

23.03.2017 13:47

Labdien!Nezinu kam tagad pieder vecās slimnīcas ēka un kam jāatbild par drošību, bet vai lūdzu nevarētu sakārtot apgāzto žogu, kas jau no sestdienas stāv apkritis un paveras visai neglīts skats.Paldies

Labdien! Paldies par norādi. Informācija nodota apsaimniekotājiem un žoga posms tuvākajā laikā tiks sakārtots.

23.03.2017 08:21

Sveiki, vēlējos jautāt vai nav vēl kāda iespēja pieteikties Kuldīgas novada Domes pašvaldības finansiālam atbalstam individuālajiem sportistiem uz šī gada vasaru, vai viss jau ir nokavēts?

Labdien! Ir iespēja, tikai, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībai. To izskatīs Kuldīgas novada Domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēdē. Ja iesniegums būs atbilstošs komisijas 2017. gada finansējuma piešķiršanas nolikumam, tad ir iespēja saņemt finansējumu.

22.03.2017 09:06

Labdien! Vēlos zināt kas izvērtē un nosaka, kādas ielas tiek labiekārtotas? Kāpēc netiek labiekārtota piemēram Lapegļu iela sākot no Virkas ielas, kur notiek liela satiksme un nav ne apgaismojuma ne ietves bet tagad tiks labiekārtota Zaļā un Ēdoles iela pa kurām staigā salīdzinoši maz cilvēku un cik liela satiksme ir zaļājā ielā? Es saprotu, ja nav naudas, tad neremontē neko, bet citādi vienam projektam ir citam nav! Un vēl, lai Virkas ielas iedzīvotāji tiktu uz Piltenes ielu pa mazām ieliņām ir jānobrienas vai jāriskē ar savu veselību un dzīvību, lai pa Lapegļu ielu pārvietotos, jo tam naudas nav, bet, lai aizietu pa Ēdoles ielu uz apbraucamo ceļu, tagad ietve būs! Varbūt varētu padomāt par vietējiem gājējiem un tad uz ārpusi! Laikam šogad jādomā par mūsu domes vadošo maiņu! Jo dzīvojot Virkas ielā redzu tikai grantētas, akmeņainas, dubļainas ielas, bet skumīgi, ka nekas nemainās, ja nu vienīgi nogreiderē, bet kur jau normāls segums to raus nost! Manuprāt negodīgi!

Labdien! Ēdoles ielas seguma rekonstrukcija posmā no apvedceļa līdz Krauļu ielai un Zaļās ielas izbūve plānota piesaistot ES fondu finansējumu, kas pieejams degradēto teritoriju sakārtošanai ar mērķi radīt jaunus ražošanas uzņēmumus vai attīstīt esošos, izveidojot jaunas darba vietas un piesaistot privātas investīcijas. Diemžēl šo finansējumu nav iespējams izmantot ietvju labiekārtošanai un izveidei. Tātad ietves un apgaismojuma izveide Lapegļu ielā būtu veicama tikai ar pašvaldības finansējumu, taču 2017. gada budžeta ietvaros to nebija iespējams realizēt. Minētās ietves izveide tiks izvērtēta, sagatavojot nākamo gadu budžeta projektu.

17.03.2017 15:51

Labdien! Ļoti gribu zināt, kādā attālumā no kopējā žoga (divas privātmājas) es varu izvietot komposta kaudzi no koku lapām un zāles, un vai drīkst tur atrasties uztura atlikumi, ja kaudzei viena siena-žogs. Paldies!

Labdien! Atkritumu uzkrāšanas un apsaimniekošanas kārtība noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”, savukārt atkritumu novietņu ierīkošana, saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem (2.1.19.sadaļa), būtu pieļaujama ne tuvāk kā 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana. Papildus tam, civillikuma 1088. pantā minēts, ka “...samazgu bedres un mēslu krātuves nedrīkst ierīkot pie kopīgiem žogiem, mūriem un robežas, bet tām jāatrodas vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas”.

17.03.2017 13:40

Labdien! Vēlos uzdot jautājumu par Kabiles kūltūras darba vadītāju-kāpēc kādam ir jāpierāda šīs darbinieces neizdarība? Iedzīvotāji ir nemierā jau gadiem un tas ir redzams kūltūras pasākumu apmeklētībā(tas jau ir pats lielākais pierādījums!) Deju kolektīvi pastāv tikai tāpēc, ka ir cilvēki kuriem tas patīk,bet kūltūras vadītājas darbs tur līdzināms tuvu nullei,tāpat mākslas pulciņš par kā esamību bija jāpacīnās! Nav godīgi, ka tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda par darba vietu ,kura tiek ļaunprātīgi izmantota! Vienīgā mūsu cerība, ka vādītāja beidzot sapratīs un atkāpsies PATI!!!

Labdien! Atbildi sagatavoja Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālivaldis Bergmanis: “Atbildot uz jau kārtējo iedzīvotāju vēstuli par Kabiles pagasta kultūras nama vadītājas darbu, varu tikai izteikt nožēlu, ka vēl joprojām neesam iemācījušies normālā veidā komunicēt savā starpā, nemetot akmeņus uz citiem. Jebkuru gadījumu vai domstarpību var atrisināt, par to visiem kopā runājot, izsakot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Ja šos jautājumus nevar atrisināt divas puses, varam to darīt, iesaistoties pagasta pārvaldei vai novada Domes speciālistiem. Kas attiecas uz pasākumu apmeklētību, tad gan skatīties, gan klausīties cilvēki nāk konkrētu kolektīvu vai mākslinieku priekšnesumus, nevis kultūras nama vadītājus. Neuzskatu, ka vadītāja būtu vainojama pie tā, ka ļoti labu, kvalitātes un organizētības ziņā, deju kolektīvu koncertu Kabilē atnāk paskatīties 17 cilvēki. Varu pievienoties rakstītājam, ka ne tikai deju kolektīvi, bet arī citi kolektīvi un pulciņi pastāv tāpēc, ka cilvēkiem, kuri tur darbojas, tas patīk. Tas ir arī mūsu mērķis – atbalstīt tos, kuri vēlas darīt paši. Ja runājam par vēstulē minēto mākslas pulciņu, tad par to nebija jācīnās. Bija vienkārši jāatrod tam finansējums un telpas, jo šajā gadā Kuldīgas novada Bērnu jauniešu centrs krasi samazināja finansējumu skolā esošajiem pulciņiem. Un tieši Kabiles pagasta kultūras nama vadītāja bijā tā, kas ierosināja pārskatīt budžetu un atrast finansējumu ne tikai mākslas pulciņam, bet arī papildus diviem bērnu deju kolektīviem, kas arī tika izdarīts. Gribas teikt, ka ir labi, ja cilvēki ir aktīvi, tie nav vienaldzīgi par to, kas notiek pagastā, novadā, tiem ir plāni un idejas. Jebkura pagasta speciālista pienākums ir iespēju robežās atbalstīt tās, palīdzēt saprast, ko varam vai nevaram atļauties dotajā brīdī. Taču tas jādara abpusēji civilizētā veidā ar sapratni vienam pret otru bez savstarpējiem apvainojumiem un nevajadzīgiem asumiem. Lai kopā izdodas!

22.03.2017 16:49

Labdien! Kad , lūdzu, paredzēti grāvju tīrīšanas darbi Pārventā Vidus un Ziedoņa ielās? Vai nav paredzēts šīs ielas noasfaltēt? Rudeņos un pavasaros tās ir grūti izbraucamas, savukārt vasarās māju iedzīvotājus traucē putekļi!Paldies komunālajiem, kuri cenšas uzturēt ielas kārtībā!

Labdien! 2017. gadā grāvju atjaunošana un asfaltbetona seguma izbūve Jūsu pieminētajās ielās nav plānota (Vidus ielā jau šobrīd ir asfaltbetona segums), taču nākamajos gados plānots atsākt pakāpenisku grāvju sistēmas atjaunošanu un ielu segumu uzlabošanu.

16.03.2017 14:18

Vai tiešām nekad netiks sakārtota apkārtne pie tā grausta Virkas ielas sākumā? Vienkārši ir apnicis iet garām tam midzenim, vakaros bērniem nākot no muzikas vai sporta skolām ir bail. Ar cieņu: Virkas ielas iedzīvotāji

Labdien! Informējam, ka degradētā būve Virkas ielā 3 ir privātīpašums, īpašniekam ir noteikts maksātnespējas statuss un informācija nodota maksātnespējas procesa administratoram. Īpašumu plānots pārdot, līdz ar to pašvaldībai šobrīd ieguldīt līdzekļus būves demontāžā nebūtu lietderīgi. Īpašums tiks atkārtoti apsekots, sagatavots atzinums un nepieciešamības gadījumā pašvaldība lems par teritorijas nožogošanu.

17.03.2017 11:45

Sveiki! Esmu 1.kursa studente un rakstu referātu par Riežupes smilšu alām. Vēlos uzzināt plašāku informāciju par infrastruktūru, respektīvi, vai pie šī tūrisma objekta ir labiekārtots (takas, celiņi, stendi, marķējumi, atkritumu tvertnes utt.), kā arī vai šis tūrisma objekts ir pieprasīts?

Labdien! Riežupes smilšu alas ir privātīpašums. Aicinu Jūs sazināties ar īpašnieci Inesi Štofrēgeni. Kontaktinformācija, kā arī plašāks tūrisma objekta apraksts atrodams - http://www.smilsualas.lv/.

17.03.2017 08:31

Ar nožēlu kārtējo reizi jāsecina ka Kuldīgas novada ļaudis, kas dzīvo laukos, pašvaldībai īpaši vajadzīgi nav. Runa ir par Riežupes tiltu, Mežvaldē. Agrāk, šajā mājaslapā varēja lasīt ka tiek meklēts finansējums tilta remontam. Beidzot finansējums ir atrasts, bet tilts būs paredzēts tikai kājāmgājējiem un velosipēdistiem, tātad respektīvi tūristu izpriecām skrējienos un riteņbraukšanas sacensībās. Vietējiem tik tiešāma tāds tilts nav vajadzīgs, tāds, kuram nevar pāri tikt ar autotransportu. Žēl par tādu pašvaldības lēmumu, tik tiešām žēl.

Labdien! Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Līdz aprīļa sākumam tiks demontēts vecais tilts pār Riežupi. Kā jau vairākkārt esmu rakstījusi - jauna tilta, pa kuru varētu pārvietoties autotransports, izmaksas ir ļoti dārgas. Pirms atbildes sniegšanas vēlreiz sazinājos ar tiltu būvniekiem un projektētājiem un viņu nosauktās izmaksas sastāda 700 000 līdz 800 000 EUR. Zinot, kāds stāvoklis ir valstī kopumā ar lauku ceļiem, būtu nereāli cerēt uz jebkādu finansējumu tuvākajā nākotnē. Pašreizējais koka pagaidu tiltiņš ir neērts gan kājāmgājējiem, gan velobraucējiem un drīz savu laiku būs nokalpojis. Tāpēc, domājot ne tikai par tūristiem, sportistiem, bet arī par tuvējo māju ("Brucas", "Blakas", "Kantikas" un "Sipi") iedzīvotājiem, uzrakstīju projektu LEADER par gājēju un velobraucēju tiltiņu. Maksimālā atbalstāmā summa, ko var dabūt, ir 50 000 EUR, no tās 10% jāsedz pašvaldībai. Kopumā pašvaldības izmaksas būs lielākas. Jaunais tiltiņš būs 2,5 m plats un 42 m garš. Pa to varēs pārvietoties gājēji, velosipēdi un moto braucēji un es ļoti ceru, ka tas tomēr noderēs vietējiem iedzīvotājiem."

20.03.2017 13:17

Labdien! Pārstāvu humorroka grupu "Pirmais kurss" un vēlējos sazināties ar festivāla "Dzīres Kuldīgā" pārstāvjiem par iespējamo dalību. Vai Jūs varētu man sniegt kādu kontaktinformāciju? Paldies!

Labdien! Aicinām Jūs sazināties ar festivāla "Dzīres Kuldīgā" galveno organizatori Intu Burnevicu 63324391.

10.03.2017 15:24

Labdien! Gribēju uzzināt kā notiek ēdināšana citās skolās? Pirmajā pusgadā it kā viss kārtībā, bet šogad ģimnāzijā un alternatīvajā sākumskolā kaut kas nav kārtībā, jo vairākas reizes nedēļā skolā ir tikai zupa un saldais, kuru lielākā daļa bērnu un pusaudžu vienkārši neēd un pusdienu staigā ar tukšiem vēderiem un neapēsto vienkārši izmet ārā. Un vai liekas, ka pusaudzis vai paēst ar zupas šķīvi un saldo? Vai tas ir saistīts ar naudas taupīšanu un to ka visiem ir bezmaksas ēdināšana?

Labdien! Paldies par izrādīto interesi skolēnu ēdināšanas jautājumā. Skolēnu ēdināšana ģimnāzijā notiek atbilstoši izstrādātajām prasībām. Pēdējās divās nedēļās (4 ēdienreizēs no 10) tika piedāvāts Jūsu minētais ēdiens - zupa un saldais. Tas bija vecāku ierosinājums un iniciatīva, lai aukstajā laikā un, sevišķi gripas slimības laikā, skolēni uzņemtu siltu ēdienu šķidrā (zupas) veidā. Šo divu nedēļu laikā vērojām situāciju un to izvērtējām. V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone labprāt uzklausīs, izvērtēs un iespēju robežās ņems vērā arī citu vecāku ierosinājumus un priekšlikumus.

13.03.2017 15:46

Labdien! Kādu laiku atpakaļ lasīju avīzē, ka jaundzimušajiem bērniņiem sudraba piemiņas karotītes tiek izsniegtas no 2004. gada. Jautājums - vai 2004. gada janvārī dzimušiem bērniem jau tika izsniegtas karotītes? Ja jā, tad vai tikai pilsētā deklarētiem bērniem vai arī Kuldīgas novada pagastos dzīvojošajiem?

Labdien! No 2004. gada sudraba karotītes tika dāvinātas Kuldīgas pilsētā deklarētajiem bērniņiem. Taču, kad 2009. gadā izveidojās novads, karotītes sāka dāvināt ne tikai pilsētā, bet arī pagastos deklarētajiem jaundzimušajiem.

14.03.2017 09:58

Labdien! Dzīvojam Virkas ielas rajonā un katru dienu ejot ar kājām uz Piltenes ielu pa Gravas, Priežu, Tīruma un Laimdotas ielām ir vienkārši briesmīgi jānobrienas! Dzīvojam taču 21 g.s. Vai nebūtu laiks kaut kā mūsdienīgi atrisināt šo problēmu? Zinu, ka gabaliņu no Gravas ielas ir iecerēts šogad sakārtot, bet tas neatrisina visu problēmu. Mitrā laikā šīs ielas ir jēlas un sausā laikā put. Varbūt var uzbērt virsū veco asfaltu vai uzliet cementa ūdeni- vismaz stingrāks pamats!

Labdien! Jūsu pieminētajās ielās ietvju būvniecība nav plānota, taču esošais ielu segums periodiski tiek uzturēts un nepieciešamības gadījumā papildināts ar grants/šķembu materiālu,. Papildus tam vasaras periodā ielu segums tiek apstrādāts ar pretputes līdzekli.

09.03.2017 15:47

Labdien. Pirmām kārtām vēlējos vaicāt, vai ir kādas iespējas Kuldīgā atrast kādu gidu, kas varētu novadīt grupai ekskursiju pa Kuldīgu? Ja ir, tad iedodiet kontaktus, lai varu sazināties. Otrais vai ir kāda persona, ar ko var komunicēt par smilšu alas apmeklējumu? Ja ir iedodiet kontaktus. Treškārt, vai pastāv iespēja 3. jūnijā pilsētas laukumā atvēlēt brīvu vietu, kādu stūrīti priekš apmēram 20-30 auto, lai vienuviet varētu nolikties, safočēties un tad doties ekskursijā Kuldīgas apskatei? Īsumā par mērķi. Mēs LVFK(Latvijas Volvo Fanu Klubs) ik gadu veidojam ģimenisku pasākumu reizi vai vairākas reizes gadā, kad satiekamies visi kopā un apskatām kopīgi kautko iekš Latvijas. Ja līdz šim mēs apskatījuši esam centrālo Latvijas daļu, un austrum Latvijas pusi, tad šogad esam nolēmuši apciemot kurzemes pusi. Kuldīga+smilšu alas-Usma! Kā viena ģimene. :) Cilvēku skaits nav zināms, jo tas ik reiz mainīgs. Un kā jau ierasts ģimenēs,ir daudz arī bērnu. :) A.c.

Labdien! Jūsu prasītā informācija meklējama visit.kuldiga.lv mājaslapā. Gidu sarakstu Jūs varat atrast šeit - http://visit.kuldiga.lv/lv/ekskursijas-kuldiga; tāpat informāciju un kontaktus Riežupes smilšu alām - http://visit.kuldiga.lv/lv/12-objekti/121-riezupes-smilsu-alas. Lai norobežotu laukumu Jums nepieciešamajā datumā, aicinām aizpildīt iesniegumu atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgā. Iesniegumu varat atrast šeit - http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi#publisko-pasākumu-rīkošana.

01.03.2017 15:46

Vēlos uzzināt, kāpēc PII "Bitīte" bērniem ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana, bet citās PII nav. Es piekrītu, ka slimo bērnu vecākiem jau tā ir daudz raižu un izdevumu, un piekrītu, ka šādu bērnu vecākiem brīvpusdienas ir liels atspaids, bet es nepiekrītu, ka brīvpusdienas pienākas tiem bērniem, kuriem ir logopēdiskas problēmas, jo bieži vien bērniem šādu problēmu nebūtu, ja vecāki vairāk darbotos ar saviem bērniem. Pamanīju, ka uz kādu citu jautājumu esat snieguši šādu atbildi: Kuldīgas novada pašvaldība pakāpeniski turpina īstenot brīvpusdienu programmu. No 2017. gada 1. septembra brīvpusdienas saņems arī piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Saprotu, ka tie bērni, kam 2017. gada 1. septembrī, būs pieci gadi, saņems brīvpusdienas. Tad vienā grupiņā dažiem būs brīvpusdienas, bet dažiem nē, un attiecīgi, katrs uzreiz pēc savas 5. dzimšanas dienas nosvinēšanas tiks pie brīvpusdienām?

Labdien! Paldies, par uzdoto jautājumu un Jūsu viedokli. Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”-attīstības centrs šobrīd īsteno tikai speciālās izglītības programmas, tai skaitā ar valodas attīstības traucējumiem, tādēļ uz mūsu iestādi attiecas Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 (15.06.2016.) “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 7. punkts nosaka, ka “Pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs un internātskolās, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus”. Šie noteikumi neattiecas uz vispārējam pirmsskolas izglītības iestādēm. Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžeta plāns paredz, ka no 1. septembra tiks nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas visiem bērniem, kas Kuldīgas novada izglītības iestādēs apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu. Turpinot brīvpusdienu programmu, ceram, ka vēl pēc gada varēsim apmaksāt brīvpusdienas vēl plašākam lokam pirmsskolas vecuma bērnu. Atgādinām, ka visiem skolas vecuma bērniem un jauniešiem līdz 12. klasei Kuldīgas novadā ir nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas.

01.03.2017 08:23

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.