Jautājiet mums

Labdien, sakiet lūdzu kādai iedzīvotāju grupai ir domāti Kuldīgas manēžas darba laiki vasarā ? Manēža strādā no 9.00 līdz plkst. 17.00. Kas notiek manēžā pa dienu, ja pieņemam, ka neviens strādājošs cilvēks nevar to apmeklēt un personas, kam atvaļinājumi, arī tur nedodas, tāpat kā bērniem vasaras brīvlaikos nav nodarbību. Vai nav iespējams manēžu atslēgt pēcpusdienā, piemēram no 15.00 līdz plkst. 21.00, lai var gan paskriet vakarā, gan aiziet uz trenažieru zāli ?

Labdien! Manēža ir atvērta 8.00 - 17.00 no 25. jūnija līdz 25. augustam. Šāds darbalaiks ir saistīts ar manēžas darbinieku atvaļinājumiem, manēžas sagatavošanu jaunajai sezonai (krāsošana, trenažieru apkope), tāpat manēžā ir izvietota Kuldīgas novada sporta skolas administrācija, kura strādā 8.00 - 17.00. Šajā laikā notiek arī treniņnodarbības sporta skolas audzēkņiem un sportistu nometņu dalībniekiem. Turēt manēžu vaļā līdz vakaram ir ekonomiski neizdevīgi, jo iedzīvotāju interese vasarā skriet pa manēžu ir niecīga, tāpat ir ļoti maza interese par trenažieru zāli vasaras mēnešos.

02.07.2014 11:54

Labdien! Kādēļ Kuldīgas bērnudārzā uzņem tik maz bērnu? Kāpēc pilsētā deklerētajiem ir jāgaida tik garās rindās, tai pat laikā pilsētas bērnu dārzi tiek piedāvāti arī tiem bērniem, kuri ir deklarēti rajona pagastos un kuriem ir pieejami pagastu bērnu dārzi??? Ko darīt māmiņām kuras nevar atļauties ne turpmāku bērnu aprūpi un iztikt ar niecīgo pabalstu pašu spēkiem un tāpat nevar atļauties algot aukles?

Labdien! Bērnu uzņemšanu Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2011/30. Aicinu ar tiem iepazīties Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv – Izglītība- Dokumenti. Tie paredz, ka prioritāte grupu komplektēšanā ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem. Bērnu vecākiem ir tiesības izvēlēties, vai savu bērnu vest uz kādu no pirmsskolas grupām (nevis bērnudārziem) pie kādas no skolām novada pagastos, vai pieteikt rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi Kuldīgas pilsētā. Informācijai – Kuldīgas novadā darbojas divi bērnudārzi – „Cīrulītis” (227 bērni) un „Ābelīte”(261 bērns), tie strādā Kuldīgas pilsētā, kuros bērni tiek uzņemti rindas kārtībā. Uzņemto bērnu skaits ik gadu septembrī ir tik liels, cik bērnu ik gadu maijā beidz bērnudārza gaitas un septembrī sāk iet 1. klasē. Kuldīgā darbojas arī pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”- attīstības centrs (181 bērns), kurā bērni tiek uzņemti ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (nevis reģistrētās rindas kārtībā) kādā no speciālās izglītības programmām – ar valodas attīstības traucējumiem, ar somatiskām saslimšanām, ar jauktiem traucējumiem u.c. Plašāku informāciju (iespējams arī padomu konkrētā gadījumā) sniedz Baznīcas ielā 9, 2. stāvā.

02.07.2014 18:13

Labdien, Vēlējos noskaidrot, kurš arhitekts izsniedza atļauju terasei pie "GOLDINGEN ROOM", jo tas bojā vecpilsētas kopējo tēlu. Tas izskatās kā zirgu steliņģis. Drīzāk būtu nepieciešama tāda terase, kas iekļautos vecpilsētā.

Labdien. Paldies par Jūsu viedokli. Terases izvietošanas vieta un lielums Baznīcas ielā 2, Kuldīgā ir saskaņots Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā un Vecpilsētas un vides komisijā. Vizuālais risinājums atkārtoti tiks diskutēts jūlija vecpilsētas komisijas sēdē, pieaicinot īpašnieku.

03.07.2014 12:24

Sveiki. Noteikti ka esat lietas kursā par Baložu ielas segumu no Mucenieku līdz Liepājas ielai. Aku vāki brauktuves vidū sasēdušies tuvu 10cm, kas nu jau tiešām apdraud mašīnu eksplutāciju. Arī bedres kreisajā pusē pie pašas ietves malas ir viena pēc otras, un tās gribi vai negribi ir jāšķērso. Lūdzu jums, norīkojiet cilvēkus, kas šīs ielas defektus novērš, jo tas vairs nav izturams. Otrs jautājums-Kas nepieciešams lai uz pieminētās baložu ielas panāktu, ka tiek uzstādīta apstāties/stāvēt aizliegts CEĻAZĪME? Ar vieglo auto vel līdzar spoguļiem var aizbraukt garām novietotajiem auto, bet ar piegādes transportu(līdz 3500kg) garām netiek, ja nebrauc uz trotuāra, kas apdraud gājējus. Un vel tas ka šī iela ir ļoti noslogota ar stāvošām un braucošām mašīnām tik ļoti ka abas uz šīs šaurās ielas atļauties nevaram . Ja ir nepieciešami pilsētnieku paraksti par zīmes uzstādīšanu, tad tos mēs savāksim ātri, jo visiem šī iela iedveš bailes kautko salauzt. Ceru uz sapratni, un veiksmīgu šīs bēdas atrisinājumu.:)

Labdien! Baložu iela ir apsekota un SIA „Kuldīgas ūdens” ir informēti par situāciju. Šobrīd notiek sagatavošanās darbi un materiālu iegāde, lai novērstu problēmu. Skataku vāku remontdarbi tiks veikti līdz 05.07.2014. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informēja, ka ielas kreisajā pusē esošās bedres satiksmes drošību neapdraud, savukārt lietus ūdens uztvērējaka tiks salabota.

01.07.2014 18:52

1.Kādēļ Kuldīgas komunālie pakalpojumi neizpļauj zāli visā ielas platībā, kura nodota tai uzturēšanā? 2.Vai šī iela neskaitās visa no sarkanās līnijas, līdz sarkanajai līnijai, vai tikai Stendes ielas grāvja vidus, kuru neizpļauj un nekopj KKP? 3. Kad tiks nopļauta visa Stendes ielas zaļā zona, jo (SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2010/14) neviens pants neparedz un neatbilst Stendes ielai un tie nav saistoši Stendes ielas piegulošās teritorijas infrastruktūrai un privātīpašniekiem? ( Tiek pārkāps likuma par Pašvaldībām 42. pants)!

Labdien! Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu, Kuldīgas novada Dome 2010. gada 27.maijā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” neveic visu Stendes ielas posmu izpļaušanu, jo minētajam uzņēmumam ielas nav nodotas uzturēšanā, bet gan deleģēta virkne pašvaldības autonomo funkciju, proti, saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 19.12.2013. lēmumu ”Par pašvaldības autonomo funkciju deleģēšanu SIA ”KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” un deleģēšanas līguma slēgšanu” /prot.Nr.17. p.64/, uzņēmumam ir deleģēts veikt virkni Pašvaldības autonomās funkcijas, tostarp, veikt, Kuldīgas pilsētas parku, skvēru, ietvju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu uzturēšanu un sakopšanu, taču nav nodots (deleģēts) pienākums veikt privātpersonu īpašumiem piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu, jo saskaņā ar jau minēto likuma „Par pašvaldībām” normu un Noteikumiem, šo teritoriju uzturēšanas pienākums ietilpst nekustamo īpašumu īpašnieku (valdītāju) pienākumos. No nekustamā īpašuma īpašumtiesībām, proti, nekustamais īpašums sniedz ne tikai tiesības, bet uzliek arī zināma veida pienākumus un aprobežojumus, līdz ar to, Pašvaldība aicina izpildīt normatīvajos aktos uzliktos pienākumus, proti, nodrošināt īpašumam piegulošās publiskā lietošanās esošās teritorijas kopšanu. Ja teritorijas uzkopšanu pašu/a spēkiem nav iespējams veikt, Pašvaldība vēlas norādīt, ka tā veikšanai varat piesaistīt vai algot citas personas, piemēram, šādus pakalpojumus sniedz arī SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, par kuru pakalpojumiem varat interesēties Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

07.07.2014 12:58

Labvakar! Sakiet lūdzu,kādēļ Pārventā nu jau nedēļu uz Apšu ielas vakaros un naktī nav apgaismojuma?

Labdien! Par apgaismojuma bojājumu Apšu ielā informācija tika saņemta 30.06.2014. Bojājumi šodien (01.07.2014.) ir novērsti. Paldies par sapratni!

01.07.2014 18:47

Vai strūklaka pils parkā arī šogad tiks palaista tūristu sezonas beigās?

Labdien! Strūklaka atsāka darboties no šodienas, 01.07.2014.

01.07.2014 18:46

Kad beigsies estrādes reorganizācijas remonta garantijas termiņš? Jau pavasarī ievēroju un nofotogrāfēju plaisas betona apmales paneļu vidos ejā gar soliņiem. Šorīt, kad lija lietus, atkal, ejot cauri estrādei, pievērsu uzmanību, ka mitrums jau iesūcies plaisās 10-20 cm dziļi. Pēc dažiem gadiem visa betona apmale būs nelabojami bojāta un labais darbs vējā.

Labdien! Kuldīgas estrādes būvniecības garantijas termiņš ir līdz 2015. gada rudenim. Tuvākajā laikā pašvaldības speciālisti kopā ar būvuzņēmēju apsekos objektu un vienosies par defektu novēršanas termiņiem.

01.07.2014 18:44

Paldies par skaisto Līgo svētku noformējumu Pilsētas laukumā!

Paldies, prieks, ka Jums patīk. Novēlam priecīgus Līgo svētkus!

20.06.2014 08:09

Labvakar! Ir radies jautājums par to cik ilgi Jelgavas iela paliks ar šādu segumu? Ir ļoti lieli putekļi un visas akas ir aizbērtas ciet. Ja būs lieli lieti, tad kur paliks ūdens? Un akmeņi "iet pa gaisu".

Labdien! Šāds segums Jelgavas ielā paliks līdz brīdim, kad tiks veikta ielas rekonstrukcija. Lietus ūdens uztvērējakas ir attīrītas, tāpēc lietus laikā problēmām rasties nevajadzētu. Savukārt putekļi neradīsies, jo liekās šķembas tiks noslaucītas.

25.06.2014 17:45

Sveiki! Arī es jautājumu uzdevu jau maijā, bet atbildi neesmu saņēmusi. Jautāju par Brīvdabas kino, kas izvēlas repertuāru? Vai tiešām nav iespējas parādīt kādu sakarīgu filmu? Pēdējā laikā ejot uz kino, ieradušies ir ļoti maz cilvēku, jo nevienam neinteresē šāda veida filmas. Vai tiešām nebūtu iespēja ko pamainīt?

Labdien! www.kuldiga.lv administrācija atvainojas par sagādātajām neērtībām, jo diemžēl tehnisku iemeslu dēļ, maija mēnesī uz neilgu laiku iesūtītie jautājumi netika saņemti. Tādēļ, ja nav saņemta atbilde uz kādu no interesējošajiem jautājumiem, aicinām tos iesūtīt atkārtoti. Paldies par sapratni! Uz jautājumu atbild Krista Jansone, „Goldingen Knight Cinema” projekta vadītāja: „Sveiki! Pateicos par Jūsu izrādīto iniciatīvu un vēlmi uzlabot programmu, lūdzu piezvaniet (tel.26005212) es labprāt ar Jums sarunātu tikšanos, lai uzklausītu konkrētus ierosinājumus, apspriestu iespējas izrādīt „kādu sakarīgu filmu”. Ja Jūsu ierosinājumi būs salāgojami ar mūsu iespējām, centīsimies tos realizēt. Gaumes ir dažādas, tikpat dažādas kā mūsu skatītāji. Uz tikšanos!”.

17.06.2014 15:17

Sakiet lūdzu, vai Kuldīgas Kultūras centrā ir lifts,lai zālē varētu nokļūt cilvēki ar kustību traucējumiem,jo kāpnes ir ļoti augstas.

Labdien! Kuldīgas Kultūras centrā lifta nav, taču ir izsludināts idejas meta konkurss, kurā plānota lifta izveide. Tā būvniecība varētu tikt uzsākta 2015. gadā.

25.06.2014 13:32

Sveiki. Paldies par atbildi sakarā ar veloceliņiem. Bet nu ir cita rūpe. Šī rūpe(pēc nostāstiem), kā arī pēc daudzu paziņu redzētā ir uz pilsētas laukuma atrodošā bodīte uz riteņiem-'KEBABS'. Tur burtiski indējot mūsu jauniešus, bet ne ar pārtiku. Visi pilsētā par to vien runā, ka vakaros uz tumsu, un naktīs, tur jaunieši iegādājas nevis ēdamo, bet gan SPAISU. Par to liek domāt tas, ka cilvēks kebabu nevar ielikt kabatā, un iet tālāk, itkā nekas nebūtu bijis, un tādu skatu ir daudz. Iedodiet lūdzu kādam uzdevumu, šo bodīti pārbaudīt to dokumentējot ar video un skaņu, un atbildi uz šo jautājumu un par rezultātiem publicējiet, tikai pēctam kad pārbaude ir veikta. Cerams, ka būsim visa pilsēta kļūdijušies, un narkotiku tur nebūs. Nu jau vairs ne es, bet gan visa pilsēta uz jums gaida. :) paldies

Labdien! Pašvaldības policijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs: „Par tirgotavu cilvēki runā jau ilgāku laiku, konkrētāk, par dažādu narkotisko vielu tirdzniecību. Cienījamie iedzīvotāji, lūdzu Jūs nomierinieties un necelt paniku. Minētā tirgotava ir pārbaudīta arī ar kinologa starpniecību, kur speciāli apmācīts suns nesaoda nekādas narkotisko vielu pēdas (gadījumā ja viela nav uz vietas, suns saož tās pēdas). Tāpat pie minētās tirgotavas tiek veikta videonovērošana, kuras laikā nav konstatēti aprakstītie gadījumi”.

17.06.2014 14:54

Vai nebūtu jau laiks publicēt pilsētas svētku programmu?

Labdien! Pasākuma organizatori informē, ka festivāla „Dzīres Kuldīgā 2014” pasākumu programma drīzumā tiks publicēta. Aicinām sekot līdz aktualitātēm www.kuldiga.lv.

17.06.2014 15:22

Labdien! Es gribetu jautat vai ir kads dzivoklis Kuldiga ko varetu iret? Jo nespeju atrast. varbut jus varetu zinat.

Labdien, jautājumos par pašvaldības dzīvokļu īres iespējām aicinām vērsties Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā pie dzīvokļu speciālista. Kontaktinformācija atrodama http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/kontakti

19.06.2014 13:56

Labdien. Man ir jums jautājums par Kuldīgas ģimnāzijas auto apmācības instruktora Māra Sustrupa darbību. Ārpus darba ģimnāzijā viņš arī nodarbojas privātajā biznesā kā braukšanas apmācības instruktors Saldus autoskolā kur viņam ir jāstrādā ar privāto automašīnu. Vai šis instruktors drīkst izmantot Kuldīgas ģimnāzijas (valstij piederošo automašīnu līdz ar to arī degvielu), automašīnu WG GOLF5 savā privātajā biznesā mācot ar to Saldus autoskolas skolniekus, ko viņš arī nepārtraukti dara? Tai pašā laikā presē sludinot kad Saldus autoskola piedāvā skolniekiem trīs bezmaksas braukšanas.

Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone: „Ģimnāzijā transportlīdzekļu izmantošana notiek saskaņā ar izstrādāto „Transportlīdzekļu izmantošanas kārtību”, kas nosaka, kā izmantojamas V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas rīcībā esošās automašīnas (benzīna patēriņa normas, degvielas limiti, transportlīdzekļa atrašanās vieta pēc darba laika, atbildīgās personas). V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas administrācija ir veikusi vairākas kontrolpārbaudes mācību gada laikā, un pārkāpumi braukšanas instruktora Māra Sustrupa darbībā nav konstatēti. Arī Māra Sustrupa sniegtajā paskaidrojumā, instruktors apgalvo, ka ģimnāzijas transportlīdzekļa izmantošana notiek saskaņā ar ģimnāzijā izstrādāto kārtību. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas administrācija ir lietas kursā, ka Māris Sustrups no darba brīvajā laikā strādā arī citā autoskolā. Saldus autoskolas vajadzībām instruktors izmanto savu privāto automašīnu. Ja ir jautājumi vai neskaidrības, aicinām vērsties pie V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas administrācijas”.

17.06.2014 14:31

Sveicināti,ilgi domāju uzdot vai neuzdot šo jautājumu bet nonācu pie secinājuma ka problēma pati neatrisināsies.Un tātad jautājuma būtība ir zirgu stallis pilsētas teritorijā,kā tas iespējams? Sakiet lūdzu vai uz šo dzīvnieku novietni neattiecas eiropas regula par kūtsmēslu krātuvi kurai jābūt gatavai uz 28.07.2014?Un vēl gribētos dzirdēt skaidrojumu patreiz regulāri notiekošajai kūtsmēslu gruzdēšanai(periodiski,jau vairāku gadu garumā)kura nerada visai lielu drošības sajūtu no ugunsdrošības viedokļa plus saistītā gruzduma un dūmu smaka.

Labdien! Pēc Kuldīgas novada teritorijas plānojuma (19.12.2013. apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2013/42) punkta 461.1. – šī ir Dabas un apstādījumu teritorija, kurā atļautā izmantošana ir – zirgkopības un ar to saistīto pasākumu vietu apbūve un zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas. Minētajā īpašumā Dārzniecības ielā 2, Kuldīgā nesanāk 10 dzīvnieku vienības. Minētā prasība par kūtsmēslu krātuvēm attiecās uz lopu mītnēm ar dzīvnieku skaitu virs 10 dzīvnieku vienībām. 1 zirgs ir tikai 0,48 dzīvnieku vienības. Veckuldīgas zirgaudzētava ir informēta, ka atkritumu dedzināšana pilsētā nav pieļaujama.

25.06.2014 13:36

Sakiet, kur ir iespējams redzēt naktsmājas īrēšanu? Gribu apmeklēt Kuldīgu un palikties pa nakti, interesētu 2 istabu dzīvoklis.

Labdien! Informāciju par naktsmājām un kontaktinformāciju iespējams apskatīt Kuldīgas Aktīvās atpūtas centra mājas lapā http://www.visit.kuldiga.lv/?sid=7. Gaidīsim ciemos!

12.06.2014 09:01

1. Kādēļ komunālie pakalpojumi nekopj visu Stendes ielu, jo tā ir nodota 2013. gadā Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem tās uzturēšanā? Arī citas ielas pārventā ir līdzīgā situācijā. 2. Kādēļ liek iedzīvotājiem strādāt piespiedu darbu - (pļaut ielas grāvjus, caurtekas un Zālāju līdz brauktuves malai), kuru darbību privātpersonām neparedz arī saistošie noteikumi? 3. Ja skaitaties mūsu ievēlēti, tad vai nevajadzētu arī pildīt savus pirmsvēlēšanas solījumus un radīt jaunas darba vietas, kaut vienus no pirmajiem, tikai atjaunot sētnieka darbu pilsētā, kurš tagad ir zem katras kritikas? Tagad sētnieki iet tikai uz darbu un pēc pāris stundām nāk atpakaļ, neko reāli nestrādājot, jo viņu darbu neviens nekontrolē, tāpat kā Komunālos pakalpojumus. To visu var salīdzināt ar daudzām sūdzībām šai iestādei.

Minēto jautājumu regulē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu”, kuri pieņemti normatīvos aktos noteiktā kārtībā un nav pretrunā ar augstākstāvošiem tiesību aktiem, tai skaitā Latvijas Republikas Satversmi. Tāpat vēlamies norādīt, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa ar 2004. gada 21. maija spriedumu lietā Nr.203-23-01 atzina par tiesisku pašvaldību tiesības uzlikt par pienākumu nekustamo īpašumu īpašniekiem kopt arī nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju. Satversmes tiesa 2004. gada 21. maija spriedumā lietā Nr.2003-23-01 „Par likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam” secinājusi, ka tiesības uz īpašumu piešķir personai ne tikai tiesības izmantot šo īpašumu, bet arī pienākumus. Īpašuma izmantošanai vienlaikus ir jākalpo arī sabiedrības labumam. Īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums. Tāpat, samērojot sabiedrības ieguvumu un ierobežojumus, kas tiek uzlikti privātpersonai, uzliekot tai par pienākumu rūpēties par savam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanu, ir secināms, ka sabiedrības ieguvums ir lielāks, nekā privātpersonas tiesisko interešu ierobežojums. Gadījumā, ja pašvaldībai būtu jāuzkopj arī nekustamajam īpašumam piegulošā publiskajā lietošanā esošā teritorija, tad tas ievērojami palielinātu pašvaldības izdevumus, kā rezultātā pašvaldība būtu spiesta palielināt pašvaldībā maksājamo nodokļu apmēru. Šai gadījumā zaudētāji būtu visi pašvaldības teritorijā esošie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem būtu jāsedz pašvaldības papildus izdevumi. Satversmes tiesa spriedumā arī atzinusi, ka pašvaldībām, saistošajos noteikumos nosakot publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi - nodrošināt sakoptu pilsētvidi. Papildus vēlamies informēt, ka līdzīga kārtība paredzēta faktiski visās citās Latvijas pašvaldībās. Ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” varat iepazīties Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv.

03.07.2014 15:12

Joprojām, kopš maija mēnesī uzdevu jautājumu, nav atbildes kā darbosies bērnudārzi, kad tiks uzņemti jaunie bērni un kā bērnu vecākiem plānot savu laiku. Vai tiešām izglītības pārvaldei vēl nav nekāda informācija?

Labdien! www.kuldiga.lv administrācija atvainojas par sagādātajām neērtībām, jo diemžēl tehnisku iemeslu dēļ, maija mēnesī uz neilgu laiku iesūtītie jautājumi netika saņemti. Tādēļ, ja nav saņemta atbilde uz kādu no interesējošajiem jautājumiem, aicinām tos iesūtīt atkārtoti. Paldies par sapratni! Atbilde uz jautājumu: Izglītības nodaļa, kā ik gadu, pēc jauno grupu komplektēšanas martā ir gatava informēt bērnu vecākus par bērnu uzņemšanu konkrētajā pirmsskolas izglītības iestādē no septembra. Vasaras mēnešos, sākot no jūnija, bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs būtiski samazinās sasitībā ar vecāku atvaļinājumiem, brāļu/māsu vasaras brīvdienām. Tāpēc vasaras periods pirmsskolas izglītības iestādēs tiek izmantots darbinieku atvaļinājumiem, kā arī iestāžu sakārtošanai jaunajam mācību gadam. Šajā vasarā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” – attīstības centra jumta remontu šīs iestādes bērniem tiek piedāvāts jūlija un augusta mēnešos apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” un „Ābelīte”. Bet pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” un „Ābelīte” turpina darbu visu vasaru tikai ar mazāku grupu skaitu saistībā ar kopējā bērnu skaita samazinājumu. Precīzākas informācijas nepieciešamības gadījumā aicinām vecākus vērsties pirmsskolas izglītības iestādē pie vadītājas vai Izglītības nodaļā, tālrunis 63322238; 63350076.

12.06.2014 08:54

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.