Jautājiet mums

Vēlos noskaidrot kurš ir uzstādījis Piltenes ielas 26 pagalmā bērnu šūpoles. Otrais bērniņš jau no šīm šūpolēm ir nokritis, jo noplīst ķēde. Bērns nav liels, šodien mans 4 gadīgais puika šūpājoties nokrita jo noplīsa ķēde. Paveicās, ka nešūpojās augstu, un ķēde netrāpīja pa galviņu. Vai kāds atbild par šo šūpoļu drošību un pareizu uzstādīšanu?

Labdien! Pilsētas teritorijā par bērnu rotaļu laukumu apsaimniekošanu atbild SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos šobrīd tiek izmantoti esošie šūpoļu metāla rāmji, kuros šūpoļu sēdeklis iekārts nerūsējošā tērauda ķēdēs. Lai uzlabotu šūpoļu drošību, apsaimniekotājam uzdots uzlikt drošus, slodzes izturīgus, ķēžu un rāmja savienojumus.

02.10.2019 07:04

Maksima var(https://www.tvnet.lv/6577452/maxima-aprikos-veikalus-ar-saules-paneliem),vai pašvaldībai nebūtu laiks meklēt iespējas mazināt atkarību no kurināmiem un investēt zaļākās tehnoloģijās aprīkojot katlumāju un citus jumtus pēc iespējām ar saules kolektoriem vai paneļiem lai neradītu piesārņojumu un pildītu kaut daļu klimata taupīšanas apņemšanos?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība jau ir realizējusi vairākus un plāno jaunus projektus, kas balstīti uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Šobrīd Kuldīgas pilsētā darbojas trīs un Priedaines ciemā viena ar šķeldu kurināmas katlu mājas. Modernāko un jaunāko ar biomasas koģenerācijas staciju, kas ražo arī elektrību, sāka izmantot 2012. gadā, kurā kā kurināmais tiek izmantots atjaunojamais energoresurss – koksnes šķelda. Saules kolektori jau tiek izmantoti Rumbas pagasta brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši”, kas nodrošina apkuri un ūdens sildīšanu.

07.10.2019 07:21

Vai varat komentēt šo citātu ,,Nerēķinās ar nākotni Viens no piemēriem ir Kuldīgas novada peldbaseins, norāda VK. Kuldīgas novada pašvaldība pirms projekta īstenošanas nevērtēja tā ietekmi uz pašvaldības budžetu. Objekta izdevumi 2018.gadā gandrīz trīs reizes pārsniedza ieņēmumus, peldbaseina ieņēmumiem vidēji mēnesī sasniedzot vien astoņus tūkstošus eiro'' un kādi ir plāni uzlabot radušos situāciju?

Labdien! Sporta skolas komplekss – tas nav tikai baseins, bet gan sporta komplekss 2372,2 kvadrātmetru platībā, kurā ietilpst arī multifunkcionāla sporta spēļu zāle, dienesta viesnīcas un administrācijas korpuss, telpas velobraucējiem un šaha, dambretes pulciņiem. Baseins sastāda vien trešdaļu no kopējās platības. Tādējādi 3,2 miljoni eiro ir summa, kas ieguldīta vesela pilsētas kvartāla atjaunošanā, un nav korekti visas šīs izmaksas attiecināt tikai uz peldbaseinu. Baseins nav objekts, kas tādā pilsētā kā Kuldīga var atpelnīties. Tas, pirmkārt, ir ieguldījums iedzīvotāju veselībā un bērnu peldētprasmju uzlabošanā. To var apmeklēt ikviens iedzīvotājs no mazulīša līdz senioram. Peldbaseinu izmanto arī Alsungas, Aizputes un Talsu novadu iedzīvotāji, un tas ir noslogots no rīta līdz vakaram, kas pierāda tā lietderību. Sporta kompleksa ieņēmumus, kas minēti Valsts kontroles ziņojumā, veido tikai tā sporta kompleksa apmeklētāju daļa, kas izmanto maksas pakalpojumus. Savukārt iespēja apmeklēt sporta kompleksu un baseinu bez maksas ir: · skolēniem, kas apmeklē baseinu pamatizglītības programmas ietvaros (peldētapmācība – saskaņā ar valstī noteiktajām vadlīnijām skolēniem līdz 3. klases beigām jābūt apguvušiem peldēšanas pamatprasmes); · sporta skolas audzēkņiem, · Kuldīgas bērnu un jauniešu centra pulciņu dalībniekiem; · iedzīvotāju grupām (seniori, jaunieši), kas apmeklē baseinu projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem”. Lai būtu iespēja noteiktām iedzīvotāju grupām apmeklēt sporta kompleksu bez maksas, pašvaldība izvēlējusies nevis dotēt, piemēram, katra skolēna peldētapmācību skolai, kas gala rezultātā palielinātu kopējos sporta kompleksa ieņēmumus un samazinātu attiecību starp ieņēmumiem un uzturēšanas izdevumiem, bet gan segt sporta skolas kompleksa uzturēšanas izdevumus. Maksas pakalpojumu ieņēmumi liecina, ka 2019. gada piecos mēnešos salīdzinājumā ar tādu pašu laika posmu 2018. gada baseina pakalpojumu izmantošana ir pieaugusi par 9%, bet ieņēmumi – par 3%. Līdz ar to pašvaldība neuzskata, ka kopumā tas ir uzturēšanā dārgs un ambiciozs projekts, kā esam to arī norādījuši Valsts Kontrolei. Jāvērtē visi projekta ieguvumi – atjaunots vēsturisko ēku komplekss un nodrošināta peldētapmācība bērniem, savukārt pieaugušajiem – pilnvērtīgas atpūtas un sporta aktivitāšu iespējas.

20.09.2019 13:44

Sveiki. Vai kādreiz nav radusies doma daudzdzīvokļu māju masīvu Gaismas un blakus ielās apzīmēt ar zīmēm par dzīvojamo zonu? Uzskatu ka ēku iekšpagalmi un ielas ir pietiekami apdzīvoti, lai šo zonu aptvertu kā dzīvojamo un noteiktu braukšanai savus noteikumus, jo bieži ir indivīdi, kam patīk šajās zonās pārkāpt ātrumu. Tas ļautu gan ierobežot auto ātrumu un dotu papildus drošību un privilēģijas gājējiem, kā arī biežāk valsts policija varētu pakontrolēt braukšanas ātrumu pagalmos.

Labdien! Dzīvojamās zonas ceļa zīmes Gaismas ielas daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijā pašlaik nav uzstādītas, jo atbilstoši MK noteikumiem Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 144. punktam un 101. punktam jau tagad daudzdzīvokļu namu teritorijās ir jāievēro dzīvojamai zonai noteiktās prasības. Atgādinām, ka daudzdzīvokļu namu pagalmu teritorijās atļautais braukšanas ātrums ir 20km/h, gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm, un pa brauktuvi visā tās platumā, netraucējot citus transportlīdzekļus. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās.

27.09.2019 09:05

Pievienojos rakstītajam par "bīstamo" gājienu garām mājai Liepājas iela 74.Arī mani šis suns ir pārbiedējis.Pastāvīgi viņš tur nav,uzrodas laiku pa laikam.Tik pat nepatīkami ir iet gar veikalu "Labais" pa trotuāru,gar veciem apkaltušiem kokiem,vējainā laikā tā vien jādomā ,ka kāds zars neuzveļas uz galvas.

12.09. Kuldīgas novada pašvaldības policija apsekoja minēto adresi, un informēja suņa īpašnieku par šo situāciju, pēc kura saimnieks atbildēja, ka bīstamības draudus labos. Par koku stāvokli Mucenieku ielā 26 pašvaldības vides speciālists ir informēts, un situācija tiks risināta.

27.09.2019 09:39

Labdien! Sakiet vai ir plānots sakopt uz Sūru ielas iestādītās liepas? Gan izbrauktuvē no Rimi, gan no bd "Ābelīte", koku vainagi ļoti ierobežo redzamību. Patreizējās intensīvās satiksmes apstākļos tas ir vēl bīstamāk, jo abos krustojumos prakstiski nav iespējams redzēt no kreisās puses braucošos. Ventspilī, piemēram, koki ir apgriezti formās saīsinot vainaga apakšējo daļu. Ceru, ka šis jautājums tiks risināts pirms notiks kāda sadursme.

Labdien! Kuldīgas ielu un laukumu apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdots apsekot Sūru ielā krustojumu pārredzamību, un nepieciešamības gadījumā pacelt parastajiem dižskābaržiem vainagu, lai uzlabotu satiksmes drošību.

17.09.2019 14:47

Ko darīt, ja ejot garām Liepājas ielas namam nr.74, liels suns lec uz žoga, izbāž galvu pa žoga apakšu un rej uz katru garāmgājēju. Turklāt izskatās ka žogs var arī neizturēt. Man bērns jau ir panikā tikai tuvojoties šim žogam,parasti pārejam ielas otrā pusē,bet suns turpina ārdīties arī tad. Man tiešām ir bail, ka vienu dienu šis žogs var padoties suņa priekšā un ko suns darīs izkļuvis brīvībā nevar zināt, tikai zinu, ka es noteikti negribētu tajā mirklī atrasties tuvumā. Ko šādā situācijā var darīt?

Labdien! Liels paldies par informāciju. Kuldīgas novada pašvaldības policija apsekos minēto adresi, un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar suņa īpašnieku.

12.09.2019 10:14

Svwiki. Kapec ejot pa Vidus ielu, visas laternas deg, bet pie manas majs ne?? Vidus iela32 es dzivoju vidus iela 30.kur man griezties? Ta laterna parstaja degt ko tas kaimins tur ievacas... Vai tiesam jagriezas pie Bez Tabu??

Labdien! Paldies par Jūsu vērību. 09.09.2019. ir nodots darba uzdevums apsekot Vidus ielas 32/30 gaismekli. Informējam, ka ar rudens un ziemas iestāšanos, nedegošie gaismekļi tiks arvien biežāk pamanīti, jo krēsla iestāsies arvien agrāk, tāpēc par nedegošiem un bojātiem gaismekļiem Jūs varat ziņot, zvanot pa tālruni 25444009 (darba dienās no 8.00 – 17.00) vai aizpildot formu elektroniski: https://ej.uz/nedegapgaismojums

09.09.2019 14:53

Labdien! Vai "Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvai 2019" kā galveno kritēriju nebūtu laiks noteikt uzņēmumus kur mazākā saņemamā alga pēc nodokļu nomaksas ir cilvēka cienīga(starp valstī noteikto minimālo un vidējo),vai tiešām jāapbalvo uzņēmumi un uzņēmēji kas izmanto to ka izvēle ir tikai tik cik ir.

Labdien! Informējam, ka konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2019" nolikums ar prasībām pretendentiem ir apstiprināts. Gatavojot nākamā gada konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2020" nolikumu, tiks izvērtēts Jūsu priekšlikums.

13.09.2019 09:24

Labdien! Vai būtu iespējams uzlabot ietvi no pilsētas uz slimnīcas pusi? Tā ir tik rievaina un bedraina, ka ar bērnu ratiņiem ir sarežģīti izbraukt! Un tā kā tiek laboti ceļi, varbūt ir iespējams uztaisīt gājēju pāreju pie slimnīcas!? Jauniešiem ir viegli novaktēt mašīnas un pāriet, bet tiem kam tās kājas nav tik ātras, ir sarežģītāk!

Labdien! Ietve Aizputes ielā ir apsekota un ir konstatēti defekti, lai situāciju labotu ietvei ir nepieciešams jauns segums, jo esošā reciklētā asfalta seguma labošana būtu neefektīva un turpinātos asfalta slāņu atdalīšanās process. Ietves izbūve tiks skatīta nākamā gada pašvaldības budžetā.

23.09.2019 10:42

Vai ir iespēja Gaismas ielas Priedītēs uzstādīt soliņus, kur apsēsties vietējiem iedzīvotājiem. Svētdienas novakares novērojums. Uz viena akmeņa apsēdusies kundzīte gados uz otra pārītis labos gados. Vecāki ar bērniem atnākuši uz trenažieriem, bet nav kur piesēst. Vecos satrunējušos solus novāca, bet vietā nav. Par tūristiem domājam, bet par savējiem, tik lielā kvartālā, ļoti maz.

Labdien! Septembra mēnesī plānots uzstādīt divus soliņus priedīšu kalniņā pie trenažieru laukuma saskaņā ar SIA “ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE” izstrādāto koncepciju “Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļu māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošana, pārbūve un attīstība”.

17.09.2019 14:47

Gribētu ĻOTI uzslavēt ļaudis, kas veic Kuldīgas pilsētas auto satiksmes apļu dendroloģisko noformējumu. Mēs pārspējam Eiropu; daudzkārt!!! Un,...ļoti gribētu, lai šo pateicību saņemtu cilvēki, kas tieši to dara.

Labdien! Paldies par Jūsu novērtējumu. Pateicība nodota SIA "Kuldīgas Komunālo pakalpojumu" zaļumsaimniecības speciālistiem.

22.08.2019 07:12

Vai Jums "DZĪKS “Mucenieku nams 30”" iedzīvotāju "untumi" liekas nozīmīgāki par Kuldīgas pilsētas iedzīvotāju interesēm ???

Labdien! Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Mucenieku ielas 30 mājai ir sava apkure, kas tiek nodrošināta no sētas pusē atrodošās katlu mājas. Iepriekš novietotās automašīnas ierobežoja granulu piegādi mājai, turklāt pirms marķējuma uzklāšanas radās situācijas, ka nebija iespējams izbraukt no Mucenieku ielas 30 stāvlaukuma.

22.08.2019 08:03

Sveiki! 1) Kāpēc pie Velofestivāla reģistrācijas nekur netieku informēts, ka mans Vārds Uzvārds tiks publicēts mājaslapā reģistrēto (dalībnieki) sarakstā? http://velokuldiga.lv/dalibnieki/ Vai šādi netiek pārkāpatas Datu aizsardzības regula (GDPR) ? 2) Kad varēs iepazīties ar velo maršrutiem? Pasākums pēc četrām dienām... un vēl nav pieejamas kartes ar maršrutiem... Un tā katru gadu... Būs improvizācijas maršruti!? P.S. Velodiena pārlikta šogad no MAIJA... un VĒL NAV kartes..... omg!!! Ceru sagaidīt atbildi šeit līdz velodienas sākumam! ;)

Labdien! Esam ņēmuši vērā minēto par personas datu aizsardzību un dalībnieku uzvārdi netiek publiskoti reģistrēto dalībnieku sarakstā. Vēršam uzmanību, ka šis ir brīvā laika un atpūtas velo brauciena pasākums, kurā tiek izstrādāts īpaši šim pasākumam domāts maršruts, saskaņojot to ar zemju īpašniekiem, līdz ar to, maršruta karte būs pieejama un publiskota tikai pasākuma dienā. Dienas braucienu maršruti būs ar divu veidu distanci - 13 un 24 km, kas vedīs par Kuldīgu un Kurmāles pagasta teritoriju. Aicinām nesteidzīgi baudīt velobraucienu un pasākuma programmu!

20.08.2019 12:09

Labdien! Sen sasāpējis jautājums - RIMI loku iecienījuši driftētāji, sevišķi, kad nesen uzlijis lietus, par ziemas slideno laiku par atcerēties un domāt negribas. Driftēšana, protams, notiek naktīs un tad nu mums jāceļas un ar bažām jāvēro, cik nu šoreiz veiksmīgs driftētājs ieradies. Šī situācija ne tikai pastāvīgi traucē naktsmieru, bet ir arī bīstama, gan pašiem braucējiem, gan visam, kas tai brīdī atrodas tuvumā. Lūdzu rast iespēju izvietot videonovērošanas kameras, brīdinājuma uzrakstus, vai kā citādi risināt šo situāciju.

Labdien! Pašvaldības policijas rīcībā ir vairāki video ar "driftētājiem" Kuldīgas pilsētā, un tos ir nodevusi Ceļu policijai, lai sauktu personas pie atbildības. Policija ir uzsākusi vairākas lietvedības, un tās pašlaik ir izskatīšanas procesā. Kuldīgas novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus par šādiem un līdzīgiem "drifta" gadījumiem ziņot. Pašvaldības policija lūdz šādus gadījumus nofilmēt tā, lai iespējams identificēt spēkrata numurzīmi un vēlāk vadītāju varētu sauktu pie atbildības. Lūgums video sūtīt "Whatsapp" aplikācijā uz patruļas tālruni - 28881288. Anonimitāte garantēta. Tāpat pārkāpuma brīdī aicinām zvanīt uz 110, lai kārtības sargi varētu ierasties notikuma vietā.

16.08.2019 13:22

Labdien! Vai uz laiku kamēr Kalpaka iela ir ciet atļaut auto vadītajiem šķērsot Liepājas ielu pie Euroskora Dzirnavu iela un turpināt braukšanu Torņa ielā, bet gājēju drošībai ierīkot gājēju pareju.

Labdien! Ir izskatīts Jūsu ierosinājums par atļauju auto vadītajiem šķērsot Liepājas ielu Dzirnavu ielas galā, ierīkojot jaunu gājēju pāreju Liepājas ielā objekta “Ēku atjaunošana, pārbūve un fasāžu restaurācija Kalpaka ielā 2 un 4, Kuldīgā, un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 39, Kuldīgā” būvniecības laikā. Kuldīgas novada pašvaldība informē, ņemot vērā Kuldīgas pilsētas izmērus un esošo ielu tīklu, nesaskatām nepieciešamību veidot jaunu Liepājas ielas pārbraukšanas vietu un aicinām objekta izbūves laikā Baložu ielas vietā izmantot Aizputes ielu.

20.08.2019 08:53

Labdien,vai drīkst dedzināt ugunskuru ārpus Kuldīgas ,noārdot veco šķūni palikuši pāri vecie sapuvušie dēļi.

Labdien! Ja Jūsu minētā lokācija ir lauku viensēta, nevis pagasta centrs, kur tas var traucēt apkārtējiem iedzīvotājiem, tad ievērojot ugunsdrošību, un uzņemoties pašam atbildību, to drīkst darīt. Ja bioloģisko materiālu (koks, dēļi, zari) dedzināmais apjoms ir liels, tad aicinām sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un informēt, ka tiks dedzināts, lai nebūtu pārpratumu, ka kāds izsauc glābējus.

15.08.2019 14:54

Labdie! 10.augustā notika Kuldīgas pusmaratons. ĻOTI JAUKI. Kāpēc šāda veida pasākumā jātirgo alkoholiskie dzērieni: alus,vīns.Kāpēc šī diena nevar būt veselīga no sākuma līdz beigām. Vai grūti to kontrolēt, vai negribas to darīt? Paldies.

Labdien! Pasākuma organizatori pilnībā aizlieguši stiprā alkohola tirdzniecību, bet, uzklausot sportistu atsauksmes, ka alus pēc pasākuma ir labs veldzēšanās avots, tad vieglā alkohola tirdzniecība tika atļauta. Tāpat pasākuma organizatori uzsver, ka sidru tirgoja pasākuma atbalstītāji “Abavas dārzi”, kuri bija sarūpējuši balvas gan apbalvošanā, gan pasākuma izlozē. Savukārt alu tirgoja ēdinātāji, kuri bija sadarbības partneri, un atbalstīja posmu, tāpēc svarīgi labo sadarbību nepazaudēt. Pusmaratonu ik gadu apmeklē ļoti daudz iedzīvotāju, kuri labprāt izmanto tirdzniecības vietās sniegtos pakalpojumus.

12.08.2019 12:30

Labdien. Vai Jelgavas ielas remontā paredzēta pilsētas kanalizācijas pieslēguma vieta Jelgavas ielai ar Dzelzceļa ielu

Labdien! Jā, Dzelzceļa ielas un Jelgavas ielas krustojumā projekta ietvaros ir paredzēts atstāt pieslēgumu vietas pilsētas kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

20.08.2019 08:54

Labdien! Es arī gribētu uzdot jautājumu par Kurzemītes mazdārziņiem! Mani neinteresē kam un kad pašvaldība izīrēs savus dārziņus, bet gan kad pašvaldībai piederošos dārziņus nopļaus! Mūsu dārzā ir savairojušās ērces, jo blakus dātziņš ir aizaudzis jau divus gadus! Vai nevarētu vismaz vienu reizi vasarā sakārtot šos pašvaldībai piederošos gabalus?

Labdien! Lai precīzi atbildētu uz Jūsu jautājumu, nepieciešams zināt dārziņa adresi, par kuru rakstāt. Paldies!

12.08.2019 12:35

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.