Jautājiet mums

Labdien!Paldies par atbildi uz manu jautājumu.Atbildē teikts ,ka Darba ielai ir veikta apstrāde ar pretapputes līdzekli,bet tā nav tiesa!!!Varat par to pārliecināties.Ko nozīmē divkārtu virsmas apstrāde?

Labdien! Apstrāde ceļu posmam ir veikta, taču dažos gadījumos tā uz seguma var izklāties nevienmērīgi, tāpēc vizuāli efekts nav redzams. Savukārt divkārtu virsmas apstrāde ir metode, kas novērš ceļu putēšanu − uzklājot melno segu, kā rezultātā uz esošā grants seguma tiek izveidots ~ 2.5 cm biezs bitumena, šķembu segums.

21.05.2019 10:44

Jau kādu laiku atpakaļ uzdevu jautājumu par Darba ielas apstrādi ar pretapputes līdzekli,bet atbildes kā nav tā nav!Kapēc šogad mūsu iela netiek apstrādāta?Par ko mēs esam sliktāki par citu ielu iedzīvotājiem?Darba iela regulāri tiek greiderēta,mašīnas nepaspēj ielu piebraukāt,visu laiku jādzīvo putekļos.Vai tiešām šādos privātmāju rajonos nav nepieciešams ātruma ierobežojums?Lūdzu apstrādājiet Darba ielu ar pretapputes līdzekli!

Labdien! Būvvaldei izvērtējot Jūsu ierosinājumu, SIA ''Kuldīgas komunālie pakalpojumi'' ir veikuši šīs ielas apstrādi ar pretputes materiālu. Sākotnēji Darba iela netika nokaisīta ar pretputekļu kalcija hlorīda materiālu, jo ielai posmā no Plostu ielas līdz Vienības ielai jūnija mēnesī paredzēts veikt divkārtu virsmas apstrādi. Šogad divkārtu virsmas apstrādi paredzēts veikt ielās: Plostu iela (no Dzelzceļa ielas līdz Sakņu ielai); Darba iela (No Plostu ielas līdz Vienības ielai); Atpūtas iela (no Darba ielas līdz Sakņu iela); Sakņu iela (no Darba ielas līdz Plostu iela); Brauktuve līdz Rudzu ielai; Ķelšu iela (Jura Mātera ielas līdz Skrundas ielai).

04.06.2019 11:40

Žēl, ka nevar pievienot foto. Pastaigu taka gar Ventu. Pirmais soliņš no jaunā tilta puses nosmērēts ar izkārnījumiem. Vajag vai nu nomazgāt, vai nomainīt.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību, pastaigu taka ir apsekota un visi soliņi ir notīrīti. Aicinām arī turpmāk par šādiem gadījumiem ziņot SIA "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem".

22.05.2019 06:43

Vai Kuldīgas novada Transporta komisija varētu veikt Kuldīgas novada iedzīvotāju sabiedrisko apspriešanu, lai izvērtētu kāda transporta organizācijas jaunieviesuma lietderību ???

Labdien! Transporta komisijas darbu nosaka pašvaldības nolikums. Kuldīgas novada Domes Transporta komisija ir pašvaldības komisija, kuru izveido un uz savu pilnvaru laiku ievēl Dome. Tā neveic sabiedriskās apspriešanas. Komisijas darbības mērķis ir pārzināt un koordinēt transporta sistēmas organizēšanu un attīstību Kuldīgas novadā. Komisija pilda padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu Domei risināt jautājumus, kas saistīti ar transporta organizāciju un attīstību. Komisijas uzdevumi ir pārzināt un koordinēt transporta sistēmas nepilnības un sagatavot priekšlikumus tās uzlabošanai; risināt jautājumus par transporta plūsmu regulēšanu pašvaldības teritorijā, ceļa zīmju racionālu un lietderīgu izvietošanu; izskatīt komisijai adresētos iesniegumus, kas saistīti ar transporta sistēmas organizāciju Kuldīgas novadā, izvērtēt situācijas, sniegt priekšlikumus Domei situāciju risināšanai, sagatavot atbilstošus lēmumprojektus izskatīšanai Domē; savas kompetences ietvaros pildīt Domes, Domes priekšsēdētāja, Domes Attīstības komitejas un citu komiteju uzdotos uzdevumus; sniegt informāciju masu saziņas līdzekļiem par savā kompetencē esošajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

21.05.2019 13:52

Izlasīju atbildi uz savu jautājumu un radās daži jauni. Jūs rakstat, ka Bērziņas dēli vadā Bērziņu uz Rīgu un tādējādi ekonomē domes naudu. Es uz Kuldīgu parasti braucu tikai brīvdienās un esmu dēlus redzējis ar domes auto piebraucam pie Rimi un braucot pa pilsētu. Bērziņa pati gan auto nebija manāma, varbūt noslēpusies. Saliekot to kopā man ir jautājumi: 1. Cik pašvaldības līdzekļi ir ieekonomēti pēdējo 5 gadu laikā pašvaldības auto transportu vadot ar pašvaldību nesaistītām personām un pēc kādas metodikas tas tiek noteikts? 2. Cik konkrēti pēdējo 5 gadu laikā ir ieekonomējuši Bērziņas dēli un kādu kopējo kilometrāžu viņi ir nobraukuši ar domes auto? 3. Vai pašvaldībai ir īpaši noteikta kārtība kā domes auto transports tiek nodots ar pašvaldību nesaistītām personām? 4. Vai arī citu pašvaldības darbinieku radinieki drīkst vadīt pašvaldības auto transportu?

Labdien! 2013.gada decembrī domes priekšsēdētāja I. Bērziņa ir uzrakstījusi iesniegumu pašvaldībai ar lūgumu ļaut dēliem pildīt šofera pienākumus darba braucieniem ar dienesta automašīnu, jo priekšsēdētājas darba laiks ir nenormēts, ar viņu nav noslēgts darba līgums, kā arī darba pienākumi bieži jāveic vakaros, brīvdienās un svētku dienās. Ņemot vērā, priekšsēdētājas darba intensitāti, pašvaldībai būtu nepieciešama papildus šofera darba vieta vismaz uz pusslodzi, kas mēnesī izmaksātu vismaz 700 eiro (ieskaitot nodokļus).

20.05.2019 10:20

Labdien! Vēlējos pajautāt par ēku Liepājas ielā 37. Tornītis būs skaisti restaurēts un nokrāsots, vai plānā ir arī pašas ēkas fasādes krāsošana, citādi tāda pavisam noplukusi un nesaskanēs ar skaisto tornīti..Paldies

Labdien! Tornīša (Liepājas ielas 37, Kuldīga) atjaunošanai un adatu (arī Kuldīgas adatu fabriku) vēsturei veltītās ekspozīcijas ierīkošanai tika piesaistīts finansējums no ES struktūrfondiem: INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. EST-LAT 7 “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial heritage)”. Savukārt, par pārējās ēkas fasādes sakopšanu atbild tās apsaimniekotāji - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kas, ņemot vērā notiekošos Tornīša atjaunošanas darbus, ir sagatavojuši un saskaņojuši fasādes atjaunošanas tehnisko dokumentāciju un iespēju robežās plāno veikt Liepājas ielas 37 pamata ēkas fasādes atjaunošanu.

16.05.2019 13:45

Kāpēc neparādās manis uzdotie jautājumi. Nevarētu, taču, būt, demokrātiskā sabiedrībā pastāv "CENZŪRA"? Šie 5 noteikumi ir ievēroti: Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi; Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; Jautājuma teksts nav saprotams; Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Labdien! Ikdienā saņemam vairākus iedzīvotāju jautājumus, kurus novirzām pašvaldības speciālistiem. Kvalitatīvas atbildes izstrāde prasa laiku, tāpēc lūgums būt saprotošiem. Ja jautājumā minētie noteikumi tiek ievēroti, jautājums tiek nodots pašvaldības speciālistiem apstrādē.

20.05.2019 11:21

Sveicināti. Man ir ierosinājums. Kuldīgā ir nāvējošs deficīts ar dzīvokļiem. Cilvēki maksā bargas naudas, lai īrētu dzīvokli. Ļoti daudzi meklē, arī ir cilvēki kuri dzīvo ārpus kuldīgas robežas. Kuri vēlētos pārcelties pie mums uz Kuldīgu. Štrunts par tām bargajām naudiņām. Bet ir problēma. Nav dzīvokļu. Trūkst. Pati arī meklēju jaunu mājvietu. Un zinu vel astoņas ğimenes. Tāpēc lūdzu jums, vai varētu kaut ko izdomāt. Nav runa par sociālo māju. Jaunu. Bet par faktu. Lūdzu padomājiet. Paldies. Jauku dienu.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Pašvaldība sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrību “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”(KKP) risina mājokļu jautājumu. Aicinām iepazīties ar šo (https://www.kuldiga.lv/aktualitates/3889-majoklu-jautajums-kuldiga) publikāciju, kurā izskaidrotas pašvaldības piedāvātas iespējas un pašreizējā situācija. Papildus informējam, ka KKP jūnijā plāno nomas izsolē piedāvāt pirmos divus dzīvokļus Planīcas ielā, kuri būs pieejami ikvienam iedzīvotājam.Tāpat KKP Vakara ielā pārbūvēs bijušo muzeja krājuma ēka, kurā tiks izveidoti 14 dzīvokļi, Šo dzīvokļu nomas izsole varētu notikt nākamā gada sākumā.

27.05.2019 05:23

Izskaidrojiet, lūdzu, kāds ir Kuldīgas novada Transporta komisijas primārais mērķis un uzdevums; vai tiešām - apgrūtināt auto satiksmi Kuldīgas pilsētā, nekritiski paklausot dažu personu ierosinājumiem veidot ātrumu ierobežojuma vaļņus uz ielām, krāsot dzeltenas apmalītes, noteikt apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumus ?

Labdien! Transporta komisija izskata jautājumus, kuru pirmsākums ir iedzīvotāju iesniegums, sūdzība, u.c. Tās mērķis ir veicināt satiksmes drošību un uzlabošanu, tāpēc īpaši tiek domāts par ātrumvaļņu uzstādīšanu, kas mazina risku bērniem un iedzīvotājiem iekļūt avārijās.Transporta komisija ņem vērā vispārēju sabiedrības ieguvumu, analizējot izbūves perspektīvas, riskus, ielas uzturēšanas ietekmi, atbilstību LVS standartiem un noteikumiem, turklāt tās sastāvā darbojas nozares speciālisti, kuri ir kompetenti pieņemt dažādus lēmumus. Piemēram, ceļu inženieris Gatis Ozols, autoceļu uzturētājs Andris Upmalis un citi. Ar pilno komisijas sastāvu varat iepazīties šeit - https://kuldiga.lv/pasvaldiba/komitejas-komisijas#transporta-komisija

21.05.2019 13:53

Labdien, griežos jau atkārtoti, un ceru pēdējo reizi, lai noskaidrotu, cik tālu notiek Kabiles pagastā solītā bērnu laukuma atjaunošana daudzdzīvokļu mājas pagalmā? 2018. gada gada 22. marta Kuldīgas novada Vēstīs tika informēts, ka tiks atjaunots bērnu laukums, tātad 2018. gad budžetā nauda tam tika piešķirta un vai tiešām tikai topogrāfa un projekta izstrādes pakalpojumiem – tā jau tad ir cilvēku maldināšana, pēc tā kā atbildējāt 2018. gada oktobrī! Kāpēc pagastos bērniem rotaļu laukums ir jāgaida divus gadus, toties pilsētā tiek plānoti un būvēti ar vien jauni bērnu laukumi!??? Jūs jau spriežat par “Kurzemītes ” kvartāla attīstības projektiem-dalītas rotaļu zonas dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem, aktīvās atpūtas un sporta zonas, vietas, kur atpūsties vecāka gadagājuma ļaudīm, bet neesat pabeiguši jau solītos! Ļoti ceru Kabilē ieraudzīt plašu bērnu laukumu vismaz 2019 gadā, ko nu divus gadus varēja projektēt, jo pagasta bērni ir tikpat pelnījuši cik pilsētas un arī viņiem ir brīvdienas, kurās vēlas spēlēties!

Labdien! 2018. gadā bija plānots labiekārtot jau esošo rotaļu laukumu Kabiles pagastā, izveidojot tam atbilstošu teritoriju, atjaunot esošos rotaļu elementus un rotaļu laukumu papildināt ar jauniem rotaļu elementiem. Tā kā rotaļu laukums pagasta centrā ir publiska teritorija, bija nepieciešams izstrādāt labiekārtošanas projektu. Saskaņā ar noteikumiem rotaļu laukumā var uzstādīt tikai sertificētus rotaļu elementus. Šie apstākļi būtiski palielināja plānotās izmaksas. Ņemot vērā situāciju, tika pieņemts lēmums veicamos darbus realizēt pakāpeniski. Šīs vasaras laikā tiks uzsākta teritorijas sakārtošana, lai nākamā gada budžetā var plānot rotaļu elementu uzstādīšanu.

17.05.2019 08:22

Parasti priekšsēdētājas Bērziņas dēlus bija pierasts redzēt pie domes Wolkswagen stūres, bet nu jau pāris reizes esmu redzējis, ka viņi brauca ar Opel markas auto. Vai dome ir nopirkusi priekšsēdētājai jaunu mašīnu?

Labdien! Pamatā ar pašvaldības automašīnu "Volkswagen Passat" brauc priekšsēdētāja pati, atsevišķos gadījumos brauc arī pašvaldības šoferis. Bet tā kā pašvaldības administrācijā ir tikai viens šoferis, kurš ir ļoti noslogots, priekšsēdētāju uz Rīgu un citur, īpaši agri rītos un vēlu vakaros, ved dēls, kurš nesaņem atlīdzību, tādējādi ekonomējot pašvaldības līdzekļus. Papildus informējam, ka pašvaldība nav iegādājusies "Opel" markas automašīnas.

09.05.2019 11:56

Labdien! Vai nebūtu iespējams salabot aso bedri uz vecā Ventas tilta (izbraucot no Kuldīgas pēdējā tilta posmā), kura izveidojusies, iegrismtot bruģim.

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" par šo situāciju ir informēti un tuvākajā laikā plāno uzsākt remontdarbus.

04.06.2019 11:41

Labdien vai kas plānots būvēt dārzniecības ielas sākumā kad tiek izzagetas ābeles un visi pārej koki kāpēc to nevarēja darīt tad kad koki ne ziedēja vel

Labdien! Daļa no Dārzniecības ielas 2A, Kuldīgā teritorijas ir nodota komersantam, kurš veiks apauguma noņemšanu attīrīšanu no krūmiem un kokiem neizmantoto dārziņu teritorijā, lai turpmāk teritoriju varētu sastrādāt un apsaimniekot, nopļaujot zāli, vai iznomājot mazdārziņiem.

08.05.2019 13:53

Labdien vai ir kāda iecere veckuldigas dārziņos ko būvēt kad tiek koki izcirsti ja to tā var teikt nokniebjot viņus un aplauzot ar dzeltenutraktorinu. vēlētos zināt vai tas darbības ir saskaņotas ar kadu

Labdien! Daļa no Dārzniecības ielas 2A, Kuldīgā teritorijas ir nodota komersantam, kurš veiks apauguma noņemšanu attīrīšanu no krūmiem un kokiem neizmantoto dārziņu teritorijā, lai turpmāk teritoriju varētu sastrādāt un apsaimniekot, nopļaujot zāli, vai iznomājot mazdārziņiem.

07.05.2019 06:49

Labdien! Jelgavas ielas sākumā iepretim Kuldīgas peldbaseinam ir autostāvieta. Izbraucot no autostāvietas nekur nav zīmes, ka tā būtu vienvirziena iela. Vietējie iedzīvotāji to zin, bet tā kā ir sākusies tūristu sezona viņi to nezin, par šīm pāris siltajām dienām esmu jau novērojusi daudzus gadījumus kur mazliet tik pietrūka līdz nelaimei.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu. Mūsu speciālisti izvērtēs šādas zīmes uzstādīšanas iespēju.

07.05.2019 06:50

Būtu jauki ja jūs sataisītu pils parkā gar dīķīti koka celiņu ar margām un izspļautu zāli gan Venta gan nopļautu pils parkā

Labdien! Kuldīgas attīstības aģentūrā tiek gatavota dokumentācija par Pilsētas dārza koka laipu atjaunošanu. Savukārt Pilsētas dārzā zāle ir tikko sākusi augt, ir aprīlis. Zālei ir jāļauj izaug attiecīgā garumā, un tad tā, kā katru gadu, tiks pļauta.

29.04.2019 07:52

Kad tiks savāktas smiltis gar ceļa malām? Jebkurā citā pilsētā ielas tiek sakoptas līdz ar pavasara iestāšanos. Pacietīgi gaidījām, cerējām līdz pasākumam LIDO ZIVIS tas tiks izdarīts, bet atbildīgie dienesti cerēja, ka vējš visu izdarīs!

Labdien! Visa pilsēta tiek tīrīta un slaucīta. Tiesa, gan pirmssvētku vēja brāzmas daudzviet izpūta jaunu smilšu kārtu no iebrauktuvēm un pagalmiem. Lūgums precizēt, kurā ielā, un, pie kuras mājas ir smiltis.

29.04.2019 07:54

Sveiciens no Jaunsaimnieku ielas!Tāpat kā iepriekšējos gadus dzīvojam putekļu mākonī.Solījumi apstrādāt ielu palikuši solījumu līmenī.Vai jāraksta "Bez tabū" ,lai kaut kas mainītos?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi pasūtījumu SIA "Kuldīgas komunālajos pakalpojumos", un ar vakardienu sākta grantēto ielu kaisīšanu ar pretputes materiālu.Kopumā tiks apstrādātas 34 ielas, to skaitā arī Jaunsaimnieku iela. Ar pilno sarakstu var iepazīties šeit - http://kkp.lv/home/2019/apr/granteto-ielu-kaisisana-ar-pretputes-materialu/

04.06.2019 11:41

Paskatoties uz veco tiltu, patreiz tas ir balts no ziemas sāls. Varbūt nākošziem tilta segumu var kaisīt ar kādu citu pretslīdes materiālu? Taupīsim vienu no galvenajām Kuldīgas vērtībām.

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Būvvaldes speciālisti veiks objekta apsekošanu, un pēcāk lems par iespējamajiem risinājumiem.

30.04.2019 05:42

Labvakar! Sakiet lūdzu vai maijā var redzēt kā zivis lido Kuldīgā? Ar cieņu Tatjana

Labdien! Vimbu lēkšana rumbā atkarīga no ūdens temperatūras, to skaitā, laikapstākļiem. Iesakām vimbu lēkšanu pārbaudīt mūsu online kamerā - https://www.kuldiga.lv/online/ventas-rumba

30.04.2019 05:47

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.