Jautājiet mums

Labdien! Kad tiks sakārtota satiksmes drošība uz Lapegļu ielas, kur gājējiem jāiet pa neapgaismotu ceļa nomali. Šajā ielā satiksme ir ļoti intensīva, ieskaitot smago transportu. Lai tiktu mājās no Piltenes ielas puses uz daudzdzīvokļu masīvu Virkas ielā, jāriskē ar savu veselību un dzīvību! Vai tiešām jāgaida kāda nelaime?

Labdien! Piekrītam, ka ir nepieciešams izbūvēt apgaismojumu un gājēju ietvi Lapegļu ielā. Par to jau ir diskutēts iepriekš, taču šī gada budžetā diemžēl šī projekta īstenošanu nebija iespējams iekļaut. Informējam, ka esam saņēmuši iedzīvotāju iesniegumus par gājēju ietves izveidi arī citās vietās, kur tas būtu nepieciešams, piemēram, uz Mežvaldi un uz maizes kombinātu. Uzlabot vajadzētu arī gājēju ietvi uz Priedaini. Tā kā pašvaldības budžets ir ierobežots, gatavojot nākamo gadu budžeta prioritātes, katru no šīm vietām vērtēsim, sarindojot tās prioritārā secībā.

27.06.2018 07:47

Labdien! PALDIES, ka organizējāt apstrādi ar pretputes līdzekli laukumam starp Rimi loku un veikalu labais!

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

22.06.2018 10:58

Labdien! Parka ielā, pie "Darīsim paši" basketbola un volejbola laukuma tika nopļauta zāle, tomēr tuvāk privātmājām, kur arī ir pašvaldības zeme, tā palika nenopļauta. Cerams, ka par to nav aizmirsts :)

Labdien! Pļaušanas darbi nav beigušies, tie tiks turpināti.

15.06.2018 08:49

Labdien! Vēlējos uzzināt, vai velosipēdu novietne rātslaukumā ir paredzēta tikai TIC nomas velosipēdu novietošanai? Jo ļoti bieži vietējaiem iedzīvotājiem, kas pārvietojas pa pilsētu ar velosipēdu, tur nav iespējams savu pieslēgt.

Labdien! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Tuvākajā dienās atbrīvosim daļu velosipēdu novietnes.

13.06.2018 11:35

Labrīķt! Lūdzu noņemiet svešķermeni no pilsētas laukuma online kameras. Paldies.

Labdien! Paldies par vērību! Šodien svešķermeni no kameras noņēmām.

13.06.2018 10:59

Labdien,vēlējāmies uzzināt vai Kuldīgā vairs netiks rīkots Live Fest ar ārzemju mākslinieku piedalīšanos.Kas par iemeslu.Ar cieņu kuldīdzniece.

Labdien! Finansiālu apsvērumu dēļ "Live fest" festivāla organizators nolēma šo pasākumu nerīkot.

26.06.2018 12:33

Labdien ! Kad kautkas tiks darīts ar Plostu ielu ? Vasara put , pārējo gadu micamies pa māliem ko kopā ar lieliem akmeņiem sabēra uz ielas un mēģinam pa bedraino ielu nokļūt mājas , 21 gadsimta tīra mašīna dzīvojot KULDĪGA ir nesasniedzams sapnis !!!! Ka nākas ka asfaltētām ielām ir ātruma ierobežojošas zīmes bet pa garantētām ielām var braukt tā ka akmeņi pa gaisu lido ?????

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka Plostu ielā pašlaik bez grants seguma uzturēšanas darbiem nav paredzēti citi darbi. Kuldīgas pilsētā no kopējā 80 km ielu tīkla 35 km ir grantētās ielas, un, ņemot vērā grantēto ielu pārbūvei nepieciešamos līdzekļus, nav iespējams nodrošināt visu grantēto ielu pārbūvi. 2017. gadā tika veikta Valciņu un Vienības ielu grantēto posmu asfaltēšana. Šogad vairākos grantētos ielu posmos, kur ir intensīvāka satiksme, paredzēts veikt divkāršu virsmas apstrādi, kas novērš grantētās ielas putēšanu. Darbus veiks Ziedoņa ielā no Šķērsu ielas līdz Ventas ielai, Apšu ielā no Jaunsaimnieku ielas līdz Vidus ielai, Liepu ielā no Jaunsaimnieku ielas līdz Vidus ielai ar atzaru uz Liepu ielu 41a, Šķērsu ielā, Alejas ielā no Šķērsu ielas līdz Ventas ielai un Mazajā ielā. Arī nākamajos gados plānots turpināt grantēto ielu pakāpenisku sakārtošanu. Attiecībā uz ātruma ierobežojumu aicinām Jūs rakstīt iesniegumu Transporta komisijai, kas izvērtēs esošo situāciju un atbilstoši pieņems lēmumu. Informējam, ka iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju iegādāties pretputēšanas materiālu grants ceļu segumam, kuru var iegādāties gan lauksaimniecības preču veikalos, gan SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP). KKP 25 kg preputēšanas materiālu var iegādāties par 18.15 EUR.

27.06.2018 07:05

Labdien ! Vēlējos izteikt ierosinājumu ... vismaz no 1 maija līdz 1 oktobrim aizliegt svētdienas pļaut zāli , atskaņot skaļu mūziku , veikt celtniecības darbus , savākt rejošos suņus un savādāk trokšņot . Eiropā tā ir normāla prakse , ko mēs gaidām ???

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu, veiksim iedzīvotāju aptauju par šo jautājumu.

18.06.2018 13:53

Labdien!Atgādiniet lūdzu ja esat teikuši un esmu piemirsis,kad sāksies būvdarbi vecās slimnīcas teritorijā,vienā vai abās ēkās.

Labdien! Par būvprojektu "Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" ir saņemts pozitīvs atzinums no būvprojekta ekspertīzes, līdz ar to šobrīd būvprojekts tiek skaņots ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Pēc atbildīgo instanču, tai skaitā Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes saskaņojumu saņemšanas tiks izsludināts būvniecības iepirkums. Pirms iepirkuma izsludināšanas aptuveni mēnesi dokumentācijas pirmspārbaudi veiks Iepirkumu uzraudzības birojs. Provizoriski, plānojam noslēgt būvniecības līgumu šī gada oktobrī un novembrī uzsākt būvdarbus. Informējam, ka nekustamais īpašums Kalpaka ielā 1 ir Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma kompetences centra izveidei. Objekta izstrādātais būvprojekta termiņš ir šī gada beigas, pēc kura apstiprināšanas attiecīgi tiks uzsākti būvdarbi.

26.06.2018 13:47

Labdien. Vēlos pajautāt, vai nav plānots izbūvēt pilsētas kanalizāciju Dzelzceļa ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Plostu ielai. Paldies.

Labdien! Pilsētā pavisam ir 19 šādi objekti, kuriem ir nepieciešams izbūvēt kanalizācijas sistēmu, tostarp Jūsu minētais Dzelzceļa ielas posms no Jelgavas ielas līdz Plostu ielai. Tiklīdz šim objektam būs pieejami Eiropas fondu līdzekļi, tas tiks izdarīts.

13.06.2018 05:10

Lūdzu izskaidrot satiksmes kustību Skolas ielā.Skolas iela ir šaura un ar pretim braucošo automašīnu nav iespējams samainīties tādēļ praktiski var braukt tikai vienā virzienā. Braucot no Baznīcas ielas un nogriežoties uz Skolas ielu nav nekādu ierobežojošo zīmju. Turpretim braucot no Kalna ielas puses, Skolas ielā aiz stāvlaukuma ir zīme 282.1 "iebraukt aizliegts". Vai pareizi saprotu šī brīža zīmju izvietojumu, ka braucot no Baznīcas ielas puses pa Skolas ielu Kalna ielas virzienā, neaizbraucot līdz zīmei 282.1, varu apgriezties braukšanai pretējā virzienā un braukt atpakaļ uz Baznīcas ielu?

Labdien! Jā, Skolas ielas posmā ir šāda situācija. Izbraucot no Skolas ielas pagalmiem, kuri iekļaujas zonā no Baznīcas un Skolas ielas krustojuma līdz 301. ceļa zīmei "iebraukt aizliegts", ir iespējams turpināt kustību virzienā uz Baznīcas ielas pusi, kur, attiecīgi ievērojot 206. ceļa zīmi "dodiet ceļu", var turpināt kustību, nogriežoties uz Baznīcas ielu.

13.06.2018 05:09

Labdien! Lūdzam pārklāt ar pretputes līdzekli laukumu starp Rimi loku un veikalu Labais. lauku tiek intensīvi izmantots. Putekļi un smiltis visu laiku!!! Jau pagājušajā gadā bija tieši tā pati problēma.

Labdien! Ņemot vērā, ka šogad tika veikti laukuma profilēšanas darbi ir iespējams, ka tagad pastiprināti put. Tuvākajā laikā tiks veikta laukuma apstrāde ar CaCl2 pretputekļu materiālu.

07.06.2018 13:07

Labdien vēlējos noskaidrot kas vajadzīgs ja pie mājas grib balkonu vai terasi uztaisīt 2.5*2.0m kādi dokumenti vai man tam projektu vajag taisit

Labdien! Būtu nepieciešams precizēt konkrēto būvniecības ieceri, jo terases un balkona konstrukcijas pēc būtības risināmas atšķirīgi, līdz ar to arī nosakot, kāds būvniecības veids noformējams. Lai ideju precizētu, aicinām Jūs uz konsultāciju apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās (15.00-18.00) vai ceturtdienās (9.00-12.00); ieteicams līdzi paņemt zemes robežu plānu un, ja ir, skices vai attēlus no iecerētās būves.

07.06.2018 11:42

Labdien! Vai šogad tiks izsludināta Kuldīgas novada studiju stipendija?

Labdien! Par Kuldīgas novada studiju stipendijas nolikumu tiks lemts 28. jūnijā Kuldīgas novada Domes sēdē.

13.06.2018 12:40

Labdien! Bērns Kuldīgas BJC apmeklēja ritmikas pulciņu. Februārī tika vākta nauda par koncerta tērpu 25.00 EUR. Nu jau mācību gads ir beidzies un tērps vēl jo projām nav saņemts un arī nauda nav atgriezta. Vai skolotājs drīkst no vecākiem pieprasīt naudu un pretī neizsniegt ne kvīti, ne tērpu?

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Inese Astaševska: "Labdien! Lēmums par to, ka tiks vākta naudiņa koncerta tērpiem tika pieņemts kopā ar vecākiem - gada sākumā. Ņemot vērā to, ka šuvēja ir viena un viņa šuj tērpus vairākām grupām (ap simts dejotājiem), tad šūšanas darbi notiek prioritārā secībā. Ņemot vērā faktu, ka ritmikas grupiņai tuvākā uzstāšanās gaidāma Kuldīgas pilsētas svētkos, tad attiecīgi uz šo pasākumu bērni ar tērpiem tiks nodrošināti. Tērpi pēc uzstāšanās paliek katra dejotāja īpašumā. Ja kāda iemesla dēļ nevēlaties saņemt deju tērpu, vai ir citi ierosinājumi, lūdzu, sazinieties ar ritmikas skolotāju. Ja situācijai neizdodas rast risinājumu aicinu vērties pie BJC administrācijas."

01.06.2018 08:29

Labdien! Izbraucot no Apšu ielas(jaunā posma) uz Vidus ielu ļoti slikta pārredzamība. Vēlams izcirst krūmus ,vecās ābeles no grāvja,kuras aizsedz visu redzamību. Paldies!

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu. Minētais posms ir apsekots, teritorija ir aizaugusi ar krūmiem un augļu kokiem. Informācija ir nodota SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kam ir uzdots nozāģēt augļu kokus un krūmus.

05.06.2018 05:49

Labdien! Paturpināšu ar citātu no atbildes uz manu iepriekš uzdoto jautājumu: "Labdien! Valciņu un Vienības ielās būvniecības procesa kvalitātes kontroli veica būvuzraugs. Atbilstoši Autoceļu specifikācijas 2017 tika kontrolēts un pārbaudīts viss objektu izbūves process. Lai veiktu asfaltbetona seguma izbūvi objektos tika veiktas minerālmateriāla maisījuma 0/32s testēšana un statiskās slogošanas pārbaude, kā arī veiktas asfaltbetona AC16surf pārbaudes, ņemti paraugi testēšanai, kontrolēts izbūves process un pārbaudīta paveikto darbu kvalitāte." Lūdzu precizēt kādā veidā tika veiktas pārbaudes atbilstoši "Autoceļu specifikācijas 2017" 6.2.7. punktam, kurā noteikts kā novērtējama kvalitāte un kādā veidā tika noteikta ieklātā asfalta kārtas biezums un citi parametri, ja objektos nav veikts neviens urbums bez kuru veikšanas nevar noteikt ne sablīvējumu, ne kārtas biezumu, ne pārējās asfalta materiālam deklarētās īpašības? Vai kāds ir veicis garenlīdzenuma un šķerslīdzenuma mērījumus? Vai ir iespējams iepazīties ar mērījumu protokoliem?

Labdien! Darbs tika veikts saskaņā ar noslēgto līgumu. Pēc darbu pabeigšanas tika iesniegta būvuzrauga pabeigšanas atskaite ar gala vērtējumu, kur var iepazīties ar informāciju par pielietotajiem materiāliem un kvalitātes rezultātiem. Ar mērījumu protokoliem varat iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar būvuzraugu Gati Ozolu pa tālruni 27888246 vai epastu gatis.ozols@kuldiga.lv

13.06.2018 05:09

Labdien! Gribētos zināt kādam nolūkam un par kādiem līdzekļiem ir izbūvēts tik pamatīgs asfaltēts ceļš, no kura diezgan garš ir gājēju un riteņbraucēju ceļš, no jaunā tilta tuneļa līdz "Lāsēm"?

Labdien! Pašvaldības autoceļu “Ventas ciemats-Misiņkalni” (3,09km) un “Darbnīcu ceļš" (0,36km) Rumbas pagastā tiek pārbūvēti Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Atlases kritēriji pašvaldības ceļu (ceļu posmu) virzīšanai projektu iesniegumu konkursam tika apstiprināti Ar Kuldīgas novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu (prot.Nr. 12 p.18). Atbilstoši kritērijiem, pašvaldības grants ceļi, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes uzņēmumiem un integrēta tipa projektiem, ir prioritāte atbalsta saņemšanai. Pēc šiem kritērijiem tika izvēlēti pārbūvējamo pašvaldības autoceļu posmi, kas 16.12.2015. tika apspriesti sanāksmē ar vietējiem uzņēmējiem. Minētie ceļu posmi ir iekļauti kā prioritātes arī novada attīstības programmas 2014 - 2020.g. investīciju plānā. Ceļa posms pie tuneļa, kas šobrīd tiek izmantots tikai gājējiem un velosipēdistiem, ir ~40m, jāņem vērā, ka VAS “Latvijas valsts ceļi” turpmākajos gados plāno arī minētā tuneļa pārbūvi.

29.05.2018 10:19

Labdien! Kuldīgas skolu apvienošanas rezultāta Kuldīgas pamatskolas skaistais un atjaunotas telpas paliks pustukšas , tai laikā trīs bērnudārzi ir pārpildīti. Vai tad nav iespējam izveidot ceturto un atrisināt problēmu ar bērnudārzu rindām?

Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu, paskaidrojam sekojošo: Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes kopā apmeklē 749 bērni- “Ābelītē” -308, “Cīrulītī”-229 , “Bitītē”-212 . Pēc grupu komplektēšanas bērniem, kuri sāks apmeklēt bērnudārzu no jaunā mācību gada septembrī (kopā uzņemti 228 bērni), rindā vēl paliek 43 bērni, kuri dzimuši 2016. gadā. Daļa no viņiem izmanto pašvaldības līdzfinansētas aukles pakalpojumu. Pēc pieredzes secināms, ka liela daļa rindā esošo 1,5-2 gadus vecu bērnu vecāki tomēr izvēlas bērna vešanu uz bērnudārzu atlikt līdz bērna 2,5-3 gadu vecumam. Šobrīd grupu komplektēšana turpinās, tādējādi uzņemto bērnu skaits var palielināties. Vēl jāņem vērā fakts, ka no 2019. gada 1. septembra sešgadīgie bērni būs jau 1. klasē. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs pirmsskolas vecuma bērnu vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem nodrošinājumu ar vietām pašvaldības bērnudārzos. Savukārt jautājumā par Kuldīgas pamatskolas ēkas turpmāko izmantošanu šobrīd pašvaldība izskata dažādus risinājumus, kas saistīti ar izglītības un sociālās palīdzības funkciju izpildi.

25.05.2018 11:38

Sveiki!Sakiet lūdzu ko darīt Kuldīgas ğimenēm,kuras pēkšņi paliek bez mājām?Situācija pilsētā ir šausmīga.Lai tiktu pašvaldības dzīvokļos ir jābūt trūcīgam vai maznodrošinātam,bet ir ğimenes,kuras šos statusus dabūt nevar.Un lai nopirktu savu mitekli ari visiem tādu naudu nau.Kur un kā lai šīs ğimenes dzīvo?Atliek mainìt dzīves vietu uz citu pilsētu vai jāceļ telts pie domes,lai šīs ğimenes uzklausītu?

Labdien! Pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā tikai tām personām, kuras minētas likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā”. Ja, ģimenes deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novads, pašvaldība var piedāvāt īrēt dzīvokli pagastos, kuros nav dzīvokļu pieprasītāju rindas. Lai saņemtu konsultāciju par jautājumiem, kas saistīti ar palīdzības saņemšanu, varat vērsties Nekustamo īpašumu nodaļā pie dzīvokļu speciālistes Elīnas Iļjinas.

25.05.2018 05:27

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.