Jautājiet mums

Labdien! Lūgums nodot pateicību Kuldīgas komunālo pakalpojumu traktortehnikas vadītājam, kas tīra sniegotās ielas Pārventā! Ielas vienmēr iztīra laikus un ļoti akurāti, arī krustojumus. Paldies par darbu!

Labdien! Paldies par Jūsu novērtējumu! Labie vārdi ir nodoti uzņēmumam.

16.02.2021 08:16

Labdien! Vai atjaunojot tēlnieces L. Rezevskas veidoto strūklaku 1905. gada parkā nav domja to veidot apļa formā,aizvietojot pašreizējo formu?

Labdien! Atjaunojot strūklaku un tai piegulošo teritoriju, projektētāja uzdevums ir izstrādāt risinājumu, kā teritoriju atjaunot mūsdienīgāku un ergonomiskāku, saglabājot esošā 1905.gada parka koncepciju un ievērojami nemainot vēsturiski iezīmētās parka formas.

15.02.2021 10:32

Labdien!Vèlèjos uzzinàt, kas atbild par Pelču ceļiem. Jo ceļi šai sniegotā laikā netiek tīrīti.Tie cilvēki kas dzīvo aiz palīgskolas var slidināties par diezgan bīstamo kalnu uz leju ar 90gradus pagriezienu.Šis posms netiek pat nokaisīts. Griežoties pie Pelču pārvaldes vadītājas var saņemt atbildes vietā tikai rupjības piemēram kā ( ja nemāki braukt par tādu ceļu ej ar kājā).

Labdien! Ņemot vērā laikapstākļus, Pelču pagasta ceļi regulāri tiek apsekoti. Pēdējo reizi ceļu apsekojums tika veikts 10. februāra vēlā vakarā. Ņemot vērā, ka bija izveidojušies sniega sanesumi, sevišķi klajos apvidos, tika pieņemts lēmums naktī no 10. uz 11. februāri veikt ceļu attīrīšanu no sniega, tai skaitā ceļam Pelči - Snēpele, kas arī tika izdarīts. Laika posmā no 11. janvāra līdz 11. februārim ceļi ir tikuši attīrīti sešas reizes, visas reizes arī ceļu posmam Pelči - Snēpele, jo tas ir viens no noslogotākajiem Pelču pagasta ceļiem. Tas ved arī uz pagasta centru, caurbraucot uz pilsētu. Kamēr laika apstākļi to ļāva, minētais līkums tika kaisīts ar smilts - sāls maisījumu. Šobrīd temperatūra ir pārāk zema, lai sāls to kausētu, jo mitrās sāls iedarbība ir līdz -10 grādiem. Pelču pagasta pārvalde ir sazinājusies ar SIA "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem”, Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļu, kur pagastam apliecināja, ka šobrīd kaisīšana nav efektīva. Par minētajām rupjībām – pagasta pārvaldes vadītāja apliecina, ka nekad nevienam iedzīvotājam rupji vai aizskaroši nav atbildēts. Pārvaldniece ir iedzīvotāju uzmanību ir vērsusi uz faktu, ka ir ziema, ceļi ir slideni un ir jāizvēlas laika apstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums. Ceļi tiek tīrīti pat brīvdienās, lai cilvēki pirmdienā varētu bez problēmām nokļūt darba vietās, skolās, bērnu dārzos.

12.02.2021 10:34

Labdien! Vietējās nozīmes autoceļa V1284 Renda-Āpas ceļa posmā, kur ceļš šķērso Segliņu ezeru - abās ceļa pusēs ilgus gadus bija norobežojoša barjera autobraucēju drošības nodrošināšanai. Pirms neilga laika tika demontēta norobežojošā barjera abās ceļa pusēs. Vai pašvaldībai ir iespējams nodrošināt ceļa barjeras atjaunošanu abās ceļa pusēs pie Segliņu ezera?

Atbild VAS "Latvijas Valsts ceļi" Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: "Labdien! 2018. gadā barjeru troses diemžēl tika nozagtas. Pašlaik posms ir aprīkots ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma zīmēm (50 km/h). Pagaidām netiek plānota barjeru atjaunošana, jo tam nepieciešams apjomīgs finansējums (aptuveni 40 000 EUR). Pašvaldība finansējumu drīkst ieguldīt uz savā īpašumā esošiem autoceļiem, bet minētais ceļš ir valsts autoceļš."

11.02.2021 13:03

Sveiki! Ir ierosinājums izveidot gājēju infrastruktūru jaunā tilta galā, lai arī ar bērnu ratiem varētu tikt lejā. Princips tāds - sākot no muzeja pa pastaigu taku līdz galam, pāri jaunajam tiltam, lejā pa nogāzi uz Rumbas ciemata pusi ( varētu līdzīgu līkumu kā ejot uz peldētavu no pīlādzīša ) un gar rumbas ciematu, pa pārventu atpakaļ uz pilsētu. Būtu superīgs maršruts.

Labdien! Informējam, ka šādam risinājumam būvprojekts ir jau izstrādāts un VAS "Latvijas Valsts ceļi" gatavo dokumentāciju, lai izsludinātu būvniecības iepirkumu. Pēc LVC sniegtās informācijas, posma būvniecības darbus, kas ietver jaunā tilta pārbūvi un atjaunošanu, tostarp iespēju gājējiem ērti nokļūt uz Mazdārzu ielu, kas tālāk savienojas ar Saldus ielas trotuāru, plānots veikt 2021. un 2022. gadā.

11.02.2021 11:30

Labdien! Kādēļ Kuldīgā par atkritumu izvešanu ir noteikts monopols ar pašvaldības uzņēmumu, kurš strādā visai apšaubāmi? Kāpēc iedzīvotājiem netiek dota iespēja izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju. Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem pilnīgi neinteresē klientu vajadzības... Ja reiz ir monopols, tad viņiem būtu jāstrādā pēc klientu vajadzībām, nevis pēc saviem noteikumiem...

Labdien! Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja – Kuldīgas novada iedzīvotāja, iestādes un komersanta – pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Savukārt pašvaldībai ir pienākums pieprasīt, lai ikviens atkritumu radītājs iesaistās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Latvijā vienā teritorijā – novadā/pilsētā, izņemot dažas lielākās pilsētas, kur pilsētas ir sadalītas zonās – pašvaldības izvēlas vienu atkritumu apsaimniekotāju uz noteiktu laiku, kuram uzticēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šajā gadījumā tie ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ar kuriem noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uz septiņiem gadiem. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sevi pierādījusi kā teicamu atkritumu apsaimniekotāju. To apliecina arī iedzīvotāju sniegtās atbildes aptaujā par klientu apmierinātību ar atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā. Klientu apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu katru gadu pieaug. Ja 2019. gadā atkritumu apsaimniekošanu kā “labu” un “ļoti labu” novērtēja 80,4% respondentu, tad pērn jau 87%. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā https://www.kkp.lv/home/2021/jan/klientu-apmierinatiba-ar-atkritumu-apsaimniekosanu-katru-gadu-pieaug/.

10.02.2021 14:13

Labdien. Vēlos noskaidrot, kas notiek ar ielu pie BJC, jo tur katru dienu mašīnas brauc ABOS VIRZIENOS. Saprotu, ka iela tiek remontēta. Vai tas tā ir domāts, ka šobrīd to var izmantot abos virzienos? Jo tie, kas brauc no Ventspils ielas neievēro, ka blakus iela arī ir tagad jau tāda paša virziena un brauc taisni tā it kā viņiem būtu galvenais ceļš. Lūdzu pa sekojiet līdzi, jo šādas situācijas dienā ir neskaitāmas un esmu pārsteigts, ka līdz šim neviens tam nav pievērsis uzmanību.

Labdien! Būvdarbiem 1905.gada ielas pārbūvei posmā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums nepiemērotu laikapstākļu dēļ. Objektā ir uzstādītas zīmes "Braukt aizliegts" (jeb tā sauktās “saulītes”), kas nozīmē, ka aizliegts braukt jebkādiem transportlīdzekļiem, izņemot automobiļiem, kuru īpašnieks dzīvo vai strādā šajā zonā. Uzstādītas arī norobežojošas barjeras, bet diemžēl kāds tās ļaunprātīgi noņēmis, lai veiktu kustību pa slēgto ielu. Paldies par informāciju, norobežojošās barjeras ir novietotas atpakaļ, kā arī informācija nodota Kuldīgas novada pašvaldības policijai, kas šim objektam turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību.

11.02.2021 08:47

Tas vis ļoti labi,bet par Hercoga kanālu iztīrīšanu un dambja atjaunošanu,kautkas notiksies.

Labdien! Šogad ir paredzēta apauguma noņemšana - krūmu izciršana Hercoga Jēkaba kanāla un Mārtiņsalas teritorijā. Darbus veiks apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

03.02.2021 15:48

Labdien! https://www.delfi.lv/news/national/politics/janvari-riga-fikseti-646-parkapumi-par-sniega-netirisanu.d?id=52892889 Cik pārkāpumu ir fiksēts Kuldīgā?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības policija aktīvi seko līdzi, vai saimnieki tīra ietves pie saviem īpašumiem. Šobrīd ir uzsāktas 14 administratīvās lietvedības, bet aptuveni 30 īpašnieki tikuši brīdināti.

02.02.2021 10:26

Labdien! Pēc vairāku dienu novērojumiem,gribētu lūgt apsvert iespēju uzlikt koka barjeras Jelgavas un L.paegles ielas krustojumā.Ejot no Jelgavas iela šis krustojums ir bistams,jo mašīnas mīl braukt pa ietvi,ja nogriežas no L.Paegles ielas pa labi uz Jelgavas ielas.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu! Kuldīgas novada pašvaldība izvērtēs iespēju izvietot koka barjeru.

01.02.2021 16:30

Sveicināti!Man radies tāds jautājums vai ierosinājums.Vai nevajadzētu mainīt atkritumu transportēšanas veidu no Kuldīgas novada uz izgāztuvi Ventspils novadā,tas būtu,nedzenāt par dārgu naudu iegādātas atkritumu savākšanas mašīnas bet rast iespēju pārkraut tos uz ietilpīgākas konteinermašīnas kura var ar vienu reizi aizvest vismaz trīs vai četru mašīnu saturu.Taupot gan pašas atkritumu mašīnas gan iespējams samazinot citus izdevumus.

Labdien! Šobrīd pa Latvijas valsts autoceļiem var pārvietoties transportlīdzekļi līdz 40 tonnām. SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” atkritumu vedēja auto plus kravas svars (kas tiek vests sapresētā veidā) ir ap 28 tonnām. Ja atkritumus mašīnā nesapresē, tad vidēji viens kubikmetrs sadzīves atkritumu sver 105 kg, tādēļ uzņēmuma atkritumu vedēji ir aprīkoti ar spēcīgu presi, lai tos uz poligonu varētu vest sapresētus. Mazliet ietaupīt var uz reisu skaitu, bet ir nepieciešams specializēts transports, atkritumu pārkraušana, laukums, kur to darīt, kas kopumā veido ļoti lielas papildu izmaksas. Savukārt būvgruži Kuldīgas novadā tiek vākti ar četru un astoņu kubikmetru konteineriem un pēc tam pārkrauti 25 kubikmetru konteinerā, un tikai tad vesti uz izgāztuvi.

01.02.2021 14:34

Labdien! Šobrīd nepamet sajūta, ka COVID 19 ierobežojumi vairāk vērsti uz veselo nevis slimo cilvēku pulcēšanās ierobežošanu. Apjautājot cilvēkus, kuri slimo vai bijuši slimi ar COVID,jāsecina, ka slimie vai pašizolācijā esošie cilvēki retu reizi saņēmuši zvanu ar atgādinājumu, ka jāatrodas mājās, taču reāla kontrole, vai tas tiek ievērots, nenotiek. Tā vietā, lai tērētu resursus komandantstundas kontrolē utt. vai nebūtu lietderīgāk līdzekļus ieguldīt, lai ierobežotu to cilvēku pārvietošanos, kuri tiešām var šo slimību izplatīt? Ar ierobežošanu domāju - reālu pārbaudi mājās, vai cilvēks tiešām tur atrodas. Saprotu, ka šos jautājumus izlemj valdība nevis pašvaldība, bet vai pašvaldībai nav iespējas kontroles mehānismus iespēju robežās pielāgot?

Labdien! Sasirgušo cilvēku kontrole gulstas uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pleciem. Cilvēkus, kuriem jāievēro pašizolācija, kontrolē Valsts policija. Tikmēr Kuldīgas novada pašvaldības policija tiek pieaicināta palīdzēt Valsts policijai, ja tā uzskata par nepieciešamu pēc papildus resursa. Ikdienā pašvaldības policija cenšas uzraudzīt, vai novadā nenotiek neatļauta pulcēšanās. Kuldīgas novada pašvaldības policija apliecina, ka jebkādos apstākļos, ir gatava palīdzēt Valsts policijai un nekavējoties reaģēt. Ja Jūsu rīcībā ir informācija, ka cilvēki pārkāpj noteikumus, aicinām ziņot Valsts policijai, vai pašvaldības policijai.

02.02.2021 08:43

Pirms pāris gadiem jau bija pacelts šis jautājumws par Stendes ielu un tika atzīts, Pašvaldības juristu un vēl citu personu klātbūtnē, ka Stendes ielā ietve, ne esošais grāvis neatrodas piegulošajā teritorijā (izlasiet terminu, kas skaitās piegulošā teritorija) un neatbilst Saistošajiem noteikumiem. Aiz mūsu īpašumu Sarkanās līnijas atrodas vēl grāvis un tad labu gabalu tālāk tikai ietve. Arī grāvji, caurtekas un zaļā zona līdz brauktuvei nav jājopj, ko nosaka MK noteikumi. Otrs aiz privātīpašuma sarkanās līnijas neviens neko nedrīkst darīt bez pašvaldības atļaujas un ja Pašvaldība liek ( kā Jūsu minētajā gadījumā) tad Pasvaldībai jāslēdz līgums ar īpašnieku un jānodrošina ar visu nepieciešamo un inventāru. Tā kā lūdzu neinterpretējiet Ministru kabineta likumus un noteikumus pēc saviem ieskatiem un nelieciet darīt īpašniekiem darbus kas nav viņu pienāumos, kā arī kopt viņiem nepiederošus īpašumus. Nav taču vairs Padomju laiki, ka kāds var likt darīt piespiedu darbus bez tiesas sprieduma. Ceru, ka man nebūs jāatkārtojas, jo vēl ir saglābājušās kopijas no agrākiem amatpersonu lēmumiem par Stendes ielu, vēl no Gūtpelca laikiem policijā? Ceru, ka publiskosit un nenobēdzināsit kā to darījāt iepriekš, lai iedzīvotāji arī zina savus pienākumus un tiesības!

Labdien! Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu. Atbilstoši Likumam pašvaldības Dome ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”. Atzinumu par Noteikumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, turklāt līdzīgs tiesiskais regulējums pastāv arī citās pašvaldībās Latvijā. Likumā ietvertais formulējums paskaidrots saistošo noteikumu saturā, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājaslapā: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/novada-saistosie-noteikumi, proti, noteikumi nosaka kārtību, kādā personām jānodrošina to īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzturēšanu un sakopšanu. Aicinām izvērtēt saistošo noteikumu nosacījumus par atvieglojumu un pašvaldības līdzdalības saņemšanas kārtību.

05.02.2021 14:57

Labdien! Kurš pilsētā atbild par ietvju tīrīšanu un kurš to tīrību pārbauda? Izskatās, ka viss ir balstīts brīvprātības principos. Piemēram Stendes ielas ietves 90% no visa apjoma sesdien 23.01. bija nenotīrītas.

Labdien! Iestājoties ziemai, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” regulāri tīra un kaisa ietves, lai nodrošinātu iespējami labvēlīgākus pārvietošanās apstākļus gājējiem. Taču visas pilsētas ietves nav SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” pārziņā. Piemēram, Stendes ielā "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" neveic ietvju tīrīšanu, to uzkopšanu veic iedzīvotāji, kuriem tur ir īpašums. Kuldīgā par lielu daļu ietvju tīrību atbildīgi ir iedzīvotāji, kuriem jāgādā par nekustamam īpašumam piegulošo teritoriju regulāru kopšanu. Ja tas netiek ievērots, tad ziemas laikā veidojas situācija, ka ietves no sniega attīrītas pa posmiem. Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanu un kopšanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai faktiskais valdītājs; kopīpašnieki, to sabiedrība vai kopīpašnieku īpašuma pārvaldnieks (pilnvarotā persona) vai Kuldīgas novada pašvaldības īpašumus apsaimniekojošās iestādes un uzņēmumi. Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” nosaka, ka nekustamam īpašumam piegulošajā publiskajā lietošanā esošā teritorijā gājēju ietvju tīrīšana un kaisīšana jāveic katru dienu līdz plkst. 8.00, un, ja nepieciešams, visas dienas laikā. Nekustamam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanā un kopšanā aizliegts izmantot tīras sāls, minerālmēslu vai visa veida ķimikāliju vai to maisījumus sniega vai ledus notīrīšanai. Tāpat ir aizliegts veikt sniega vai ledus tīrīšanu no ielām vai ietvēm, kas segtas ar betona bruģi, ar cirtņa palīdzību. Ja iedzīvotāji pašu spēkiem nevar nodrošināt ietvju uzkopšanu, aicinām noslēgt līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Interesentiem rakstīt: kkp@kuldiga.lv vai zvanīt pa tālruni 26671490 Melitai Miksonei, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Sanitārās tīrīšanas sektora vadītājai.

26.01.2021 16:29

Sveiki! Aptauja ir laba lieta bet šķiet ka kultūras dzīve līdz vasarai nu nekādi nespēs atjaunoties.Tad kāpēc gan aģitācijas reklāmas neizvietot uz afišu stendiem,kuri patreiz ir ,,atvaļināti'' un stāv bez darba.

Labdien! Liels paldies par Jūsu ierosinājumu!

25.01.2021 10:57

Labdien ! Pirms nedēļas izlasīju jūsu sadaļā -IZSOLES- ka nododat izsolei zemi Ēdoles ielā 59 . Šodien skatos ,ka šī izsole ir pazudusi no saraksta. Gribēju noskaidrot iemeslu izsoles dzēšanai no saraksta ! Paldies ,ja atbildēsiet līdz 7.februārim .

Labdien! Izsole nav pazudusi. To var apskatīt Kuldīgas mājaslapas izsoļu sadaļā ( https://www.kuldiga.lv/uznemejiem/izsoles-2/5422 ), izveidotajā izsoļu Google Maps tīmekļa karšu servisa kartē ( https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pVw-90kiIp1kdzceS2DNsUqX44kep1Wj&usp=sharing ), un tagad arī izsoles izvietojam elektroniskajā izsoļu vietnē HTTPS://IZSOLES.TA.GOV.LV .

25.01.2021 09:44

Labdien, Kuldīga ir pilsēta, kurā sports ir lielā cieņā, taču diemžēl novārtā atstāti esošie un potenciālie ekstrēmo sporta veidu cienītāji - esošais kuldīgas skeitparks ir fiziski un morāli novecojis, turklāt tā konstrukcijas nav piemērotas skrituļdēļu (skateboard) braucējiem, jo ir stāvas un pa lielam der tikai BMX. Pilsēta aktīvi strādā pie bērnu rotaļlaukumu izveides, bet vai nebūtu laiks pieķerties arī vecāku bērnu/jauniešu alternatīvām (ne basketbola un klasisko sportu) iespējām? Iesaku piemēru ņemt no Saldus, kur tikko tika uzbūvēts ļoti labi plānots skeitparks, viens no labākajiem Baltijā (kur padomāts par visiem (betona daļa prieks skeiteriem un skūteriem, kā arī koka konstrukciju daļa, kas labāk piemērota bmx un skrituļslidotājiem). Un, ja plāns par betona skeitparka būvniecību ir - vai darbu procesam tiks piesaistīti visu šo sportu pārstāvji, lai nerastos šībrīža problēma, kad netiek padomāts par visiem 4 populārajiem skeitparku sporta veidiem (bmx, skaetboard, in-line, scooter)?

Labdien! 2020. gada nogalē, pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma, ir izstrādāta būvniecības dokumentācija multifunkcionālas asfalta kalniņu velotrases būvniecībai Estrādes parkā, kuru, piesaistot Valsts kases aizdevuma līdzekļus, plānots būvēt šogad. Tāpat ir noslēgts projektēšanas līgums par jauna skeitparka būvniecību esošā, nokalpojušā, skeitparka vietā. Skeitparka rampas nav plānotas no betona materiāla, bet gan pārklāt ar specializētu skeitparka virsmu segumu. Šobrīd norisinās aktīva skeitparka projektēšana un Kuldīgas novada pašvaldība apliecina, ka projektēšanas procesā tiek iesaistīti dažādu ekstrēmo sporta veidu pārstāvji, tādējādi nodrošinot maksimāli kvalitatīvāko rezultātu. Projektēšana norisināsies līdz marta vidum, pēc tam plānots izsludināt iepirkumu būvniecībai un 2021. gada būvniecības sezonā plānoti būvdarbi. Arī skeitparka ieceres īstenošanai plānots piesaistīt Valsts kases aizdevuma līdzekļus.

25.01.2021 10:12

LABRĪT.Laukā uz ielas kārtējo nakti nedeg apgaismojums,un tieši Pētera iela ,Smilšu iela utt Pie mākslas skolas vispār nedeg 6 lampas stabos arī pie pieminekļa pētera ielā.Tagad arī sētniekiem grūti redzēt tīrīt ielas.vai tad arī elektriķiem jāstrādā attālināti?

Labdien! Minētajās ielās gaismekļi darbojas, bet apgaismojuma sistēmā ir neatklāts bojājums, kas rada traucējumus, un tādejādi notiek elektrības atslēgšanās. Elektrības bojājumus ir sarežģīti atrast, arī šodien, 21. janvārī, apgaismojuma apkalpotāji ir devušies meklēt bojājumus un veikt pasākumus, lai tos atrastu un novērstu. Aicinām būt nedaudz pacietīgiem, līdz brīdim, kad bojājumu novērsīs.

21.01.2021 11:11

Labdien! Laimīgu Jauno Gadu! Beidzot reizi 3-jos gados ir kārtīga balta ziema. Tādēļ arī jautāju. Vai var nekaisīt ar smilts-sāls maisījumu pastaigu taku gar Ventu Putnudārzā? Balts sniedziņš uz takas ir daudz vizuāli baudāmāks nekā brūngana pļura. Kā arī bērnus ar ragavām vizināt tā kā nedaudz vieglāk pa sniegu. Un ja arī, kāds paslīdēs un krītot apskādēs savus mīkstumus, tas noteikti nebūs pats trakākais šajā jaukajā laikā. Paldies

Labdien! Uz Pastaigu takas tiek kaisīti tikai koka tiltiņi, kas apledojot kļūst ļoti slideni. Pagājušajā nedēļā SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" tiltiņus nokaisīja. Šonedēļ, kamēr turēsies spēcīgs sals un sniegs nekusīs, uzņēmums tos nekaisīs, bet, sākot sniegam kust, atkal koka konstrukcijas tiks kaisītas, lai novērstu slīdēšanu.

18.01.2021 09:35

Labdien. Vēlos noskaidrot, kā ir tad, ja nav plānots ķeizargrieziens un sākas dzemdības. Ierodos Kuldīgas slimnīcā un ir jātaisa covid tests man un tētim, kurš arī plāno piedalīties. Vai tas ir apmaksāts abiem vai maksas (pirms dzemdībām)? Cik ilgā laikā ir atbildes? Kas notiek līdz tam, kamēr vēl nav atbildes? Citas atbildes atrodu, bet par šo nekur nevar atrast kontekstā ar Kuldīgas slimnīcu. Paldies.

Labdien! Ierodoties Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā, gan mammai, gan bērna tēvam tiek veikts Covid-19 tests. Par to nav atsevišķi jāmaksā. Testa rezultāti ir zināmi pēc vairākām stundām vai nākamajā dienā (atkarībā no testa veikšanas laika).Taču, ja dzemdības sākušās pirms rezultātu saņemšanas, tas nekādi neietekmē dzemdību procesu – speciālisti sniedz palīdzību, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Bērna tēvs ģimenes dzemdībās piedalās, visu laiku lietojot aizsargmasku (neatkarīgi no analīžu rezultātiem un tā, vai tie ir zināmi).

18.01.2021 09:36

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.