Jautājiet mums

Labdien! Daudzu Kabiles iedzīvotāju vārdā vēlos izteikt pateicību Kuldīgas novada Domei par veiktajām reorganizācijām pašvaldības darbā!Ar cerībām raugāmies nākotnē un gaidam tikai pozatīvas pārmaiņas! Paldies!!!

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

02.10.2017 10:28

Labdien! Kad tiks savests kārtībā ceļš uz Rumbeniekiem" Veldzē? "Dotajā brīdī tur vispār nav iespējams pārvietoties.

Labdien! Ceļš uz Rumbenieku ciemu “Veldze - piemineklis” tika nogreiderēts tiklīdz to ļāva laika apstākļi. Šodien uz konkrēto ceļa posmu vedīs grants materiālu seguma papildināšanai.

26.09.2017 07:31

Vai Kuldīgas novada pašvaldība ir iesaistījusies IKVD īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība plāno iesaistīties Jūsu nosauktajā projektā. Pašreiz tiek gatavota un apkopota informācija, kas nepieciešama, lai uzsāktu dalību projektā. Ja Jums rodas papildus jautājumi saistībā ar šo projektu, lūdzam Jūs sazināties ar Izglītības nodaļas projektu speciālisti Santu Japeniņu (santa.japenina@kuldiga.lv).

26.09.2017 08:32

Labdien! Paldies Kuldīgas novada Domei par atbalstu skolēniem, kuri, lai nokļūtu mācību iestādē (vienīgi - Kuldīgas novada robežās!!!), var izmantot sabiedrisko transportu bez maksas! Tas tiešām ir atbalsts, īpaši, ja ģimenē ir 3 un vairāk skolnieki! Vienīgi neizpratnē esmu par to, kāpēc Dome neatbalsta tos mūsu novada skolniekus, kuri izglītību turpina (vidējo profesionālo vai obligāto vispārējo), ārpus novada robežām? Kāpēc šie bērni, kuri tomēr ir deklarēti un faktiski pieskaitāmi Kuldīgas novadam, tiek tā, gribas teikt, diskriminēti? Zinu, ka Domes izstrādātā atbalsta sistēma ir ar mērķi, lai Kuldīgas novada skolas būtu bērnu piepildītas, taču, ko darīt, tad, ja bērns par savu nākotnes profesiju ir izvēlējies tādu, kuru mūsu novadā nevar apgūt? Uzskatu, ka tas ir netaisni un sistēma jākoriģē. Vairums jauno speciālistu, kuri izglītību ieguvuši citu novadu profesionālajās vidusskolās atgriežas Kuldīgā un dod šeit savu profesionālo pienesumu. Vēlētos, lai Kuldīga arī viņiem dod savu atbalstu, vismaz sedzot ceļa izdevumus no mājām uz skolu un atpakaļ. Vai būtu iespējams jaunajā budžetā rast līdzekļus manis pieminētajā gadījumā par ceļa izdevumu segšanu Kuldīgas novadā deklarētajiem skolēniem, kuri izglītojas citu novadu prof. vidusskolās vai vispārējās izglītības iestādēs? Paldies!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai audzēkņi un viņu vecāki izvēlētos mācīties skolās, kuras atrodas novada teritorijā. Tajā pašā laikā esam gatavi izskatīt iespēju piešķirt transporta kompensāciju novadā deklarētiem audzēkņiem, ja viņi ir izvēlējušies apgūt profesiju, kuras apguve nav iespējama Kuldīgas novadā. Lūdzam ar iesniegumu vērsties Kuldīgas novada pašvaldībā. Papildus informējam, ka braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldība var attiecināt tikai uz braucieniem Kuldīgas novada teritorijā, kas ir noteikts ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu.

02.10.2017 05:42

Labdien! Kad beidzot būs gatavs peldbaseins?

Labdien! Būvdarbi ir praktiski pabeigti, vēl turpina uzstādīt apgaismes ierīces, telpas aprīko ar mēbelēm. Paralēli tiek kārtota būvdarbu dokumentācija, lai saņemtu nepieciešamos atzinumus no atbildīgajām institūcijām – paredzams, ka tos saņems līdz septembra beigām. Oktobrī norisināsies saskaņošanas process Valsts būvniecības kontroles birojā. Ceram, ka novembrī baseins varēs vērt durvis pirmajiem apmeklētājiem. Aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem.

18.09.2017 13:59

Labdien vai nevarētu rast iespēju un noregulēt spoguli Torņa un Šaurās ielas krustojumā kurš jau vairākus gadus jau nepilda savu funkciju.

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Informācija ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izpildei.

19.09.2017 11:38

Labdien! Pēc kādiem principiem Kuldīgā tiek iedalītas vietas bērnu dārzā? Kā var vienas ģimenes 2 bērnus ielikt katru savā bērnudārzā cienu Ābelītē otru Bitītē. Ne visām ģimenēm ir automašīnās. Kā lai no rīta paspēj abus bērnu laicīgi nogādāt izglītības iestādē? Kāda jēga aizpildot bērnudārza pieteikumu norādīt vai ģimenē ir vecāki bērni un kuru dārziņu viņi apmeklē, ja tas netiek ņemts vērā.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi (Nr.2011/30) paredz, ka vietas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) tiek piešķirtas rindas kārtībā, un, ja tas iespējams, tiek piedāvāta vieta deklarētajai dzīves vietai tuvākajā pirmsskolas izglītības iestādē vai ņemot vērā vecāku iepriekš izteikto vēlmi. Ja deklarētajai dzīves vietai tuvākajā PII vai vecāku izvēlētajā PII brīvu vietu nav, tad piedāvā vietu tajā PII, kurā ir brīva vieta rindas kārtībā. Papildus informācijai lūgums sazināties ar Izglītības nodaļas speciālisti V. Krauzi, tālrunis 63322238; mob. 27842333.

19.09.2017 11:25

Labdien! Lietus laikā Priežu un Kraujas ielas krustojumā rodas nepārvarama peļķe, ko nevar izbrist bez gumijas zābakiem vai nevarētu kaut kā atrisināt šo problēmu?

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Informācija ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi''.

26.09.2017 06:54

Labdien! Lūgums izskatīt iespēju uzstādīt spoguli uz Upes ielu, pretī iebrauktuvei Upes ielas 1.,3. māju pagalmā, jo izbraucot no pagalma ir ļoti grūti (pat neiespējami) pārliecināties par satikses drošību, neizbraucot uz ielas.

Labdien! Jautājums par spoguļa uzstādīšanu uz Upes ielas tiks iekļauts nākošās Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēdes darba kārtībā. Par sēdes laiku informēsim Jūs atsevišķi.

13.09.2017 06:38

Labdien! Vai ir kāda cerība, ka kādreiz tiks noasfaltēta Ķelšu ielas grants seguma ielas daļa? Lietus laikā nav iespējams pa šo ielu pārvietoties dubļu nesabristiem apaviem. Vietām nav novadgrāvju un iela pilna ar ūdeni. Pie ielas tuvāko māju logi un sienas tiek apšļāktas ar dubļiem no garāmbraucošo automašīnu riteņiem. Vai šīs ielas iedzīvotāju rakstisks iesniegums varētu būt par pamatu, lai budžetā tiktu ieplānotas izmaksas ielas noasfaltēšanai?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība Jūsu pieminētajam ielas posmam nākamajā gadā plāno veikt dubulto virsmas apstrādi ar bitumena emulsijas un šķembu maisījumu.

18.09.2017 13:21

Labdien! Vai ielu slaukāmā mašīna "Vallija" nevarētu notīrīt asfaltēto ielu posmus Tīruma, Kraujas un Priežu ielās, jo no grantētās ielas posma sanesta grants un smilts uz asfalta? Un vēl, arī šeit pat, pie daudz dzīvokļa mājas atkritumu tvertnēm lietus laikā parasti izveidojas ļoti liela peļķe, kuru ar sausām kājām nav iespējams apiet, vai nevarētu kaut kā atrisināt šo problēmu?

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: “Paldies par informāciju, tuvākajā laikā asfaltu noslaucīsim. Taču jārēķinās, ka mitrā laikā grants un smilts arī vairāk tiek sanesta uz asfalta. Savukārt atbildot par laukumu pie atkritumu tvertnēm, aicinām iedzīvotājus par šo problēmu informēt sava nama apsaimniekotāju, jo remontdarbi tiek veikti saskaņā ar iedzīvotāju lēmumu. Ja iedzīvotāji vienojas savā starpā un grib to darīt, tad apsaimniekotājs to izpilda.”

08.09.2017 06:48

Labdien, kur iespējams uzzināt vai ēkai vecpilsētā ir izveidota krāsu pase un kāda ir noteiktā fasādes krāsa?

Labdien! Kuldīgas mājaslapā http://www.kuldiga.lv/lv/kuldiga/kuldigas-vecpilseta/normativi-izpetes-datu-bazes/izpetes#arhitektoniskās-inventarizācijas zem sadaļas Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizācija – arhitektoniskās inventarizācijas, ir pieejamas fasāžu krāsojumu inventarizācijas. Ja ēkai nav veikta fasāžu krāsojumu inventarizācija, tad nepieciešams izstrādāt ēkas fasāžu krāsu pasi, veicot krāsojumu zondāžu, kuru izstrādājis restaurators vai arhitekts. Krāsu pasi nepieciešams iesniegt saskaņošanai Būvvaldē.

08.09.2017 06:21

Labdien, vēlējos noskaidrot, vai ir iespējams, un ja ir, tad kas būtu nepieciešams darīt, lai paplašinātu dzīvokli, privatizētu, bet atrodas pašvaldības ēkā, jumta stāvā, ja teorētiski telpa ap dzīvokli to atļautu. ēka atrodas Jelgavas iela 54

Labdien! Ēka, Jelgavas ielā 54 ir kopīpašums, kurā atrodas pašvaldības dzīvokļi. Nepieciešams sazināties ar arhitektu, kas izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju, dzīvokļa paplašināšanai. Pirms sniegt Jums detalizētāku informāciju, nepieciešams izskatīt īpašumtiesību apliecinošus dokumentus (zemesgrāmatu un ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu), jo ja paplašinot dzīvokli tiek skartas kopīpašuma domājamās daļas, tad nepieciešams skaņojums ar visiem ēkas kopīpašniekiem. Neskaidrību gadījumā gaidīsim Jūs Būvvaldes pieņemšanas laikos!

06.09.2017 13:23

Labdien! Priecājos par esošajām skaistajām ielām Kuldīgā kā arī bija liels prieks par plānotajiem ielas pārbūves darbiem Dārzniecības ielā, jo pie zirgu staļļiem katru gadu bija jālauž auto bedrēs, kuras uz ielas regulāri veidojās. Šobrīd jau vairākus mēnešus no pavasara ir jābrauc pa vēl sliktāku ceļu - apvedceļu. Iepriekš izlasīju, ka darbus Dārzniecības ielā pabeigs 27.septembrī, bet nupat ir uzrakstīts, ka būvniecību pabeigs tikai 31.oktobrī. Termiņi tiek nebeidzami pagarināti un par iedzīvotāju interesēm neviens neinteresējas. Vai tas ir normāli? Vai tad būvdarbus nevarēja pabeigt tajā projekta daļā, kur pie pilsētas robežas uzbūvēta jauna iela, kurā mēnešiem nekas netiek darīts un brauktuves segums netiek būvēts? Cik ir braukts garām darba laikā, ielas būvdarbi nenotiek īpaši aktīvi un iesaistīto darbinieku daudzums izskatās ļoti mazs. Objektā nav nekādas steigas. Būvnieks necenšas neko ātrāk pabeigt, bet pašvaldība tik pagarina termiņus. Ko iedzīvotājiem iesākt? Turpināt lauzt auto pa to briesmīgo apbraucamo ceļu un klusējot samierināties ar šādu absurdu situāciju? Vai tiešām plānot un organizēt darbus neviens nav mācījies? Vai tiešām tas ir normāli? Kad beidzot tiks kaut kas reāli darīts nevis tikai uzrakstīta kārtējā informācija par mistisku termiņu pagarinājumu?

Labdien! Vēlamies informēt, ka apbraucamais ceļa posms ir Virkas ielas posms līdz Dārzniecības ielas krustojumam. Šis ceļa segums pirms būvdarbu uzsākšanas bijis sliktā kvalitātē, tāpēc posms transporta kustībai tikusi slēgta. Būvprojekts paredzēja pilnībā slēgt Dārzniecības ielu, kura rezultātā radās nepieciešamība atvērt transporta kustību Virkas ielas posmā līdz krustojumam ar Dārzniecības ielu. Ievērojami palielinoties transporta plūsmai pa apbraucamo posmu, ceļa segums, likumsakarīgi, palika arvien sliktāks. Būvnieks regulāri ir veicis apbraucamā ceļa uzturēšanas darbus, turklāt nesen vēl šajā posmā atsevišķās vietās tika uzbērta papildus planējamā kārta. Grants ceļa uzturēšanas darbi ir lielā mērā atkarīgi no laika apstākļiem, jo greiderēšanas darbus nevar veikt, ja ilgstoši nav bijuši nokrišņi, kā arī to nevar darīt, ja ilgstoši ir lijis. Tāda situācija kāda ir bijusi uz apbraucamā ceļa posma nav unikāla, identiskas situācijas ir uz lielākās daļas grants seguma ceļiem. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums šoreiz ir bijis saistīts ar trešās personas (SIA "Stiga RM") lūgumu atļaut lietot daļu Meistara ielu un Dārzniecības ielas posmu no Ventspils ielai līdz Meistaru ielai sakarā ar ražošanas ēkas celtniecību. Papildus tam, būvniecības laikā tika atklāti vairāki gruntsūdens avoti, kas būvdarbu izpildes termiņu ir ietekmējušas. Avotu esamību, konkrēti atklātajās vietās, nav bijis iespējams atklāt projektēšanas stadijā. Šādas situācijas ceļu būvniecībā ir regulāras. Dotajā brīdi objektā visi apakšzemes komunikāciju pārbūves un izbūves darbi ir pabeigti, kā arī būvnieks ir pieaicinājis papildus brigādes un šobrīd objektā notiek aktīvi ceļa seguma, ietvju u.c. būvniecības darbi. Aicinām būt saprotošiem un iecietīgiem, jo termiņš ir nolikts līdz 2017. gada 8. novembrim, pēc kura visi darbi šajā objektā tiks pabeigti.

12.09.2017 13:07

Labdien! Sakiet lūdzu cik ilgi vēl paredzēts remonts Dārzniecības ielā? Ceļš gar ventmalu lietus dēļ kļūst ar katru mirkli nebraucamāks baidos ka drīzumā tas vairs vispār nebūs izbraucams.

Labdien! Būvdarbu izpildes termiņš uz doto brīdi ir noteikts līdz š.g. 31.oktobrim. Uz doto brīdi faktiski ir pabeigti darbi pie komunikāciju izbūves visā objektā. Šobrīd tiek veikti konstrukciju un bortu izbūves darbi, kam paralēli notiek arī bruģēšanas darbi gan ietvēm, gan brauktuvēm. Ņemot vērā darba izpildes plānu, Dārzniecības iela tiks atvērta braukšanai tuvu būvdarbu izpildes termiņam, jo vispirms jāpabeidz ielas seguma izbūve Dārzniecības ielas posmā no Ventspils ielas līdz Siltumnīcu ielai. Apbraucamā ceļa segums tiek regulāri apsekots un arī būvnieks līdz šim ir regulāri veicis ceļa uzturēšanas darbus. Apbraucamā ceļa kvalitāte, tāpat kā tas ir ar jebkuriem grants seguma ceļiem, pagājušajā nedēļas nogalē būtiski ir pasliktinājusies lielo nokrišņu dēļ. Tiklīdz laika apstākļi to pieļaus, apbraucamā ceļa segumam tiks veikti kārtējie uzturēšanas darbi.

04.09.2017 14:21

Labdien! Vēlos noskaidrot vai ir iespējams internetā atrast informāciju par visām Latvijas pirmsskolām, gan valsts, gan privātajām- adrese, e-pasts.

Labdien! Informācija par Latvijas pirmsskolām ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas oficiālajā mājaslapā. Hipersaite: http://www.izm.gov.lv/lv/search?q=Pirmsskolas+izgl%C4%ABt%C4%ABbas+iest%C4%81%C5%BEu+kontaktinform%C4%81cija

29.08.2017 13:28

Vai Kuldīgā ir bēbīšu skola?

Labdien! Kuldīgā notiek atbalsta grupa vecākiem ar mazuļiem (0 – 2 gadi), jeb “bēbīšu skoliņa” “Sargeņģelis”. Dalība vecāku grupās “bēbīšu skoliņā” ir bezmaksas, taču par vēlmi iesaistīties, paziņot iepriekš: Vinetai (27020742 vai e-pastā vineta.brudere@kuldiga.lv) vai Ingai (28325904, 63322626 vai e-pastā ingamalniece@inbox.lv). Nodarbības notiek katru otro piektdienu no 11.00 līdz 13.00. Vēl Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” aicina māmiņas uz māmiņu klubu. Satikšanās notiek katru pirmdienu, no 11.00. līdz 12.00. Pieteikties un informāciju var saņemt pa tālr. 28325904 Inga Mālniece. Nodarbības notiek Liepājas ielā 37, 1. stāvā (ieeja no sētas puses), kamēr Sociālā dienesta ēkai, Dzirnavu ielā 9, ir rekonstrukcijas darbi. Informācija pieejama: http://socialais.kuldiga.lv/kuldigas-socialaja-dienesta-maminu-klubs/

29.08.2017 13:00

Labdien, vēlos atdāvināt meitai nesen nopirkto dzīvokli. Vēlos uzzināt, kur man jāgriežas un kādi dokumenti man vajadzīgi.Un ar kādu summu ir jarēķinās,lai noslēgtu dāvinajuma līgumu, vēlos slēgt visparastako dāvinajuma līgumu.Paldies par atbildi.

Labdien! Ar šādu konkrētu jautājumu Jūs varat vērsties pie zvērināta notāra. Ar Latvijas notāra sarakstu varat iepazīties šeit: https://www.latvijasnotars.lv/lv/notary/map/

29.08.2017 12:29

Lūgums kārtējo reizi kaut ko darīt uz ceļa posma, kas ved uz Meža kapiem. Iepriekš lietotais pretputes līdzeklis ir sen beidzis savu darbību, šobrīd gar kapiem lielā ātrumā, neievērojot uzstādītās ātruma ierobežojošās zīmes, kursē zemnieku smagā tehnika, līdz ar ko kapos ne mirkli nenosēžas putekļu mākonis. Viss ir noputējis balts, bet kapu apmeklētājiem nav iespējams paelpot, acis grauž un asaro.

Labdien! Š.g. jūlija beigās, ES fondu ietvaros, ir noslēgti līgumi par novada lauku ceļu būvdarbu veikšanu vairākos posmos Kuldīgas novadā. Pārbūvēs arī Kurmāles pagasta lauku ceļu 3 posmus. Tai skaitā - Stangoņu ceļu 1,01 km garumā līdz Meža kapiem. Sakārtos ceļa segumu, attīrīs no krūmiem un kokiem, kur tas nepieciešams, izveidos jaunas caurtekas, atsevišķos ceļa posmos izbūvēs salizturīgu kārtu, kā arī noņems grunts uzaugumus un izbūvēs ceļa malas joslas, raks un iztīrīs grāvjus, kā arī citus darbus. Šo posmu plānots arī noasfaltēt. Būvnieki darbus sola uzsākt jau nākamajā nedēļā, tāpēc ceļš netiks apstrādāts ar pretputes līdzekli. Būvdarbu laikā būs jāsamierinās ar zināmām neērtībām. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošus.

14.08.2017 14:19

Labdien.Vai nebūtu iespējams nokaisīt ar pretputes līdzekli Rūpniecības ielu,jo iela atgādina ātrumtrasi.Zīmi 30 ievēro tikai tur dzīvojošie.

Labdien! Rūpniecības iela šogad divas reizes jau tika kaisīta ar pretputes materiālu. Pēc SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Rūpniecības ielu apsekošanas tika konstatēts, ka, autobraucējiem ievērojot atļauto braukšanas ātrumu, iela neput. Savukārt tas vai autobraucēji nepārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, proti, nebrauc pārāk ātri, jākontrolē Ceļu policijai.

14.08.2017 14:19

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.