Jautājiet mums

Labdien! Man ir jautājums par Kuldīgas pārtikas tirgu! Man bija nepatīkams pārsteigums, ka ir aizvērts Kuldīgas maizes ceptuves veikaliņs! Vietā būšot Gobzema strausu izstrādājumi! Kas šo lēmumu pieņēma un vai tiešām godprātīgi tika izvērtēts, kura produkcija ir vairāk pieprasīta, Kuldīgas maizīte vai dārgie strausu izstrādājumi? Ne pircēju ne tirgotāju vēlmes laikam tur netiek ņemtas vērā! Tādas ekskluzīvākas preces tak var tirgot pustukšajā Kuldīgas labumu veikalā!

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 29. jūnijā no SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" valdes locekļa Dāvida Šternberga saņēma iesniegumu, kurā teikts, ka sakarā ar SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" struktūrvienības Kuldīgas tirgū likvidāciju, lūdz pārtraukt telpu nomas līgumu ar 2017. gada 30. jūniju. Savukārt iesniegums no kāda cita tirgotāja nav saņemts. Kuldīgas tirgū vietu ir pietiekami ikvienam tirgoties gribētājam, aicinām pieteikties."

03.07.2017 08:52

Labdien! Kur var iepazīties ar izveidoto V. Plūdoņa vidusskolas direktora amata kandidātiem?

Labdien! Uz Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu konkurss tiks rīkots ne ātrāk kā nākamā gada sākumā.

30.06.2017 10:54

Kāpēc uz Pagastu pārvalžu apvienības vadītāja amatu nav izsludināts konkurss? Vai desu tirgošana Kalnciema tirgū kopā ar Pēteri dod priekšrocības ieņemt jebkuru labi apmaksātu amatu pašvaldībās iestādē?

Labdien! Normatīvie akti nenosaka, ka uz šādu amatu obligāti rīkojams konkurss. Apstiprinātā “Kuldīgas novada pagastu apvienības” vadītāja Agnese Buka vairākus gadus ir veiksmīgi vadījusi Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldi. Viņai ir atbilstoša izglītība, zināšanas, pieredze, kā arī izpratne par pagastu iedzīvotāju vajadzībām. Agnese Buka ir vadītāja ar augstu atbildības sajūtu, darba spējām un iejūtīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Vēlam viņai veiksmi darbā ar mūsu novada pagasta pārvaldēm!

30.06.2017 14:35

Paldies par skaisti nopļautajām ceļmalām Gudenieku pagasta ceļiem. Vēlējos zināt, kādiem uzņēmumiem tika lūgts šis pakalpojums, kādas cenas tie piedāvāja un kurš no uzņēmumiem bija vislētākais un kas darbus veica, jo mājaslapā www.gudenieki.lv informāciju neatrodu.

Labdien! Gudenieku pagasta pārvaldes vadītāja Daina Bērende izsaka pateicību par pamanītajām nopļautajām ceļmalām. Viņa informēja, ka, aptaujājot vietējos zemniekus un uzņēmējus, šo pakalpojumu sniedza Gudenieku pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņkalni". Ar pakalpojuma kandidātiem un piedāvātajām cenām var iepazīties pagasta pārvaldē.

04.07.2017 05:31

Sveicināti. Pagājušajā gadā pašvaldība iznomāja sev piederošu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62500010167 (Lieknes, Gudenieku pag.). Tika nozāģēti simtgadīgi koki un tiek aizbērts dīķis, kaut pēc nomas līguma nekādus būvdarbus minētajā zemes gabalā nomnieks veikt nedrīkst (tika un tiek iznīcināti ainavu elementi). Jautājums, kas veic šos darbus, un kādas atļaujas no pašvaldības ir jāsaņem, lai šādus darbus veiktu. Svarīgi, uz šī paša zemes gabala atrodas aka, no kuras dzeramo ūdeni ņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Krasti" iedzīvotāji, starp kuriem ir vairāki bērni. Un šī ir vienīgā ūdens ņemšanas vieta minētajai mājai. Pirms mēneša gar pašu aku lauks tika nomiglots (ar tā saukto Raudapu) un šobrīd uzarts. Aizsargjoslu likuma 9.pants nosaka, ka ap ūdens ņemšanas vietām tiek noteikta stingra režīma aizsargjosla. Vai ir veikti aprēķini, ka šai akai nav nepieciešama aizsargjosla, vai varbūt zemes nomātājs par saviem līdzekļiem izbūvēs līdzvērtīgu aku īpašumā "Krasti", jo šādus darbus veikt no pašvaldības budžeta vai KKP budžeta nebūtu ētiski, jo apstākļus pasliktinājis ir tieši zemes nomnieks. Kāda ir Gudenieku pārvaldes vadītājas un Kuldīgas novada deputāta A.Bieranda atbildība.

Labdien! 2017. gada 1. martā Apstādījumu uzraudzīšanas komisijā skatīts jautājums un izsniegta atļauja koku nozāģēšanai īpašumā “Lieknes”, Gudenieku pag. Norādītājā īpašumā netika konstatēti vērtīgi koki, kurus būtu nepieciešams saglabāt. Attiecībā uz dīķa aizbēršanu norādām, ka minētajā īpašumā nav reģistrēta ūdenstilpe un pat, ja tur ir bijusi ūdens krātuve, kura ir aizbērta, tad tā nav bijusi hidrobūve normatīvo aktu izpratnē, kuras likvidēšanai nepieciešama saskaņošana un nomnieks ir veicis pasākumus, lai varētu realizēt nomas līgumā noteiktās tiesības - veicis nepieciešamos pasākumus, lai izmantotu zemi lauksaimniecībai. Attiecībā uz ūdens ņemšanas vietu, atbilstoši gan Aizsargjoslu likuma 9. panta otrā daļa, gan 23.01.2004. MK noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 5. punkts nosaka, ka ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

11.07.2017 13:57

Labdien!Sakiet lūdzu kas tad īsti notiks ar vecās slimnīcas korpusiem un kad sāksies būvniecība??

Labdien! Viens no vecās slimnīcas korpusiem Kalpaka ielā 1 nodots Izglītības ministrijas pārziņā un tiks rekonstruēts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) vajadzībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām interesēties KTTT. Savukārt korpusam Kalpaka ielā 4 šobrīd notiek aktīva būvprojekta izstrāde, kas turpināsies līdz 2017. gada beigām, taču būvniecības uzsākšana provizoriski tiek plānota 2018. gada būvniecības sezonā. Šajās telpās plānots izveidot Kuldīgas Mākslas un radošo klasteri ar Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli.

30.06.2017 11:00

Sveiki! Kad tiks pabeigts Sporta skolas peldbaseins?

Labdien! Noslēgtais līgums ar SIA “Abora” paredz būvdarbu pabeigšanu šī gada 17. jūlijā. Pēc būvdarbu pabeigšanas būs jāsakārto dokumentācija un jāaprīko rekonstruētās un no jauna uzbūvētās telpas. Šobrīd notiek pārrunas ar būvdarbu veicēju par iespējamo Sporta skolas un baseina oficiālo atklāšanas datumu. Vēlamies uzsvērt, ka objektu ekspluatācijā pieņems Būvniecības valsts kontroles birojs, kā arī, pēc izmaiņām Būvniecības likumā, šādas būves pieņemšana ekspluatācijā ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Domes vadība šodien apmeklēja būvobjektu un pārliecinājās, ka būvdarbi objektā strauji tuvojas noslēgumam. Sporta zāle ir pilnībā rekonstruēta, lielā un bērnu baseina flīzēšana pabeigta, praktiski gatava ir sāls istaba, pabeigti pagalma labiekārtošanas un citi darbi.

30.06.2017 11:27

Labdien! Vai ir iespējams daudzviet Kuldīgāš salikt guļošos policistus, jo ceļa zīmes vienai braucēju daļai neko nenozīmē!Piemēram Vakara ielā nav gājēju celiņi, bet tur tiešām staigā daudz iedzīvotāji. Daudziem braucējiem šajā mazajā posmiņā ļoti patīk "gonkot". Tad vel ir uzradies jauns autoserviss Grants un Vakara ielas stūrī, un arī viņi laikam iemēģinot mašīnas stāvokli mēdz uzgonkot pa mazajām ieliņām! Manuprāt Kuldīgā visur varētu ierobežot ātrumu uz 30 km.

Labdien! Paldies par ierosinājumu. Šāda rakstura jautājumi tiek izskatīti Kuldīgas novada Domes transporta komisijā. Aicinām Jūs sagatavot un iesniegt iesniegumu iepriekšminētajai komisijai ar skaidrojošu un/vai pamatojošu informāciju un vēlamajām ātruma slāpētāju izvietošanas vietām.

29.06.2017 16:32

Labdien! Cik ilgi vēl laukumā pie Aizputes un Mucenieku ielas krustojuma uzturēsies atrakciju parks? Jāsaka - gaidām, kad tas beidzot aizbrauks!

Labdien! Atrakciju pārstāvis informēja, ka šodien, 29.06.2017., atrakciju pakalpojums pārtraukts un uzsākta atrakciju demontāža.

29.06.2017 09:08

Labdien! Lasīju, ka tiks asfaltēts Vienības ielas neasfaltētais posms. Vai tas nozīmē, ka tiks asfaltēts arī Vienības ielas beigu posms no Ganību ielas līdz Jelgavas ielai?

Labdien! Šogad plānots noasfaltēt posmu no Kuldīgas 2. vidusskolas līdz krustojumam ar Rūpniecības ielu.

27.06.2017 09:50

Labdien, staigājot pāri Jaunajam tiltam, jau kādu laiku pamanu, ka uzreiz aiz tā (pa labi Putnudārza pusē eglītēs) kāds cūcisks radījums ir izkrāvis atkritumu maisus. Šie maisi tur jau stāv pāris nedēļas. Vai tiešām komunālie servisi tos nevar aizvākt? Pēc kāda laika šie maisi sabirs, un tad atkritumi būs pa visu grāvi. :(

Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Paldies iedzīvotājiem par vērību! Atkritumus savāksim."

21.06.2017 08:54

Labdien! Vai pašvaldība nevarētu sakopt/iztīrīt Putnu dārzā, starp Avotu, Rožu un Saules ielu esošo dīķi? Tas ir aizaudzis, netīrīts un sācis smakot.

Labdien! Paldies par sniegto informāciju! Izvērtēsim iespējas sakārtot šo teritoriju.

20.06.2017 16:59

Labdien! Kas noticis Kuldīgas pilsētas laukuma online kamerai, ka nestrādā jau kādu laiciņu?

Labdien! Online kamera Pilsētas laukumā diemžēl savu laiku ir nokalpojusi, tāpēc šobrīd tiešraide no Pilsētas laukuma nav pieejama. Ir pasūtīta jauna kamera, tiklīdz tā tiks saņemta, tiešraidi atjaunosim.

21.06.2017 09:32

Labdien! Vai varētu nopļaut zāli taciņas malās, kas ved no Priežu ielas uz Gravas ielu, jo zāle līdz vēderam izaugusi? Kas vispār apsaimnieko to zemi?

Labdien! Paldies par norādījumu! Informācija nodota komunālajam dienestam, teritorija tiks sakopta.

20.06.2017 14:22

Labdien! Kad sāksies Jelgavas ielas rekonstukcija? Vai nebija runas, ka tā notiks jau maija beigās?

Labdien! Iepirkumā iesniegtie pretendentu piedāvājumi tika atvērti tikai 18. maijā, un šobrīd notiek intensīva piedāvājumu vērtēšana. Ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteiktās pretendentu tiesības, ir grūti pateikt, kad varētu sākties ielas būvniecība, jo pēc uzvarētāja pasludināšanas pretendentiem ir tiesības apstrīdēt komisijas lēmumu.

20.06.2017 13:59

Kad beidzot tiks pabeigti būvdarbi Dārzniecības ielā? Ielas segums sabojāts, uz Veckuldīgu jābrauc pa apvedceļu. Tas nav pats ērtākais risinājums. Līgumu par darbiem tak parakstīja vēl pagājušajā gadā un solījumi bija par būvdarbiem, kas neilgs ilgāk par pusgadu, bet nu jau ir krietni vairāk laiks pagājis un darbiem vēl galu neredz.

Labdien! Līgums ar pilnsabiedrību SC&I tika parakstīts 2016. gada 16.novembrī. Ceļu būvniecībai šis gada laiks ir nepiemērots, tāpēc, lai varētu kvalitatīvi realizēt projektu, tika noformēta tehnoloģiskā pauze. Šādu pārtraukumu pieļauj arī līguma nosacījumi. Būvdarbi tika atsākti 2017. gada 27. martā, un pēc līguma nosacījumiem buvniekam ir doti 6 mēneši visu būvdarbu pabeigšanai. Šobrīd līguma izpildes termiņš ir š. g. 27. septembris. Dārzniecības ielas segums tika demontēts, kā to paredzēja būvprojekta būvniecības apjomi. Apbraucamo ceļu pa Virkas ielu būvniekam ir pienākums regulāri apkopt un uzturēt braucamā kārtībā. Līdz šim tas tā tiek arī darīts. Šie ir vērienīgi darbi un līdzekļi, kas tiek ieguldīti konkrētajā pilsētas daļā. Aicinām būt saprotošiem un pacietīgiem, jo jau pavisam drīz pilsēta iegūs vēl vienu labi sakārtotu ielu un pilsētas daļu.

19.06.2017 08:54

Sveiki, Vēlējos uzzināt konkursa " Kuldīgas suvenīri " rezultātus!

Labdien! Rezultāti tiks paziņoti nākamajā nedēļā, sazinoties ar katru dalībnieku individuāli uz viņu norādītajiem kontaktiem, kā arī publicēti pašvaldības mājaslapā.

14.06.2017 14:09

Sveiki! Sakiet lūdzu kas kontrolē KKP tieksmi tērēties un vai tiešām nepieciešama tik dārga iekārta zāles pļaušanai jo iespējams ir lētākas un nebūt sliktākas.Turklāt šis uzņēmums jau izsenis ir slavens ar saviem pārlieku lielajiem tēriņiem par kuriem bijušas ne mazums asas diskusijas pašvaldības domē.

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" iepazīstas ar tirgus piedāvājumu, lai atrastu labāko risinājumu, kas atvieglotu stāvo nogāžu pļaušanu. Tādu Kuldīga ir daudz. Līdz šim to dara mūsu cilvēki, kas tiek iesieti trosēs, un ar trimmeriem mēģina šīs ārkārtīgi stāvās nogāzes nopļaut. Tas ir bīstami darbiniekiem un arī kvalitāti, kādu Kuldīga ir pelnījusi, šādi ir ārkārtīgi sarežģīti nodrošināt. Tiek izskatīti dažādi risinājumi, šis ir tikai viens no plašā klāsta. Šāda veida pārmetumiem nav nekāda pamatojuma."

13.06.2017 11:07

Labdien! Kad Virkas rajona iedzīvotāji varētu sagaidīt Lapegļu ielā apgaismojumu un gājēju ietvi, lai droši varētu pārvietoties?

Labdien! Ietves un apgaismojuma izbūve Lapegļu ielā no Virkas ielas līdz Piltenes ielai ir viens no objektiem, kuru nākotnē plānots izbūvēt, taču, šī gada budžetā, to neizdevās iekļaut. Noteikti izvērtēsim iespēju realizēt šo objektu, gatavojot nākamo gadu budžeta prioritātes.

12.06.2017 14:57

labdien gribeju jums pajautat vai jus nezinat kas kuldiga mekle lai pieskatit apsaimniekot maju 28857860 ja ir tad zvaniet

Labdien! Pēc Jūsu jautājuma nav īsti saprotams, vai vēlaties īpašumu pieskatīt/apsaimniekot, jeb meklējat kādu, kas īpašumu pieskatītu. Aicinām Jūs izvietot sludinājumu laikrakstā "Kurzemnieks" (tālr. 63324881).

05.06.2017 13:11

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.