Jautājiet mums

Kam pieder stāvlaukums pie ,,Pīlādzīša,, un par kādiem līdzekļiem tas tiek rekonstruēts? Kurš to finansē?

Labdien! Stāvlaukums ir pašvaldības īpašums un laukuma uzlabošanas darbi tiek apmaksāti no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

17.04.2015 13:17

Pirms vairākiem mēnešiem šajā sadaļā bija uzdots jautājums par apgaismojumu un gājēju ceļu uz Rendas skolu. Diemžēl atbilde bija pagasta pārvaldes vadītājas vienkārša atrunāšanās par milzīgajām izmaksām, ceļa "piederēšanu citiem" un iedzīvotāju mudināšana uz projektu "Darīsim paši!". Gaismas joprojām nav, bet šobrīd tiešām situācija ir mainījusies un taciņai lejup pa kalnu ir norakti pakāpieni, kas situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina. Nu dubļi šķīst uz visām pusēm un jāšļūc lejā, jārāpjas augšā pa reāliem dubļiem. "Vai šis ir projekts Darīsim paši?" Katrs dara kā māk un var? Tajā pat laikā no estrādes uz atpūtas vietas galdiņiem uztaisītas koka kāpnes. Dīvaina gan tā I.Freibergas pagasta attīstības stratēģija!? Kas ir prioritāte: dzērāju atpūtas vieta vai bērnu drošība? Vai tiešām nevarētu sakārtot gājēju/skolēnu/māmiņu ar bērnu ratiem ceļu?

Labdien! Atbildi sagatavoja Rendas pagasta Pārvaldes vadītāja Inta Freiberga: „Šogad, 13. aprīlī tika saņemts pieprasījums no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts autoceļi” ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus Abavas tilta pārbūvei. Pārbūves rezultātā tiks paplašināta braucamā daļa un jauna gājēju ietves izbūve pie tilta lejteces pusē. Pēc tilta pārbūves izmainīsies gājēju pārvietošanās arī aiz tilta, un jautājums par kāpņu būvi tiks risināts pēc tilta pārbūves darbu pabeigšanas.”

22.04.2015 09:46

Sveiki, sakiet ludzu kapec komisija par E.Valteru pieminekli satavaa ir viena no LV nepopularakajam un Kurzemee loti svitrotaa S.Aboltina? Nedz vinai kads sakars ar Kuldigu nedz Kurzemi, kapec vispar kuatkas tik pozitivs kaa E.Valters jasaindee ar so damiiti..vai tad LV nav neviens tautas,kuldidzinieku ieredzetkas politiks, ar labaku reputaciju...jeb partija Kuldigas novadam visiem lidzekliem censas pielaizities valdosas partijas "liderei"?

Labdien! Konkurss par Ē.Valtera pieminekli tika izsludināts šī gada februārī, jo no valsts budžeta novada pašvaldībai piešķirti līdzekļi tieši šādam mērķim. Šos līdzekļus no savas deputāta kvotas Kuldīgai atvēlējusi Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa.

17.04.2015 07:04

Labdien velos pajautat kadi dokomenti vajadzigi laj nojauktu saimniecibas eku kas draud pati sabrukt saimniecibas eka atrodas ventspils ielas vesturiskaja abuve .Saimniecibas eka visano koka buveta ir un bistama stavokli ir jau .

Labdien! Lai precīzi atbildētu uz Jūsu iesniegto jautājumu, ir jāzina konkrēti, par kuru ēku (adresi) ir uzdots jautājums. Tas nepieciešams, lai noskaidrotu pie kuras grupas šī nojaucamā ēka atrodas (I vai II grupas, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumam “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam”), lai konstatētu, vai šī ēka ir vēsturiski nozīmīga un vai šo ēku Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa atļaus nojaukt. Ēkas nojaukšanas ierosinātājam ir jābūt īpašuma īpašniekam vai nomniekam, vai arī iepriekš minēto personu pilnvarotai personai, pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai. Ņemot vērā minēto, lūdzam ierasties Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļā, lai saņemtu konsultāciju tieši par noteiktā adresē norādītas ēkas demontāžas vai atjaunošanas procesu atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un Kuldīgas novada teritorijas plānojuma Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Būvniecības nodaļas apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās no 15:00 līdz 18:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00. Informācijai pievienojam izvilkumu no 02.09.2014.Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, kurā norādīti ar būves nojaukšanu saistītie punkti: 27. Ierosinot pirmās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz: 27.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu; 27.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka; 27.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; 27.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. 32. Ierosinot otrās grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), būvvaldē iesniedz: 32.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta ēkas nojaukšanai I daļu; 32.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta nojaucamā ēka; 32.3. fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; 32.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti. 33. Ierosinot otrās (izņemot 32. punktā minētos gadījumus) vai trešās grupas ēkas nojaukšanu, būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no: 33.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par ēkas paredzēto nojaukšanas metodi, ēkai demontējamiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu; 33.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, norādot tajā nojaucamo ēku un demontējamos inženiertīklus; 33.3. citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem, ja to nosaka normatīvie akti.

17.04.2015 07:18

Sveiki!pie laidu pamatskolas malkas skuna ir sakrauta loti auksta greda ar balkiem.tur tomēr skraida berni.vai tiesam janotiek kadai nelaimei lai saprastu ka katru gadu tadas balku gredas tur nav jakrauj.

Labdien! Paldies par Jūsu vērību! Laidu skola informē, ka bērni ir brīdināti, instruēti un laukums ir ierobežots ar lentu. Tā nav rotaļu zona, bet gan saimnieciskā, kurā bērniem uzturēties ir aizliegts. Kā zināms, skolā ir malkas apkure. Malku skola cenšas sagādāt un sagatavot līdz vasarai. Šobrīd jau daļa ir sazāģēta, taču zāģēšanas darbi turpinās. Plānojot jauno malkas šķūņa būvniecību, bija plānots mainīt malkas krautuves vietu. Skola centīsies šo jautājumu atrisināt.

15.04.2015 07:22

Labdien! Vai tiešām amatpersonas martā darba algu vēl nav saņēmušas, ja tas nav ievietots sadaļā zem budžeta? Vai atsevišķu iestāžu darbinieki šogad algu janvārī un februārī nav saņēmuši vispār, ja attiecīgās ailītes tukšas? Kur var iepazīties ar iepriekšējo periodu amatpersonu darba samaksu, lai salīdzinātu kā cēlusies (vai kritusies) amatpersonu finansiālais nodrošinājums?

Labdien! Pašvaldība rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu, t.i., Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi. Atalgojums par martu tiks publicēts tuvākajā laikā.

14.04.2015 14:27

Ká varu ar ratińiem tikt lejá no jauná tilta,nákot no veikala "DOMO". Vai jáiet par braucamo daļu?

Labdien! Atbilde uz līdzīgu jautājumu tika sniegta 05.02.2015.: „Labdien! Atbild VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: „Diemžēl bijām spiesti šīs barjeras savienot, jo šādi barjeru pārrāvumi tiek vērtēti kā ļoti bīstami (pēdējais piemērs ir traģiskais negadījums 9. novembrī Daugavpilī). Jāatzīmē, ka nebūtu vēlams atrasties neaizsargātam satiksmes dalībniekam starp barjeru un brauktuvi, jo tas arī ir ļoti bīstami, tāpēc diemžēl pašlaik varam tikai lūgt izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus (Vecais tilts) vai veidus (transportlīdzeklis). Informējam, ka VAS Latvijas Valsts ceļi ir uzsākta projektēšanas procedūra Kuldīgas apvedceļa posma rekonstrukcijai no Ventas tilta līdz Mežvaldei. Darba uzdevumā kā viens no uzdevumiem ir uzdots sakārtot gājēju kustību no jaunā Ventas tilta uz Ventas ciematu un tuvējo apkārtni. Šogad rudenī plānots projektēšanas procesu pabeigt, lai gada beigās jau gatavotu būvniecības iepirkumu. Ja nekas neparedzēts nenotiks, nākamgad objektam vajadzētu realizēties”.”

08.04.2015 15:09

Labdien! Vai nav plānots atjaunot Pārventas skatu torni?

Labdien! Šogad pašvaldības budžetā finansējums nav plānots Pārventas skatu torņa atjaunošanai.

14.04.2015 07:36

Sveiki. Redzams, ka pašvaldība pucē pilsētas tēlu, slavē pašvaldības darbiniekus, un pilsētas iedzīvotājus. Tas ļoti priecē, bet ir tāda lieta,kas pēc redzētā nu nemaz vairs nav raksturīgs Kuldīgai. Pats nebūtu redzējis, nemūžam neticētu ka pie mums ir atgriezušies tādi laiki. Zināms, ka nedēļas nogalēs un to vakaros, gan pa pilsētu, gan ārpus tās vizinās jaunieši ar saviem auto. Es jums neiesaku, bet gan lūdzu izplānot slepenu reidu ar VP dalību, un pārbaudīt šos nakts braukātājus personigi un viņu auto. Vairākiem auto bagāžas nodalijumos stāv beisbola nūjas, metāla stieņi, naži, kas atbilst auksto ieroču statusam, kastetes(španneri) un tie tiek izmantoti pret iedzīvotājiem. Tāpat redzēju arī šaujamieročus puišu rokās, un tie pilsētā parādās arvien vairāk. Tas nav normāli, ka mūsu pilsēta paliek kriminogēna. Narkotikas var nopirkt nevis dzīvokļos vai točkās bet mašīnās.Ja jau aiz meitenēm auto lēni brauc, un tajā esošās personas var pateikt lai kāpj mašīnā, vai arī dabūs pa muti, tas vairs neliecina ne par kādu drošību. Jūs teiksiet, kapēc nevēršos mūsu policijā? Mums vēl šinī pilsētā ir jādzīvo, un arī tas, ka augstāk minētie personāži ir paziņas vai radi, mūsu kārtības sargiem, līdzarto viņus likums neaizskar. Lūdzu dariet kautko lietas labā. Paldies.

Labdien! Atbildi sniedz Kuldīgas novada pašvaldības policija: „Neviens nav ziņojis par šādiem gadījumiem pašvaldības policijai. Tiesības kontrolēt un pārmeklēt automašīnas ir Valsts policijas darbiniekiem. Cik zināms pašvaldības policijai, Valsts policija regulāri veic profilaktiskos reidus Kuldīgas pilsētā un novadā. Par visiem šiem notikumiem var informēt Valsts policiju arī anonīmi, zvanot uz telefona numuru 110, kur visas sarunas tiek ierakstītas, līdz ar ko var viegli pārbaudīt, vai uz notikumu ir reaģēts vai nē. Iedzīvotāji var arī droši zvanīt pašvaldības policijai, un tā savas kompetences robežās noteikti rīkosies, kā arī tālāk nodos informāciju pēc piederības.”

14.04.2015 09:05

Labdien! Vēlējos noskaidrot, kad tiks atklāta peldvieta pie Māras dīķa?

Labdien! Šogad turpinās Māras dīķa rekonstrukcijas darbi. Sakārtojot Māras dīķi, nav paredzēts to izmantot kā publisko peldvietu, jo pastāv risks, ka nespēs nodrošināt ūdens kvalitāti atbilstošu peldvietai.

09.04.2015 15:31

veletos pajautat kas vajadzigs ja velos privatmaja likt jumta logu kadidokomenti tam vajadzigi

Labdien! Ja privātmāja atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, tad jumta stāvu iespējams izgaismot ar jumta izbūvi atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 596. punktā norādītajiem parametriem. Ja privātmāja atrodas citur pilsētā vai ārpus apdzīvotas vietas, jumta stāvu iespējams izgaismot arī ar jumta logiem. Kā vienā tā otrā gadījumā nepieciešams izstrādāt atbilstošu būvniecības ieceri pie sertificēta arhitekta un būvinženiera un iesniegt to akceptēšanai Būvniecības komisijā.

01.04.2015 14:54

Lasot Jūsu iedzīvotāju jautājumu atbildes, man rodas iespaids, ka Pašvaldība norobežojas no Pašvaldības teritorijā esošajām, ar Domes lēmumu deliģētām institūcijām un netaisās dot konkrētas atbildes uz Pašvaldības teritorijā notiekošo! Vai tiešām mūsu jautājumi Pašvaldībai, kā arī tieši adresētie I.Bērziņai, jānovirza pakļautības iestādem, kuras vairums tikai atrunājas, bet nepilda solīto? (Kā piemēram KKP) Kādēļ tad vajadzīga šāda sadaļa, ja netiek sniegtas konkrētas atbildes? Kaut vai viens piemērs, par Stendes ielas ceļazīmju atbilstību reālajai ielas zaļās zonas situācijai un atbilstību projektam? Vēl neesmu sagaidījis atbildi, pat noteiktajā termiņā. Ja nevēlaties atbildēt publiski, tad varat arī to darīt e - pastā, kurš jānorāda obligāti uzdodot jautājumu!?

Labdien! Paldies par Jūsu viedokli! Sadaļa “Jautājiet mums” ir paredzēta konkrētu jautājumu un viedokļu sniegšanai, uz kuriem nozares speciālisti var sniegt konkrētas atbildes. Ja jautājumam ir nepieciešams plašāks skaidrojums, lūdzam Jūs vērsties pie attiecīgā speciālista, rakstīt iesniegumu vai apmeklēt komisijas sēdes. Priekšsēdētāja uz jautājumiem, kas tiek adresēti viņai, sniedz atbildes pati. Attiecībā uz jūsu minēto jautājumu par Stendes ielu, atkārtoti jūs aicinām iesniegt oficiālu iesniegumu Kuldīgas novada Domes Transporta komisijā, par minēto ceļa zīmju izvietošanu.

02.04.2015 10:36

Labdien! Sakiet lūdzu,vai ātruma ierobežojum 50 km.stundā neattiecas uz visiem,kas brauc pa Stendes ielu?Katru dienu braucu pa šo ielu,un dažkārt jūtos dīvaini,ka braucot ar atļauto ātrumu visi mani apdzen kā stāvošu.Ieteiktu ceļu policijai nevaktēt cik sekundes gaidām pie stopzīmes,lai uzrakstītu protokolu,bet reāli pavērot,kas notiek pilsētā.Kā piemēru varu minēt arī Kaļķu ielu no apļa sākot ,katru vakaru notiek kaut kādas mašīnu sacīkstes jauniešu vidū,bet policija šeit nebrauc,ja nu skaists laiks, tad uz Policijas ielas iebraukuši bruģētajā ieliņā,vaktē kam josta nav uzlikta.

Labdien! Saprotam, taču sodīšana par ātruma pārkāpumiem nav pašvaldības policijas kompetencē. Aicinām sazināties ar Valsts policiju http://www.vp.gov.lv/?id=458&said=62&topid=0

25.03.2015 15:49

Gribēju Jums un Pašvaldības policijai izteikt paldies par problēmas uzklausīšanu un Ģimnāzijas stadiona apsekošanu sakarā ar suņu staidzināšanu stadiona teritorijā. Situācija tiešām ir manāmi un uzlabojusies! Paldies!!!

Paldies, priecājamies, ka situācija ir uzlabojusies! Atgādinām, ja tiek novēroti minētie pārkāpumi, aicinām nekavējoties ziņot Kuldīgas novada pašvaldības policijai, patruļas telefona nr. 28881288, e-pasts: kppp@kuldiga.lv.

20.03.2015 15:10

Labdien! Esmu jaunā māmiņa un dzīvoju "Lauktehnikas rajonā". Gribēju pajautāt vai nevarat ieteikt pa kuru ceļu man vislabāk tikt uz Piltenes ielu, lai nebūtu nobridusies kā sivens, kad ir slapjš, vai kad ir sauss-nebūtu man un bērnam jārij putekļi? Reizēm tumsā nākot mājās ir diezgan neomulīgi, jo apgaismojums arī diezgan švaks pie Ģimnāzijas autoskolas. Bieži staigājot, esmu ievērojusi, ka diezgan bieži šīs grantētās ieliņas tiek izmantotas arī rallistu iemaņu stiprināšanai. Piemēram tagad Laimdotas un Tīruma ielas krustojums ir kārtīgi uzrušināts un cietis arī ir žogs. Tāds pats savagots bieži ir Gravas un Ventspils ielas krustojums. Bail pat domāt, kad pa šiem ceļiem bērnam ir jānāk no skolas vai treniņiem. Un kādu priekšstatu par pilsētu varam sniegt tiem pilsētas ciemiņiem, kas paliek Virkas muižā vai Virkas ielas sporta hallē, kas reizēm bariem dodas uz Elvi? Iepriekš mājas lapā jau tika atbildēts, ka pilsēta ir daudz sliktākas vietas, tad gribu pajautāt kur ir tāda vieta, kas būtu jaizmanto tik daudz cilvēkiem kā mums "Lauktehnikas rajonam" un visam privātmāju rajonam starp Piltenes ielu un Virkas ielu?

Labdien! Lai uzlabotu gājēju un transporta kustības drošību Priežu, Kraujas un Tīruma ielu rajonā, šogad plānots paplašināt ielu apgaismojuma tīklu, taču ielas seguma pārbūvei uz cieto segumu (asfaltbetons vai bruģis), diemžēl, šī gada budžetā nav plānots. Katru gadu cenšamies kādā no pilsētas rajoniem paplašināt gājēju ietvju un apgaismojuma tīklu, piemēram, 2014. gadā Ēdoles ielā, šogad Dzelzceļa ielā un arī turpmāk to plānojam turpināt un, noteikti, izvērtēsim iespēju izveidot gājēju celiņu no „Lauktehnikas”. Savukārt ceļu satiksmes noteikumu ievērošana vai agresīva braukšana ir atkarīga no pašu autobraucēju godaprāta.

25.03.2015 09:56

Jaunā slimnīca uz Kuldīgas fona izskatās skaista, bet nokļūšana tajā ir drausmīga! Vai tomēr pilsētai neatrastos drusku liekas naudas un arī vēlēšanās saremontēt šo ielu no Aizputes ielas uz slimnīcu? Vai šīs bedres un kontrolskas, dažādos augstumos, dara godu pilsētas atbildīgajiem ierēdņiem? Kad reiz sakārtosit šo kontrolaku problēmu pilsētā un vai tur nav vainīgs lētais iepirkums un būvnieku nekontrolētība par kvalitāti?

Labdien! Iebrauktuve no Aizputes ielas līdz slimnīcai nav pašvaldības, bet slimnīcas īpašumā, līdz ar to tās rekonstrukcija būtu veicama par slimnīcas līdzekļiem. Ņemot vērā, ka slimnīcas prioritāte nav ielu infrastruktūras uzturēšana, bet gan cilvēku veselība, jau pagājušā gadā ir uzsākts process, lai šo iebrauktuvi pašvaldība pārņemtu savā īpašumā un varētu sakārtot.

04.12.2017 08:38

Labdien!Liels lūgums vai atkal nevar sakārtot mašīnu stāvlaukuma bedres pie Centra vidusskolas, jo rudenī labošana bija sliktā kvalitātē, lūdzu rast iespēju aizbērt izveidojušās bedres lai nav jālauž mašīnas.Paldies

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka stāvlaukums tiks salabots.

10.03.2015 14:36

Paturpinot tēmu par prioritātēm kuras ielas labiekārtot. Gribu ieteikt attīstīt uzņēmējdarbību un ražošanu Virkas ielas teritorijā un tad vaŗētu arī pabeigt to mazo Lapegļu ielas posmu no Virkas ielas līdz Piltenes ielai. Vismaz uztaisīt taciņu un apgaismot šo ceļu. Tumšajā laikā, Lauktehnikas iedzīvotājiem ( daudzdzīvokļu mājās vien pāri par 200 dzīvokļiem), lai tiktu uz Piltenes ielu ir vairākas izvēles, vai nobristies un iet pa gaismu, riskēt un iet pa asfaltu, bet pa tumsu, vai labāk braukt ar mašīnu, ja tāda ir! Varbūt var atrast kādu risināju un mūsdienīgi savienot Lauktehnikas rajonu ar Piltenes ielu un draudzīgu gājējiem, riteņbraucējiem un arī skrējējiem? Gribu piebilst, ka arī smagais transports brauc pa šo ielu!

Labdien! Paldies par ierosinājumu. Ietves un apgaismojuma izbūve Lapegļu ielā no Virkas ielas līdz Piltenes ielai ir apspriesta jau iepriekš, taču šī gada budžetā, diemžēl, netika iekļauta, taču par to noteikti padomāsim plānojot nākamo gadu investīcijas. Savukārt kā perspektīvo ražošanas teritoriju vēlamies attīstīt pašvaldībai piederošos zemes gabalus Dārzniecības, Ventspils un Meistaru ielu rajonā. Tādējādi potenciālajiem investoriem būs iespēja attīstīt ražotnes, kā arī smagie transporta līdzekļi varēs ērti piekļūt.

13.03.2015 13:08

kad būs 2015 gada pilsetas svētki

Labdien! Kuldīgas pilsētas festivāls „Dzīres Kuldīgā” šogad notiks no 16. līdz 19. jūlijam.

06.03.2015 08:18

Labdien! Sakiet lūdzu vai montieri no kkp,kuldīgas ūdens u.c. mainot vecās metāla trubas pret plastmasas trubām uzrāda veco metāla trubu un citu detaļu nodošanu metāllūžņos un attiecīgi uzrāda remonta izmaksu samazinājumu par iegūto labumu? Vai arī to tīri simboliski montieri ,,sabāž'' savās kabatās?

Labdien! SIA „Kuldīgas ūdens” un SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka šādi gadījumi nav konstatēti. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” paskaidroja, ka neveic apjomīgas cauruļvadu renovācijas, kuru laikā rastos atgūstamais materiāls. Metālu lūžņi un būvgruži tiek utilizēti Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Parasti tie neveido ienākumus, bet papildus izdevumus. Ja kādā no objektiem iedzīvotāji izteiks vēlēšanos šos atkritumus paturēt sev, tad to ir iespējams izdarīt, iepriekš par to informējot apsaimniekotāju.

09.03.2015 14:02

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.