Jautājiet mums

Labdien,sakiet lūdzu,kur ir jazvana ,lai pieteiktu ielu laternas bojājumu,es mēnesi atpakaļ zvanīju uz SIA KCE,bet nekas nav mainījies un laterna joprojām nedeg!

Labdien! Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem Jūs varat, zvanot pa mob. tālr. 25444009 vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv.

27.03.2018 11:31

Labdien! vēlos pajautāt, kāpēc Jelgavas iela, pie Kuldīgas 2.vidusskolas un būvniecības nams "Kurši" ir iegāzusies, samērā liela bedre, kas lauž mašīnas, tomēr nav neviena nožogojuma vai norādes, ka ielai ir kādas problēmas. Kad to posmu sataisīs?

Labdien! Pērn ceļa seguma atjaunošanas laikā pie Kuldīgas 2. vidusskolas nebija iespējams pietiekami noblietēt grunti tās lielā mitruma dēļ, tāpēc pārseguma atjaunošanas vietā ir radies iesēdums. Vienojoties ar ceļa seguma atjaunošanas darbu veicējiem, remontdarbi tiks veikti, tiklīdz būs piemēroti laikapstākļi, bet ne vēlāk kā līdz 31. maijam.

27.03.2018 11:51

Labdien! Cik tālu pavirzījies konkurss uz V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu?

Labdien! Konkursā uz V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora amatu tika saņemts viens pieteikums. Pretendente Jana Jansone tika uzaicināta uz sarunu ar konkursa komisiju, kā arī tikās ar visu trīs skolu – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas pamatskolas un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas – padomēm, iepazīstinot ar savu redzējumu par V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, kas darbu sāks šī gada jūlijā, turpmāko attīstību. Tā kā J.Jansone saņēma skolu padomju vairākuma atbalstu, jautājums par V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktora apstiprināšanu tiks virzīts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Kuldīgas novada Domes sēdē.

27.03.2018 13:52

Vai pārdod izsolē dzīvokļus?

Labdien! Visas pieejamās Kuldīgas novada pašvaldības izsoles varat skatīt sadaļā /PAŠVALDĪBA/IZSOLES/ vai caur saiti http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/izsoles

27.03.2018 11:32

Labdien. Nespēju mēnesi sakrāt jūsu saistošajos noteikumos noteikto atkritumu daudzumu par kuru man tagad obligāti būs jāmaksā. Līdz šim arī apzinīgi šķiroju atkritumus un daļu kompostēju. Sakiet lūdzu kā man rīkoties šajā situācijā? Piebildīšu, ka neesmu viens vai divi pensionāri.

Labdien! Šo jautājumu Jums vislabāk palīdzēs atrisināt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atkritumu apsaimniekošanas daļas klientu apkalpošanas operatore. Tālrunis 63322380.

19.03.2018 06:41

Labdien! Sakiet, lūdzu, kas ir atbildīgs par Jelgavas ielas stāvokli pie 2.vsk? Pēc skolas remonta, tika salabota pārraktā iela, tomēr ļoti nekvalitatīvi, jo braucot arī ar atļauto 30 km/h, mašīna nelabi nodreb. Vai tiešām tam tā ir jābūt? Kas un kad salabos šo ielu? Tikai nevajag man solīt, ka būs projekts un tiks taisīta visa iela, jo man jau šodien ir jābrauc par to ielu.

Labdien! Pērn ceļa pārseguma atjaunošanas laikā pie Kuldīgas 2. vidusskolas nebija iespējams pietiekami noblietēt grunti tās lielā mitruma dēļ, tāpēc pārseguma atjaunošanas vietā ir radies iesēdums. Vienojoties ar ceļa seguma atjaunošanas darbu veicējiem, remontdarbi tiks veikti, tiklīdz būs piemēroti laikapstākļi, bet ne vēlāk kā līdz 31. maijam.

27.03.2018 11:53

Labdien! Iepazīstoties ar publicēto darbinieku sarakstu var redzēt, ka priekšnieks pie priekšnieka un vietnieki vēl vairāk. Arī pārējais štatu saraksts (sākot ar apkopējiem) varen garš. Vai nav doma kādu no darbiem pārdot kā ārpakalpojumu vai vismaz samazināt uzpūstos štatus?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības štatu saraksts ir veidots, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi. Atbildot uz jautājumu, vai pašvaldība vērtē štata vietu lietderību, paskaidrojam: 2017. gadā Kuldīgas novada pašvaldībā notika grāmatvedības politikas pārkārtošana, ieviešot centralizēto grāmatvedību. Vispirms pārmaiņas skāra 13 pagastu pārvaldes, 6 lauku pagastu pamatskolas, Kuldīgas attīstības aģentūru un Kuldīgas novada Bāriņtiesu. No 1. oktobra tika centralizēta minēto 21 iestāžu grāmatvedība, kas nozīmē, ka no pašvaldības budžeta tiek algoti 4 grāmatveži ar vienādu likmi līdzšinējo 13 grāmatvežu likmju vietā. Savukārt no 2018. gada 1. janvāra tika centralizēta Kuldīgas pilsētu skolu un bērnudārzu grāmatvedība. Šo pārmaiņu mērķis bija panākt finanšu un administratīvo resursu ietaupījumu, mazināt sadrumstalotību, veicināt racionālāku zināšanu un resursu izmantošanu, tostarp veidojot un īstenojot vienotu grāmatvedības politiku pašvaldībā. 2017. gadā esam veikuši arī pagastu pārvalžu štatu iekšējo auditu, kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem pārrunājot katra pārvaldes darbinieku noslodzi, paveiktā darba kvalitāti un amata lietderību. Arī šeit tika veikta optimizācija, 6 pagasta pārvaldēs atsakoties no 11 štata vienībām. Šobrīd V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas izveides procesā tiek veikts tehniskā personāla lietderības audits, kā rezultātā varēs izveidot optimālāku tehniskā personāla štatu sarakstu, apvienojot trīs skolas vienā. Atbildot ierosinājumam par ārpakalpojuma izmantošanu, paskaidrojumam, ka Kuldīgas novada pašvaldības administrācijai ir ārpakalpojums darba drošības jomā, telpu uzkopšanā u.c. ar tehnisko nodrošinājumu saistītos jautājumos. Izvērtējot situāciju katrā konkrētajā mācību iestādē, tiek pieņemts lēmums par ārpakalpojuma izmantošanu skolēnu ēdināšanā, tā, piemēram, ārpakalpojums šai jomā tiek izmantots Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, Kuldīgas 2. vidusskolā, visos Kuldīgas pilsētas bērnudārzos. Pašvaldības izdevumu un cilvēkresursu izvērtēšanu veicam, lai ekonomētu līdzekļus tur, kur tie nav vajadzīgi, bet ieguldītu iedzīvotājiem svarīgās lietās.

27.03.2018 11:35

Labdien. Vai tiem Vienības ielas ēku īpašniekiem, kas savus zemes gabalus ir palielinājuši uz Ventas pusi un norobežojuši paāvaldības zemi ar žogiem, ir pašvaldības atļauja to darīt? Varbūt šie zemes gabali un gabaliņi ir iznomāti un pašvaldība par to saņem nomas maksu? Vislielākā iežogotā teritorija manuprāt ir pie Vienības ielas 39. Ir gan vecāki žogi, gan arī tikko celti. Piemēram Vienības ielam 19.

Labdien! Zemesgabals “Putnudārza krastmala” ar kadastra apzīmējumu 62010300149 un kopējo platību 79381 m2 ir pašvaldībai piederoša zeme. Daļa zemesgabala atrodas dabas lieguma „Ventas ieleja” ainavu aizsardzības zonā. Apsekojot pie Ventas esošos Vienības ielas īpašumus, tika konstatēts, ka daļa no Vienības ielā esošo īpašumu īpašniekiem ir izbūvējuši žogus ārpus sava zemesgabala robežām pašvaldībai piederošajā zemes gabalā. Līdz šim pašvaldībā ir vērsušies divi piegulošo zemesgabalu īpašnieki, ar kuriem pašvaldība ir slēgusi apsaimniekošanas līgumus atbilstoši saistošajiem noteikumiem, kur apsaimniekošanā nodoto teritoriju atļauts daļēji nožogot. Zemes īpašumu īpašniekiem par patvaļīgo būvniecību būvinspektori paredzējuši sastādīt atzinumus par būves pārbaudi.

27.03.2018 11:35

Labdien, vēlētos uzzināt, kas notiek ar Pārventas novadgrāvju projektu? Vai ir cerības, ka tas tiks realizēts un kad?

Labdien! Pārventas meliorācijas projekta nākamajai kārtai ir nepieciešams pusmiljons eiro. Deputātiem jālemj, vai šis projekts ir pietiekami prioritārs, lai tā īstenošanai ņemtu aizņēmumu Valsts kasē. Izskatot šī gada budžetu, deputāti lēma jauniem un lieliem projektiem aizņēmumus neņemt, neskaitot Eiropas fondu projektus, kam nepieciešams Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums. Tādējādi tika atlikta ne tikai Pārventas meliorācijas projekta nākamās kārtas īstenošana, bet arī vairāki citi projekti, piemēram, Gravas ielas sakārtošana. Tā kā šogad un 2019. gadā visā Latvijā visaktīvāk apgūst Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, ir paaugstinājušās būvfirmu pakalpojumu cenas. Daudzus projektus iepriekšējos gados pašvaldībai ir izdevies īstenot, pateicoties tam, ka būvniecība norisinājās laikā, kad būvfirmām bija mazāk darba un attiecīgi zemākas cenas. Šī gada beigās jautājums par novadgrāvju projektu tiks aktualizēts. Aicinām uz savstarpēju sapratni!

07.03.2018 12:18

Labdien. Apmeklejot NVA darba sludinajumu majas lapu secinaju, ka pasvaldiba(muzejam) mekle sab.attiec. specialistu! Noavada dome ir vesela nodala, tris cilveku sastava, vai Jums neskiet, ka tadam sikam novadelim, ka musu tik daudz sab.atiec.specialisti nav krietini par daudz???? un tagad vel tiek meklets vel viens cilveks... Varbut Jums vajadzetu uztaisit katra si "specialista" funkciju auditu, un izvertet katra si cilveka slodzi, pirms pienemt kartejo liekedi,kuram isti nav ko darit.Un kas galu gala liedz muzeja SAS pienakumus uzticet kadam no domes specialistiem.??

Atbild Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas novada muzejs” vadītājs Eduards Dambergs: “Labdien! Paldies par uzdoto jautājumu un izrādīto interesi! Kuldīgas novada muzejs (turpmāk tekstā KNM) ir izsludinājis konkursu uz vakanto amatu “Sabiedrisko attiecību speciālists” (turpmāk tekstā SAS). Vēlamies norādīt, ka muzejam ir sava darba specifika, kas nebūt nav tāda pati kā Kuldīgas novada pašvaldībai un tās SAS. KNM, izsludinot vakanto amatu, detalizēti izvērtēja jaunā speciālista nepieciešamību. 2018. gads KNM vērsts uz attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. Jau pagājušā gada izskaņā daudz domāts un plānots, lai izvirzītu prioritāros uzdevumus turpmākajai muzeja darbībai. Lai veiksmīgāk varētu turpināt KNM darbību, tika pārveidota iestādes struktūra. No 2018. gada KNM ir apvienotas Krājuma un Pētniecības nodaļas, izveidots Apmeklētāju centrs, Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļa, kā arī Saimniecības nodaļa. Ir notikusi darbinieku pienākumu pārdale. KNM vēlas saviem apmeklētājiem sniegt daudz plašāku piedāvājumu un pakalpojumu klāstu nekā līdz šim. Taču, lai to varētu nodrošināt, ir nepieciešams papildu cilvēku resurss. SAS speciālista amata pienākumos ietilps dažādas darbības jomas, kas ir saistītas ar muzeja specifiku. Lai arī izsludinātajā vakancē ir izkristalizēti galvenie amata pienākumi, norādām, ka SAS būs jāveic šādi pienākumi: darbs ar lielapjoma tekstiem, to rediģēšana – darbs ar izstāžu tekstiem, zinātnisko un citu publikāciju literārā rediģēšana, mājas lapas www.kuldigasmuzejs.lv administrēšana un satura veidošana, KNM sociālo tīklu uzturēšana (Facebook, draugiem.lv un Instagram), KNM publicitātes nodrošināšana, KNM suvenīru piedāvājuma izveide, jaunu bukletu un ceļvežu veidošana, pasākumu atspoguļošana, publisko pasākumu organizēšana un iesaiste tajos, kā arī sadarbības veicināšana ar KNM sadarbības partneriem u.c. pienākumi. Komunikācijā ar sabiedrību paredzēts lielāku uzmanību vērst uz sabiedrības interešu noskaidrošanu, lai varētu veidot plašāku un interesantāku piedāvājumu un pakalpojumu klāstu.”

27.02.2018 14:18

Labdien! Gribēju uzzināt vai tas ir normāli, ka jaunajā baseinā uzvelkot gumijas čības un ejot no garderobes līdz baseinam, jāiet ka pa ledu? Vai remontējot nav ņemts vērā, ka eksistē tādas flīzes kas neslīd? Un vēl interese, vai remontdarbi baseinā nav pabeigti, jo aizejot bieži sastopu kādu, kas kaut ko labo?

Labdien! Kuldīgas peldbaseinā gan ģērbtuvēs, gan ap baseinu iebūvētas flīzes ar paaugstinātu pretslīdēšanas noturību un atbilstošu pretslīdes klasi (R11). Peldbaseina ekspluatācijas gaitā esam konstatējuši, ka diemžēl gadījumos, kad uz flīzēm ir nokļuvis lielāks ūdens daudzums, dažkārt tās kļūst slidenas. Lai novērstu šādas situācijas, esam sazinājušies ar uzņēmumu, kas drīzumā veiks flīžu apstrādi ar īpašu šķidrumu, kas slīdēšanu novērsīs. Kā ikvienā būvobjektā, arī peldbaseinā konstatēti defekti, ko būvniecības garantijas remontdarbu ietvaros novērš. Garantijas remontdarbus cenšamies veikt laikos, kad baseins ir vismazāk noslogots. Atvainojamies apmeklētājiem, kuriem tas sagādājis neērtības, un ceram uz sapratni!

26.02.2018 15:54

Labdien! Lūdzu rast iespēju sakārtot piebraucamo ceļu Liepājas ielas 5,7 un citām blakus esošajām ēkām, uzņēmumiem. Ceļš ved caur Baznīcas 12b pagalmu un ikdienā pa to ir intensīva satiksme. Brauc apkārt esošo uzņēmumu darbinieki un preču piegādātāju smagais transports. Intensīvā satiksme ātri sabojā veiktos labojumus un ar četru dzīvokļu līdzekļiem to nav iespējams uzturēt. Vai arī, rast iespēju samazināt autotransporta plūsmu pa piebraucamo ceļu/sētu.

Labdien! Šajā situācijā zemes gabala Baznīcas ielā 12b īpašniekiem, pašvaldībai, kas ir zemes gabala – iebrauktuves no Baznīcas ielas ar kadastra Nr. 62010060110 īpašnieks, un ēku Liepājas ielā 5 un 7 lietotājiem, kuri izmanto šos zemesgabalus preču piegādei vai vienkārši piekļūšanai ēkām, būtu nepieciešams vienoties par to lietošanas kārtību un apsaimniekošanu, izveidojot jaunus ceļa servitūtus un slēdzot servitūtu līgumus. Lai atrisinātu izveidojušos situāciju, lūdzam Jūs vērsties Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 1. stāvā vai zvanīt pa tālruni 63370005.

12.03.2018 13:30

Vai baseins domāts tikai peļņai, pēc tam veselības nodrošināšanai bērniem? Kam traucē, ja bērniem būtu no 17 - tiem līdz 18 30 bērnu peldēšnas mācīšana 2 celiņos 1x nedēļā? Visi Jauniešu centra bērni varētu apmeklēt mācīšans kursus Iznāk, kas maksā, tam priekšrocība. Kur paliek veselīgas dzīves veida ieviešana jaunatnei. Viņi taču maksās 30 gadnieku paaudzei pensijas! Diemžēl Dir. Vietn. Ivo Solomahins neko nepaskaidro, tikai atbild: līdz pus septiņiem nevar un visi citi laiki ir no 15. -tiem,vecākām klasēm vēl ir stundas, mūzikas skola, mākslas skola utt. Cerot uz sapratni Dzintra Freimane, kura māca jauniešiem pareizi peldēt. Ja tik ļoti kādam traucēju, varu arī nemācīt

Labdien! Liels paldies par priekšlikumu! Baseins ir domāts visiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem, t.sk. bērniem, senioriem un pārējiem iedzīvotājiem. Peldētapmācība, ko vada BJC pedagoģe Dzintra Freimane, notiek 6 reizes nedēļā: pirmdienās no 15.00 līdz 16.00 un no 17.00 līdz 18.00, izmantojot divus celiņus, trešdienās no 15.00 līdz 16.00, izmantojot divus celiņus, ceturtdienās no 15.00 līdz 16.00 un no 17.00 līdz 18.00, izmantojot divus celiņus, un piektdienās no 15.00 līdz 16.00, izmantojot divus celiņus. Tāpat Kuldīgas baseinā ikdienā notiek obligātās peldētapmācības nodarbības 2. klašu audzēkņiem no 12 Kuldīgas novada skolām, kā arī nodarbības 20 Kuldīgas novada Sporta skolas audzēkņu treniņu grupām. Vēl Kuldīgas novada pašvaldība īsteno Eiropas veselības projektu, kura ietvaros Jeļena Miezīte vada ūdens aerobiku 4 reizes nedēļā senioriem, 4 reizes nedēļā bērniem, jauniešiem un grūtniecēm, kā arī baseinu apmeklē “Kuldīgas nedzirdīgo biedrība” un sporta klubs “VIVA Fitness” aizvada ūdens aerobikas nodarbības. Pieprasījums pēc peldbaseina pakalpojumiem ir ļoti liels, it īpaši laikā no 17.00 līdz 20.00, jo šajā laikā peldēt ierodas gan strādājošie iedzīvotāji, gan ģimenes ar maziem bērniem. Veidojot peldbaseina noslodzes grafiku, cenšamies līdzsvarot dažādu lietotāju grupu vajadzības, lai iespēja apmeklēt baseinu būtu ikvienam novada iedzīvotājam. Aicinām uz savstarpēju sapratni!

26.02.2018 15:49

Labdien. Vai Rumbas pagastā pie servisa TIKAUTO ir atļauts uzglabāt tādus atkritumus un tos apsaimniekot? Rekonstruē ceļus, bet blakus izgāztuve.

Kuldīgas novada pašvaldības Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Labdien! Valsts vides dienests ir izsniedzis šim uzņēmumam atļauju B kategorijas piesārņojošajai darbībai. Kuldīgas novada pašvaldības Rumbas pagasta pārvalde ir lūgusi VVD pārbaudīt un sniegt atbildi vai atkritumi tiek uzglabāti atbilstoši izsniegtajai atļaujai. Ar SIA "TIKAUTO" ir vairākkārtīgi pārrunāts par teritorijas sakārtošanu, bet diemžēl bez rezultātiem. Gaidīsim atbildi no VVD."

21.02.2018 12:03

Labdien! Vai ir iespējams pasūtīt lielisko žurnălu "Kuldīgas vēstules"? Tas nepieciešams darbam un dzīvoju Vidzemē....

Labdien! Žurnālu "Kuldīgas Vēstules" nav iespējams abonēt, taču tas ir nopērkams visās preses mazumtirdzniecības vietās Kuldīgā.

13.02.2018 14:04

Labvakar.Tada sajuta ka laidos ceļi netiks kaisiti.krustojumi slid,ja ir vaidziba nobremzet nevar...ka jau vienmer ko tad laukos vaig oai visi brauc gravjos un miers.

Laidu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neilands: "Labdien! Šeit īsti nav skaidrs par kuriem ceļa krustojumiem ir runa. Autoceļus apsaimnieko Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) un Laidu pagasta pārvalde. Prasības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli". Iesakām autovadītājiem izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.

26.02.2018 06:37

Sveicināti Kabilnieki,it sevišķi tie kas intensīvi raksta šai lapai.Domāju ka nerakstīšu,bet laikam jāraksta.Vai jums neliekas ka rakstot anonīmi jūs uzgrūžat nepatīkamu pārsteigumu citiem kas to nedara?Lai cilvēkiem par kuriem jautā nebūtu jālauza galva kas to dara un nerakstītājiem jāattaisnojas.Anonimitāte nav cilvēka stiprā puse.Tas liek domāt ka rakstītājs nav pārliecināts par sevi un nespēj aizstāvēt savu viedokli.Ja ko vēlos uzzināt jautāju tieši. Domei ieteiktu padomāt par anonīmajiem rakstītājiem, jo dažreiz cieš garāmgājēji.Cilvēkam patīk minēt un dažreiz galīgi garām, tāpat kā kuģīšu spēlē.Pēdējā laikā mums ļoti iepaticies ķengāties pa visu novadu,vai tas ko atrisina,nē.Galu galā kādreiz būs sapulce un varēsim uzdot savus jautājumus tur.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

12.02.2018 12:11

Vai vēl var ēnot kādu cilvēku? Ja ir tad kādu?

Labdien, speciālistu sarakstu varat apskatīt apakšizvēlnē PAŠVALDĪBA/KONTAKTI/. Saite: http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/kuldigas-novada-pasvaldibas-kontakti Aicinām rakstīt īsu motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlaties ēnot konkrēto speciālistu un iesūtīt to e-pastā signeta.lapina@kuldiga.lv.

07.02.2018 09:14

Ko ražo kuldīgā

Labdien! Kuldīgas novadā ražošanas uzņēmumi tiek pārstāvēti dažādās rūpniecības nozarēs: 1. Lauksaimniecība - ZS ”Ezergaļi”, SIA “Upeskalni AB”, SIA “Lases AM”, ZS “Jaunkalni” u.c. 2. Kokapstrāde – SIA “Simra”, SIA “MGS Factory”, SIA “Vēvers”, SIA “Mars”, SIA “Stiga RM”, SIA “Palleteries”, SIA “WoodCon”, SIA “Laimdotas”, SIA “Mana galdniecība”, SIA “Planka” u.c. 3. Metālapstrāde – SIA “EOX – metālapstrāde, SIA “Kurzemes jumti”, SIA “Kurland Steel” 4. Pārtikas rūpniecība – SIA “Kuldīgas maizes ceptuve”, ZS “Smaidas”, SIA “Milzu!”, SIA “Alias products”, SIA “Inrad”, ZS “Smilškalni”, ZS “Dāvji”, ZS “Baļļas”, ZS “Strēļi” u.c. 5. Poligrāfija – SIA “Māras druka”, SIA “Dekors RD” 6. Tekstilrūpniecība – SIA “Kuldīgas tekstils”, SIA ZigZag Factory”, SIA “ED Kriksis” u.c. 7. Ieguves rūpniecība – SIA “Kurzemes dīķi”, SIA “Baloži & Ko”, SIA “Pūteļu karjers”, SIA “Kļaviņu grants” u.c. Tiek ražota lauksaimniecības produkcija, koka mēbeles, koka rotaļlietas, līdzsvara divriteņi, dažāda veida kokmateriāli – apdares dēļi, bērza saplākšņa loksnes, koka logu sagataves, jumta kopnes u.tml. Metāla izstrādājumi un konstrukcijas, piemēram, apkures sistēmas elementus, metāla segumus un jumta komponentes un daudzus citus atsevišķus metālizstrādājumus. Kuldīgas novadā ir attīstīta arī trikotāžas izstrādājumu uzņēmumu darbība - apģērbs bērniem, gultasveļa, halāti. Kuldīgas novadā darbojošies uzņēmumi ražo arī pārtikas produktus – maizi, konditorejas izstrādājumus, brokastu pārslas, gaļas izstrādājumus, vīnu, medu, dažāda veida sukādes u.tml. produkciju. Galvenā ieguves rūpniecības produkcija ir smilts, grants, kūdras, māla un kaolīna ieguve.

12.02.2018 09:15

Labdien!Gribētos dzirdēt jūsu viedokli par bardaku kas paveras no tā sauktā Priedaines krustojuma uz Zaueru uzņēmumu.Vai tāds atbaidošs būvgružu laukums tur paliks vai tas tomēr tiks kā sakopts.Un arī otra lieta,kas ar tiem auto vrakiem vai tur ar vvd viss ir saskaņā vai arī gaidām ko līdzīgu atkritumu dedzināšanai Slokā pagājušajā vasarā?

Labdien! Izskatot jautājumu saistībā ar īpašumu “Zauers”, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, informējam, ka būvinspektors 29.01.2018 veica nekustamā īpašuma apsekošanu un sastādīja atzinumu Nr. BIS – BV-19.9-2018.697, kurā lūdz īpašniekam informēt par veiktajiem darbiem un pamatojumu, kādēļ tie tiek veikti. Savukārt Liepājas reģionālās vides pārvaldes dienestam lūgts sniegt viedokli, vai minētajā teritorijā ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas licence.

14.02.2018 09:01

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.