Jautājiet mums

Labdien! Lūdzu Jūsu skaidrojumu situācijai, ņemot vērā, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir īpašnieks SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Aiznesu un reģistrēju vēstuli/iesniegumu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem 11. septembrī, atbildes vēstuli, kas datēta ar 23.oktobri pastkastītē saņēmu 8. novembrī(ko, protams, nevaru pierādīt, jo vēstule nav sūtīta pa pastu). Aizejot lūgt korektu datumu atbildes vēstulei, saņēmu piedzīvojumu filmas sižetam līdzvērtīgus paskaidrojumus. Un ,varbūt, lai izslēgtu šādus starpgadījumus ir tomēr iespēja atbildes vēstules sūtīt pa pastu?

Labdien! Reģistrējot iesniegumu iestādē vai uzņēmumā, vislabāk būtu palūgt, lai lietvede, pēc iesnieguma reģistrēšanas, Jums izsniedz iesnieguma kopiju, kur būtu redzams dokumenta reģistrācijas numurs. Tas dotu iespēju pārliecināties, ka Jūsu iesniegums ir reģistrēts lietvedībā un saņemts. Attiecīgi iesniegumā papildus būtu vēlams norādīt lūgumu, ka atbildi vēlaties saņemt mēneša laikā un lai atbildi sūta pa pastu. Tā būtu garantija Jums kā iesnieguma iesniedzējam, ka atbildi saņemsiet laikā un sev vēlamā veidā. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: “Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Aizkavēšanās saistīta ar tehniskām problēmām ar iespējamu uzbrukumu uzskaites sistēmai. Neplānoti lielo apjomu īsajā termiņā, apsaimniekošanas rēķinus iedzīvotājiem piegādājot, tika piesaistīts arī papildu kurjers, tāpēc atsevišķi korespondences sūtījumi tika piegādāti ar kavēšanos.”

21.11.2017 14:12

Labdien! Kad tiks atjaunots ielas apgaismojums pie Virkas ielas 29. un 31.ēkas stadiona pusē?

Labdien! Ielas apgaismojums pie Virkas ielas 29. un 31. ēkām stadiona pusē tiks atjaunots šā gada decembra mēneša pirmajā pusē.

24.11.2017 07:29

Labdien! Sakiet lūdzu vai nebūtu iespējams aizbērt dziļās bedres kas izveidojušās laukumā pie Aizputes ielas ,kur tirgus dienās tiek novietotas pircēju un arī tirgotāju automašīnas, šis laukums vairs nav ne izbraucams ne kājām izejams.Varbūt tomēr var rast kādu risinājumu un uzlabot laukuma stāvokli,lai tirgus apmeklētājiem nebūtu jabrien ar slapjām kājām.

Labdien! Pašlaik šādos laika apstākļos, kad nokrišņu daudzums ir liels, laukumu nav iespējams sakārtot. Jāpagaida piemērotāki laika apstākļi, lai darbu būtu iespējams paveikt.

06.12.2017 12:35

Sveicināti.Gribētos uzzināt iemeslu,kāpēc ar šā gada 13.11.Padures pagasta ar skolas autobusu ir liegta iespēja braukt arī pieaugušiem,kas brauc no darba.Runa iet par autobusu,kas pēc jauniem noteikumiem atiet no autoostas,plk. 16.15.No vienas puses ir saprotami-skolas autobus ved un ir paredzēts skolniekiem,bet.kāpec piemērām,tai mammai jāies;edina bērni,pati viņa paliek gaidīt satiksmes autobusu,bērni brauc paši,viņiem jākapj lauka pie pieturas,kura atrodas liela šosseja malā,jāšķerso ceļš,kur ir diezgan intensīva satiksme?Vai tiešām tie 3-4 pieaugušie tik šausmīgi noslogo autobusu,aizņem tik daudz vietas?Var taču rast kaut kādu risinājumu,pieaugušiem pieņemsism mēneša biļeti-cilvēks samaksa un drīkst braukt reizē ar savu bērnu mājas.Iepriekš pateicos par atbildi.

Labdien! Skolēnu autobusu izmantošanas primārais mērķis - nodrošināt skolēnu pārvadājumu veikšanu no dzīves vietas uz mācību iestādi un atpakaļ. Citas kategorijas drīkst pārvadāt pie nosacījuma, ja autobusā, papildus ikdienā pārvadājamajiem skolēniem, paliek brīva sēdvieta, kā arī sabiedriskais transports šajā posmā nav pieejams vispār vai apmēram stundu pirms un stundu pēc skolēnu autobusu maršruta. Pagasta autobuss no Kuldīgas autoostas kursē 16:15. Sabiedriskais transports Liepāja –Kuldīga- Ventspils , lai nokļūtu uz Paduri ,atiet 16:38 . Skolēnu autobusā ikdienā nav brīvu sēdvietu, lai varētu uzņemt citas iedzīvotāju kategorijas. Skolēnu autobusu drīkst izmantot personas, kas pavada bērnu līdz 7 gadu vecumam. Pašvaldība nosaka kārtību, kādā ar šiem autobusiem tiek pārvadātas citas iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku kategorijas. Pašvaldība izsniedz dokumentu, kas apliecina šīs tiesības (saraksts, apliecība vai braukšanas karte noteiktam periodam). Ievērojot iepriekšminēto, aicināti ierasties pagasta pārvaldē, lai risinātu jautājumu par nepieciešamību izmantot skolēnu autobusu.

21.11.2017 09:44

Labdien.vakar rakstiju ka laidu pagasta laidos pludo pagrabs .sajaucu majas nosaukumus majas Virši pludo pagrabs.

Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! Informāciju par Laidu pagasta “Viršiem” esam saņēmuši, dots uzdevums remonta daļai. Iedzīvotāji ir ierosinājuši pagarināt lietus ūdensnoteku renes, jo noplūst tieši lietus ūdens kanalizācija. Ņemot vērā to, ka būvniecības un remonta daļas speciālisti šobrīd ir ļoti noslogoti, šis darbs gaida savu kārtu.

17.11.2017 11:48

Jaunsaimnieku un Ventas ielas krustojumā jau ilgu laiku laterna apgaismo debesis ,nevis ielu. Ziņoju par to uz ielu apgaismojuma bojājumiem,bet nekas netiek darīts.kur vēl man ziņot,lai iela tiktu apgaismota,nevis nodokļu maksātāju nauda tiktu nelietderīgi iztērēta

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Informācijas ziņojums nodots apgaismojuma apsaimniekotāja SIA ”KCE” izpildei.

15.11.2017 07:03

Labdien! Šorīt vedot bērnu uz skolu ir jāizbrien divi dīķi uz ielām. Viens uz Kraujas un priežu ielas krustojuma un otrs pie Ģimnāzijas no Ventspils ielas puses! Vai tiešām dzīvojot pilsētā, bērnam ir tik problemātiski jātiek uz skolu un jāstaigā slapjām kājām? Arī apgaismojums ejot uz skolu pa Gravas ielu ir tikai uz Ventspils ielas un nākošais pie pašas skolas, kas ik pa laikam izdziest un nerunāsim par nobristiem apaviem! Mūsu pilsētā ielas labiekārto neskatoties kur to vairāk vajadzētu! Vai varat risināt šo problēmu?

Labdien! Gravas ielā ir izstrādāts (posmā no Ventspils ielas līdz iebrauktuvei uz t/c “Elvi”) pārbūves projekts. Paredzams, ka būvdarbi tiks uzsākti nākamajā būvniecības sezonā - 2018. gadā. Īstenojot šo projektu, tiks likvidēta lielā peļķe pie ģimnāzijas ēkas pamatiem, kā arī minētajā Gravas ielas posmā tiks ierīkots jauns ielas apgaismojuma tīkls. Par bojāto apgaismojumu pie pašas skolas ziņots apgaismojuma apsaimniekotājam – SIA “KCE”. Priežu un Kraujas ielās nav izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Tādēļ, lietus ūdens tiks novadīts uz zaļo zonu, lai daļēji uzlabotu stāvokli šo ielu krustojumā. Papildus tiks izskatīta iespēja izveidot vietēju lietus ūdens infiltrācijas sistēmu. Par šiem darbiem atbildīgais būs ielu apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

14.11.2017 08:21

Laba diena! 2 jautājumi. 1. Cik auto riepas ir jāsabojā bedrē Vakara ielā, kura nu jau 2 mēnešus kļūst lielāka un lielāka? 2. Cik cilvēkus ir uz Vakara ielas jāsabrauc, lai kāds iedomātos ierobežot ātrumu uz ielas, kur ietvju nav, bet cilvēku plūsma liela?

Labdien! Informācija par bedri Vakara ielā ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izpildei. Pagaidām uz Vakara ielas nav plānots projekts gājēju ietvju izveidei, bet ātruma ierobežojums tiks izskatīts 21. novembra Transporta komisijas sēdē.

15.11.2017 07:19

Labdien!Vai Gudenieku pagasta iedzīvotāji ir izredzētie vai tā ir kļūda par ūdensapgādes izcenojumiem? Cik atceros tad pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.154 SIA "KULDĪGAS ŪDENS" tarifi ar 2017.gada 1.janvāri ir sekojoši: ūdensapgāde 1.04.EUR/m bez PVN; kanalizācijas novadīšana 1.50 EUR/m bez PVN.

Labdien! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 17. novembra lēmums neattiecas uz Gudenieku pagasta Gudenieku ciemu, tāpat kā uz vēl dažiem citiem pagastu ciemiem, kuros realizēti ES līdzfinansētie projekti. Tur tarifi pašlaik noteikti, balstoties uz projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un faktiskajām izmaksām pēc projekta realizācijas. Laikā, kad SPRK apstiprināja patreiz spēkā esošos tarifus, SIA ”Kuldīgas ūdens” nebija pakalpojumu sniedzējs Gudenieku ciemā, pakalpojumus sniedza Gudenieku pagasta pārvalde. Tagad gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana arī Gudenieku ciemā ir deleģēta SIA ”Kuldīgas ūdens”, bet ar Domes lēmumu noteikts, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu izcenojumi paliek iepriekšējie līdz brīdim, kad SPRK apstiprinās jaunus SIA ”Kuldīgas ūdens” tarifus, kuros būs ievērtētas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas arī Gudenieku ciemā. Minētais neattiecas uz pārējo Gudenieku pagasta teritoriju- piem. Basiem, kur spēkā ir SPRK noteiktais tarifs.

09.11.2017 06:08

Kāpēc zaļajā zonā pie CSDD tur augošie koki vēl joprojām ir sanagloti ar dēļiem?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir sazinājusies ar minētās teritorijas apsaimniekotāju un uzdevusi teritoriju sakārtot.

15.11.2017 14:05

Vai tiešām jānotiek nelaimei,lai kāds nozāģētu vītolus pie bērnudārza ''Cīrulītis'',vienam kokam vidus vispār izdedzināts.

Labdien! Apstādījumu uzraudzīšanas komisija apsekos vītolus Pļavas ielā pie bērnudārza “Cīrulītis”.

03.11.2017 11:57

Labdien! Kurā datumā šogad ir svecīšu vakars (Annas, Meža u.c) Kuldīgas pilsētas kapsētās?

Labdien! Svecīšu vakari Kuldīgas pilsētas kapsētās notiek 19. novembrī. 14.00 – Meža kapos, 15.00 – Kalna kapos, 16.00 – Annas kapos. Svecīšu vakaru saraksts Kuldīgā un novadā atrodams šeit: http://kuldiga.lv/lv/kalendars/3808-svecisu-vakari-novada

02.11.2017 08:29

Labdien! Kam jāziņo par ielu apgaimojuma bojājumiem?

Labdien! Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem Jūs varat zvanot pa mob. t. 25444009, vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv.

30.10.2017 09:30

Labdien! Vai TV skrundas sižetu par R. Gūtpelcu apmaksāja Kuldīgas novada dome?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība TV Skrundas video sižetu par R. Gūtpelcu neapmaksāja.

31.10.2017 13:33

Labdien!Lasu jaunos atkritumu savākšanas noteikumus(No nākamā gada vairs netiks ņemts vērā, ka sadzīves atkritumu konteiners piepildīts līdz pusei. Vienmēr tiks rēķināts, ka tas ir pilns) un brīnos par kkp. vēlmi nopelnīt nevis izvest atkritumus.Spriežot pēc noteikumiem daudzdzīvokļu masīvos varēs labi nopelnīt jo pieņemot ka no desmit konteineriem septiņi būs pilni un trīs līdz pusei tiks aprēķināti kā desmit pilni.Varbūt tomēr jāizved būtu tikai pilnie konteineri lai šis pasākums nepārvērstos par naudas pelnīšanu tukša gaisa izvešanai?

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! Klientiem, kuri iesaistās kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, plānojot un pārslēdzot atkritumu izvešanas grafikus, papildus izmaksas par tukšu konteineru izvešanu neveidosies. Aicinām iedzīvotājus pārskatīt sadzīves atkritumu izvešanas grafikus un piemērot tos savām vajadzībām! Ja vēlaties mainīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, zvaniet 63322380 vai 26674543, vai rakstiet kkp@kuldiga.lv. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” rūpīgi plāno un meklē labākos risinājumus tam, lai atkritumi tiktu optimāli apsaimniekoti. Atkritumu apsaimniekošana nav tikai konteineru iztukšošana, bet arī to transportēšana. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Kuldīgas novadā ierosinātas tieši tādēļ, lai optimizētu transporta izmaksas! Atkritumu izvešanas maršruti tiek organizēti un plānoti pēc automašīnas tilpuma, bet bieži atkritumu konteineri pie klientiem ir tukši vai pustukši. Līdz ar to, lieki braucot pie klienta, veidojas lielas transporta izmaksas un ar nepilnu atkritumvedēju nepieciešams braukt uz atkritumu apglabāšanas poligonu “Pentuļi”, kas atrodas Vārves pagastā, Ventspils novadā, kas atkal ir izmaksas. Lūgums precizēt Jūsu pieminēto daudzdzīvokļu māju masīvu, iespējams, šajā adresē ir nepieciešams samazināt konteineru skaitu uz Jūsu minētajiem septiņiem konteineriem."

30.10.2017 15:59

Izskatās ka Dārzniecības ielu taisīs vēl ILGI. Galīgi neizskatās ka varēs pa to braukt pat novembra beigās. Darbi tur rit tik vien LĒNI. Dzīvoju Pilskalna ielā un vienīgais ceļš, lai nokļūtu pilsētā ir Virkas iela. Tā tagad ir drausmīgā stāvoklī. Vai tiešām neko nevar tur izdarīt, lai nebūtu jālauž mašīna pa tām drausmīgām bedrēm? Kāpēc ir jālauž mašīna, dēļ tā ka nevar pabeigt Dārzniecības ielu? Mēs ceļu lietojam katru dienu vairākas reizes vedot 3 bērnus uz skolu utt. Ja nav iespējams paatrināt darbus Dārniecības ielā varbūt var kaut ko darīt Virkas ielā? Man liekas, ka pāris grants kravas un ceļa rullis dotu uzlabojumus? Lūdzu, lūdzu, lūdzu, risinājumu, citādi PILSĒTA AR DVĒSELI sāk palikt nepievilcīga.

Labdien! Vēlamies informēt, ka Meistaru ielas būvniecības darbu izpildes termiņš ir noteikts š.g. 9. decembrī. Diemžēl nepiemērotu laika apstākļu (pārāk daudzo lietavu) dēļ būvniecības darbi ir ieilguši. Plānots ka no 07.11.2017 līdz 10.11.2017 tiks veikti Dārzniecības ielas un Virkas ielas krustojuma bruģēšanas darbi, kā rezultātā Virkas iela līdz Dārzniecības ielai transporta plūsmai tiks slēgta. Pēc šo darbu veikšanas ir plānots atvērt transporta plūsmai jaunuzbūvēto Dārzniecības ielu, attiecīgi Virkas ielas posms transporta plūsmai tiks slēgts. Papildus informējam, ka Virkas ielas posma greiderēšanas un uzkopšanas darbus Būvnieks ir veicis tiklīdz to ir pieļāvuši laika apstākļi. Grants ceļu greiderēšana un ceļu uzturēšana ir iespējama tikai pie piemērotiem laika apstākļiem. Tieši laika apstākļi ir bijis iemesls tam, kāpēc šo Virkas ielas posmu nav bijis iespējams regulāri savest braukšanas kārtībā. Biežais lietus un pārmitrinātās ceļa konstrukcijas nav bijis iespējams arī veikt ceļa seguma papildināšanas un līdzināšanas darbus. Šāda situācija nav tikai Virkas ielas posmā līdz krustojumam ar Dārzniecības ielu, bet gan uz lielākās daļas grants ceļiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.

07.11.2017 06:20

Labdien. Izskatās, ka Transporta komisija ir tāda iedzīvotāju iesniegumu izskatītāja. Ja kāds jautājums, tad rakstiet iesniegumu citādi nekā. Vai tad nevarētu arī kaut kā reaģēt uz iedzīvotāju šeit izteiktajiem jautājumiem vai mutiskajiem iesniegumiem? Un ļoti labi būtu, ka Transporta komisija skatītu ne tikai tos dažus iesniegtos iesniegumus, bet vērtētu situāciju arī nedaudz plāšāk. Piemēram kāpēc Valciņu ielā ir dzīvojamās zonas zīme, bet Vienības ielas lielākajā daļā nav? Kāpēc Ķelšu ciemā ir 30 zona, bet Pārventā nav? Kapēc Rūpniecības ielā ir 30 zīme, bet Plostu ielā nav? Protams, nav uzrakstīti šie minētie iesniegumi. Es šeit saskatu līdzīgas situācijas, bet varbūt Transporta komisija saskata krasi atšķirīgas. Protams neceru uz atbildi, jo neesmu uzrakstījusi iesniegumu.

Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas priekšsēdētājs Aldis Dilāns: “Labdien! Lai sagatavotu atbildi iedzīvotājiem Transporta komisijai pietiek arī ar parastu vēstuli, e-pastu vai ierakstu Domes mājas lapā, vienīgi ar mutiski izteiktu jautājumu varētu būt problēmas, jo atbilde netiek sniegta vienpersoniski. Mums komisijā jautājums ir jāizdiskutē un jāuzklausa ekspertu viedokļi, bieži ir jāapseko situācija dabā, dažreiz nākas lūgt skaidrojumu arhitektiem, juristiem, būvniekiem. Rakstiskā formā uzdotu jautājumu komisijas locekļiem ir iespējams pārsūtīt laicīgi un iepazīties pirms komisijas sēdes. Uzdodot jautājumu galvenais ir atcerēties norādīt savu vārdu, uzvārdu un veidu kā ar Jums sazināties. Jūsu uzdotajiem jautājumiem sagatavosim atbildes nākamajā komisijas sēdē 21. novembrī.”

26.10.2017 12:29

Labdien!Vēlreiz par to pašu,neprasīju vai veicat skursteņslauķu sertifikāciju bet par to vai likums atļauj slēgt divu gadu līgumu ja sertifikāts ir derīgs nepilnus piecus mēnešus.Vai tam nebija jābūt līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām un tad no atjaunotā sertifikāta sākuma jaunam vai pagarinātam līgumam.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! Normatīvie akti neierobežo līguma darbības termiņu, ja līguma darbības laikā attiecīgās jomas speciālistam ir jāatjauno sertifikāts."

26.10.2017 06:09

Labdien! Rakstu Jums daudzu Virkas ielas rajona iedzīvotāju vārdā. Jūtamies aizvainoti un apdalīti. Dzīvojam pilsētas daļā, kas ir ļoti rosīga. Mūsu pusē ir Virkas ielas daudzstāvu mājas rajons, Grundmaņa stadions, Virkas muiža, Virkas sporta halle, daudz uzņēmumu bijušās "Lauktehnikas" un "Gāzes" teritorijā un ar vienu paralēlu ielu starpā atrodas Ģimnāzija, Piltenes ielas sporta halle, vairāki lieli un mazi pārtikas veikali, bet pa vidu, lai savstarpēji apmeklētu šīs vietas ir tādas kā "tranzītielas" (Gravas, Ventspils, Laimdotas, Priežu, Tīruma), kas ir ar grants ceļa segumu un kuras neatbilst mūsdienu prasībām. Šīs ielas ik dienas, īpaši no rītiem un vakaros, izmanto ļoti daudz cilvēku, laužot savas mašīnas, bērnu ratus un bojājot apavus. Vienīgais ko šo ielu labā dara- labvēlīgos laika apstākļos nogreiderē un apstrādā ar pretputi. Ir vēl iespēja iet apkārt un izmantot bīstamo un neapgaismoto ceļa nomali pa Lapegļu ielu. Arī gar Rumbas ēdnīcuaā nav gājēju ietves. Turpretī Dārzniecības ielas rajonā (pilsētas nomalē) vienam uzņemumam uzbūvē kārtīgu ielu no jauna ar visu apgaismojumu un gājēju ietvēm. Arī god. Gotfridsona kungs nu uz savām jaunajām mājām var tikt ātrāk un konfortablāk pa tikko noasfaltēto Vienības ielu. Gan jau arī Valciņu ielas rajonā dzīvo kāda ietekmīga persona Domei. Varbūt Domei der atcerēties, ka arī šo pilsētas daļu izmanto cilvēki, kas maksā nodokļus un dzīvojam "pilsētā ar dvēseli"! Cik interesanti ir "sazīmēt", kurā pilsētas rajonā dzīvo Domē ietekmīgas personas un mācās viņu bērni vai strādā otras pusītes- tas rajons ir vislabāk sakārtots. No skolām tā laikam ir Humanitāro zinību skola. Kad beidzot tiks pie cieta seguma šīs iepriekš pieminētas grants ielas un bez gājēju ietvēm un apgaismojumu neesošās Lapegļu un Virkas ielas pilsētā? Varbūt mums uzlikt to visu uz papīra un iesniegt Domei oficiālu iesniegumu?

Labdien! Paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz tām ielām, kuras pilsētā nav asfaltētas. Piekrītam, ka šīm ielām ir nepieciešams cietais segums, kuru ar ierobežotiem līdzekļiem pakāpeniski cenšamies izveidot. Plānojot nākamā gada pašvaldības budžetu, tiks izvērtēta iespēja asfaltēt Tīruma ielu, kā arī Ventspils ielas grantēto posmu. Kas attiecas uz Dārzniecības un Meistara ielas rekonstrukciju, tām bija iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus, kurus var ieguldīt tikai tajās teritorijās, kurās investē arī ražošanas uzņēmumi. Šajā gadījumā - “Stiga RM” ir investējusi vairāk kā 17 miljonu eiro. Piekrītam, ka ir nepieciešams apgaismojums un gājēju ietves Lapegļu un Virkas ielā. Pakāpeniski plānojam un meklējam risinājumu, taču šobrīd struktūrfondu finansējumu šīm ielām nav iespējams piesaistīt. Ieguldot pašvaldības līdzekļus, priekšroka tiek dota tām ielām, kurās ir intensīvāka satiksme un bīstamāka esošā situācija. Vēl Eiropas fondu līdzekļus izdevies piesaistīt Jelgavas, Graudu un Zaļās ielas seguma uzlabošanai dēļ apkārt esošo uzņēmumu investīcijām. Diemžēl pašvaldības resursi ir ierobežoti, taču pakāpeniski mēģinām uzlabot ceļu segumu Kuldīgā un tās apkārtnē.

01.11.2017 06:50

Labdien! Ieejot Kuldīgas bibliotēkas mājaslapā un apskatot grāmatu piedāvājumu, ieraudzīju, ka tagad pieprasītākās daiļliteratūras grāmatas, uz kurām ir garas rindas(Piemēram: "Saplēstās mežģīnes", kas skaitās līdzīga "Greja 50 nokrāsas" un L.Railijas "Olīvkoks" u.c.) ir pieejamas arī Alternatīvajā sākumskolā. Gribētos uzzināt kādiem nolūkiem Kuldīgas alternatīvās sākumskolas bibliotēkas pamatfondā ir iepirkti pieaugušo romāni, vai tā tagad ir bērnu izglītojoša literatūra? Vai varbūt skola ir tik bagāta un nav vairs nauda kur likt?

Labdien! Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas direktore Lorita Dermane: "Skolas bibliotēkā tiek regulāri iegādāta literatūra, kura ir aktuāla, īpaši tie ir latviešu autoru darbi vai darbi, kuri ir aktuāli un izvirzīti labāko grāmatu klāstā. Tieši tāpat kā jebkurš no grāmatu lasītājiem, arī pedagogi ir ieinteresēti jaunākajā literatūras klāstā. Katru gadu skolas budžetā ir paredzēti līdzekļi daiļliteratūras papildināšanai – īpaši jaunākās latviešu literatūras iegādei. Grāmatas, kas ir pieejamas un apskatāmas piedāvājumā, ir paredzētas arī vecākiem. Kā jau minējāt, ir tādi pašlaik aktuāli latviešu autoru darbi uz kuriem ir garas rindas, arī minētā grāmata K. Račko “Saplēstās mežģīnes” ir viens no jaunākajiem latviešu autoru darbiem. Bērnu žūrijas grāmatu klāsts tiek regulāri papildināts, jo skolēni un vecāki ir aktīvi dalībnieki un klāsta atbalstītāji.

31.10.2017 13:53

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.