Jautājiet mums

Labdien. Pirmām kārtām vēlējos vaicāt, vai ir kādas iespējas Kuldīgā atrast kādu gidu, kas varētu novadīt grupai ekskursiju pa Kuldīgu? Ja ir, tad iedodiet kontaktus, lai varu sazināties. Otrais vai ir kāda persona, ar ko var komunicēt par smilšu alas apmeklējumu? Ja ir iedodiet kontaktus. Treškārt, vai pastāv iespēja 3. jūnijā pilsētas laukumā atvēlēt brīvu vietu, kādu stūrīti priekš apmēram 20-30 auto, lai vienuviet varētu nolikties, safočēties un tad doties ekskursijā Kuldīgas apskatei? Īsumā par mērķi. Mēs LVFK(Latvijas Volvo Fanu Klubs) ik gadu veidojam ģimenisku pasākumu reizi vai vairākas reizes gadā, kad satiekamies visi kopā un apskatām kopīgi kautko iekš Latvijas. Ja līdz šim mēs apskatījuši esam centrālo Latvijas daļu, un austrum Latvijas pusi, tad šogad esam nolēmuši apciemot kurzemes pusi. Kuldīga+smilšu alas-Usma! Kā viena ģimene. :) Cilvēku skaits nav zināms, jo tas ik reiz mainīgs. Un kā jau ierasts ģimenēs,ir daudz arī bērnu. :) A.c.

Labdien! Jūsu prasītā informācija meklējama visit.kuldiga.lv mājaslapā. Gidu sarakstu Jūs varat atrast šeit - http://visit.kuldiga.lv/lv/ekskursijas-kuldiga; tāpat informāciju un kontaktus Riežupes smilšu alām - http://visit.kuldiga.lv/lv/12-objekti/121-riezupes-smilsu-alas. Lai norobežotu laukumu Jums nepieciešamajā datumā, aicinām aizpildīt iesniegumu atļaujas saņemšanai publisku pasākumu rīkošanai Kuldīgā. Iesniegumu varat atrast šeit - http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi#publisko-pasākumu-rīkošana.

01.03.2017 15:46

Vēlos uzzināt, kāpēc PII "Bitīte" bērniem ir nodrošināta bezmaksas ēdināšana, bet citās PII nav. Es piekrītu, ka slimo bērnu vecākiem jau tā ir daudz raižu un izdevumu, un piekrītu, ka šādu bērnu vecākiem brīvpusdienas ir liels atspaids, bet es nepiekrītu, ka brīvpusdienas pienākas tiem bērniem, kuriem ir logopēdiskas problēmas, jo bieži vien bērniem šādu problēmu nebūtu, ja vecāki vairāk darbotos ar saviem bērniem. Pamanīju, ka uz kādu citu jautājumu esat snieguši šādu atbildi: Kuldīgas novada pašvaldība pakāpeniski turpina īstenot brīvpusdienu programmu. No 2017. gada 1. septembra brīvpusdienas saņems arī piecgadīgie un sešgadīgie bērni. Saprotu, ka tie bērni, kam 2017. gada 1. septembrī, būs pieci gadi, saņems brīvpusdienas. Tad vienā grupiņā dažiem būs brīvpusdienas, bet dažiem nē, un attiecīgi, katrs uzreiz pēc savas 5. dzimšanas dienas nosvinēšanas tiks pie brīvpusdienām?

Labdien! Paldies, par uzdoto jautājumu un Jūsu viedokli. Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”-attīstības centrs šobrīd īsteno tikai speciālās izglītības programmas, tai skaitā ar valodas attīstības traucējumiem, tādēļ uz mūsu iestādi attiecas Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 (15.06.2016.) “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 7. punkts nosaka, ka “Pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs un internātskolās, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus”. Šie noteikumi neattiecas uz vispārējam pirmsskolas izglītības iestādēm. Kuldīgas novada pašvaldības 2017. gada budžeta plāns paredz, ka no 1. septembra tiks nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas visiem bērniem, kas Kuldīgas novada izglītības iestādēs apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu. Turpinot brīvpusdienu programmu, ceram, ka vēl pēc gada varēsim apmaksāt brīvpusdienas vēl plašākam lokam pirmsskolas vecuma bērnu. Atgādinām, ka visiem skolas vecuma bērniem un jauniešiem līdz 12. klasei Kuldīgas novadā ir nodrošinātas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas.

01.03.2017 08:23

Labdien, vēlos uzzinat par dzīvokļu izsolēm . Ja samaksāju drošības naudu, bet izsolē dzīvokli nenosolu , vai man tiek atmaksata drošības nauda, ko pirms tam iemaksāju.Paldies par atbildi.

Labdien! Ja izsoles dalībnieks nenosola dzīvokli, viņam 7 dienu laikā pēc izsoles dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

23.02.2017 16:21

Cien.pašvaldība! Braucot pa Krasta ielu un veicot pagriezienu uz Ventas ielu, ja krustojumā satiekas divas automašīnas tai kura griežas no Krasta ielas iznāk vienmēr iebraukt bedrē.Lūdzam risināt šo problēmu pamatīgi ,jo tikai ieberot bedrē granti situācija uzlabojas īslaicīgi.

Labdien! Paldies par norādījumiem. Līdz šim minēto vietu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uzturējuši, papildinot to ar grants materiāliem. Apsekojot atkārtoti, ir secināts, ka krustojumā izbūvētais asfaltbetons ir ieklāts neņemot vērā krustojuma rādiusus, kā rezultātā ir izveidojusies šāda situācija. Šobrīd ir izstrādāts risinājums situācijas uzlabošanai un remontdarbi tiks veikti tiklīdz klimatiskie apstākļi būs piemēroti. Līdz remontdarbu veikšanai bedre tiks papildināta ar grants/šķembu materiālu.

02.03.2017 08:51

Vai kāds gudrs ekonomists var paskaidrot kāpēc 9.02.2017 Kuldīgas novada domes laikrakstā raksta pirmā lapā "Pieņemts sabalansēts bezdeficīta budžets", taču tabulā labi redzams, ka izdevumi ir 25 mlj, bet ieņēmumi ir 23 mlj. (Ieņēmumi nez kāpēc ir norādīti otrajā lapā). Nav nepieciešama augstākā matemātika, lai aprēķinātu, ka ~2 mlj. pietrūkst. Tad nu, lūdzu, kādu gudru ekonomistu paskaidrot, kā tas var tikt saukts par bezdeficīta budžetu? Es ar savu maģistra grādu ekonomikā netieku gudrs.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Antra Laumane skaidro: “Izdevumu daļu, kas pārsniedz ieņēmumus, sedz no naudas atlikuma uz gada sākumu un saņemtajiem aizņēmumiem 2017. gadā. Konkrētajā situācijā bezdeficīta budžets veidojas no izdevumiem (25 313 227 EUR), kurus finansē no ieņēmumiem (23 504 160 EUR), starpības starp naudas atlikumu no gada sākuma līdz gada beigām (1 515 892 EUR) un starpības starp saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumiem (293 175 EUR). Rezultātā veidojas nulle, jeb sabalansēts budžets."

21.02.2017 13:36

Labdien, vēlos uzzināt kādi papīri vai dokumenti nepieciešami, lai veiktu skursteņa galu apmešanu Liepājas ielā?

Labdien! Lai precīzi varētu sniegt ieteikumu, būtu nepieciešams zināt ēkas adresi un skursteņa izskatu. Jebkurā gadījumā šādus darbus ļaus veikt uz saskaņotas skices pamata, kuru būs saskaņojis restaurators Jānis Mertens (tālr. 29604434). Savukārt no skursteņa novietojuma ēkā un apdraudējuma garāmgājējiem tiks lemts par to vai un cik daudz būtu jānorobežo objekta teritorija.

20.02.2017 11:47

Labdien! Vai Jūs paši ticat tam ko rakstāt? Tikai viens vecāks ir Swedbank lietotājs? :) Un kas tā par aptauju? Interesanti, ka tieši man, kam šis jautājums rūp, neviens bērnudārzā "Ābelīte" nepajautāja, kādu banku lietoju :). Izskatās pēc pilnīgas atrakstīšanās, diemžēl..... Mūsdienās tā jau nu gan vairs nav problēma atvērt kontus vairākās bankās, lai dotu iespēju iedzīvotājiem pārskaitīt naudu bez papildu komisijas maksas. Labdien! Cik tālu ir pavirzījies šis jautājums? "Labdien! Mans bērns apmeklē pašvaldības PII "Ābelīte". Rēķinā par bērna ēdināšanu norādīts tikai SEB bankas konts. Lietoju Swedban, tādēļ man katru mēnesi par pārskaitījumu tiek piemērota komisijas maksa. Lūdzu dodiet iespēju bērnu vecākiem norēķināties par bērnu ēdināšanu arī ar citu banku starpniecību, lai katru reizi netiktu piemērota komisijas maksa. Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, jautājums ir nodots PII “Ābelīte” vadībai, lai izvērtētu iespēju iestādei atvērt papildus norēķinu kontu." Labdien! PII "Ābelīte" tika veikta vecāku aptauja par ēdināšanas rēķinu apmaksas kārtību. Rezultātā no 281 PII "Ābelīte" bērnu vecāka, atbildēja (ar parakstu apliecinot savu atbildi) 222 vecāki. Desmit no vecākiem rēķinu labprāt saņemtu e-pastā. Šo jautājumu PII "Ābelīte" iespēju robežās mēģinās sakārtot. Taču tikai viens no vecākiem vēlas saņemt rēķinu "Swedbank". Nākas secināt, ka no aptaujātiem vecākiem, ar apmaksas kārtību ir apmierināts 221 vecāks un nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli.

Labdien! Jautājuma sekmīgai risināšanai Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa aicina Jūs iespējami īsā laika periodā vērsties iestādē pie vadītājas Rutas Ziemeles.

20.02.2017 11:52

Labdien! Vai Kuldīgā vecajā elvī topošais alko outlets atbilst un atbildīs likuma prasībām ņemot vērā netālo skolu atrašanos un nākotnē plānotā multifunkcionālā centra tuvumā kuru apmeklēs skolnieki.

Labdien! Nekustamais īpašums Smilšu ielā 20 atrodas publiskās apbūves teritorijā, kurā paredzēta gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, tajā skaitā tirdzniecības centru, atsevišķu veikalu, tirgu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve. Tas ir privāts īpašums, līdz ar to īpašnieks ir tiesīgs izmantot telpas vai izvēlēties telpu nomnieku pēc saviem ieskatiem un morāles principiem. Savukārt alkoholisko dzērienu tirdzniecības licences izsniegšana ir VID nevis pašvaldības kompetencē.

16.02.2017 13:16

Labvakar! Palasot iepriekš uzdotos jautājumus, negribu stāvēt klusu. Palūkojoties Kuldīgas vēstis jaunajā nr, paveras bēdīgs skats, kārtējo reizi Kabiles pagastā tikai vienīgais organizētais pasākums ir bibliotēkā, to pašu organizē bibliotēkas vadītāja, tad priekš kam jāmaksā kultūras darba organizētājai alga, par kārtējo tukšo mēnesi?! Kas tad ietilpst viņas pienākumos - KRĒSLA DELDĒŠANA?

Labdien! Situāciju komentē Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa. "Pēc definīcijas pagasta kultūras nams (jeb kā Kabilē – Saieta nams) pirmkārt ir nacionālo un lokālo kultūras tradīciju uzturēšanas centrs, kā arī vietējās sabiedrības kopā sanākšanas vieta. Tāpēc kultūras nama vadītājam ir gan saimnieciska rakstura (ar ēkas funkcionēšanu saistīti darba pienākumi – siltums, elektrība, drošība, tīrība, aprīkojums) darba pienākumi, kas saistīti ar infrastruktūras darbības nodrošināšanu un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu, gan administratīva rakstura darba pienākumi, kā iestādes vadīšana, statistikas datu bāzes uzturēšana, tautas mākslas kolektīvu darbības vides nodrošināšana, gan mākslinieciska rakstura pienākumi, kā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība, pagasta iedzīvotāju iesaiste amatiermākslas un radošajā procesā, kā arī kultūras aktivitāšu organizēšana. Kā zināms, Kabilē veiksmīgi darbojas divi deju kolektīvi, vokālais ansamblis, šajā sezonā darbu sācis bērnu deju kolektīvs un mākslas pulciņš. Diemžēl par bezdarbību tas neliecina. Vēl jārēķinās ar to, ka kultūras darba organizators darbojas apstiprinātā budžeta ietvaros, kura lielāko daļu veido infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanas izdevumi un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana. Neskatoties uz to, kultūras darba organizatora pienākums ir arī atbalstīt un sekmēt sabiedrības (indivīda, grupas, kopienas) radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti, tāpēc jebkuram iedzīvotājam ir tiesības nākt pie kultūras darba organizatora vai pagasta pārvaldes vadītāja ar savu iniciatīvu un radošām idejām, lai padarītu interesantāku savas dzīves vietas kultūrvidi."

20.02.2017 13:49

Labdien! Cik tālu ir pavirzījies šis jautājums? "Labdien! Mans bērns apmeklē pašvaldības PII "Ābelīte". Rēķinā par bērna ēdināšanu norādīts tikai SEB bankas konts. Lietoju Swedban, tādēļ man katru mēnesi par pārskaitījumu tiek piemērota komisijas maksa. Lūdzu dodiet iespēju bērnu vecākiem norēķināties par bērnu ēdināšanu arī ar citu banku starpniecību, lai katru reizi netiktu piemērota komisijas maksa. Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju, jautājums ir nodots PII “Ābelīte” vadībai, lai izvērtētu iespēju iestādei atvērt papildus norēķinu kontu."

Labdien! PII "Ābelīte" tika veikta vecāku aptauja par ēdināšanas rēķinu apmaksas kārtību. Rezultātā no 281 PII "Ābelīte" bērnu vecāka, atbildēja (ar parakstu apliecinot savu atbildi) 222 vecāki. Desmit no vecākiem rēķinu labprāt saņemtu e-pastā. Šo jautājumu PII "Ābelīte" iespēju robežās mēģinās sakārtot. Taču tikai viens no vecākiem vēlas saņemt rēķinu "Swedbank". Nākas secināt, ka no aptaujātiem vecākiem, ar apmaksas kārtību ir apmierināts 221 vecāks un nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli.

14.02.2017 09:23

Labvakar! Vai tiešā nav pienācis laiks mainīt kultūras darba organizatori Kabiles pagastā: 1) Viņa nav šī novada cilvēks un viņai ir pilnīgi vienaldzīga Kabiles pagasta kultūras dzīve. 2) Vēlos pajautāt, vai Kabiles pagasta īpašumā esošā aparatūra netiek izmantota privātām vajadzībām? 3) Viņai pasākumu organizēšana beidzas jau jūnija sākumā, kā pati bija minējusi laikrakstam "Kurzemnieks". 4) Viņas attieksme pasākuma organizēšanā arī ir zem katras kritikas. Kā piemēru, varu minēt, eglītes iedegšanas pasākumu, kur bija vēroja pilnīga neorganizētība. Cik diez izmaksāja šī pasākuma organizēšana? 5) Arī netīrība, kas valda kultūras namā ir nepiedodama, to jūs varat apskatīt arī Kabiles domubiedru grupā draugiem.lv? Spoguļi pilnīgi aizmālēti. Šausmas. 6) Lai arī senioru pasākumu organizēšanu neuzņemas Akmentiņas kundze, jo to rīko paši pensionāri par savu biedru naudu. 7) Cik dzirdēts no citu pagastu kultūras organizatoriem Līgo balles un Jaungada balles notiek atbilstošajos datumos, tikai Kabilē tās notiek Jūnija sākumā un Decembra sākumā, jo nav laicīgi sarunājusi muzikantus vai arī pašai jādodas ceļojumā. Un pēc tam sūdzas,ka apmeklētība ir bijusi zem katras kritikas. 8) Arī 18. novembra pasākums tika uztaisīts par tomātu ražas skates noslēguma pasākumu.Vai tas ir normāli...?! Pieprasām Kultūras darba organizatores DEMISIJU!!!

Labdien! Tā kā Kuldīgas novada pašvaldībai un Kabiles pagasta pārvaldei Jūsu minētie fakti nav zināmi, tiem nevar ne piekrist, ne noliegt. Kuldīgas novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa aicina Jūs vērsties personīgi, lai izrunātu radušos jautājumu un mēģinātu tos atrisināt.

07.02.2017 10:59

Labdien! Vai arī 2017.gada Nekustamā īpašuma nodoklim būs atlaide daudzbērnu ģimenēm? Paldies!

Labdien! Arī 2017. gadā daudzbērnu ģimenēm, atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 5. panta (12) daļai, nekustamā īpašuma nodokļa summa dzīvojamai mājai un tai piekritīgai zemei tiek samazināta par 50%. Pie nosacījuma, ja personai, t.i., nekustamā īpašuma īpašniekam vai laulātam šajā adresē ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim vai vairākiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

06.02.2017 10:58

Vai nebūtu laiks Kuldīgā, nu vismaz vecpilsētā, likvidēt sausās tualetes pagalmos un kāpņu telpās un nodrošināt iedzīvotājus ar ūdeni un kanalizāciju. Nu par godu Latvijas 100-gadei vismaz kaut ko cilvēku, ne tūristu priekam izdarīt.

Labdien! Lielākajā daļā Kuldīgas pilsētas teritorijas, tajā skaitā vecpilsētā ir izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālie tīkli, tādējādi vairumam īpašumu nodrošinot iespēju pieslēgties šiem tīkliem. Savukārt lēmuma pieņemšana par pieslēgšanos ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir ēkas īpašnieka/kopīpašnieku kompetencē. Diemžēl, virkne īpašumu joprojām neizmanto šo iespēju. Tāpat mājas īpašnieka/kopīpašnieku kompetencē ir ēkas iekšējo inženiertīklu izveidošana. Kuldīgas vecpilsētā ir vairākas ēkas, kurās finansiālu vai citu iemeslu dēļ ūdensvads un kanalizācija nav ierīkota nemaz vai ir ierīkota tikai daļā no dzīvokļiem, līdz ar to, kamēr visos dzīvokļos netiek ierīkots ūdensvads un kanalizācija, bet iedzīvotāji turpina lietot pagalmos esošās sausās tualetes un nolejamās bedres, tās nevar likvidēt.

03.02.2017 13:47

Laba diena, vēlle uzzinaat, kur Kūldīga vrētu uzrīkot bērniem vasaras nometni. Jaunieši aktīvi nodarbojās ar skeitparku sporta veidiem. Ir nepiesiešama nakts mītne un vēlams arī ēdināšana. Ir kādi varianti, vai varat palīdzēt ar kontaktiem! Paldies Aivars

Labdien! Nometni var organizēt, vadoties pēc MK noteikumiem - http://likumi.lv/doc.php?id=197039 Ir iespējas sarīkot šādu nometni Kuldīgas novada sporta skolas dienesta viesnīcā Virkas ielā 13, lūgums sazināties ar direktoru Agri Kimboru, tālr. 29471416.

03.02.2017 15:14

Labvakar! Vēlējos jautāt, vai pašvaldība to neredz, kas notiek Kabiles pagastā, konkrētāk - kultūras jomā. Pēdējais piliens bija pasākums 21. janvārī, kad koncerta laikā tika atvērti aizkari un tur parādās spoguļi, kas laikam lupatu nekad nav redzējuši. Tad rodas tāds jautājums, ko dara darbinieki, ja pat spoguļus nevar notīrīt. Arī spoguļi, kuri it kā pirkt par Eiropas Fondu naudu, vienreiz jau saplīsa, jo bija atstāti ārā un lielā vēja dēļ sagāzās, kur tad viņi ņēma naudu jauniem?

Labdien! Atbildot uz iesūtīto vēstuli par 21. janvāra senioru deju kolektīva „Kamēr vari” pasākumu, Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālvaldis Bergmanis paskaidroja, ka spoguļi paredzēti deju kolektīvu mēģinājumiem, kuri notiek septiņas reizes nedēļā dažādām vecuma grupām un pēc būtības tiem būtu jāatrodas mēģinājumu zālē nevis uz lielās skatuves. Bet tā kā speciālas mēģinājumu zāles Kabiles pagastā nav, tad spoguļus izvietoja pie skatuves aizmugurējās sienas. Spoguļus neuzstādīja profesionāļi, bet gan paši „Kamēr vari" dejotāji projekta „Darīsim paši” ietvaros, ieguldot gan savu darbu, gan līdzekļus. Kas attiecas uz spoguļu tīrību, T. Bergmanis piekrīt, ka tie koncerta laikā neizskatījās estētiski, par ko ar kluba vadību un apkopēju tika izvestas pārrunas. Spoguļi pārdošanas brīdī bijuši pārklāti ar nezināmu eļļainu aizsargkārtu, kuru noņemt ar parastajiem mazgāšanas līdzekļiem nav bijis iespējams. Tie pēc mēģinājumiem ļoti ātri piesaista putekļus, kurus var redzēt tikai pie īpaši sakombinētām gaismām (skatuves lampas, prožektori). Tāpēc iepriekšējā dienā, gatavojoties pasākumam, tas netika pamanīts.

07.02.2017 10:59

Labdien! Kāpēc Jūs sakāt, ka nav šogad nekas piesaistīts Kuldīgas novadam no deputātu kvotām, ja LNT ziņās pat dzirdēju, ka Nacionālā apvienība ir piesaistījusi naudu projektiem Kuldīgā. Kā tad tur īsti ir?

Labdien! LR Saeimas pārstāvis apstiprināja, ka, lemjot par 2017. gada valsts budžetu galīgajā lasījumā, nauda novirzīta arī Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” - „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijas darba grupas priekšlikumiem piešķirt finansējumu biedrībai "Labākai ikdienai" Kuldīgas Svētās Annas baznīcas Latvijas ģerboņa atjaunošanai sienā (3000 EUR) un “airsoft” ieroču iegādei Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljonam Kuldīgā (6177 EUR). Kuldīgas novada pašvaldība ir informēta par finansējuma piešķiršanu, taču vēl nav saņēmusi oficiālu apstiprinājumu par to.

09.02.2017 15:24

Labdien pilsētas kungi un dāmas.Patreiz pilsētā notiek aktīva veco koku zāģēšana un vainagu veidošana,Vai šajā plānā ir arī trīs pāraugušās un neestētisku skatu veidojošo ābeļu likvidēšana Pētera ielā pie pieminekļa izsūtītajiem uz Sibīriju.Cerībā uz sapratni.Paldies.

Labdien! Apstādījumu uzraudzīšanas komisija 2. februārī apsekoja represēto piemiņas vietu Pētera ielā 10, Kuldīgā un pieņēma lēmumu par ābeles nozāģēšanu, kas zaudējusi pievilcību kopējā ainavā. Apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdots uzdevums nozāģēt ābeli un palikušajām ābelēm sakopt vainagus, izzāģējot sausos zarus.

06.02.2017 15:59

Labdien. Skolēniem visās klasēs ir brīvpusdienas. Vai nav domāts arī bērnudārzos nodrošināt brīvpusdienas?

Labdien! Paldies par jautājumu. Kuldīgas novada pašvaldība pakāpeniski turpina īstenot brīvpusdienu programmu. No 2017. gada 1. septembra brīvpusdienas saņems arī piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

27.01.2017 08:25

Labdien! Vēlējos pajautāt vai ir parādījusies kāda cerība, ka BJC varētu būt bērniem sporta deju nodarbības? Paldies!

Labdien! Šajā mācību gadā neviens pedagogs nav iesniedzis pieteikumu par sporta deju programmas saskaņošanu un realizāciju. Šobrīd arī finansējums, kas paredzēts interešu izglītības pedagogu atalgojumam, nav paaugstinājies. Tas nozīmē, ka, lai varētu piesaistīt jaunas programmas, ir jāatsakās no kādas līdzšinējās. Pavasarī notiks interešu izglītības komisijas kārtējā sēde, kurā tiks lemts par prioritātēm nākamajam mācību gadam un, iespējams, tieši sporta dejas varētu būt viens no pulciņu veidiem, kuru vajadzētu aktualizēt. Aicinu arī Jūs, ja ir zināms kāds pedagogs, kura izglītība atbilst MK noteikumiem par pedagogam nepieciešamo izglītību, un, kurš būtu ļoti jauks sporta deju skolotājs, informēt mūs e-pastā jauniešucentrs@kuldiga.lv, vai ierasties personīgi Bērnu un jauniešu centrā 1905. gada ielā 10.

17.01.2017 15:08

Labdien! Mans bērns iet 1. klasē un vēlētos iet vieglatlētikas treniņos, bet sporta skola jau no rudens jaunus audzēkņus neuzņem, jo esot ļoti liela grupa un klāt vairs neņemot. Tāpēc gribu jautāt kur lai bērns sporto? Vai tiešām Kuldīgā nav treneru vai kāda cita problēma? Manuprāt arī nav normāli, ka grupa ir tik liela, ka bērns pie sportošanas netiek un sporta nodarbībā pārsvarā tiek spēlētas spēles!

Labdien! Kuldīgas novada sporta skola strādā pēc LR MK noteikumiem Nr. 1036, kuros ir noteikts cik audzēkņu drīkst būt vienā grupā. Esošajiem vieglatlētikas treneriem mācību - treniņu grupas ir piepildītas, bet sporta skola vienmēr ir centusies rast risinājumus, lai bērns tiktu iesaistīts sporta nodarbībās. Aicinā Jūs vērsties pie Kuldīgas novada sporta skolas direktora vietnieces mācību darbā Sailas Jansones, lai risinātu šo problēmu. Informēju, ka treneru skaits vieglatlētikā novadā ir nepietiekošs, tādēļ plānots, ka ar 2017. gada 1. septembra darbā tiks pieņemta jauna vieglatlētikas trenere, LSPA absolvente.

17.01.2017 11:27

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.