Jautājiet mums

Sveicināti!Man radies tāds jautājums vai ierosinājums.Vai nevajadzētu mainīt atkritumu transportēšanas veidu no Kuldīgas novada uz izgāztuvi Ventspils novadā,tas būtu,nedzenāt par dārgu naudu iegādātas atkritumu savākšanas mašīnas bet rast iespēju pārkraut tos uz ietilpīgākas konteinermašīnas kura var ar vienu reizi aizvest vismaz trīs vai četru mašīnu saturu.Taupot gan pašas atkritumu mašīnas gan iespējams samazinot citus izdevumus.

Labdien! Šobrīd pa Latvijas valsts autoceļiem var pārvietoties transportlīdzekļi līdz 40 tonnām. SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” atkritumu vedēja auto plus kravas svars (kas tiek vests sapresētā veidā) ir ap 28 tonnām. Ja atkritumus mašīnā nesapresē, tad vidēji viens kubikmetrs sadzīves atkritumu sver 105 kg, tādēļ uzņēmuma atkritumu vedēji ir aprīkoti ar spēcīgu presi, lai tos uz poligonu varētu vest sapresētus. Mazliet ietaupīt var uz reisu skaitu, bet ir nepieciešams specializēts transports, atkritumu pārkraušana, laukums, kur to darīt, kas kopumā veido ļoti lielas papildu izmaksas. Savukārt būvgruži Kuldīgas novadā tiek vākti ar četru un astoņu kubikmetru konteineriem un pēc tam pārkrauti 25 kubikmetru konteinerā, un tikai tad vesti uz izgāztuvi.

01.02.2021 14:34

Labdien! Šobrīd nepamet sajūta, ka COVID 19 ierobežojumi vairāk vērsti uz veselo nevis slimo cilvēku pulcēšanās ierobežošanu. Apjautājot cilvēkus, kuri slimo vai bijuši slimi ar COVID,jāsecina, ka slimie vai pašizolācijā esošie cilvēki retu reizi saņēmuši zvanu ar atgādinājumu, ka jāatrodas mājās, taču reāla kontrole, vai tas tiek ievērots, nenotiek. Tā vietā, lai tērētu resursus komandantstundas kontrolē utt. vai nebūtu lietderīgāk līdzekļus ieguldīt, lai ierobežotu to cilvēku pārvietošanos, kuri tiešām var šo slimību izplatīt? Ar ierobežošanu domāju - reālu pārbaudi mājās, vai cilvēks tiešām tur atrodas. Saprotu, ka šos jautājumus izlemj valdība nevis pašvaldība, bet vai pašvaldībai nav iespējas kontroles mehānismus iespēju robežās pielāgot?

Labdien! Sasirgušo cilvēku kontrole gulstas uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pleciem. Cilvēkus, kuriem jāievēro pašizolācija, kontrolē Valsts policija. Tikmēr Kuldīgas novada pašvaldības policija tiek pieaicināta palīdzēt Valsts policijai, ja tā uzskata par nepieciešamu pēc papildus resursa. Ikdienā pašvaldības policija cenšas uzraudzīt, vai novadā nenotiek neatļauta pulcēšanās. Kuldīgas novada pašvaldības policija apliecina, ka jebkādos apstākļos, ir gatava palīdzēt Valsts policijai un nekavējoties reaģēt. Ja Jūsu rīcībā ir informācija, ka cilvēki pārkāpj noteikumus, aicinām ziņot Valsts policijai, vai pašvaldības policijai.

02.02.2021 08:43

Pirms pāris gadiem jau bija pacelts šis jautājumws par Stendes ielu un tika atzīts, Pašvaldības juristu un vēl citu personu klātbūtnē, ka Stendes ielā ietve, ne esošais grāvis neatrodas piegulošajā teritorijā (izlasiet terminu, kas skaitās piegulošā teritorija) un neatbilst Saistošajiem noteikumiem. Aiz mūsu īpašumu Sarkanās līnijas atrodas vēl grāvis un tad labu gabalu tālāk tikai ietve. Arī grāvji, caurtekas un zaļā zona līdz brauktuvei nav jājopj, ko nosaka MK noteikumi. Otrs aiz privātīpašuma sarkanās līnijas neviens neko nedrīkst darīt bez pašvaldības atļaujas un ja Pašvaldība liek ( kā Jūsu minētajā gadījumā) tad Pasvaldībai jāslēdz līgums ar īpašnieku un jānodrošina ar visu nepieciešamo un inventāru. Tā kā lūdzu neinterpretējiet Ministru kabineta likumus un noteikumus pēc saviem ieskatiem un nelieciet darīt īpašniekiem darbus kas nav viņu pienāumos, kā arī kopt viņiem nepiederošus īpašumus. Nav taču vairs Padomju laiki, ka kāds var likt darīt piespiedu darbus bez tiesas sprieduma. Ceru, ka man nebūs jāatkārtojas, jo vēl ir saglābājušās kopijas no agrākiem amatpersonu lēmumiem par Stendes ielu, vēl no Gūtpelca laikiem policijā? Ceru, ka publiskosit un nenobēdzināsit kā to darījāt iepriekš, lai iedzīvotāji arī zina savus pienākumus un tiesības!

Labdien! Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Atbilstoši Likumam pašvaldības Dome ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”. Atzinumu par Noteikumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, turklāt līdzīgs tiesiskais regulējums pastāv arī citās pašvaldībās Latvijā. Likumā ietvertais formulējums paskaidrots saistošo noteikumu saturā, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājaslapā: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/novada-saistosie-noteikumi, proti, noteikumi nosaka kārtību, kādā personām jānodrošina to īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un sakopšanu. Aicinām izvērtēt saistošo noteikumu nosacījumus par atvieglojumu un pašvaldības līdzdalības saņemšanas kārtību.

05.02.2021 14:57

Labdien! Kurš pilsētā atbild par ietvju tīrīšanu un kurš to tīrību pārbauda? Izskatās, ka viss ir balstīts brīvprātības principos. Piemēram Stendes ielas ietves 90% no visa apjoma sesdien 23.01. bija nenotīrītas.

Labdien! Iestājoties ziemai, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” regulāri tīra un kaisa ietves, lai nodrošinātu iespējami labvēlīgākus pārvietošanās apstākļus gājējiem. Taču visas pilsētas ietves nav SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” pārziņā. Piemēram, Stendes ielā "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" neveic ietvju tīrīšanu, to uzkopšanu veic iedzīvotāji, kuriem tur ir īpašums. Kuldīgā par lielu daļu ietvju tīrību atbildīgi ir iedzīvotāji, kuriem jāgādā par nekustamam īpašumam piegulošo teritoriju regulāru kopšanu. Ja tas netiek ievērots, tad ziemas laikā veidojas situācija, ka ietves no sniega attīrītas pa posmiem. Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanu un kopšanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai faktiskais valdītājs; kopīpašnieki, to sabiedrība vai kopīpašnieku īpašuma pārvaldnieks (pilnvarotā persona) vai Kuldīgas novada pašvaldības īpašumus apsaimniekojošās iestādes un uzņēmumi. Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” nosaka, ka nekustamam īpašumam piegulošajā publiskajā lietošanā esošā teritorijā gājēju ietvju tīrīšana un kaisīšana jāveic katru dienu līdz plkst. 8.00, un, ja nepieciešams, visas dienas laikā. Nekustamam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanā un kopšanā aizliegts izmantot tīras sāls, minerālmēslu vai visa veida ķimikāliju vai to maisījumus sniega vai ledus notīrīšanai. Tāpat ir aizliegts veikt sniega vai ledus tīrīšanu no ielām vai ietvēm, kas segtas ar betona bruģi, ar cirtņa palīdzību. Ja iedzīvotāji pašu spēkiem nevar nodrošināt ietvju uzkopšanu, aicinām noslēgt līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Interesentiem rakstīt: kkp@kuldiga.lv vai zvanīt pa tālruni 26671490 Melitai Miksonei, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Sanitārās tīrīšanas sektora vadītājai.

26.01.2021 16:29

Sveiki! Aptauja ir laba lieta bet šķiet ka kultūras dzīve līdz vasarai nu nekādi nespēs atjaunoties.Tad kāpēc gan aģitācijas reklāmas neizvietot uz afišu stendiem,kuri patreiz ir ,,atvaļināti'' un stāv bez darba.

Labdien! Liels paldies par Jūsu ierosinājumu!

25.01.2021 10:57

Labdien ! Pirms nedēļas izlasīju jūsu sadaļā -IZSOLES- ka nododat izsolei zemi Ēdoles ielā 59 . Šodien skatos ,ka šī izsole ir pazudusi no saraksta. Gribēju noskaidrot iemeslu izsoles dzēšanai no saraksta ! Paldies ,ja atbildēsiet līdz 7.februārim .

Labdien! Izsole nav pazudusi. To var apskatīt Kuldīgas mājaslapas izsoļu sadaļā ( https://www.kuldiga.lv/uznemejiem/izsoles-2/5422 ), izveidotajā izsoļu Google Maps tīmekļa karšu servisa kartē ( https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pVw-90kiIp1kdzceS2DNsUqX44kep1Wj&usp=sharing ), un tagad arī izsoles izvietojam elektroniskajā izsoļu vietnē HTTPS://IZSOLES.TA.GOV.LV .

25.01.2021 09:44

Labdien, Kuldīga ir pilsēta, kurā sports ir lielā cieņā, taču diemžēl novārtā atstāti esošie un potenciālie ekstrēmo sporta veidu cienītāji - esošais kuldīgas skeitparks ir fiziski un morāli novecojis, turklāt tā konstrukcijas nav piemērotas skrituļdēļu (skateboard) braucējiem, jo ir stāvas un pa lielam der tikai BMX. Pilsēta aktīvi strādā pie bērnu rotaļlaukumu izveides, bet vai nebūtu laiks pieķerties arī vecāku bērnu/jauniešu alternatīvām (ne basketbola un klasisko sportu) iespējām? Iesaku piemēru ņemt no Saldus, kur tikko tika uzbūvēts ļoti labi plānots skeitparks, viens no labākajiem Baltijā (kur padomāts par visiem (betona daļa prieks skeiteriem un skūteriem, kā arī koka konstrukciju daļa, kas labāk piemērota bmx un skrituļslidotājiem). Un, ja plāns par betona skeitparka būvniecību ir - vai darbu procesam tiks piesaistīti visu šo sportu pārstāvji, lai nerastos šībrīža problēma, kad netiek padomāts par visiem 4 populārajiem skeitparku sporta veidiem (bmx, skaetboard, in-line, scooter)?

Labdien! 2020. gada nogalē, pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma, ir izstrādāta būvniecības dokumentācija multifunkcionālas asfalta kalniņu velotrases būvniecībai Estrādes parkā, kuru, piesaistot Valsts kases aizdevuma līdzekļus, plānots būvēt šogad. Tāpat ir noslēgts projektēšanas līgums par jauna skeitparka būvniecību esošā, nokalpojušā, skeitparka vietā. Skeitparka rampas nav plānotas no betona materiāla, bet gan pārklāt ar specializētu skeitparka virsmu segumu. Šobrīd norisinās aktīva skeitparka projektēšana un Kuldīgas novada pašvaldība apliecina, ka projektēšanas procesā tiek iesaistīti dažādu ekstrēmo sporta veidu pārstāvji, tādējādi nodrošinot maksimāli kvalitatīvāko rezultātu. Projektēšana norisināsies līdz marta vidum, pēc tam plānots izsludināt iepirkumu būvniecībai un 2021. gada būvniecības sezonā plānoti būvdarbi. Arī skeitparka ieceres īstenošanai plānots piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus.

25.01.2021 10:12

LABRĪT.Laukā uz ielas kārtējo nakti nedeg apgaismojums,un tieši Pētera iela ,Smilšu iela utt Pie mākslas skolas vispār nedeg 6 lampas stabos arī pie pieminekļa pētera ielā.Tagad arī sētniekiem grūti redzēt tīrīt ielas.vai tad arī elektriķiem jāstrādā attālināti?

Labdien! Minētajās ielās gaismekļi darbojas, bet apgaismojuma sistēmā ir neatklāts bojājums, kas rada traucējumus, un tādejādi notiek elektrības atslēgšanās. Elektrības bojājumus ir sarežģīti atrast, arī šodien, 21. janvārī, apgaismojuma apkalpotāji ir devušies meklēt bojājumus un veikt pasākumus, lai tos atrastu un novērstu. Aicinām būt nedaudz pacietīgiem, līdz brīdim, kad bojājumu novērsīs.

21.01.2021 11:11

Labdien! Laimīgu Jauno Gadu! Beidzot reizi 3-jos gados ir kārtīga balta ziema. Tādēļ arī jautāju. Vai var nekaisīt ar smilts-sāls maisījumu pastaigu taku gar Ventu Putnudārzā? Balts sniedziņš uz takas ir daudz vizuāli baudāmāks nekā brūngana pļura. Kā arī bērnus ar ragavām vizināt tā kā nedaudz vieglāk pa sniegu. Un ja arī, kāds paslīdēs un krītot apskādēs savus mīkstumus, tas noteikti nebūs pats trakākais šajā jaukajā laikā. Paldies

Labdien! Uz Pastaigu takas tiek kaisīti tikai koka tiltiņi, kas apledojot kļūst ļoti slideni. Pagājušajā nedēļā SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" tiltiņus nokaisīja. Šonedēļ, kamēr turēsies spēcīgs sals un sniegs nekusīs, uzņēmums tos nekaisīs, bet, sākot sniegam kust, atkal koka konstrukcijas tiks kaisītas, lai novērstu slīdēšanu.

18.01.2021 09:35

Labdien. Vēlos noskaidrot, kā ir tad, ja nav plānots ķeizargrieziens un sākas dzemdības. Ierodos Kuldīgas slimnīcā un ir jātaisa covid tests man un tētim, kurš arī plāno piedalīties. Vai tas ir apmaksāts abiem vai maksas (pirms dzemdībām)? Cik ilgā laikā ir atbildes? Kas notiek līdz tam, kamēr vēl nav atbildes? Citas atbildes atrodu, bet par šo nekur nevar atrast kontekstā ar Kuldīgas slimnīcu. Paldies.

Labdien! Ierodoties Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā, gan mammai, gan bērna tēvam tiek veikts Covid-19 tests. Par to nav atsevišķi jāmaksā. Testa rezultāti ir zināmi pēc vairākām stundām vai nākamajā dienā (atkarībā no testa veikšanas laika).Taču, ja dzemdības sākušās pirms rezultātu saņemšanas, tas nekādi neietekmē dzemdību procesu – speciālisti sniedz palīdzību, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Bērna tēvs ģimenes dzemdībās piedalās, visu laiku lietojot aizsargmasku (neatkarīgi no analīžu rezultātiem un tā, vai tie ir zināmi).

18.01.2021 09:36

Labdien! Laukā ir skaista ziema ar sniegu un salu, ko esam gaidījuši ļoti ilgi. Vai pašvaldība ir domājusi par iespēju kuldīdzniekiem iznomāt slēpes un inventāru? Tā kā sportošana telpās ir liegta, tad daudz cilvēku dotos dabā arī slēpojot.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Kuldīgas novada sporta skola ir padomājusi par šādu risinājumu, atverot distanču slēpju nomas punktu A. Grundmaņa stadionā (Īsā iela 4, Kuldīga). Darba laiks: Otrdiena – Svētdiena no plkst. 10:00 – 20:00. Pirmdienās noma ir slēgta, jo tiek veikta slēpju apkope. Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, nomas punkts darbojas ārtelpā. Klientiem ierodoties pēc slēpēm ir obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs un līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Būtiski ņemt vērā, ka ierašanās laiks jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 26337353.

18.01.2021 08:58

Sveiki! Ievēroju, ka uz Pētera un Ventspils ielas krustojuma ir pazudis spogulis, kas uzlaboja satiksmes drošību nogriežoties no Pētera ielas. Vai nav paredzēts to tur atjaunot?

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu. Spogulis ir īslaicīgi noņemts, jo pēc iedzīvotājas lūguma, tas traucē ēkas logu slēģu fiksēšanai. Taču pašvaldība meklēs risinājumu, lai to drīzumā atkal uzstādītu un autovadītājiem uzlabotu krustojuma redzamību.

18.01.2021 10:05

Labdien ! Jūsu izsolē pieteiktā objekta (Mucenieku iela 22) sākumcena ir 10400eur .Izsoles noteikumos minēts,ka tā ir 10400 Eur . Bet jāiemaksā 10% no šīs summas ,kas,jūsuprāt ir 1400Eur ! Kurš jūsu komandā strādā tik pavirši ? Iesaku izteikt sabiedrisku rājienu !

Labdien! Informējam, ka nekustamā īpašuma Mucenieku iela 22, Kuldīgā, Kuldīgas novadā izsole ir noslēgusies 2021. gada 11. janvārī. Atvainojamies par radušos kļūdu.

18.01.2021 11:35

Labdien! Gribētu noskaidrot, kur drīkst braukt ar kvadracikliem! Beidzot sagaidot sniegu, devāmies uz Mežvaldes pusi, tur gājām līdz Riežupes jaunajam tiltiņam! Mums pretī traucās kvadracikls, apšļakstot mums drēbes ar sniegu un dubļiem! Viss ceļš uzarts no viņu raļļošanas, ir braukts pāri tiltam, visi mazie celiņi principā neizejami, jo kvadraciklisti visu izdangājuši! Arī slēpotāju iebrauktās sliedītes izdangātas! Vai tiešām dažu brašuļu izklaides dēļ, jācieš neērtības gājējiem, slēpotājiem? Arī kalniņš, kur bērni varēja katru sniegotu ziemu laisties ar ragaviņām, viss izbraukāts!

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju! Ja kvadricikli ir oficiāli reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) uzskaitē, tad tie drīkst pārvietoties pa koplietošanas ceļiem. Taču, ja tie apzināti bojā zemsedzi, bet šajā gadījumā Riežupes dabas parka teritoriju, par šādiem gadījumiem nekavējoties jāziņo Kuldīgas novada pašvaldības policijas patruļai, zvanot uz tālruni 28881288, un kura ieradīsies notikuma vietā un skaidros situāciju. Tikmēr, kamēr tiek gaidīti policijas darbinieki, lūgums piefiksēt kvadricikla numuru, vai ar fotofiksāciju iemūžināt braucējus.

18.01.2021 17:06

Sveicināti. Kā notiek izsoles kuras pieejamas šajā mājaslapā?

Labdien! Ar aktīvajām izsolēm var iepazīties pašvaldības mājaslapā - https://kuldiga.lv/pasvaldiba/izsoles. Lai piedalītos izsolēs, lūdzam iepazīties ar izsoles noteikumiem, kas sagatavoti nekustamo un kustamo īpašumu pārdošanai, kā arī zemes nomas un apbūves tiesību izsolēm, kuros ir aprakstīta kārtība, kā notiek izsoles un, kas nepieciešams izpildīt, lai kļūtu par izsoles dalībnieku.

18.01.2021 11:35

Kā atrast īrēt dzīvokli,gribu strādāt slimnīcā.

Labdien! Aicinām Jums sazināties ar SIA "Kuldīgas slimnīca" valdes priekšsēdētāju Agri Rozenfeldu, rakstot uz e-pastu agris.rozenfelds@kuldiga.lv, un uzdodot jautājumus par potenciālajām darba iespējām un dzīvesvietas nodrošināšanu.

07.01.2021 10:32

Labdien! Man ir jautājums - vai tiešām KKP jāceļ cenas saviem pakalpojumiem tieši tagad, šajā grūtajā periodā, kad daudziem ir krasi samazinājušies ienākumi!? Ir runa par īpašumiem, kurus apsaimnieko KKP! Vēstulē rakstīts, ka cenas nav celtas pāris gadus! Vai tiešām nevarēja, atbalstot iedzīvotājus, celt cenas, kaut vai pēc pus gada?

Labdien! 2020. gadā SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ļoti rūpīgi pārskatīja izdevumus un iespējas, kur ietaupīt – tika samazināts darbinieku skaits, atalgojums, pārskatīti pakalpojumu līgumi. Izdarīts maksimāli daudz, lai būtiski nepieaugtu tarifi, bet, ja ārējie apstākļi spiež, tad nevar nereaģēt. Pieaugot darba spēka izmaksām, elektrības un degvielas cenai, palielinoties minimālajai algai un citām izmaksām, nākas pārskatīt tarifus, jo, nenosakot izdevumiem atbilstošu maksu, pārvaldniekam nav iespējams veikt māju pārvaldīšanu. Tāda ir tirgus ekonomika. Sākoties 2021. gadam, mainās izcenojumi gan sētnieku, gan pārvaldīšanas un citiem SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Kuldīgas novadā apsaimnieko 336 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Taču katra māja ir jāskata individuāli. Piemēram, deleģētajām mājām, kā to prasa likums, apsaimniekotājs ir saplānojis dažāda veida darbus, piemēram, skursteņu tīrīšanu, zāles pļaušanu, durvju remontu, apsekošanu u.c. Ir mājas, kurām, mainoties izcenojumiem, kopējā maksa nemainīsies, bet ir arī tādas mājas, kurām būs nepieciešamas izmaiņas. Taču tas būs mājas iedzīvotāju kopīgs lēmums, kurš tiks pieņemts, iespējams, vasarā vai pat nākamgad. Tām mājām, kur veicamie darbi ir saplānoti un kopumā pieaugs tarifs (jo plānots darīt vairāk nekā līdz šim, vai arī līdz šim jau izmaksas netika nosegtas), tur iedzīvotājiem ir iespēja samazināt darbu apjomu, piemēram, uzņemties zāli pļaut pašiem, noziņot koplietošanas skaitītāju rādītājus pašiem, veikt mājas teritorijas uzkopšanu pašiem un veikt virkni citu darbu pašu spēkiem. Ja iedzīvotāji uzņemas šos darbus veikt, tad aicinām sazināties ar savu apsaimniekotāju un vienoties, rezultātā samazinot ikmēneša izdevumus.

06.01.2021 11:10

KKP(Kuldīgas Komunālie pakalpojumi)matemātiski nepareizi aprēķina ūdens patēriņu daudzdzīvokļu mājās. Paskaidrošu: kopīgo mājas skaitītāju nolasa kādā vienā konkrētā dienā. Iedzīvotāji var savu skaitītāju nolasījumus iesniegt piecu dienu laikā. Par atšķirību maksā....iedzīvotājs(aizmirstot par to, ka viņam ir konkrēts skaitītāja rādījums) maksā par "ILUZORU" kaut kādu "starpību". Mājas iedzīvotju kopsapulcē varam vērsties tieslietu struktūrās, ja šo lietu neviens nesadzirdēs...

Labdien! Ūdens patēriņa starpību problēma ir kļuvusi aktuāla kopš brīža, kad par piegādāto ūdens daudzumu mājas iedzīvotājiem ir jānorēķinās pēc kopējā mājas ievadskaitītāja rādījuma. Tas nozīmē, ka tam ūdens patēriņam, ko iedzīvotāji uzrāda pēc savos dzīvokļos uzstādīto individuālo ūdens skaitītāju rādījumiem, vēl tiek pieskaitīta starpība, kas rodas uz māju kopumā. Plašāku skaidrojumu lūgums lasīt šeit - https://kkp.lv/home/2021/jan/ka-rodas-udens-pateria-starpiba/

04.01.2021 11:18

Labvakar! Ir vecgada vakars un jau no 16.30. Putndārzā šauj raķetes.Raķetes tiek šautas jau no 18.novembra ik pa laikam. Pat līdz Lieldienām! Pat lielā vējā te bliež! Vai tas ir normāli?! Dzīvnieki ir šausmās! Vai var noteikt konkrētu datumu kad atļauts un pārējo laiku nē? Apnikusi tā visatļautība!

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju! Turpmāk aicinām šādos gadījumos sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju, zvanot uz tālruni 28881288, un precizējot konkrētu adresi, no kuras raķetes tiek šautas. Pašvaldības policijas inspektori ieradīsies notikuma vietā un noskaidros notikušā apstākļus.

04.01.2021 09:41

Labdien! Pirmais jautājums: Vai tiešām sājā vīrusa laikā ir jāreklamē un jāaicina citu pilsētu iedzīvotāji doties uz Kuldīgu? Facebook viena reklāma pēc otras,kad bija izgaismota Kuldīga iepriekšējā nedēļā divas dienas, Kuldīga bija pārpildīta ar iebraucējiem,netika ievēroti nekādi divi metri. Tāda sajūta ka pilsētas svētki atgriezušīes. Otrais jautājums: ar ko Kuldīga ir izpelnījusies bezkontakta Covid-19 analīžu nodošanas aparātu? Vai mums ir otrā lielākā saslimstība aiz Rīgas? Vai zem tā slēpjas kas cits? Kādēļ citās pilsētās šādi netiek novieti?

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumiem! Lai kliedētu ierobežojumu radīto spriedzi sabiedrībā, kā arī, lai radītu pozitīvas emocijas Kuldīgas novada iedzīvotājiem, Kuldīgas kultūras centram bija jāatrod risinājums, kā pilsētā radīt svētku sajūtu, neorganizējot pasākumu tā tradicionālā izpratnē. Tika lemts par alternatīvu risinājumu, strikti ievērojot sanitāro protokolu un pulcēšanās ierobežojumus un Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Līdz ar to pašvaldība apstiprināja ieceri, ka iedzīvotājiem divas dienas (18. un 19. decembrī) tiks piedāvāta speciāli iekārtota nesteidzīgi ejama Ziemassvētku sajūtu taka ar dažādiem vides objektiem, gaismu instalācijām u.c. no Māras dīķa līdz Pilsētas dārzam. Arī pirms sajūtu maršruta atvēršanas vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka apmeklētājiem ir jāievēro visi drošības noteikumi. Cilvēkiem pārvietoties pa ielām un svaigā gaisā šobrīd ir atļauts, ievērojot drošu distancēšanos un citus noteikumus. Līdzīgas pastaigu takas un atsevišķi gaismas objekti šoziem ir apskatāmi arī citur - Biķernieku meža takā, Anniņmuižas parkā, Ogrē, Mazsalacā un citur Latvijā. Tikmēr citas reklāmas, kas publicētas pašvaldības, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra, vai citu iestāžu “Facebook” lapās un mājaslapās, ir ar mērķi, lai novadu interesenti apmeklētu nesteidzīgi, ievērojot visus drošības pasākumus, uzturoties svaigā gaisā, un konkrēti neaicinot uz kādu pasākumu. Savukārt, atbildot uz otru jautājumu, Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka septembra beigās pašvaldība veiksmīgi sadarbībojās ar E. Gulbja laboratoriju, kad trijās dienās ar bezmaksas siekalu testiem tika pārbaudīta vairāku tūkstošu iedzīvotāju veselība. Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai, kā arī, lai dotu iespēju jebkuram iedzīvotājam bezkontakta nesāpīgā un ērtā veidā sevi pārbaudīt, E. Gulbja laboratorija izlēma Covid-19 analīžu iekārtu novietot Kuldīgā. Iekārtas uzstādīšanai ir arī ģeogrāfisks pamatojums – Kuldīga atrodas Kurzemes centrā, līdz ar to siekalu testa saņemšanas un nodošanas iespēju varēs izmantot arī Skrundas, Talsu, Saldus, Kandavas, Ventspils un citu tuvējo pilsētu iedzīvotāji.

30.12.2020 14:13

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.