Jautājiet mums

Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā,tāpat kā citās skolās Latvijā, skolēniem tiek piedāvāti augļi un dārzeņi, bet liels bija pārsteigums, ka Latvijas skolēniem piedāvā Portugālē audzētus burkānus, to vēsta norāde uz iepakojuma:Brejo Redondo S.Teotonio,Portugal. Izplatītājs:SIA SanCrisp no Ģerāniju ielas Rīgā. Vai publiskā zaļā iepirkuma nosacījumi neparedz piegādāt skolām produktus, kas auguši, iegūti Latvijā un uz kuru marķējuma jābūt zaļai vai Bordo karotītei?

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Jana Jansone: "Labdien! V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola burkānus piegādā firma LIETAS MD, kas ir uzvarējusi iepirkumā par minētās produkcijas piegādi. LIETAS MD piegādā Latvijas burkānus nefasētā veidā. Fasētus burkānus firma var piegādāt tikai šāda veida. Šos fasētos burkāniņus kopā ar citu, iespēju robežās pieļaujamo, produkciju skolas virtuve iedeva līdz skolēniem dodoties uz pasākumu "Sporto visa klase" Rīgā. Par iespēju skolēnus nodrošināt ar ēdamo, dodoties uz Rīgu, lūdza skolēnu vecāki un pedagogi. Ņemot vērā radušos situāciju, kopā ar skolas padomes vecākiem, atkārtoti runāsim par jautājumu, kā nodrošināt skolēniem ēdināšanu, dodoties uz šāda veida pasākumiem."

06.11.2018 13:56

LAbdien! Vēlējos pajautāt kad tad sāksies kautkāda kustība ap vecās slimnīcas mājām.Bija rakstīts ka tur būvēs tehnikums un akadēmija ,bet viss kā stāv tā stāv un nekas nenotiek, vai tad plāni mainījušies un neko nebūvēs????

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai veiktu iepirkumu "Būvdarbu veikšana objektā "Ēku atjaunošana, pārbūve un restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4 Kuldīgā, Kuldīgas novadā un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"". Iepirkuma dokumentācija ir nosūtīta Iepirkumu uzraudzības birojam pirmspārbaudes veikšanai. Tiklīdz tiks saņemts pozitīvs atzinums no Iepirkumu uzraudzības biroja, Kuldīgas novada pašvaldība varēs izsludināt iepirkumu būvniecības uzsākšanai.

06.11.2018 13:43

Labdien! Pirmā lieta-Piltenes ielas masīvā pie bijušā veikala "Selver"(iepriekš lielveikals "Maks")jau vairākus gadus ir novietoti āra trenažieri. Liels paldies, jo tā ir iespēja saturīgi āra gaisā pavadīt brīvo laiku veselīgā nodarbē gan jaunāka gadagājuma cilvēkiem, gan vecāka. Šajos gados daži no trenažieriem ir cietuši- vai nu vienkārši nolietojušās dažas to daļas (kājminas vai pedāļi, u.c.) vai pieliekot negodīga cilvēka roku radušies bojājumi. Lūgums atbildīgajam dienestam ik pa laikam veikt apkopi, salabot, uzturēt, jo ir ieguldīti līdzekļi aprīkojuma ilglaicīgai kalpošanai. Otra lieta- pāri upītei iepretim bijušam veikalam "Selver"(iepriekš lielveikals "Maks") ir kuprveida koka tiltiņš. Lūgums atbildīgam dienestam sekot tā izskatam, funkcionalitātei, lai nav izlauzti dēļi, sabojāts ceļš pāriešanai. Tiltiņš ir savdabīgs, ļoti iederas un priecē, tāpēc lūgums to pienācīgi uzturēt. Trešā lieta- upīte, kas vijas iepriekšminētajā vietā - (Piltenes ielas masīvā), tā ir rota pilsētai un īpaši iedzīvotējiem, kas tuvumā dzīvo. Tā ir atstāta novārtā, allaž piegružota (pati jau 3 reizes esmu tīrījusi no piedrazojumiem vismaz 300m garumā), dažkārt neappļauta. Lūgums uzturēt šo dabas dāvanu. Ceturtā lieta- atpūtas soliņu trūkums rajonā pie trenažieru laukuma vai uzkalniņa ar priedītēm. Sevišķi vecāka gadagājuma cilvēki nevar atrast vietu atpūtai, veicot garāku ceļa gabalu, šķērsojot šo rajonu. Pie dīķīša un vēl dažās vietās novietoti tādi kā baļķi sēdēšanai, taču tie ir zemi un vecam cilvēkam gauži neērti. Lūdzu padomājiet par ērtu soliņu izvietošanu. Ja reiz pilsētai ir tik cēla devīze "Pilsēta ar dvēseli", lūdzu veidosim to, kopsim, saudzēsim, mīlēsim. Ieguldīsim savu sirds un gara dvēseli, lai veidotu kopīgo Mīlestības dvēseli pilsētai.

Labdien! Liels paldies par Jūsu ieteikumiem. Esam tos piefiksējuši, bet aicinām Jūs aizpildīt arī pašlaik aktuālu anketu par "Kurzemītes" masīva apkaimes uzlabošanu. Elektroniskā anketa pieejama: HTTPS://EJ.UZ/KURZEMIITE

06.11.2018 08:36

Labdien. Vai Ventspils ielas 2 jaunā jumta izbūve ir kādreiz bijušas izbūves rekonstrukcija vai arī vecpilsētā ir iespējams izbūvēt jaunas jumta izbūves?

Labdien! Saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem vēsturiskām ēkām jumta stāva izgaismošanai iespējams veidot jumta izbūves, kas risinātas tradicionālos konstruktīvajos paņēmienos un saskaņā ar ēkas arhitektūru. Jumta izbūvju piemēri skatāmi apbūves noteikumu pielikumā.

06.11.2018 12:47

Labdien! Gribēju pavaicāt vai nevar pateikt konkrētāk kad sāksies jelgavas ielas rekonstrukcija!

Labdien! Līgums par būvniecību ir noslēgts š.g. 11.oktobrī, plānots, ka būvdarbi norisināsies 15 mēnešus, neieskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus. Šobrīd tiek kārtota dokumentācija, lai varētu uzsāktu būvniecību. Kad tieši sāksies būvdarbi nav zināms, jo to noteiks dokumentācijas sagatavošanas process un ziemas laika apstākļu piemērotība būvniecības procesa veikšanai. Par rakšanas darbu uzsākšanu iedzīvotāji tiks laikus brīdināti.

02.11.2018 08:25

Labdien, Vai patiešām jau gandrīz uzceltā jaunbūve Aploku un Mālu ielas stūrī atbilst Kuldīgas novada TIAN 4.3.2. sadaļas "Zona nr. 2 „Mālu ielas apbūve”" prasībām???

Labdien! Saimniecības ēka Mālu ielā 10 neatbilst KNTIAN 4.3.2. sadaļas "Zona nr. 2 „Mālu ielas apbūve” prasībām un būvatļaujas “Saimniecības ēka Mālu ielā 10, Kuldīgā” projektēšanas nosacījumiem, tai skaitā, ka apjomam jāiekļaujas Mālu ielas apbūves raksturā (necitējot). 30. oktobrī būvatļaujas projektēšanas nosacījumi nav izpildīti. Līdz ar ko secināms, ka saimniecības ēka Mālu ielā 10 tiek būvēta patvaļīgi. Konstatējot patvaļīgo būvniecību, būvvalde sastādījusi atzinumu par būves pārbaudi, un ir uzsākts administratīvais process atbilstoši būvnormatīvos noteiktajā kārtībā.

09.11.2018 07:15

Labdien! Jauki ka noslēgts līgums par Jelgavas ielas rekonstrukciju bet domāju ka ne mani vien interesē tas ka tiesāšanās laikā šis un citi projekti mēdz sadārdzināties.Vai nav kāds mehānisms kas šādus ,,neapmierinātos'' kuru rezultātā sadārdzinās projekti ļautu sodīt liekot segt sadārdzinājuma daļu no gūstamās peļņas daļas?Bet ja mehānisma nav tad varbūt ir vērts tādu rosināt pat valstiskā līmenī.

Labdien! Paldies par ierosinājumu! Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti neparedz tiešā veidā mehānismu kā atgūt pasūtītājam sadārdzinājumu no firmas, kura ir aizkavējusi projekta realizācijas procesu ar sūdzībām. Lai ierobežotu pretendentus nepamatoti pārsūdzēt Publisko iepirkumu komisiju lēmumus un izvērtētu pārsūdzības lietderību, 01.03.2017. stājās spēkā izmaiņas Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka sūdzības iesniedzējam jāmaksā depozīts (likuma 70. pants). Depozīts ir 0,5 procenti no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā 15 000 euro publiska būvdarbu līguma gadījumā un 840 euro publiska pakalpojuma līguma un piegādes līguma gadījumā. Ja paredzamo līgumcenu nav iespējams noteikt vai tā nav norādīta iepirkuma procedūras dokumentos, publiska būvdarbu līguma gadījumā depozīts ir 3400 euro, bet publiska pakalpojuma līguma un piegādes līguma gadījumā — 840 euro. Ja sūdzība ir bijusi nepamatota, sūdzības iesniedzējam depozīts netiek atmaksāts.

24.10.2018 10:50

labdien. Kur Kuldiga var griesties lai dot sludinajumu par pazaudetu aslegu no mawinas ? Paldies.

Labdien! Aicinām Jūs izvietot sludinājumu laikrakstā "Kurzemnieks", sazinoties pa tālr. 63324881 vai epastu: sludinajumi@kurzemnieks.lv.

18.10.2018 07:01

Labdien.Kur ziņot par laternām, kuras jau pāris mēnešus mirgo un izslēdzas.Sācies tumšais laiks un nav diezko patīkami iet par Rūpniecības ielu vakarā,pie Vulkāna stadiona jau tā tumšs un pie dzīvojamām mājās laternas vairāk nedeg nekā deg.

Labdien! Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem Jūs varat, zvanot pa mob. tālr. 25444009 vai rakstot e-pastu uz ieluapgaismojums@kce.lv.

16.10.2018 08:24

Labvakar, man jautajums par ēdināšanu bērnudārza, " Abelite" vai cilvēks ,kas sastāda ēdienkarti, seko lidz daudzveidībai? Ja brokastīs ir siera salāti kādēļ jādod vēl cepta siermaize, ja mans bērns neēd sieru, tad paliek neēdis. Pusdienās praktisi visas dienas saldie, ja pusdienās uzpūtrnis ar pienu, tad launagā pienazupa, plus vēl pa dienu tiek dots skolas piens. Varbūt vērts paskatīties citos bd edienkarti un ieviest jaunas vēsmas? Bērns pārnāk no bd un rij, jo agrāk ka negaršoja zupa, ēda otro ēdienu tagad jāpārliek no saldā. Samazinot kalorijas, ir iespēja izkaukulēt ta, lai porcijas lielums nemainās.

Labdien! Atbild pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" pārstāvji: "Ēdināšanu bērnudārzā "Ābelīte" nodrošina SIA "Saules ieleja 3", kas uzvarēja Kuldīgas domes rīkotajā konkursā. Ēdienkarti sastāda SIA "Saules ieleja 3", ar kuru noslēgts līgums. Ēdienkartes ir sastādītas saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem Nr. 172., kuros ir noteiktas uzturvērtības un atsevišķiem produktiem ir noteiktas normas, kuras jāpiemēro, kā piemēram, pienam, kefīram, jogurtam jābūt nedēļā vismaz 1000 g. (vidēji 200 ml dienā). Siera salāti ir bijuši 4. oktobrī, ko papildināja karstmaize ar desu un svaigi tomāti, tēja. Ēdienkartes ir sabalansētas un atbilst Ministra kabineta noteikumiem Nr. 172., kuros ir izmaiņas ar 01.09.2018. - ir samazināts uzturvielu daudzums 1-2 gadu veciem bērniem 720-800 kcal dienā un 3-6 gadu veciem bērniem 860-1170 kcal dienā. Vadītāja par izmaiņām ēdināšanā pēc jaunajiem noteikumiem, vecākus iepazīstināja grupu vecāku sapulcēs, kas notika septembra mēnesī katrā grupā atsevišķi. Atbilstību kontrolē pārtikas veterinārais dienests. Pēdējā kontrole notika 05.10.2018., neatbilstību nebija. Ar katras nedēļas ēdienkarti var iepazīties katrā grupiņā. Ja ir vēlēšanās, vecāki kopā ar medmāsu vai vadītāju var nākt ēdamzālē un apskatīt parauga porcijas lielumu un nogaršot ēdienu. Skolotājas un skolotāju palīgi mudina bērnus pagaršot ēdienu, kas mājās nav pierasts ēst, tā mācot ēst dažādus ēdienus. 22. oktobrī Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikumā norisinājās apmācības par veselīga uztura jautājumiem, ko apmeklēja arī SIA "Saules ielejas 3” pārstāvji. Apmācībās bija iespēja iegūt pieredzi un iepazīties ar dažāda veida ēdieniem un receptēm, kas atbilst Ministra kabineta noteiktajām normām un pieejamajam finansējumam uz vienu ēdienreizi. Gūtās zināšanas ēdināšanas pārstāvji ņems vērā. Identiska ēdienkarte ir arī Kuldīgas PII "Bitīte", jo ēdiena piegādātājs ir kopīgs."

24.10.2018 11:39

Kāpēc pilsētas dārzā vajadzēja tik šausmīgi dārgu toaleti?

Labdien! Pilsētas dārzā vajadzēja mūsdienām atbilstošu tualeti, jo iepriekš tur atradās tikai pārvietojamās, kur cilvēki nevarēja nomazgāt rokas pēc tualetes apmeklējuma un kas karstā laikā nepatīkami smirdēja. Būvniecības izmaksas, kā arī būvdarbu veicējs tika noskaidrots publiska iepirkuma rezultātā. Iepirkumu komisijas sēžu protokoli un visi pārējie dokumenti, ieskaitot tehnisko specifikāciju, ir publiski pieejami šeit: https://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi . Iepirkumā uzvarējusī būvfirma apņēmās ne tikai uzstādīt konteinera tipa tualeti, bet arī pievilkt ūdens un kanalizācijas tīklus, ierīkot elektroapgādi, apgaismojumu un video novērošanu. Tāpat firma veica teritorijas labiekārtošanu, kas ietvēra celiņu izbūvi, zāliena atjaunošanu un citus darbus. Ja ielūkojas komisijas protokolā, redzams, ka trīs pretendentu iesniegtās būvdarbu summas ir līdzīgas, tātad šāds darbs tik arī maksā. Pati tualete izmaksāja 35 tūkstošus eiro. Jā, šādas konteinera tipa tualetes nav lētas, jo tās ir īpaši izgatavotas tā, lai būtu drošas pret vandālismu. Jāsaprot, ka tualeti nebūvē vienai dienai, tā kalpos ilgus gadus. Uzņēmums, kas ražo šīs tualetes, sevi ir pierādījis, ar to sadarbojas ļoti daudzas pašvaldības Latvijā.

05.10.2018 09:04

Labdien! Lai pārbaudītu Facebook ziņojumus priekšvēlēšanu ietvarā, radās nepieciešamība ieziet cauri atsevišķiem publiskajiem ieprikumiem, bet apskatot šos iepirkumus tuvāk, tāmēs netiek norādīti nekādi cipari, visur ir 0,00. Tikai intereses pēc, šī informacija nav jānorāda (pēc likuma), tā nav norādīta, jo tas ir pašvaldības lēmums, vai ir citi iemesli? Paldies par atbildi.

Labdien! Visi iepirkumos iesniegtie piedāvājumi, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 40.panta trešajai daļai, nav vispārpieejama informācija, attiecīgi to publiskošana ir aizliegta.

11.10.2018 06:34

Labdien, Labprāt noskaidrotu, cik tālu notiek Kabiles pagastā solītā bērnu laukuma atjaunošana daudzdzīvokļu mājas pagalmā? Šā gada 22. marta Kuldīgas novada Vēstīs tika informēts, ka tiks atjaunots bērnu laukums, tad jau finansējums tam tika piešķirts? Apgaismojums jau būtu bijis labāk vēlams bērniem uz skolu dodoties, nevis daudzdzīvokļu mājas pagalmā, bet lai nu ir kā ir, Kabiles doktorāta labiekārtošana un skolas apkures sistēmas remonts jau ir paveikts? Kādēļ vēl šajos rudens lietos bērnu dārzam ziemai paredzētā malka vēl šodien laukā guļ? Cerams šie arī nebija tikai solījumi, kā tas notika ar Piena ielas asfaltēšanu?

Labdien! Rotaļlaukumam pagasta centrā šogad budžeta ietvaros esam pasūtījuši topogrāfiju un labiekārtošanas projekta izstrādi. Apgaismojuma izbūve daudzdzīvokļu māju teritorijā tika veikta, jo gada sākumā pēc AS “Sadales tīkli” pasūtījuma tika veikti elektrības skaitītāju rekonstrukcijas darbi un vienlaikus ar firmu, kas veica šo pasūtījumu, pagasta pārvalde noslēdza līgumu par ielu apgaismojumu izbūvi daudzdzīvokļu māju teritorijā, kas būtiski samazināja veicamā darba izmaksas. Būvvalde ir akceptējusi būvniecības ieceri Kabiles doktorāta pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd veicam cenu aptauju starp būvfirmām. SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti ir apsekojuši un izvērtējuši skolas apkures sistēmu. Šobrīd apkure skolā tiek nodrošināta un, ja būs nepieciešami remontdarbi, tie tiks veikti. Arī rotaļu grupai apkure tiek nodrošināta. Malka, kas paredzēta šai apkures sezonai, ir sagādāta laikus un atrodas zem jumta.

18.10.2018 10:59

Labdien, Mārtiņsalā "Zilais karogs" vairs neplīvo, tomēr vakaros cilvēki labprāt apmeklē šo labi iekārtoto pludmales teritoriju. Vienīgi žēl, ka apgaismojums nedeg visās laternās. Vai kāds ir mēģinājis tumšā laikā nobraukt pa velo celiņu? Un kā? Apgaismojums, kas ierīkots trepēs tā apžilbina acis, ka labi, ka nav negadījumu. Varbūt tam var rast kādu risinājumu, jo veloceliņš nemaz netiek apgaismots. Ar cieņu, rudens peldētājs.

Labdien! Paldies par vērību. Peldvieta “Mārtiņsala” šogad jau devīto gadu pēc kārtas bija ieguvusi starptautisko ekosertifikātu Zilo Karogu, kurš plīvoja oficiālās peldsezonas laikā no 15. maija līdz 15. septembrim. Par apgaismojuma bojājumiem nodota informācija ielu apgaismojuma apsaimniekotājam Kuldīgas pilsētā SIA “KCE”.

23.10.2018 12:26

Vai ejot uz pulciņiem BJC var skolotājs pieprasīt maksāt naudu, ja ir noteikts bezmaksas pulciņi? Runā ir par dziedāšanu 4 gadīgajiem. Un ja ir izveidota vecāku padome, kura nolemj, ka maksās šo konkrēto summu, vai neesot šajā padomē, bet sūtīs savu bērnu tomēr šajā pulciņā, var nemaksāt par tiem?

Labdien, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra piedāvātie interešu izglītības pulciņi ir bez maksas, un bērns pilnvērtīgi tajos var piedalīties, jo pamatu lietas Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina no piešķirtā budžeta. Katram pulciņam tiek piešķirts budžets, pamatojoties uz pedagogu iesniegto informāciju, plānojot nākamā gada budžetu. Protams, vēlmes vienmēr pārsniedz iespējas. Lai veicinātu talanta attīstību, bērniem ir iespēja doties uz konkursiem, sacensībām, festivāliem ārpus novada kā arī citiem pasākumiem, ko pašvaldība nesedz. Vecāku padome lemj par papildus līdzekļu piesaisti un to izlietošanu. Attiecīgi – tā var būt tērpu iegāde, autotransporta izmaksu segšana un citi izdevumi. Protams, katri ieguvumi, kur ieguldīti vecāku līdzekļi, paliek audzēkņa īpašumā. Vecāks var lemt arī par to, ka bērns nepiedalīsies izbraukumos, kur ir paredzēti kādi izdevumi - tā ir katra brīvprātīga izvēle, un tas neliedz bērnam apmeklēt pulciņus. Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktori Inesi Astaševsku pa tālruni 20269433 vai e-pastu inese.astasevska@kuldiga.lv.

08.10.2018 13:25

Labdien! Vai Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes drīkst sniegt ēdināšanas pakalpojumu citām iestādēm vai privātpersonām?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādes sniedz ēdināšanas pakalpojumus skolēniem un pedagogiem. Kuldīgas novada pašvaldībā brīvpusdienas saņem visi skolēni no 1. – 12. klasei, kā arī obligāto pirmsskolas izglītības vecuma sasniegušie 5 g. v. un 6 g. v. bērni. Brīvpusdienas 1. – 4. klasei tiek nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem, 5. – 12. klasei un 5 g.v. un 6 g.v. bērniem – par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izglītības iestādes nedrīkst sniegt ēdināšanas pakalpojumus citām iestādēm vai privātpersonām, ja tas nav saistīts ar skolēnu mācību darba organizāciju vai pedagogu tālākizglītības programmas nodrošinājumu. Ja Jūsu rīcībā ir kādi gadījumi, kur iestādes pārkāpj iepriekš minēto, lūdzu sniegt informāciju pašvaldības vadībai.

18.10.2018 06:48

Labdien! Vai Kuldīgā neplāno atbalstīt VISAS daudzbērnu ģimenes (ne trūcīgas, ne maznodrošinātas, ne krīzes situācijā nokļuvušas) , kuru bērni apmeklē PII, piemērojot ēdināšanas pakalpojuma samaksas atvieglojumu? Prieks, ka Latvija attīstās un daudzos novados daudzbērnu ģimenes ir īpaši atbalstītas, tas liecina, ka šai novados rūp demogrāfija. Šobrīd, kad dārziņu apmeklē visi 3 bērni un neviens vēl neapmeklē piecgadniekus un sešgadniekus, izmaksas ir ļoti jūtamas.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības galvenā vērtība ir cilvēks, kurš dzīvo, strādā un audzina bērnus Kuldīgas novadā. Lai atbalstītu novadā dzīvojošās ģimenes, pašvaldība nodrošina skolēniem un arī pirmsskolas obligāto programmu audzēkņiem brīvpusdienas, kā arī bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā. Lai nediskriminētu tās ģimenes, kurās nav 3 un vairāk bērnu, tad Kuldīgas novads atbalstu sniedz visiem bērniem, kuri mācās sākot no pirmsskolas obligātās izglītības programmas (5-gadnieki un 6-gadnieki). Ja mēs runājam par atbalsta sniegšanu dažādām iedzīvotāju grupām, tad pašvaldība primāri izvērtē iespējas finansiāli atbalstīt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes. Sociālais dienests informē, ka saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 6. punktā noteikts, ka pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai un pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai (tajā ietilpst pabalsts mācību līdzekļu iegādei un pabalsts ēdināšanai skolā). Šo pašu noteikumu 4. punkts nosaka, ka pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu deklarējusi (reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu) un faktiski dzīvo Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Tomēr, sociālais dienests norāda, ka katra situācija ir izvērtējama individuāli, tāpat arī, palīdzības iespējas ģimenei, kura vērsusies pēc sociālās palīdzības, tiek izvērtētas individuāli. Informāciju par valsts atbalstu veidiem daudzbērnu ģimenēm var skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=81164

26.10.2018 10:21

Nesesn dodoties pastaigā pa Veckuldīgas pilskalnu un tuvumā esošajiem mežiem ievēroju kokos un krūmos sasietas trases marķējuma lentas, kas ir palikušas no kādām vasarā rīkotajām sporta sacensībām. Neesmu īsti droša tieši kuras sacensības tur notikušas, bet diemžēl tas nav arī pirmais mežš, kur šādas bantītes esmu redzējusi sakarinātas. Varbūt pašvaldība tomēr varētu ieviest uzstādījumu sporta sacensību organizātoriem pēc sevis satīrīt?

Labdien! Liels paldies par vērību! Visiem sporta sacensību organizatoriem ir jāievēro prasības, kas ir minētas publisko pasākumu rīkošanas noteikumos. Katram sporta organizatoram ir jārūpējas par apkārtējo vidi un jārisina šāda tipa radušās situācijas. Jūsu informāciju nodosim tālāk Kuldīgas novada Domes Sabiedriskās kārtības komisijai, kas attiecīgi tālāk lems par šīs problēmas risināšanu.

18.10.2018 07:24

Labdien! man ir divi jautājumi 1. Starp pastaigu taku Ventmalā un privātajām mājām tiek izrakts dziļš grāvis. Vai tas tur tāds paliks? Ja jā, tad kādi ir jūsu ieteikumi, lai cilvēki tiktu uz Ventu? 2. Visu laiku privāto māju īpašnieki kopa Ventmalu(t.i. pļāva zāli vismaz reizi mēnesī), kas to darīs turpmāk, jo pār šo grāvi ar zāles pļāvēju pāri vairs nevarēs tikt.

Labdien! 1. Kuldīgas novada pašvaldība minētā objekta būvniecību realizē projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā "Ventas ieleja" veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Šī projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. Ar takas izbūvi tiek paredzēta pieejamība un apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un novirzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām vietām. Būvniecības dokumentācijas risinājumos, lai novadītu virsūdeņus un takas konstrukciju nepakļautu pārāk lielai izmirkšanai, tiek veidoti grāvji un izbūvētas caurtekas. 2. Pēc projekta realizācijas teritorija tiks nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā.

02.10.2018 13:56

Sveiki. "Kuldīgas novadā ir 174 pedagogi, kuri vairs ikdienā neveic skolotāja ienākumus, bet gan bauda sevis pelnīto pensionāra atpūtu. Par godu šiem cilvēkiem un kā pateicību par sniegto ieguldījumu novada izglītības uzlabošanā un skolēnu sagatavošanā, ik gadu vieņiem tiek teikts paldies." Mans jautājums ir-kā tiek aicināti šie pensionētie skolotāji uz šo pasākumu?

Labdien! Katru gadu septembra mēnesī notiek pensionēto pedagogu pieņemšana pie Domes priekšsēdētājas. Katru gadu jūnija mēnesī visas izglītības iestādes sniedz rakstisku informāciju Izglītības nodaļai par pensionētajiem nestrādājošajiem pedagogiem, kuri beiguši darbu konkrētajā izglītības iestādē. Izglītības nodaļa pamatojoties uz izglītības iestāžu sniegto informāciju sagatavo ielūgumus un nosūta šiem pedagogiem.

02.10.2018 05:33

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.