Jautājiet mums

Labdien, nesen zvanot uz Kuldīgas siltumtīkliem sarunā atklājās,ka vienādiem dzīvokļiem vienā mājā jāmaksā atšķirīgs daudzums par siltumu.(Man pateica, ka citiem jāmaksā vēl vairāk).Kā tas ir iespējams?Tā tad kaut, kas nav kārtībā ar šo lietu!!!Vai tad Kuldīgas domei nav nekāda sakara ar šo lietu, lai savestu to visu kārtībā un netiktu maldināti cilvēki un krāpta no viņiem nauda par siltumu?

Labdien! SIA „Kuldīgas siltumtīkli” noraida jebkāda veida apgalvojumus un pārmetumus, ka cilvēki tiek maldināti un krāpti, izrakstot rēķinus par vienādiem dzīvokļiem. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” paskaidro, ka katrā mājā ir uzstādīts individuāls siltummezgls ar siltumenerģijas skaitītāju, kas uzskaita patērēto siltumenerģiju konkrētajai mājai. Uz šo brīdi uzņēmuma lietotā prakse ir, ka mājas kopējais patērētais siltumenerģijas daudzums tiek sadalīts uz visiem mājas iedzīvotājiem proporcionāli dzīvokļu platībai, kāda tā ir minēta katra dzīvokļa inventarizācijas lietā (kādu katrs lietotājs slēdzot līgumu ir uzrādījis). Uzņēmums apstiprina, ka vienas mājas vairākiem dzīvokļiem, kas atrodas viens virs otra, veidojas atšķirīgi rēķini par patērēto siltumu, jo dzīvokļu platības ir atšķirīgas. Līdzīga rakstura jautājumu SIA „Kuldīgas siltumtīkli” saņēma pa telefonu un kā piemēru varam minēt, ka konkrētajā mājā, dzīvokļu, kas izvietoti viens virs otra platības ir sekojošas - 1. dz. - 54.2 m2, 4. - dz.- 53 m2, 7 - 53.3 m2, 10. dz. - 53.9 m2. Dzīvokļu īpašumi ir privātīpašums un to īpašniekiem ir tiesības vērsties pie pakalpojumu sniedzējiem, kas veic dzīvokļu īpašumu precizēšanu un veikt dzīvokļu pārmērīšanu, precizētos datus iesniegt SIA „Kuldīgas siltumtīkli” un tad rēķini tiks piestādīti atbilstoši precizētajai platībai.

03.03.2014 12:50

Vēlētos noskaidrot, kas Kuldīgā atbildīgs par bedrēm un kam par tām ziņot? Jau labu laiku acīs krīt vietas, kurās nekas netiek darīts, lai situāciju uzlabotu. 1. Laukums pie "Saules ielejas". Kamēr notiek bērnu dārza "Ābelīte" vecās ēkas rekonstrukcija, vairākas bērnu grupiņas atrodas bijušajā KKP kantora ēkā. Lai tiktu līdz šai ēkai, jāšķērso šis laukums, kas ir stipri bedrains un bedres kļūst arvien dziļākas. 2. Piebraucamie ceļi pie Graudu ielas veikala "Lats", DUS "Lukoil" un citiem uzņēmumiem, kuri atrodas tālāk teritorijā. Lai tiktu līdz "Jura servisam", jakratās ne pa jokam! Šī graudu ielas teritorija varētu attīstīties, ja vien sakārtotu infrastruktūru un apkārtni. Diemžēl nākas secināt, ka pastāv ļoti liels kontrasts starp pilsētas centru un ārpilsētas teritoriju!

Labdien! Par bedrēm uz ielu braucamajām daļām var ziņot SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, tālr. 63321965 vai rakstot uz e-pastu kkp@kuldiga.lv. Laukumu pie „Saules ielejas” ir plānots sakārtot līdz 14.03.2014. Par piebraucamo ceļu uzturēšanu pie Graudu ielas 5, DUS „Lukoil” u.c. atbildīgs ir teritorijas īpašnieks, šī teritorija neietilps SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ielu uzturēšanas sarakstā.

07.03.2014 11:28

Labdien! Kad varēs piereģistrēties Velodienai 2014? Paldies!

Labdien! Velodienai šogad varēs piereģistrēties no 1. aprīļa mājas lapā www.velokuldiga.lv.

25.02.2014 14:18

Kad tiks savakts tas bardaks Gaismas iela 1, kur agrak atradas atkritumu konteineri??? Neskaitamas dienas metajas atkritumi, dzivnieki,putni, vejs iznesaa tos vel plasaka teritorijaa..,bet nevienam nekadas dalas!!

Labdien! Paldies par iesūtīto novērojumu. Bardaku no Gaismas ielas 1, kur kādreiz atradās atkritumu tvertnes, SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi savāc reizi nedēļā. Aicinām iedzīvotājus atkritumus izmest tam paredzētās vietās un atgādinām, ka par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā var tikt piemērots administratīvais sods.

26.02.2014 08:57

Labdien. Uzdevumu jums jautājumu jau senāk bet atbildi vēl joprojām gaidu. Jautājums ir par autoceļu P121 Kuldīga-Kabile- Tukums, vai šogad būs pabeigts un uzliets asfalts???

Labdien! VAS „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka iepirkumu par atlikušo rekonstruējamo posmu autoceļam P121 Tukums – Kuldīga (km 23 – 33) plānots izsludināt 2014. gada martā.

03.03.2014 13:02

Labdien! Man jautājums saistīts ar jauno izglītības stratēģiju. Bēŗnam jāsāk mācīties 1.klasē, Centra vidusskolā mums dokumentus pieņēma. Vai nebūs tā,ka pavasarī paziņos,ka tomēr jāmeklē cita skola un brīvas vietas palikušas tikai 2.vidusskolā,kura mums no mājām tālu. Kādā paredzēts likvidēt Centra skolā sākumklases?

Labdien! Jums taisnība, topošās Kuldīgas novada izglītības stratēģijas ietvaros darba grupa ir piedāvājusi veikt novada izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju. 27.02.2014. Kuldīgas novada Domes sēdē tiks lemts, vai šo darba grupas piedāvāto modeli nodot publiskai apspriešanai, vai arī uzdot darba grupai turpināt darbu pie citu iespējamo iestāžu reorganizēšanas variantu izstrādes. Šobrīd nav pamata domāt par iespējamām pārmaiņām jau no 2014. gada septembra. Likumdošana paredz, ka iespējamās pārmaiņas jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju ne mazāk kā 6 mēnešus pirms to ieviešanas. Arī darba grupas piedāvātajā reorganizācijas variantā izmaiņas piedāvātas no 2015. gada 1. septembra.

25.02.2014 10:45

Labdien! Vai jauna ģimene var pierakstīties dzīvokļa rindā,(vai īrēt dzīvokli no pašvaldības)? Vai vispār tāda iespēja ir?

Labdien! Pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.2010/7 “Par palīdzību jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā” 5.4. punktu personas ir tiesīgas iesniegt motivētu iesniegumu, kas tiks izskatīts Kuldīgas novada Domes Dzīvokļu komisijas sēdē. Taču, lai iegūtu izsmeļošāku informāciju par interesējošo tēmu, aicinām vērsties pie Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdienās no 15.00 līdz 18.00; Ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00.

25.02.2014 13:53

Labdien! Kādēļ cilvēki tiek maldināti? Kuldīgas mājaslapā bija ielikts raksts par konkursu pagalmu sakopšanai Kuldīgas novadā, lasot nolikumu secinu, ka tas tomēr ir Kuldīgas pilsētā, šobrīd virsraksts ir nomainīts. Tomēr "Novada vēstīs" atkal ir ielikts, ka konkurss tiek rīkots Kuldīgas novadā. Un kādēļ gan nav novadā, kāpēc tikai pilsētā ir dota šī iespēja?

Labdien! Atvainojamies par pieļauto neprecizitāti. Precizējot informāciju par izsludināto konkursu pagalmu sakopšanai, informējam, ka tas norisināsies Kuldīgas pilsētā. Atsaucoties uz novada iedzīvotāju izrādīto interesi un vēlmi piedalīties pagalmu sakopšanā, Kuldīgas novada pašvaldība nākamajam gadam ierosinās mainīt konkursa nolikumu un kārtību, lai to varētu rīkot arī pagastos.

25.02.2014 14:34

Kādēļ Kuldīgas tirgu sala laika nav pieejams ūdens un nedarbojas tualetes . Vai jūsuprāt ta ir normāla situācija…… Interesanti gan ja pēc rekonstrukcijas dome sala laika nebūtu pieejamas toletes un ūdens ka justos „dižie profesionāļi” un jus??? Konkrēti kas par to ir atbildīgs un kad tiks atbrīvots no amata un piedzīti no viņa līdzekļi lai šo situāciju novērstu (vainīgs projektētājs būvnieks vai pasutitajs?) galu gala 132 000 Ls ir ļoti liela nauda (iesaku pameiģinat nopelnīt privāta biznesa kaut latu).

Labdien! Sala laikā Kuldīgas pārtikas tirgus brīvkrānā un tirgus paviljonā ūdens padeve tiek slēgta, jo nav iespējams novērst ūdensvada un kanalizācijas aizsalšanu. Taču, sabiedriskās tualetēs pastāvīgi darbojas sildītāji un ūdens padeve tiek nodrošināta gandrīz nepārtraukti. Šogad ūdens padeve sabiedriskajās tualetēs bija traucēta vienu dienu - aizsala centrālā ūdens ievada caurule. Darba dienas laikā šī problēma tika novērsta.

18.02.2014 08:56

Sakiet, kur Jūsu lapā var apskatīties šī gada lielākos pasākumus, kuri notiks Kuldīgā?

Labdien! Lielākos pasākumus var apskatīt pasākumu kalendārā, kas atrodams sadaļā „Kultūra”.

17.02.2014 08:18

Jautājums ir, par likumus nezinošās un cilvēku maldinošo, tendenciozo Melitas Miksones atbildi par Stendes ielas ietvju tīrīšanu un iedzīvotāju pamatlikumu nezināšanu. Juridiski papētot atbildi, Kuldīgas domes saistošie noteikumi ir pieņemti neievērojot Satvermi un ir pretrunā ar Tiesībsarga un Satversmes tiesas lēmumiem. 1. Pēc Kuldīgas domes publikācijas presē, iela ir nodota KKP pārvaldījumā. Tātad iela, PĒC LĪGUMA TEKSTA, skaitās visā tās platībā līdz privātīpašumiem. Ne tikai brauktuve vien skaitās iela! (Satiksmes noteikumi, kas skaitās iela.) 2. Es pamērīju, ja arī man Pašvaldība piespiestu, pārkāpjot Satversmi un interpretējot likumus un piespiestu tīrīt ietvi, tad no mana īpašuma 5. metri nekad nesniedas līdz ietvei un tātad saistošie noteikumi uz to neatiecas. 3. Stendes ielā privātīpašumos dzīvo pārsvarā gados ļoti veci pensionāri un invalīdi, kuriem neviens likums nevar piespiest strādād piespiedu darbu svešā īpašumā (pašvaldības, vai KKP labā), kur nu vēl sodīt viņus! Tesas lēmumā ir noteikts, ka ar šādu, gados vecu un invalīdu iedzīvotāju kontingrntu Pašvaildībai ir jāizstrādā individuāls savstarpēji abām pusēm saistošs un izpildāms līgums. Ja tāds nav, tad saistošie noteikumi nav spēkā. Iesaku kundzei izlasīt visus Satversmes tiesas, Tiesībsarga un Cilvēktiesību iestāžu pieņemtos lēmumus un izdarīt attiecīgus secinājumus, iekam maldināt Stendes ielas iedzīvotājus par nelikumīgu svešu piederošo teritoriju piespiedu sakopšanu un zāles pļaušanu. Ceru, ka Kuldīgā nav pieņemta cita Satversme un nevēlos saņemt ,,ūdens liešanas,, atbildes, bet pamatotas ar konkrētiem likuma pantiem, ko varētu izmantot Eiropas cilvēktiesību tiesā?

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” pieņemti normatīvos aktos noteiktā kārtībā un nav pretrunā ar augstākstāvošiem tiesību aktiem, tai skaitā Latvijas Republikas Satversmi. Tāpat vēlamies norādīt, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa ar 2004. gada 21. maija spriedumu lietā Nr.203-23-01 atzina par tiesisku pašvaldību tiesības uzlikt par pienākumu nekustamo īpašumu īpašniekiem kopt arī nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju. Satversmes tiesa 2004. gada 21. maija spriedumā lietā Nr.2003-23-01 „Par likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam” secinājusi, ka tiesības uz īpašumu piešķir personai ne tikai tiesības izmantot šo īpašumu, bet arī pienākumus. Īpašuma izmantošanai vienlaikus ir jākalpo arī sabiedrības labumam. Īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums. Tāpat, samērojot sabiedrības ieguvumu un ierobežojumus, kas tiek uzlikti privātpersonai, uzliekot tai par pienākumu rūpēties par savam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanu, ir secināms, ka sabiedrības ieguvums ir lielāks, nekā privātpersonas tiesisko interešu ierobežojums. Gadījumā, ja pašvaldībai būtu jāuzkopj arī nekustamajam īpašumam piegulošā publiskajā lietošanā esošā teritorija, tad tas ievērojami palielinātu pašvaldības izdevumus, kā rezultātā pašvaldība būtu spiesta palielināt pašvaldībā maksājamo nodokļu apmēru. Šai gadījumā zaudētāji būtu visi pašvaldības teritorijā esošie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem būtu jāsedz pašvaldības papildus izdevumi. Satversmes tiesa spriedumā arī atzinusi, ka pašvaldībām, saistošajos noteikumos nosakot publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi - nodrošināt sakoptu pilsētvidi. Līdz ar to katrai pašvaldībai iespēju robežās būtu jāparedz īpaša kārtība attiecībā uz tādām personu grupām kā invalīdi, pensionāri, maznodrošinātas personas, nepilngadīgas personas utt. (skatīt Satversmes tiesas sprieduma 14.punktu). Tāpat vēlamies paskaidrot, ka iepriekšminēto saistošo noteikumu Nr.2010/14 15. punkts nosaka, ka „Par šo noteikumu 6. - 13. punktā minēto prasību pārkāpumiem personas var saukt pie administratīvās atbildības. Naudas sods netiek piemērots 1. grupas un 2. grupas invalīdiem, pensionāriem, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas.” Ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” varat iepazīties Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv.

18.02.2014 08:30

Labdien. Kas notiek bankratējušā bruģa rūpnīcā pie apbraucamā ceļa apļa? Jav labi sen tur notiek liela transporta kustība. Vai tur vis notiek likumīgi vai tā ir labi organizēta izlaupīšana? Nevar saprast vai lielās fūres kautko atved vai aizved. Varbūt drīz tur būs darba vietas. Cerēsim uz to labāko un gaidam kādu informāciju.

Labdien! Pieminētā ēka un teritorija ir privātīpašums un, diemžēl, pašvaldības rīcībā pašlaik nav informācija par to, vai tur plānots sākt ražošanu.

18.02.2014 11:04

Sakiet lūdzu,kā līdz šim ir jāmaksā par atkritumiem?Man īpāumā ir dzīvoklis,kurā neesmu deklarēta,bet atkritumu maksa tiek piestādīta,bet deklarēta esmu citā dzīvesvietā kurā arī ir jāmaksā atkritumu maksa.Abi īpašumi ir tepat Kuldīgas pilsētā.Sanāk ,ka,atkritumu maksa jāmaksā katrā īpašumā esošajā dzīvoklī?Reāli taču vairākās vietās atkritumus nemetu.Kādēļ tad jāmaksā?

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Dzintars Rušmanis: „Ļoti iespējams, ka Jūsu īpašumā, kurā savu dzīvesvietu neesat deklarējusi, ir deklarētas citas personas, jo Kuldīgas pilsētā līdz šim, tāpat kā visos pārējos Latvijas novados, maksa par atkritumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika rēķināta proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, to noteica MK noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Šajos noteikumos arī tika skaidrots jēdziens „dzīvoklī dzīvojoša persona”, kas tātad ir dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona. Savukārt Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka, ka dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot, izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. No iepriekš minētā izriet, ka par atkritumu izvešanu Pārvaldnieks rēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Papildus iepriekš minētie MK noteikumi dzīvokļa īpašniekam paredzēja iespēju iepriekš paziņot Pārvaldniekam par dzīvoklī dzīvojošas personas prombūtni, ja tā ilgst vismaz septiņas dienas pēc kārtas, bet pēc attiecīgās personas atgriešanās tam bija jāinformē par to Pārvaldnieku. No 2003. gada 1. novembra Kuldīgā ir spēkā atkritumu uzkrājuma norma 1,5m 3 uz vienu iedzīvotāju gadā (ar 25.09.2003. Domes sēdes lēmumu Nr.14; p.18). Ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.817 no 17.09.2013. ir grozīti MK noteikumi Nr.1013, un ar Kuldīgas novada Domes sēdes lēmumu Nr.17 no 19.12.2013. ar šā gada 1. februāri maksa par sadzīves atkritumu faktiski izvesto daudzumu tiks dalīta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, un deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits katrā no dzīvokļa īpašumiem vairs netiks ņemts vērā. Šāds lēmums izskatīts un pieņemts MK tieši šī iemesla dēļ, ka Pārvaldnieks nevar izsekot iedzīvotāju migrācijas plūsmai un nemitīgajām personu skaita izmaiņām katrā no dzīvokļa īpašumiem. Jāpiebilst, ka augstākā lēmējinstitūcija daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir dzīvokļu īpašnieku kopība, un likuma ietvaros tai ir tiesības lūgt Pārvaldniekam atkritumu apsaimniekotāja izrakstīto rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu konkrētā dzīvojamā mājā dalīt atbilstoši deklarētajām vai faktiski dzīvojošajām personām, vai kvadrātmetriem utt. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas nosacījumi atrunāti Dzīvokļa īpašuma likumā”.

13.02.2014 15:06

Labdien! Vēlos uzzināt Kuldīgas domes priekšsēdētājas skaidrojumu par to, kas notiek pagastā, kādēļ viss tiek nodots Kuldīgas apsaimniekošanā,līdz ar ko visiem komunālajiem pakalpojumiem ceļas cenas-ūdenim, kanalizācijai, atkritumiem, dzirdēju, ka paceltas arī īres maksas dzīvokļiem? Un lielākais absurds sākās, kad pa mājām staigāja Kuldīgas ūdens darbinieki un uzņēma ūdens skaitītājus. Izrādās, ka ūdens sakitītāji vecāki par 4 gadiem neder, citam atkal neesot pareizi uzlikti, tas arī neder. Un ja mājā ūdens sakitītāja nav vispār, tad rēķinās pēc kaut kādām mistiskām normām pēc deklarēto cilvēku skaita. Kāpēc man jāmaksā par ūdeni, ja kāds mans ģimenes loceklis strādā ārzemēs? Tagad pagasts rēķina pēc faktiskā cilvēka skaita, jo zin kas kurā mājā dzīvo. Un jaunie līgumi jau jāslēdz marta sākumā. Vai tad par tādām izmainām nav jābrīdina atrāk? Jautāju pagasta priekšniecei, kas notiek? Atbildēja, ka tāds esot domes lēmums. Tādā gadījumā, vai dome domā par novada iedzīvotājiem? Vēlos konkrētu atbildi, vai tiešām I.Bērziņas kundze uzskata, ka ar šādu lēmumu pieņmešanu tiek domāts par cilvēku labklājību? Un vai deputāti no laukiem arī balsoja par šādiem lēmumiem?

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa: „Labdien! Cilvēku labklājība, vēlme šeit augt, mācīties, veidot ģimeni, strādāt ir pašvaldības prioritāte. Komunālie pakalpojumi un apsaimniekošana līdz šim katrā novada pagastā tika organizēta ļoti atšķirīgi. Arī samaksa par vienādu pakalpojumu pagastos bija atšķirīga. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, pēc iespējas vienlīdzīgu samaksu, kā arī efektīvu pārvaldību, novada Dome nolēma komunālo saimniecību nodot SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārziņā, savukārt, ūdenssaimniecību „Kuldīgas ūdens” un centralizēto siltumapgādi SIA „Kuldīgas siltums” pārziņā. Deputātu balsojumus Jūs varat apskatīt mūsu mājas lapā www.kuldiga.lv sadaļā pašvaldība/dokumenti/domes lēmumi. Vairāki Jūsu jautājumi ir izteikti pieņēmuma formā, lūgums tos konkretizēt. Lūdzu, rakstiet mums un jautājiet, ja nav saprotami aprēķinātie maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem un/vai apsaimniekošanu Jūsu īpašumam”.

26.02.2014 09:05

Labdien,ļoti jau gribas ticēt ka domes nodomi ir tie paši labākie bet no iedzīvotāju viedokļa skaidri redzams ka apsaimniekošanas uzņēmumi netiek īsti galā ar sev deliģētajiem uzdevumiem.Vēl joprojām nav īsti skaidrs ne tas kā pagastos notiks atkritumu izvešana ne arī tas kā ūdens piegādes aprēķināšana.Rādās ka kuldīgas ūdens nezin kur atrodas komunālie pakalpojumi(māju apsaimniekotāji)jo manuprāt viņiem kopīgi jārisina ūdens apgādes un uzskaites problēmas. Patreiz uzskatu ka šī lieta nav sakārtota.Kurzemniekā diemžēl nebija nekā konkrēta par atkritumu izvešanu.

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Dz.Rušmanis: „Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrības rīkojas savstarpēji saskaņoti un pārdomāti. SIA „Kuldīgas ūdens”, kam no šā gada 1. marta ir deleģēta ūdensapgādes saimniecība un ar to saistītā pakalpojumu sniegšana visā novadā, ir veikusi izpēti un apzinājusi visus šī pakalpojuma ņēmējus, un daudzās dzīvojamās ēkās pašreiz tiek uzlikti ūdens ievada skaitītāji, vai nederīgie nomainīti pret derīgiem. 1. aprīlī dzīvojamo māju pārvaldnieki saņems rēķinus par patērēto ūdeni marta mēnesī. Savukārt SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) uzdevums būs šos maksājumus sadalīt starp tiešajiem patērētājiem apsaimniekojamās dzīvojamās mājās. Šajā sakarā no pagastu pārvaldēm arvien tiek saņemta precizēta informācija par līdzšinējo norēķinu kārtību katrā mājā atsevišķi, taču viena no būtiskākajām problēmām jau ir identificēta – lielākā daļa dzīvokļu nav aprīkoti ar individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, vai to derīguma termiņš ir beidzies (nav verificēti). MK noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka, ka ūdens patēriņu uzskaita, izmantojot skaitītājus. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem (derīgiem) noteikto ūdens patēriņu, ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, kuros nav skaitītāju, vai tie nav derīgi. Lai nākotnē izvairītos no domstarpībām ar dzīvokļu īpašniekiem, KKP jau šobrīd ir uzsākusi ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi dzīvokļa īpašumos, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde. Šāda pārbaude nav vienas dienas vai pat pāris nedēļu jautājums, tāpēc tiek plānots 3 mēnešu pārejas periods, kura laikā dzīvokļa īpašniekiem būs iespēja savus skaitītājus pārbaudīt, nomainīt vai aprīkot no jauna, bet norēķināties par ūdeni ar KKP vēl līdzšinējā kārtībā. Nevaru piekrist, ka attiecībā uz jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību nav bijis pietiekami informācijas. Vairākkārt tas ir rakstīts gan laikrakstā „Kurzemnieks”, gan „Kuldīgas novada vēstīs”. Cilvēki interesējās, mēs skaidrojam. KKP atrodas Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, un cilvēkus pieņemam katru dienu no 8:00 līdz 16:00. Droši zvaniet arī uz mūsu mājas lapā www.kkp.lv norādītajiem tālruņa numuriem, un ikviens no biroja darbiniekiem centīsies Jums palīdzēt ar izsmeļošu informāciju”.

13.02.2014 16:59

Kāda jēga no glaunajiem gājēju celiņiem Stendes ielā,ja viņi netiek ziemā tīrīti?Kad ir sniegs,nevar izbrist.Tagad tur ir kā slidotavā....Cerams,ka mani policija nesodīs,ka eju pa ielu nevis pa gajēju celiņiem.Kādreiz jau vajag novest visus labos darbu līdz galam.

Labdien! Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas sanitārās tīrīšanas sektora vadītāja Melita Miksone: „Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu Nr.2010/14, „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” 2. daļas, 6. punktu, ir noteikts, ka namīpašumu, zemesgabalu u.c. teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem – pilnvarniekiem un lietotājiem ir jānodrošina noteiktajā piegulošā publiskā lietošanā esošās kopjamās teritorijas uzturēšana un kopšana, t.i., gājēju ietves Stendes ielā ir jākopj piegulošo teritoriju īpašniekiem”.

13.02.2014 15:10

Labdien!Gribu jautāt par to nelaimīgo Kabiles apli.Vai tas apgaismojums , kas radās reizē ar ralliju nāk no saules? Ja arī tā-var taču izmantot to apgaismojumu racionālāk, lai spīd katru nakti ,bet ne reizē ar sauli! Paldies.

Labdien! Paldies par informāciju! „Kabiles apļa” apgaismojums ierīkots projekta“ Autoceļa P121 Tukums – Kuldīga km 41.90 - 52.34 rekonstrukcija” sastāvā. Pasūtītājs un ceļa apsaimniekotājs pēc objekta nodošanas (ieskaitot apļa apgaismojumu) ir VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Pēc informācijas saņemšanas, VAS „Latvijas Valsts ceļi” solīja apgaismojumu pārregulēt pareizā režīmā.

07.02.2014 13:24

Sveiki, vai parastam iedzīvotājam ir iespēja izīrēt dzīvokli no pagasta, ja pagastā ir daudz brīvu dzīvokļu? Vai tikai maznodroš inātajiem, invalīdiem u.c ir tikai tāda iespēja? Paldies!

Labdien! Pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.2010/7 “Par palīdzību jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā” 5.4. punktu personas ir tiesīgas iesniegt motivētu iesniegumu, kas tiks izskatīts Kuldīgas novada Domes Dzīvokļu komisijas sēdē. Taču, lai iegūtu izsmeļošāku informāciju par interesējošo tēmu, aicinām vērsties pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja vai Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem.

04.08.2015 12:45

Labdien! Izlasīju avīzē, ka drīz tiks uzliktas laika ierobežojuma zīmes pie Metrapoles.Tad man rodas jautājums, ja es aizvedu savu slimo bērnu pie ausu un kakla ārsta, kurš atrodas Baznīcas ielā 9,un es savu mašīnu drīkstu atstāt 1 h, bet pie ārsta ne vienmēr var tikt klāt 1 h laikā, reizēm jāsēd pat 2 h, tad ko man darīt, ik pa stundai skriet ārā un pabraukt mašīnu citā vietā un uzlikt atkal jaunu laiku logā? Vajag taču domāt reāli, nav jau tikai ārst vēl jau ir citi pakalpojumu, ko nav iespējams izdarīt 1h laikā. Un vai tādēļ man jāatstāj mašīna Pilsētas laukumā un jāskrien pāri visai pilsētai, ja nevaru iekļauties 1 h? Paši Domes darbinieki gan forši visi bez ierobežojumiem piebraukuši pilnu laukumu pie domes, brauciet jūs uz Pilsētas laukuma un visu dienu turiet savas mašīnas, ar ko tad Jūs labāli par musm pārējiem iedzīvotājiem?Tad nodrošiniet normālu laukumu , kur tai galā apstāties bez ierobežojumiem.

Labdien. Autostāvvietā pie ēkām Baznīcas ielā 9 un 11 atļautais stāvēšanas laiks būs līdz 2 stundām. Papildus informējam, ka vecpilsētas apkārtnē ir vairākas stāvvietas, kurās iespējams automašīnas novietot bez laika ierobežojuma – Torņa ielā, pie Kuldīgas kultūras centra, Skolas ielā, Policijas ielā, Tirgus ielā, Kalna ielā, u.c.

04.02.2014 09:39

Par konteineriem lapeģļu ielas 6 pagalmā. Jūs sakat ka šis atkritumu laukums bija degradējošs videi? Tad ko jūs sakat tagad, kad atkritumi tiek novietoti šajā pašā vietā, bet šoreiz maisiņos, nevis tvernēs? tagad izskatās daudz smukāk. teiksiet ka pašvaldības policija izkontrolēs, lai šajā vietā atkritumus neizmestu-visiem klāt nenostāvēsi, un atkritumi turpinās krāties, kamdēļ jūs tikuntā dabūsiet viņus savākt. Tad man ir jautājums-Vai nebija iespējams iekopt esošo atkritumu laukumu un ievietot aiz žoga vai aizslēgt tvertnes? Izbūvējiet jaunus atkritumu laukumus, un pēctam kautvai sarunājiet ar to lietotājiem, daļēju izmaksu atmaksu ilgtermiņā, ko piestādītu pie atkritumu rēķiniem. jums pavisam vienkārši, viss jālikvidē, bet par domu kā varētu uzlabot, jums neceļas roka domāt. Jūs paši profesionāli ar savu rīcību degradējat mūsu pilsētu!!! Aizsūtīsim uz beztabu. varbūt ar viņu palīdzību varam panākt, to lai mūsu atkritumu laukums tiktu atjaunots.

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš informē, ka ir ticies ar Lapegļu ielas 6 iedzīvotājiem un ir rasts risinājums. Ja iedzīvotāji mājas sapulcē nonāks pie vienota lēmuma, tad mājai būs atsevišķa atkritumu tvertne.

03.02.2014 11:05

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.