Jautājiet mums

Vai Kuldīgā ir bēbīšu skola?

Labdien! Kuldīgā notiek atbalsta grupa vecākiem ar mazuļiem (0 – 2 gadi), jeb “bēbīšu skoliņa” “Sargeņģelis”. Dalība vecāku grupās “bēbīšu skoliņā” ir bezmaksas, taču par vēlmi iesaistīties, paziņot iepriekš: Vinetai (27020742 vai e-pastā vineta.brudere@kuldiga.lv) vai Ingai (28325904, 63322626 vai e-pastā ingamalniece@inbox.lv). Nodarbības notiek katru otro piektdienu no 11.00 līdz 13.00. Vēl Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” aicina māmiņas uz māmiņu klubu. Satikšanās notiek katru pirmdienu, no 11.00. līdz 12.00. Pieteikties un informāciju var saņemt pa tālr. 28325904 Inga Mālniece. Nodarbības notiek Liepājas ielā 37, 1. stāvā (ieeja no sētas puses), kamēr Sociālā dienesta ēkai, Dzirnavu ielā 9, ir rekonstrukcijas darbi. Informācija pieejama: http://socialais.kuldiga.lv/kuldigas-socialaja-dienesta-maminu-klubs/

29.08.2017 13:00

Labdien, vēlos atdāvināt meitai nesen nopirkto dzīvokli. Vēlos uzzināt, kur man jāgriežas un kādi dokumenti man vajadzīgi.Un ar kādu summu ir jarēķinās,lai noslēgtu dāvinajuma līgumu, vēlos slēgt visparastako dāvinajuma līgumu.Paldies par atbildi.

Labdien! Ar šādu konkrētu jautājumu Jūs varat vērsties pie zvērināta notāra. Ar Latvijas notāra sarakstu varat iepazīties šeit: https://www.latvijasnotars.lv/lv/notary/map/

29.08.2017 12:29

Lūgums kārtējo reizi kaut ko darīt uz ceļa posma, kas ved uz Meža kapiem. Iepriekš lietotais pretputes līdzeklis ir sen beidzis savu darbību, šobrīd gar kapiem lielā ātrumā, neievērojot uzstādītās ātruma ierobežojošās zīmes, kursē zemnieku smagā tehnika, līdz ar ko kapos ne mirkli nenosēžas putekļu mākonis. Viss ir noputējis balts, bet kapu apmeklētājiem nav iespējams paelpot, acis grauž un asaro.

Labdien! Š.g. jūlija beigās, ES fondu ietvaros, ir noslēgti līgumi par novada lauku ceļu būvdarbu veikšanu vairākos posmos Kuldīgas novadā. Pārbūvēs arī Kurmāles pagasta lauku ceļu 3 posmus. Tai skaitā - Stangoņu ceļu 1,01 km garumā līdz Meža kapiem. Sakārtos ceļa segumu, attīrīs no krūmiem un kokiem, kur tas nepieciešams, izveidos jaunas caurtekas, atsevišķos ceļa posmos izbūvēs salizturīgu kārtu, kā arī noņems grunts uzaugumus un izbūvēs ceļa malas joslas, raks un iztīrīs grāvjus, kā arī citus darbus. Šo posmu plānots arī noasfaltēt. Būvnieki darbus sola uzsākt jau nākamajā nedēļā, tāpēc ceļš netiks apstrādāts ar pretputes līdzekli. Būvdarbu laikā būs jāsamierinās ar zināmām neērtībām. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošus.

14.08.2017 14:19

Labdien.Vai nebūtu iespējams nokaisīt ar pretputes līdzekli Rūpniecības ielu,jo iela atgādina ātrumtrasi.Zīmi 30 ievēro tikai tur dzīvojošie.

Labdien! Rūpniecības iela šogad divas reizes jau tika kaisīta ar pretputes materiālu. Pēc SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Rūpniecības ielu apsekošanas tika konstatēts, ka, autobraucējiem ievērojot atļauto braukšanas ātrumu, iela neput. Savukārt tas vai autobraucēji nepārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, proti, nebrauc pārāk ātri, jākontrolē Ceļu policijai.

14.08.2017 14:19

Labdien! Vēlējos uzzināt vai daudzbērnu ğimenei ir kādas privilēğijas vai atlaides PII apmaksai,ja bērni neapmeklē obligātās izglītības ieguves grupu (piecgadīgie un sešgadìgie)?? Kādas priekšrocìbas Kuldīgas novadà ir daudzbërnu ğimenei,kas nav trūcīga?

Labdien, Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādēs vecāki maksā tikai par bērnu ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags). No 1. septembra par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pusdienām maksās Kuldīgas novada pašvaldība. Atlaides, maksājot par bērnu ēdināšanu PII , nav noteiktas. PII apmaksa līdz obligātās izglītības apmācību grupām (piecgadīgie, sešgadīgie), gan ģimenēm , kas ir atzītas par trūcīgām/maznodrošinātām, gan ģimenēm, kas nav trūcīgas vai maznodrošinātas, ir jāveic pašiem pilnā apmērā. Tomēr, ja ģimene ar bērniem ir nonākusi krīzes situācijā, kad strauji pasliktinājušies ienākumi, kāds no vecākiem vai abi vecāki zaudējuši darbu vai ģimeni ir piemeklējušas situācijas, kuru dēļ ir radušās objektīvas grūtības samaksāt bērnudārzu, tad ģimene var vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības. Šādos gadījumos sociālais darbinieks uzklausīs problēmu, izvērtēs situāciju un sociālais dienests lems par finansiāla atbalsta iespējām. Visā Latvijā ar vien veiksmīgāk attīstās daudzbērnu ģimenes jeb Goda ģimenes kartes “3+ ģimenes karte” sistēma, kad atlaides var saņemt pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Plašāka informācija par kartes saņemšanas un izmantošanas iespējām ir pieejama www.godagimene.lv . Informācija par “3+ ģimenes kartes” atlaižu iespējām ir ievietota arī sociālā dienesta mājas lapā: http://socialais.kuldiga.lv/latvijas-goda-gimenes-aplieciba-daudzbernu-gimenem-3-gimenes-karte-atbalsta-sanemsanas-iespejas/. Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50% par dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir 3 vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz 3 no minētajiem bērniem. Programma pati gada sākumā atlasa personas, kam pienākas šī atlaide un nodokļa atlaide tiek piemērota automātiski. Ja 3. bērns ir piedzimis gada laikā vai arī adrese šajā īpašumā deklarēta gada laikā, tad atlaidi piemēro sākot ar nākošo taksācijas gadu.

10.08.2017 10:25

Labdien! Mēs, Ventspils ielas iedzīvotāji, joprojām esam sašutuši par ielas labiekārtošanas darbiem. Šoreiz konkrēti par zaļo zonu pie Nr. 51 un 53. Pagājušajā gadā kaut ko izdarīja, šogad it kā laboja, bet sakārtots nav joprojām. Nr. 53 ir tāds uzbērums, ka nopļaut vispār nav iespējams. Iela ir pazemināta par 50 cm, bet kā sakārtot zaļās apmales vispār šķiet, ka nav padomāts. Tur, kur ir sēta zāle, grunts nav ne noblietēta, ne nolasīti akmeņi, tādēļ mēģinot pļaut, zāles pļāvējs grimst un dzen tikai vagas un akmeņi iet pa gaisu tā, ka jāuzmanās, ka nepārsit galvu. Lūdzu, sakārtot šīs zaļās zonas pie Nr. 51 un 53. Pie Nr. 53 arī jāizdomā. kā uzbērumu pielīdzināt, lai ir iespējams nopļaut ar zāles plāvēju. Tādu valni. kā šobrīd nopļaut nevar. Ar cieņu, Aivars Dabra.

Labdien, Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Ar būvuzņēmēju ir veikta vienošanās par Jūsu minēto defektu novēršanu septembra mēneša laikā.

14.08.2017 08:38

Labdien! Gribētu uzzināt, līdz cikiem bērni drīkst atrasties laukā bez vecāku pieskatīšanas? Vasarā, siltā laikā,kad logi ir vaļā, ir niespējami aizmigt līdz aptuveni 23.30! Kad reizē brauc aptuveni septiņi graboši skrejriteņi, bērni savā starpā kliedz nevis sarunājas, neviens viņus nepieskata,skaņa ir milzīga!

Labdien! Līdz 16 gadu vecumam bērni bez vecāku vai citu bērnu uzraugošām personām (kas noteikti nav alkohola apreibumā) laukā var atrasties līdz 23.00. Ja bērni vieni paši vēl pēc 23.00 atrodas ārpus mājas, zvaniet Kuldīgas novada pašvaldības policijas dežūrmaiņai pa tālr. 28881288.

08.08.2017 11:02

Labdien, kad tiks asfaltēta Vienības iela? Vai pašvaldība atmaksās pirmsskolai pusdienas?

Labdien, Vienības iela tiks noasfaltēta līdz septembra vidum. No 01.09.2017. piecgadīgi un sešgadīgi pirmsskolas vecuma bērni saņems Kuldīgas novada pašvaldības apmaksātas pusdienas.

04.08.2017 11:18

Labdien! Vēlos uzzināt, kāds ir pamatojums ārējo ēdinātāju piesaistei PII "Bitīte" (pamanīju, ka ir izsludināts iepirkums par ēdiena sagatavošanu un piegādi). Visus šos gadus ēdiens Bitītē ir gatavots uz vietas, kāpēc tā nevar turpināt? Un kas nosaka to, ka ēdienkarti bērnudārzos sastāda medmāsas, kurām visbiežāk nav ne mazākās nojausmas par veselīgu uzturu. Nezinu nevienu uztura speciālistu, kurš ieteiktu bērniem dot saldinātas tējas un kafijas dzērienus vai launagā pasniegt biezpiena sieriņu.

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu par Kuldīgas PII” Bitīte’’- attīstības centra ēdināšanas organizēšanu, paskaidrojam, ka Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra virtuvē nepieciešama ventilācijas sistēmas un inventāra ( cepeškrāsns, plīts, elektrisko katlu un tml.) nomaiņa. Lai visu atjaunotu un sakārtotu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 610 ‘’Higiēnas prasības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas’’, ir nepieciešami lieli finansu ieguldījumi. Uz šo brīdi iestādes rīcībā šādu līdzekļu nav. Tādēļ tiek meklēts alternatīvs risinājums – ēdināšanas uzņēmumu piesaiste. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt pilnvērtīgu un sabalansētu ēdināšanu izglītojamiem jaunajā mācību gadā. Kuldīgas PII ‘’Bitīte’’- attīstības centrā ēdienkarti sastāda medicīnas māsa, ievērojot MK noteikumus NR. 172 ‘’ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem’’, kuros noteiktas uztura normas, ierobežojumi un atbildība, MK noteikumus Nr. 610 ‘’Higiēnas prasības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas’’, kuros noteikti ierobežojumi, ēdienu paraugi, higiēna, ēdienkartes sastādīšana, LR Veselības Ministrijas rīkojumu Nr.174 ‘’Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem’’, LR Veselības ministrijas rīkojumu Nr.202 ’’Veselīga uztura ieteikumi bērniem’’, kā arī LR Veselības Ministrijas ieteikumus par sabalansētu ēdienkaršu sastādīšanu, kurā norādīts, ka ēdienam jābūt ne tikai pilnvērtīgam, bet arī garšīgam, tāpēc tējai un kafijas dzērienam pievienojam atļautās cukura normas. Mūsu iestādes ēdienkartes atbilstību MK noteikumiem regulāri uzrauga Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti.

03.08.2017 10:03

Labdien! Rasot jautājumus un atbildes rodas pamatīga nesaprašana. Sākumā 30.06.2017 11:27 uz jautājumu: "Kad tiks pabeigts Sporta skolas peldbaseins?", tiek atbildēts: "Noslēgtais līgums ar SIA “Abora” paredz būvdarbu pabeigšanu šī gada 17. jūlijā. Pēc būvdarbu pabeigšanas būs jāsakārto dokumentācija un jāaprīko rekonstruētās un no jauna uzbūvētās telpas. Šobrīd notiek pārrunas ar būvdarbu veicēju par iespējamo Sporta skolas un baseina oficiālo atklāšanas datumu. Vēlamies uzsvērt, ka objektu ekspluatācijā pieņems Būvniecības valsts kontroles birojs, kā arī, pēc izmaiņām Būvniecības likumā, šādas būves pieņemšana ekspluatācijā ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Domes vadība šodien apmeklēja būvobjektu un pārliecinājās, ka būvdarbi objektā strauji tuvojas noslēgumam. Sporta zāle ir pilnībā rekonstruēta, lielā un bērnu baseina flīzēšana pabeigta, praktiski gatava ir sāls istaba, pabeigti pagalma labiekārtošanas un citi darbi." Pēcāk 24.07.2017 11:55 atbilde ir: "SIA “Abora” ir lūgusi būvniecības līguma termiņa pagarinājumu attiecībā uz tiem neparedzētajiem darbiem, kas tika apturēti objektā pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu t.i. būvniecības laikā tika konstatēts, ka nav iespējams stiprināt jumta izbūvi, kas savieno divu ēku korpusus, Kalna ielas 6 ēkas 2. stāva ārsienā, jo tās pildrežģa sienas koka konstrukcija ir satrupējusi. Minētos darbus nebija iespējams paredzēt objekta projektēšanas laikā, jo ēku komplekss projektēšanas laikā tika ekspluatēts un konstrukciju izpēte nebija iespējama. Attiecīgi tā kā norādīto darbu izpildei bija nepieciešami aptuveni 5 mēneši, būvniekam šobrīd tie ir jāpabeidz. Lai pieņemtu objektu ekspluatācijā, būvniekam ir jāiesniedz visa dokumentācija par objektu kopumā, kas nav iespējams līdz neparedzēto darbu pabeigšanai. Pašvaldība ir saskaņojusi darbu pabeigšanu objektā līdz 2017. gada 1. septembrim." Vai nav dīvaini, ka termiņš pēkšņi bija jāpagarina tieši pēc 30.jūnija un par to nekas iepriekš nebija zināms iepriekš, bet savukārt 24. jūlijā jau tas ir pagarināts? Par satrupējušo sienas konstrukciju tiešām tika uzzināts tikai pēc 30. jūnija? Vai tas man vienīgajam šķiet dīvaini?

Labdien! Pašvaldība bija informēta par to, ka objektā ir atklājušies neparedzētie darbi un to, ka Būvniecības valsts kontroles birojs ir apturējis darbus tajā objekta daļa, kur ir satrupējusī siena, taču būvnieks nebija lūdzis termiņa pagarinājumu, tādējādi pašvaldībai nebija pamats uzskatīt, ka šo darbu dēļ aizkavēsies objekta nodošana. Iesniegums ar lūgumu pagarināt termiņu iepriekš norādīto darbu dēļ no SIA “Abora” tika saņemts tikai 30.06.2017.

03.08.2017 10:11

Labdien, esmu pensionāre, tādēļ kopju zemīti pie bijušās Lauktehnikas, sakarā ar to , ka iela , kas ved uz Veckuldīgu ir izveidota par apbraucamo ceļu sakarā ar Dārzniecības remontu, dārziņi šajā masīvā ir kļuvuši par putekļu lauciņiem, viss izaudzētais ir nelietojams. Ja jau reiz šo ielu padarīja par apbraucamo ceļu , tad to vajadzētu apstrādāt ar pretapputes līdzekļiem. Vislielākos ātrumus šeit attīsta tieši KKP automašīnas, arī pārvietoties pa šo ielu ir neiespējami putekļu mākoņu dēļ.Lūdzam rast risinājumu šai situācijai. Ar cieņu :Virkas masīva iedzīvotāji un dārziņu nomnieki.

Labdien! Informējam, ka Meistaru, Dārzniecības un Siltumnīcu ielas būvdarbu laikā, būvnieks Virkas ielu, kas ir izveidots par apbraucamo ceļu, solījis uzturēt kārtībā - tā tiks laistīta 1-2 reizes nedēļā ar ūdeni, lai neputētu, kā arī pie tur esošajām privātmājām ceļš ir apstrādāts ar pretapputes materiālu.

04.08.2017 15:20

Jautājums par dzīvojām zonām! Kur tās vajag un nevajag? Varbūt transporta komisija var noskatīties raidījumu Zebra, kur pamācoši tiek izskaidrots, kas ir dzīvojamā zona un kā tā jāaprīko ar ceļa zīmēm! Un izbeidziet to murgu arī mūsu pusē.

Labdien. Parasti katra situācija tiek vērtēta individuāli pēc iedzīvotāju ierosinājuma vai iesnieguma. Parasti dzīvojamās zonas vai ātruma slāpētāju, jeb guļošos policistus izvieto tur, kur nav gājēju ietves, bet ir pietiekoši intensīva satiksme, kas var radīt apdraudējumu bērniem un citiem gājējiem.

02.08.2017 09:33

Labdien! Ļoti lūdzam glābt no pastāvīgajiem putekļiem d/b Kurzemīte Pelču ceļa teritorijā. Gaidām apstrādi ar pretputes materiālu. Paldies!

Labdien. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" informēja, ka teritorija apstrādāta ar pretputes materiālu.

02.08.2017 10:05

Labdien! Lūdzam rast iespēju apstrādāt ar pretputes līdzekli Apšu un Robežu ielas.

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ir informēti un iespēju robežās ceļu apstrādās.

01.08.2017 09:41

Sveicināti!Gribu vērst jūsu uzmanību par zaļo zonu pie CSDD.Bērni to ir pārvērtuši par futbola laukumu - nobradājot zālāju un nesen pie tur augošajiem kokiem ir pienagloti šķērskoki,laikam domāti kā vārti.Domāju ,ka šāda situācija nav īsti laba .Šo jautājumu nepublicējiet ,ceru ,ka kāds te pievērsīs uzmanību.

Labdien! Paldies par sniegto informāciju! Jūsu minētais īpašums ir CSDD īpašumā un apsaimniekošanā. Taču Kuldīgas novada pašvaldības policija to pārbaudīs un pieņems lēmumu par tālāko rīcību.

24.07.2017 07:18

Labdien! Gribētu noskaidrot, kas notiek ar baseina būvdarbiem. Kā redzams no agrāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm būvdarbus bija jāpabeidz 17.jūlijā. Kā redzams dzīvē, būvdarbi joprojām notiek un pat neizskatās tuvu nobeigumam. Vai un kā būvnieks atbildēs par termiņa kavējumu? Kā redzams no iepriekš uzdotā jautājuma maijā tika prasīts vai ielu pie baseina salabos. Arī tā esot būvnieka atbildība. Šodien ir 21.jūlijs un iela joprojām ir ar šiem pašiem iesēdumiem un neviens nav pakustinājis ne pirkstu, lai kaut ko uzlabotu. Izskatās, ka būvnieks dara ko un kā grib. Uz pilsētniekiem laikam ir nospļauties. Vai un kādas darbības domes amatpersonas ir veikušas, lai šo patvaļu novērstu? Vai arī esošā situācija ir uzskatāma par normālu un nekas nav uzlabojams? Cerams vismaz šogad baseins beidzot būs pabeigts!

Labdien. SIA “Abora” ir lūgusi būvniecības līguma termiņa pagarinājumu attiecībā uz tiem neparedzētajiem darbiem, kas tika apturēti objektā pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu t.i. būvniecības laikā tika konstatēts, ka nav iespējams stiprināt jumta izbūvi, kas savieno divu ēku korpusus, Kalna ielas 6 ēkas 2. stāva ārsienā, jo tās pildrežģa sienas koka konstrukcija ir satrupējusi. Minētos darbus nebija iespējams paredzēt objekta projektēšanas laikā, jo ēku komplekss projektēšanas laikā tika ekspluatēts un konstrukciju izpēte nebija iespējama. Attiecīgi tā kā norādīto darbu izpildei bija nepieciešami aptuveni 5 mēneši, būvniekam šobrīd tie ir jāpabeidz. Lai pieņemtu objektu ekspluatācijā, būvniekam ir jāiesniedz visa dokumentācija par objektu kopumā, kas nav iespējams līdz neparedzēto darbu pabeigšanai. Pašvaldība ir saskaņojusi darbu pabeigšanu objektā līdz 2017. gada 1. septembrim. Asfalta seguma iesēdumus uz Jelgavas ielas, kas radušies komunikāciju izbūves rezultātā, būvuzņēmējs salabos līdz darbu pabeigšanai.

24.07.2017 11:55

Labdien.es rakstu par tiem pasiem latvaniem laidu pamatskolas apkartne.noplauti vini nav velarvien.un parks jau nav saimnieciska zona.plaur jau sola katru gadu bet ta vienkarsi nenotiek.

Labdien! Laidu pamatskolas direktore Elita Tisjaka informēja, ka latvāņi pirmoreiz tika nopļauti jūnija sākumā. Iespējams atkal kāda no atvasēm ir izaugusi. Tuvākajās dienās plānots latvāņus atkal nopļaut. Jāpiebilst, ka latvāņu pļaušana iespējama tikai sausā laikā. E. Tisjaka aicina iedzīvotājus izteikt ieteikumus par citām latvāņu iznīdēšanas metodēm. Parka teritorijā ir dažas celtnes, kuru apkārtējā teritorija tiek saukta par saimniecisko zonu. Tā tiek pļauta katru gadu.

19.07.2017 07:33

Labdien. Jautājums Kuldīgas novada pašvaldības vadītājai - Kādu amatu Gudenieku pagasta pārvaldē ieņem Ainārs Ivanovskis un kādi ir viņa darba pienākumi un darba laiks? Katrs pagasta iedzīvotājs redz ka viņš 10.00 brauc sēnēs un 11.00 apstrādā savu zemi.Nekas nav mainījies kopš rudenī nosūtītās vēstules.

Labdien! Paldies par sniegto informāciju! Ainārs Ivanovskis Gudenieku pagasta pārvaldē strādā par remontstrādnieku. Strādniekam ir 6 stundu gara darbadiena (0,75 darba slodze).Darba pienākumos ietilpst attīrīšanas iekārtas un ūdens saimniecības uzraudzība Gudenieku centrā, remontdarbi Gudenieku pagasta pārvaldē un struktūrvienībās. Pagasta pārvaldes vadītāja Daina Bērende veikusi pārrunas ar A. Ivanovski par veicamajiem darba pienākumiem un lūgusi paskaidrojumu. Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka iepazīstas ar novada pagastu pārvalžu darbu un esošo darbinieku darba pienākumiem, izvērtējot katra darbinieka darba efektivitāti. Arī turpmāk sniegsim atbildes jautājumu gadījumā!

27.07.2017 11:15

Labdien! Lūdzam rast iespēju apstrādāt ar pretputes līdzekli smilšaino laukumu starp veikalu " Labais" un Rimi loku. Vējainā laikā, kāds ir ļoti bieži, pagalmā vispār neko nav iespējams darīt, vējš paceļ smiltis, veidojot putekļu mākoņus, smiltis ir visur, smiltis ir acīs, matos, krakšķ starp zobiem, drēbes nav iespējams ārā iznest, māja un logi noputējuši, protams jauniešiem lielu prieku sagādā uzgriezt kārtīgu virpuli šajā laukumā ar auto. Tā tas ir ne pirmo gadu, varbūt tomēr iespējams šo jautājumu sakārtot!?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" informē, ka tuvākajās dienās Jūsu minētais laukums tiks apstrādāts ar pretputes materiālu.

19.07.2017 13:31

Labdien,paldies par jaukajiem svētkiem 13-16 jūlijā...bet ir viens bet... braucot ārā no pilsētas uz apbraucamo ceļu pretī bijušajam Vaz servisam ,vēl Kuldīgas teritorijā lepni aug neappļauti latvāņi...vai tiešām pēc laika sauksim skaisto Kuldīgu par ,,latvāniju,,?

Labdien! Paldies par iesūtīto informāciju. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ir uzdots veikt latvāņu apkarošanas pasākumus, ņemot vērā auga specifiku un bīstamību, ko izraisa augs.

24.07.2017 10:15

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.