Jautājiet mums

Labdien! Šorīt vedot bērnu uz skolu ir jāizbrien divi dīķi uz ielām. Viens uz Kraujas un priežu ielas krustojuma un otrs pie Ģimnāzijas no Ventspils ielas puses! Vai tiešām dzīvojot pilsētā, bērnam ir tik problemātiski jātiek uz skolu un jāstaigā slapjām kājām? Arī apgaismojums ejot uz skolu pa Gravas ielu ir tikai uz Ventspils ielas un nākošais pie pašas skolas, kas ik pa laikam izdziest un nerunāsim par nobristiem apaviem! Mūsu pilsētā ielas labiekārto neskatoties kur to vairāk vajadzētu! Vai varat risināt šo problēmu?

Labdien! Gravas ielā ir izstrādāts (posmā no Ventspils ielas līdz iebrauktuvei uz t/c “Elvi”) pārbūves projekts. Paredzams, ka būvdarbi tiks uzsākti nākamajā būvniecības sezonā - 2018. gadā. Īstenojot šo projektu, tiks likvidēta lielā peļķe pie ģimnāzijas ēkas pamatiem, kā arī minētajā Gravas ielas posmā tiks ierīkots jauns ielas apgaismojuma tīkls. Par bojāto apgaismojumu pie pašas skolas ziņots apgaismojuma apsaimniekotājam – SIA “KCE”. Priežu un Kraujas ielās nav izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Tādēļ, lietus ūdens tiks novadīts uz zaļo zonu, lai daļēji uzlabotu stāvokli šo ielu krustojumā. Papildus tiks izskatīta iespēja izveidot vietēju lietus ūdens infiltrācijas sistēmu. Par šiem darbiem atbildīgais būs ielu apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

14.11.2017 08:21

Laba diena! 2 jautājumi. 1. Cik auto riepas ir jāsabojā bedrē Vakara ielā, kura nu jau 2 mēnešus kļūst lielāka un lielāka? 2. Cik cilvēkus ir uz Vakara ielas jāsabrauc, lai kāds iedomātos ierobežot ātrumu uz ielas, kur ietvju nav, bet cilvēku plūsma liela?

Labdien! Informācija par bedri Vakara ielā ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izpildei. Pagaidām uz Vakara ielas nav plānots projekts gājēju ietvju izveidei, bet ātruma ierobežojums tiks izskatīts 21. novembra Transporta komisijas sēdē.

15.11.2017 07:19

Labdien!Vai Gudenieku pagasta iedzīvotāji ir izredzētie vai tā ir kļūda par ūdensapgādes izcenojumiem? Cik atceros tad pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.154 SIA "KULDĪGAS ŪDENS" tarifi ar 2017.gada 1.janvāri ir sekojoši: ūdensapgāde 1.04.EUR/m bez PVN; kanalizācijas novadīšana 1.50 EUR/m bez PVN.

Labdien! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 17. novembra lēmums neattiecas uz Gudenieku pagasta Gudenieku ciemu, tāpat kā uz vēl dažiem citiem pagastu ciemiem, kuros realizēti ES līdzfinansētie projekti. Tur tarifi pašlaik noteikti, balstoties uz projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un faktiskajām izmaksām pēc projekta realizācijas. Laikā, kad SPRK apstiprināja patreiz spēkā esošos tarifus, SIA ”Kuldīgas ūdens” nebija pakalpojumu sniedzējs Gudenieku ciemā, pakalpojumus sniedza Gudenieku pagasta pārvalde. Tagad gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana arī Gudenieku ciemā ir deleģēta SIA ”Kuldīgas ūdens”, bet ar Domes lēmumu noteikts, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu izcenojumi paliek iepriekšējie līdz brīdim, kad SPRK apstiprinās jaunus SIA ”Kuldīgas ūdens” tarifus, kuros būs ievērtētas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas arī Gudenieku ciemā. Minētais neattiecas uz pārējo Gudenieku pagasta teritoriju- piem. Basiem, kur spēkā ir SPRK noteiktais tarifs.

09.11.2017 06:08

Kāpēc zaļajā zonā pie CSDD tur augošie koki vēl joprojām ir sanagloti ar dēļiem?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir sazinājusies ar minētās teritorijas apsaimniekotāju un uzdevusi teritoriju sakārtot.

15.11.2017 14:05

Vai tiešām jānotiek nelaimei,lai kāds nozāģētu vītolus pie bērnudārza ''Cīrulītis'',vienam kokam vidus vispār izdedzināts.

Labdien! Apstādījumu uzraudzīšanas komisija apsekos vītolus Pļavas ielā pie bērnudārza “Cīrulītis”.

03.11.2017 11:57

Labdien! Kurā datumā šogad ir svecīšu vakars (Annas, Meža u.c) Kuldīgas pilsētas kapsētās?

Labdien! Svecīšu vakari Kuldīgas pilsētas kapsētās notiek 19. novembrī. 14.00 – Meža kapos, 15.00 – Kalna kapos, 16.00 – Annas kapos. Svecīšu vakaru saraksts Kuldīgā un novadā atrodams šeit: http://kuldiga.lv/lv/kalendars/3808-svecisu-vakari-novada

02.11.2017 08:29

Labdien! Kam jāziņo par ielu apgaimojuma bojājumiem?

Labdien! Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem Jūs varat zvanot pa mob. t. 25444009, vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv.

30.10.2017 09:30

Labdien! Vai TV skrundas sižetu par R. Gūtpelcu apmaksāja Kuldīgas novada dome?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība TV Skrundas video sižetu par R. Gūtpelcu neapmaksāja.

31.10.2017 13:33

Labdien!Lasu jaunos atkritumu savākšanas noteikumus(No nākamā gada vairs netiks ņemts vērā, ka sadzīves atkritumu konteiners piepildīts līdz pusei. Vienmēr tiks rēķināts, ka tas ir pilns) un brīnos par kkp. vēlmi nopelnīt nevis izvest atkritumus.Spriežot pēc noteikumiem daudzdzīvokļu masīvos varēs labi nopelnīt jo pieņemot ka no desmit konteineriem septiņi būs pilni un trīs līdz pusei tiks aprēķināti kā desmit pilni.Varbūt tomēr jāizved būtu tikai pilnie konteineri lai šis pasākums nepārvērstos par naudas pelnīšanu tukša gaisa izvešanai?

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! Klientiem, kuri iesaistās kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, plānojot un pārslēdzot atkritumu izvešanas grafikus, papildus izmaksas par tukšu konteineru izvešanu neveidosies. Aicinām iedzīvotājus pārskatīt sadzīves atkritumu izvešanas grafikus un piemērot tos savām vajadzībām! Ja vēlaties mainīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, zvaniet 63322380 vai 26674543, vai rakstiet kkp@kuldiga.lv. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” rūpīgi plāno un meklē labākos risinājumus tam, lai atkritumi tiktu optimāli apsaimniekoti. Atkritumu apsaimniekošana nav tikai konteineru iztukšošana, bet arī to transportēšana. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Kuldīgas novadā ierosinātas tieši tādēļ, lai optimizētu transporta izmaksas! Atkritumu izvešanas maršruti tiek organizēti un plānoti pēc automašīnas tilpuma, bet bieži atkritumu konteineri pie klientiem ir tukši vai pustukši. Līdz ar to, lieki braucot pie klienta, veidojas lielas transporta izmaksas un ar nepilnu atkritumvedēju nepieciešams braukt uz atkritumu apglabāšanas poligonu “Pentuļi”, kas atrodas Vārves pagastā, Ventspils novadā, kas atkal ir izmaksas. Lūgums precizēt Jūsu pieminēto daudzdzīvokļu māju masīvu, iespējams, šajā adresē ir nepieciešams samazināt konteineru skaitu uz Jūsu minētajiem septiņiem konteineriem."

30.10.2017 15:59

Izskatās ka Dārzniecības ielu taisīs vēl ILGI. Galīgi neizskatās ka varēs pa to braukt pat novembra beigās. Darbi tur rit tik vien LĒNI. Dzīvoju Pilskalna ielā un vienīgais ceļš, lai nokļūtu pilsētā ir Virkas iela. Tā tagad ir drausmīgā stāvoklī. Vai tiešām neko nevar tur izdarīt, lai nebūtu jālauž mašīna pa tām drausmīgām bedrēm? Kāpēc ir jālauž mašīna, dēļ tā ka nevar pabeigt Dārzniecības ielu? Mēs ceļu lietojam katru dienu vairākas reizes vedot 3 bērnus uz skolu utt. Ja nav iespējams paatrināt darbus Dārniecības ielā varbūt var kaut ko darīt Virkas ielā? Man liekas, ka pāris grants kravas un ceļa rullis dotu uzlabojumus? Lūdzu, lūdzu, lūdzu, risinājumu, citādi PILSĒTA AR DVĒSELI sāk palikt nepievilcīga.

Labdien! Vēlamies informēt, ka Meistaru ielas būvniecības darbu izpildes termiņš ir noteikts š.g. 9. decembrī. Diemžēl nepiemērotu laika apstākļu (pārāk daudzo lietavu) dēļ būvniecības darbi ir ieilguši. Plānots ka no 07.11.2017 līdz 10.11.2017 tiks veikti Dārzniecības ielas un Virkas ielas krustojuma bruģēšanas darbi, kā rezultātā Virkas iela līdz Dārzniecības ielai transporta plūsmai tiks slēgta. Pēc šo darbu veikšanas ir plānots atvērt transporta plūsmai jaunuzbūvēto Dārzniecības ielu, attiecīgi Virkas ielas posms transporta plūsmai tiks slēgts. Papildus informējam, ka Virkas ielas posma greiderēšanas un uzkopšanas darbus Būvnieks ir veicis tiklīdz to ir pieļāvuši laika apstākļi. Grants ceļu greiderēšana un ceļu uzturēšana ir iespējama tikai pie piemērotiem laika apstākļiem. Tieši laika apstākļi ir bijis iemesls tam, kāpēc šo Virkas ielas posmu nav bijis iespējams regulāri savest braukšanas kārtībā. Biežais lietus un pārmitrinātās ceļa konstrukcijas nav bijis iespējams arī veikt ceļa seguma papildināšanas un līdzināšanas darbus. Šāda situācija nav tikai Virkas ielas posmā līdz krustojumam ar Dārzniecības ielu, bet gan uz lielākās daļas grants ceļiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.

07.11.2017 06:20

Labdien. Izskatās, ka Transporta komisija ir tāda iedzīvotāju iesniegumu izskatītāja. Ja kāds jautājums, tad rakstiet iesniegumu citādi nekā. Vai tad nevarētu arī kaut kā reaģēt uz iedzīvotāju šeit izteiktajiem jautājumiem vai mutiskajiem iesniegumiem? Un ļoti labi būtu, ka Transporta komisija skatītu ne tikai tos dažus iesniegtos iesniegumus, bet vērtētu situāciju arī nedaudz plāšāk. Piemēram kāpēc Valciņu ielā ir dzīvojamās zonas zīme, bet Vienības ielas lielākajā daļā nav? Kāpēc Ķelšu ciemā ir 30 zona, bet Pārventā nav? Kapēc Rūpniecības ielā ir 30 zīme, bet Plostu ielā nav? Protams, nav uzrakstīti šie minētie iesniegumi. Es šeit saskatu līdzīgas situācijas, bet varbūt Transporta komisija saskata krasi atšķirīgas. Protams neceru uz atbildi, jo neesmu uzrakstījusi iesniegumu.

Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas priekšsēdētājs Aldis Dilāns: “Labdien! Lai sagatavotu atbildi iedzīvotājiem Transporta komisijai pietiek arī ar parastu vēstuli, e-pastu vai ierakstu Domes mājas lapā, vienīgi ar mutiski izteiktu jautājumu varētu būt problēmas, jo atbilde netiek sniegta vienpersoniski. Mums komisijā jautājums ir jāizdiskutē un jāuzklausa ekspertu viedokļi, bieži ir jāapseko situācija dabā, dažreiz nākas lūgt skaidrojumu arhitektiem, juristiem, būvniekiem. Rakstiskā formā uzdotu jautājumu komisijas locekļiem ir iespējams pārsūtīt laicīgi un iepazīties pirms komisijas sēdes. Uzdodot jautājumu galvenais ir atcerēties norādīt savu vārdu, uzvārdu un veidu kā ar Jums sazināties. Jūsu uzdotajiem jautājumiem sagatavosim atbildes nākamajā komisijas sēdē 21. novembrī.”

26.10.2017 12:29

Labdien!Vēlreiz par to pašu,neprasīju vai veicat skursteņslauķu sertifikāciju bet par to vai likums atļauj slēgt divu gadu līgumu ja sertifikāts ir derīgs nepilnus piecus mēnešus.Vai tam nebija jābūt līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām un tad no atjaunotā sertifikāta sākuma jaunam vai pagarinātam līgumam.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! Normatīvie akti neierobežo līguma darbības termiņu, ja līguma darbības laikā attiecīgās jomas speciālistam ir jāatjauno sertifikāts."

26.10.2017 06:09

Labdien! Rakstu Jums daudzu Virkas ielas rajona iedzīvotāju vārdā. Jūtamies aizvainoti un apdalīti. Dzīvojam pilsētas daļā, kas ir ļoti rosīga. Mūsu pusē ir Virkas ielas daudzstāvu mājas rajons, Grundmaņa stadions, Virkas muiža, Virkas sporta halle, daudz uzņēmumu bijušās "Lauktehnikas" un "Gāzes" teritorijā un ar vienu paralēlu ielu starpā atrodas Ģimnāzija, Piltenes ielas sporta halle, vairāki lieli un mazi pārtikas veikali, bet pa vidu, lai savstarpēji apmeklētu šīs vietas ir tādas kā "tranzītielas" (Gravas, Ventspils, Laimdotas, Priežu, Tīruma), kas ir ar grants ceļa segumu un kuras neatbilst mūsdienu prasībām. Šīs ielas ik dienas, īpaši no rītiem un vakaros, izmanto ļoti daudz cilvēku, laužot savas mašīnas, bērnu ratus un bojājot apavus. Vienīgais ko šo ielu labā dara- labvēlīgos laika apstākļos nogreiderē un apstrādā ar pretputi. Ir vēl iespēja iet apkārt un izmantot bīstamo un neapgaismoto ceļa nomali pa Lapegļu ielu. Arī gar Rumbas ēdnīcuaā nav gājēju ietves. Turpretī Dārzniecības ielas rajonā (pilsētas nomalē) vienam uzņemumam uzbūvē kārtīgu ielu no jauna ar visu apgaismojumu un gājēju ietvēm. Arī god. Gotfridsona kungs nu uz savām jaunajām mājām var tikt ātrāk un konfortablāk pa tikko noasfaltēto Vienības ielu. Gan jau arī Valciņu ielas rajonā dzīvo kāda ietekmīga persona Domei. Varbūt Domei der atcerēties, ka arī šo pilsētas daļu izmanto cilvēki, kas maksā nodokļus un dzīvojam "pilsētā ar dvēseli"! Cik interesanti ir "sazīmēt", kurā pilsētas rajonā dzīvo Domē ietekmīgas personas un mācās viņu bērni vai strādā otras pusītes- tas rajons ir vislabāk sakārtots. No skolām tā laikam ir Humanitāro zinību skola. Kad beidzot tiks pie cieta seguma šīs iepriekš pieminētas grants ielas un bez gājēju ietvēm un apgaismojumu neesošās Lapegļu un Virkas ielas pilsētā? Varbūt mums uzlikt to visu uz papīra un iesniegt Domei oficiālu iesniegumu?

Labdien! Paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz tām ielām, kuras pilsētā nav asfaltētas. Piekrītam, ka šīm ielām ir nepieciešams cietais segums, kuru ar ierobežotiem līdzekļiem pakāpeniski cenšamies izveidot. Plānojot nākamā gada pašvaldības budžetu, tiks izvērtēta iespēja asfaltēt Tīruma ielu, kā arī Ventspils ielas grantēto posmu. Kas attiecas uz Dārzniecības un Meistara ielas rekonstrukciju, tām bija iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus, kurus var ieguldīt tikai tajās teritorijās, kurās investē arī ražošanas uzņēmumi. Šajā gadījumā - “Stiga RM” ir investējusi vairāk kā 17 miljonu eiro. Piekrītam, ka ir nepieciešams apgaismojums un gājēju ietves Lapegļu un Virkas ielā. Pakāpeniski plānojam un meklējam risinājumu, taču šobrīd struktūrfondu finansējumu šīm ielām nav iespējams piesaistīt. Ieguldot pašvaldības līdzekļus, priekšroka tiek dota tām ielām, kurās ir intensīvāka satiksme un bīstamāka esošā situācija. Vēl Eiropas fondu līdzekļus izdevies piesaistīt Jelgavas, Graudu un Zaļās ielas seguma uzlabošanai dēļ apkārt esošo uzņēmumu investīcijām. Diemžēl pašvaldības resursi ir ierobežoti, taču pakāpeniski mēģinām uzlabot ceļu segumu Kuldīgā un tās apkārtnē.

01.11.2017 06:50

Labdien! Ieejot Kuldīgas bibliotēkas mājaslapā un apskatot grāmatu piedāvājumu, ieraudzīju, ka tagad pieprasītākās daiļliteratūras grāmatas, uz kurām ir garas rindas(Piemēram: "Saplēstās mežģīnes", kas skaitās līdzīga "Greja 50 nokrāsas" un L.Railijas "Olīvkoks" u.c.) ir pieejamas arī Alternatīvajā sākumskolā. Gribētos uzzināt kādiem nolūkiem Kuldīgas alternatīvās sākumskolas bibliotēkas pamatfondā ir iepirkti pieaugušo romāni, vai tā tagad ir bērnu izglītojoša literatūra? Vai varbūt skola ir tik bagāta un nav vairs nauda kur likt?

Labdien! Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas direktore Lorita Dermane: "Skolas bibliotēkā tiek regulāri iegādāta literatūra, kura ir aktuāla, īpaši tie ir latviešu autoru darbi vai darbi, kuri ir aktuāli un izvirzīti labāko grāmatu klāstā. Tieši tāpat kā jebkurš no grāmatu lasītājiem, arī pedagogi ir ieinteresēti jaunākajā literatūras klāstā. Katru gadu skolas budžetā ir paredzēti līdzekļi daiļliteratūras papildināšanai – īpaši jaunākās latviešu literatūras iegādei. Grāmatas, kas ir pieejamas un apskatāmas piedāvājumā, ir paredzētas arī vecākiem. Kā jau minējāt, ir tādi pašlaik aktuāli latviešu autoru darbi uz kuriem ir garas rindas, arī minētā grāmata K. Račko “Saplēstās mežģīnes” ir viens no jaunākajiem latviešu autoru darbiem. Bērnu žūrijas grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts, jo skolēni un vecāki ir aktīvi dalībnieki un klāsta atbalstītāji.

31.10.2017 13:53

Labdien! Man te jautājums par KKP.nolīgto skursteņslauķi.Vai pavisam droši ka viņam pēc sertifikāta termiņa beigām 26.11.2017 tas tiks pagarināts ja jau līgums noslēgts uz diviem gadiem šī gada 3 jūlijā? http://www.skurstenslaukiem.lv/city/kuldiga.html

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" neveic skursteņslauķu sertifikāciju. Pie iespējamības, ja sertifikāts netiek pagarināts, tad attiecīgi arī speciālists nav tiesīgs sniegt skursteņslauķa pakalpojumu līguma ietvaros. Šobrīd nav pamata bažām, ka speciālista sertifikāts netiks atjaunots."

24.10.2017 08:19

Labdien, sakiet": 1) kad isti planots sak un pabeigt Jelgavas ielas rekonstrukciju? 2) vai un kad ir planots savest kartiba cela posmu no Jauna tilta lidz Kabiles aplim(ieskaitot nobrauktuves)?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība projekta „L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā” būvniecību plāno uzsākt 2018. gada būvniecības sezonā. Plānotais darbu izpildes termiņš – 15 mēneši neskaitot iespējamos pārtraukumus sakarā ar darbu veikšanai neatbilstošiem laikapstākļiem. Jā, ceļa posma rekonstrukcija no Jaunā tilta līdz Kabiles aplim ir plānots uzsākt 2020. gadā. Līdz tam vēl ir jāveic aktualizācija 880 m garajam a/c Ventspils-Kuldīga-Saldus posma (zem tilta) projektam.

01.11.2017 08:19

Labdien! Izlasot Kurzemniekā rakstu par Arta Gustovska ideju veidot parku, radās jautājums, kāpēc vispirms nevarētu sakopt parku, kas atrodas pie KKC? Ir novērots, ka visas vasaras garumā tur apmetas ārzemnieki ar treileriem. Vai pašvaldībai nav neērti no ārzemniekiem? Varētu jau vismaz tik daudz kā izzāģēt vecos un sapujušos kokus, kā arī iztīrīt tur esošo dīķīti. Būtu vēl viena vieta, kur varētu patīkami pavadīt laiku ne tikai ciemiņi, bet arī paši kuldīdznieki.

Labdien! L.Paegles parks ir viens no astoņiem parkiem pilsētā, kuru apsaimnieko SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Parkam ir noteikta sekundārā Kuldīgas pilsētas zaļo zonu ikdienas apkopšana ziemas un vasaras apstākļos. Paldies, Jūsu novērojumi tiks ņemti vērā un apstādījumu uzraudzīšanas komisija apsekos kokus parka teritorijā.

06.11.2017 14:17

Sveiki, pēc vakar pastaigas, aizejot līdz Kuldīgas domei, vakarā redzams diezgan bēdīgs skats uz domes ēku. Kādreiz uzstādītie fasādes apgaismojumi gandrīz vairs neviens nedeg. No visiem apgaismojumiem kas pie fasādes ir deg tikai 2 paneļi. Varbūt lai neizskatās tik nolaisti, tad tos vispār slēgt ārā? Viens pie durvīm un otrs ēkas kreisajā pusē. Tumsā izskatās diezgan briesmīgi ka tikai 2 pleķi izgaismoti

Labdien! Ir konstatēts, ka ēkas apgaismojuma sistēmā ir tehniskas problēmas, kuras tiek risinātas. Pēc to novēršanas ēkas apgaismojums tiks atjaunots sākotnējā apjomā. Paldies par ieinteresētību!

25.10.2017 06:02

Labdien! Vienības ielas beigu posms jau trešo rītu tumsā tīts, arī uz Ganību ielas tumsa, izņemot tiltu. Saprotu, ka vienu nakti apgaismojums izslēgts, bet nu jau nav gaismas trešo rītu. Un kas nepieciešams, lai tiktu izvērtēta iespēja satiksmes ierobežojumam, lai no šīs puses varētu droši šķērsot Ganību ielu? Pie jaunā tilta ir autobusa "pietura", par ko neviena zīme gan neliecina, satiksme no rītiem un pa dienu ir milzīga, ja vēl iela jāšķērso pie Jelgavas un Ganību ielas krustojuma, to vecam cilvēkam vai skolēnam absolūti nav droši izdarīt. No viena līdz otram krustojumam ir ātruma ierobežojuma zīme 70, vai pilsētā tas ir ok? Vai jānotiek kādai nelaimei, lai kaut kas mainītos? Neesmu speciālists, lai pateiktu, kas būtu darāms, tāpēc vēlos zināt, varbūt ir jāvāc iedzīvotāju paraksti? Vai varbūt jāpaaicina Bez Tabu? Arī mēs piederam pie pilsētas teritorijas, taču sajūta ir, ka par šo pilsētas nostūrīti visi ir aizmirsuši.

Labdien! Apgaismojuma bojājumi Ganību ielā ir konstatēti un šobrīd tiek noteikta precīza kabeļa bojājuma vieta. Nosakot bojāto vietu, tiks uzsākti bojājuma novēršanas darbi. Jautājums par ātruma ierobežojumu un autobusa pieturas ierīkošanu varētu tikt lemts Transporta komisijas sēdē, tāpēc aicinām Jūs Kuldīgas novada Domē, Baznīcas ielā 1, iesniegt iesniegumu par šiem jautājumiem.

25.10.2017 08:56

Labdien! Ja, gadījumā, pašvaldības policija nav pamanījusi izdemolētu Opel Astra Mazajā pļavas ielā, tad varu pateikt, ka Opelītis tur mētājas jau kopš svētdienas (15.10.) un ar katru dienu kļūst arvien bēdīgāks. Iespējams, viņu vajag aizvākt? Jebšu, lai paliek bērniem atrakcija?

Labdien! Minēto automašīnu pašvaldības policija bija piefiksējusi kopā ar tās vadītāju, uz doto brīdi automašīna vairs neatrodas norādītajā vietā un ir pārvietota.

20.10.2017 08:09

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.