Jautājiet mums

Cienījamā I. Bērziņa un A. Buka! Izlasot dažu Kabiles iedzīvotāju sūdzību vēstules, vēlamies teikt, ka E. Ose sava darba pārbaudes laikā ir sākusi pārmaiņas Kabiles pagastā. Ir uzsākti veiksmīgi ceļu greiderēšanas darbi E. Oses vadībā, pašai pārbaudot, kā ir paveikts darbs. Ir sākta elektrības pārvilkšana, kā arī Piena ielas remontdarbi, apgaismojuma izveide pie daudzdzīvokļu namiem. Tiek plānota bērnu rotaļu laukuma izveide un citi projekti, kas uzlabos mūsu ikdienu. Pārmaiņas ir skārušas ari bērnu pieskatīšanas grupu, taču daudziem tas rada neērtības, jo cilvēki nemīl pārmaiņas, bet, lai būtu augšupejoša attīstība, ar to ir jārēķinas līdz tiks sakārtota jaunā sistēma. Pēc vecāku iniciatīvas tika organizēta sapulce, kurā piedalījās arī E. Ose un skolas vadība, kas sniedza atbildes uz jautājumiem. Mūsuprāt, arī ar komunikāciju nav nekādas problēmas. Ejiet, jautājiet un jums tiks atbildēts! Jautājums tiks atrisināts pēc reāli esošajām iespējām. E. Osei ir dažādi plāni un iespējas beidzot attīstīt Kabiles dzīvi un sakārtot apkārtni, lai būtu labas un pozitīvas pārmaiņas. Trīs mēnešu laikā nevar vēlēties, lai viss tiktu sakārtots un uzlabots, visam ir vajadzīgi līdzekļi, laiks un ,protams, dokumentu sakārtošana. Kabilei bija nepieciešama jauna cilvēka ienākšana, kas ar svaigu redzējumu var uzsākt Kabiles attīstību. Cilvēkiem ir jābūt saprotošākiem un jāsaprot, ka arī jūs, kas ir tik ļoti neapmierināti, kādreiz, esot šādā amatā, pieļautu kādu kļūdu, bet nekļūdas tikai tas, kas neko nedara. Mēs atbalstam E. Oses uzsāktos darbos un ceram uz pozitīvu sadarību ilgtermiņā.

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli.

19.01.2018 13:32

Labvakar. Pievienojamies 12.01.18 datuma vēstulei,kas rakstīta par Kabiles pagasta pašreizējo pārvaldnieci E.Osi.Viss,kas uzrakstīts ir taisnība.Interese par kultūras nama pašdarbnieku kolektīviem vēl joprojām nav izrādīta vispār ne no pārvaldnieces E.Oses, ne no jaunās kultūras darba organizatora (it kā Maija,uzvārdu nezinām)puses.Par piena ielas ceļa remontu, ja cienījamā Bukas kundze nebūtu ,,bakstījusi,, savu telefonu,varbūt būtu dzirdējusi,ka Tālvaldis Bergmanis Piena ielas remontam bija paredzējis naudu,bet laika apstākļu dēļ tas vēl nebija saremontēts.Zināms,ka E.Ose mācās par sociālo darbinieku,jo ipriekš bija paredzēts,ka viņa aizvietos Vārmes pagasta sociālo darbinieku,kas dosies pensijā.Pateicoties Bukas kundzes ciešajai draudzībai ar Leldi Osi tika izveidots jauns plāns radinieces amatam.Pieprasam pārskatīt E.Oses atbilstību ieņemamajam amatam,jo uzskatam,ka persona tam neatbilst.Pirmais kļūmīgais solis jau pieņemot darbā kultūras darba organizatori,kura vispār neatbilda konkursa nolikumam.Nākošais jaunais kultūras darba organizators darbu veic pagastā nevis kultūras namā, ņemot vērā ka mums ir renovēts plašs jauns kultūras nams. Pašlaik kultūras nama vadību pārņēmusi pensionāri.Tas,protams,nav slikti,ka mums ir aktīvi pensionāri,bet aktivitātes priekš pārējiem pagasta iedzīvotājiem, no kultūras puses nav vispār nekādas. Vēlamies,lai I.Bērziņas kundze,nevis Buka,atbildētu uz šo vēstuli,jo uz 17.12.2017 gada vēstuli,kuru rakstījām atbilde vēl nav sniegta. Esam pamazām nobrieduši,tālāk visu nodot BEZ TABU,ja nesniegsiet atbildi arī uz šo vēstuli.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: "Labdien! Paldies par Jūsu viedokli. Jūsu pieminētais konkurss uz Kabiles pagasta pārvaldes vadītāja amatu ir atcelts, jo neviens no kandidātiem neatbilda nolikuma prasībām. Elīna Ose ir pieņemta darbā ar rīkojumu uz pārbaudes laiku. Lēmumu par E. Oses apstiprināšanu Kabiles pagasta pārvaldes vadītājas amatā nepieņemšu vienpersoniski, par to, ieklausoties iedzīvotāju viedokļos, lems Kuldīgas novada Dome. Esam saņēmuši arī astoņu Kabiles iedzīvotāju parakstītu vēstuli, kuri izsaka atbalstu E. Oses kandidatūrai un līdz šim paveiktajam. Papildus informējam, ka esam uzklausījuši arī Kabiles senioru viedokli, kuri atzinīgi izsakās gan par Elīnu, gan jauno kultūras darba organizatori Maiju Alsbergu. Informēju, ka uz 17.12.2017. vēstuli atbilde ir nosūtīta e-pastā."

16.01.2018 09:41

Labdien. Vai ir iespēja Kuldīgas skolu kafejnīcās iet ieturēt pusdienas? Ir dzirdēts, ka var paēst arodskolā, bet citās skolās tiek norādīts par to, ka "svešajiem" šāda iespēja nav. Skolās darbojās kafejnīcas ar visām norādēm par kafejnīcu vai ēdnīcu, kā arī ir kases aparāta operatore un pieņem naudu par ēdamo, bet no "svešajiem" neko nepieņem un nepārdod. Vai tiklīdz, kad es pabeidzu vidusskolu un strādāju Kuldīgā, esmu palicis par šo svešo? Varbūt ir pieņemti kādi noteikumi par to, kas ir vai nav šis "svešais"?

Labdien! Informējam, ka pašvaldība nevar nodarboties ar saimniecisko darbību, un pašvaldības pienākums izglītības iestādēs ir nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta 3. punktu. Skolās ir kases aparāti, jo tiek nodrošināta arī papildus ēdināšana, ja izglītojamais to vēlas papildus pašvaldības brīvpusdienām. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir valsts iestāde, tāpēc, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izdoto nolikumu, konkrētā iestāde var sniegt ēdināšanas, dienesta viesnīcas, ārpusstundu darba un citus pakalpojumus saistībā ar izglītības iestādē īstenojamām izglītības programmām.

17.01.2018 14:41

labdien! Lūgums novērst problēmu--jau otro rītu uz Mucenieku ielas pie baptistu baznīcas gājēju pārejas nedeg apgaismojums, ļoti slikta redzamība no rītiem.

Labdien, informācija par bojājumu nodota ielu apgaismojuma apsaimniekotājam SIA “KCE”. Notiek bojājumu novēršanas darbi.

12.01.2018 06:46

Labdien jaunajā gadā,bet šoreiz ceru uz aizrādījuma izpildi nevis ar formālu atrakstīšanos jo es šo amatu pārzinu,bet tas nav galvenais.Galvenais ir tas ka Kuldigas novada dome diezgan lielas naudas summas vienkārši izmet gaisā,tiešā nozīmē.Un tas notiek pavisam vienkārši.No rītiem kad saule jau ir apspīdējusi Kuldīgas baznīcu torņus ,ielas apgaismojums vēl tiek dedzināts,bet Kuldīgā ir vairāk kā 600 tādu lampiņu .Vakaros notiek pretējais,saule tikko noriet bet vēl labu laiciņu ir gaišs un lampiņas jau atkal deg un atkal ripo naudiņa kura ikurāt noderētu pie Kuršu veikala iebrauktuves.Es vel nēesmu parēķinājis cik tā izkūp gaisā bet summiņu var saŗēķināt.Reiz jau bija raksts par šo tēmu bet tagad vecā slimība ko sauc par vienaldzību ir atgriezusies.Varbūt ārstēt ar TV ?

Labdien! Informējam, ka daļa no auto negadījumiem notiek nepietiekamas redzamības apstākļos, kad tiek notriekti gājēji arī uz gājēju pārejām. Pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumiem, Kuldīgas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu neatslēgt apgaismojumu ar pirmās saules blāzmas parādīšanos un neieslēgt to, līdz ar pilnīgas tumsas iestāšanos. Īpaši tas ir svarīgi vēlos rudens un ziemas mēnešos, kad tumšajā laika periodā bērni tiek vesti uz un no bērnu dārziem, skolēni dodas uz un no skolas. Ar gaišāka laika perioda iestāšanos pavasarī šīs korekcijas tiek izmainītas. Atbildīgie speciālisti rekomendē savus novērojumus konkretizēt. Piemēram, iesniegt šādu ziņojumu - “24. decembrī plkst. 10.15 novēroju, ka Mucenieku ielā pie Centra vidusskolas gaišā dienas laikā dega apgaismojums” zvanot pa mob. t. 25444009, vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv. Tad speciālisti varētu vieglāk saprast, kas tam ir bijis par iemeslu. Bieži vien SIA ”KCE” no rīta kādā rajonā ieslēdz apgaismojumu, lai konstatētu bojājumus. Šo gadījumu ir viegli sajaukt ar nelietderīgu elektroenerģijas tērēšanu.

19.01.2018 08:24

Šī vēstule ir adresēta gan I.Bērziņai, gan domes deputātiem, vēlamies, lai mums sniedz atbildi kā Kabiles iedzīvotājiem ir jārīkojas, ja nevēlamies, lai par pārvaldes vadītāju tiktu apstiprināta E.Ose, vai tā ir parakstu vākšana, jo iedzīvotāju sapulcē neprotam tik labi sevi aizstāvēt kā snēpelnieki un kā pēdējā sapulcē, kad bija iesniegti jautājumi, I.Bērziņa nolasīja tikai tos jautājumus uz kuriem gribēja atbildēt, pārējos nolika malā. Nevēlamies, lai mūsu pagastu pārvaldītu ar tādu vienaldzību gan pret pagasta dzīvi, gan pret to iedzīvotājiem. Nepietiek ar to,ka izdabā Domes vadībai, smaida kad fotografē, bet ikdienā valdonīgais tonis un vienaldzība gan pret darbiniekiem, gan pārējiem iedzīvotājiem. Strādājot Tālvadim, viņa komanda bija izpalīdzīgi, zinoši, visus jautājumus nokārtoja, tagad" auksti", vienaldzīgi. E.Osei nav sava viedokļa, nav zināšanu, atbildes nesniedz , jurists sakārtošot, vai tad vadītājai nav nepieciešamas elementāras zināšanas likumdošanā, lai savlaicīgi sagatavotu atbildi.Uzskatam, ka E.Osei vispirms jāpabeidz augstskola, lai iegūtu zināšanas un arī mācētu veidot saskarsmi ar cilvēkiem, jo tika ielikta amatā neatbilstot izvirzītajām prasībām. Nedēļas laikā gaidām atbildi, kā jārīkojas iedzīvotājiem

Atbild Domes izpilddirektores vietniece Agnese Buka: "Labdien! Paldies Kabiles iedzīvotājiem par aktīvo iesaisti pagasta dzīvē, to, ka jums ir svarīga pagasta turpmākā attīstība! Elīna Ose Kabiles pagasta pārvaldes vadītājas amatā strādā kopš 16. oktobra. Saskaņā ar darba likumdošanu E. Osei ir noteikts trīs mēnešus ilgs pārbaudes laiks. Līdzšinējā pārvaldes vadītājas darbība ir bijusi ieinteresēta un aktīva. Pārvaldniece ir iepazinusies ar Kabiles pagasta saimniecību, darbiniekiem un to veicamajiem pienākumiem, sniedzot savu redzējumu par turpmāko pagasta attīstību, iedzīvotāju prioritātēm un iespējamo finanšu līdzekļu piesaisti. E. Ose ir uzsākusi Piena ielas remontdarbus, apgaismojuma izveidi pie daudzdzīvokļu namiem, plāno bērnu rotaļu laukuma izveidi un citus uz pagasta attīstību vērstus pasākumus. Saņemot informāciju par pārvaldnieces komunikāciju ar pagasta darbiniekiem un iedzīvotājiem, nekavējoties tika veiktas mutiskas pārrunas ar E. Osi. Lai precīzāk izprastu problēmjautājumu, aicinu vēstules autoru (-us) sazināties ar mani personīgi pa tālruni 29615652 vai e-pastā agnese.buka@kuldiga.lv. Jūsu sniegtā papildu informācija man palīdzēs pārvaldes vadītāja p.i. darbības izvērtēšanā. Kā jau sacīju Kabiles iedzīvotāju sapulcē, kur sniedzu atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem, esmu vienmēr atvērta saziņai ar ikvienu iedzīvotāju. Lēmumu par to, vai apstiprināt E. Osi Kabiles pagasta pārvaldes vadītājas amatā, pieņems Kuldīgas novada Domes deputāti janvāra Domes sēdē."

12.01.2018 07:01

Labdien! Pie Rumbas un Dīķa ielas krustojuma uz Pilsētas dārza pusi bērni jau vairākās paaudzēs izmanto kalniņu ziemas prieku baudīšanai. Tomēr veicot dažādus parka uzlabojumus Dome to nav ņēmusi vērā un radījusi dažādus šķēršļus, kas braukšanu pa kalnu bērniem padarījusi nedrošu. Veidojot Pisētas dārzu šļūkšanas zonā ielikts ziņojuma dēlis, šoruden tur ielikts stabs. Tomēr uzskatu, ka, veicot kādas izmaiņas jāņem vērā iedzīvotāju ieradumi un visticamāk bērni turpinās iet uz kalniņu. Vai Kuldīgas pašvaldība nevarētu minētos šķēršļus pārvietot vairākus metrus citā virzienā, lai bērni izvairītos no traumām?

Labdien! Paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz šo Jums šķietamo problēmsituāciju.

05.01.2018 14:17

Sveiki! Vai šogad būs konkurss par "Kārtība sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam Kuldīgas novadā" 2018. gadā. Ja jā, tad kur par šo varētu atrast kādu informāciju, pieteikuma anketas utt. Pagājušajā gadā tika publicēts šāds raksts ar visu informāciju http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/2401-biedribu-parstavjus-un-sportistus-aicina-pieteikties-lidzfinansejumam un pieteikšanos jau līdz 12. janvārim. Šogad neko tādu atrast neizdodas.

Labdien! Paldies par novērojumu! Informāciju par konkursu var atrast šeit: http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/konkursi/3141-aicina-pieteikties-finansejumam-sportistu-klubu-un-sporta-pasakumu-atbalstam vai šeit http://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/3192-aicina-pieteikties-finansejumam-sportistu-klubu-un-sporta-pasakumu-atbalstam-2018, vai mājaslapas sākumlapā - aktualitāšu sadaļā. Konkursa informācija ir pieejama arī "www.facebook.lv" un "www.draugiem.lv" lapās.

04.01.2018 07:31

Labdien! Kāpēc nav iespējas pieteikt bērnu 1.klasē Kuldīgas 2.vsk. Rendas filiālē?

Labdien! Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiālē 2017./2018. mācību gadā 1. klasē nav skolēnu, 2. klasē mācās 4 skolēni, 3. klasē nav skolēnu un 4. klasē mācās 6 skolēni. Ņemot vērā, ka skolēnu skaits ir tik kritiski mazs aktuāls kļūst jautājums par kvalitatīvu izglītības programmas realizēšanu. Izveidotā darba grupa, kurā ir skolas, pagasta un arī bērnu vecāku pārstāvji, risina jautājumu gan par turpmākajām telpām pirmsskolas vecuma bērniem pagastā, gan par turpmāko mācību procesa organizēšanas lietderību un kvalitāti skolēniem.

08.01.2018 13:36

Labdien! Kur varētu atrast kultūras pasākumu programmu Ziemassvētkiem, Rumbas pagasta bērniņiem?

Labdien! Aktuālos pasākumus varat skatīt http://kuldiga.lv/lv/kalendars vai arī Rumbas pagasta mājaslapā http://www.rumbaspagasts.lv/.

19.12.2017 08:07

Labdien! Kad mūsu rajona iedzīvotāji varētu sagaidīt "pilsētas iedzīvotāju" cienīgu ceļu uz skolu un darbu? Varbūt kāds no Domes varētu iziet ceļu no Lauktehnikas, piemēram, uz "supernetto" vai "Ģimnāziju? Tās ir Priežu, Tīruma, Laimdotas, Kraujas, Gravas ielas un ieteiktu uzvilkt gumijniekus! Cita alternatīva ir iet pa neapgaismotu ceļa nomali un intensīvo Lapegļu ielu, kas arī gaida apgaismojumu un gājēju ietvi! Vai tiešam pilsētas, tik apdzīvotā rajonā, iedzīvotājiem jānobrienas vi jāriskē ar savu dzīvību, lai tiktu savās ikdienas gaitās? Un nestāstiet, ka nav līdzekļu, jo citas ielas un ceļi tiek asfaltēti, tikai kāda jums prioritāte! Lai kaut ko sāktu darīt mūsu valstī ir jāiesaista televīzija, izskatās, ka mums cits nekas neatliek! Kā Inga Bērziņa teica:"Stāstiet, kas jūs neapmierina, runājiet ar vadību..."

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu! Atgādinām, ka, plānojot un apstiprinot pašvaldības gada budžetu, tiks izvērtēta iespēja asfaltēt Tīruma ielu, kā arī Ventspils ielas grantētais posms. Piekrītam, ka ir nepieciešams apgaismojums un gājēju ietves Lapegļu ielā. Pakāpeniski plānojam un meklējam risinājumus ceļu segumu sakārtošanai Kuldīgā un tās apkārtnē.

03.01.2018 06:59

Labdien! Vēlos noskaidrot, kapēc Virkas ielā 29 pagalms pārvērst par cūku kūti? Pēc ūdensvada vai siltumtrases izbūves tagad applūst daudzdzīvokļa ēkas pagrabs. Starp asfalta un betona plātnēm savienojuma vietā veidojas lietus ūdens izskalojumi, radot seguma iebrukšanas draudus (betona plātne jau ir sašķobījusies). Turklāt tumsā aizķeroties tur var pamatīgi savainoties. Blakus notiekošo būvdarbu rezultātā pagalmā uz asfaltbetona seguma izveidojusies 4-5cm bieza dubļu kārta (vai būvniekam nav jātīra segums?).

Labdien! Būvdarbi, kas tiek veikti šajā teritorijā ir saskaņoti ar ēkas Virkas ielā 29 apsaimniekotāju DZĪKS “Palejas”. Par teritorijas sakārtošanu ierosinām apsaimniekotājam vērsties pie būvdarbu vadītāja un pasūtītāja.

19.12.2017 09:48

Labdien,gribētos pajautāt,kas noticis Kultūras centra skvēriņā esošiem briežiem ka vairs nemirgo,Paldies, jauku dienu.

Labdien! Tehnisku iemeslu dēļ īslaicīgi tika pārtraukta minētā Ziemassvētku rotājuma elektroapgāde. Šobrīd Ziemassvētku rotājumi atkal mirdz.

18.12.2017 09:08

Labdien! Kuldīgas novada vēstīs izlasīju, ka Laidu pagasta mājām "Papardes" un "Kamenes" ar marta mēnesi tiks paaugstināta īres maksa. Kāpēc? Vai šo māju iedzīvotāji nav jāinformē par plānotajām izmaiņām un uz kāda pamata tas tiek darīts?

Labdien! Par māju “Papardes”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads - SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir sagatavojusi obligāto veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018. gadam un nepieciešamo remontdarbu izmaksu tāmi, kam līdzekļus plānots iegūt plānotā jumta seguma remontam, tāpēc nepieciešams paaugstināt īres maksas tarifu par 0,13 EUR/m² no esošajiem 0,40 EUR/m² uz 0,53 EUR/m² (t.sk. 0,33 EUR/m² apsaimniekošanas maksas daļa). Kuldīgas novada Dome lēmumu akceptēja un uzdeva Kuldīgas novada pašvaldības Laidu pagasta pārvaldei sagatavot un nosūtīt likumdošanā noteiktā kārtībā paziņojumus par īres maksas paaugstināšanu dzīvokļu īrniekiem. Identisks lēmums ir par Kuldīgas novada, Laidu pagasta māju “Kamenes”.

18.12.2017 06:45

Labdien. Jelgavas ielas 49 ēkai ir iebrucis jumts. Vai nevajadzētu kaut kā sakārtot šo ēku vai vismaz norobežot lai neizgāžas viss uz ielas?

Labdien! Pašvaldības būvinspektors 04.12.2017 ir apsekojis objektu Jelgavas ielā 49, Kuldīgā un sastādījis atzinumu Nr. BIS-BV-19.9-2017-10512, kurā norādījis, ka dzīvojamā māja ir avārijas stāvoklī. Ēkas īpašniekam ir uzdots nekavējoties veikt ēkas norobežošanu, lai nepieļautu trešo personu piekļuvi ēkai. Savukārt būvvaldei atbilstoši LR Būvniecības likuma 21. panta (7) punkta 2) apakšpunktam ir uzdots pieņemt lēmumu uzdot ēkas īpašniecei novērst konstatēto bīstamību, par to informējot pašvaldību.

13.12.2017 09:41

Labdien! Šodien paņēmu 7. decembra Kuldīgas novada vēstis numuru un redaktora slejā pārlasīju Ingas Bērziņas uzrunu adventes laikā. Liels bija mans pārsteigums lasot priekšpēdējo rindkopu, jeb konkrētāk – “Ja jūs neapmierina dzīves un darba vide, mainiet to, pametiet, bet tikai nebojājiet dzīvi citiem. Atrodiet spēku nežēloties par apstākļiem, bet gan mainīt tos. Stāstiet, kas jūs neapmierina, runājiet ar vadību un kolēģiem, pierādiet sevi. Ja nespējat neko mainīt, tad labāk ejiet prom, noteikti ir vietas, kuras ir domātas tieši jums. Ja tomēr izlemjat palikt vidē, kura jūs neapmierina un kurā neko nespējat mainīt, tad samierinieties un ļaujiet dzīvot citiem. Nebojājot dzīvi līdzcilvēkiem, arī paši jutīsieties labāk. Katram no mums ir savs dzīves ceļš ejams, būtiski ir atrast to īsto.”. Apsvēru faktu, ka laikraksts Kuldīgas novada vēstis ir oficiāls izdevums un tajā visa publicētā informācija ir pārdomāta un izsvērta. Bet pārsteigums lēnām pārauga pāris jautājumos. Lūk kādos: 1. Vai apsveikuma teksts ir norāde vai mājiens kādam konkrētam iedzīvotājam, iedzīvotāju grupai, domes darbiniekam, pagasta pārvaldes vadītājam? 2. Bet varbūt tās ir priekšsēdētājas pašas pārdomas pēc ne pārāk veiksmīgās Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja izvēles? Ja nu tas ir kāds cits, manis neminēts iemesls, tad lūdzu izskaidrojiet. Vienkārši degu ziņkārē uzzināt patiesību. Kopš Umberto Eko nekas tik dīvains nebija lasīts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: ""Katram bija taisnība un visi maldījās", Umberto Eko. Šķiet, ar šo citātu varu atbildēt uz Jūsu jautājumu, par kuru liels paldies. Un paldies par atgādinājumu par izcilo itāļu rakstnieku un filozofu. Manas slejas "Kuldīgas novada vēstīs" vēstījums ir vispārīgs un nav vērsts uz kādu konkrētu personu. Ideja ir pavisam vienkārša - dariet to, kas Jūs padara laimīgus! Katram no mums gribas būt laimīgam, jo laime ir būtiska kvalitatīvas dzīves sastāvdaļa. Tikai cilvēks, kurš dzīvo saskaņā ar sevi, dara darbu, kas rada gandarījumu un prieku, mīl sevi un savus tuvākos, spēj būt patiesi laimīgs. Ceru, ka piekritīsiet. Novēlu Jums dzīvot laimīgu dzīvi un mierpilni un saticīgi sagaidīt Ziemassvētkus!"

14.12.2017 08:51

Labdien. Jautājums ir par ceļa posmā Sermīte-Kazdanga izcirstajiem kokiem. Kur nocirstos kokus aizved? Pie pagasta malkas sagataves ēkas va redzēt tikai šo koku zarus, kur paliek pārējais?

Labdien! Pamatojoties uz noslēgto būvdarbu līgumu šos darbus vada un organizē SIA A-LAND. Minētie kokmateriāli ir piegādāti Kuldīgas novada, Laidu pagasta adresē "Graudi". Apskatot vizuālu apliecinājumu esošajai situācijai nepiekrītam, ka adresē tika piegādāti koku zari. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties Laidu pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neilandu.

18.12.2017 06:45

Labdien!Gribētu ziņot par ļoti slikti pārredzemu gājēju pāreju, nākas tur braukt no rītiem, kad tumšs un liela satiksme, sanāk Piltenes iela, pie Pilsētas laukuma, pretī Top veikalam! Agrāk tā vieta bija vairāk apgaismota, tagad galīgi tumšš, galīgi nepārredzmi!

Labdien! Informācija nodota apgaismojuma apsaimniekotājiem - SIA”KCE”. Bojājums tiks novērsts tuvāko dienu laikā.

08.12.2017 07:37

Labdien. Vai Vienības ielā, Vidus ielā un Ventas ielā arī var uzlikt ceļa zīmes "Dzīvojamā zona" tāpat kā Valciņu ielā?

Labdien! Jautājums nodots izvērtēšanai atbildīgajiem speciālistiem, un par to norisināsies diskusija transporta komisijā.

14.12.2017 08:52

Labvakar! Man ir radies jautājums par apgaismojumu Pārventā.Dažus gadus atpakaļ izbūvēja jaunu ielas posmu Apšu ielā. Cerējam,ka beidzot būs iela un apgaismojums. Taču notika pavisam savādāk.No Krasta ielas puses tika ierīkots ,bet līdzko nonāca līdz vistumšāko posmu,kur visapkārt ir tikai pļavas tā apgaismes lampas vairs netika pieslēgtas pie stabiem. Man jautājums kāpēc tālāk netika turpināts?Ir jāpieslēdz tikai trīs lampas,lai iela būtu apgaismota pilnībā līdz Vidus ielai.Nesakiet,ka pietrūka finansējums un tt.tā ir klaja ņirgāšanās par iedzīvotājiem.Un vēl jo vairāk skatoties ,kā šobrīd pilsēta ir izdaiļota. Tad šeit pat nevar viselementārākās lietas izdarīt.

Labdien! Informējam, ka apgaismojums Apšu ielā tika izbūvēts pamatojoties uz 2012. gada novembra mēnesī saņemtu iesniegumu, par to ka Apšu ielā nav apgaismojuma. Faktiski posmā no Robežu ielas krustojuma līdz Vidus ielai vēl nebija izbūvēta pati iela. Lai atrisinātu esošo situāciju tika pieņemts pagaidu risinājums par laternu uzstādīšanu uz A/S “Sadales tīkls” elektropārvades gaisvadu līnijas balstiem. Pēc tehnisko noteikumu un shēmas saņemšanas un izstrādes, 2013. gada marta mēnesī apgaismojuma laternas tika uzstādītas Apšu ielas posmā, kurā balsti atradās tādā attālumā no ielas malas, ka nodrošināja kaut minimālu ielas teritorijas izgaismošanu. Posmā pirms Vidus ielas, balsti atradās 12 – 15 metru attālumā no Apšu ielas tuvākās brauktuves malas. Lai iedzīvotāji pļavas izgaismošanu neuztvertu kā finansiālu līdzekļu izšķērdēšanu, laternu uzstādīšana šajā posmā netika paredzēta. Lai izvairītos no esošā apgaismojuma stāvokļa iesakām pārvietoties pa mazliet garāku, toties komfortablāku maršrutu pa Stendes ielu.

13.12.2017 14:57

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.