Jautājiet mums

Labdien! Vai tiešām Kuldīgai nav līdzekļu, lai nodrošinātu saviem iedzīvotājiem drošību un konfortu saistībā ar Lapegļu ielu, kur nav apgaismojums un arī gājēju ietve sākot no Virkas ielas? Taciņa jau nav arī ejot gar Rumbas ēdnīcu. Virkas ielas iedzīvotājiem un viesiem, kas paliek Virkas muižā un Virkas sporta namā, kas grib sasniegt Piltenes ielu vispār jāplēš apavi ejot pa akmeņaino un putekļaino ceļu un jādomā vai bērnu vispār var palaist vienu uz skolu, jo ietves nav un grantētās ielas vairāki vadītāji uzskata par ātrumposmu. Vai kādreiz pienāks arī mūsu rajona iedzīvotājiem 21 gadsimts un tiks noasfaltētas mazās grants ieliņas(Tīruma, Kraujas, Laimdotas un Ventspils ielas) un Lapegļu iela tiks pie gājēju ietves un apgaismojuma? Kuldīgā liekas pagaidām domā tikai par vecpilsētu un naudīgiem tūristiem, kas paliek viesnīcās pilsētas centrā un tie ,kas kolektīvi paliek šeit mūsu pusē lai domā ko grib par mums. Kaut gan tagad būs sakopta arī Veckukldīga, bet mēs laikam esam kaut kāds nostūris, kuram pilsēta pagriezusi muguru. žēl gan

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība cenšas uzlabot apstākļus vienmērīgi visā pilsētā, taču pārdomāti un pamatīgi, jo finansiālie līdzekļi nepietiek, lai nodrošinātu ātrāk un vairāk. Pavisam nesen rekonstruēts klusais Ventspils ielas posms, kas daudziem kalpo kā tranzīta iela.Tāpat, reaģējot uz iedzīvotāju vajadzībām, sakārtots taciņas posmu, nogāzē uz Gravas ielu. Pārskatīta vajadzība sakārtot apgaismojumu, kas nepieciešams gājēju plūsmai no Virkas rajona, šķērsojot V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas sporta laukumu - šīs vasaras laikā vēl viens posms būs izbūvēts. Šobrīd rit tehniskās dokumentācijas izstrādes process Gravas ielas posma (no Ventspils ielas līdz ģimnāzijas pieslēgumam) rekonstrukcija un Dārza ielas trotuāra izbūvei, lai nodrošinātu drošu gājēju un braucēju pārvietošanos.

24.05.2017 08:05

Vai pašvaldības institūcijas pašas nespēj pamanīt iesēdumus ielas brauktuvē uz Jelgavas ielas pie topošā baseina? Nepietika ar to, ka iela stāvēja slēgta vairāk kā pusgadu. Tagad jau vairāk kā pusgadu arī ar atļautiem 30 km/h tās tranšeju malas ir nepatīkami asas. Vai tiešām par katru šādu pašsaprotami organizējamu lietu ir jāaizrāda?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule informē: "Kamēr norisinās peldbaseina būvniecība, par ielas sakārtošanu atbildīgs ir būvuzņēmējs. Sazinājāmies ar būvnieku, kurš apstiprināja, ka situācija ir zināma un tuvākajā laikā iela tiks salabota un defekts novērsts."

22.05.2017 13:30

Sakiet lūdzu, 3. jūnijā Kudīgā notiks pasākums " Latvju bērni danci veda ", nekur nav atrodama informācija par šo pasākumu. Galvenokārt intresē vai koncerts estrādē būs par maksu un biļetes jaiegādājas iepriekš pārdošanā vai pasākumu varēs apmeklēt bez maksas? Jau iepriekš paldies!!!

Labdien! Pasākuma organizatori informē, ka ieeja pasākumā "Latvju bērni danci veda" būs bez maksas. Tuvākajā laikā būs pieejama arī plašāka informācija par pasākuma programmu. Aicinām sekot līdz informācijai Kuldīgas mājaslapas pasākumu kalendārā.

16.05.2017 13:59

Labdien! Radies ir jautajums par bariņtiesas darbiniekiem pagastos, cik viņiem ir lielas darba slodzes? Vai tiešām bāriņtiesas darbinieki var papildus strādāt vēl cita amatā pagasta pārvaldē? Jo mūsu pagastā( šobrīd neminēšu kurā tieši, jo tā varbūt notiek visos pagastos)bāriņtiesas darbinieks ir sastopams ļoti reti, tekoši ir mācības vai kādas citas darīšanas, kas vienmēr iekrīt tieši vinas pieņemšanas dienās.pagasta cilveki ir spiesti braukt kartot lietas uz pilsetu, kas rada liekas izmaksas.Taja pašā laika bariņtiesas darbinieks pagastā saņem lielu algu par to ka tekoši atrodas mācībās.

Labdien! Paldies par jautājumu. Atbildi sagatavoja Kuldīgas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inta Sūna: "Bāriņtiesa izstrādājusi savu nolikumu, kas paredz iestādes organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemšanas laikus un kārtību, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, divi bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un septiņi bāriņtiesas locekļi darbā uz pilnu slodzi. Ar darbinieku pieņemšanas laikiem var iepazīties - http://www.kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/barintiesa_pienemsanas_laiki_2017.pdf Ievēlēto amatpersonu atalgojumu nosaka pašvaldība atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam. Viens bāriņtiesas loceklis reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Lai nodrošinātu profesionālu darbu, pieņemtu normatīvo aktu prasībām atbilstošus lēmumus, bērna vislabākajām interesēm atbilstošus lēmumus, sagatavotu apliecinājumus, zemesgrāmatas nostiprinājuma lūgumus un citus likumā noteiktos uzdevumus, nepieciešamas arvien jaunas zināšanas gan tiesību jomā, gan pilnveidojot savas zināšanas citos jautājumos. Līdz ar to liela vērība tiek un tiks pievērsta darbinieku apmācībām. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma prasībām bāriņtiesas darbiniekiem jāpilnveido savas zināšanas. Šobrīd pieci bāriņtiesas darbinieki saņēmuši apliecību par profesionālās pilnveides izglītības iegūšanu, mācības notika vairāku mēnešu garumā. Atvainojamies par neērtībām, taču darbs neapstājās un turpinājām sniegt savus pakalpojumus cilvēkiem izdevīgā laikā un vietā. Bāriņtiesas darbinieki ir atvērti sarunai un nepieciešamības gadījumā var mainīt darbinieku pieņemšanas laikus atbilstoši cilvēku vajadzībām. Jau šobrīd bāriņtiesas darbinieki ir sasniedzami vēlās vakara un nakts stundās, nesaņemot par to papildus atalgojumu. Iestādes pastāvīgais uzdevums ir pilnveidoties un kļūt efektīvākai, lai nodrošinātu nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu vislabākās intereses. Vēlreiz paldies par jautājumu un gaidām priekšlikumus bāriņtiesas darba pilnveidošanai."

22.05.2017 15:24

Paldies par atbildi. Nesaņēmu atbildi par to kā augusi amatpersonu labklājība pēdējo 4 gadu laikā, kā arī netika atbildēts uz jautājumu, kur saņemt informāciju par atalgojuma sadalījumu pa amatu grupām pašvaldības pakļautības iestādēs darbiniekiem, kuri nav amatpersonas. Piemēram: apkopējs, grāmatvedis utt.

Labdien! Atbildi par amatpersonu atalgojuma izmaiņām varat atrast VID mājaslapā, kur šim nolūkam izveidota publiskā datu bāze. Attiecībā uz pašvaldības pakļautībā esošām iestādēm skaidrojam, ka Kuldīgas novada pašvaldībā ir vienota atlīdzības sistēma, t.i., gan pašvaldības administrācijai, gan iestādēm, gan aģentūrām ir vienota atlīdzības aprēķinu sistēma, tāpēc pēc būtības informāciju par atalgojumu sadalījumu pa amatu grupām var iegūt pašvaldības mājaslapā. Detalizēta informācija par iestādēm un aģentūrām tiek gatavota un tiks publicēta attiecīgās iestādes vai aģentūras mājaslapā tuvākajā laikā.

22.05.2017 14:27

Labdien! Lūgums rast kādu risinājumu grantētajam ceļam līdz un gar Meža kapiem! Ja nav iespējams ceļu asfaltēt, vismaz nodrošināt tā pieņemamu gludumu un apstrādāt ar pretputes līdzekļiem. Skumji, ja aizgājējs savā pēdējā ceļā tiek kratīts pa grambām un skumji, ja pavadītājiem, stāvot pie kapličas, jārij putekļi. Aizbraucot apkot tuvinieku kapavietas, sausā laikā kapu teritorija ir putekļos kā dūmu mākonī. Ustādītās ceļa zīmes par ātruma ierobežojumiem diemžēl putekļu problēmu nerisina.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība šobrīd Eiropas Savienības fondu ietvaros pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes ir uzsākusi iepirkuma procedūru 14 pašvaldības grants ceļu posmu rekonstrukcijai, tajā skaitā „Autoceļa 6260A002 "Stangoņu ceļš" pārbūve”. Pie labvēlīga iepirkuma noslēguma, darbi varētu tikt uzsākti jau šī gada vasarā. Stangoņu ceļa pārbūves laikā paredzēts rekonstruēt grants ceļa posmu 1,01 km garumā. Eiropas Savienības fondi līdzekļus piešķir tikai grants virskārtas atjaunošanai un stiprināšanai, ceļa nomaļu attīrīšanai un atjaunošanai. Paredzētie ceļa seguma darbi plānoti, lai pēc to veikšanas varētu uzklāt arī asfalta segumu. Ja pašvaldības budžetā tiks rasti nepieciešamie līdzekļi asfalta uzklāšanai, pašvaldība šos darbus veiks uzreiz pēc grants seguma atjaunošanas darbiem. Ceļa posmam gar Meža kapiem šobrīd ir veikts pasūtījums SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apstrādei ar pretputes materiālu. Lai reaģents iedarbotos, sasniegtu visefektīvāko rezultātu un ceļš tiešām neputētu, nepieciešams, lai ceļa segumam būtu noteikts mitrums. Tiklīdz būs labvēlīgi apstākļi, ceļš tiks apstrādāts.

16.05.2017 16:46

Labdien,esmu mamma novērotāja. Pormais jautajums par to kādēļ nāk pretī vecakiem kam nerūp savi bērni. Kādēļ piespiedu kārtā viņiem netiek likts pavadit laiku kopā? Jo berni bērnudārzā jau ir septiņos, pakal nāk vēlu vakarā. Mūsu grupā vel velpietam tā ir mamma ,kas sēž mājās ar mazo māsu? Kāpēc neslēdz ka citas pilsētās vienu mēnesi ciet bērnu darzu? Zinu zinu atbilde bet ir vecāki,kas strādā un nav kur likt. Ir risinajums vienmēr ir..Otrs jautajums, kāpēc vienam ir jāmaksā par bērnu darzu un otrs taisa parādu? Ja jau 42€ nevar samaksāt vai vares samaksāt pēkšņi 200€. Kāpēc man jāmaksā? Veikalā jau ar nedos uz parādu..un kur taisniba viens raujas uz pusēm lai samaksātu, otrs nemaksā, lai ir ko maksāt.

Labdien! Atbildi sagatavoja Kuldīgas novada Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure: "Aicinu visus vecākus mīlēt savus bērnus, ar to saprotot gan kopā ar bērniem saturīgi pavadot laiku, gan rūpējoties par viņu materiālu nodrošināšanu. Tā kā mēs katrs esam atšķirīgi, tikpat dažādas ir situācijas katrā no ģimenēm - kādam darba laiks ir no 8.00 līdz 17.00, bet kādam – jau no 7.00 rītā vai līdz vēlam vakaram. Bērnudārzu darba laiks ir no 7.00 līdz 19.00, lai iespēju robežās atbalstītu ģimenes, kurās vecāki strādā dažādu darba laiku. Ja mēs, pieaugušie, būsim godprātīgi gan veicot maksājumus, gan attieksmē pret saviem bērniem, ieguvēji būsim mēs visi kopā. Ierosinu sākt katram ar sevi. Savstarpēji pārmetumi un nosodījumi situāciju neatrisinās."

16.05.2017 13:15

Labdien! Jūsu mājas lapā ir publicēts darba samaksas sadalījums pa amatu grupām, bet tas vairāk attiecas uz domē strādājošiem. Kur var iepazīties ar pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu darbinieku darba samaksas sadalījumu (alga no-līdz), jo arī viņu darba alga tiek maksāta no budžeta. Tāpat vēlētos salīdzināt kā augusi amatpersonu labklājība atalgojumā pēdējo 4 gadu laikā, lai nav jāskatās VIDa datubāzē. Atalgojums publicēts tikai par 2017.gada janvāri-martu un tajā nav ziņu par visām amatpersonām.

Labdien! Saskaņā ar 06.03.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 12.2 punktu, informācija par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi iestāde ievieto mājaslapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam un minētā informācija mājaslapas attiecīgajā sadaļā atrodas līdz nākamā mēneša atalgojuma publiskošanai. Pašvaldība ir nodrošinājusi ar vairāk informāciju, kā noteikts normatīvajos aktos.

16.05.2017 08:09

Labdien! Mans bērns mācās Alternatīvajā sākumskolā. Vēlos jautāt vai ir normāli, ka aizliegto skolas būlku vietā, bērns skolas pusdienās saņem smilšu kūciņu, kas visdrīzāk izskatās pēc Kuldīgas maizes ceptuves izstrādājuma? Aizejot uz maizes ceptuves veikalu un izlasot sastāvu viņu produktiem, tur ir atrodama vai visa mendeļējeva tabula. Vai kāds kontrolē, ko bērni ēd skolās, ja tādas lietas regulāri parādās ēdienkartē? Vai tādas problēmas ir arī citās skolās vai tikai šajā konkrētajā?

Labdien! Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas direktore Lorita Dermane informēja: "Šāda veida izstrādājumi ir ļoti reti. Šoreiz tā bija pirmssvētku diena. Parasti skolas ēdienkarti sastāda un pēc visām normām paredzētās kārtības plāno ēdnīcas vadītāja; to apstiprina skolas medmāsa Dzintra Kārkliņa un V. Plūdoņa ģimnāzijas direktore Jana Jansone, jo ēdināšanu Kuldīgas Alternatīvajai skolai un tās filiālei Padurē nodrošina V. Plūdoņa ģimnāzijas "Viļa ķēķis". Par konkrēto gadījumu informēju skolas medmāsu. Paldies par informāciju un lūdzu vecākus izteikt priekšlikumus ēdienu pilnveidošanai, taču pēc vecāku aptaujas, skolas ēdienkarte vecākus apmierina. Līdz šim vienmēr ņemti vērā vecāku ieteikumi."

11.05.2017 10:23

Labdien,sakiet kas par būvniecību notiek Jelgavas ielā 11.Nozāģēja tik skaistu koku,kurš visu manu dzīvi tur bijis,un nu vairs nav.vai tad tas koks kādam traucēja,tur bija māja pat tad nevienam netraucēja.Tur notiek būvniecība bet šilte nav kas tur būs.

Labdien. Jūsu minētais koks atradās privātīpašumā. Zemes īpašnieks ir saskaņojis būvniecības projektu. Projekta ietvaros taps dzīvojamā māja atbilstoši vecpilsētas apbūves noteikumiem. Būvniecības projekta ietvaros saskaņota arī koka ciršana. Koka stumbrs bija bojāts, tāpēc Apstādījumu uzraudzīšanas komisija pieņēma lēmumu atļaut īpašniekam koku nozāģēt.

08.05.2017 14:16

Labdien,aktuāls jautājums,kurš saasinās iestājoties siltam laikam. Pilsētas centrā nepārtraukti pārplūst sausā tuolete,cilvēki kuri dzīvo šai mājā neliekas traucēti,man kā kaimiņmājas iedzīvotājai šī situācija ar nepanesama,jo tādā smaka , ka nevaru ne atvērt logus,ne uzturēties savā sētā. Tai pašā sētā spēlējas mazi bērni,staigā par peļķi, kura izveidojusies no pārplūdušās sausās tuoletes. Esmu griezusies pašvaldības policijā,rezultāta nav. Kam jānotiek lai šie antisanitārie apstākļi tiktu sakārtoti?

Labdien! Lai risinātu situāciju, nepieciešams zināt konkrētu mājas adresi. Asenizācijas pakalpojumus sniedz SIA "Kuldīgas ūdens", taču, lai risinātu Jūsu minēto problēmu, īpašniekam vai īpašuma apsaimniekotājam ir jāpiesaka pakalpojums. Ja tas netiek darīts, jāvēršas Kuldīgas novada pašvaldības policijā. Tur noskaidrojām, ka vienā adresē ar šādu problēmu īpašniekam uzsākta lietvedība. Ir izsūtīts uzaicinājums īpašniekam ierasties Kuldīgas novada pašvaldības policijā.

10.05.2017 09:31

labdien! Sāk palikt siltāks laiks, bērnam un pašam garās brīvdienas un gribējām ar dēlu aiziet uz ģimnāzijas stadionu paspēlēt basketbolu, bet aizejot šoks-priekšā uzrakts kartupeļu lauks! Vai tas kāds jauns projekts?

Labdien! Šobrīd tiek veikti darbi V. Plūdoņa ģimnāzijas basketbola laukuma seguma atjaunošanai. Sakarā ar to, ka laika gaitā esošais segums bija kļuvis nelīdzens un vietām izdrupis, tika pieņemts lēmums laukuma segumu atjaunot, ieklājot jaunu asfalta segumu. Darbus plānots pabeigt līdz šī mēneša beigām. Paralēli seguma atjaunošanas darbiem notiks arī apgaismojuma izbūve basketbola un vingrošanas laukumiem ģimnāzijas stadionā, kuru plānots pabeigt līdz jūnija beigām.

08.05.2017 10:54

Labdien! Vai KKP butu iespeja salabot(aizbert vai ka citadi)notek aku pie dzintaru ielas 10 tiesi pie majas ieejas! Tur jau vairak ka gadu akai ir loti liels caurums un ta ka nak vasara un berni tur rotalajas tad varetu but diezgan bistami! Paldies!

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: “Labdien! Notekaku pie ēkas Dzintaru ielā 10 esam apsekojuši. Uzliksim norobežojošu lenti un nākamās nedēļas laikā šo vietu salabosim.”

11.05.2017 10:18

Vai nevarētu lūgt, lai pašvaldības policija aktīvāk uzrauga mūsu pilsētas viesus.Citādi brīvdienās vietējiem iedzīvotājiem rodas lielas problēmas pārvietoties Pārventas virzienā.Automašīnas tiek novietotas zem zīmēm, krustojumos utt.Bet pašvaldības policiju, kura tur varētu ieviest mazliet kārtību nemana.Negribas pat domāt,kā tur varētu izbraukt lielāks operatīvais transports.Stendes ielā varbūt mašīnas varētu novietot tikaai vienā, nevis abās pusēs.Citādi visā Pārventā valda viens liels bardaks.Mēs tomēr savus nodokļus maksājam Kuldīgai un gribētos dzīvot sakārtotā vidē, nevis 6.mēnešus gadā mocīties .

Labdien. Stendes iela rekonstrukcijas rezultātā izbūvēta tā, lai būtu iespēja ielas malās novietot automašīnas un paliktu pietiekošs platums automašīnu kustībai. Brauktuve visā ielas garumā ir 7 m plata, papildus tam katrā pusē ir aptuveni 1,5 m plata nomale, kā rezultātā kopējais platums ir aptuveni 10 m. Vieglo automašīnu platums vidēji ir 1,5 – 1,8 m, atsevišķu apvidus automašīnu un mikroautobusu platums var sasniegt 2,2 m platumu. Līdz ar to, esošais ielas platums ir pietiekošs lai nodrošinātu brīvu kustību un iespēju uz nomalēm novietot auto stāvēšanai. Atsevišķos gadījumos, kad auto novietoti pavirši, var veidoties situācijas, kad grūti samainīties ar pretimbraucošu autobusu, tādēļ aicinām autovadītājus būt korektiem un novietot automašīnas uz nomales pēc iespējas tuvāk zaļajai zonai. Gadījumā, ja tiek novērota nekorekta automašīnu novietošana, aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju pa tālr. 28881288, lai varētu izvērtēt katru situāciju.

08.05.2017 17:29

Labdien, vienreiz jau rakstījam pa apkārtni pie grausta Virkas ielas sākumā, bet šodien ejot tam garām ar iebraukošajiem ciemiņiem nācās ļoti sarkt.Vai tiešām nav Kuldīgā nav varas, kas spētu likt īpašniekus sakopt šo vietu? Ar cieņu: iedzīvotāji no Virkas ielas.

Labdien. Jau iepriekš informēts, ka degradētā būve Virkas ielā 3 ir privātīpašums, īpašniekam ir noteikts maksātnespējas statuss un informācija nodota maksātnespējas procesa administratoram. Pašvaldība īpašumu ir atkārtoti apsekojusi, sagatavots atzinums un tuvākajā laikā teritoriju norobežos ar žogu.

08.05.2017 10:09

Labdien! Vēlējos pajautāt vai vēl būtu iespēja skolēnam pieteikties uz kādu no darba vakancēm skolēnu brīvlaikā. Paldies jau iepriekš,ar cieņu.

Labdien! Jaunieši tiek aicināti iesniegt aizpildītu anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs pie lietvedes/sekretāre no 18. aprīļa līdz 18. maijam. Plašāku informāciju par skolēnu nodarbinātību vasarā varat skatīt šeit - http://kuldiga.lv/lv/izglitiba/2621-kuldigas-novada-skoleniem-vasara-atkal-bus-iespeja-stradat

26.04.2017 09:57

Labdien! Lielā talka aizvadīta, bet ļoti netīra ir DUS Statoil apkārtne, nezinu ,vai tā ir kāda privātīpašnieka teritorija, bet no auto, kas apstājas laukuma malā, visu lieko- pudeles, papīrus, izlietotās kafijas krūzes- izmet pļavā, bet vējš to visu nes tālāk... iespējams, DUS darbiniekiem jādomā par kārtīgas atkritumu tvertnes novietošanu, pirms tam savācot visu nesmukumu, bet kāda pašvaldības iestāde varētu viņus paskubināt to izdarīt?

Labdien! Apsekojot teritoriju, Jūsu sniegtā informācija apstiprinājās, teritorija tiešām ir diezgan piegružota. Sazinoties ar SIA “Circle K” Kuldīgas DUS vadītāju, saņēmām informāciju, ka, vismaz 1 reizi gadā (pavasarī), tiek organizēta pieguļošās teritorijas tīrīšana un tuvākajā laikā to plānots veikt. Papildus tam vienojāmies, ka šīs teritorijas tīrīšana turpmāk tiks veikta biežāk. Liels paldies par norādi!

26.04.2017 09:55

Labdien! Nedzīvojam Kuldīgā, bet esam iecienījuši šo pilsētu kā brīnišķīgu atpūtas vietu ģimenei. Katru reizi atbraucot uz Kuldīgu priecājamies par tās sakoptību, taču ir viens trekns mīnuss, kas bojā šo prieku. Jau pagājušajā vasarā, pastaigājoties ar ģimeni pie Ventas rumbas, problēmu sagādāja tāda vienkārša lieta kā labierīcības. Pie Alekšupītes skatu laukuma uzbūvētas modernas labierīcības, taču tajās pagājušājā vasarā, nesaprotamu iemeslu dēļ, ietikt nevarēja. Toreiz bijām paprāvs pulciņš gan vietējo, gan ārzemju viesu. Bijām Kuldīgā pagājušājā nedēļā - atkal tas pats. Gaisma spīd, durvis ciet. Vai tiešām nav iespējams šo problēmu atrisināt? Vai vienmēr šādos gadījumos jāmeklē kāda kafejnīca? Kāpēc nevar ņemt piemēru no Ventspils un šādās plaši apmeklētās vietās uzstādīt kaut vai maksas tualetes? Ļoti ceram, ka šī šāpošā problēma tiks drīzumā atrisināta, jo Kuldīga ir pilsēta, uz kuru gribas aizbraukt vēl un vēl. Lūdzu nebojājiet šo prieku!

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) informē, ka sabiedriskās tualetes regulāri uzkopj apkopēja, kā arī tās KKP darbinieki regulāri apseko. Problēmas mēdz rasties, ja tualešu apmeklētājs iemet nepareizu monētu automātā un tā mēdz aizķerties, nobloķējot slēdzeni. KKP darbinieki operatīvi šādu situāciju novērš. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

08.05.2017 17:27

labdien ko iesakt at demontetu siferi vai vinu kuldigas komonalie pakalpojumi pienem un kada maksa pa to ir

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: “Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” var savākt demontētu šīferi. Taču jāatceras, ka šīferis ir klasificējams kā bīstamie atkritumi. Tādēļ šīferis “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem” nodošanai ir jāved uz Brocēniem. Šīfera apglabāšanas izmaksas Brocēnu izgāztuvē ir 50,82 eiro tonnā. Būvgružu konteinera aizvešana uz Brocēniem izmaksā vēl 179,32 eiro (130 km).”

11.05.2017 10:18

Labdien! Kad tiks salabotas uzbrauktuve un nobrauktuve pie "jaunā tilta " ? Jaunu asfaltu jau nevajag , bet nu vismaz salāpīt bedres kā katru pavasari jau nav daudz prasīt. Žēl mašīnu lauzt ...

Labdien! Par uzbrauktuvi un nobrauktuvi atbild Latvijas Autoceļu uzturētājs. Viņi skaidroja, ka zemā gaisa temperatūra pagaidām neļauj veikt masveida bedrīšu remontu, kas parasti sākas aprīļa beigās. Šogad remontdarbi, acīmredzot, sāksies tikai maijā. Minētajā vietā bedres jāsalabo līdz 1. jūnijam.

11.05.2017 11:46

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.