Jautājiet mums

Sveiki! Arī es jautājumu uzdevu jau maijā, bet atbildi neesmu saņēmusi. Jautāju par Brīvdabas kino, kas izvēlas repertuāru? Vai tiešām nav iespējas parādīt kādu sakarīgu filmu? Pēdējā laikā ejot uz kino, ieradušies ir ļoti maz cilvēku, jo nevienam neinteresē šāda veida filmas. Vai tiešām nebūtu iespēja ko pamainīt?

Labdien! www.kuldiga.lv administrācija atvainojas par sagādātajām neērtībām, jo diemžēl tehnisku iemeslu dēļ, maija mēnesī uz neilgu laiku iesūtītie jautājumi netika saņemti. Tādēļ, ja nav saņemta atbilde uz kādu no interesējošajiem jautājumiem, aicinām tos iesūtīt atkārtoti. Paldies par sapratni! Uz jautājumu atbild Krista Jansone, „Goldingen Knight Cinema” projekta vadītāja: „Sveiki! Pateicos par Jūsu izrādīto iniciatīvu un vēlmi uzlabot programmu, lūdzu piezvaniet (tel.26005212) es labprāt ar Jums sarunātu tikšanos, lai uzklausītu konkrētus ierosinājumus, apspriestu iespējas izrādīt „kādu sakarīgu filmu”. Ja Jūsu ierosinājumi būs salāgojami ar mūsu iespējām, centīsimies tos realizēt. Gaumes ir dažādas, tikpat dažādas kā mūsu skatītāji. Uz tikšanos!”.

17.06.2014 15:17

Sakiet lūdzu, vai Kuldīgas Kultūras centrā ir lifts,lai zālē varētu nokļūt cilvēki ar kustību traucējumiem,jo kāpnes ir ļoti augstas.

Labdien! Kuldīgas Kultūras centrā lifta nav, taču ir izsludināts idejas meta konkurss, kurā plānota lifta izveide. Tā būvniecība varētu tikt uzsākta 2015. gadā.

25.06.2014 13:32

Sveiki. Paldies par atbildi sakarā ar veloceliņiem. Bet nu ir cita rūpe. Šī rūpe(pēc nostāstiem), kā arī pēc daudzu paziņu redzētā ir uz pilsētas laukuma atrodošā bodīte uz riteņiem-'KEBABS'. Tur burtiski indējot mūsu jauniešus, bet ne ar pārtiku. Visi pilsētā par to vien runā, ka vakaros uz tumsu, un naktīs, tur jaunieši iegādājas nevis ēdamo, bet gan SPAISU. Par to liek domāt tas, ka cilvēks kebabu nevar ielikt kabatā, un iet tālāk, itkā nekas nebūtu bijis, un tādu skatu ir daudz. Iedodiet lūdzu kādam uzdevumu, šo bodīti pārbaudīt to dokumentējot ar video un skaņu, un atbildi uz šo jautājumu un par rezultātiem publicējiet, tikai pēctam kad pārbaude ir veikta. Cerams, ka būsim visa pilsēta kļūdijušies, un narkotiku tur nebūs. Nu jau vairs ne es, bet gan visa pilsēta uz jums gaida. :) paldies

Labdien! Pašvaldības policijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs: „Par tirgotavu cilvēki runā jau ilgāku laiku, konkrētāk, par dažādu narkotisko vielu tirdzniecību. Cienījamie iedzīvotāji, lūdzu Jūs nomierinieties un necelt paniku. Minētā tirgotava ir pārbaudīta arī ar kinologa starpniecību, kur speciāli apmācīts suns nesaoda nekādas narkotisko vielu pēdas (gadījumā ja viela nav uz vietas, suns saož tās pēdas). Tāpat pie minētās tirgotavas tiek veikta videonovērošana, kuras laikā nav konstatēti aprakstītie gadījumi”.

17.06.2014 14:54

Vai nebūtu jau laiks publicēt pilsētas svētku programmu?

Labdien! Pasākuma organizatori informē, ka festivāla „Dzīres Kuldīgā 2014” pasākumu programma drīzumā tiks publicēta. Aicinām sekot līdz aktualitātēm www.kuldiga.lv.

17.06.2014 15:22

Labdien! Es gribetu jautat vai ir kads dzivoklis Kuldiga ko varetu iret? Jo nespeju atrast. varbut jus varetu zinat.

Labdien, jautājumos par pašvaldības dzīvokļu īres iespējām aicinām vērsties Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā pie dzīvokļu speciālista. Kontaktinformācija atrodama http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/kontakti

19.06.2014 13:56

Labdien. Man ir jums jautājums par Kuldīgas ģimnāzijas auto apmācības instruktora Māra Sustrupa darbību. Ārpus darba ģimnāzijā viņš arī nodarbojas privātajā biznesā kā braukšanas apmācības instruktors Saldus autoskolā kur viņam ir jāstrādā ar privāto automašīnu. Vai šis instruktors drīkst izmantot Kuldīgas ģimnāzijas (valstij piederošo automašīnu līdz ar to arī degvielu), automašīnu WG GOLF5 savā privātajā biznesā mācot ar to Saldus autoskolas skolniekus, ko viņš arī nepārtraukti dara? Tai pašā laikā presē sludinot kad Saldus autoskola piedāvā skolniekiem trīs bezmaksas braukšanas.

Labdien! V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone: „Ģimnāzijā transportlīdzekļu izmantošana notiek saskaņā ar izstrādāto „Transportlīdzekļu izmantošanas kārtību”, kas nosaka, kā izmantojamas V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas rīcībā esošās automašīnas (benzīna patēriņa normas, degvielas limiti, transportlīdzekļa atrašanās vieta pēc darba laika, atbildīgās personas). V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas administrācija ir veikusi vairākas kontrolpārbaudes mācību gada laikā, un pārkāpumi braukšanas instruktora Māra Sustrupa darbībā nav konstatēti. Arī Māra Sustrupa sniegtajā paskaidrojumā, instruktors apgalvo, ka ģimnāzijas transportlīdzekļa izmantošana notiek saskaņā ar ģimnāzijā izstrādāto kārtību. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas administrācija ir lietas kursā, ka Māris Sustrups no darba brīvajā laikā strādā arī citā autoskolā. Saldus autoskolas vajadzībām instruktors izmanto savu privāto automašīnu. Ja ir jautājumi vai neskaidrības, aicinām vērsties pie V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas administrācijas”.

17.06.2014 14:31

Sveicināti,ilgi domāju uzdot vai neuzdot šo jautājumu bet nonācu pie secinājuma ka problēma pati neatrisināsies.Un tātad jautājuma būtība ir zirgu stallis pilsētas teritorijā,kā tas iespējams? Sakiet lūdzu vai uz šo dzīvnieku novietni neattiecas eiropas regula par kūtsmēslu krātuvi kurai jābūt gatavai uz 28.07.2014?Un vēl gribētos dzirdēt skaidrojumu patreiz regulāri notiekošajai kūtsmēslu gruzdēšanai(periodiski,jau vairāku gadu garumā)kura nerada visai lielu drošības sajūtu no ugunsdrošības viedokļa plus saistītā gruzduma un dūmu smaka.

Labdien! Pēc Kuldīgas novada teritorijas plānojuma (19.12.2013. apstiprināti kā Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr.2013/42) punkta 461.1. – šī ir Dabas un apstādījumu teritorija, kurā atļautā izmantošana ir – zirgkopības un ar to saistīto pasākumu vietu apbūve un zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas. Minētajā īpašumā Dārzniecības ielā 2, Kuldīgā nesanāk 10 dzīvnieku vienības. Minētā prasība par kūtsmēslu krātuvēm attiecās uz lopu mītnēm ar dzīvnieku skaitu virs 10 dzīvnieku vienībām. 1 zirgs ir tikai 0,48 dzīvnieku vienības. Veckuldīgas zirgaudzētava ir informēta, ka atkritumu dedzināšana pilsētā nav pieļaujama.

25.06.2014 13:36

Sakiet, kur ir iespējams redzēt naktsmājas īrēšanu? Gribu apmeklēt Kuldīgu un palikties pa nakti, interesētu 2 istabu dzīvoklis.

Labdien! Informāciju par naktsmājām un kontaktinformāciju iespējams apskatīt Kuldīgas Aktīvās atpūtas centra mājas lapā http://www.visit.kuldiga.lv/?sid=7. Gaidīsim ciemos!

12.06.2014 09:01

1. Kādēļ komunālie pakalpojumi nekopj visu Stendes ielu, jo tā ir nodota 2013. gadā Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem tās uzturēšanā? Arī citas ielas pārventā ir līdzīgā situācijā. 2. Kādēļ liek iedzīvotājiem strādāt piespiedu darbu - (pļaut ielas grāvjus, caurtekas un Zālāju līdz brauktuves malai), kuru darbību privātpersonām neparedz arī saistošie noteikumi? 3. Ja skaitaties mūsu ievēlēti, tad vai nevajadzētu arī pildīt savus pirmsvēlēšanas solījumus un radīt jaunas darba vietas, kaut vienus no pirmajiem, tikai atjaunot sētnieka darbu pilsētā, kurš tagad ir zem katras kritikas? Tagad sētnieki iet tikai uz darbu un pēc pāris stundām nāk atpakaļ, neko reāli nestrādājot, jo viņu darbu neviens nekontrolē, tāpat kā Komunālos pakalpojumus. To visu var salīdzināt ar daudzām sūdzībām šai iestādei.

Minēto jautājumu regulē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu”, kuri pieņemti normatīvos aktos noteiktā kārtībā un nav pretrunā ar augstākstāvošiem tiesību aktiem, tai skaitā Latvijas Republikas Satversmi. Tāpat vēlamies norādīt, ka Latvijas Republikas Satversmes tiesa ar 2004. gada 21. maija spriedumu lietā Nr.203-23-01 atzina par tiesisku pašvaldību tiesības uzlikt par pienākumu nekustamo īpašumu īpašniekiem kopt arī nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju. Satversmes tiesa 2004. gada 21. maija spriedumā lietā Nr.2003-23-01 „Par likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam” secinājusi, ka tiesības uz īpašumu piešķir personai ne tikai tiesības izmantot šo īpašumu, bet arī pienākumus. Īpašuma izmantošanai vienlaikus ir jākalpo arī sabiedrības labumam. Īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums. Tāpat, samērojot sabiedrības ieguvumu un ierobežojumus, kas tiek uzlikti privātpersonai, uzliekot tai par pienākumu rūpēties par savam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas uzkopšanu, ir secināms, ka sabiedrības ieguvums ir lielāks, nekā privātpersonas tiesisko interešu ierobežojums. Gadījumā, ja pašvaldībai būtu jāuzkopj arī nekustamajam īpašumam piegulošā publiskajā lietošanā esošā teritorija, tad tas ievērojami palielinātu pašvaldības izdevumus, kā rezultātā pašvaldība būtu spiesta palielināt pašvaldībā maksājamo nodokļu apmēru. Šai gadījumā zaudētāji būtu visi pašvaldības teritorijā esošie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem būtu jāsedz pašvaldības papildus izdevumi. Satversmes tiesa spriedumā arī atzinusi, ka pašvaldībām, saistošajos noteikumos nosakot publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanas kārtību, jāizvērtē, kā nodrošināt samērīgumu starp personai uzlikto pienākumu un sasniedzamo mērķi - nodrošināt sakoptu pilsētvidi. Papildus vēlamies informēt, ka līdzīga kārtība paredzēta faktiski visās citās Latvijas pašvaldībās. Ar Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr.2010/14 „Saistošie noteikumi par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz brauktuves malai) kopšanu” varat iepazīties Kuldīgas novada mājas lapā www.kuldiga.lv.

03.07.2014 15:12

Joprojām, kopš maija mēnesī uzdevu jautājumu, nav atbildes kā darbosies bērnudārzi, kad tiks uzņemti jaunie bērni un kā bērnu vecākiem plānot savu laiku. Vai tiešām izglītības pārvaldei vēl nav nekāda informācija?

Labdien! www.kuldiga.lv administrācija atvainojas par sagādātajām neērtībām, jo diemžēl tehnisku iemeslu dēļ, maija mēnesī uz neilgu laiku iesūtītie jautājumi netika saņemti. Tādēļ, ja nav saņemta atbilde uz kādu no interesējošajiem jautājumiem, aicinām tos iesūtīt atkārtoti. Paldies par sapratni! Atbilde uz jautājumu: Izglītības nodaļa, kā ik gadu, pēc jauno grupu komplektēšanas martā ir gatava informēt bērnu vecākus par bērnu uzņemšanu konkrētajā pirmsskolas izglītības iestādē no septembra. Vasaras mēnešos, sākot no jūnija, bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs būtiski samazinās sasitībā ar vecāku atvaļinājumiem, brāļu/māsu vasaras brīvdienām. Tāpēc vasaras periods pirmsskolas izglītības iestādēs tiek izmantots darbinieku atvaļinājumiem, kā arī iestāžu sakārtošanai jaunajam mācību gadam. Šajā vasarā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” – attīstības centra jumta remontu šīs iestādes bērniem tiek piedāvāts jūlija un augusta mēnešos apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” un „Ābelīte”. Bet pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” un „Ābelīte” turpina darbu visu vasaru tikai ar mazāku grupu skaitu saistībā ar kopējā bērnu skaita samazinājumu. Precīzākas informācijas nepieciešamības gadījumā aicinām vecākus vērsties pirmsskolas izglītības iestādē pie vadītājas vai Izglītības nodaļā, tālrunis 63322238; 63350076.

12.06.2014 08:54

Labdien! Līdz cikiem nepilngadīgais, kuram jau ir 16 gadi, var atrasties uz ielas bez pieaugušā pavadības?

Labdien! Jaunieši, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu, var atrasties uz ielas arī pēc plkst. 23.00 bez pieaugušo uzraudzības, jo nav speciālu ierobežojumu.

10.06.2014 16:28

Labdien! Jau apmēram 5 gadu garumā Kuldīgā, Skrundas ielas 15 mājas pagalmā krājas drazu kaudze, kas pamazām pārvēršas smirdošā kalnā.Esmu zvanījis laikraksta " Kurzemnieks" redakcijai, SIA " Kuldīgas Komunālie Pakalpojumi", bet līdz šim nekas netika darīts, lai to sakārtotu.Tik daudz talku bijis, laikam jau cilvēkiem, kuri dzīvo šajā namā ir vienalga, kā izskatās viņu apkārtne.Kad tiks sniegta palīdzība šiem vienaldzīgajiem?

Labdien! Paldies par vērību. Skrundas ielas 15. nama pagalmā tik tiešām ir izveidojusies neliela izgāztuve, kuru izveidojuši paši dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, bet saistībā ar apsaimniekošanas līdzekļu trūkumu mājas uzkrājumā, vairākkārt esam lūguši iedzīvotājus teritoriju sakopt pašiem. Kā redzams, tas nelīdzēja, un maija mēnesī KKP palūdza teritoriju apsekot pašvaldības policijai. Par pašvaldības policijas maija mēnesī saņemto brīdinājumu tālāk informēti iedzīvotāji ar atkārtotu lūgumu teritoriju sakārtot, jo pretējā gadījumā to izdarīs KKP par saviem līdzekļiem, un rēķins tiks izrakstīts katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi atbilstoši domājamai daļai. Uz atkārtotu lūgumu tomēr nav reaģēts. KKP sakopt šo teritoriju plāno nākamajā nedēļā pēc Līgo svētkiem.

19.06.2014 14:05

Labdien. Vēlējos uzzināt par taksometriem Jūsu pilsētā, tieši interesē 15-16 augusts, kad notiks koncerts, jo esam rezervējuši palikšanu pa nakti ārpus Kuldīgas 18 km, un kur varēs rezervēt taksometru, kādi būtu telefona numuri? paldies jau iepriekš

Labdien, Par transporta iespējām Kuldīgas novadā koncerta dienās lūdzam sazināties ar Kuldīgas Aktīvās atpūtas centru - http://www.visit.kuldiga.lv/?sid=7.

10.06.2014 16:33

Sveiki. Nebeidzu priecāties par mūsu ļoti praktiskajiem, un labi noslogotajiem veloceliņiem. Vai tiešām pašvaldība nevar iedot pašvaldības policijai misiju padresēt riteņbraucējus? tiešām jau līdz kaklam, ka viņi brauc pa auto paredzēto brauktuvi, nevis lieto savus sarkani iekrāsotos celiņus. kam tad viņus būvēja ja labāk braukt pa lielo ceļu?? Piltenes un mucenieku ielās tas ir vienkārši neciešami. laikam jāsāk lamāt lai beidzot saprastu. varbūt jūs radoši pieejot tai lietai, varētu izveidot lielus košus apzīmējumus, lai beidzot būtu kārtība?? ielieciet novada avīzes pirmajā lapā(ar sarkaniem burtiem. cerams ka tiksiet ar to galā, kamēr kāds nav cietis.

Labdien, paldies par ieteikumiem! Kuldīgas novada pašvaldības policija informē, ka šada akcija ir ieplānota. Arī Kuldīgas Novada Vēstīs tiks ievietots informatīvais materiāls velobraucējiem.

10.06.2014 15:27

Labdien! Vienu vakaru ar sieviņas aizgājām uz Kuldīgas skaistāko vietu - Pils ielu un uz soliņiem ar skatu uz rumbu un tiltu pasēdēt un apēst pa vienam saldējumam. Viss jau jauki, vakars silts, atmosfēra romantiska, rumba un tilts kā jau parasti - eleganti. Tikai viena problēma, tas skats ap soliņiem tāds diezgan žēlīgs - soliņi un pārējās koka konstrukcijas netīras, krāsa nodrupusi, atsevišķas detaļas nopuvušas, nu kaut kā nesmuki tas viss kopumā. Pietiktu jau tikai ja to visu nokrāsotu. Itkā jau tūrismu sezona jau sen sākusies, bet nu nav smuki laist ciemiņus līdz galam nesakārtotā mājā.

Labdien! Paldies par iesūtīto novērojumu. Informējam, ka apsaimniekotājam SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir uzdots apsekot Pils ielas labiekārtojumu un pārkrāsot soliņus, un atkritumu tvertnes.

05.06.2014 09:59

Labdien! Es vēlētos noskaidrot, kur un kā rezervēt tirdzniecības vietu Kuldīgas svētku laikā un kādas ir cenas? Interesē mums piektdiena un sestdiena. Liels paldies, Estere Repke BeeKid tirdzniecības pārstāve Baltijas reģionā estere@beekid.de +371 29823987 www.beekid.de

Labdien! Informācija par tirdzniecības iespējām Kuldīgas pilsētas festivālā „Dzīres Kuldīgā” tiks publicēta www.kuldiga.lv mēnesi pirms pasākuma. Pieteikšanās tirdziņiem - tikai aizpildot anketu.

03.06.2014 10:02

sveicināti,vai sētnieka neizdarības dēļ dzirnavu iela 14 ,karogi tika uzlikti 1maija bet noņemti 5 maija vai par visām šīm dienām jāmaksā mājas iedzīvotājiem ,kad svētki tikai 1 un 4 maijā

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pateicas Jums par vērību un informē, ka par karoga izlikšanu Dzirnavu ielas 14 mājas iedzīvotājiem paaugstināta maksa netiks pieprasīta un sētnieks ir informēts par radušos situāciju.

12.05.2014 15:04

LABDIEN! VĒLOS JAUTĀT KĀ IR AR KKP KĀPĒC VISPĀR NAV NEVIENA BRĪVA DARBA VAKANCE IR TAČU TIK DAUDZAS LIETAS KO VEL KULDIGA VAJADZETU UZLABOT NO APSAIMNIEKOSANAS VIEDOKLA UN IR SKAIDRS KA KATRS IR TIKAI CILVEKS UN VAR IZDARIT TIK CIK VAR IZDARIT. PIEMERAM VAJADZETU UZNAGLOT JAUNUS ŽOGUS KAPSETAM UTT. TAPEC VELOS JAUTAT KAPEC KULDIGAS KKP NEVAR PIENEMT DARBA CILVEKUS MAN TADI BUTU PAZISTAMI VAIRAKI KAS IZDARITU DARBINU LOTI LABI UN OPERATIVI BEZ KAITIGIEM IERADUMIEM PIEMERAM UZ GABALDARBIEM VIENOJOTIES PAR SAMAKSU NU KAUT KA TA DOT CILVEKIEM STIMULU MUSU KULDIGA. BET TADA SAJUTA KA KKP IR KA LIELA GIMENE KURA CITUS NEIELAIZ TAS TIESAM IR LOTI LOTI SKUMJI. CERU KA KKP VALDE PARDOMAS SO SITUACIJU UN RADIS RISINAJUMU. PALDIES!!!!

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis aicina pārrunāt interesējošos jautājumus klātienē. Lūgums pieteikties pa tālruni 63321965.

12.05.2014 15:02

Labdien! Velos jautāt vai PII ĀBELĪTE 2014.GADA SEPTEMBRĪ UZŅEMS BĒRNIŅUS NO PUSOTRA GADA VECUMA? PALDIES

Labdien! 2014. gada septembrī pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” neuzņems bērnus no pusotra gada vecuma.

10.05.2014 09:56

Kad beidzot tiks sakopta mazā zāliena josliņa Krasta ielā,starp ielu un jauno gājēju celiņu?Lido zivis pasākumā tik daudz tūristu redzēja šo netīrību.

Labdien! Paldies par ievērību, SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka kopjamā teritorija Krasta ielā ir sekundāra un atbilst kopšanas prasībām.

12.05.2014 14:58

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.