Jautājiet mums

Labdien, kādēļ netiek salabotas laipas pie Pils parka dīķīša?

Labdien! Šobrīd noslēdzies dokumentācijas izstrādes process, un tiek uzsākta būvdarbu iepirkuma procedūra. Darbus plānots uzsākt pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas.

22.10.2019 09:35

Vai varētu iekļaut sarakstā uz nākošo gadu apstrādei ar jauno metodi galveno iebrauktuvi uz dārziņiem - Ābeļu aleju (kā tas ir Pārventas ielās). Pašlaik tas ceļš ir briesmīgi bedrais un šajā rudens lietus laikā tiek pamatīgi izskalots.

Labdien! Dubultās virsmas apstrāde ir ļoti efektīvs līdzeklis pret grants segumu putēšanu un novērš mazo bedrīšu veidošanos, bet lai varētu veikt grants seguma apstrādi ar dubulto virsmu, segumam jābūt atbilstošai pamatnei un sakārtotai ūdens atvadei. Izvērtējot Ābeļu alejas esošo stāvokli, konstatēts, ka lai varētu veikt dubultās virsmas uzklāšanu, nepieciešams papildināt grants segumu un sakārtot ūdens atvadi, šādu darbu veikšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Ņemot vērā teritorijas statusu, esošo stāvokli un pieejamos līdzekļus, bez grants seguma uzturēšanas darbiem nav paredzēti citi darbi Ābeļu alejā. Pašvaldība informē, ka plānojot grantēto ielu posmus, kur veikt dubultās virsmas apstrādi, tiek ņemts vērā ceļa stāvoklis un dzīvojamo māju apbūves intensitāte. Arī 2020. gadā plānots veikt grantēto ielu apstrādi ar dubulto virsmas apstrādi Kuldīgas pilsētas ielās - Laimdotas ielā, Tīruma ielā, Priežu ielā un Plostu ielā posmā no Sakņu ielas līdz Vienības ielai.

17.10.2019 10:44

Vēl papildus kļūdas labojums Rumbas pagasta vadītājai L.Šēles kundzes atbildē: saskaņā ar Rumbas pagasta Teritorijas plānojumu, mūsu apspriestā teritorija nav rūpnieciskā, tā ir lauksaimniecības teritorija. Rūpnieciskā teritorija ceļa šajā pusē (Darbnīcām pretējā pusē) ir tikai tā Šēles kundzes minētā vieta "Darbnīcu ceļa" galā,kur novietoti autolūžņi. Vēl jo vairāk- vai tiešām tiem baļķiem tur būtu jāatrodas?

Labdien! Atsaucoties uz Jūsu rakstīto, vēlamies precizēt, ka Kuldīgas novada Rumbas pagasta pašvaldības ceļš ar nosaukumu 6284B015 Darbnīcu ceļš ir reģistrēts Kuldīgas novada ceļu reģistrā. Šī pašvaldības ceļa nodalījuma josla ir ~6m no ceļa ass, par ko var pārliecināties kadastrs.lv pieejamā kartogrāfiskajā materiālā un šāda pašvaldības ceļa robeža vēsturiski ir izveidojusies. Ņemot vērā Jūsu norādīto atsauci uz Autoceļa likuma 27.1.panta punktu par 9.5m plato nodalījuma joslu, varam informēt šāds nodalījuma joslas platums tiktu piemērots, ja tiktu veidota jauna ceļa trase vai izdalīts esošs ceļš, kur nodalījuma joslas platums tiktu izvēlēts atbilstoši paredzētā vai esošā ceļa gabarītiem, kā rezultātā tiek izdalītas jaunas ceļam nepieciešamas zemes vienības un reģistrētas Valsts zemes dienestā. Atzīstam, ka novietotie baļķi ~ 1m zonā bija novietoti pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, bet lielākā daļa baļķu bija novietoti uz privātās zemes. Zemes īpašniekam, uz kura zemes novietoti baļķi, nav iebildumu pret to īslaicīgu novietošanu viņa zemes gabalā, kā arī Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja nesaskata ierobežojumus un bīstamību īslaicīgai baļķu novietošanai pie pašvaldības ceļa, jo transportlīdzekļu kustībai paredzēta brauktuve netiek apgrūtināta, baļķi novietoti zaļajā zonā, ceļa pieguļošajā nogāzē, kā arī transportlīdzekļu kustībai izmantojama tikai ceļa brauktuve. Par teritorijas statusu, kur tika novietoti baļķi, precizējam, ka atbilstoši "Kuldīgas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam” šī teritorija ir lauksaimniecības teritorija, kur zemes īpašniekam ir tiesības uz sava zemes gabala īslaicīgi novietot, vai atļaut novietot baļķus tālākai pārvešanai.

18.10.2019 12:18

Labdien! Jautājums par auto novietošanu pie PII "Bitīte". Kur tieši, lai vecāki novieto savas automašīnas vedot bērnus uz dārziņu? Tajā izbūvētājā stāvietā, kur vieta ir apmēram trīs automašīnām? Vai krustojumā? Drīz sāksies tumšais laiks, lietus, slapjš sniegs un vecākiem ar maziem, pusaizmigušiem un niķīgiem bērniem katru rītu ir nezin kur jāatrod vieta automašīnai un visiem sveikiem un veseliem jānokļūst dārziņā. Šorīt pamanīju māmiņu, kurai ar vienu bērniņu pie rokas un otru maziņu autokrēsliņā, bija jāmēro diezgan garš ceļš, jo lai nenoliktu mašīnu neatļautā vietā nācās to nolikt garā rindā pie privātmājām. Nest zīdaini autokrēsliņā nav viegli! Šorīt paveicās - bija sauss un saulains, bet pielieciet šim visam klāt lietu, slapju sniegu un šī notiekti nav vienīgā māmiņa ar vairākiem maziem bērniem un tā KATRU RĪTU! Un tajā pašā laikā dārziņa darbiniekiem, ar direktori priekšgalā, ir atļauts automašīnas novietot gandrīz pie pašas ieejas dārziņā. Vai tas izklausās pareizi? Kad un kāds būs risinājums ?

Labdien! Informējam, ka Jūsu aprakstītā problēma par autostāvvietu neesamību pie PII “Bitīte” Kuldīgas novada pašvaldībai ir zināma. Jau iepriekš pirmskolas iestādes darbībai nepieciešamais stāvvietu skaits ir izvērtēts atbilstoši “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā rezultātā 2018. gadā tika noslēgts līgums ar SIA “Projekts 3” par būvprojektu izstrādi, kur paredzēts veikt piebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi. Pašlaik projektēšanas darbi ir pabeigti, bet, tā kā stāvlaukuma izbūvei nepieciešami ievērojami līdzekļi, pašvaldība risina projekta realizācijai nepieciešamo līdzekļu piesaisti. Ņemot vērā nepieciešamo līdzekļu apmēru, pašlaik diemžēl nav iespējams prognozēt, kad projekts tiks īstenots. Jebkurā gadījumā pirmskolas iestādes “Bitīte" darbības nodrošināšanai, nepieciešamā stāvlaukuma izbūve ir viena no nākotnes prioritātēm, un tiek darīts viss iespējamais, lai realizētu izstrādāto būvprojektu pilnā apmērā. Attiecībā uz PII “Bitīte” darbinieku auto novietošanu iebrauktuvē uz iestādi, informējam, ka 24.oktobrī pašvaldības speciālisti atkārtoti apsekos PII "Bitīte", lai atrastu pagaidu risinājumu (līdz piebrauktuves un stāvlaukuma izbūvei) ērtākai vecāku transportlīdzekļu novietošanai rīta stundās. Ja arī Jums ir priekšlikumi/ierosinājumu kā risināt transportlīdzekļu novietošanu pie PII "Bitītes", labprāt tos uzklausīsim.

23.10.2019 15:18

Vēlreiz labdien! Šķiet, ka Rumbas pagasta pārvaldes vadītājai nav precīza informācija. Nepaslinkoju, un garām braucot piestāju apskatīt un piemērīt tās baļķu kaudzes. Neviena no kaudzēm nav ārpus autoceļa nodalījuma joslas (9.5 metri no autoceļa ass, kā tas minēts likumā "Par autoceļiem" 27.1.pantā). Tās kaudzes, kuras ir vistuvāk Saldus ceļa krustojumam pat atrodas apmēram 5 metru attālumā no ceļa ass, tālākās kaudzes ap 6 metriem... Ceļam ir jauns asfalts, rudenī ceļi mēdz būt slapji, uz ceļa koku lapas ... uzskatu, ka šīs baļķu kaudzes ir bīstamas. Lūgums pagastam tomēr apskatīt un izvērtēt esošo situāciju, un mēģināt ko labot, ja uzņēmējs nav ievērojis likumu un rada bīstamu situāciju uz šī ceļa.

Labdien. Atsaucoties uz Jūsu rakstīto, vēlamies precizēt, ka Kuldīgas novada Rumbas pagasta pašvaldības ceļš ar nosaukumu 6284B015 Darbnīcu ceļš ir reģistrēts Kuldīgas novada ceļu reģistrā. Šī pašvaldības ceļa nodalījuma josla ir ~6m no ceļa ass, par ko var pārliecināties kadastrs.lv pieejamā kartogrāfiskajā materiālā un šāda pašvaldības ceļa robeža vēsturiski ir izveidojusies. Ņemot vērā Jūsu norādīto atsauci uz Autoceļa likuma 27.1.panta punktu par 9.5m plato nodalījuma joslu, varam informēt šāds nodalījuma joslas platums tiktu piemērots, ja tiktu veidota jauna ceļa trase vai izdalīts esošs ceļš, kur nodalījuma joslas platums tiktu izvēlēts atbilstoši paredzētā vai esošā ceļa gabarītiem, kā rezultātā tiek izdalītas jaunas ceļam nepieciešamas zemes vienības un reģistrētas Valsts zemes dienestā. Atzīstam, ka novietotie baļķi ~ 1m zonā bija novietoti pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, bet lielākā daļa baļķu bija novietoti uz privātās zemes. Zemes īpašniekam, uz kura zemes novietoti baļķi, nav iebildumu pret to īslaicīgu novietošanu viņa zemes gabalā, kā arī Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja nesaskata ierobežojumus un bīstamību īslaicīgai baļķu novietošanai pie pašvaldības ceļa, jo transportlīdzekļu kustībai paredzēta brauktuve netiek apgrūtināta, baļķi novietoti zaļajā zonā, ceļa pieguļošajā nogāzē, kā arī transportlīdzekļu kustībai izmantojama tikai ceļa brauktuve. Par teritorijas statusu, kur tika novietoti baļķi, precizējam, ka atbilstoši "Kuldīgas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam” šī teritorija ir lauksaimniecības teritorija, kur zemes īpašniekam ir tiesības uz sava zemes gabala īslaicīgi novietot, vai atļaut novietot baļķus tālākai pārvešanai.

18.10.2019 09:00

Labdien! man jautājums kad sāksies būvniecība Kalpaka ielā 3, ēkā kas paredzēta tehnikumam.Paldies

Atbild Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore Dace Cine: "Labdien! Pašlaik notiek būvniecības iepirkuma procedūra."

04.10.2019 08:21

Labdien! Šķiet pirms gada Rumbas pagastā izremontēja darbnīcu ceļu, kas no jaunā Saldus ceļa ved uz veco Saldus ceļu. Šonedēļ sanāca braukt uz autoservisu, ceļa mala vienā pusē nokrauta ar baļķiem, pat pāris metrus no krustojuma. Atceros, tur bija tik skaista aleja, kas tika nocirsta, lai, citu starpā, uzlabotu drošību un redzamību. Vai baļķu kaudzes pašā ceļa malā uzlabo ceļa drošību? Un arī vizuāli tās bojā ainavu.

Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Labdien! Informējam, ka baļķi ir novietoti ārpus pagasta autoceļa nodalījuma joslas uz privātīpašnieka zemes. Uzņēmējs un īpašnieks ir savstarpēji vienojušies. Ja baļķi neatrodas arī valsts autoceļa P118 Ventspils - Saldus nodalījuma joslā, tad pārkāpuma nav. Saskaņā ar teritoriālo plānojumu šeit ir rūpnieciskās ražošanas zona, un vizuāli skaista ainava droši vien nebūs iespējama. “Darbnīcu ceļa” galā, piemēram, arī ir novietoti auto lūžņi.

04.10.2019 07:35

Labdien. Sakiet ir kads plans kautko iesakt ar zalem ciet augoso Ventu, runa ir par zonu Venta no Martinsalas lidz Rumbai un no Rumbas lidz vecam tiltam? Saprotu, tas ir dabas liegums, bet ja neko nedaris , tad pec gadiem 10. vairs turistiem nebus ko radit un ari zalajiem ko sargat..Turklat ja domes darbinieki spej tik talantigi oponet VK uc. intituciju izteiktajiem aizradijumiem, tad vrb spes tik pat veiksmigi parliecinat "zalos" par nepieciesamibu Ventu iztirit.

Labdien! Kuldīgas pilsētas robežās esošais Ventas ielejas posms ir daļa no plašākā Ventas ielejas dabas lieguma, kas iekļauts NATURA 2000 teritoriju sarakstā. Pašvaldība jau vairākas reizes projekta ietvaros ir veikusi Ventas upes posmu - no Ventas rumbas līdz ķieģeļu tiltam un aiz tā, straujteču posmu atjaunošanas darbus ar upes gultnes irdināšanu, izmantojot traktortehniku, un secināts, ka uzlabojumi bija nepietiekami. Tādēļ šobrīd projekta ietvaros “Ainava pilsētā”, jeb “Urban links 2 Landscape” pētījuma un rīcības plāna izstrādātājiem SIA “Grupa93” uzdevums analizēt un sniegt priekšlikumus, kā upi sasaistīt ar pilsētu, lai tā būtu pamanāmāka teritorijā no jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam, iekļaujot 12 km garu upes krastu – 6 km uz katru pusi. Tiks pētīts Ventas upes ainaviskais un ekoloģiskais stāvoklis – kāda ir ūdens kvalitāte, kāds ir Ventas aizaugums un krastu apaugums. Tiks izvērtēts Ventas senlejas, kā īpaši aizsargājamas teritorijas, stāvoklis un sniegti priekšlikumi skatu perspektīvas atsegšanai, bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, kā arī to, kādus apsaimniekošanas pasākumus un upes tīrīšanas metodes nepieciešams turpmāk veikt.

11.10.2019 12:55

Vēlos noskaidrot kurš ir uzstādījis Piltenes ielas 26 pagalmā bērnu šūpoles. Otrais bērniņš jau no šīm šūpolēm ir nokritis, jo noplīst ķēde. Bērns nav liels, šodien mans 4 gadīgais puika šūpājoties nokrita jo noplīsa ķēde. Paveicās, ka nešūpojās augstu, un ķēde netrāpīja pa galviņu. Vai kāds atbild par šo šūpoļu drošību un pareizu uzstādīšanu?

Labdien! Pilsētas teritorijā par bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošanu atbild SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos šobrīd tiek izmantoti esošie šūpoļu metāla rāmji, kuros šūpoļu sēdeklis iekārts nerūsējošā tērauda ķēdēs. Lai uzlabotu šūpoļu drošību, apsaimniekotājam uzdots uzlikt drošus, slodzes izturīgus, ķēžu un rāmja savienojumus.

02.10.2019 07:04

Maksima var(https://www.tvnet.lv/6577452/maxima-aprikos-veikalus-ar-saules-paneliem),vai pašvaldībai nebūtu laiks meklēt iespējas mazināt atkarību no kurināmiem un investēt zaļākās tehnoloģijās aprīkojot katlumāju un citus jumtus pēc iespējām ar saules kolektoriem vai paneļiem lai neradītu piesārņojumu un pildītu kaut daļu klimata taupīšanas apņemšanos?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība jau ir realizējusi vairākus un plāno jaunus projektus, kas balstīti uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Šobrīd Kuldīgas pilsētā darbojas trīs un Priedaines ciemā viena ar šķeldu kurināmas katlu mājas. Modernāko un jaunāko ar biomasas koģenerācijas staciju, kas ražo arī elektrību, sāka izmantot 2012. gadā, kurā kā kurināmais tiek izmantots atjaunojamais energoresurss – koksnes šķelda. Saules kolektori jau tiek izmantoti Rumbas pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši”, kas nodrošina apkuri un ūdens sildīšanu.

07.10.2019 07:21

Vai varat komentēt šo citātu ,,Nerēķinās ar nākotni Viens no piemēriem ir Kuldīgas novada peldbaseins, norāda VK. Kuldīgas novada pašvaldība pirms projekta īstenošanas nevērtēja tā ietekmi uz pašvaldības budžetu. Objekta izdevumi 2018.gadā gandrīz trīs reizes pārsniedza ieņēmumus, peldbaseina ieņēmumiem vidēji mēnesī sasniedzot vien astoņus tūkstošus eiro'' un kādi ir plāni uzlabot radušos situāciju?

Labdien! Sporta skolas komplekss – tas nav tikai baseins, bet gan sporta komplekss 2372,2 kvadrātmetru platībā, kurā ietilpst arī multifunkcionāla sporta spēļu zāle, dienesta viesnīcas un administrācijas korpuss, telpas velobraucējiem un šaha, dambretes pulciņiem. Baseins sastāda vien trešdaļu no kopējās platības. Tādējādi 3,2 miljoni eiro ir summa, kas ieguldīta vesela pilsētas kvartāla atjaunošanā, un nav korekti visas šīs izmaksas attiecināt tikai uz peldbaseinu. Baseins nav objekts, kas tādā pilsētā kā Kuldīga var atpelnīties. Tas, pirmkārt, ir ieguldījums iedzīvotāju veselībā un bērnu peldētprasmju uzlabošanā. To var apmeklēt ikviens iedzīvotājs no mazulīša līdz senioram. Peldbaseinu izmanto arī Alsungas, Aizputes un Talsu novadu iedzīvotāji, un tas ir noslogots no rīta līdz vakaram, kas pierāda tā lietderību. Sporta kompleksa ieņēmumus, kas minēti Valsts kontroles ziņojumā, veido tikai tā sporta kompleksa apmeklētāju daļa, kas izmanto maksas pakalpojumus. Savukārt iespēja apmeklēt sporta kompleksu un baseinu bez maksas ir: · skolēniem, kas apmeklē baseinu pamatizglītības programmas ietvaros (peldētapmācība – saskaņā ar valstī noteiktajām vadlīnijām skolēniem līdz 3. klases beigām jābūt apguvušiem peldēšanas pamatprasmes); · sporta skolas audzēkņiem, · Kuldīgas bērnu un jauniešu centra pulciņu dalībniekiem; · iedzīvotāju grupām (seniori, jaunieši), kas apmeklē baseinu projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem”. Lai būtu iespēja noteiktām iedzīvotāju grupām apmeklēt sporta kompleksu bez maksas, pašvaldība izvēlējusies nevis dotēt, piemēram, katra skolēna peldētapmācību skolai, kas gala rezultātā palielinātu kopējos sporta kompleksa ieņēmumus un samazinātu attiecību starp ieņēmumiem un uzturēšanas izdevumiem, bet gan segt sporta skolas kompleksa uzturēšanas izdevumus. Maksas pakalpojumu ieņēmumi liecina, ka 2019. gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar tādu pašu laika posmu 2018. gada baseina pakalpojumu izmantošana ir pieaugusi par 9%, bet ieņēmumi – par 3%. Līdz ar to pašvaldība neuzskata, ka kopumā tas ir uzturēšanā dārgs un ambiciozs projekts, kā esam to arī norādījuši Valsts Kontrolei. Jāvērtē visi projekta ieguvumi – atjaunots vēsturisko ēku komplekss un nodrošināta peldētapmācība bērniem, savukārt pieaugušajiem – pilnvērtīgas atpūtas un sporta aktivitāšu iespējas.

20.09.2019 13:44

Sveiki. Vai kādreiz nav radusies doma daudzdzīvokļu māju masīvu Gaismas un blakus ielās apzīmēt ar zīmēm par dzīvojamo zonu? Uzskatu ka ēku iekšpagalmi un ielas ir pietiekami apdzīvoti, lai šo zonu aptvertu kā dzīvojamo un noteiktu braukšanai savus noteikumus, jo bieži ir indivīdi, kam patīk šajās zonās pārkāpt ātrumu. Tas ļautu gan ierobežot auto ātrumu un dotu papildus drošību un privilēģijas gājējiem, kā arī biežāk valsts policija varētu pakontrolēt braukšanas ātrumu pagalmos.

Labdien! Dzīvojamās zonas ceļa zīmes Gaismas ielas daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijā pašlaik nav uzstādītas, jo atbilstoši MK noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 144. punktam un 101. punktam jau tagad daudzdzīvokļu namu teritorijās ir jāievēro dzīvojamai zonai noteiktās prasības. Atgādinām, ka daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijās atļautais braukšanas ātrums ir 20km/h, gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm, un pa brauktuvi visā tās platumā, netraucējot citus transportlīdzekļus. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās.

27.09.2019 09:05

Pievienojos rakstītajam par "bīstamo" gājienu garām mājai Liepājas iela 74.Arī mani šis suns ir pārbiedējis.Pastāvīgi viņš tur nav,uzrodas laiku pa laikam.Tik pat nepatīkami ir iet gar veikalu "Labais" pa trotuāru,gar veciem apkaltušiem kokiem,vējainā laikā tā vien jādomā ,ka kāds zars neuzveļas uz galvas.

12.09. Kuldīgas novada pašvaldības policija apsekoja minēto adresi, un informēja suņa īpašnieku par šo situāciju, pēc kura saimnieks atbildēja, ka bīstamības draudus labos. Par koku stāvokli Mucenieku ielā 26 pašvaldības vides speciālists ir informēts, un situācija tiks risināta.

27.09.2019 09:39

Labdien! Sakiet vai ir plānots sakopt uz Sūru ielas iestādītās liepas? Gan izbrauktuvē no Rimi, gan no bd "Ābelīte", koku vainagi ļoti ierobežo redzamību. Patreizējās intensīvās satiksmes apstākļos tas ir vēl bīstamāk, jo abos krustojumos prakstiski nav iespējams redzēt no kreisās puses braucošos. Ventspilī, piemēram, koki ir apgriezti formās saīsinot vainaga apakšējo daļu. Ceru, ka šis jautājums tiks risināts pirms notiks kāda sadursme.

Labdien! Kuldīgas ielu un laukumu apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdots apsekot Sūru ielā krustojumu pārredzamību, un nepieciešamības gadījumā pacelt parastajiem dižskābaržiem vainagu, lai uzlabotu satiksmes drošību.

17.09.2019 14:47

Ko darīt, ja ejot garām Liepājas ielas namam nr.74, liels suns lec uz žoga, izbāž galvu pa žoga apakšu un rej uz katru garāmgājēju. Turklāt izskatās ka žogs var arī neizturēt. Man bērns jau ir panikā tikai tuvojoties šim žogam,parasti pārejam ielas otrā pusē,bet suns turpina ārdīties arī tad. Man tiešām ir bail, ka vienu dienu šis žogs var padoties suņa priekšā un ko suns darīs izkļuvis brīvībā nevar zināt, tikai zinu, ka es noteikti negribētu tajā mirklī atrasties tuvumā. Ko šādā situācijā var darīt?

Labdien! Liels paldies par informāciju. Kuldīgas novada pašvaldības policija apsekos minēto adresi, un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar suņa īpašnieku.

12.09.2019 10:14

Svwiki. Kapec ejot pa Vidus ielu, visas laternas deg, bet pie manas majs ne?? Vidus iela32 es dzivoju vidus iela 30.kur man griezties? Ta laterna parstaja degt ko tas kaimins tur ievacas... Vai tiesam jagriezas pie Bez Tabu??

Labdien! Paldies par Jūsu vērību. 09.09.2019. ir nodots darba uzdevums apsekot Vidus ielas 32/30 gaismekli. Informējam, ka ar rudens un ziemas iestāšanos, nedegošie gaismekļi tiks arvien biežāk pamanīti, jo krēsla iestāsies arvien agrāk, tāpēc par nedegošiem un bojātiem gaismekļiem Jūs varat ziņot, zvanot pa tālruni 25444009 (darba dienās no 8.00 – 17.00) vai aizpildot formu elektroniski: https://ej.uz/nedegapgaismojums

09.09.2019 14:53

Labdien! Vai "Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvai 2019" kā galveno kritēriju nebūtu laiks noteikt uzņēmumus kur mazākā saņemamā alga pēc nodokļu nomaksas ir cilvēka cienīga(starp valstī noteikto minimālo un vidējo),vai tiešām jāapbalvo uzņēmumi un uzņēmēji kas izmanto to ka izvēle ir tikai tik cik ir.

Labdien! Informējam, ka konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2019" nolikums ar prasībām pretendentiem ir apstiprināts. Gatavojot nākamā gada konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2020" nolikumu, tiks izvērtēts Jūsu priekšlikums.

13.09.2019 09:24

Labdien! Vai būtu iespējams uzlabot ietvi no pilsētas uz slimnīcas pusi? Tā ir tik rievaina un bedraina, ka ar bērnu ratiņiem ir sarežģīti izbraukt! Un tā kā tiek laboti ceļi, varbūt ir iespējams uztaisīt gājēju pāreju pie slimnīcas!? Jauniešiem ir viegli novaktēt mašīnas un pāriet, bet tiem kam tās kājas nav tik ātras, ir sarežģītāk!

Labdien! Ietve Aizputes ielā ir apsekota un ir konstatēti defekti, lai situāciju labotu ietvei ir nepieciešams jauns segums, jo esošā reciklētā asfalta seguma labošana būtu neefektīva un turpinātos asfalta slāņu atdalīšanās process. Ietves izbūve tiks skatīta nākamā gada pašvaldības budžetā.

23.09.2019 10:42

Vai ir iespēja Gaismas ielas Priedītēs uzstādīt soliņus, kur apsēsties vietējiem iedzīvotājiem. Svētdienas novakares novērojums. Uz viena akmeņa apsēdusies kundzīte gados uz otra pārītis labos gados. Vecāki ar bērniem atnākuši uz trenažieriem, bet nav kur piesēst. Vecos satrunējušos solus novāca, bet vietā nav. Par tūristiem domājam, bet par savējiem, tik lielā kvartālā, ļoti maz.

Labdien! Septembra mēnesī plānots uzstādīt divus soliņus priedīšu kalniņā pie trenažieru laukuma saskaņā ar SIA “ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE” izstrādāto koncepciju “Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošana, pārbūve un attīstība”.

17.09.2019 14:47

Gribētu ĻOTI uzslavēt ļaudis, kas veic Kuldīgas pilsētas auto satiksmes apļu dendroloģisko noformējumu. Mēs pārspējam Eiropu; daudzkārt!!! Un,...ļoti gribētu, lai šo pateicību saņemtu cilvēki, kas tieši to dara.

Labdien! Paldies par Jūsu novērtējumu. Pateicība nodota SIA "Kuldīgas Komunālo pakalpojumu" zaļumsaimniecības speciālistiem.

22.08.2019 07:12

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.