Jautājiet mums

Labdien, Vai tāds pilsonis var strādāt sabiedrības labā, ja ir bijis noziedzies? Zemāk ir interneta saite, kur var apskatīties Beztadbu radījumu. Kaut kā nesmuki sanāk, kur tad Taisnīgums? https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/pasvaldibas-amatpersona-veikala-nozog-zekubikses-60-eiro-vertiba-policija-lietvedibu-neuzsak/ Vai ir jāraksta uz BezTabu vai Bordāna kungam par šādu darbību no Jūsu puses? GAr cieņu Juris

Labdien! Jaunā sajaukumā domes deputāti ārkārtas domes sēdē 1. jūlijā nolēma rīkot atklātu konkursu uz Alsungas pagasta pārvaldes un Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem. Ar domes lēmumu noteikts, ka konkursa komisijas priekšsēdētāja ir Inga Bērziņa, komisijas locekļi: Artis Roberts, Agnese Buka, Lija Šēle, Daiga Kalniņa, Nellija Kleinberga un Kristīna Ansone. Uz Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās pieci pretendenti, no tiem četri atbilda konkursa prasībām un tika uzaicināti uz darba interviju. Guna Skrebele bija viena no tiem. Intervijā viņa parādīja sevi pārliecinoši kā profesionāli, kurai ir pietiekami liela pieredze un zināšanas, lai varētu sekmīgi veikt pārvaldes vadītāja pienākumus. Tika novērtētas G. Skrebeles zināšanas likumdošanā, kā arī iepriekšējā pieredze, profesionāli vadot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Darba intervijas laikā tika iztirzāts nepatīkamais incidents veikalā. G. Skrebele komisijai izklāstīja notikumu gaitu, kurai par pamatu bija vairāku apstākļu sakritība. Notikums ticis atrisināts bez nodarījuma juridiskām sekām – G. Skrebelei nav tikusi izvirzīta apsūdzība, viņa nav tikusi tiesāta un viņai nav piespriests sods. Komisija, pieciem cilvēkiem balsojot par un diviem cilvēkiem balsojot pret, nolēma izvirzīt G. Skrebeli Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Viņai noteikts pārbaudes laiks uz trim mēnešiem, pirms pārbaudes laika beigām komisija izvērtēs viņas darbu.

17.08.2021 14:37

Labdien! Kā tas nākas, ka par Skrundas pagasta pārvaldnieku kļūst cilvēks, kurš iepriekš ir strādājis Skrundas komunālajā saimniecībā par vadītāju un darbu attiecīgajā vietā ir zaudējis par zeķu zagšanu veikalā? Tas tā kā būtu labs piemērs sabiedrībai?

Labdien! Jaunā sajaukumā domes deputāti ārkārtas domes sēdē 1. jūlijā nolēma rīkot atklātu konkursu uz Alsungas pagasta pārvaldes un Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem. Ar domes lēmumu noteikts, ka konkursa komisijas priekšsēdētāja ir Inga Bērziņa, komisijas locekļi: Artis Roberts, Agnese Buka, Lija Šēle, Daiga Kalniņa, Nellija Kleinberga un Kristīna Ansone. Uz Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās pieci pretendenti, no tiem četri atbilda konkursa prasībām un tika uzaicināti uz darba interviju. Guna Skrebele bija viena no tiem. Intervijā viņa parādīja sevi pārliecinoši kā profesionāli, kurai ir pietiekami liela pieredze un zināšanas, lai varētu sekmīgi veikt pārvaldes vadītāja pienākumus. Tika novērtētas G. Skrebeles zināšanas likumdošanā, kā arī iepriekšējā pieredze, profesionāli vadot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Darba intervijas laikā tika iztirzāts nepatīkamais incidents veikalā. G. Skrebele komisijai izklāstīja notikumu gaitu, kurai par pamatu bija vairāku apstākļu sakritība. Notikums ticis atrisināts bez nodarījuma juridiskām sekām – G. Skrebelei nav tikusi izvirzīta apsūdzība, viņa nav tikusi tiesāta un viņai nav piespriests sods. Komisija, pieciem cilvēkiem balsojot par un diviem cilvēkiem balsojot pret, nolēma izvirzīt G. Skrebeli Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Viņai noteikts pārbaudes laiks uz trim mēnešiem, pirms pārbaudes laika beigām komisija izvērtēs viņas darbu.

17.08.2021 10:04

Labdien. Vai nevar kā atdalīt jautājumus un atbildes pa vietām? Kuldīga pie Kuldīgas un Skrunda pie Skrundas. Jo te tagad nu neko vairs saprast nevar. Skrundas jautājumi pilnīgi šeit pazūd. Un otrs jautājums. Tika noņemts autobus Liepāja - Ventspils. Ar kuru cilvēki var no Rudbāržiem tikt uz Skrundu uz darbu plkst. 7.25.Tagad vairs tādu iespēju nav. Ko lai dara cilvēki kam nav ar ko tikt līdz Skrundai šijā laikā?

Labdien! Liels paldies par ieteikumu, informāciju nodosim atbildīgajiem speciālistiem. Kurzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Vaira Brūdere: "Lai Rudbāržu pagasta iedzīvotāji no rīta varētu nokļūt Skrundā, ar 11. augustu autobuss maršrutā Nr.7937 Liepāja - Rīga reisa Nr.52 pieturēs pieturā Kalvene plkst. 07.08, pieturā Rudbārži plkst. 07.17 ierašanās laiks Skrundā plkst. 07.30".

04.08.2021 12:22

Sveiki. Kādēļ putndārzā zīme "dzīvojamā zona" ir tikai iebraucot no otrās visusskolas un tikai līdz novadu ielai. Kādēļ tā nevarētu būt visā putndārzā? Te ir daudz bērnu, kaķu un suņu - brīžiem auto traucas uz vismaz 70 kmh.

Labdien! Vēsturiski Vienības ielā dzīvojamās zonas zīmes un ātruma slāpētāji uz brauktuves uzstādīti ņemot vērā Kuldīgas 2. vidusskolas novietojumu ar mērķi paaugstināt satiksmes drošību skolēniem. Pārējā “putnudārza” teritorijā netiek izskatīta iespēja uzstādīt dzīvojamās zonas ceļa zīmes, jo šādas zīmes uzstādīšana ierobežo transportlīdzekļu pārvietošanos, dodot priekšroku gājējiem, velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem radot bīstamas situācijas. Atbilstoši MK. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” ja tiktu uzstādītas dzīvojamās zonas zīmes tad: - Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā. - Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu. - Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transport­līdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. - Aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm. Informējam, ka ņemot vērā MK. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” pašvaldība pārskatīs Vienības ielā uzstādīto dzīvojamo zonu ceļa zīmju atbilstību noteikumiem.

15.09.2021 08:48

Lūdzu paskaidrojiet motīvu šai priviliģētai situācijai, veikt asfalta klājumu 3.00 kilometru garumā uz Smilkšu ālām, kur atrodas tikai dažas mājsaimniecības, tas pats notika arī ar gandrīz 8. kilometru garumā ceļu uz Ozoliem! Vai draugu būšana, vai korupcija, vai nesaimnieciska līdzekļu izlietošana? Kādēļ jau gadu desmitiem ilgi netiek asfaltēts 3.5 km Kuldīga - Pelči, kur dzīvo un strādā vairāk cilvēku? Lūdzu paskaidrojiet šo privilēģiju motivāciju. Es neesmu pret sakoptiem un asfaltētiem ceļiem, bet kādēļ un kurš īstenoja šīs privilēģijas un tērēja Valsts līdzekļus? Gribētos konkrētas atbilde, bet ne ierastās atrunas un ūdens liešanu. Paldies.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad plānoja un veic Kuldīgas novada pašvaldības ceļu uzlabošanu, šogad tiek veikti pagastu autoceļu seguma atjaunošanas darbi 11 Kuldīgas novada pagastos 19,1 km garumā. Kā viens no uzlabojamajiem ceļiem tika paredzēts Rumbas pagastā esošais pašvaldības autoceļš 6284A001 Vetklīnika Palejas (gar “Riežupes smilšu alām”). Šim ceļa posmam līdz smilšu alām jau 2012. gadā tika veikti ceļa grantētā seguma, grāvju atjaunošanas darbi, kas nodrošināja iespēju šogad veikt seguma apstrādi ar dubulto virsmu, uzlabojot satiksmes drošību uz Riežupes smilšu alām, kas ir nozīmīgs tūrisma, apskates objekts Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka autoceļi V1286 Graudupe – Ozoli (uz Ozoliem) un V1293 Kuldīga – Pelči - Kaltiķi (uz Pelčiem) nav Kuldīgas novada pašvaldības autoceļi, bet gan Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā esoši ceļi, kur uzturēšanas, rekonstrukcijas un jebkurus būvniecības darbus veic pēc Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pasūtījuma.

13.08.2021 13:39

Labdien! Vēl joprojām nav nopļauta lielā zāle Pašvaldībai piederošā īpašumā Apšu 21. Tie vairs nav nekādi joki šajā sausajā laikā, jo blakus atrodas dzīvojamā ēka. Kas ir par iemeslu,ka netiek sakārtots?

Labdien! "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uz pašvaldībai piederošās zemes zāli ir nopļāvuši, par pārējās zāles pļaušanu atbild fiziskās personas.

04.08.2021 14:32

Labdien! Paldies Kurmāles pagasta pārvaldes vadītājai DACEI GŪTMANEI par uzklausīšanu un ātru rīcību problēmas atrisināšanā. Esmu priecīga par saglābto ozolu Bangu pagalmā.

Labdien! Paldies par pārvaldnieces darba novērtēšanu!

27.07.2021 07:42

Cik ātrā laikā mājaslapā www.skrunda.lv uzdotam jautājumam tiek sniegta atbilde! Vairākkārtēji tika jautāts par prēmijas izmaksu valdes loceklim, bet atbilde joprojām nav saņemta.

Labdien! SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tās dalībnieks ir pašvaldība. Sabiedrības darbība notiek, tās valdi ievēl, pilnvarojuma līgumu ar valdi slēdz, un atlīdzību nosaka dalībnieks saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto. Pats valdes loceklis nelemj par savu atlīdzību, vai kādām sev izmaksājamām prēmijām. Izmaksas valdes loceklim tiek veiktas no sabiedrības līdzekļiem uz dalībnieka lēmuma pamata. Likumā noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas; prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru; prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus: 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā; 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā. Par prēmijas izmaksu valdes loceklim ir lēmis dalībnieks, ņemot vērā noteiktos kritērijus, prēmija izmaksāta, pamatojoties uz dalībnieka lēmumu.

27.07.2021 12:06

Labdien, Nesen kļuvu par dzīvokļa īpašnieci vairāku dzīvokļu mājā Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā centrā. Mājas pagalmā uz kopīpašuma zemes ir daudz nesaskaņoti uzceltu saimniecības ēku (malkas šķūņu utt.), nerunājot par PVC logiem pagalma pusē. Skaidrs, ka vairums no nelegālajām būvēm celtas jau sen, bet nedomāju, ka tas ir pietiekams attaisnojums, lai tās tur paliktu. Kāpēc Pilsētas Būvvvalde un nama apsaimniekotājs "KKP" to pieļauj? Vēsturiskais centrs ir pietiekami mazs, lai to izkontrolētu. Neticu, ka tas nav pamanīts - vai vienkārši uz to tiek pievērtas acis, un tā ir norma šajā pilsētā?

Labdien! Diemžēl, nezinot konkrētu adresi, pašvaldība nevar precīzi sniegt skaidrojumu Jūsu minētajai situācijai. Kuldīgas novada pašvaldība aicina Jūs vērsties domē, rakstot iesniegumu un norādot īpašuma datus, un lūdzot, būvvaldei sagatavot atbildi par ēkām Jūsu kopīpašumā. Būvvalde veiks apsekojumu un sagatavos atbildi, pārbaudot arī tās rīcībā esošus dokumentus par būvēm. Daudzas saimniecības ēkas un malkas šķūnīši vecpilsētas pagalmos ir sliktā stāvoklī, bet, ņemot vērā iedzīvotāju dažādo finansiālo stāvokli un atšķirīgas iespējas pieslēgties centrālajiem apkures tīkliem, pašvaldība katru gadījumu risina saudzīgi un iejūtīgi. Pastāv vidi degradējošo ēku saraksts, kas publiski pieejams šeit: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/buvnieciba/vidi-degradejosu-sagruvusu-un-cilveku-drosibu-apdraudosu-buvju-saraksts Būvvalde kopā ar citiem pašvaldības speciālistiem periodiski rīko sanāksmes, kurās rosina būvju īpašniekus risināt minēto ēku sakārtošanu. Katrs kopīpašnieks arī ir atbildīgs par sava kopīpašuma stāvokli un drošību, kā to nosaka Latvijas Republikas Civillikums un Būvniecības likums.

23.07.2021 09:34

Labdien, Šā gada janvārī uzdevu jautājumu par, pieklājīgi sakot, bēdīgo Kuldīgas skeitparku un saņēmu atbildi, ka "ir izstrādāta būvniecības dokumentācija multifunkcionālas asfalta kalniņu velotrases būvniecībai Estrādes parkā, kuru, piesaistot Valsts kases aizdevuma līdzekļus, plānots būvēt šogad. Tāpat ir noslēgts projektēšanas līgums par jauna skeitparka būvniecību esošā, nokalpojušā, skeitparka vietā.(..) Projektēšana norisināsies līdz marta vidum, pēc tam plānots izsludināt iepirkumu būvniecībai un 2021. gada būvniecības sezonā plānoti būvdarbi. Vasara jau iet uz beigām, bet nekādu progresu vēl neredz. Vai varat, lūdzu, sniegt info, kā iet ar šiem abie projektiem, un cik drīz tiks uzsākta būvniecība?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība šī gada jūnija sākumā izsludināja iepirkumu "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu ierīkošana Kuldīgas novadā" būvdarbu veikšanai trīs kārtās: pirmā - septiņu rotaļu laukumu atjaunošana un izbūve Kuldīgas novadā; otrā - skeitparka atjaunošana estrādes teritorijā Kuldīgā, Kuldīgas novadā; trešā - multifunkcionālas asfalta pumpu velotrases būvniecība Kuldīgas pilsētas estrādē, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Visās trijās kārtās ir pieņemts pozitīvs lēmums, un tiek virzīts līgumu slēgšanas process, pēc kura tiks uzsākti darbi.

23.07.2021 12:16

Labdien! Ļoti interesē Kapusvētku datumi Kuldīgas novadā. Konkrētāk- Annas kapi Kuldīgā.Kad? Cikos?Paldies!

Labdien! Kapu svētki Annas kapos paredzēti 8. augustā plkst. 14.00. Savukārt citos Kuldīgas kapos piemiņas dienas paredzētas - Meža kapos - 1. augustā plkst. 12.00, Kalna kapos 1. augustā plkst. 14.00.

23.07.2021 07:34

Labdien! Kas šogad organizēja Kuldīgas svētkus? Bija sajūta, ka viss darīts ķeksīša pēc! Apnikušie lāzeri, padomju savienības stilā iekārtota esrrāde, ar tiešām apnikušajiem Paula koncertiem fonā! Braucošie myzikanti... Tas viss priekš tūristiem un viesiem no laukiem, kas to visu nav redzējuši? Un kas Kuldīdzniekiem? Pilnas kafejnīcas un lēts balagāns! Ar skaudību klausos, ja Cēsīs bija Aiša, Alūksnē būšot Muzic un Busulus! Mums Paula ieraksti.... Vai nav laiks ļaut organizēt šādus pasākumus jaunākiem un modernāk domājošiem cilvēkiem?

Labdien! 17. jūnija Kuldīgas novada domes sēdē deputāti lēma, ka Kuldīgas svētki šogad netiks rīkoti. 25. Kuldīgas Pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā” ir pārcelts uz 2022. gada jūliju, bet Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai “Kuldīgas kultūras centrs” (KKC) tika uzdots nodrošināt vides instalācijas, izstādes un akcijas bez iepriekš izziņotiem sākuma laikiem, kā arī nerīkot pasākumus un koncertus estrādē, kas pieprasa veikt derīgu Covid-19 sertifikātu pārbaudi, tādēļ salīdzinājums ar citu pilsētu svētku programmām, kurās iekļauti koncerti ar Covid-19 sertifikātu pārbaudi, nav precīzs. Ir noteikts, ka Latvijā no 15. jūnija publisko pasākumu organizatori var rīkot divu veidu norises: pasākumus, kurus var apmeklēt tikai vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas un kuros nebūs jāievēro papildu drošības noteikumi, kā arī pasākumus, kuros var piedalīties apmeklētāji, kas ir vakcinēti, pārslimojuši vai ar derīgu iepriekš vai pasākuma norises vietā veiktu Covid-19 testu. Šajos pasākumos ir noteikti ierobežojumi. KKC bija jānodrošina aktivitātes, kas pieejamas ikvienam apmeklētājam, tādēļ 2021. gadā no 13. līdz 18. jūlijam Kuldīgā tika piedāvāta vides objektu parāde jeb pilsētas defilē “Taureņiem tik savādiem”. Kuldīgas kultūras centrs ir saņēmis zvanus un pateicības vēstules no kuldīdzniekiem un novada iedzīvotājiem, tuviem un tāliem ciemiņiem, kuri novērtēja piedāvāto iespēju nedēļas garumā baudīt strūklakas un izcilu lāzerizrādi virs Māras dīķa, dažādas mākslas izstādes, vides objektus un speciāli iekārtotas foto stacijas, t.sk. iespēju relaksēti atpūsties estrādes parkā iekārtotajā teiksmainajā dārzā, kā arī profesionālu Latvijas, Francijas, Austrijas un Nīderlandes mākslinieku performances Liepājas ielā un Rātslaukumā. Kuldīgas kultūras centram ir svarīgs ikviens un iestāde ciena apmeklētāju viedokli, taču priecātos par konkrētiem ierosinājumiem.

23.07.2021 14:26

Sveiki. Pie kā jāvēršas,lai aizbērtu un nolīdzinātu bedres Kuldīgas ielas 11 sētā,Skrundā?

Labdien! Kuldīgas ielas segums Skrundā ir salabots. Māju iekšpagalmus un iebrauktuves uztur īpašnieks, vai tā pilnvarota persona. Proti, mājas apsaimniekotājs.

22.07.2021 15:13

Labdien! Pirmsskolas pedagogiem tika piešķirtas radošās brīvdienas. Bet ja nav iztērētās tās, kāpēc vienā pilsētas bd vadītāja atļauj tās izņemt, bet otrā Kuldīgas bd neviens netaisās tas piešķirt?! Kāpēc nav vienlīdzība?

Labdien! Aicinām šo jautājumu risināt, vēršoties pašvaldības izglītības nodaļā - tālrunis 27020934, e-pasts santa.dubure@kuldiga.lv

22.07.2021 15:00

Labvakar, kā tas nākas, kad mūsdienās kad atkritumu šķirošana ir tik aktuāla un nepieciešama. Laidu pagastā vairākām mājsaimniecībām nav jāuzrāda, kur legalizē savus atkritumus? Melni mākoņi griežas, kā kurina tās plēves un visus pārējos mēslus! Vai nav pienācis laika posms, kad atkritumu izvešana ir obligātā katrā mājsaimniecībā?!

Labdien! Ikviena atkritumu radītāja - Kuldīgas novada iedzīvotāja, iestādes un komersanta - pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Atkritumu savākšana notiek, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp atkritumu radītāju - klientu un atkritumu apsaimniekotāju – SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Kuldīgas novada pašvaldības policija veic mājsaimniecību, kurām nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, apsekošanu. Tādēļ aicinām vērsties pašvaldības policijā un informēt par konkrētām adresēm, lai varētu pārbaudīt Jūsu minētās mājsaimniecības. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir sagatavojusi un tuvākajā laikā izsniegs Pašvaldības policijai piekļuvi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas datu bāzei, kurā varēs redzēt, kurām mājsaimniecībām ir noslēgti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi. Atgādinām, ka saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta otro daļu "Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā" uzliek naudas sodu - fiziskajām personām no EUR 70 - 700, bet juridiskajām personām — no EUR 400 - 1400.

22.07.2021 15:04

Labdien, Istāžu ielā un Celtniecības ielā ir salikti stabiņi. Vai tur tiks būvēts tijai ceļš vai arī tiks beidzot pievilkta kanalizācija un ūdens? Kas joprojām šeit nav.

Labdien! Kuldīgas pilsētā ir uzsākts būvniecības process, lai veiktu brauktuves seguma uzlabošanas darbus ar dubultās virsmas apstrādes metodi. Darbus veiks SIA CTB. Kopumā darbi tiks veikti - Ābeļu alejā, Pelču alejā, Izstādes ielā, Celtniecības ielā, Rūpniecības ielā posmā, Ķeļšu ielas posmā, Lapegļu ielas posmā, Dārza ielas posmā, Gravas ielas posmā, Virkas ielas iekšpagalmā.

22.07.2021 07:05

1. Vai pašvaldības policija "pamāca" smēķētājus, ka publiskās vietās ir aizliegta smēķēt. Kuldīgas vecpilsētā ir izvietoti ļoti daudz soliņi pie dzīvojamām mājām. Šajā karstajā laikā, logi ir atvērti 24/7 un ir ļoti kaitinoši ik pa 30min skraidīt un aizrādīt, "laipni gaidītajiem" tūristiem, lai beidz smēķēt, jo smaka nāk pa logiem iekšā. https://m.likumi.lv/ta/id/282077-tabakas-izstradajumu-augu-smekesanas-produktu-elektronisko-smekesanas-iericu-un-to-skidrumu-aprites-likums 2. Kāpēc daži labi Kuldīgas restorāni atļaujas savus galdiņus novietot uz gājējiem paredzētajām betona plāksnēm? Ne jaunajām māmmiņām, tas ir draudzīgi, ne senioriem ar kustību traucējumiem. Daža laba instigram ģimenīte katru reizi atļaujas restorāna pusdienu galdiņu novietot tieši uz gājējiem paredzētām betona plāksnēm. Kāpēc tāda visatļautība?... Un atkal pašvaldības policijai degungala priekšā. 3. Skolas ielā bija vienīgais vecpilsētā pieejamais šķiroto atkritumu punkts, pašlaik, tas ir novākts, jo top jauna kafejnīca. Kur man viņiem nest tās tukšās plastmasas pudeles un auzu pārslu pakas? 4. Pa ietvēm nav iespējams pārvietoties, jo koku zari ir pārāk zemi. Vai tiešām KKP darbinieki nepastaigājas pa Kuldīgu? Publisku atbildi gaidīšu tikai par škiroto atkritumu laukuma esamību cepilsētā.

Labdien! 1. Par gadījumiem, kad publiskās vietās tiek smēķēts, aicinām nekavējoties sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības policijas patruļu, zvanot uz tālruni 28881288. Policijas inspektori ieradīsies notikuma vietā un veiks audzinoša rakstura pārrunas. 2. Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē nav saskaņota neviena atsevišķu labiekārtojuma elementu novietošana gājēju zonās. Pašvaldība turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību restorānu/kafejnīcu izvietotajiem galdiņiem pilsētā. 3. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" aicina izmantot šķiroto atkritumu konteinerus Baznīcas ielas 12 iebrauktuvē. 4. Apsaimniekotājam, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, ir uzdots veikt zaru apzāģēšanu kokiem, krūmiem Pasta, Kalna, Vimbas, Upes, 1905. gada, J. Alunāna, Pētera, Planīcas u.c. pilsētas ielās, kas traucē pārvietoties gājējiem, velobraucējiem un transportam.

21.07.2021 14:36

Labdien! Vēlētos uzzināt skaidrojumu par brīvpieejas ūdens pumpi, konkrēti Mucenieku ielā. Bergmaņa kunga īpašumā dzīvojošie iemītnieki, varbūt dzēruma vai citu apreibinošo vielu iespaidā, lamājas un apsaukā cilvēkus, kas brīvpieejas ūdens pumpi izmanto, lai padzertos, padzirdītu dzīvniekus, uzpildītu ūdens trauku. Paldies!

Labdien! Pēc Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5 (30.03.2017.) "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā" ūdeni no brīvkrāniem patstāvīgai lietošanai drīkst ņemt personas, kuras par to ir samaksājušas. Lai veiktu samaksu ir jāierodas SIA "KULDĪGAS ŪDENS" birojā. Protams, ka veldzēties, padzerties un padzirdīt dzīvniekus ar ūdeni no brīvkrāna ir atļauts bez maksas.

20.07.2021 08:15

Labdien! Ejot pa pastaigu taku,viena no barjerām ir pārlūzusi vai pārlauzta. Diezgan nedroši izskatās. Vai esat par to informēti?

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju! Pagājušajā nedēļā pastaigu takas apsaimniekotājam, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, tika uzdots veikt remontdarbus bojātajam laipas barjeru posmam.

19.07.2021 13:16

Labdien! Vai Kuldīga ir kāds sertificēts uzņēmums kas nodarbojas ar gāzes plīts nomaiņu/uzstādīšanu, visticamāk jāmaina ar caurules. Esmu Latvijas propāna gāzes klients, bet viņi ar to nenodarbojas. AS Gaso atkal neapkalpo LPG klientus. Vai tiešam jātaisa pašam riskējot ar gāzes noplūdi.

Labdien! Diemžēl Kuldīgā nav neviena sertificēta uzņēmuma, kas veiktu gāzes plīts uzstādīšanu vai nomaiņu. Aicinām interesēties par šādu iespēju pie individuāliem pakalpojumu sniedzējiem.

21.07.2021 14:31

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.