Jautājiet mums

Labdien! Kuldīgas slimnīcas darbinieki un skolēnu vecāki ir neapmierināti ar pārcelto autobusa laiku maršrutā Talsi-Kuldīga. Ja autobuss stacijā ieiet 7.55., cilvēki nevar paspēt uz darbu un bērni uz skolu. Kāpēc neviens nepajautāja mūsu viedokli, vai neveica aptauju, pirms veica izmaiņas.

Labdien! VSIA “Autotransporta direkcija” informē, ka autobusa maršruta Talsi – Kuldīga laiks mainīts balsoties uz iedzīvotāju interesi, kuri no Talsiem dodas uz darbu Kuldīgā. Lielākoties visās Kuldīgas izglītības iestādēs mācības sākas 8.15 vai 8.30. Taču VSIA “Autotransporta direkcija” piebilst, ka iebraukšanas laiku Kuldīgā var nedaudz mainīt, tādēļ iedzīvotāji aicināti vērsties VSIA “Autotransporta direkcijā” vai Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļā ar priekšlikumiem par vēlamo autobusa ierašanās laiku Kuldīgā.

11.10.2017 07:26

Labdien! Gribētu uzzināt, kurš atbild par drošību un kvalitāti " Darīsim paši" finansētajā spēļu laukumiņā, kurš ir izveidots pie bērnudārza "Bitīte"? Vai atbild tie kas izveidoja, vai arī tomēr "Darīsim paši" darbiniekiem ir jākontrolē kas notiek ar objektiem, kas tika finansēti? Tas objekts ir reāli bīstams, salauzts, naglas lien ārā vairāku centimetru garumā, neizskatās, ka viņš bija vajadzīgs bērniem, tur pudeles un cigaretes vien mētājas!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības rīkotais iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss "Darīsim paši!" tiek organizēts jau 12. gadus, un tā mērķis ir , iesaistot iedzīvotājus, radīt kaut ko jaunu un paliekošu pilsētai un pagastiem. Jūsu minētais sporta un bērnu atpūtas laukuma pie bērnu dārza "Bitīte" tika izveidots pirms trim gadiem. Ideja radās biedrībai "Dzīvos sportisks, vesels, laimīgs!", lai apkārtējo māju iedzīvotājiem būtu lieliska vieta, kur pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem. Diemžēl jāatzīst, ka ne visa Kuldīgas sabiedrība ir sportot un rotaļāties griboša. Biedrības pārstāvji ir griezušies ar lūgumu pašvaldībā palīdzēt cīnīties ar vandāļiem, kuriem viss ir jāsalauž un jāiznīcina. Tādēļ šogad tika panākta vienošanās, ka atpūtas laukuma tuvumā tiks uzstādīta video novērošanas kamera, kura savienota ar pašvaldības policijas novērošanas sistēmu. Laukumu apsaimnieko minētā biedrība, un viņi apņēmušies to savest kārtībā.

11.10.2017 07:38

Labdien! Vai tas tiesa, ka Jelgavas ielu būvēs Rīgas firma? Tā pati, kas Rīgā nevar ielas uzbūvēt kā nākas. Vai domei nav žēl kuldīdzniekus, kam ar to bardaku būs jāsadzīvo?

Labdien! Pēc Jūsu uzdotā jautājuma nav saprotams, kuru Rīgas firmu domājāt, bet informējam, ka 2017. gada 14. septembrī Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atklātā konkursā “Būvdarbu veikšana objektā “L. Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā”, ID Nr. KNP/2017/10-K” slēgt līgumu ar pretendentu – Personu apvienība “CP&AVA”, kas sastāv no AS “Ceļu pārvalde”, reģ. Nr. 40003034263, un SIA “AVA”, reģ. Nr. 41203007074. Informējam, ka 26. septembrī lēmums ir apstrīdēts Iepirkumu uzraudzības birojā un šobrīd norit sūdzības izskatīšanas process.

04.10.2017 11:23

Labdien. Vienības un Avotu krustojumā (Vienības 30A) tiek būvēts žogs, kas kā izskatās ļoti aizsegs jau tā slikto redzamību. Vai žogs ir uz robežas? Izskatās ļoti tuvu brauktuvei.

Labdien! Paldies par informāciju, tā tālāk nodota Kuldīgas pašvaldības būvvaldes būvinspektoriem būvniecības tiesiskuma, atbilstības normatīviem izvērtēšanai un secīgai tālākai rīcībai.

04.10.2017 05:10

Labdien! Vai kaut kad tuvākā laikā cerība, ka Priežu, Kraujas, Laimdotas, Gravas un Ventspils ielas varētu tikt pie cietāka seguma, jo kad ir slapjš laiks, cilvēkiem ejot savās ikdienas gaitās ir janobrienas ar netīriem apaviem?

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: “Labdien! Diemžēl tuvākajā laikā šīs ielas nav plānotas asfaltēt vai bruģēt. Labvēlīgos laika apstākļos SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) veiks grants seguma papildināšanu un esošā sāngrāvja tīrīšanu. Laimdotas ielā, posmā no Ventspils ielas līdz Tīruma ielai, plānota grunts uzauguma norakšana. KKP kopā ar Kuldīgas novada pašvaldību jārisina lietus ūdens noteces problēma Kraujas un Priežu ielas krustojumā.”

04.10.2017 10:32

Labdien! Vai lūdzu varētu kaut ko darīt ar satiksmes organizāciju Gravas ielā pie Ģimnāzijas, jo kas tur notiek no rīta apmēram no 8:00-8:15 ir kaut kāds haoss? Vecāki saliek savas mašīnas abās pusēs ceļam, pa vidu divos virzienos brauc steidzīgi braucēji, kas neievēro dzīvojamās zonas zīmi un bērns ejot uz skolu ir tam visam pa vidu, jo gājēju ietve nav un nav arī citur kur iet. Šeit ir tikai laika jautājums līdz notiks kāda nelaime un tad laikam sāks risināt. Kamēr sāksies lielie remontdarbi, priekšā vismaz vesels mācību gads un kur vēl tumšā sezona.

Labdien! Jautājums par satiksmes organizāciju Gravas ielā tiks izskatīts nākošajā Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēdes laikā, lai rastu priekšlikumus satiksmes organizācijai.

05.10.2017 10:44

Vai Valciņu ielas asfaltēšanas darbos ir paredzēts noasfaltēt arī iebrauktuves līdz vārtiem?

Labdien! Valciņu ielā asfalta segums paredzēts tikai ielas brauktuves daļā. Pieslēgumi uz privātajiem īpašumiem tiks veidoti no grants seguma 2 metru attālumā no asfalta malas ar salaidumu, lai tiktu nodrošināta ērta uzbraukšana un nobraukšana no asfalta seguma. Nomaļu izbūve un pieslēgumi tiks izbūvēti no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma vidēji 13 cm biezumā.

04.10.2017 12:27

Labdien! Daudzu Kabiles iedzīvotāju vārdā vēlos izteikt pateicību Kuldīgas novada Domei par veiktajām reorganizācijām pašvaldības darbā!Ar cerībām raugāmies nākotnē un gaidam tikai pozatīvas pārmaiņas! Paldies!!!

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

02.10.2017 10:28

Labdien! Kad tiks savests kārtībā ceļš uz Rumbeniekiem" Veldzē? "Dotajā brīdī tur vispār nav iespējams pārvietoties.

Labdien! Ceļš uz Rumbenieku ciemu “Veldze - piemineklis” tika nogreiderēts tiklīdz to ļāva laika apstākļi. Šodien uz konkrēto ceļa posmu vedīs grants materiālu seguma papildināšanai.

26.09.2017 07:31

Vai Kuldīgas novada pašvaldība ir iesaistījusies IKVD īstenotajā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība plāno iesaistīties Jūsu nosauktajā projektā. Pašreiz tiek gatavota un apkopota informācija, kas nepieciešama, lai uzsāktu dalību projektā. Ja Jums rodas papildus jautājumi saistībā ar šo projektu, lūdzam Jūs sazināties ar Izglītības nodaļas projektu speciālisti Santu Japeniņu (santa.japenina@kuldiga.lv).

26.09.2017 08:32

Labdien! Paldies Kuldīgas novada Domei par atbalstu skolēniem, kuri, lai nokļūtu mācību iestādē (vienīgi - Kuldīgas novada robežās!!!), var izmantot sabiedrisko transportu bez maksas! Tas tiešām ir atbalsts, īpaši, ja ģimenē ir 3 un vairāk skolnieki! Vienīgi neizpratnē esmu par to, kāpēc Dome neatbalsta tos mūsu novada skolniekus, kuri izglītību turpina (vidējo profesionālo vai obligāto vispārējo), ārpus novada robežām? Kāpēc šie bērni, kuri tomēr ir deklarēti un faktiski pieskaitāmi Kuldīgas novadam, tiek tā, gribas teikt, diskriminēti? Zinu, ka Domes izstrādātā atbalsta sistēma ir ar mērķi, lai Kuldīgas novada skolas būtu bērnu piepildītas, taču, ko darīt, tad, ja bērns par savu nākotnes profesiju ir izvēlējies tādu, kuru mūsu novadā nevar apgūt? Uzskatu, ka tas ir netaisni un sistēma jākoriģē. Vairums jauno speciālistu, kuri izglītību ieguvuši citu novadu profesionālajās vidusskolās atgriežas Kuldīgā un dod šeit savu profesionālo pienesumu. Vēlētos, lai Kuldīga arī viņiem dod savu atbalstu, vismaz sedzot ceļa izdevumus no mājām uz skolu un atpakaļ. Vai būtu iespējams jaunajā budžetā rast līdzekļus manis pieminētajā gadījumā par ceļa izdevumu segšanu Kuldīgas novadā deklarētajiem skolēniem, kuri izglītojas citu novadu prof. vidusskolās vai vispārējās izglītības iestādēs? Paldies!

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai audzēkņi un viņu vecāki izvēlētos mācīties skolās, kuras atrodas novada teritorijā. Tajā pašā laikā esam gatavi izskatīt iespēju piešķirt transporta kompensāciju novadā deklarētiem audzēkņiem, ja viņi ir izvēlējušies apgūt profesiju, kuras apguve nav iespējama Kuldīgas novadā. Lūdzam ar iesniegumu vērsties Kuldīgas novada pašvaldībā. Papildus informējam, ka braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldība var attiecināt tikai uz braucieniem Kuldīgas novada teritorijā, kas ir noteikts ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu.

02.10.2017 05:42

Labdien! Kad beidzot būs gatavs peldbaseins?

Labdien! Būvdarbi ir praktiski pabeigti, vēl turpina uzstādīt apgaismes ierīces, telpas aprīko ar mēbelēm. Paralēli tiek kārtota būvdarbu dokumentācija, lai saņemtu nepieciešamos atzinumus no atbildīgajām institūcijām – paredzams, ka tos saņems līdz septembra beigām. Oktobrī norisināsies saskaņošanas process Valsts būvniecības kontroles birojā. Ceram, ka novembrī baseins varēs vērt durvis pirmajiem apmeklētājiem. Aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem.

18.09.2017 13:59

Labdien vai nevarētu rast iespēju un noregulēt spoguli Torņa un Šaurās ielas krustojumā kurš jau vairākus gadus jau nepilda savu funkciju.

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Informācija ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izpildei.

19.09.2017 11:38

Labdien! Pēc kādiem principiem Kuldīgā tiek iedalītas vietas bērnu dārzā? Kā var vienas ģimenes 2 bērnus ielikt katru savā bērnudārzā cienu Ābelītē otru Bitītē. Ne visām ģimenēm ir automašīnās. Kā lai no rīta paspēj abus bērnu laicīgi nogādāt izglītības iestādē? Kāda jēga aizpildot bērnudārza pieteikumu norādīt vai ģimenē ir vecāki bērni un kuru dārziņu viņi apmeklē, ja tas netiek ņemts vērā.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi (Nr.2011/30) paredz, ka vietas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) tiek piešķirtas rindas kārtībā, un, ja tas iespējams, tiek piedāvāta vieta deklarētajai dzīves vietai tuvākajā pirmsskolas izglītības iestādē vai ņemot vērā vecāku iepriekš izteikto vēlmi. Ja deklarētajai dzīves vietai tuvākajā PII vai vecāku izvēlētajā PII brīvu vietu nav, tad piedāvā vietu tajā PII, kurā ir brīva vieta rindas kārtībā. Papildus informācijai lūgums sazināties ar Izglītības nodaļas speciālisti V. Krauzi, tālrunis 63322238; mob. 27842333.

19.09.2017 11:25

Labdien! Lietus laikā Priežu un Kraujas ielas krustojumā rodas nepārvarama peļķe, ko nevar izbrist bez gumijas zābakiem vai nevarētu kaut kā atrisināt šo problēmu?

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Informācija ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi''.

26.09.2017 06:54

Labdien! Lūgums izskatīt iespēju uzstādīt spoguli uz Upes ielu, pretī iebrauktuvei Upes ielas 1.,3. māju pagalmā, jo izbraucot no pagalma ir ļoti grūti (pat neiespējami) pārliecināties par satikses drošību, neizbraucot uz ielas.

Labdien! Jautājums par spoguļa uzstādīšanu uz Upes ielas tiks iekļauts nākošās Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēdes darba kārtībā. Par sēdes laiku informēsim Jūs atsevišķi.

13.09.2017 06:38

Labdien! Vai ir kāda cerība, ka kādreiz tiks noasfaltēta Ķelšu ielas grants seguma ielas daļa? Lietus laikā nav iespējams pa šo ielu pārvietoties dubļu nesabristiem apaviem. Vietām nav novadgrāvju un iela pilna ar ūdeni. Pie ielas tuvāko māju logi un sienas tiek apšļāktas ar dubļiem no garāmbraucošo automašīnu riteņiem. Vai šīs ielas iedzīvotāju rakstisks iesniegums varētu būt par pamatu, lai budžetā tiktu ieplānotas izmaksas ielas noasfaltēšanai?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība Jūsu pieminētajam ielas posmam nākamajā gadā plāno veikt dubulto virsmas apstrādi ar bitumena emulsijas un šķembu maisījumu.

18.09.2017 13:21

Labdien! Vai ielu slaukāmā mašīna "Vallija" nevarētu notīrīt asfaltēto ielu posmus Tīruma, Kraujas un Priežu ielās, jo no grantētās ielas posma sanesta grants un smilts uz asfalta? Un vēl, arī šeit pat, pie daudz dzīvokļa mājas atkritumu tvertnēm lietus laikā parasti izveidojas ļoti liela peļķe, kuru ar sausām kājām nav iespējams apiet, vai nevarētu kaut kā atrisināt šo problēmu?

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: “Paldies par informāciju, tuvākajā laikā asfaltu noslaucīsim. Taču jārēķinās, ka mitrā laikā grants un smilts arī vairāk tiek sanesta uz asfalta. Savukārt atbildot par laukumu pie atkritumu tvertnēm, aicinām iedzīvotājus par šo problēmu informēt sava nama apsaimniekotāju, jo remontdarbi tiek veikti saskaņā ar iedzīvotāju lēmumu. Ja iedzīvotāji vienojas savā starpā un grib to darīt, tad apsaimniekotājs to izpilda.”

08.09.2017 06:48

Labdien, kur iespējams uzzināt vai ēkai vecpilsētā ir izveidota krāsu pase un kāda ir noteiktā fasādes krāsa?

Labdien! Kuldīgas mājaslapā http://www.kuldiga.lv/lv/kuldiga/kuldigas-vecpilseta/normativi-izpetes-datu-bazes/izpetes#arhitektoniskās-inventarizācijas zem sadaļas Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizācija – arhitektoniskās inventarizācijas, ir pieejamas fasāžu krāsojumu inventarizācijas. Ja ēkai nav veikta fasāžu krāsojumu inventarizācija, tad nepieciešams izstrādāt ēkas fasāžu krāsu pasi, veicot krāsojumu zondāžu, kuru izstrādājis restaurators vai arhitekts. Krāsu pasi nepieciešams iesniegt saskaņošanai Būvvaldē.

08.09.2017 06:21

Labdien, vēlējos noskaidrot, vai ir iespējams, un ja ir, tad kas būtu nepieciešams darīt, lai paplašinātu dzīvokli, privatizētu, bet atrodas pašvaldības ēkā, jumta stāvā, ja teorētiski telpa ap dzīvokli to atļautu. ēka atrodas Jelgavas iela 54

Labdien! Ēka, Jelgavas ielā 54 ir kopīpašums, kurā atrodas pašvaldības dzīvokļi. Nepieciešams sazināties ar arhitektu, kas izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju, dzīvokļa paplašināšanai. Pirms sniegt Jums detalizētāku informāciju, nepieciešams izskatīt īpašumtiesību apliecinošus dokumentus (zemesgrāmatu un ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu), jo ja paplašinot dzīvokli tiek skartas kopīpašuma domājamās daļas, tad nepieciešams skaņojums ar visiem ēkas kopīpašniekiem. Neskaidrību gadījumā gaidīsim Jūs Būvvaldes pieņemšanas laikos!

06.09.2017 13:23

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.