Jautājiet mums

Labdien.pie laidu pamatskolas aug latvaņi.zied pilna plaukuma.jautajums vai tiesam skolasvapkartne butu ta vieta kur jaaudze latvāņi.?manuprat vini butu janicina ara bet...

Labdien. Paldies par iedzīvotāja acīgumu! Latvāņi ir mazāk apdzīvotajā parka daļā - saimnieciskajā zonā. Katru gadu tie tiek nopļauti, arī šogad tas jau daļēji ir izdarīts, šonedēļ darbu plānots pabeigt.

10.07.2017 09:56

Gribētos zināt kam pieder aizlaistais zemes gabals starp Ģimnāziju un Supernetto? Tur ir tāds diezgan briesmīgs skats un dzērāji šo vietu izmanto par iedzeršanas un atpūtas vietu. Diezgan neomulīgi ir palaist savu bērnu stadionā vienu uz to pusi, jo nevar saprast kurā brīdī kāds un kādā stāvoklī no turienes izvelsies ārā. Varbūt varētu iztīrīt to vietu, jo diezko lietderīgi bērniem nav skatīties uz tādu dzīvesveidu?

Labdien. Jūsu pieminētais zemesgabals ir piekritīgs pašvaldībai, daļu no zemesgabala apsaimnieko V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija. Aizaugušo teritorijas daļu uzdots sakopt SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kas tiks izdarīts tuvākajā laikā.

10.07.2017 10:32

Labdien! Kāpēc Rendā pie daudzdzīvokļu mājām regulāri neizved šķirojamos atkritumus?Skats pa logu kā izgāztuvē. Otrs jautājums, kas notiek, vai precīzāk nenotiek ar graustu Rendas centrā?(bērnudārza ēka) Paldies!

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) šķiroto atkritumu konteineru Rendā pie daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām izveda vakar, otrdien, 4. jūlijā. Konteiners tiek tukšots regulāri. Diemžēl pie šķiroto atkritumu konteinera kāds negodprātīgs iedzīvotājs/-i ir salikuši maisus ar sadzīves atkritumiem, kas tad arī veido nepievilcīgo skatu. KKP nav jāvāc sadzīves atkritumi, kas nelegāli ir salikti pie šķiroto atkritumu konteinera. Sadzīves atkritumu nodošana maksā 13,69 EUR kubikmetrā. Līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu var noslēgt Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā. Par nelegāli izmestajiem atkritumiem varat ziņot arī pagasta pārvaldei. Jāpiebilst, ka daudzdzīvokļu mājām ir savi sadzīves atkritumu konteineri, kur arī mest sadzīves atkritumus." Savukārt Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieka palīdze Evita Pētersone, kura ir atbildīga par graustiem novadā, informēja, ka nekustamā īpašuma “Ausmas” īpašnieks apsolījis veikt brīdinājuma zīmju atjaunošanu un iespēju robežās nožogot teritoriju un ēkas, ņemot vērā objekta atrašanās vietas specifiku. Īpašnieks gatavs sadarboties ar pašvaldību, lai sakārtotu minēto objektu, kā arī, lai pārrunātu iespējamās attīstības iespējas.

10.07.2017 10:42

Jautājums konkrēti Bērziņas kundzei.Sakiet lūdzu,kāpēc P .Gobzemis uzskata sevi par visu vareno,un neievēro MK noteiktos likumus?Ja iedzīvotāji iesniedz rakstisku vēstuli,tad arī rakstiski gaidām atbildi 30 dienu laikā.Esam interesējušies arī personīgi pie Gobzemja un KKP jurista,kādēļ uz mūsu iesniegumu nav atbildes?Sola ka būs jau 3. mēnesi.Pašlaik mums ir pieteikts sižets ,,4 studijai,,lai saprastu kā strādā Kuldīgas komunālie pakalpojumi un P.Gobzemis,tačupirms tam vēlētos dzirdēt Bērziņas kundzes atbildi.

Labdien! Jūsu minēto situāciju ir grūti komentēt, jo nav zināms, kad un par ko ir rakstīts iesniegums. Aicinām Jūs sazināties personīgi e-pastā, zvanīt vai ierasties uz tikšanos ar priekšsēdētāju, lai risinātu jautājumu.

11.07.2017 09:30

Labdien, informēju, ka Priedaines krustojums braucot no pilsētas puses drīz nebūs pārredzams nemaz. Tur zāle ir appļauta nevis nopļauta un izaugusi līdz zīmei!

Labdien! Paldies par informāciju! Šis krustojums ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārziņā. Viņiem informācija par nepārredzamu krustojumu un nepieciešamību nopļaut zāli ir nodota. Papildinot sniegto atbildi, informējam, ka zāle 6. jūlijā tika nopļauta. VAS "Latvijas Valsts ceļi” saka paldies par iedzīvotāju vērību!

07.07.2017 08:56

Labdien! Man ir jautājums par Kuldīgas pārtikas tirgu! Man bija nepatīkams pārsteigums, ka ir aizvērts Kuldīgas maizes ceptuves veikaliņs! Vietā būšot Gobzema strausu izstrādājumi! Kas šo lēmumu pieņēma un vai tiešām godprātīgi tika izvērtēts, kura produkcija ir vairāk pieprasīta, Kuldīgas maizīte vai dārgie strausu izstrādājumi? Ne pircēju ne tirgotāju vēlmes laikam tur netiek ņemtas vērā! Tādas ekskluzīvākas preces tak var tirgot pustukšajā Kuldīgas labumu veikalā!

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 29. jūnijā no SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" valdes locekļa Dāvida Šternberga saņēma iesniegumu, kurā teikts, ka sakarā ar SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" struktūrvienības Kuldīgas tirgū likvidāciju, lūdz pārtraukt telpu nomas līgumu ar 2017. gada 30. jūniju. Savukārt iesniegums no kāda cita tirgotāja nav saņemts. Kuldīgas tirgū vietu ir pietiekami ikvienam tirgoties gribētājam, aicinām pieteikties."

03.07.2017 08:52

Labdien! Kur var iepazīties ar izveidoto V. Plūdoņa vidusskolas direktora amata kandidātiem?

Labdien! Uz Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu konkurss tiks rīkots ne ātrāk kā nākamā gada sākumā.

30.06.2017 10:54

Kāpēc uz Pagastu pārvalžu apvienības vadītāja amatu nav izsludināts konkurss? Vai desu tirgošana Kalnciema tirgū kopā ar Pēteri dod priekšrocības ieņemt jebkuru labi apmaksātu amatu pašvaldībās iestādē?

Labdien! Normatīvie akti nenosaka, ka uz šādu amatu obligāti rīkojams konkurss. Apstiprinātā “Kuldīgas novada pagastu apvienības” vadītāja Agnese Buka vairākus gadus ir veiksmīgi vadījusi Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldi. Viņai ir atbilstoša izglītība, zināšanas, pieredze, kā arī izpratne par pagastu iedzīvotāju vajadzībām. Agnese Buka ir vadītāja ar augstu atbildības sajūtu, darba spējām un iejūtīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Vēlam viņai veiksmi darbā ar mūsu novada pagasta pārvaldēm!

30.06.2017 14:35

Paldies par skaisti nopļautajām ceļmalām Gudenieku pagasta ceļiem. Vēlējos zināt, kādiem uzņēmumiem tika lūgts šis pakalpojums, kādas cenas tie piedāvāja un kurš no uzņēmumiem bija vislētākais un kas darbus veica, jo mājaslapā www.gudenieki.lv informāciju neatrodu.

Labdien! Gudenieku pagasta pārvaldes vadītāja Daina Bērende izsaka pateicību par pamanītajām nopļautajām ceļmalām. Viņa informēja, ka, aptaujājot vietējos zemniekus un uzņēmējus, šo pakalpojumu sniedza Gudenieku pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņkalni". Ar pakalpojuma kandidātiem un piedāvātajām cenām var iepazīties pagasta pārvaldē.

04.07.2017 05:31

Sveicināti. Pagājušajā gadā pašvaldība iznomāja sev piederošu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62500010167 (Lieknes, Gudenieku pag.). Tika nozāģēti simtgadīgi koki un tiek aizbērts dīķis, kaut pēc nomas līguma nekādus būvdarbus minētajā zemes gabalā nomnieks veikt nedrīkst (tika un tiek iznīcināti ainavu elementi). Jautājums, kas veic šos darbus, un kādas atļaujas no pašvaldības ir jāsaņem, lai šādus darbus veiktu. Svarīgi, uz šī paša zemes gabala atrodas aka, no kuras dzeramo ūdeni ņem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Krasti" iedzīvotāji, starp kuriem ir vairāki bērni. Un šī ir vienīgā ūdens ņemšanas vieta minētajai mājai. Pirms mēneša gar pašu aku lauks tika nomiglots (ar tā saukto Raudapu) un šobrīd uzarts. Aizsargjoslu likuma 9.pants nosaka, ka ap ūdens ņemšanas vietām tiek noteikta stingra režīma aizsargjosla. Vai ir veikti aprēķini, ka šai akai nav nepieciešama aizsargjosla, vai varbūt zemes nomātājs par saviem līdzekļiem izbūvēs līdzvērtīgu aku īpašumā "Krasti", jo šādus darbus veikt no pašvaldības budžeta vai KKP budžeta nebūtu ētiski, jo apstākļus pasliktinājis ir tieši zemes nomnieks. Kāda ir Gudenieku pārvaldes vadītājas un Kuldīgas novada deputāta A.Bieranda atbildība.

Labdien! 2017. gada 1. martā Apstādījumu uzraudzīšanas komisijā skatīts jautājums un izsniegta atļauja koku nozāģēšanai īpašumā “Lieknes”, Gudenieku pag. Norādītājā īpašumā netika konstatēti vērtīgi koki, kurus būtu nepieciešams saglabāt. Attiecībā uz dīķa aizbēršanu norādām, ka minētajā īpašumā nav reģistrēta ūdenstilpe un pat, ja tur ir bijusi ūdens krātuve, kura ir aizbērta, tad tā nav bijusi hidrobūve normatīvo aktu izpratnē, kuras likvidēšanai nepieciešama saskaņošana un nomnieks ir veicis pasākumus, lai varētu realizēt nomas līgumā noteiktās tiesības - veicis nepieciešamos pasākumus, lai izmantotu zemi lauksaimniecībai. Attiecībā uz ūdens ņemšanas vietu, atbilstoši gan Aizsargjoslu likuma 9. panta otrā daļa, gan 23.01.2004. MK noteikumu Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” 5. punkts nosaka, ka ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

11.07.2017 13:57

Labdien!Sakiet lūdzu kas tad īsti notiks ar vecās slimnīcas korpusiem un kad sāksies būvniecība??

Labdien! Viens no vecās slimnīcas korpusiem Kalpaka ielā 1 nodots Izglītības ministrijas pārziņā un tiks rekonstruēts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma (KTTT) vajadzībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām interesēties KTTT. Savukārt korpusam Kalpaka ielā 4 šobrīd notiek aktīva būvprojekta izstrāde, kas turpināsies līdz 2017. gada beigām, taču būvniecības uzsākšana provizoriski tiek plānota 2018. gada būvniecības sezonā. Šajās telpās plānots izveidot Kuldīgas Mākslas un radošo klasteri ar Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli.

30.06.2017 11:00

Sveiki! Kad tiks pabeigts Sporta skolas peldbaseins?

Labdien! Noslēgtais līgums ar SIA “Abora” paredz būvdarbu pabeigšanu šī gada 17. jūlijā. Pēc būvdarbu pabeigšanas būs jāsakārto dokumentācija un jāaprīko rekonstruētās un no jauna uzbūvētās telpas. Šobrīd notiek pārrunas ar būvdarbu veicēju par iespējamo Sporta skolas un baseina oficiālo atklāšanas datumu. Vēlamies uzsvērt, ka objektu ekspluatācijā pieņems Būvniecības valsts kontroles birojs, kā arī, pēc izmaiņām Būvniecības likumā, šādas būves pieņemšana ekspluatācijā ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Domes vadība šodien apmeklēja būvobjektu un pārliecinājās, ka būvdarbi objektā strauji tuvojas noslēgumam. Sporta zāle ir pilnībā rekonstruēta, lielā un bērnu baseina flīzēšana pabeigta, praktiski gatava ir sāls istaba, pabeigti pagalma labiekārtošanas un citi darbi.

30.06.2017 11:27

Labdien! Vai ir iespējams daudzviet Kuldīgāš salikt guļošos policistus, jo ceļa zīmes vienai braucēju daļai neko nenozīmē!Piemēram Vakara ielā nav gājēju celiņi, bet tur tiešām staigā daudz iedzīvotāji. Daudziem braucējiem šajā mazajā posmiņā ļoti patīk "gonkot". Tad vel ir uzradies jauns autoserviss Grants un Vakara ielas stūrī, un arī viņi laikam iemēģinot mašīnas stāvokli mēdz uzgonkot pa mazajām ieliņām! Manuprāt Kuldīgā visur varētu ierobežot ātrumu uz 30 km.

Labdien! Paldies par ierosinājumu. Šāda rakstura jautājumi tiek izskatīti Kuldīgas novada Domes transporta komisijā. Aicinām Jūs sagatavot un iesniegt iesniegumu iepriekšminētajai komisijai ar skaidrojošu un/vai pamatojošu informāciju un vēlamajām ātruma slāpētāju izvietošanas vietām.

29.06.2017 16:32

Labdien! Cik ilgi vēl laukumā pie Aizputes un Mucenieku ielas krustojuma uzturēsies atrakciju parks? Jāsaka - gaidām, kad tas beidzot aizbrauks!

Labdien! Atrakciju pārstāvis informēja, ka šodien, 29.06.2017., atrakciju pakalpojums pārtraukts un uzsākta atrakciju demontāža.

29.06.2017 09:08

Labdien! Lasīju, ka tiks asfaltēts Vienības ielas neasfaltētais posms. Vai tas nozīmē, ka tiks asfaltēts arī Vienības ielas beigu posms no Ganību ielas līdz Jelgavas ielai?

Labdien! Šogad plānots noasfaltēt posmu no Kuldīgas 2. vidusskolas līdz krustojumam ar Rūpniecības ielu.

27.06.2017 09:50

Labdien, staigājot pāri Jaunajam tiltam, jau kādu laiku pamanu, ka uzreiz aiz tā (pa labi Putnudārza pusē eglītēs) kāds cūcisks radījums ir izkrāvis atkritumu maisus. Šie maisi tur jau stāv pāris nedēļas. Vai tiešām komunālie servisi tos nevar aizvākt? Pēc kāda laika šie maisi sabirs, un tad atkritumi būs pa visu grāvi. :(

Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Paldies iedzīvotājiem par vērību! Atkritumus savāksim."

21.06.2017 08:54

Labdien! Vai pašvaldība nevarētu sakopt/iztīrīt Putnu dārzā, starp Avotu, Rožu un Saules ielu esošo dīķi? Tas ir aizaudzis, netīrīts un sācis smakot.

Labdien! Paldies par sniegto informāciju! Izvērtēsim iespējas sakārtot šo teritoriju.

20.06.2017 16:59

Labdien! Kas noticis Kuldīgas pilsētas laukuma online kamerai, ka nestrādā jau kādu laiciņu?

Labdien! Online kamera Pilsētas laukumā diemžēl savu laiku ir nokalpojusi, tāpēc šobrīd tiešraide no Pilsētas laukuma nav pieejama. Ir pasūtīta jauna kamera, tiklīdz tā tiks saņemta, tiešraidi atjaunosim.

21.06.2017 09:32

Labdien! Vai varētu nopļaut zāli taciņas malās, kas ved no Priežu ielas uz Gravas ielu, jo zāle līdz vēderam izaugusi? Kas vispār apsaimnieko to zemi?

Labdien! Paldies par norādījumu! Informācija nodota komunālajam dienestam, teritorija tiks sakopta.

20.06.2017 14:22

Labdien! Kad sāksies Jelgavas ielas rekonstukcija? Vai nebija runas, ka tā notiks jau maija beigās?

Labdien! Iepirkumā iesniegtie pretendentu piedāvājumi tika atvērti tikai 18. maijā, un šobrīd notiek intensīva piedāvājumu vērtēšana. Ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteiktās pretendentu tiesības, ir grūti pateikt, kad varētu sākties ielas būvniecība, jo pēc uzvarētāja pasludināšanas pretendentiem ir tiesības apstrīdēt komisijas lēmumu.

20.06.2017 13:59

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.