Jautājiet mums

Labdien! Dzirdēju, ka citos novados skolēni vasarā strādāt drīkst no 15 gadiem, arī NVA mājas lapā tas ir rakstīts, bet Kuldīgas novadā skolēni nedrīkst strādāt no 15 gadiem?

Labdien! Kuldīgas novada skolēniem ir iespēja piedalīties divās dažādās vasaras darbu programmās. Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek nodarbināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī. Plašāka informācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā “Skolēnu vasaras darbs”. Savukārt Kuldīgas novada pašvaldība jau vairākus gadus īsteno skolēnu nodarbinātības projektu, kurā aicināti pieteikties skolēni, kas sasnieguši 16 un 17 gadu vecumu. Jaunieši no 15. aprīļa līdz 17. maijam aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai pagastu pārvaldēs pie lietvedes. Plašāka informācija https://www.kuldiga.lv/izglitiba/4041-ari-sogad-piedavas-skoleniem-vasara-stradat

10.04.2019 10:14

Labdien! Kad varētu sagaidīt Gravas ielu rekonstrukciju ceļā uz VPKV, lai bērniem drošs ceļš uz skolu?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi nepieciešamās būvniecības dokumentācijas - būvprojekta "Gravas ielas posma no Ventspils ielas līdz Gravas ielas posmam un Gravas un Dārza ielas krustojuma pārbūve, Kuldīgā" izstrādi. Kopējās prognozējamās būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas sastāda EUR 463178.00. Ierobežotā pašvaldības finansējuma dēļ, šogad šos ielas posmus nav plānots pārbūvēt. Šo posmu pārbūves iecere tiks skatīta 2020.gada pašvaldības budžetā.

09.04.2019 15:12

LABDIEN NEZINU VAI TAS IR PRIVĀTĪPAŠUMS ,VAI PAŠVALDĪBAS ,BET TUR VAJADZĒTU KO DARĪT AR METĀLA SKURSTENI TAS IR PA VĒJU NOLŪZIS UN TĀ PALICIS KAMĒR VĒL KĀDAM GARĀMGĀJĒJAM UZKRITĪS VIRSŪ .PALDIES VARBŪT KO VAR RISINĀT UN NOVĀKT TO GUĻOŠO METĀTA SKURSTENI. PALDIES

Labdien! Labprāt novērsīsim situāciju, ja precizēsiet šī skursteņa vietu.

10.04.2019 13:10

Kā no mežvaldes puses var tikt uz jauno tilta gājēju trotuāra ar bērnu ratiņiem.

Atbild VAS “Latvijas Valsts ceļi” Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: "Labdien! 2015. gadā tika plānots veikt rekonstrukcijas darbus autoceļa posmā no Ventas tilta līdz Mežvaldei, kas ietvertu arī ietves uz Ventas ciematu izbūvi, tomēr nepietiekamā finansējuma dēļ šis projekts netika realizēts. Tika nolemts darbus turpināt mazākos posmos atbilstoši pieejamam finansējumam un veikt pārprojektēšanu. Tā Kuldīgas apvedceļa (P118) posma no 6,98-8,05 km (šī posma sākumā atrodas Ventas tilts) un a/c Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posma no 58,5-59,38 km projektēšanas darbus paredzēts sākt 2019. gadā. Savukārt šo posmu būvdarbi plānoti 2020.-2021.g. Projekts paredz gājēju ietvju sakārtošanu."

10.04.2019 14:11

Labdien, vai nebūtu iespējams apstrādāt Novadu ielu ar pretputes materiālu?? Sakarā ar uzsāktajiem ceļu remonta darbiem ir intensīva satiksme un rodas daudz putekļu. Paldies!

Atbild "Kuldīgas komunālo pakalpojumu" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: "Labdien! Pretputes materiāls ir pasūtīts, tiek gaidīta tā piegāde. Ielas kaisīšana ar pretputes materiālu tiek plānota aprīļa otrajā pusē."

04.06.2019 13:43

Labdien. Vai šogad plānojas bezmaksas lielgabarīta atkritumu pieņemšana? Pagājušo gadu bija tāda akcija vairākās vietās pilsētā.

Labdien! Šogad šāda akcija nav plānota, taču aicinām līdz 30. aprīlim izmantot iespēju Dārzniecības ielā 9 bez maksas nodot četras nolietotās automašīnas riepas.

04.04.2019 15:00

Labdien! Lūdzu izskaidrojiet, kāpēc Ventspils ielā (bruģētajā posmā)ir uzstādītas ceļazīmes stāvēt aizliegts? Un ko darīt iedzīvotājiem, kuri tur dzīvo un nav iespējams transportlīdzekli novieto pagalmā?

Labdien! Iepriekš Kuldīgas novada Transporta komisijā tika nolemts ierobežot transportlīdzekļu novietošanu ielā abās pusēs, jo tur novietotie transporta līdzekļi ierobežo ielas uzturēšanu ziemā un traucē transportlīdzekļu kustībai. Bet saņemot iedzīvotāju sūdzības par uzstādītajiem transporta līdzekļu stāvēšanas ierobežojumiem, jautājums atkārtoti izskatīts Kuldīgas novada Transporta komisijā un nolemts atcelt transportlīdzekļu stāvēšanu ielas nepāra numuru pusē. Turpmāk Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai transportlīdzekļus stāvēšanai atļauts novietot ielas pāra numuru pusē.

03.04.2019 13:36

Labdien. Vai pašvaldība varētu lūgt Kuldīgas tehnikumu ierīkot kaut kur savā teritorijā pīpētavu saviem audzēkņiem? Tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem jau ir apnikuši tie pīpējošie jauniešu bari un viņu atstātā netīrība.

Atbild Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vadītāja Dace Cine: "Labdien! Esam ņēmuši vērā un veikuši preventīvos pasākumus Jūsu sniegtās informācijas/situācijas likvidēšanai."

27.03.2019 08:05

Labdien. Apgiežot dzīvžogu un tūjas, rodas sīki zari, kurus nevar dedzināt un nododot šķeldai. Skujkoks neder aī kopmposta kaudzei. KKP atbildi nesniedz. Kur likt?

Labdien! Ja uzskatāt, ka šos organiskos atkritumus nevar mest komposta kaudzē, tad tos varat pie ''Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem'' nodot kā sadzīves atkritumus.

04.06.2019 13:43

Labdien, vai Rumbas ciema darbnīcu teritorijā aiz vecajām kolhoza kaltēm tiek veidota būvgružu izgāztuve? Rudenī pamanīju, ka tur parādījušies betona bloku krāvumi, tagad klāt vēl citi būvatkritumi lauku ceļa abās pusēs.

Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: ''Labdien! Teritorija aiz vecajām kaltēm ( bijušajā kolhozā Venta ) ir privāta. To iegādājies SIA "TikAuto". Viņiem ir izsniegta B kategorijas atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Atļauju izsniegusi Liepājas reģionālā vides pārvalde, kas arī kontrolē atbilstību atļautajai darbībai. Rumbas pagasta pārvalde vairākkārt lūgusi uzņēmēju teritoriju sakārtot, bet pagaidām tas ir palicis bez rezultāta. Ir bijušas arī sūdzības LRVP, uzlikti sodi. Nodosim informāciju LRVP, lai veic atkārtotu kontroli."

19.03.2019 16:16

Labdien! Es jums jautāju par Jaunsaimnieku ielas sakārtošanu,saņēmu atbildi,ka tā tiks apstrādāta ar pretapputes materiāliem,bet par bedrēm nekas netika minēts.Katru gadu mums ir bijušas problēmas ar putekļiem,katru gadu bija jāzvana un jāsūdzās,ka ielas netiek apstrādātas.Pagājušā gada vasaras sākumā sausuma periodā man atbildēja,ka ir iepirkti tādi materiāli,ko var lietot uz mitra seguma.Tātad bija jādzīvo putekļos un jāgaida lietus.Ļoti lūdzu-izbrauciet šodien pa Jaunsaimnieku ielu un tad atbildiet, vai tas ir normāls ielas stāvoklis.Tādas bedres ir ielas parastais stāvoklis.Kad ielu nogreiderē,pēc pāris dienām tā ir tāda pati bedraina kā bijusi.Pēc izbraukšanas pa šo ielu,varbūt kāds aizdomāsies par tās asfaltēšanu vai savādāku segumu !

Labdien! Reaģējot uz Jūsu jautājumu uz minēto ceļa posmu, nosūtījām speciālistu, lai veiktu Jaunsaimnieku ielas papildu apsekošanu. Mūsu speciālists secināja, grantētā seguma stāvoklis ir labs, jo Kuldīgas pilsētas ielu apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi’’ jau veikuši grantētās ielas virsmas planēšanu nolīdzinot grantētam segumam raksturīgās bedrītes. Atgādinām, ka nelabvēlīgos laikapstākļos (lietus, slapjš sniegs) uz grantēta seguma neizbēgami var veidoties peļķes, tādējādi ietekmējot arī ceļa kvalitāti, īpaši pavasarī. Informējam, ka ņemot vērā Jaunsaimnieku ielas klasi atbilstoši “Kuldīgas pilsētas ielu un Kuldīgas novada ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” prasībām grants seguma planēšana pavasarī jāveic līdz 1. maijam, kas jau pašlaik Jaunsaimnieku ielā ir izdarīts.

04.06.2019 13:43

Ir jauki, ka bērni apmeklē un uzturas bibliotēkā (Kuldīgas galvenajā bibl.), tas nekas ka lielākoties viņi pavada laiku pie datoriem, bet ne par to ir runa. Arī es mēdzu pavadīt laiku lasītavā 2.st. mācoties un citus darbus darot. Bet vai bibliotēkas darbinieces 3.st. varētu stingrāk attiekties pret noteikumiem attiecībā uz klusuma ievērošanu. Nav iespējams LASĪTAVĀ atrasties un būt daudzmaz klusumā, jo bērni 3.st. uzvedas diezgan skaļi un tad vēl atskaņo telefonos mūziku/video lielā skaļumā, kas bibliotēka nebūtu pieļaujams. Un vēl mūžīgā klaudzināšana ar tām koka bumbām, garbuļiem šņoros..... tie krītot rada LIELUS trokšņus. Ceru uz sapratni. Nevēlos lasītavā sēdēt ar TROKŠŅU SLĀPĒTĀJU AUSTIŅĀM. :(

Labdien! Kuldīgas Galvenā bibliotēka atrodas vēsturiskās Sinagogas ēkā, kur kā sakrālā celtnē ir bijusi svarīga akustika. Diemžēl, projektējot bibliotēku šajā ēkā netika paredzētas akustikas un skaņas izolācijas risinājumi Bērnu un jauniešu literatūras centrā, kas atrodas bibliotēkas trešajā stāvā. Tāpēc, pat klusas sarunas un iespējama skaņa no mobilajām ierīcēm izskan visā bibliotēkā. Bieži šie atgadījumi nav saistīti ar disciplīnu, noteikumu pārkāpumiem. Iespēju robežās bibliotekāri uzmana un aizrāda bērniem un jauniešiem par trokšņu līmeni un mobilo ierīču izmantošanu bez skaņas, bet atgādinot par akustiku – skaņa trešajā stāvā nav tik atbalsojoša kā otrajā stāvā. Bibliotēkā ir atvēlēta telpa bērniem, kur spēlēt spēles, lai netraucētu citus, bet tā telpa ir tikai viena uz visiem apmeklētājiem. Bibliotēkā ir arī iespēja strādāt “Klusajā lasītavā”, kas ir atsevišķa telpa, norobežota no zāles. Lai nākamais bibliotēkas apmeklējums būtu patīkamāks, lūdzu jautāt pēc palīdzības bibliotekāriem par paaugstinātu trokšņu ierobežojumu vai iespēju strādāt “Klusajā lasītavā”. Iesakām apmeklēt bibliotēku netraucēta darba veikšana darba dienu rītos, kad Bērnu un jauniešu literatūras centrs nav tik apmeklēts.

18.03.2019 11:02

Labdien! Vai nav iespējams pirmsskolas vecumma bērniem Kuldīgā noorganizēt kādu no "Patiešām maziņiem" rīkotajiem koncertiem (sk.http://www.patiesammaziniem.lv).

Labdien! Paldies par viedokli! Izvērtēsim Jūsu ierosinājumu.

18.03.2019 11:04

Labdien! Vai varētu sniegt kādu informāciju par plānoto pašvaldības nekustamo īpašumu izpārdošanu? Un sīkāk par Īvandes muižas kompleksa plānoto pārdošanu(nosacījumiem) ņemot vērā ka ap to patreiz notiek pēdējā pagasta aktīvā dzīve.

Labdien! Domes deputāti ir apmeklējuši īpašumu, un šobrīd muiža ir nodota apsaimniekošanā pagastam. Par tālāko Īvandes muižas nākotni tiks lemts tuvākajā laikā. Tikmēr aktuālākās novada izsoles var apskatīt šeit - https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/izsoles

27.03.2019 13:22

Kā tiek izvērtēts, kuram publicēt un apmaksāt līdzjūtību, kuram nē? (C) pašvaldība ir apmaksājusi tikai atsevišķu paziņojumu un sludinājumu publicēšanu laikrakstā “Kurzemnieks” (līdzjūtības,....)

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība publicē un apmaksā līdzjūtības darbinieku, deputātu, komisiju locekļu, iestāžu un aģentūru vadītāju, tai skaitā, arī bijušo, un to tuvāko radinieku nāves gadījumos, par ko pašvaldība ir saņēmusi informāciju.

18.03.2019 11:07

Vēlos informēt par to ka, Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja, pienācīgi nepilda savus darba pienākumus. Mēs ''Krāces'' iedzīvotāji netikām informēti par to ka notiek daudzdzīvokļu māju kopējās sapulces.

Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sapulces organizēja un par tām informēja apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Informācija par sapulču grafiku tika publicēta 2019. gada 24. janvāra Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Kuldīgas novada vēstis”, pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv, kā arī sociālajos tīklos. Rumbas pagastā šīm sapulcēm bija ļoti mazs apmeklētāju skaits. Mājas “Krāces” iedzīvotāji var organizēt atsevišķu kopsapulci ar apsaimniekotāja piedalīšanos un izrunāt visus interesējošos jautājumus."

18.03.2019 11:03

Labdien! Lūdzu sniedziet informāciju kā tiks nodrošināta iedzīvotāju piekļuve savā dzīves vietā ar personīgajām automašīnām Jelgavas ielas rekonstrukcijas laikā. un vai būs iespēja pēc iespējas tuvāk tās novietot dzīves vietai

Labdien! Kā iepriekš esam informējuši, tad Jelgavas ielas pārbūves darbus veiks vienlaicīgi vairākos posmos - L. Paegles ielā un divos Jelgavas ielas posmos: no Mucenieku, Jelgavas un L. Paegles ielas krustojuma līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un no Graudu ielas krustojuma līdz Ganību ielai. Darbus sāks no Ganību ielas virziena uz pilsētas centru un no Jelgavas ielas un L.Paegles ielas krustojuma abos paredzētajos virzienos. Iedzīvotājiem, kuri dzīvo, strādā vai kā citādi ikdienā izmanto šos ielu posmus satiksme netiks slēgta pilnībā, bet tie būs necaurbraucami un būs jārēķinās ar sarežģījumiem, kā, piemēram, nebūs cietais segums. Vienlaicīgi būvdarbus paredzēts (līdz ar to pilnībā slēgta satiksme) veikt aptuveni 30 metru garos posmos. Pārējo ielas posmu varēs izmantot, lai piebrauktu īpašumam pa vienu vai otru pusi. Plānots, ka dienas beigās posmi, kuros veica darbus pa dienu, tiks sakārtoti tādā apjomā, lai par tiem var pārvietoties. būvuzņēmējam ir pienākums informēt visus, kurus tiešā veidā skars kādi īpaši apgrūtinājumi, lūgums sekot līdz informācijai un norādēm.

20.03.2019 09:55

Labdien! Vai Kuldīgă ir vietas,kur var nodot grămatas.pārsvarā klasika

Labdien! Aicinām vērsties Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, vai arī savas grāmatas nolikt Kuldīgas Autoostā izveidotajā publiskajā grāmatu plauktā.

11.03.2019 08:16

Labdien, kur un kad ir iespējams pieteikt pusaudzi darbam vasarā? Paldies.

Labdien! Pagaidām vēl nav iespējams pieteikt pusaudzi darbam. Par nodarbinātības pasākumu skolēniem vasaras brīvlaikā tiek lemts marta mēneša Domes sēdē (tātad 28.martā), un pēc tam tad arī ir zināms pasākumā iekļaujamo skolēnu vecums, pieteikšanās kārtība un termiņi. Pēc Domes sēdes informācija par pasākumu tiks publicēta Kuldiga.lv un Kuldīgas novada "Vēstīs''.

08.03.2019 11:05

Labdien. Vai taisnība, ka pēc Satversmes tiesas sprieduma pašvaldības vairs nedrīkst prasīt maksu par kapa vietas nomu un arī ierādīšanu?

Labdien! Jā, tā ir taisnība. Tuvāko mēnešu laikā pašvaldībā tiks lemts par jauno kārtību, kas tiks atrunāta saistošos noteikumos.

25.03.2019 09:29

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.