Jautājiet mums

Labdien! Man ir jautājums par iepriekš rakstīto: "Mūsu absolventu centralizēto eksāmenu rezultāti un sasniegumi dažādās jomās rāda, ka esam uz pareizā ceļa". Kā redzams IZM apkopotajā informācijā ar CE rezultātiem Kuldīgā to rezultāti ir vairāk kā biedējoši (skatīt adresi zemāk). http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2335-izglitibas-kvalitativos-raditajus-butiski-ietekme-skolu-tikls 1/3 no vidusskolēnu CE rezultātiem Kuldīgas vidusskolās nepārsniedz 30%. Kā skolu reorganizācijas procesā tiks plānots paaugstināt līdzšinējās sniegtās izglītības kvalitāti? Jo, kā redzams, šobrīd kaut kas nav kārtībā. Tas ir vairāk kā biedējoši- tikai 1/4 no Kuldīgas vidusskolu skolēniem CE rezultāti sasniedz 60-70%...

Labdien! Nevar piekrist apgalvojumam, ka centralizēto eksāmenu rezultāti “ir vairāk kā biedējoši”. Norādītajā pētījumā ir atspoguļots autoru izvēlēts indekss, kura aprēķinos ņemts vērā tikai 3 obligāto centralizēto eksāmenu vērtējumu summa dalīta ar skolā mācību gada sākumā norādīto 12. klašu skolēnu skaitu un dalīta ar 3. Pētījumā izmantotā metodoloģija ir diskutabla, jo neparāda rezultātus pēc eksāmenus kārtojošo skolēnu skaita. Attiecīgā indeksa vērtības, protams, nav vienīgais izglītības kvalitātes rādītājs. Tomēr arī šajā materiālā atspoguļotā informācija neliecina, ka pētījuma autoru aprēķinātā indeksa rādītāji būtu zemāki nekā kaimiņu pilsētās – Tukumā, Talsos, Saldū, nerunājot par Aizputi. Pētījuma autoru aprēķinātajā indeksā ir iekļautas visas skolas un to plūsmas. Jāņem vērā, ka ir būtiskas atšķirības starp vispārizglītojošo vidusskolu dienas plūsmu un neklātienes, kā arī profesionālās izglītības audzēkņu rezultātiem. Piemēram, Kuldīgas 2.vidusskolā zemāki ir neklātienes skolēnu rādītāji. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā mācās audzēkņi no dažādām administratīvajām teritorijām. Tehnikumam ir profesionālās kompetences centra statuss, un tajā tiek sagatavoti attiecīgā līmeņa speciālisti, tomēr rezultāti obligātajos eksāmenos (piemēram, valodās, matemātikā) ir zemāki, jo prioritāte tehnikuma studentiem ir amatu apguve. Nav objektīvi salīdzinošam vispārizglītojošo skolu eksāmenu rezultātu vērtējumam izmantot šos datus. Centralizēto eksāmenu vidējais rezultāts (%) novada vidusskolās (bez neklātienes plūsmas) 2015./2016. mācību gadā bija 53.01%, 2014./2015.m.g. –51.59%, 2013./2014. m.g. – 52.86%. Šie rādītāji ir pat augstāki par vidējiem valstī.

27.04.2017 08:15

Labdien Lieldienās! Tā kā Lieldienās bieži mēdzam ciemoties Gudenieku pagastā,kur mums ar ģimeni kā tradīcija bija doties uz Gudenieku centru šūpoties uz lielajām šūpolēm,tad šogad esam stipri vīlušies,jo šūpoles ir pazudušas jau kādu laiku. Vēlētos noskaidrot,kur šūpoles pazudušas,un kad tiks uzstadītas atpakaļ? Ar cieņu,Gudenieku viesis!

Labdien! Lielās šūpoles ir bojātas un tiks remontētas. Lai veiktu darbus, nepieciešams siltāks laiks. Atvainojamies par neērtībām šajās Lieldienās!

18.04.2017 11:06

Labdien! Nekur nav atrodama informācija par to kā šajos svētos strādās Kuldīgas vieglatlētikas manēža! Vai svētku dienās 14. un 17. aprīlī manēža apmeklētājiem būs atvērta? Gribētos arī brīvdienās sportot.

Labdien! 14. aprīlī Kuldīgas vieglatlētikas manēža strādās ierasto darba laiku, taču 17. aprīlī būs slēgta. Informācija būs pieejama arī Kuldīgas novada sporta skolas mājaslapā.

12.04.2017 13:05

sveiki,gribot labu darbu izdarīt domes un pašvaldības policijas apkartnē uz talkas rēķiņu,nojaucām nodeguša šķūņja jumtu,un izzāģējām krūmus,bet atkritumus nav kur likt...kapēc uz talkas rēķinu nevar vai negrib piešķirt transportu,kur lai griežamies,jo komunālā saimniecība mums to atteica???

Labdien! Paldies par labo darbu apkārtnes sakopšanā! Diemžēl lielās talkas atkritumi nav vecās mantas no māju pagrabiem, atkritumu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu māju teritorijās, kā arī šajā gadījumā šķūņa jumts un krūmi. Šādu atkritumu izvešana ir maksas pakalpojums, kuru sniedz arī “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Pa tālruni 63322380 varat vienoties par atkritumu izvešanas laiku, norādīt apjomu un uzzināt pakalpojuma izmaksas.

12.04.2017 14:47

Labdien! Žēl ka pagastu iedzīvotāju sapulcēs dalību neņēma neviens no ,,Kuldīgas ūdens'' oficiālajiem pārstāvjiem. Gribējās pajautāt kad tiks rekonstruēta ūdenssaimniecība pagastos kuros tas nav izdarīts.Cena tika pacelta lai nosegtu jau realizētos projektus vai arī ar domu darīt ko tajās vietās kur nekas nav rekonstruēts? Māju apsaimniekotāji veido uzkrājumu katrai mājai bet vai ,,Kuldīgas ūdens'' to dara katram urbumam lai to sakārtotu? Un vēl viens jautājums par piedalīšanos iepirkumos. Vai uzņēmums kas jau tā fiziski netiek galā ar sev uzdotajiem pienākumiem var uzvarēt iepirkumu(Kuldīgas novadā tā notiek)?

Labdien! SIA “Kuldīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Andris Kļaviņš labprāt piedalās visās iedzīvotāju sapulcēs, uz kurām ir aicināts un ir gatavs klātienē izskaidrot iedzīvotājiem jautājumus, plānoto darbu virzību, kas saistīti ar ūdenssaimniecības attīstību novadā. Tāpat A. Kļaviņš ir gatavs tikties jebkurā interesentam izdevīgā laikā (uzņēmuma dara laika ietvaros) un paskaidrot tieši viņam interesējošās lietas. A. Kļaviņš skaidro, ka tarifu veidošanas mehānisms ir ļoti laikietilpīgs un tehniski sarežģīts process un tarifi netiek noteikti atsevišķi kādam lokālam objektam, bet gan visam novadam kopumā. Arī ar to veidošanas mehānismu var iepazīties SIA “Kuldīgas ūdens”. Diemžēl, šādu iespēju iedzīvotāji izmanto reti. SIA “Kuldīgas ūdens” ir 100% pašvaldības kapitāldaļu sabiedrība, kas strādā visu novada iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai, tādēļ katram urbumam atsevišķs uzkrājums netiek veikts. Lai sniegtu atbildi par iepirkumiem, būtu nepieciešams precizēt informāciju, jo SIA “Kuldīgas ūdens” nav piedalījies nevienā iepirkumā Kuldīgas novadā.

18.04.2017 09:00

Labdien! Gribu zināt, kad beidzot Kuldīgas novadā tiks pievērsta uzmanība pilsētas skolām, jo pagaidām, vienīgais ko atbildīgās personas dara - iznīcina lauku skolas. Painteresējoties citās pašvaldībās, tajās skolu skaits ir mazāks, kaut arī iedzīvotāji ir daudz vairāk nekā Kuldīgā. (Saldus, Ventspils, Tukums u.c.) Vai arī Kuldīgā beidzot nebūtu jāpievērš uzmanība pilsētu skolu skaitam?

Labdien! Kuldīgas novada Dome ļoti atbildīgi izvērtē ierosinājumus attiecībā uz izmaiņām skolu tīklā. Jāatzīmē, ka 2009. gadā, laikā, kad citviet Latvijā tas nenotika un dziļās ekonomiskās krīzes rezultātā strauji samazinājās finansējums izglītībai, Kuldīgas novadā notika skolu tīkla reorganizācija. Tika aizvērta Pelču pamatskola, Sermītes sākumskolu apvienoja ar Laidu pamatskolu, Padures, Rendas, Basu pamatskolas tika reorganizētas par sākumskolām kā Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas un Kuldīgas pamatskolas filiāles, Snēpeles pamatskola kļuva par Kuldīgas Centra vidusskolas filiāli, savukārt Kuldīgas Alternatīvā sākumskola tika pārvietota uz pašvaldības telpām Piltenes ielā 25. Turpmākajos gados, samazinoties skolēnu skaitam, Snēpeles filiālē turpina darboties tikai pirmsskolas grupas, un tā ir pievienota Vilgāles pamatskolai, kā arī ar šī gada 1. septembri pārstās darboties Basu filiāle. Skolu tīkla reorganizācijai nevar piemērot tikai ekonomiskos kritērijus. Reorganizācijas centrā ir jābūt skolēnam, un katrā gadījumā ir jāvērtē, vai un ko iegūs skolēni. Sākumskolas ir būtiski pēc iespējas saglabāt tuvu skolēnu dzīvesvietai, savukārt, vecāko klašu skolēniem, paralēli kvalitatīvai izglītības ieguvei, ir svarīgi arī iegūt komunicēšanas un savstarpējas sadarbības prasmes. Šobrīd Ministru kabineta noteikumi regulē nepieciešamo skolnieku skaitu klasē. Lai saņemtu pilnu valsts mērķdotāciju pedagogu algām, lauku skolās posmā no 7. līdz 9.klasei ir jābūt vismaz 21 skolēnam, 2018. gadā būs jābūt 27. Šobrīd lauku skolu dzīvotspēja ir atkarīga no skolēnu skaita. Plānots saglabāt sākumskolas no 1. līdz 6. klasei visur, kur šobrīd ir skolas, savukārt, 7.-9. klases esamība būs atkarīga no skolēnu skaita. Ministru kabineta noteikumi regulē arī skolēnu skaitu vidusskolās. No 2018. gada vidusskolas posmā no 10. līdz 12. klasei būs jābūt 56 skolēniem. Šobrīd Kuldīgas vidusskolās mācās 338 skolēni, neklātienes plūsmā 67 skolēni. Skolēnu skaitam, īpaši vidusskolas posmā, nav tendences palielināties, tāpēc plānojam, ka četru vidusskolu vietā būs divas vidusskolas un viena pamatskola. Plānojam, ka arī pēc pilsētas skolu reorganizācijas, būs nepieciešamas un tiks izmantotas visas skolu ēkas. Talantīgi ir visi jaunieši, svarīgi ir atklāt un attīstīt jauniešu spējas. Tāpēc tiks profesionāli strādāts ar visiem Kuldīgas skolu vidusskolēniem. Mūsu absolventu centralizēto eksāmenu rezultāti un sasniegumi dažādās jomās rāda, ka esam uz pareizā ceļa.

12.04.2017 08:32

Labdien! Vai lūdzu varētu noslaucīt asfaltētās ielas -Tīruma, kraujas un Priežu? Citādi tās izskatās pēc grantētām ielām un ļoti put! Paldies

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Jūsu minētās ielas plāno noslaucīt līdz svētkiem.

12.04.2017 10:51

Labdien, vēlējos sākt ar to ka prieks ka mūsu mazā pilsētiņa tā plaukst un zeļ. Bet vienmēr ir bet, vēlējos jautāt vai zeme kas atrodas pie vecā veikala "Selver" pieder pašvaldībai. Jo parciņš kas atrodas tur ir ļoti nekopts un piesārņots, ikdienā dodos pastaigā ar bērniņu jo ts ir vistuvāk mūsu mājām. Bet vienmēr ejot rodas nožēla, jo bērns staigā pa īstu suņu "mīnu" laiku. Neskaitot to arī iespējams atrast visu iesējamo makulatūru, pudeles, izsmēķus un citas tur nevajadzīgas lietas. Es saprotu tūristi apmeklē pilsētas centru, Veckuldīgu bet jautājums vai pilsētas teritorijā kurā dzīvo pietiekoši daudz cilvēku, nevar veikt kādus uzlabojumus. Domāju neesmu vienīgā māmiņa kurai žēl kas šīs pilsētas stūrītis tiek nolaists pilnībā.

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki ir sakopuši Skuju ielas zaļo zonu. Lai rūpētos par tīrību pilsētā, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina suņu īpašniekus būt atbildīgiem un savākt sava suņa atstātos ekskrementus. Neskatoties uz to, ka par suņa ekskrementu nesavākšanu saimniekam draud naudas sods, tikai retais ir godprātīgs un šos atkritumus patiešām savāc. Jūsu minētajai teritorijai arī no Kuldīgas pašvaldības policijas puses tiek pievērsta uzmanība un pa laikam kādai personai tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Aicinām iedzīvotājus sakopt aiz sava mājdzīvnieka!

11.04.2017 14:31

Cik izdevīgi ir sūtīt iedzīvotājus darīt jūsu darbu! Ja reiz bērnudārzs ir pašvaldības pārziņā, tad lūdzu arī sakārtojiet šīs lietas! Paskatieties arī citās savās iestādēs, kuras norēķiniem piedāvā tikai vienu banku. Tas ir normāli mūsdienās? Kur paliek pašvaldības pretimnākšana iedzīvotājiem? Apskatījos Swedbank, cik maksā konta atvēršana un uzturēšana. Paskatieties jūs arī, būsiet pārsteigti, cik maz. "Labdien! Atgriežoties pie PII "Ābelīte" maksājumu kontiem. Ko nozīmē "nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli"? Cik izmaksā konta atvēršana/uzturēšana arī Swedbankā, ne tikai SEB? Varbūt, ka tā ir tikai pašvaldības nevēlēšanās atvērt kontu Swedbank, dodot vecākiem iespēju norēķināts par bērna ēdināšanu bez papildu komisijas maksas? Šķiet tik vienkāršs lūgums pašvaldībai..., bet tam ir sekojušas garas pašvaldības darbinieku gatavotas atbildes, veiktas mistiskas aptaujas.... Labdien! Atkārtoti aicinām jautājuma sekmīgai risināšanai iespējami īsā laika periodā Jūs vērsties iestādē pie vadītājas Rutas Ziemeles."

Labdien! Konsultējoties ar juristiem, varam atbildēt, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pašvaldībai ir jārīko iepirkums uz banku, kas apkalpos pašvaldības kontus. Iepirkumu rezultātā zemākais cenu piedāvājums bija AS SEB banka, tādējādi visi pašvaldības konti ir atvērti šajā banka. Līdz jauna iepirkuma rīkošanai un līguma noslēgšanai, pašvaldība nav tiesība izvēlēties citu banku un atvērt tajā kontus.

05.04.2017 13:43

Laba diena! Šodien novēroju samērā neforšu skatu - 2. vidusskolas stadions (asfaltētā daļa) ir pārvērsts par autostāvvietu un bērni, sporta nodarbības laikā, skrienot krosiņu, lavierē starp automašīnām... Loģiski, ka, kopš es tur mācījos un vienīgais auto tajā stāvvietā bija latv. val. skolotājas Ādmines sarkanais žigulis, dzīve ir gājusi uz augšu un katrs pedagogs ir pelnījis privāto auto, bet, varbūt tomēr, ir iespējams kaut kā norobežot/atdalīt? Tas tik tāds vērojums no malas, pirms kāds gudrinieks ieliek miljons.com utt utjp. Visu gaišu!

Labdien! Atbildi sagatavoja Kuldīgas 2. vidusskolas p.i. Inese Reisa: "Sirsnīgi sveicieni ļoti vērīgajam mūsu skolas bijušajam skolēnam, kas noteikti pamanīja, ka beidzot arī Kuldīgas 2. vidusskola ir sagaidījusi renovāciju! Šobrīd skolā notiek remontdarbi un skolas iekšpagalms, kur savus auto līdz šim novietoja skolas darbinieki, ir nodots celtnieku rīcībā - būvmateriālu piegādei, uzglabāšanai, celtniecības atkritumu izvešanai un citiem darbiem. Tādēļ šajā mācību gadā skolas darbinieki savus auto novieto stadiona vienā malā. Plānotais remontdarbu beigu termiņš ir šā gada septembris, kad skola būs skaisti izremontēta, gaiša un mūsdienīga. Uz tikšanos skolā rudenī pēc remonta!"

28.03.2017 16:30

Labdien, gribētu ierosināt, lai izvērtējat Padures pagasta kultūras darbinieces darbu. Domāju, ka viņa nav kompetenta strādāt tādā amatā, ja kultūras darbinieks var lamāties ļoti rupjiem vārdiem ar pagasta iedzīvotājiem. Kā uzvedas pašas rīkotajās pagasta ballēs, tā it kā tā būtu (viņas jubilejas balle) nevis amata pienākumu izpildē. Tad kur ir tā kultūra? Pagastā kultūrsabiedriskā dzīve ir apstājusies pie izstādēm. Aizbildināties ar finansējuma trūkumu būtu nekorekti, ja šajā mēnesī ir ieplānots pasākums, tad nauda uz (papīra) bija ieplānota jau iepriekš.Ja nemākam, negribam nu tad, lai nāk jauni kadri vietā, kam ir vairāk jaunu radošu ideju, nevis vietas aizpildītājs.

Labdien! Atbildi sagatavoja Padures pagasta vadītāja Brigita Lange: "Una Mežiņa kultūras darba organizatores pienākumus Padures pagastā pilda no 2015. gada oktobra, uz laiku aizvietojot promesošo kultūras darba organizatori. Nav saņemta neviena sūdzība, ka U. Mežiņa būtu lietojusi rupjus vārdus, sarunājoties ar Padures pagasta iedzīvotājiem. Gluži pretēji, iedzīvotāji atzinīgi vērtē attieksmi, kāda ir U. Mežiņai pret ikvienu pasākuma apmeklētāju. 2016. gada novembrī Padures pagasta iedzīvotāji izvirzīja U. Mežiņu saņemt atzinības rakstu “Padures pagasta labie ļaudis 2016”. Pagasta kultūras pasākumi tiek plānoti gada ietvarā, atbilstoši iedalītiem budžeta līdzekļiem. Līdz šim visi plānotie pasākumi ir notikuši. Tiek rīkoti bērnu pasākumi dabā, organizētas lekcijas. Martā bija paredzēts Padures sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, bet dalībnieču slimības dēļ tas pārcelts uz maiju; atpūtas vakars notika. Aprīļa sākumā paredzēta teātra izrāde, pašdarbnieku un sportistu atpūtas vakars. Kopīgi rīkoti pasākumi ar Padures pagasta bibliotekāri, tajā skaitā arī izstādes; plānots Lieldienu pasākums. Labprāt gaidītu jautājuma iesniedzēju pagasta pārvaldē, lai kopīgi ar kultūras darba organizētāju precizētu uzdotos jautājumus un atrisinātu konkrētus starpgadījumus, ja tādi bijuši."

29.03.2017 10:13

Labdien ! Gribētu uzdot jums šādu jautājumu . Vai jums liekas normāli ,ka pašvaldība izsludina izsoli (informāciju sniedz tikai pašvaldības mājas lapā ),un ļauj pieteikties tai tikai vienas nedēļas laikā ? Kā jums liekas ,cik % potenciālo izsoles dalībnieku ,šīs nedēlas laikā ,paspēj izlasīt ,apskatīt un apsvērt šo piedāvājumu ? Piemēram ,tika izsolīts ,manuprāt ,Kuldīgas novada uzņēmējiem intresējošs objekts Graudu ielā 12 . Informācija tika publicēta tikai pašvaldības mājas lapā (jo pašvaldības informatīvais izdevums Kuldīgas vēstis iznāk tikai 23.datumā )20.02 ,bet pieteikumus varēja sūtīt līdz 27.02 ! Ar cieņu pret tiem ,kas strādā ne tikai ,lai strādātu !

Labdien! Īpašums Graudu ielā 12 nepieder Kuldīgas novada pašvaldībai. Jūsu minēto izsoli organizēja Nodrošinājuma valsts aģentūra. Ņemot vērā, ka īpašums atrodas Kuldīgas administratīvajā teritorijā, ilgstoši bijis neizmantots, kā arī atsaucoties uz uzņēmēju interesi, Kuldīgas novada pašvaldība izņēmuma kārtā publicēja nomas tiesību izsoli mājaslapā kuldiga.lv. Ar Nodrošinājuma valsts aģentūras izsoles noteikumiem, kārtību un izsoles termiņiem varat iepazīties mājaslapā www.nva.im.gov.lv.

27.03.2017 10:17

Labdien! Atgriežoties pie PII "Ābelīte" maksājumu kontiem. Ko nozīmē "nav racionāli atvērt atsevišķu kontu, kura uzturēšanas izmaksas pasliktinātu iestādes finansiālo stāvokli"? Cik izmaksā konta atvēršana/uzturēšana arī Swedbankā, ne tikai SEB? Varbūt, ka tā ir tikai pašvaldības nevēlēšanās atvērt kontu Swedbank, dodot vecākiem iespēju norēķināts par bērna ēdināšanu bez papildu komisijas maksas? Šķiet tik vienkāršs lūgums pašvaldībai..., bet tam ir sekojušas garas pašvaldības darbinieku gatavotas atbildes, veiktas mistiskas aptaujas....

Labdien! Atkārtoti aicinām jautājuma sekmīgai risināšanai iespējami īsā laika periodā Jūs vērsties iestādē pie vadītājas Rutas Ziemeles.

29.03.2017 10:19

Labdien. Kāpēc nedarbojas datubaze www.ekas.kuldiga.lv

Labdien! Paldies par informāciju, tā ir nodota attiecīgajiem speciālistiem. Datubāze tuvākajā laikā tiks salabota un būs pieejama.

23.03.2017 13:47

Labdien!Nezinu kam tagad pieder vecās slimnīcas ēka un kam jāatbild par drošību, bet vai lūdzu nevarētu sakārtot apgāzto žogu, kas jau no sestdienas stāv apkritis un paveras visai neglīts skats.Paldies

Labdien! Paldies par norādi. Informācija nodota apsaimniekotājiem un žoga posms tuvākajā laikā tiks sakārtots.

23.03.2017 08:21

Sveiki, vēlējos jautāt vai nav vēl kāda iespēja pieteikties Kuldīgas novada Domes pašvaldības finansiālam atbalstam individuālajiem sportistiem uz šī gada vasaru, vai viss jau ir nokavēts?

Labdien! Ir iespēja, tikai, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībai. To izskatīs Kuldīgas novada Domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēdē. Ja iesniegums būs atbilstošs komisijas 2017. gada finansējuma piešķiršanas nolikumam, tad ir iespēja saņemt finansējumu.

22.03.2017 09:06

Labdien! Vēlos zināt kas izvērtē un nosaka, kādas ielas tiek labiekārtotas? Kāpēc netiek labiekārtota piemēram Lapegļu iela sākot no Virkas ielas, kur notiek liela satiksme un nav ne apgaismojuma ne ietves bet tagad tiks labiekārtota Zaļā un Ēdoles iela pa kurām staigā salīdzinoši maz cilvēku un cik liela satiksme ir zaļājā ielā? Es saprotu, ja nav naudas, tad neremontē neko, bet citādi vienam projektam ir citam nav! Un vēl, lai Virkas ielas iedzīvotāji tiktu uz Piltenes ielu pa mazām ieliņām ir jānobrienas vai jāriskē ar savu veselību un dzīvību, lai pa Lapegļu ielu pārvietotos, jo tam naudas nav, bet, lai aizietu pa Ēdoles ielu uz apbraucamo ceļu, tagad ietve būs! Varbūt varētu padomāt par vietējiem gājējiem un tad uz ārpusi! Laikam šogad jādomā par mūsu domes vadošo maiņu! Jo dzīvojot Virkas ielā redzu tikai grantētas, akmeņainas, dubļainas ielas, bet skumīgi, ka nekas nemainās, ja nu vienīgi nogreiderē, bet kur jau normāls segums to raus nost! Manuprāt negodīgi!

Labdien! Ēdoles ielas seguma rekonstrukcija posmā no apvedceļa līdz Krauļu ielai un Zaļās ielas izbūve plānota piesaistot ES fondu finansējumu, kas pieejams degradēto teritoriju sakārtošanai ar mērķi radīt jaunus ražošanas uzņēmumus vai attīstīt esošos, izveidojot jaunas darba vietas un piesaistot privātas investīcijas. Diemžēl šo finansējumu nav iespējams izmantot ietvju labiekārtošanai un izveidei. Tātad ietves un apgaismojuma izveide Lapegļu ielā būtu veicama tikai ar pašvaldības finansējumu, taču 2017. gada budžeta ietvaros to nebija iespējams realizēt. Minētās ietves izveide tiks izvērtēta, sagatavojot nākamo gadu budžeta projektu.

17.03.2017 15:51

Labdien! Ļoti gribu zināt, kādā attālumā no kopējā žoga (divas privātmājas) es varu izvietot komposta kaudzi no koku lapām un zāles, un vai drīkst tur atrasties uztura atlikumi, ja kaudzei viena siena-žogs. Paldies!

Labdien! Atkritumu uzkrāšanas un apsaimniekošanas kārtība noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”, savukārt atkritumu novietņu ierīkošana, saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem (2.1.19.sadaļa), būtu pieļaujama ne tuvāk kā 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana. Papildus tam, civillikuma 1088. pantā minēts, ka “...samazgu bedres un mēslu krātuves nedrīkst ierīkot pie kopīgiem žogiem, mūriem un robežas, bet tām jāatrodas vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas”.

17.03.2017 13:40

Labdien! Vēlos uzdot jautājumu par Kabiles kūltūras darba vadītāju-kāpēc kādam ir jāpierāda šīs darbinieces neizdarība? Iedzīvotāji ir nemierā jau gadiem un tas ir redzams kūltūras pasākumu apmeklētībā(tas jau ir pats lielākais pierādījums!) Deju kolektīvi pastāv tikai tāpēc, ka ir cilvēki kuriem tas patīk,bet kūltūras vadītājas darbs tur līdzināms tuvu nullei,tāpat mākslas pulciņš par kā esamību bija jāpacīnās! Nav godīgi, ka tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda par darba vietu ,kura tiek ļaunprātīgi izmantota! Vienīgā mūsu cerība, ka vādītāja beidzot sapratīs un atkāpsies PATI!!!

Labdien! Atbildi sagatavoja Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs Tālivaldis Bergmanis: “Atbildot uz jau kārtējo iedzīvotāju vēstuli par Kabiles pagasta kultūras nama vadītājas darbu, varu tikai izteikt nožēlu, ka vēl joprojām neesam iemācījušies normālā veidā komunicēt savā starpā, nemetot akmeņus uz citiem. Jebkuru gadījumu vai domstarpību var atrisināt, par to visiem kopā runājot, izsakot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Ja šos jautājumus nevar atrisināt divas puses, varam to darīt, iesaistoties pagasta pārvaldei vai novada Domes speciālistiem. Kas attiecas uz pasākumu apmeklētību, tad gan skatīties, gan klausīties cilvēki nāk konkrētu kolektīvu vai mākslinieku priekšnesumus, nevis kultūras nama vadītājus. Neuzskatu, ka vadītāja būtu vainojama pie tā, ka ļoti labu, kvalitātes un organizētības ziņā, deju kolektīvu koncertu Kabilē atnāk paskatīties 17 cilvēki. Varu pievienoties rakstītājam, ka ne tikai deju kolektīvi, bet arī citi kolektīvi un pulciņi pastāv tāpēc, ka cilvēkiem, kuri tur darbojas, tas patīk. Tas ir arī mūsu mērķis – atbalstīt tos, kuri vēlas darīt paši. Ja runājam par vēstulē minēto mākslas pulciņu, tad par to nebija jācīnās. Bija vienkārši jāatrod tam finansējums un telpas, jo šajā gadā Kuldīgas novada Bērnu jauniešu centrs krasi samazināja finansējumu skolā esošajiem pulciņiem. Un tieši Kabiles pagasta kultūras nama vadītāja bijā tā, kas ierosināja pārskatīt budžetu un atrast finansējumu ne tikai mākslas pulciņam, bet arī papildus diviem bērnu deju kolektīviem, kas arī tika izdarīts. Gribas teikt, ka ir labi, ja cilvēki ir aktīvi, tie nav vienaldzīgi par to, kas notiek pagastā, novadā, tiem ir plāni un idejas. Jebkura pagasta speciālista pienākums ir iespēju robežās atbalstīt tās, palīdzēt saprast, ko varam vai nevaram atļauties dotajā brīdī. Taču tas jādara abpusēji civilizētā veidā ar sapratni vienam pret otru bez savstarpējiem apvainojumiem un nevajadzīgiem asumiem. Lai kopā izdodas!

22.03.2017 16:49

Labdien! Kad , lūdzu, paredzēti grāvju tīrīšanas darbi Pārventā Vidus un Ziedoņa ielās? Vai nav paredzēts šīs ielas noasfaltēt? Rudeņos un pavasaros tās ir grūti izbraucamas, savukārt vasarās māju iedzīvotājus traucē putekļi!Paldies komunālajiem, kuri cenšas uzturēt ielas kārtībā!

Labdien! 2017. gadā grāvju atjaunošana un asfaltbetona seguma izbūve Jūsu pieminētajās ielās nav plānota (Vidus ielā jau šobrīd ir asfaltbetona segums), taču nākamajos gados plānots atsākt pakāpenisku grāvju sistēmas atjaunošanu un ielu segumu uzlabošanu.

16.03.2017 14:18

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.