Jautājiet mums

Vai Kuldīgas novada Transporta komisija varētu veikt Kuldīgas novada iedzīvotāju sabiedrisko apspriešanu, lai izvērtētu kāda transporta organizācijas jaunieviesuma lietderību ???

Labdien! Transporta komisijas darbu nosaka pašvaldības nolikums. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija ir pašvaldības komisija, kuru izveido un uz savu pilnvaru laiku ievēl Dome. Tā neveic sabiedriskās apspriešanas. Komisijas darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt transporta sistēmas organizēšanu un attīstību Kuldīgas novadā. Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar transporta organizāciju un attīstību. Komisijas uzdevumi ir pārzināt un koordinēt transporta sistēmas nepilnības un sagatavot priekšlikumus tās uzlabošanai; risināt jautājumus par transporta plūsmu regulēšanu pašvaldības teritorijā, ceļa zīmju racionālu un lietderīgu izvietošanu; izskatīt komisijai adresētos iesniegumus, kas saistīti ar transporta sistēmas organizāciju Kuldīgas novadā, izvērtēt situācijas, sniegt priekšlikumus Domei situāciju risināšanai, sagatavot atbilstošus lēmumprojektus izskatīšanai Domē; savas kompetences ietvaros pildīt Domes, Domes priekšsēdētāja, Domes Attīstības komitejas un citu komiteju uzdotos uzdevumus; sniegt informāciju masu saziņas līdzekļiem par savā kompetencē esošajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

21.05.2019 15:52

Izlasīju atbildi uz savu jautājumu un radās daži jauni. Jūs rakstat, ka Bērziņas dēli vadā Bērziņu uz Rīgu un tādējādi ekonomē domes naudu. Es uz Kuldīgu parasti braucu tikai brīvdienās un esmu dēlus redzējis ar domes auto piebraucam pie Rimi un braucot pa pilsētu. Bērziņa pati gan auto nebija manāma, varbūt noslēpusies. Saliekot to kopā man ir jautājumi: 1. Cik pašvaldības līdzekļi ir ieekonomēti pēdējo 5 gadu laikā pašvaldības auto transportu vadot ar pašvaldību nesaistītām personām un pēc kādas metodikas tas tiek noteikts? 2. Cik konkrēti pēdējo 5 gadu laikā ir ieekonomējuši Bērziņas dēli un kādu kopējo kilometrāžu viņi ir nobraukuši ar domes auto? 3. Vai pašvaldībai ir īpaši noteikta kārtība kā domes auto transports tiek nodots ar pašvaldību nesaistītām personām? 4. Vai arī citu pašvaldības darbinieku radinieki drīkst vadīt pašvaldības auto transportu?

Labdien! 2013.gada decembrī domes priekšsēdētāja I. Bērziņa ir uzrakstījusi iesniegumu pašvaldībai ar lūgumu ļaut dēliem pildīt šofera pienākumus darba braucieniem ar dienesta automašīnu, jo priekšsēdētājas darba laiks ir nenormēts, ar viņu nav noslēgts darba līgums, kā arī darba pienākumi bieži jāveic vakaros, brīvdienās un svētku dienās. Ņemot vērā, priekšsēdētājas darba intensitāti, pašvaldībai būtu nepieciešama papildus šofera darba vieta vismaz uz pusslodzi, kas mēnesī izmaksātu vismaz 700 eiro (ieskaitot nodokļus).

20.05.2019 12:20

Labdien! Vēlējos pajautāt par ēku Liepājas ielā 37. Tornītis būs skaisti restaurēts un nokrāsots, vai plānā ir arī pašas ēkas fasādes krāsošana, citādi tāda pavisam noplukusi un nesaskanēs ar skaisto tornīti..Paldies

Labdien! Tornīša (Liepājas ielas 37, Kuldīga) atjaunošanai un adatu (arī Kuldīgas adatu fabriku) vēsturei veltītās ekspozīcijas ierīkošanai tika piesaistīts finansējums no ES struktūrfondiem: INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. EST-LAT 7 “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial heritage)”. Savukārt, par pārējās ēkas fasādes sakopšanu atbild tās apsaimniekotāji - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kas, ņemot vērā notiekošos Tornīša atjaunošanas darbus, ir sagatavojuši un saskaņojuši fasādes atjaunošanas tehnisko dokumentāciju un iespēju robežās plāno veikt Liepājas ielas 37 pamata ēkas fasādes atjaunošanu.

16.05.2019 15:45

Kāpēc neparādās manis uzdotie jautājumi. Nevarētu, taču, būt, demokrātiskā sabiedrībā pastāv "CENZŪRA"? Šie 5 noteikumi ir ievēroti: Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi; Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; Jautājuma teksts nav saprotams; Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Labdien! Ikdienā saņemam vairākus iedzīvotāju jautājumus, kurus novirzām pašvaldības speciālistiem. Kvalitatīvas atbildes izstrāde prasa laiku, tāpēc lūgums būt saprotošiem. Ja jautājumā minētie noteikumi tiek ievēroti, jautājums tiek nodots pašvaldības speciālistiem apstrādē.

20.05.2019 13:21

Sveicināti. Man ir ierosinājums. Kuldīgā ir nāvējošs deficīts ar dzīvokļiem. Cilvēki maksā bargas naudas, lai īrētu dzīvokli. Ļoti daudzi meklē, arī ir cilvēki kuri dzīvo ārpus kuldīgas robežas. Kuri vēlētos pārcelties pie mums uz Kuldīgu. Štrunts par tām bargajām naudiņām. Bet ir problēma. Nav dzīvokļu. Trūkst. Pati arī meklēju jaunu mājvietu. Un zinu vel astoņas ğimenes. Tāpēc lūdzu jums, vai varētu kaut ko izdomāt. Nav runa par sociālo māju. Jaunu. Bet par faktu. Lūdzu padomājiet. Paldies. Jauku dienu.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrību “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”(KKP) risina mājokļu jautājumu. Aicinām iepazīties ar šo (https://www.kuldiga.lv/aktualitates/3889-majoklu-jautajums-kuldiga) publikāciju, kurā izskaidrotas pašvaldības piedāvātas iespējas un pašreizējā situācija. Papildus informējam, ka KKP jūnijā plāno nomas izsolē piedāvāt pirmos divus dzīvokļus Planīcas ielā, kuri būs pieejami ikvienam iedzīvotājam.Tāpat KKP Vakara ielā pārbūvēs bijušo muzeja krājuma ēka, kurā tiks izveidoti 14 dzīvokļi, Šo dzīvokļu nomas izsole varētu notikt nākamā gada sākumā.

27.05.2019 07:23

Izskaidrojiet, lūdzu, kāds ir Kuldīgas novada Transporta komisijas primārais mērķis un uzdevums; vai tiešām - apgrūtināt auto satiksmi Kuldīgas pilsētā, nekritiski paklausot dažu personu ierosinājumiem veidot ātrumu ierobežojuma vaļņus uz ielām, krāsot dzeltenas apmalītes, noteikt apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumus ?

Labdien! Transporta komisija izskata jautājumus, kuru pirmsākums ir iedzīvotāju iesniegums, sūdzība, u.c. Tās mērķis ir veicināt satiksmes drošību un uzlabošanu, tāpēc īpaši tiek domāts par ātrumvaļņu uzstādīšanu, kas mazina risku bērniem un iedzīvotājiem iekļūt avārijās.Transporta komisija ņem vērā vispārēju sabiedrības ieguvumu, analizējot izbūves perspektīvas, riskus, ielas uzturēšanas ietekmi, atbilstību LVS standartiem un noteikumiem, turklāt tās sastāvā darbojas nozares speciālisti, kuri ir kompetenti pieņemt dažādus lēmumus. Piemēram, ceļu inženieris Gatis Ozols, autoceļu uzturētājs Andris Upmalis un citi. Ar pilno komisijas sastāvu varat iepazīties šeit - https://kuldiga.lv/pasvaldiba/komitejas-komisijas#transporta-komisija

21.05.2019 15:53

Labdien, griežos jau atkārtoti, un ceru pēdējo reizi, lai noskaidrotu, cik tālu notiek Kabiles pagastā solītā bērnu laukuma atjaunošana daudzdzīvokļu mājas pagalmā? 2018. gada gada 22. marta Kuldīgas novada Vēstīs tika informēts, ka tiks atjaunots bērnu laukums, tātad 2018. gad budžetā nauda tam tika piešķirta un vai tiešām tikai topogrāfa un projekta izstrādes pakalpojumiem – tā jau tad ir cilvēku maldināšana, pēc tā kā atbildējāt 2018. gada oktobrī! Kāpēc pagastos bērniem rotaļu laukums ir jāgaida divus gadus, toties pilsētā tiek plānoti un būvēti ar vien jauni bērnu laukumi!??? Jūs jau spriežat par “Kurzemītes ” kvartāla attīstības projektiem-dalītas rotaļu zonas dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem, aktīvās atpūtas un sporta zonas, vietas, kur atpūsties vecāka gadagājuma ļaudīm, bet neesat pabeiguši jau solītos! Ļoti ceru Kabilē ieraudzīt plašu bērnu laukumu vismaz 2019 gadā, ko nu divus gadus varēja projektēt, jo pagasta bērni ir tikpat pelnījuši cik pilsētas un arī viņiem ir brīvdienas, kurās vēlas spēlēties!

Labdien! 2018. gadā bija plānots labiekārtot jau esošo rotaļu laukumu Kabiles pagastā, izveidojot tam atbilstošu teritoriju, atjaunot esošos rotaļu elementus un rotaļu laukumu papildināt ar jauniem rotaļu elementiem. Tā kā rotaļu laukums pagasta centrā ir publiska teritorija, bija nepieciešams izstrādāt labiekārtošanas projektu. Saskaņā ar noteikumiem rotaļu laukumā var uzstādīt tikai sertificētus rotaļu elementus. Šie apstākļi būtiski palielināja plānotās izmaksas. Ņemot vērā situāciju, tika pieņemts lēmums veicamos darbus realizēt pakāpeniski. Šīs vasaras laikā tiks uzsākta teritorijas sakārtošana, lai nākamā gada budžetā var plānot rotaļu elementu uzstādīšanu.

17.05.2019 10:22

Parasti priekšsēdētājas Bērziņas dēlus bija pierasts redzēt pie domes Wolkswagen stūres, bet nu jau pāris reizes esmu redzējis, ka viņi brauca ar Opel markas auto. Vai dome ir nopirkusi priekšsēdētājai jaunu mašīnu?

Labdien! Pamatā ar pašvaldības automašīnu "Volkswagen Passat" brauc priekšsēdētāja pati, atsevišķos gadījumos brauc arī pašvaldības šoferis. Bet tā kā pašvaldības administrācijā ir tikai viens šoferis, kurš ir ļoti noslogots, priekšsēdētāju uz Rīgu un citur, īpaši agri rītos un vēlu vakaros, ved dēls, kurš nesaņem atlīdzību, tādējādi ekonomējot pašvaldības līdzekļus. Papildus informējam, ka pašvaldība nav iegādājusies "Opel" markas automašīnas.

09.05.2019 13:56

Labdien! Vai nebūtu iespējams salabot aso bedri uz vecā Ventas tilta (izbraucot no Kuldīgas pēdējā tilta posmā), kura izveidojusies, iegrismtot bruģim.

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" par šo situāciju ir informēti un tuvākajā laikā plāno uzsākt remontdarbus.

04.06.2019 13:41

Labdien vai kas plānots būvēt dārzniecības ielas sākumā kad tiek izzagetas ābeles un visi pārej koki kāpēc to nevarēja darīt tad kad koki ne ziedēja vel

Labdien! Daļa no Dārzniecības ielas 2A, Kuldīgā teritorijas ir nodota komersantam, kurš veiks apauguma noņemšanu attīrīšanu no krūmiem un kokiem neizmantoto dārziņu teritorijā, lai turpmāk teritoriju varētu sastrādāt un apsaimniekot, nopļaujot zāli, vai iznomājot mazdārziņiem.

08.05.2019 15:53

Labdien vai ir kāda iecere veckuldigas dārziņos ko būvēt kad tiek koki izcirsti ja to tā var teikt nokniebjot viņus un aplauzot ar dzeltenutraktorinu. vēlētos zināt vai tas darbības ir saskaņotas ar kadu

Labdien! Daļa no Dārzniecības ielas 2A, Kuldīgā teritorijas ir nodota komersantam, kurš veiks apauguma noņemšanu attīrīšanu no krūmiem un kokiem neizmantoto dārziņu teritorijā, lai turpmāk teritoriju varētu sastrādāt un apsaimniekot, nopļaujot zāli, vai iznomājot mazdārziņiem.

07.05.2019 08:49

Labdien! Jelgavas ielas sākumā iepretim Kuldīgas peldbaseinam ir autostāvieta. Izbraucot no autostāvietas nekur nav zīmes, ka tā būtu vienvirziena iela. Vietējie iedzīvotāji to zin, bet tā kā ir sākusies tūristu sezona viņi to nezin, par šīm pāris siltajām dienām esmu jau novērojusi daudzus gadījumus kur mazliet tik pietrūka līdz nelaimei.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu. Mūsu speciālisti izvērtēs šādas zīmes uzstādīšanas iespēju.

07.05.2019 08:50

Būtu jauki ja jūs sataisītu pils parkā gar dīķīti koka celiņu ar margām un izspļautu zāli gan Venta gan nopļautu pils parkā

Labdien! Kuldīgas attīstības aģentūrā tiek gatavota dokumentācija par Pilsētas dārza koka laipu atjaunošanu. Savukārt Pilsētas dārzā zāle ir tikko sākusi augt, ir aprīlis. Zālei ir jāļauj izaug attiecīgā garumā, un tad tā, kā katru gadu, tiks pļauta.

29.04.2019 09:52

Kad tiks savāktas smiltis gar ceļa malām? Jebkurā citā pilsētā ielas tiek sakoptas līdz ar pavasara iestāšanos. Pacietīgi gaidījām, cerējām līdz pasākumam LIDO ZIVIS tas tiks izdarīts, bet atbildīgie dienesti cerēja, ka vējš visu izdarīs!

Labdien! Visa pilsēta tiek tīrīta un slaucīta. Tiesa, gan pirmssvētku vēja brāzmas daudzviet izpūta jaunu smilšu kārtu no iebrauktuvēm un pagalmiem. Lūgums precizēt, kurā ielā, un, pie kuras mājas ir smiltis.

29.04.2019 09:54

Sveiciens no Jaunsaimnieku ielas!Tāpat kā iepriekšējos gadus dzīvojam putekļu mākonī.Solījumi apstrādāt ielu palikuši solījumu līmenī.Vai jāraksta "Bez tabū" ,lai kaut kas mainītos?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi pasūtījumu SIA "Kuldīgas komunālajos pakalpojumos", un ar vakardienu sākta grantēto ielu kaisīšanu ar pretputes materiālu.Kopumā tiks apstrādātas 34 ielas, to skaitā arī Jaunsaimnieku iela. Ar pilno sarakstu var iepazīties šeit - http://kkp.lv/home/2019/apr/granteto-ielu-kaisisana-ar-pretputes-materialu/

04.06.2019 13:41

Paskatoties uz veco tiltu, patreiz tas ir balts no ziemas sāls. Varbūt nākošziem tilta segumu var kaisīt ar kādu citu pretslīdes materiālu? Taupīsim vienu no galvenajām Kuldīgas vērtībām.

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Būvvaldes speciālisti veiks objekta apsekošanu, un pēcāk lems par iespējamajiem risinājumiem.

30.04.2019 07:42

Labvakar! Sakiet lūdzu vai maijā var redzēt kā zivis lido Kuldīgā? Ar cieņu Tatjana

Labdien! Vimbu lēkšana rumbā atkarīga no ūdens temperatūras, to skaitā, laikapstākļiem. Iesakām vimbu lēkšanu pārbaudīt mūsu online kamerā - https://www.kuldiga.lv/online/ventas-rumba

30.04.2019 07:47

Kas par kainieku ieviesies pilsētas pašvaldībā, ka bez lietderīga pamatojuma krāso DZELTENAS APMALĪTES. Jaunākais bezjēdzīgais "izlēciens" - veikala "Labais" bezlogu, bezdurvju galā, kāds "prieks" - DZELTENA APMALĪTE. Savaldiet, taču, to savu aplamnieku !

Labdien! Informējam, ka apmaļu krāsošana veikta, jo Kuldīgas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no DZĪKS “Mucenieku nams 30” par satiksmes organizēšanu Pureņu ielā, kur ielas malā stāvošie transporta līdzekļi ierobežo iebraukšanu un izbraukšanu no iekšpagalma teritorijas. Jautājums 2018. gada 22.maijā izskatīts Kuldīgas novada Transporta komisijā, kur tika atbalstīts DZĪKS “Mucenieku nams 30” lūgums ierobežot stāvēšanu Pureņu ielā pie veikala “Labais” paredzot uz betona apmales uzklāt horizontālo marķējumu Nr.943.

23.04.2019 13:46

Labdien.Man,maniem radiem draugiem,un droši vien arī lielai daļai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem interesē cik gadu vēl jāgaida kad tiks saremontētas trepes tirdzniecības centram Pilsētas laukumā 1

Labdien! Būvvalde 22.11.2018. pieņēmusi pozitīvu lēmumu par būvniecības ieceres – paskaidrojuma raksta “Veikala ieejas laukuma virsseguma nomaiņa un rietumu kāpņu atjaunošana Pilsētas laukumā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” akceptēšanu un saskaņā ar būvniecības jomas normatīviem, šī iecere būtu jāīsteno divu gadu laikā kopš akceptēšanas brīža. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi šobrīd vēl nav izpildīti un tā kā konkrētais īpašums ir privātīpašums, grūti prognozēt, kad tieši darbi tiks veikti.

17.04.2019 09:30

Labdien! Dzirdēju, ka citos novados skolēni vasarā strādāt drīkst no 15 gadiem, arī NVA mājas lapā tas ir rakstīts, bet Kuldīgas novadā skolēni nedrīkst strādāt no 15 gadiem?

Labdien! Kuldīgas novada skolēniem ir iespēja piedalīties divās dažādās vasaras darbu programmās. Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek nodarbināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī. Plašāka informācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā “Skolēnu vasaras darbs”. Savukārt Kuldīgas novada pašvaldība jau vairākus gadus īsteno skolēnu nodarbinātības projektu, kurā aicināti pieteikties skolēni, kas sasnieguši 16 un 17 gadu vecumu. Jaunieši no 15. aprīļa līdz 17. maijam aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai pagastu pārvaldēs pie lietvedes. Plašāka informācija https://www.kuldiga.lv/izglitiba/4041-ari-sogad-piedavas-skoleniem-vasara-stradat

10.04.2019 10:14

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.