Jautājiet mums

Lūdzu precizējiet mājas lapā pagastu pārvalžu vadītāju uzvārdus! Man šķiet, ka Pelčos vairs nav Dace Cielava. Vai Kabilē joprojām ir T.Bergmanis?

Labdien! Paldies par atsaucību, mājaslapā ir izlabota informācija par pagastu pārvaldniekiem. Tika atrasts viens novecojis artikuls par pārvalžu vadītājiem, kurš tika izdzēsts. Aktuālo informāciju par pagastiem un tās vadītājiem varat meklēt sadaļā "Pagasti" vai sadaļā "Pašvaldība/Kontakti/Pagastu pārvaldes".

30.11.2017 12:20

Labdien! Man gribas uzdot jautājumu kam tiek rīkoti pasākumi Kuldīgas Kultūras centrā --rakstīts pasākums visai ģimenei 01.12.2017 plkst.12. Grinča ziemassvētki; 15.12.2017 plkst 13 Kaķīša dzirnavas ; sakiet lūdzu kā tad vecāku darba laikā berni lai apmeklē šos pasākumus, kam tad īsti tie domāti? Apmeklētāju maz un saka ka pasākumus neapmeklē.

Labdien! Abos jautājumā minētajos pasākumos iesaistīti viesmākslinieki, to norises laiki tiek pieskaņoti viņu darba grafikam. Viesmākslinieku veidotajā reklāmā norāde "visai ģimenei" nozīmē, ka pasākumi domāti dažādu vecumu apmeklētājiem. To galvenā auditorija ir skolas vecuma bērni, bet gaidīti ir arī viņus pavadošie pieaugušie. Bieži vien, (īpaši organizētām grupām, no skolām vai bērnudārziem), izdevīgi ir tieši dienas apmeklējuma laiki, (piemēram, uz "Kaķīša dzirnavām” ir grupu pieteikumi pat no kaimiņu novadiem: Saldus, Aizputes u.c.). Ir arī vecāki un vecvecāki, kuri šajā laikā var bērnus pavadīt, diemžēl - ne visi. Bērnu pasākumi notiek dažādos laikos, un to apmeklējums atšķiras, vairāk gan satura, kā norises laika dēļ. Zinot, cik atšķirīgas ir potenciālo apmeklētāju vēlmes un iespējas, cenšamies piedāvājumu dažādot, t.sk. šajā pirmssvētku laikā, kad praktiski visu mēnesi dažādos laikos darbosies Rūķa istaba Liepājas ielā 3, nedēļu nogalēs būs iespējas apmeklēt darbnīcas gan bērniem, gan pieaugušajiem Rātslaukumā un vecajā Rātsnamā, kā arī citus pasākumus.

30.11.2017 13:56

Labdien! Vai Graudu ielā esošajās pļavās (pretī Sumatai) tiks kas būvēts, ja tiek izcirsti krūmi, vai tā ir vienkārši teritorijas sakopšana?

Labdien! Minētajā platībā notiek aizaugušās teritorijas sakopšana - krūmu izciršana un ciršanas atlikumu šķeldošana.

04.12.2017 06:36

Labvakar!Jautājums ir par kultūras dzīvi Kabilē.Pagaidām visi pasākumi ir iepriekšējās kultūras darba organizētājas sarunāti un izplānoti,vai tiešām jaunā Kultūras darbiniece nevar sarīkot to pašu Jaungada balli, kas katrā pagastā ir neiztrūkstoša sastāvdaļa? Jo tad sanāk tā, ka viņa savā pārbaudes laikā,nevienu pasākumu nebūs patstāvīgi sarīkojusi...

Labdien! Kabiles kultūras nama vadītāja strādā no novembra mēneša sākumu, līdz ar to, ka kultūras pasākuma plāns tiek sastādīts katra gada sākumā un mākslinieki tiek sarunāti jau labu laiku iepriekš, neviens no iepriekš plānotajiem pasākumiem netiek atcelts. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie nākamā gada kultūras pasākuma plāna sastādīšanas, arī turpmāk tik saglabāti tradicionālie pasākumi. Nākamgad kabilnieki tiks iepriecināti ar dažādiem jauniem vēl nebijušiem kultūras pasākumiem Kabilē. Informācijai iedzīvotājiem par plānotiem pasākumiem decembrī: • 1. decembrī , Saieta namā koncertu sniegs Kabiles pamatskolas skolēni un pēc koncerta tiks iedegta ziemassvētku egle • 09. decembrī Saieta namā „ Sencis ” visi kabilnieki ir aicināti uz mājražotāju tirdziņu. • 23.decembrī, Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem. • 31.decembrī Jaunā gada balle. Aicinām Kabiles iedzīvotājus būt iecietīgākus un jebkādu neskaidrību jautājumā griezties Kabiles pagasta pārvaldē. Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja sekot līdz informācijai par plānotajiem pasākumiem www.kabile.lv, informatīvajā izdevuma Kuldīgas novada vēstis un pie informācijas stendiem Kabiles centrā.

30.11.2017 11:58

Labdien. Drīz sāksies Jelgavas ielas rekonstrukcija ar ietves izbūvēšanu līdz aplim. Griežos ar lūgumu izskatīt iespēju ierīkot gājēju ietvi no apļa Jelgavas ielas galā līdz Ābeļciemam. Nokļūšana Ābeļciemā gājējiem ir jāveic pa brauktuvi, kas apdraud gājēju drošību. Ceru uz sapratni nodrošināt gājēju un velosipēdistu drošību. Ar cieņu Rūta

Labdien! Informējam, ka valsts reģionālais autoceļš P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte, ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC) īpašumā. Šogad LVC pasūtījuši būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte posma km 2,33-6,84 atjaunošana (pārbūve)” izstrādi. Informējam, ka Kuldīgas novada pašvaldība LVC izsniedzot tehniskos noteikumus ir norādījusi uz nepieciešamību būvprojektā iekļaut apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi līdz Ābeles ciemam Pelču pagastā. Papildus pašvaldība nosūtīja LVC argumentētu vēstuli, pamatojot apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa izbūves nepieciešamību. 2017.gada 25.oktobra atbildes vēstulē LVC norāda, ka apzinās iespējamo gājēju plūsmu projektējamajā posmā, bet ierobežota finansējuma dēļ, LVC nav iespējas piedalīties apgaismota gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbos. Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldība turpina šī jautājuma risināšanu.

24.11.2017 13:19

Šodien svecīšu vakars, apciemojam savu tuvinieku kapu vietas un atmiņā nāk pagājušajā nedēļā dzirdētais radio raidījums. Stāsts bija par maksājumiem par kapu vietām. Tika nosauktas pilsētas, kur šo nodevu maksā, starp tām Kuldīga nebija. Tiesībsargs paskaidroja, ka tāda maksa nepastāv, ka kapu aprūpi nodrošina pašvaldība. Bet man katru gadu pienāk rēķins par kapu vietas nomu un es to kārtīgi apmaksāju. Tā to darīja mana mamma, tā to daru es. Divvietīgā kapu vietiņa, kur abas vietas jau no 2015.gada aizņemtas. Man nav iebildumu pret šo maksājumu, bet cik ir to, kas maksā? Vēlētos skaidrojumu par šo jautājumu. Paldies!

Labdien! Informējam, ka kapa vietas Kuldīgas kapsētās tiek ierādītas un iznomātas atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.2010/25 ”SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KULDĪGAS NOVADA KAPSĒTU UZTURĒŠANU”. Jautājumā par Tiesībsarga biroja pausto viedokli attiecībā uz kapavietu nomas maksām, Pašvaldība ir vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu sniegt viedokli. Ministrija ir norādījusi, ka samaksas iekasēšana par kapavietas lietošanu vai rezervēšanu nav prettiesiska pēc būtības (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 20.novembra lēmums lietā Nr.6-7-00148-15/5 SKA-1427/2015). Ministrija papildus informējusi, ka ņemot vērā attiecīgā jautājuma komplicētību un tiesiskā regulējuma neskaidrību attiecīgajā jomā, ministrija detalizētāku viedokli par pašvaldību piemēroto nomas maksu par kapavietām varēs sniegt pēc Valsts kontroles Revīzijas ziņojuma saņemšanas un analīzes veikšanas. Par kapa vietas nomu Kuldīgā maksā 1204 nomnieki.

24.11.2017 07:23

Labdien! Lūdzu Jūsu skaidrojumu situācijai, ņemot vērā, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir īpašnieks SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Aiznesu un reģistrēju vēstuli/iesniegumu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem 11. septembrī, atbildes vēstuli, kas datēta ar 23.oktobri pastkastītē saņēmu 8. novembrī(ko, protams, nevaru pierādīt, jo vēstule nav sūtīta pa pastu). Aizejot lūgt korektu datumu atbildes vēstulei, saņēmu piedzīvojumu filmas sižetam līdzvērtīgus paskaidrojumus. Un ,varbūt, lai izslēgtu šādus starpgadījumus ir tomēr iespēja atbildes vēstules sūtīt pa pastu?

Labdien! Reģistrējot iesniegumu iestādē vai uzņēmumā, vislabāk būtu palūgt, lai lietvede, pēc iesnieguma reģistrēšanas, Jums izsniedz iesnieguma kopiju, kur būtu redzams dokumenta reģistrācijas numurs. Tas dotu iespēju pārliecināties, ka Jūsu iesniegums ir reģistrēts lietvedībā un saņemts. Attiecīgi iesniegumā papildus būtu vēlams norādīt lūgumu, ka atbildi vēlaties saņemt mēneša laikā un lai atbildi sūta pa pastu. Tā būtu garantija Jums kā iesnieguma iesniedzējam, ka atbildi saņemsiet laikā un sev vēlamā veidā. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: “Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Aizkavēšanās saistīta ar tehniskām problēmām ar iespējamu uzbrukumu uzskaites sistēmai. Neplānoti lielo apjomu īsajā termiņā, apsaimniekošanas rēķinus iedzīvotājiem piegādājot, tika piesaistīts arī papildu kurjers, tāpēc atsevišķi korespondences sūtījumi tika piegādāti ar kavēšanos.”

21.11.2017 14:12

Labdien! Kad tiks atjaunots ielas apgaismojums pie Virkas ielas 29. un 31.ēkas stadiona pusē?

Labdien! Ielas apgaismojums pie Virkas ielas 29. un 31. ēkām stadiona pusē tiks atjaunots šā gada decembra mēneša pirmajā pusē.

24.11.2017 07:29

Labdien! Sakiet lūdzu vai nebūtu iespējams aizbērt dziļās bedres kas izveidojušās laukumā pie Aizputes ielas ,kur tirgus dienās tiek novietotas pircēju un arī tirgotāju automašīnas, šis laukums vairs nav ne izbraucams ne kājām izejams.Varbūt tomēr var rast kādu risinājumu un uzlabot laukuma stāvokli,lai tirgus apmeklētājiem nebūtu jabrien ar slapjām kājām.

Labdien! Pašlaik šādos laika apstākļos, kad nokrišņu daudzums ir liels, laukumu nav iespējams sakārtot. Jāpagaida piemērotāki laika apstākļi, lai darbu būtu iespējams paveikt.

06.12.2017 12:35

Sveicināti.Gribētos uzzināt iemeslu,kāpēc ar šā gada 13.11.Padures pagasta ar skolas autobusu ir liegta iespēja braukt arī pieaugušiem,kas brauc no darba.Runa iet par autobusu,kas pēc jauniem noteikumiem atiet no autoostas,plk. 16.15.No vienas puses ir saprotami-skolas autobus ved un ir paredzēts skolniekiem,bet.kāpec piemērām,tai mammai jāies;edina bērni,pati viņa paliek gaidīt satiksmes autobusu,bērni brauc paši,viņiem jākapj lauka pie pieturas,kura atrodas liela šosseja malā,jāšķerso ceļš,kur ir diezgan intensīva satiksme?Vai tiešām tie 3-4 pieaugušie tik šausmīgi noslogo autobusu,aizņem tik daudz vietas?Var taču rast kaut kādu risinājumu,pieaugušiem pieņemsism mēneša biļeti-cilvēks samaksa un drīkst braukt reizē ar savu bērnu mājas.Iepriekš pateicos par atbildi.

Labdien! Skolēnu autobusu izmantošanas primārais mērķis - nodrošināt skolēnu pārvadājumu veikšanu no dzīves vietas uz mācību iestādi un atpakaļ. Citas kategorijas drīkst pārvadāt pie nosacījuma, ja autobusā, papildus ikdienā pārvadājamajiem skolēniem, paliek brīva sēdvieta, kā arī sabiedriskais transports šajā posmā nav pieejams vispār vai apmēram stundu pirms un stundu pēc skolēnu autobusu maršruta. Pagasta autobuss no Kuldīgas autoostas kursē 16:15. Sabiedriskais transports Liepāja –Kuldīga- Ventspils , lai nokļūtu uz Paduri ,atiet 16:38 . Skolēnu autobusā ikdienā nav brīvu sēdvietu, lai varētu uzņemt citas iedzīvotāju kategorijas. Skolēnu autobusu drīkst izmantot personas, kas pavada bērnu līdz 7 gadu vecumam. Pašvaldība nosaka kārtību, kādā ar šiem autobusiem tiek pārvadātas citas iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku kategorijas. Pašvaldība izsniedz dokumentu, kas apliecina šīs tiesības (saraksts, apliecība vai braukšanas karte noteiktam periodam). Ievērojot iepriekšminēto, aicināti ierasties pagasta pārvaldē, lai risinātu jautājumu par nepieciešamību izmantot skolēnu autobusu.

21.11.2017 09:44

Labdien.vakar rakstiju ka laidu pagasta laidos pludo pagrabs .sajaucu majas nosaukumus majas Virši pludo pagrabs.

Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Labdien! Informāciju par Laidu pagasta “Viršiem” esam saņēmuši, dots uzdevums remonta daļai. Iedzīvotāji ir ierosinājuši pagarināt lietus ūdensnoteku renes, jo noplūst tieši lietus ūdens kanalizācija. Ņemot vērā to, ka būvniecības un remonta daļas speciālisti šobrīd ir ļoti noslogoti, šis darbs gaida savu kārtu.

17.11.2017 11:48

Jaunsaimnieku un Ventas ielas krustojumā jau ilgu laiku laterna apgaismo debesis ,nevis ielu. Ziņoju par to uz ielu apgaismojuma bojājumiem,bet nekas netiek darīts.kur vēl man ziņot,lai iela tiktu apgaismota,nevis nodokļu maksātāju nauda tiktu nelietderīgi iztērēta

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Informācijas ziņojums nodots apgaismojuma apsaimniekotāja SIA ”KCE” izpildei.

15.11.2017 07:03

Labdien! Šorīt vedot bērnu uz skolu ir jāizbrien divi dīķi uz ielām. Viens uz Kraujas un priežu ielas krustojuma un otrs pie Ģimnāzijas no Ventspils ielas puses! Vai tiešām dzīvojot pilsētā, bērnam ir tik problemātiski jātiek uz skolu un jāstaigā slapjām kājām? Arī apgaismojums ejot uz skolu pa Gravas ielu ir tikai uz Ventspils ielas un nākošais pie pašas skolas, kas ik pa laikam izdziest un nerunāsim par nobristiem apaviem! Mūsu pilsētā ielas labiekārto neskatoties kur to vairāk vajadzētu! Vai varat risināt šo problēmu?

Labdien! Gravas ielā ir izstrādāts (posmā no Ventspils ielas līdz iebrauktuvei uz t/c “Elvi”) pārbūves projekts. Paredzams, ka būvdarbi tiks uzsākti nākamajā būvniecības sezonā - 2018. gadā. Īstenojot šo projektu, tiks likvidēta lielā peļķe pie ģimnāzijas ēkas pamatiem, kā arī minētajā Gravas ielas posmā tiks ierīkots jauns ielas apgaismojuma tīkls. Par bojāto apgaismojumu pie pašas skolas ziņots apgaismojuma apsaimniekotājam – SIA “KCE”. Priežu un Kraujas ielās nav izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Tādēļ, lietus ūdens tiks novadīts uz zaļo zonu, lai daļēji uzlabotu stāvokli šo ielu krustojumā. Papildus tiks izskatīta iespēja izveidot vietēju lietus ūdens infiltrācijas sistēmu. Par šiem darbiem atbildīgais būs ielu apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

14.11.2017 08:21

Laba diena! 2 jautājumi. 1. Cik auto riepas ir jāsabojā bedrē Vakara ielā, kura nu jau 2 mēnešus kļūst lielāka un lielāka? 2. Cik cilvēkus ir uz Vakara ielas jāsabrauc, lai kāds iedomātos ierobežot ātrumu uz ielas, kur ietvju nav, bet cilvēku plūsma liela?

Labdien! Informācija par bedri Vakara ielā ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izpildei. Pagaidām uz Vakara ielas nav plānots projekts gājēju ietvju izveidei, bet ātruma ierobežojums tiks izskatīts 21. novembra Transporta komisijas sēdē.

15.11.2017 07:19

Labdien!Vai Gudenieku pagasta iedzīvotāji ir izredzētie vai tā ir kļūda par ūdensapgādes izcenojumiem? Cik atceros tad pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.154 SIA "KULDĪGAS ŪDENS" tarifi ar 2017.gada 1.janvāri ir sekojoši: ūdensapgāde 1.04.EUR/m bez PVN; kanalizācijas novadīšana 1.50 EUR/m bez PVN.

Labdien! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 17. novembra lēmums neattiecas uz Gudenieku pagasta Gudenieku ciemu, tāpat kā uz vēl dažiem citiem pagastu ciemiem, kuros realizēti ES līdzfinansētie projekti. Tur tarifi pašlaik noteikti, balstoties uz projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un faktiskajām izmaksām pēc projekta realizācijas. Laikā, kad SPRK apstiprināja patreiz spēkā esošos tarifus, SIA ”Kuldīgas ūdens” nebija pakalpojumu sniedzējs Gudenieku ciemā, pakalpojumus sniedza Gudenieku pagasta pārvalde. Tagad gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana arī Gudenieku ciemā ir deleģēta SIA ”Kuldīgas ūdens”, bet ar Domes lēmumu noteikts, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu izcenojumi paliek iepriekšējie līdz brīdim, kad SPRK apstiprinās jaunus SIA ”Kuldīgas ūdens” tarifus, kuros būs ievērtētas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas arī Gudenieku ciemā. Minētais neattiecas uz pārējo Gudenieku pagasta teritoriju- piem. Basiem, kur spēkā ir SPRK noteiktais tarifs.

09.11.2017 06:08

Kāpēc zaļajā zonā pie CSDD tur augošie koki vēl joprojām ir sanagloti ar dēļiem?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir sazinājusies ar minētās teritorijas apsaimniekotāju un uzdevusi teritoriju sakārtot.

15.11.2017 14:05

Vai tiešām jānotiek nelaimei,lai kāds nozāģētu vītolus pie bērnudārza ''Cīrulītis'',vienam kokam vidus vispār izdedzināts.

Labdien! Apstādījumu uzraudzīšanas komisija apsekos vītolus Pļavas ielā pie bērnudārza “Cīrulītis”.

03.11.2017 11:57

Labdien! Kurā datumā šogad ir svecīšu vakars (Annas, Meža u.c) Kuldīgas pilsētas kapsētās?

Labdien! Svecīšu vakari Kuldīgas pilsētas kapsētās notiek 19. novembrī. 14.00 – Meža kapos, 15.00 – Kalna kapos, 16.00 – Annas kapos. Svecīšu vakaru saraksts Kuldīgā un novadā atrodams šeit: http://kuldiga.lv/lv/kalendars/3808-svecisu-vakari-novada

02.11.2017 08:29

Labdien! Kam jāziņo par ielu apgaimojuma bojājumiem?

Labdien! Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem Jūs varat zvanot pa mob. t. 25444009, vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv.

30.10.2017 09:30

Labdien! Vai TV skrundas sižetu par R. Gūtpelcu apmaksāja Kuldīgas novada dome?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība TV Skrundas video sižetu par R. Gūtpelcu neapmaksāja.

31.10.2017 13:33

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.