Jautājiet mums

Labdien! Kur varētu atrast kultūras pasākumu programmu Ziemassvētkiem, Rumbas pagasta bērniņiem?

Labdien! Aktuālos pasākumus varat skatīt http://kuldiga.lv/lv/kalendars vai arī Rumbas pagasta mājaslapā http://www.rumbaspagasts.lv/.

19.12.2017 08:07

Labdien! Kad mūsu rajona iedzīvotāji varētu sagaidīt "pilsētas iedzīvotāju" cienīgu ceļu uz skolu un darbu? Varbūt kāds no Domes varētu iziet ceļu no Lauktehnikas, piemēram, uz "supernetto" vai "Ģimnāziju? Tās ir Priežu, Tīruma, Laimdotas, Kraujas, Gravas ielas un ieteiktu uzvilkt gumijniekus! Cita alternatīva ir iet pa neapgaismotu ceļa nomali un intensīvo Lapegļu ielu, kas arī gaida apgaismojumu un gājēju ietvi! Vai tiešam pilsētas, tik apdzīvotā rajonā, iedzīvotājiem jānobrienas vi jāriskē ar savu dzīvību, lai tiktu savās ikdienas gaitās? Un nestāstiet, ka nav līdzekļu, jo citas ielas un ceļi tiek asfaltēti, tikai kāda jums prioritāte! Lai kaut ko sāktu darīt mūsu valstī ir jāiesaista televīzija, izskatās, ka mums cits nekas neatliek! Kā Inga Bērziņa teica:"Stāstiet, kas jūs neapmierina, runājiet ar vadību..."

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Atgādinām, ka, plānojot un apstiprinot pašvaldības gada budžetu, tiks izvērtēta iespēja asfaltēt Tīruma ielu, kā arī Ventspils ielas grantētais posms. Piekrītam, ka ir nepieciešams apgaismojums un gājēju ietves Lapegļu ielā. Pakāpeniski plānojam un meklējam risinājumus ceļu segumu sakārtošanai Kuldīgā un tās apkārtnē.

03.01.2018 06:59

Labdien! Vēlos noskaidrot, kapēc Virkas ielā 29 pagalms pārvērst par cūku kūti? Pēc ūdensvada vai siltumtrases izbūves tagad applūst daudzdzīvokļa ēkas pagrabs. Starp asfalta un betona plātnēm savienojuma vietā veidojas lietus ūdens izskalojumi, radot seguma iebrukšanas draudus (betona plātne jau ir sašķobījusies). Turklāt tumsā aizķeroties tur var pamatīgi savainoties. Blakus notiekošo būvdarbu rezultātā pagalmā uz asfaltbetona seguma izveidojusies 4-5cm bieza dubļu kārta (vai būvniekam nav jātīra segums?).

Labdien! Būvdarbi, kas tiek veikti šajā teritorijā ir saskaņoti ar ēkas Virkas ielā 29 apsaimniekotāju DZĪKS “Palejas”. Par teritorijas sakārtošanu ierosinām apsaimniekotājam vērsties pie būvdarbu vadītāja un pasūtītāja.

19.12.2017 09:48

Labdien,gribētos pajautāt,kas noticis Kultūras centra skvēriņā esošiem briežiem ka vairs nemirgo,Paldies, jauku dienu.

Labdien! Tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi tika pārtraukta minētā Ziemassvētku rotājuma elektroapgāde. Šobrīd Ziemassvētku rotājumi atkal mirdz.

18.12.2017 09:08

Labdien! Kuldīgas novada vēstīs izlasīju, ka Laidu pagasta mājām "Papardes" un "Kamenes" ar marta mēnesi tiks paaugstināta īres maksa. Kāpēc? Vai šo māju iedzīvotāji nav jāinformē par plānotajām izmaiņām un uz kāda pamata tas tiek darīts?

Labdien! Par māju “Papardes”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads - SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir sagatavojusi obligāto veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018. gadam un nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi, kam līdzekļus plānots iegūt plānotā jumta seguma remontam, tāpēc nepieciešams paaugstināt īres maksas tarifu par 0,13 EUR/m² no esošajiem 0,40 EUR/m² uz 0,53 EUR/m² (t.sk. 0,33 EUR/m² apsaimniekošanas maksas daļa). Kuldīgas novada Dome lēmumu akceptēja un uzdeva Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta pārvaldei sagatavot un nosūtīt likumdošanā noteiktā kārtībā paziņojumus par īres maksas paaugstināšanu dzīvokļu īrniekiem. Identisks lēmums ir par Kuldīgas novada, Laidu pagasta māju “Kamenes”.

18.12.2017 06:45

Labdien. Jelgavas ielas 49 ēkai ir iebrucis jumts. Vai nevajadzētu kaut kā sakārtot šo ēku vai vismaz norobežot lai neizgāžas viss uz ielas?

Labdien! Pašvaldības būvinspektors 04.12.2017 ir apsekojis objektu Jelgavas ielā 49, Kuldīgā un sastādījis atzinumu Nr. BIS-BV-19.9-2017-10512, kurā norādījis, ka dzīvojamā māja ir avārijas stāvoklī. Ēkas īpašniekam ir uzdots nekavējoties veikt ēkas norobežošanu, lai nepieļautu trešo personu piekļuvi ēkai. Savukārt būvvaldei atbilstoši LR Būvniecības likuma 21. panta (7) punkta 2) apakšpunktam ir uzdots pieņemt lēmumu uzdot ēkas īpašniecei novērst konstatēto bīstamību, par to informējot pašvaldību.

13.12.2017 09:41

Labdien! Šodien paņēmu 7. decembra Kuldīgas novada vēstis numuru un redaktora slejā pārlasīju Ingas Bērziņas uzrunu adventes laikā. Liels bija mans pārsteigums lasot priekšpēdējo rindkopu, jeb konkrētāk – “Ja jūs neapmierina dzīves un darba vide, mainiet to, pametiet, bet tikai nebojājiet dzīvi citiem. Atrodiet spēku nežēloties par apstākļiem, bet gan mainīt tos. Stāstiet, kas jūs neapmierina, runājiet ar vadību un kolēģiem, pierādiet sevi. Ja nespējat neko mainīt, tad labāk ejiet prom, noteikti ir vietas, kuras ir domātas tieši jums. Ja tomēr izlemjat palikt vidē, kura jūs neapmierina un kurā neko nespējat mainīt, tad samierinieties un ļaujiet dzīvot citiem. Nebojājot dzīvi līdzcilvēkiem, arī paši jutīsieties labāk. Katram no mums ir savs dzīves ceļš ejams, būtiski ir atrast to īsto.”. Apsvēru faktu, ka laikraksts Kuldīgas novada vēstis ir oficiāls izdevums un tajā visa publicētā informācija ir pārdomāta un izsvērta. Bet pārsteigums lēnām pārauga pāris jautājumos. Lūk kādos: 1. Vai apsveikuma teksts ir norāde vai mājiens kādam konkrētam iedzīvotājam, iedzīvotāju grupai, domes darbiniekam, pagasta pārvaldes vadītājam? 2. Bet varbūt tās ir priekšsēdētājas pašas pārdomas pēc ne pārāk veiksmīgās Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja izvēles? Ja nu tas ir kāds cits, manis neminēts iemesls, tad lūdzu izskaidrojiet. Vienkārši degu ziņkārē uzzināt patiesību. Kopš Umberto Eko nekas tik dīvains nebija lasīts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: ""Katram bija taisnība un visi maldījās", Umberto Eko. Šķiet, ar šo citātu varu atbildēt uz Jūsu jautājumu, par kuru liels paldies. Un paldies par atgādinājumu par izcilo itāļu rakstnieku un filozofu. Manas slejas "Kuldīgas novada vēstīs" vēstījums ir vispārīgs un nav vērsts uz kādu konkrētu personu. Ideja ir pavisam vienkārša - dariet to, kas Jūs padara laimīgus! Katram no mums gribas būt laimīgam, jo laime ir būtiska kvalitatīvas dzīves sastāvdaļa. Tikai cilvēks, kurš dzīvo saskaņā ar sevi, dara darbu, kas rada gandarījumu un prieku, mīl sevi un savus tuvākos, spēj būt patiesi laimīgs. Ceru, ka piekritīsiet. Novēlu Jums dzīvot laimīgu dzīvi un mierpilni un saticīgi sagaidīt Ziemassvētkus!"

14.12.2017 08:51

Labdien. Jautājums ir par ceļa posmā Sermīte-Kazdanga izcirstajiem kokiem. Kur nocirstos kokus aizved? Pie pagasta malkas sagataves ēkas va redzēt tikai šo koku zarus, kur paliek pārējais?

Labdien! Pamatojoties uz noslēgto būvdarbu līgumu šos darbus vada un organizē SIA A-LAND. Minētie kokmateriāli ir piegādāti Kuldīgas novada, Laidu pagasta adresē "Graudi". Apskatot vizuālu apliecinājumu esošajai situācijai nepiekrītam, ka adresē tika piegādāti koku zari. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties Laidu pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neilandu.

18.12.2017 06:45

Labdien!Gribētu ziņot par ļoti slikti pārredzemu gājēju pāreju, nākas tur braukt no rītiem, kad tumšs un liela satiksme, sanāk Piltenes iela, pie Pilsētas laukuma, pretī Top veikalam! Agrāk tā vieta bija vairāk apgaismota, tagad galīgi tumšš, galīgi nepārredzmi!

Labdien! Informācija nodota apgaismojuma apsaimniekotājiem - SIA”KCE”. Bojājums tiks novērsts tuvāko dienu laikā.

08.12.2017 07:37

Labdien. Vai Vienības ielā, Vidus ielā un Ventas ielā arī var uzlikt ceļa zīmes "Dzīvojamā zona" tāpat kā Valciņu ielā?

Labdien! Jautājums nodots izvērtēšanai atbildīgajiem speciālistiem, un par to norisināsies diskusija transporta komisijā.

14.12.2017 08:52

Labvakar! Man ir radies jautājums par apgaismojumu Pārventā.Dažus gadus atpakaļ izbūvēja jaunu ielas posmu Apšu ielā. Cerējam,ka beidzot būs iela un apgaismojums. Taču notika pavisam savādāk.No Krasta ielas puses tika ierīkots ,bet līdzko nonāca līdz vistumšāko posmu,kur visapkārt ir tikai pļavas tā apgaismes lampas vairs netika pieslēgtas pie stabiem. Man jautājums kāpēc tālāk netika turpināts?Ir jāpieslēdz tikai trīs lampas,lai iela būtu apgaismota pilnībā līdz Vidus ielai.Nesakiet,ka pietrūka finansējums un tt.tā ir klaja ņirgāšanās par iedzīvotājiem.Un vēl jo vairāk skatoties ,kā šobrīd pilsēta ir izdaiļota. Tad šeit pat nevar viselementārākās lietas izdarīt.

Labdien! Informējam, ka apgaismojums Apšu ielā tika izbūvēts pamatojoties uz 2012. gada novembra mēnesī saņemtu iesniegumu, par to ka Apšu ielā nav apgaismojuma. Faktiski posmā no Robežu ielas krustojuma līdz Vidus ielai vēl nebija izbūvēta pati iela. Lai atrisinātu esošo situāciju tika pieņemts pagaidu risinājums par laternu uzstādīšanu uz A/S “Sadales tīkls” elektropārvades gaisvadu līnijas balstiem. Pēc tehnisko noteikumu un shēmas saņemšanas un izstrādes, 2013. gada marta mēnesī apgaismojuma laternas tika uzstādītas Apšu ielas posmā, kurā balsti atradās tādā attālumā no ielas malas, ka nodrošināja kaut minimālu ielas teritorijas izgaismošanu. Posmā pirms Vidus ielas, balsti atradās 12 – 15 metru attālumā no Apšu ielas tuvākās brauktuves malas. Lai iedzīvotāji pļavas izgaismošanu neuztvertu kā finansiālu līdzekļu izšķērdēšanu, laternu uzstādīšana šajā posmā netika paredzēta. Lai izvairītos no esošā apgaismojuma stāvokļa iesakām pārvietoties pa mazliet garāku, toties komfortablāku maršrutu pa Stendes ielu.

13.12.2017 14:57

Sveiki! Braucot pa Dārzniecības ielu vairākas reizes ir nācies izvairīties no zirga MĒSLIEM. Vai tiešām zirga saimniekam tie nebūtu jāsavāc? Vai tas ir normāli, ka uz tikko uztaisītas ielas un ietves var tā brīvi tie mētāties? P.S. Citādi iela ir super, loti laba satikmes organizācija, zems ielas apgaismojums, kas padara to par vienu no gaišākajām ielām Kuldīgā!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība sazināsies ar zirgu audzētavas īpašnieku par šo radušos situāciju.

06.12.2017 11:57

Lūdzu precizējiet mājas lapā pagastu pārvalžu vadītāju uzvārdus! Man šķiet, ka Pelčos vairs nav Dace Cielava. Vai Kabilē joprojām ir T.Bergmanis?

Labdien! Paldies par atsaucību, mājaslapā ir izlabota informācija par pagastu pārvaldniekiem. Tika atrasts viens novecojis artikuls par pārvalžu vadītājiem, kurš tika izdzēsts. Aktuālo informāciju par pagastiem un tās vadītājiem varat meklēt sadaļā "Pagasti" vai sadaļā "Pašvaldība/Kontakti/Pagastu pārvaldes".

30.11.2017 12:20

Labdien! Man gribas uzdot jautājumu kam tiek rīkoti pasākumi Kuldīgas Kultūras centrā --rakstīts pasākums visai ģimenei 01.12.2017 plkst.12. Grinča ziemassvētki; 15.12.2017 plkst 13 Kaķīša dzirnavas ; sakiet lūdzu kā tad vecāku darba laikā berni lai apmeklē šos pasākumus, kam tad īsti tie domāti? Apmeklētāju maz un saka ka pasākumus neapmeklē.

Labdien! Abos jautājumā minētajos pasākumos iesaistīti viesmākslinieki, to norises laiki tiek pieskaņoti viņu darba grafikam. Viesmākslinieku veidotajā reklāmā norāde "visai ģimenei" nozīmē, ka pasākumi domāti dažādu vecumu apmeklētājiem. To galvenā auditorija ir skolas vecuma bērni, bet gaidīti ir arī viņus pavadošie pieaugušie. Bieži vien, (īpaši organizētām grupām, no skolām vai bērnudārziem), izdevīgi ir tieši dienas apmeklējuma laiki, (piemēram, uz "Kaķīša dzirnavām” ir grupu pieteikumi pat no kaimiņu novadiem: Saldus, Aizputes u.c.). Ir arī vecāki un vecvecāki, kuri šajā laikā var bērnus pavadīt, diemžēl - ne visi. Bērnu pasākumi notiek dažādos laikos, un to apmeklējums atšķiras, vairāk gan satura, kā norises laika dēļ. Zinot, cik atšķirīgas ir potenciālo apmeklētāju vēlmes un iespējas, cenšamies piedāvājumu dažādot, t.sk. šajā pirmssvētku laikā, kad praktiski visu mēnesi dažādos laikos darbosies Rūķa istaba Liepājas ielā 3, nedēļu nogalēs būs iespējas apmeklēt darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem Rātslaukumā un vecajā Rātsnamā, kā arī citus pasākumus.

30.11.2017 13:56

Labdien! Vai Graudu ielā esošajās pļavās (pretī Sumatai) tiks kas būvēts, ja tiek izcirsti krūmi, vai tā ir vienkārši teritorijas sakopšana?

Labdien! Minētajā platībā notiek aizaugušās teritorijas sakopšana - krūmu izciršana un ciršanas atlikumu šķeldošana.

04.12.2017 06:36

Labvakar!Jautājums ir par kultūras dzīvi Kabilē.Pagaidām visi pasākumi ir iepriekšējās kultūras darba organizētājas sarunāti un izplānoti,vai tiešām jaunā Kultūras darbiniece nevar sarīkot to pašu Jaungada balli, kas katrā pagastā ir neiztrūkstoša sastāvdaļa? Jo tad sanāk tā, ka viņa savā pārbaudes laikā,nevienu pasākumu nebūs patstāvīgi sarīkojusi...

Labdien! Kabiles kultūras nama vadītāja strādā no novembra mēneša sākumu, līdz ar to, ka kultūras pasākuma plāns tiek sastādīts katra gada sākumā un mākslinieki tiek sarunāti jau labu laiku iepriekš, neviens no iepriekš plānotajiem pasākumiem netiek atcelts. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie nākamā gada kultūras pasākuma plāna sastādīšanas, arī turpmāk tik saglabāti tradicionālie pasākumi. Nākamgad kabilnieki tiks iepriecināti ar dažādiem jauniem vēl nebijušiem kultūras pasākumiem Kabilē. Informācijai iedzīvotājiem par plānotiem pasākumiem decembrī: • 1. decembrī , Saieta namā koncertu sniegs Kabiles pamatskolas skolēni un pēc koncerta tiks iedegta ziemassvētku egle • 09. decembrī Saieta namā „ Sencis ” visi kabilnieki ir aicināti uz mājražotāju tirdziņu. • 23.decembrī, Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem. • 31.decembrī Jaunā gada balle. Aicinām Kabiles iedzīvotājus būt iecietīgākus un jebkādu neskaidrību jautājumā griezties Kabiles pagasta pārvaldē. Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja sekot līdz informācijai par plānotajiem pasākumiem www.kabile.lv, informatīvajā izdevuma Kuldīgas novada vēstis un pie informācijas stendiem Kabiles centrā.

30.11.2017 11:58

Labdien. Drīz sāksies Jelgavas ielas rekonstrukcija ar ietves izbūvēšanu līdz aplim. Griežos ar lūgumu izskatīt iespēju ierīkot gājēju ietvi no apļa Jelgavas ielas galā līdz Ābeļciemam. Nokļūšana Ābeļciemā gājējiem ir jāveic pa brauktuvi, kas apdraud gājēju drošību. Ceru uz sapratni nodrošināt gājēju un velosipēdistu drošību. Ar cieņu Rūta

Labdien! Informējam, ka valsts reģionālais autoceļš P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte, ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC) īpašumā. Šogad LVC pasūtījuši būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte posma km 2,33-6,84 atjaunošana (pārbūve)” izstrādi. Informējam, ka Kuldīgas novada pašvaldība LVC izsniedzot tehniskos noteikumus ir norādījusi uz nepieciešamību būvprojektā iekļaut apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi līdz Ābeles ciemam Pelču pagastā. Papildus pašvaldība nosūtīja LVC argumentētu vēstuli, pamatojot apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa izbūves nepieciešamību. 2017.gada 25.oktobra atbildes vēstulē LVC norāda, ka apzinās iespējamo gājēju plūsmu projektējamajā posmā, bet ierobežota finansējuma dēļ, LVC nav iespējas piedalīties apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbos. Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldība turpina šī jautājuma risināšanu.

24.11.2017 13:19

Šodien svecīšu vakars, apciemojam savu tuvinieku kapu vietas un atmiņā nāk pagājušajā nedēļā dzirdētais radio raidījums. Stāsts bija par maksājumiem par kapu vietām. Tika nosauktas pilsētas, kur šo nodevu maksā, starp tām Kuldīga nebija. Tiesībsargs paskaidroja, ka tāda maksa nepastāv, ka kapu aprūpi nodrošina pašvaldība. Bet man katru gadu pienāk rēķins par kapu vietas nomu un es to kārtīgi apmaksāju. Tā to darīja mana mamma, tā to daru es. Divvietīgā kapu vietiņa, kur abas vietas jau no 2015.gada aizņemtas. Man nav iebildumu pret šo maksājumu, bet cik ir to, kas maksā? Vēlētos skaidrojumu par šo jautājumu. Paldies!

Labdien! Informējam, ka kapa vietas Kuldīgas kapsētās tiek ierādītas un iznomātas atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.2010/25 ”SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KULDĪGAS NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”. Jautājumā par Tiesībsarga biroja pausto viedokli attiecībā uz kapavietu nomas maksām, Pašvaldība ir vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu sniegt viedokli. Ministrija ir norādījusi, ka samaksas iekasēšana par kapavietas lietošanu vai rezervēšanu nav prettiesiska pēc būtības (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 20.novembra lēmums lietā Nr.6-7-00148-15/5 SKA-1427/2015). Ministrija papildus informējusi, ka ņemot vērā attiecīgā jautājuma komplicētību un tiesiskā regulējuma neskaidrību attiecīgajā jomā, ministrija detalizētāku viedokli par pašvaldību piemēroto nomas maksu par kapavietām varēs sniegt pēc Valsts kontroles Revīzijas ziņojuma saņemšanas un analīzes veikšanas. Par kapa vietas nomu Kuldīgā maksā 1204 nomnieki.

24.11.2017 07:23

Labdien! Lūdzu Jūsu skaidrojumu situācijai, ņemot vērā, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir īpašnieks SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Aiznesu un reģistrēju vēstuli/iesniegumu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem 11. septembrī, atbildes vēstuli, kas datēta ar 23.oktobri pastkastītē saņēmu 8. novembrī(ko, protams, nevaru pierādīt, jo vēstule nav sūtīta pa pastu). Aizejot lūgt korektu datumu atbildes vēstulei, saņēmu piedzīvojumu filmas sižetam līdzvērtīgus paskaidrojumus. Un ,varbūt, lai izslēgtu šādus starpgadījumus ir tomēr iespēja atbildes vēstules sūtīt pa pastu?

Labdien! Reģistrējot iesniegumu iestādē vai uzņēmumā, vislabāk būtu palūgt, lai lietvede, pēc iesnieguma reģistrēšanas, Jums izsniedz iesnieguma kopiju, kur būtu redzams dokumenta reģistrācijas numurs. Tas dotu iespēju pārliecināties, ka Jūsu iesniegums ir reģistrēts lietvedībā un saņemts. Attiecīgi iesniegumā papildus būtu vēlams norādīt lūgumu, ka atbildi vēlaties saņemt mēneša laikā un lai atbildi sūta pa pastu. Tā būtu garantija Jums kā iesnieguma iesniedzējam, ka atbildi saņemsiet laikā un sev vēlamā veidā. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: “Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Aizkavēšanās saistīta ar tehniskām problēmām ar iespējamu uzbrukumu uzskaites sistēmai. Neplānoti lielo apjomu īsajā termiņā, apsaimniekošanas rēķinus iedzīvotājiem piegādājot, tika piesaistīts arī papildu kurjers, tāpēc atsevišķi korespondences sūtījumi tika piegādāti ar kavēšanos.”

21.11.2017 14:12

Labdien! Kad tiks atjaunots ielas apgaismojums pie Virkas ielas 29. un 31.ēkas stadiona pusē?

Labdien! Ielas apgaismojums pie Virkas ielas 29. un 31. ēkām stadiona pusē tiks atjaunots šā gada decembra mēneša pirmajā pusē.

24.11.2017 07:29

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.