Jautājiet mums

Labdien vai ir kāda iecere veckuldigas dārziņos ko būvēt kad tiek koki izcirsti ja to tā var teikt nokniebjot viņus un aplauzot ar dzeltenutraktorinu. vēlētos zināt vai tas darbības ir saskaņotas ar kadu

Labdien! Daļa no Dārzniecības ielas 2A, Kuldīgā teritorijas ir nodota komersantam, kurš veiks apauguma noņemšanu attīrīšanu no krūmiem un kokiem neizmantoto dārziņu teritorijā, lai turpmāk teritoriju varētu sastrādāt un apsaimniekot, nopļaujot zāli, vai iznomājot mazdārziņiem.

07.05.2019 06:49

Labdien! Jelgavas ielas sākumā iepretim Kuldīgas peldbaseinam ir autostāvieta. Izbraucot no autostāvietas nekur nav zīmes, ka tā būtu vienvirziena iela. Vietējie iedzīvotāji to zin, bet tā kā ir sākusies tūristu sezona viņi to nezin, par šīm pāris siltajām dienām esmu jau novērojusi daudzus gadījumus kur mazliet tik pietrūka līdz nelaimei.

Labdien! Paldies par Jūsu ierosinājumu. Mūsu speciālisti izvērtēs šādas zīmes uzstādīšanas iespēju.

07.05.2019 06:50

Būtu jauki ja jūs sataisītu pils parkā gar dīķīti koka celiņu ar margām un izspļautu zāli gan Venta gan nopļautu pils parkā

Labdien! Kuldīgas attīstības aģentūrā tiek gatavota dokumentācija par Pilsētas dārza koka laipu atjaunošanu. Savukārt Pilsētas dārzā zāle ir tikko sākusi augt, ir aprīlis. Zālei ir jāļauj izaug attiecīgā garumā, un tad tā, kā katru gadu, tiks pļauta.

29.04.2019 07:52

Kad tiks savāktas smiltis gar ceļa malām? Jebkurā citā pilsētā ielas tiek sakoptas līdz ar pavasara iestāšanos. Pacietīgi gaidījām, cerējām līdz pasākumam LIDO ZIVIS tas tiks izdarīts, bet atbildīgie dienesti cerēja, ka vējš visu izdarīs!

Labdien! Visa pilsēta tiek tīrīta un slaucīta. Tiesa, gan pirmssvētku vēja brāzmas daudzviet izpūta jaunu smilšu kārtu no iebrauktuvēm un pagalmiem. Lūgums precizēt, kurā ielā, un, pie kuras mājas ir smiltis.

29.04.2019 07:54

Sveiciens no Jaunsaimnieku ielas!Tāpat kā iepriekšējos gadus dzīvojam putekļu mākonī.Solījumi apstrādāt ielu palikuši solījumu līmenī.Vai jāraksta "Bez tabū" ,lai kaut kas mainītos?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi pasūtījumu SIA "Kuldīgas komunālajos pakalpojumos", un ar vakardienu sākta grantēto ielu kaisīšanu ar pretputes materiālu.Kopumā tiks apstrādātas 34 ielas, to skaitā arī Jaunsaimnieku iela. Ar pilno sarakstu var iepazīties šeit - http://kkp.lv/home/2019/apr/granteto-ielu-kaisisana-ar-pretputes-materialu/

04.06.2019 11:41

Paskatoties uz veco tiltu, patreiz tas ir balts no ziemas sāls. Varbūt nākošziem tilta segumu var kaisīt ar kādu citu pretslīdes materiālu? Taupīsim vienu no galvenajām Kuldīgas vērtībām.

Labdien! Paldies par Jūsu sniegto informāciju. Būvvaldes speciālisti veiks objekta apsekošanu, un pēcāk lems par iespējamajiem risinājumiem.

30.04.2019 05:42

Labvakar! Sakiet lūdzu vai maijā var redzēt kā zivis lido Kuldīgā? Ar cieņu Tatjana

Labdien! Vimbu lēkšana rumbā atkarīga no ūdens temperatūras, to skaitā, laikapstākļiem. Iesakām vimbu lēkšanu pārbaudīt mūsu online kamerā - https://www.kuldiga.lv/online/ventas-rumba

30.04.2019 05:47

Kas par kainieku ieviesies pilsētas pašvaldībā, ka bez lietderīga pamatojuma krāso DZELTENAS APMALĪTES. Jaunākais bezjēdzīgais "izlēciens" - veikala "Labais" bezlogu, bezdurvju galā, kāds "prieks" - DZELTENA APMALĪTE. Savaldiet, taču, to savu aplamnieku !

Labdien! Informējam, ka apmaļu krāsošana veikta, jo Kuldīgas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no DZĪKS “Mucenieku nams 30” par satiksmes organizēšanu Pureņu ielā, kur ielas malā stāvošie transporta līdzekļi ierobežo iebraukšanu un izbraukšanu no iekšpagalma teritorijas. Jautājums 2018. gada 22.maijā izskatīts Kuldīgas novada Transporta komisijā, kur tika atbalstīts DZĪKS “Mucenieku nams 30” lūgums ierobežot stāvēšanu Pureņu ielā pie veikala “Labais” paredzot uz betona apmales uzklāt horizontālo marķējumu Nr.943.

23.04.2019 11:46

Labdien.Man,maniem radiem draugiem,un droši vien arī lielai daļai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem interesē cik gadu vēl jāgaida kad tiks saremontētas trepes tirdzniecības centram Pilsētas laukumā 1

Labdien! Būvvalde 22.11.2018. pieņēmusi pozitīvu lēmumu par būvniecības ieceres – paskaidrojuma raksta “Veikala ieejas laukuma virsseguma nomaiņa un rietumu kāpņu atjaunošana Pilsētas laukumā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” akceptēšanu un saskaņā ar būvniecības jomas normatīviem, šī iecere būtu jāīsteno divu gadu laikā kopš akceptēšanas brīža. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi šobrīd vēl nav izpildīti un tā kā konkrētais īpašums ir privātīpašums, grūti prognozēt, kad tieši darbi tiks veikti.

17.04.2019 07:30

Labdien! Dzirdēju, ka citos novados skolēni vasarā strādāt drīkst no 15 gadiem, arī NVA mājas lapā tas ir rakstīts, bet Kuldīgas novadā skolēni nedrīkst strādāt no 15 gadiem?

Labdien! Kuldīgas novada skolēniem ir iespēja piedalīties divās dažādās vasaras darbu programmās. Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek nodarbināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī. Plašāka informācija Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: www.nva.gov.lv sadaļā “Skolēnu vasaras darbs”. Savukārt Kuldīgas novada pašvaldība jau vairākus gadus īsteno skolēnu nodarbinātības projektu, kurā aicināti pieteikties skolēni, kas sasnieguši 16 un 17 gadu vecumu. Jaunieši no 15. aprīļa līdz 17. maijam aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu un ārsta izziņu par veselības stāvokli Kuldīgas novada pašvaldībā pie Administratīvās nodaļas speciālistes Baibas Mālnieces (102. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai pagastu pārvaldēs pie lietvedes. Plašāka informācija https://www.kuldiga.lv/izglitiba/4041-ari-sogad-piedavas-skoleniem-vasara-stradat

10.04.2019 08:14

Labdien! Kad varētu sagaidīt Gravas ielu rekonstrukciju ceļā uz VPKV, lai bērniem drošs ceļš uz skolu?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība ir veikusi nepieciešamās būvniecības dokumentācijas - būvprojekta "Gravas ielas posma no Ventspils ielas līdz Gravas ielas posmam un Gravas un Dārza ielas krustojuma pārbūve, Kuldīgā" izstrādi. Kopējās prognozējamās būvniecības, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas sastāda EUR 463178.00. Ierobežotā pašvaldības finansējuma dēļ, šogad šos ielas posmus nav plānots pārbūvēt. Šo posmu pārbūves iecere tiks skatīta 2020.gada pašvaldības budžetā.

09.04.2019 13:12

LABDIEN NEZINU VAI TAS IR PRIVĀTĪPAŠUMS ,VAI PAŠVALDĪBAS ,BET TUR VAJADZĒTU KO DARĪT AR METĀLA SKURSTENI TAS IR PA VĒJU NOLŪZIS UN TĀ PALICIS KAMĒR VĒL KĀDAM GARĀMGĀJĒJAM UZKRITĪS VIRSŪ .PALDIES VARBŪT KO VAR RISINĀT UN NOVĀKT TO GUĻOŠO METĀTA SKURSTENI. PALDIES

Labdien! Labprāt novērsīsim situāciju, ja precizēsiet šī skursteņa vietu.

10.04.2019 11:10

Kā no mežvaldes puses var tikt uz jauno tilta gājēju trotuāra ar bērnu ratiņiem.

Atbild VAS “Latvijas Valsts ceļi” Kuldīgas nodaļas vadītājs Arvis Taube: "Labdien! 2015. gadā tika plānots veikt rekonstrukcijas darbus autoceļa posmā no Ventas tilta līdz Mežvaldei, kas ietvertu arī ietves uz Ventas ciematu izbūvi, tomēr nepietiekamā finansējuma dēļ šis projekts netika realizēts. Tika nolemts darbus turpināt mazākos posmos atbilstoši pieejamam finansējumam un veikt pārprojektēšanu. Tā Kuldīgas apvedceļa (P118) posma no 6,98-8,05 km (šī posma sākumā atrodas Ventas tilts) un a/c Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posma no 58,5-59,38 km projektēšanas darbus paredzēts sākt 2019. gadā. Savukārt šo posmu būvdarbi plānoti 2020.-2021.g. Projekts paredz gājēju ietvju sakārtošanu."

10.04.2019 12:11

Labdien, vai nebūtu iespējams apstrādāt Novadu ielu ar pretputes materiālu?? Sakarā ar uzsāktajiem ceļu remonta darbiem ir intensīva satiksme un rodas daudz putekļu. Paldies!

Atbild "Kuldīgas komunālo pakalpojumu" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule: "Labdien! Pretputes materiāls ir pasūtīts, tiek gaidīta tā piegāde. Ielas kaisīšana ar pretputes materiālu tiek plānota aprīļa otrajā pusē."

04.06.2019 11:43

Labdien. Vai šogad plānojas bezmaksas lielgabarīta atkritumu pieņemšana? Pagājušo gadu bija tāda akcija vairākās vietās pilsētā.

Labdien! Šogad šāda akcija nav plānota, taču aicinām līdz 30. aprīlim izmantot iespēju Dārzniecības ielā 9 bez maksas nodot četras nolietotās automašīnas riepas.

04.04.2019 13:00

Labdien! Lūdzu izskaidrojiet, kāpēc Ventspils ielā (bruģētajā posmā)ir uzstādītas ceļazīmes stāvēt aizliegts? Un ko darīt iedzīvotājiem, kuri tur dzīvo un nav iespējams transportlīdzekli novieto pagalmā?

Labdien! Iepriekš Kuldīgas novada Transporta komisijā tika nolemts ierobežot transportlīdzekļu novietošanu ielā abās pusēs, jo tur novietotie transporta līdzekļi ierobežo ielas uzturēšanu ziemā un traucē transportlīdzekļu kustībai. Bet saņemot iedzīvotāju sūdzības par uzstādītajiem transporta līdzekļu stāvēšanas ierobežojumiem, jautājums atkārtoti izskatīts Kuldīgas novada Transporta komisijā un nolemts atcelt transportlīdzekļu stāvēšanu ielas nepāra numuru pusē. Turpmāk Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai transportlīdzekļus stāvēšanai atļauts novietot ielas pāra numuru pusē.

03.04.2019 11:36

Labdien. Vai pašvaldība varētu lūgt Kuldīgas tehnikumu ierīkot kaut kur savā teritorijā pīpētavu saviem audzēkņiem? Tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem jau ir apnikuši tie pīpējošie jauniešu bari un viņu atstātā netīrība.

Atbild Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vadītāja Dace Cine: "Labdien! Esam ņēmuši vērā un veikuši preventīvos pasākumus Jūsu sniegtās informācijas/situācijas likvidēšanai."

27.03.2019 06:05

Labdien. Apgiežot dzīvžogu un tūjas, rodas sīki zari, kurus nevar dedzināt un nododot šķeldai. Skujkoks neder aī kopmposta kaudzei. KKP atbildi nesniedz. Kur likt?

Labdien! Ja uzskatāt, ka šos organiskos atkritumus nevar mest komposta kaudzē, tad tos varat pie ''Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem'' nodot kā sadzīves atkritumus.

04.06.2019 11:43

Labdien, vai Rumbas ciema darbnīcu teritorijā aiz vecajām kolhoza kaltēm tiek veidota būvgružu izgāztuve? Rudenī pamanīju, ka tur parādījušies betona bloku krāvumi, tagad klāt vēl citi būvatkritumi lauku ceļa abās pusēs.

Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: ''Labdien! Teritorija aiz vecajām kaltēm ( bijušajā kolhozā Venta ) ir privāta. To iegādājies SIA "TikAuto". Viņiem ir izsniegta B kategorijas atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. Atļauju izsniegusi Liepājas reģionālā vides pārvalde, kas arī kontrolē atbilstību atļautajai darbībai. Rumbas pagasta pārvalde vairākkārt lūgusi uzņēmēju teritoriju sakārtot, bet pagaidām tas ir palicis bez rezultāta. Ir bijušas arī sūdzības LRVP, uzlikti sodi. Nodosim informāciju LRVP, lai veic atkārtotu kontroli."

19.03.2019 14:16

Labdien! Es jums jautāju par Jaunsaimnieku ielas sakārtošanu,saņēmu atbildi,ka tā tiks apstrādāta ar pretapputes materiāliem,bet par bedrēm nekas netika minēts.Katru gadu mums ir bijušas problēmas ar putekļiem,katru gadu bija jāzvana un jāsūdzās,ka ielas netiek apstrādātas.Pagājušā gada vasaras sākumā sausuma periodā man atbildēja,ka ir iepirkti tādi materiāli,ko var lietot uz mitra seguma.Tātad bija jādzīvo putekļos un jāgaida lietus.Ļoti lūdzu-izbrauciet šodien pa Jaunsaimnieku ielu un tad atbildiet, vai tas ir normāls ielas stāvoklis.Tādas bedres ir ielas parastais stāvoklis.Kad ielu nogreiderē,pēc pāris dienām tā ir tāda pati bedraina kā bijusi.Pēc izbraukšanas pa šo ielu,varbūt kāds aizdomāsies par tās asfaltēšanu vai savādāku segumu !

Labdien! Reaģējot uz Jūsu jautājumu uz minēto ceļa posmu, nosūtījām speciālistu, lai veiktu Jaunsaimnieku ielas papildu apsekošanu. Mūsu speciālists secināja, grantētā seguma stāvoklis ir labs, jo Kuldīgas pilsētas ielu apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi’’ jau veikuši grantētās ielas virsmas planēšanu nolīdzinot grantētam segumam raksturīgās bedrītes. Atgādinām, ka nelabvēlīgos laikapstākļos (lietus, slapjš sniegs) uz grantēta seguma neizbēgami var veidoties peļķes, tādējādi ietekmējot arī ceļa kvalitāti, īpaši pavasarī. Informējam, ka ņemot vērā Jaunsaimnieku ielas klasi atbilstoši “Kuldīgas pilsētas ielu un Kuldīgas novada ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” prasībām grants seguma planēšana pavasarī jāveic līdz 1. maijam, kas jau pašlaik Jaunsaimnieku ielā ir izdarīts.

04.06.2019 11:43

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.