Jautājiet mums

Kur KKC remonta laikā atradīsies iekštelpu kino? P.s. Nesakiet, ka "nekur". Iedzīvotājiem ir nepieciešama šī izklaide, jo daudz jau mums viņu nav ;)

Labdien! Paldies par jautājumu. Vispirms gan notiks Kuldīgas kultūras centra pārbūves projektēšana, kas ilgs 10 mēnešus, šajā laikā pašvaldība kopā ar Kuldīgas kultūras centra vadību radīs risinājumu kultūras centra izvietošanai uz laiku citās telpās.

18.02.2019 14:49

Vakar LTV1 skatījos raidījumu Zemes stāsti. Kuldīgas komunālā uzņēmuma vadītājs stāstīja un rādīja kā laukos iekopis skaistu strausu fermu un kā izvadā produkciju restorāniem. Prieks, ka novadā ir uzņēmīgi cilvēki. Paziņas kas strādā komunālajos pakalpojumos stāsta, ka daudz kas no raidījumā parādītā tiek darīts komunālā uzņēmuma darba laikā. Arī Facebook reizēm parādās un tad pazūd bildes ar Gobzema kungu, kurš parastā darba laikā izrāda savu fermu viesiem. Jautājums ne par Gobzema kungu. Domes vadība gadiem nevar nezināt par to, ka liela pašvaldības uzņēmuma vadītājam ir personīgais biznes, kas prasa ne mazums laika un enerģijas. Kura domes amatpersona (vai amatpersonas) personīgi ir atbildīga par Kuldīgas komunālo pakalpojumu un tā vadītāja darbību un to uzrauga?

Labdien! SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) valdē darbojas divi cilvēki – valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis un valdes loceklis Artis Roberts. Abi valdes locekļi strādā uz pilnvarojuma līguma pamata, kas ir saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 79. panta 5. daļu “Ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi”. Valdes priekšsēdētājs nav uzskatāms par darbinieku Darba likuma izpratnē, jo pilnvarojuma līguma attiecības netiek regulētas ar Latvijas Republikas Darba likumu. Pilnvarojuma līguma attiecības tiek regulētas ar Civillikumu. Ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks) uzņemas izpildīt otrai pusei (pilnvarotājam) – zināmu uzdevumu/-us, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu (Civillikuma 2289. pants).Tas nozīmē, ka ar pilnvarojuma līgumu valdes loceklis tiek pilnvarots veikt kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamos uzdevumus un pienākumus, neuzliekot par pienākumu šos darbus veikt kādā noteiktā laika periodā, piemēram, normālā darba laikā Darba likuma izpratnē jeb, citiem vārdiem sakot, valdes locekļiem noteikts nenormēts darba laiks. Pilnvarnieka pienākumos ietilpst piedalīties KKP vadīšanā, savlaicīgi un precīzi izpildīt, kā arī organizēt un nodrošināt pašvaldības lēmumu, rīkojumu, nolikumu, noteikumu, norādījumu un instrukciju izpildi, nodrošināt kārtējo un perspektīvo darbu izpildi, gatavot dokumentus un veikt virkni citu pienākumu. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kapitāldaļu īpašnieks ir Kuldīgas novada pašvaldība. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Viņa kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis piedalās SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes sēdēs un pārrauga kapitālsabiedrības darbu. Pašvaldības atbildīgais darbinieks par SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir jurists Aivis Tjagunovičs, taču visi būtiskie jautājumi, kas saistīti ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbu, tiek izskatīti Kuldīgas novada Domes komitejās un lēmumi pieņemti Kuldīgas novada Domes sēdēs.

21.02.2019 06:28

Labdien! Gribēju dalīties pārdomās par Raiņa ielu posmā no staburadzes līdz Mucenieku ielai.Šis posma ir ļoti bedrains un lietus laikā veidojas lielas peļķes ,kas iešanu pa trotuāru padara ekstrēmu, jo mašīnas brauc diezgan ātri vai ar riteni pa ietvi, tākā bez apšļākšanas nemaz nav iespējasm to posmu noiet. varbūt pienācis laiks šo bruģēto ielu salabot, lai būtu patīkami gan braucējiem gan kājāmgājējiem.

Labdien! Šogad tiks veikta 1905.gada ielas pārbūve posmā no 1905.gada ielas un Ventspils ielas krustojuma līdz 1905.gada ielas un Alunāna ielas krustojumam Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Jūsu minētā problēma mums ir zināma, bet ierobežotā finansējuma dēļ, šogad šo ielas posmu nav plānots pārbūvēt. Šī posma pārbūves iecere tiks skatīta pie 2020.gada budžeta.

19.02.2019 08:25

Labdien ! Gribētu zināt kādēļ nekad netiek tīrīts ietve Piltenes ielā posmā no Grants ielas līdz iebrauktuvei daudzdzīvokļu mājas Piltenes iela 14 pagalmā. Šobrīd šis posms ir ĻOTI slidens, īsta slidotava. Kas atbildēs, ja notiks kāds negadījums ?

Labdien! Par šīs teritorijas kopšanu atbildīgs ir nekustamā īpašuma Grants ielā 21, Kuldīgā, īpašnieks.

18.02.2019 06:17

Labdien! Vai nevarētu nokaisīt mazās grants ieliņas (Priežu, Tīruma, Laimdotas, Gravas ielas)? Lai arī no šīs pilsētas puses, cilvēki varētu pārvietoties vertikālā stāvoklī, nevis guļus. Citādi ir slidotava ar ūdeni pa virsu. Un varbūt arī laicīgi uzlikt ielu malās kādas koka laipas, lai sākoties atkusnim vārētu pārvietoties ar kājām. Vai kaut kad mūsu puses iedzīvotāji varētu sagaidīt cieta seguma ielas? Arī mūsu rajonā ir daudzdzīvokļu māju apbūve un ceram uz attīstību!

Labdien! Paldies par Jūsu atsaucību. Tekstā minētās ielas tika kaisītas piektdien, 8. februārī. Pirmdien, 11. februārī, apsekojot ielas pārliecinājāmies, ka ledus un sniegs ir nokusis. Iedzīvotāji par papildu kaisīšanas nepieciešamību var informēt Ziemas dienesta dežurantu pa tālruni 26345299. Izvērtējot pieteikumu, dežurants pieņem lēmumu par ielas vai ielu apstrādi. Attiecībā uz minēto ielu segumu, speciālisti informē, ka seguma maiņa pagaidām nav ieplānota, bet šogad budžeta plānā ir iekļauts šo ielu lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana.

20.02.2019 07:24

Labdien!Nesen pārlasīju Domes priekšsēdetājas I.Bērzinas paziņojumus presei.2014.gada 1.decembra paziņojumā, kas rakstīts bijušā pašvaldības policijas priekšnieka R.Gūtpelca aizstāvībai, minēts, ka sabiedrībai vēl būtu jāzina fakts, ka M. Andruškaiti aizstāv advokāte A. Kovaļenko, kura Kuldīgas novada pašvaldībai ir parādā vairāk nekā 20 000 eiro, bet tiesas noteikto parāda atmaksu nesteidzas sākt.Šķiet,ka Kuldīgas iedzīvotājiem vajadzētu zināt, kā Kuldīgas novada domei sokas ar šī parāda piedzīšanu no A.Kovaļenko.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība 2014. gadā iesniedza atkārtotu izpildrakstu, šoreiz tiesu izpildītājai I. Božei, lai veiktu parāda piedziņu kopsummā Ls 25 293.24 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati) jeb 35989.04 EUR apmērā par labu Kuldīgas novada pašvaldībai. Vienlaicīgi pašvaldība arī vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē sakarā ar zvērinātas advokātes A.Kovaļenko rīcību, proti, norādītā tiesas sprieduma par parāda piedziņu nepildīšanu kopš 1999. gada un lūdza vērtēt viņas atbilstību advokātes amatam. Diemžēl abi procesi šobrīd ir palikuši bez rezultātiem. Latvijas Zvērinātu advokātu padomē nesaskatīja A. Kovaļenko rīcībā Advokatūras likumā nostiprināto normu un Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa pamatprincipu pārkāpumus, bet tiesu izpildītāja turpina uzsākto piedziņas procesu pagaidām bez rezultātiem.

15.02.2019 06:06

Labdien,kāpěc kkp mājaslapā parādās parāds par ūdeni,ja esmu samaksājusi un jūs 4x mĕnesī pārskatat maksājumus. Lūdzu dzĕsiet nekavĕjoties. Ja jaunajā ūdens rěķinā būs uzrādīts,ka man ir parāds,es věrsīśos plaśsazińas līdzekļos.Ar jums nav iespějams sakontaktět,jo visi operatori ir aizńemti,nepārtraukti.Esmu ļoti neapmierināta ar jūsu darbu,diemżěl. Jana Balode Rendas pagasta Zītari 3.

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule: "Pārejot uz jaunajām uzskaites programmām, kas ir sarežģīts process, šādi var atgadīties. Strādājam, lai sistēmu uzlabotu. Taču Jums satraukumam nav pamata, jo visu esat nomaksājusi un parādu nav. Tā kā lietojat datoru, tad gadījumos, kad nevarat sazvanīt mūs pa tālruni, aicinām rakstīt e-pastā: kkp@kuldiga.lv."

18.02.2019 06:15

Jautājums par kaķu un suņu iznīcināšanu, aizvešanu uz Saldus dzīvnieku patversmi. Izsklausās pēc masveida izvešanu un nogalināšanu. Mēneša laikā tiek aizvesti 10 un vairāk suņi un kaķi uz Saldus patversmi. Lauku cilvēki neizmanto internetu un nezin kur ir viņu mīluļi. Varbūt izveidojiet sabiedrībai noderīgu biedrību, kura palīdz noklīdušiem dzīvniekiem nokļūt mājās. Kāpēc masveidā tiek ķerti dzīvnieki? Gaidu atbildi. Ar cieņu, Antra

Labdien! 11. februārī Kuldīgas novada pašvaldībā notika sanāksme par turpmāko rīcību ar klaiņojošajiem dzīvniekiem, kurā bija aicināti piedalīties veterinārārsti, pašvaldības speciālisti, pašvaldības policijas pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti un citas ieinteresētās personas. Tajā tika nolemts, ka būtu nepieciešams, lai dzīvnieku patversme atrastos Kuldīgā. Tāpat ieviesīs“noķer – sterilizē – atlaid” programmu, vairāk izglītos sabiedrību par atbildības uzņemšanos par dzīvniekiem un ieviesīs citus uzlabojumus klaiņojošo dzīvnieku jautājuma risināšanā. Sapulcē piedalījās vairāki Kuldīgā praktizējoši veterinārārsti, kuri pauda savu viedokli. Klāt bija arī dzīvnieku aizsardzības biedrības “Dzīvnieku SOS” pārstāves, kuras piedāvāja savus priekšlikumus un sadarbību situācijas sekmīgā risināšanā. Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pateicās visiem par iesaistīšanos diskusijā par šo aktuālo jautājumu un iepazīstināja ar priekšlikumiem situācijas uzlabošanai. Pirmkārt, diskusijās par šo tēmu kļuvis skaidrs, ka dzīvnieku patversmei būtu jāatrodas Kuldīgā. Par to, vai tās darbību pārraudzītu kāda biedrība, komersants vai pašvaldība, vēl tiks spriests un lemts, lai šo jautājumu pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Izskanēja viedoklis, ka patversmei būtu jābūt lielākai nekā tā, kas Kuldīgā agrāk darbojās. Vairāk par šo tēmu: https://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/3923-kuldiga-ievies-programmu-noker-sterilize-atlaid-klainojoso-dzivnieku-jautajuma-risinasanai

14.02.2019 12:27

Labdien, skatījos bildes par Sporta laureātu jauniešiem. Jautājums par kādiem nopelniem piešķir sporta laureāta balvas, jo nekur neatradu nē nominācijas, ne nolikumu šim pasākumam. Pēc bildēm spriežot izskatās, ka apbalvo visus jauniešus kas sporto Kuldīgas sporta skolā.

Labdien! Vispirms Kuldīgas novada Sporta skola apbalvoja jaunos talantus, kuri ieguvuši godalgas starptautiska līmeņa sacensībās, bet otrajā daļā ar piemiņas kausiem sumināja sportistus un sportistes, kuri godalgas ieguvuši valsts mēroga sacensībās. Piedalījušies Eiropas, Pasaules, Baltijas čempionātos, Latvijas izlases dalībnieki: Arvis Rendors (riteņbraukšana), Kārlis Ponomarjovs, Artūrs Cīrulis (futbols), Pēteris Patriks Jefimovs (futbols, telpu futbols), Māris Ūdriņš, Andris Grūbis, Kristers Rēvalds, Eduards Blūms (kikbokss), Petra Ņečiporuka, Rūta Linde, Luīze Skudra, Jānis Jansons, Dāvis Storķis, Eduards Stieģelis (volejbols), Nellija Jēkabsone (šahs), Roberts Serpāns (dambrete), Roberts Špiguns (ugunsdzēsības sports), Niks Samauskis, Kristiāns Skuruls, Monta Jankovska, Pauls Purviņš, Mikus Pētersons (vieglatlētika) Izcīnījuši 1. – 3. vietu Latvijas čempionātā: Viesturs Bikovs (pludmales volejbols), Kristians Fokerots, Rēzija Bikava, Diāna Sedliņa (pludmales volejbols, volejbols), Emīlja Zīverte, Elizabete Teterina, Dārta Garokalna, Anna Valdmane, Laura Šmīdenberga, Daniela Agriņa, Aleksandra Timbere, Monta Uzare, Nikola Birze, Anija Jurdža, Dārta Meija, Alise Dorbe, Beāte Bauermeistare, Jolanta Aina Stapanoviča, Una Kazakova, Ariana Freiberga, Roberta Romāne, Samanta Jirgensone, Beāte Paula Rudzīte, Ivo Puriņš, Rūdis Kadakovskis, Francis Ernests Laškovs, Nils Zīle, Miks Olafs Matevičs, Klāvs Stebulis (volejbols), Artūrs Raudis (riteņbraukšana), Ričards Zariņš, Jānis Alksnis, Martiņš Klausuls (kikbokss), Baiba Sileniece (autokross), Līva Vaivade (šahs), Artis Rancāns, Justīne Ansone (dambrete), Andris Guļaško, Ralfs Babickis, Voldemārs Zariņš, Eduards Pūce, Kārlis Ansonskis, Pēteris Lebedevs, Alvis Bāders, Maija Redīza (ugunsdzēsības sports), Mārtiņš Kuršinskis, Dāvis Avdjukevičs, Markuss Sīlis, Viktorija Poriņa (galda teniss), Janita Antipina, Niks Maulis, Ādams Ķesters, Lauris Grīniņš, Krista Brasla, Kristīne Grīnberga, Anta Abersone, Annija Paula Ansone, Ieva Lizete Rožkalna, Kristaps Citlavs, Guntis Gross, Aleksis Meļņiks, Lelde Mieze, Ērika Jēkabsone, Kintija Jēkabsone, Līva Jakobsone (vieglatlētika), Rihards Ponomarjovs, Martins Raihs, Krišjānis Mikāls, Rauls Rodrigo Borisovs, Aleksis Blāķis, Mikus Liekniņš, Toms Veigelts, Akselis Zirnis, Rūdolfs Reimanis, Miks Buks, Roberts Āboliņš, Kristaps Panovs, Kristers Grundmanis, Artūrs Ozols, Jorens Upenieks Edijs Janušs, Kārlis Gebauers, Markuss Kairišs, Dmitrijs Jablonskis, Kristofers Kangīzers (telpu futbols), Ģirts Pūris, Krists Kristians Roze, Rihards Pilenieks, Emīls Veigelts, Daniels Gotfridsons, Martins Zagorskis, Artūrs Liepājnieks, Ralfs Frāms (basketbols).

01.02.2019 11:30

Kauns par Kuldīgas ielām.Ne īsti tīrītas,ne netīrītas,par kaisīšanu vispār nerunāsim.Braukt vienas šausmas!!!Tikko atgriezos no Ventspils.Kuldīgai ir par ko padomāt.Skaists jau tas sauklis Jums par to dvēseli,taču tā dvēsele galīgi netīra.Un nevajag aizbildināties,ka mēs jau tīrām mēs jau kopjam.Nu nebraukājiet tajos ārzemju komandējumos dabu palūkot.Aizbrauciet tepat uz kaimiņu pilsētām pamācīties,kā savu pilsētu sakopt ziemā.

Labdien! Ir ziema. Kuldīgā liels nokrišņu daudzums bija gan 29., gan 30. janvārī, kad visas dienas laikā sniga un putināja. Līdz ar to sniegs un putenis apgrūtināja arī satiksmi un pārvietošanos kājām. Tas pats attiecas uz pilsētas ielām, kuras bija jātīra nemitīgi, jo atkal un atkal sasniga. Turklāt mainīgo laika apstākļu ietekmē uz brauktuvēm bija izveidojies arī ledus, kuru vēl papildināja bieza sniega sega. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Ziemas dienests darbu sāk jau 4.00 no rīta un strādā līdz 20.00 vakarā. Ja laika apstākļi ir slikti, kā tas bija arī šajās dienās, tad darbinieki darbu sāka vēl agrāk vai pabeidza vēlāk. Kopumā tiek tīrītas 185 Kuldīgas ielas, kuru garums ir 80,8 km. Tas ir tik garš ceļš kā no Kuldīgas līdz Tukumam. Vienlaikus Kuldīgas ielas tīra sešas līdz astoņas tehnikas. Sākumā tiek tīrītas tranzīta un galvenās ielas, piemēram, Ventspils, Stendes, Aizputes, Piltenes, Mucenieku, Sūru, Jelgavas un Planīcas. Savukārt pēc tam – mazākas nozīmes ielas. Nav korekti salīdzināt pilsētas, jo katrā pilsētā bija novērojams atšķirīgs nokrišņu daudzums - kaut kur sniga vairāk, bet kaut kur mazāk. Sniegotās ziemās smags darba periods ir arī sētniekiem, kuri ietves no sniega segas attīra ar lāpstām un papildus vēl arī kaisa tās. Sētnieku darbu nedaudz atvieglo tehnika, kas var notīrīt platākās ietves un parku celiņus. Daudzas ietves Kuldīgā ir privātīpašnieku pārziņā. Ja iedzīvotāji nav noslēguši līgumu ar SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", tad pašiem ir jārūpējas par ietvēm, kas ir piegulošas īpašumam. Jāņem vērā, ka ziemā laika apstākļi var strauji mainīties, piemēram, puteņa vai atkušņa laikā, vai arī pretēji, kad pēc lietavām viss strauji piesalst. Līdz ar to brauktuve var būt slidena arī pēc tam, kad veikti slīdamības samazināšanas darbi. Ziemas laikā aicinām būt ļoti uzmanīgiem gan pārvietojoties kājām, gan braucot ar automašīnu!

30.01.2019 07:06

Nesen devāt skaidrojumu domes braucienam uz Briseli. Nesen man paziņa zināja teikt, ka uz Briseli reizē ar domes cilvēkiem ir braucis arī siltumtīklu priekšnieks Roberts. Gribētu zināt vai viņš tajā laikā bija Briselē kopā ar domes grupu un ja jā, tad kas apmaksāja viņa braucienu.

Labdien! "Kuldīgas siltumtīklu" valdes priekšsēdētājs Artis Roberts komandējumā uz Briseli nedevās.

24.01.2019 06:37

labdien kas notiek ar kuldīgas-ēdoles lielceļu viss ceļš vienos akmentiņos kas bojā savu un arī citas mašinas gribētos uzināt kas konkursā bijis uzvarējis ceļu asfaltēšanai .paldies viņiem par tādu ļoti kavalitatīvu ceļu remontu .

Atbild Latvijas Valsts ceļu Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: "Labdien! Šajā posmā pērn SIA "Binders" veica iesēdumu remontu un virsmas apstrādi. Darbiem ir garantija 3 gadi. Pavasarī tiks vērtēts, vai defekts ir radies būvnieku dēļ, ja tā, tas viņiem būs jālabo par saviem līdzekļiem. Mūsu speciālisti vietu ir apsekojuši un defektus piefiksējuši."

24.01.2019 07:35

Labdien! Janvāris jau ir pāri pusei, bet domes mājas lapā vēl nav ievietots novembra sēdes audio ieraksts. Kad varētu būt pieejams šis ieraksts?

Labdien! Paldies par jautājumu. Domes sēžu audio faili tika papildināti.

17.01.2019 13:53

Labdien! Sakiet lūdzu, kam Kuldīgā būtu jānotiek, lai pašvaldība reāli sāktu skatīties uz to kas notiek pilsētā? Klondaika piedāvā katru ceturtdienu samaksāt 25 Eiro, un dzert cik lien! Jums Kuldīgas jauniešu brīvā laika aktivitātes interesē mazāk, nekā kaut kādu spēlētavu iemaksātie nodokļi? Nav brīnums, ka visi pamet Kuldīgu, pārvācoties uz Ventspili, vai Liepāju! Tūrisms attīstās, bet iedzīvotāji ar pašvaldības palīdzību/vienaldzību degradējas! Varbūt gaidiet, kamēr vēl kāds sadzēries psihopāts sporta pēc kādu pie spēļu zāles kādu nositīs, kā tas notika pie Fēniksa? Pieprasu jums nekavējoties iesaistīties, un pārtraukt mūsu jauniešu degradēšaanu un nodzeršanos!!!! Ar informāciju par nodzeršanās iespējām varat iepazīties facebook lapā - Klondaika (Kuldīga, Latvia)

Labdien! 18. janvārī Kuldīgas Domē norisinājās Sabiedriskās kārtības komisijas sēde, kurā šis jautājums tika apspriests. Kuldīgas novada Pašvaldība nosūtīs vēstuli uzņēmumam, kurā lūgs sniegt paskaidrojumu, cik ētiski ir saviem klientiem šādu piedāvājumu sniegt. Pašvaldībai pēc likumdošanas nav tiesību iejaukties privātajā sektorā, bet varam norādīt vien uz ētikas normām. Vēl atgādinām, ka ieeja “Klondaikā’’ ir no 18 gadu vecuma, kas nozīmē, ka līdz pilngadības sasniegšanai jauniešus neviens neielaiž. Domājot par Kuldīgas novada jauniešiem, pašvaldībā jau šobrīd ir plaši piedāvājumi, kā veselīgi nodarbināt mūsu jauno paaudzi. Daudz nodarbību un aktivitāšu piedāvā Kuldīgas Jauniešu māja, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs, tāpat ir plašs sporta nodarbību un treniņu loks, ar iespējām apmeklēt Kuldīgas Vieglatlētikas manēžu un Kuldīgas peldbaseinu. Līdzīga aina ir ar kultūras un mākslas aktivitātēm, piedāvājot jauniešiem dziedāt koros, dejot tautas deju kolektīvos, spēlēt teātrī, kā arī radoši izpausties. Diemžēl mēs nevaram ietekmēt jauniešu gribu un viņu izvēli, izvēloties izklaides veidus. Arī Kuldīgas Pašvaldības policija pastiprināti seko iereibušo cilvēku uzvedībai sabiedriskās vietās, uzmanot viņus ar novērošanas kamerām, un nepieciešamības gadījumā, dodoties uz konflikta epicentru.

24.01.2019 06:29

Labvakar! Gribēju pavaicāt, kāpēc Rumbas pagastam ir pilnīgi vienaldzīgi šī pagasta iedzīvotāji un bērni kuri dzīvo attālākas Rumbas pagasta teritorijas? Kāpēc pagasts nepalīdz risināt jautājumus, bet ta vieta pasaka, ka vini par to neatbil.

Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Labdien! Tā kā nav minēts konkrēts jautājums, ko Rumbas pagasta pārvalde nepalīdz risināt, tad grūti saprast kontekstu. Vienīgā telefonsaruna pēdējā laikā, kura varbūt varētu attiekties uz šo gadījumu, bija par sniega vaļņiem uz nobrauktuvēm, kas paliek pēc sniega tīrīšanas. Runa bija par autoceļu “Krogsētās- Segļi”. Tas ir valsts autoceļš, un tā uzturēšanu veic “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Mēs paskaidrojām, ka ar pretenzijām jāvēršas pie viņiem.

17.01.2019 06:28

Labdien. Sākotnēji Pilsētas laukumā uz platākā trotuāra (pretim Drogām) tika visā garumā izbūvēti vairāki apgaismojuma ķermeņi uz bruģa/akmens pacēluma. Labu laiku apgaismojums tur vairs nav. Savukārt palikušais bruģa/akmens pacēlums ļoti apgrūtina pārvietošanos. Varbūt varētu to novākt, pārbruģējot taisnu trotuāru gājējiem/velobraucējiem?

Labdien! Jā, diemžēl, dekoratīvais apgaismojums tika postīts, pēc tam demontēts un teritorijā vairs neatrodas. Tomēr projekta risinājumu izvērtējot un atzīstot par funkcionāliem, šobrīd tiek strādāts pie idejas izstrādes dekoratīvo gaismekļu atjaunošanai, kā rezultātā izbūvētos bruģakmens pacēlumus nav plānots demontēt. Tiks saglabāti esošie elektrokabeļu izvadi gaismekļu pieslēgumiem, kā arī meklētas finansiālās iespējas uzstādīt jaunus gaismekļus.

24.01.2019 06:33

Labdien. Kad uz Pilsētas laukumu atpakaļ tiks uzstādīts pulkstens?

Labdien! Šobrīd ir pasūtīts pulksteņa mehānisms, kurš bija sabojājies, un gaidām tā piegādi. Tiklīdz pulkstenis atkal būs gatavs darbam, ziņosim par tā uzstādīšanu.

15.01.2019 13:21

Sveicināti! Paldies Domes darbam un ikvienam, kurš pieliek savu roku, lai Kuldīga taptu vēl sakoptāka! Arī Jelgavas ielas rajons gar Vulkānu sāk pārvērsties, bet es gribu jautāt par Riteñdārzu, vai tuvākajos gados ir plānots to atjaunot vai vismaz, sakopt? Gar Riteñdārzu mūsu pilsētā ar autobusiem un arī privāto transportu iebrauc tūristi, gribētos, lai šis vēsturiskais objekts atgūtu savu estētiku!

Labdien! Paldies par atzinīgiem vārdiem! Riteņdārza teritorija ir apzināta un izpētīta, pieejami vēsturiskie dati par teritorijas attīstību un skaidra ir esošā situācija. Kā jau Jūs minējāt, sākotnēji uzmanība vēršama degradētās Vulkāna teritorijas sakopšanai, un iespēju attīstības vīziju radīšanai (ņemot vērā, ka tas ir privātīpašums) un secīgi blakus esošo teritoriju, tai skaitā Riteņdārza, attīstības vīzijas radīšanai.

24.01.2019 06:39

Lasot novada vēstis pamanīju , ka visu iemīļotais VELODIENAS pasākums nemanāmi pārcelts uz 24.augustu (3 mēnešus vēlāk). Tik daudzus gadus jau šis jaukais pasākums ir norisinājies maijā un tagad pašā vasaras beigās. :( Vai ir kāds skaidrojums, pārcelt pasākumu 3 mēnešus vēlāk?

Labdien! Sākotnēji Velofestivāla norises laiks tika mainīts, jo 25.maijā tika plānots pasākums "Grandiozā nakts Kuldīgā", kurā ierasti piedalās Latvijā zināmas mūziķu grupas un to apmeklē liels skaits cilvēku. Plānotā norises vieta bija Pilsētas estrāde, kas sakrita ar ierasto Velofestivāla norises vietu. Diemžēl pēc neilga laika, kad jau bijām lēmuši par Velofestivāla norises datumu augustā, "Grandiozās nakts" rīkotāji ziņoja par pasākuma norises laika pārcelšanu uz 6.jūliju. Tā kā jaunais Velofestivāla datums uz to laiku jau tika minēts vairākos Kurzemes tūrisma izdevumos, nolēmām pieņemt šo izaicinājumu un palikt pie mainītā datuma. Velofestivāla organizatori pārliecināti, ka radušās izmaiņas pasākuma norises laikā sekmēs jaunus radošus risinājumus un tāpat kā iepriekš, dos iespēju dalībniekiem gūt pozitīvas emocijas un aktīvi pavadīt laiku draugu un ģimenes lokā vasaras noslēgumā.

21.02.2019 11:01

Labdien man ir jautājums par "Pils ielu" Padures pagastā,Padurē, šai ielai atbilstoši ziemas apstākļiem netiek, nekad veikti uzturēšanas darbi. Sniegu izstumj 1 reizi labākā gadījumā,kaisīšana vispār nenotiek.Vai tas ir tādēļ ka ielas abos galos ir uzstādītas ceļa zīmes 533A un 534A ,lai nebūtu nekas jādara, bet tā ir iela.

Atbild Padures pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Lange: "Labdien! Padures pagasta autoceļš 6272C014 - Pils ceļš noteikts pagasta autoceļu ceļa uzturēšanas C klasei. Pils iela Padures pagastā neeksistē. Ceļa uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši ceļa uzturēšanas klasei. Šajā ziemas periodā nav bijusi tāda sniega kārta, lai būtu nepieciešams to tīrīt. Ceļa kaisīšana notikusi 2018. gada 20. decembrī un 2019. gada 7. janvārī."

11.01.2019 07:32

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.