Jautājiet mums

Kādēļ ietves sētnieki netīra Stendes ielā, Sūru ielā, Ventspils ielā aiz loka un citur kur tā neskaitās piegulošajā teritorijā?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" informē, ka Stendes ielā sētnieks tīra tam iedalīto trotuāra platību, pārējo trotuāru platību tīrību, atbilstoši privātīpašuma piegulošajai teritorijai, jānodrošina īpašuma īpašniekiem. Sūru ielā un Stendes ielā ietves tiek tīrītas ar tehniku, atbilstoši noteiktajām prasībām.

16.02.2015 17:33

Gribētu uzzināt, kādas apsardzes firmas, kas nodrošina ēku apsardzi, uzstādot signalizācijas iekārtas un raidītājus, darbojas Kuldīgā. Paldies!

Labdien! Pašvaldība šādu informāciju nesniegs, jo tā var būt nepilnīga. Aicinām informāciju par apsardzes firmām meklēt internetā.

17.02.2015 14:01

Labdien, vai jūs lūdzu varētu palūgt Kuldīgas manēžā salabot sieviešu ģērbtuves dušas. Jau kādas 2 nedēļas tur mazgāties ir viens vienīgs piedzīvojums ar pārbaudījumu. Paldies !

Labdien! Kuldīgas novada sporta skolas direktors Agris Kimbors informē, ka duša ir salabota, taču viņš norāda, ka apmeklētājiem šādos gadījumos vajadzētu vērsties pie KNS administrācijas, lai operatīvāk novērstu problēmas.

12.02.2015 13:20

Jautājums saistīts ar margu pie jauna tilta..Tad ja es gribu ar ratiem iet uz veikalu Domo, vai Labo jūs man iesakiet iet pa veco tiltu??? Kā jums pašam šī ideja patīk, ietu??? Ar mašīnu nevēlos braukt, jo tāpat bērns javed svaiga gaisā, kādēļ man neapvienot?

Labdien! Ņemot vērā to, ka Kuldīgas jaunā tilta pār Ventu uzturēšana ir VAS „Latvijas Valsts ceļi” kompetencē, lūdzam sazināties ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļu, tālr.: 63320744. Papildus informējam, ka atbilde uz līdzīgu jautājumu ir sniegta šajā sadaļā (05.02.2015.). Paldies par sapratni!

10.02.2015 09:12

kur atroda raina iela

Labdien! Aicinām apskatīt Kuldīgas pilsētas karti, kur ir redzama Raiņa iela http://www.kuldiga.lv/images/Sadalas/Kuldiga/kuldigas_karte_2014_l.jpg

05.02.2015 11:09

Gribētu uzzināt, no kura laika ,,Kuldīgas Novada vēstis,, kurš ir Pašvaldības izdevums, skaitās reklāmas izdevums? Vai tikai Jūs nelobējat pastnieku?

Labdien! "Kuldīgas Novada Vēstis" ir neadresētais materiāls, līdz ar to viss, ko iedzīvotājs nav abonējis, vai nesaņem kā noteikts adresāts, tiek klasificēts kā reklāmas materiāls, kuru piegādā trīs darba dienu laikā.

04.02.2015 15:36

Labvakar. Jautājums cik ilgi nebus iespejams uzbraukt, uziet uz jaunā tilta no mežvaldes puses. Tilts skaisti atjaunots, bet ejot pastaigā jābrien tiltam pāri pa brauktuvi, kaut blakus iet skaita taka, spēka man nav, lai paceltu ratus pāri margām..

Labdien! Atbild VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: „Diemžēl bijām spiesti šīs barjeras savienot, jo šādi barjeru pārrāvumi tiek vērtēti kā ļoti bīstami (pēdējais piemērs ir traģiskais negadījums 9. novembrī Daugavpilī). Jāatzīmē, ka nebūtu vēlams atrasties neaizsargātam satiksmes dalībniekam starp barjeru un brauktuvi, jo tas arī ir ļoti bīstami, tāpēc diemžēl pašlaik varam tikai lūgt izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus (Vecais tilts) vai veidus (transportlīdzeklis). Informējam, ka VAS Latvijas Valsts ceļi ir uzsākta projektēšanas procedūra Kuldīgas apvedceļa posma rekonstrukcijai no Ventas tilta līdz Mežvaldei. Darba uzdevumā kā viens no uzdevumiem ir uzdots sakārtot gājēju kustību no jaunā Ventas tilta uz Ventas ciematu un tuvējo apkārtni. Šogad rudenī plānots projektēšanas procesu pabeigt, lai gada beigās jau gatavotu būvniecības iepirkumu. Ja nekas neparedzēts nenotiks, nākamgad objektam vajadzētu realizēties”.

05.02.2015 15:26

Labdien! Vēlējos jautāt vai kaut kur Kuldīgā 4 gadīgam bērnam ir iespēja apgūt sporta dejas? Paldies!

Labdien! Kuldīgas novadā sporta deju nodarbības tiek piedāvātas Vārmes pamatskolā. Aicinām interesēties pie Vārmes pamatskolas direktores Daigas Lapčinskas tālr. 26528479.

05.02.2015 13:56

Sakiet kāpēc tika noņemta Kuldīgas zīme (stabs) un soliņi braucot iekšā no mežvaldes pilsētā? Tik skaista vieta bija, tur vairs nekā nebūs?

Labdien! „Kuldīgas” zīme un soliņi Stendes ielā pie pilsētas robežas tika demontēti, jo bija tehniski neapmierinošā stāvoklī. Stāvvietas rekonstrukcija prasa ievērojamus ieguldījumus, tādēļ tika pieņemts lēmums šobrīd vietu neattīstīt kā stāvlaukumu un atpūtas vietu. Tajā pašā laikā, kā pieturas vieta iebraucot pilsētā no Mežvaldes puses tiek uzlabota Stendes un Krasta ielu krustojuma apkārtne, kur šogad plānots atjaunot stāvlaukumu pie kafejnīcas „Pīlādzītis”, kā arī Krasta ielas malā tiks uzstādīta sabiedriskā tualete.

03.02.2015 15:50

Kādēļ Kuldīgas novada vēstis netiek piegādātas un ievietotas Pārventas iedzīvotāju pasta kastītēs? Vai šis Pašvaldības izdevums ir jāabonē, vai tā ir pastnieka vaina?

Labdien! Šāda veida sūdzība ir saņemta pirmoreiz, iespējams, Jūs esat uzrakstījis iesniegumu par nevēlēšanos saņemt reklāmas izdevumus. Informējam, ka “Kuldīgas Novada Vēstis” ir Kuldīgas novada pašvaldības bezmaksas laikraksts, un tas tiek klasificēts kā reklāmas izdevums. VAS “Latvijas Pasts” nosacījumi paredz neadresēto reklāmu piegādāt 3 darba dienu laikā. VAS “Latvijas Pasts” informatīvā izdevuma “Kuldīgas Novada Vēstis” Nr. 130 sāka piegādāt pagājušā ceturtdienā, 29.01.2015. “Latvijas Pasts” nepiegādā “Kuldīgas Novada Vēstis”, ja iedzīvotājs uzrakstījis iesniegumu par nevēlēšanos saņemt reklāmas izdevumus.

02.02.2015 14:53

Labdien! Gribēju pajautāt: cik jābūt ģimenes vidējiem ienākumiem, lai iegūtu maznodrošinātās ģimenes statusu.Pērn bija 185eiro uz personu , bet sakarā ar minimālās algas palielināšanu, domājams, ka kautkas ir mainījies. Jau iepriekš pateicos par atbildi.

Labdien! Jaunāko informāciju par maznodrošinātas ģimenes statusu varat apskatīt http://www.kuldiga.lv/lv/aktualitates/877-izmainas-saistosajos-noteikumos-par-maznodrosinatas-gimenes-statusu

02.02.2015 14:45

Labdien! gribēju jautat, Kāpēc no vējiņa veikala ejot pāri uz otru veikalu nevar ierīkot gājēju pāreju. šis posms ir diezgan bīstams, jo ir ļaudis, kas ir pieklājīgi un saprot gajējus un palaiž, bet citi ir tādi, kas vienkarši nobrauc līdz ar kāja. Domaju ka tieši šai vieta vaidzētu pāreju, lai būtu drošāka iešana. Ļoti biezi ir redzetas tādas bīstamas situacijas, Ceru kad laiku gaita kaut kas tiks izdarīts, lai arī šeit būtu drošaka iešana.

Labdien! Aicinām Jūs ar šo ieteikumu vērsties Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā, iesniedzot iesniegumu rakstiski, Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. http://www.kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/kuldigas-novada-pasvaldibas-kontakti

30.01.2015 13:23

Labdien. Šī gada navada ziņās minējāt kad šī gada veicamie darbi būs Dārzniecības un Meistaru ielas rekonstrukcija, piesaistot eiropas līdzfinansējumu. Šai sakarā mums Dārzniecības iedzīvotājiem ir jautājums kad varētu notikt ielas rekonstrukcija, kas vadīs šo projektu lai zinām ar kuru personu varētu sakontaktēt un vēlāk redzētu tehnisko projektu lai zinātu vai jūs mūs neaizmirsīsiet kas dzīvo Dārzniecības 13 un kaimiņos jo gribētos zināt vai gar mūsu māju arī vienreiz tiks sakārtots ceļs un vai būs uz šīs ielas aipgaismojums.??? Ar cieņu Dārzniecības ielas iedzīvotāji

Šobrīd ir uzsākta Tehniskā projekta “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā” izstrāde, kas jāpaveic līdz šī gada rudenim. Projektētājam jāizstrādā idejas mets, par kuru jāinformē visi pieguļošo teritoriju īpašnieki, un skiču projekts, kas būs ievietots stendā Kuldīgas novada pašvaldībā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv. Projekts tiks sadalīts divās kārtās - 1. kārta ietilpst Meistaru ielas izbūve, Siltumnīcas ielas un Dārzniecības ielas (no Ventspils ielas līdz Siltumnīcas ielai) rekonstrukcija un 2. kārtā ietilpst Dārzniecības ielas posms no Siltumnīcas ielas līdz Virkas ielai. Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Projektu speciālistu Uģi Cepurīti, tālrunis: 633 22564, e-pasts: ugis.cepuritis@kuldiga.lv.

28.01.2015 10:52

Labdien! Mans jautājums ir domāts Rumbas pagasta pārvaldes vadītājai Lijai Šēlei. Jautājums ir sekojošs- kāpēc Mežvaldē, Riežupes dabas parka teritorijā, netālu no riču raču laukuma ceļam priekšā ir uzlikts jauns „aizsprosts”? Kādi bija pagasta apsvērumi, liekot šādu „aizsprostu”? Šo jautājumu es jums jautāju, jo ir skaidrs, ka uzliekot šo „aizsprostu” dažu gadu laikā ceļš aizaugs un pa šo vietu visticamāk vairs nekad nebrauks mašīnas. Tauta klīst runas, ka sabrukušo tiltu vairs nekad neatjaunos. Aiztaisot šo ceļu ciet pie riču raču laukuma, ir skaidrs, ka tās vairs nav tikai runas, tā jau ir īstenība. Ir saprotams, ka pagastam nav naudas, bet vai tiešām vajadzēja aiztaisīt ciet šo ceļu pie riču raču laukuma, jo varbūt tomēr reiz kaut kādos labajos gados- teiksmim pēc 20 gadiem- nauda atradīsies. Tagad aiztaisot šo vietu ciet tajā posmā, ir skaidrs, ka tas nekad nenotiks, jo ceļš aizaugs un tad izmaksas būs vēl lielākas. Protams, mašīnas tur sakarā ar to, ka tilts ir slēgts brauc reti, bet tomēr- kādreiz brauc, neļaujot ceļam aizaugt. Braucēji ir visdažādākiem- slēpotāji, nujotāji, skrēji, sēņotāji, makšķernieki vai citi aktīvā dzīvesveida piekritēji, kas savu mašīnu noliek netālu no sabrukušā tilta un tālāk iet kājām.

Labdien! Atbildi sagatavoja Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: „Ceļš Mežvalde - Galmicas tika aiztaisīts ar dzelzsbetona konstrukcijām tāpēc, ka tur tika regulāri ar automašīnām ievesti atkritumi un izgāzti dabas parka teritorijā. Pagasta pārvalde tur ir vākusi ceļmalā izsviestas vecas mēbeles, sadzīves atkritumus un pēdējo reizi 21.01.2015 veselu kravu ar celtniecības atkritumiem. Ceļš ir aiztaisīts tā, lai tur nevarētu iebraukt ar mašīnām. Gājēji, velosipēdisti un motobraucēji tur var brīvi pārvietoties, savukārt automašīnas var atstāt stāvlaukumā un tālāk doties pastaigā kājām. Tāpat vēlos piebilst, ka tur tika ierīkota slēpošanas trase, kur kāds vienmēr pamanījās ar automašīnu to sabojāt. Attiecībā uz tilta remontu, ja novada pašvaldība to nolems atjaunot, konstrukcijas jebkurā mirklī var novākt.”

02.02.2015 11:17

Mani interesē pašreizējais nosaukums 15. maija ielai līdz 1940.g. Ar cieņu.Rita Jakobsone

Labdien! Šobrīd tā ir Jelgavas iela.

26.01.2015 17:15

Sveiki. Aptuveni, no kura datuma būs iespējams, jauniešiem no 16-17g.v. pieteikties darbam vasarā?

Labdien! Šobrīd konkrēti datumi vēl nav zināmi, iespējams, pieteikšanās sāksies aprīlī, vēlākais maijā. Aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai www.kuldiga.lv un Kuldīgas Novada Vēstīs.

26.01.2015 14:43

Visur tiek runāts par tiešo noreķinu sistēmu par komunālajiem pakalpojumiem, ja māja nolems, ka vēlas par ūdeni un siltumu tiešo norēķinu ar pakalpojuma sniedzēju, cik būs jāmaksā par rēķina izrkstīšanu SIA Kuldigas siltumtīkli un SIA Kuldīgas ūdens?

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) informē, ka SIA „Kuldīgas ūdens” un SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pašreiz gatavo informāciju par rēķinu apkalpošanas izmaksām. Tiklīdz tās būs aprēķinātas, KKP par to informēs dzīvokļu īpašniekus. Tiešie maksājumi par pakalpojumiem uzsākami ne vēlāk, kā līdz 2015. gada 1. oktobrim.

28.01.2015 10:56

Kā tad var dabūt maznodrošinātā statusu, ja divas reizes saskaita to pašu saņemto naudu- to kas parādās VSAA(cilvēks saņēmis uz rokas no darba devēja)+tā pati nauda, ko cilvēks uzskaitijis uz sava konta, lai varētu samaksāt maksājumus??????Un tad brīnās kā jaunās ģimenes laižas prom uz ārzemēm, ja cilvēkiem nesniedz palīdzību!Pārbaudiet Kuldīgas sociālā dienesta darbu,nevis meklēt nabaga iedzīvotājos liekas naudas, kuras viņiem nav un kuras sociālais dienests izzīž no pirksta!!!!!!!!!!

Labdien! Kuldīgas p/a “Sociālais dienests” informē, ka, lai novērtētu klienta ienākumus, klients sniedz patiesas ziņas par saviem ienākumiem, kā arī iesniedz šo ienākumu apliecinošu dokumentu - konta izrakstus, lai sociālais darbinieks varētu pārliecināties par visiem klienta materiālajiem resursiem. Ienākumiem ir jābūt izsekojamiem. Ziņas no VSAA pārsvarā kalpo, lai gūtu pārliecību, vai klients ir algota darba ņēmējs un gūst ienākumus no algota darba. Precīzus ienākumus klients apliecina ar konta izrakstu un, ja nepieciešams, izziņu no darba devēja. LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi nr. 299 nosaka ienākumu veidus, kurus, izvērtējot klienta materiālos resursus neņem vērā. Tie ir: piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsts par asistenta izmantošanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalsts ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un sociālās garantijas pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, bērnam sasniedzot pilngadību, naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem vai sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums, personas maksātie uzturlīdzekļi bērnam valstī noteiktajā minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Viss pārējais materiālais labums, kas gūts naudas izteiksmē, t.sk., atbalsts no citām, mājsaimniecības sastāvā nedzīvojošām personām, ir uzskatāms par personas ienākumiem, no kuriem persona var nodrošināt savas un savu ģimenes locekļu vajadzības. Iesniedzot konta izrakstus, klients var vērst sociālā darbinieka uzmanību uz faktu, ka noteiktu naudas summu, ko darba devējs klientam ir izmaksājis skaidrā naudā, klients noteiktā datumā ir iemaksājis savā kontā. Sociālais darbinieks pārliecināsies, ka šādu summu klienta kontā nav ieskaitījis arī darba devējs un, aprēķinot ienākumus, vadīsies pēc konta izraksta. Ja klients norādīs, ka kontā ir ieskaitījis daļu no algas, bet pārējais palicis makā un radīsies šaubas vai atšķirīgs viedoklis par saņemto ienākumu apmēru, sociālais darbinieks lūgs klientam iesniegt vai pats pieprasīs izziņu no klienta darba devēja par izmaksāto naudas summu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem 3 mēnešiem. Līdz ar to, nevar rasties situācija, ka klienta ienākumi tiek saskaitīti divas reizes, tomēr klientam ir jāsaprot, ka, pieprasot statusu un sociālo palīdzību, kas ir balstīta uz ienākumu un īpašumu izvērtēšanu, viņam būs jāsadarbojas ar sociālo darbinieku, lai pierādītu, ka klienta materiālais stāvoklis patiešām atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam. Lai arī klientiem var šķist, ka sociālās palīdzības piešķiršanas process ir birokrātisks un apgrūtinošs, tomēr, gluži tāpat, kā veikalā nozagtā prece ir jāatmaksā veikala apsargam vai pārdevējam no saviem ienākumiem, tāpat arī sociālais darbinieks, pie kura klients vēršas, nes atbildību par lēmuma tiesiskumu. Savukārt, klients nes atbildību par patiesu ziņu sniegšanu un tiesiskajām sekām, ja klienta sniegtās ziņas izrādās nepatiesas sociālā dienesta darba iekšējo vai ārējo auditu rezultātā.

02.02.2015 11:04

Gudri Jūs atbildat, bet kas tad piemēslo šo privāto teritoriju? Pamatā tie ir Jūsu viesi, kas iet aiz šķūņa uzpīpēt vai iedzert un tad Jūs gribat teikt, ka īpašniekam ir aiz Jums jāsavāc? Norīkojiet savos pasākumos kārtības sargus, kas seko līdzi tam ko viesi dara un tad viss būs kārtībā. Esmu pamanījusi, ka sētniece savu darbu izdara kārtīgi.

Labdien! Informācija ir nodota atbildīgajām iestādēm, un Jūsu aktualizētā problēma tiks risināta.

26.01.2015 14:54

Labdien! Cik reizes Jums par to var rakstīt?????? Katru reizi, kad kultūras namā notiek kādi pasākumi, nākošajā dienā pie baltā šķūņa ir mēslaine ar tukšām bundžām, sasistām pudelēm un vienreizējiem traukiem. Ir apnicis, ka tas viss vienmēr atrodas pie privātīpašuma žoga. Vai nu pieskatiet savus viesus, vai arī savāciet aiz viņiem. Tā ir necieņa pret pārējiem. Jums galu galā ir arī kameras un redzat, kas tur piemēslo, ja paši negribat sakopt, tad sauciet atbildīgos.

Labdien! Paldies par iesūtīto novērojumu! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” zaļumsaimniecības vadītāja Dz.Strazda informēja, ka sētnieks Kuldīgas kultūras centra teritorijā savu darbu veic godprātīgi un atkritumi, ja tādi ir, tiek savākti un šis gadījums, iespējams, atrodas privātā teritorijā. Katrā gadījumā minētā teritorija tiks apsekota.

22.01.2015 10:08

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.