Jautājiet mums

Labdien, saprotu kad šāds jautājums ir agrāk uzdots, bet uzskatu kad tas ir apdraudējums gan gājējiem, gan auto vadītājiem. Uz darbu braucot katru rītu 7.45- ielu apgaismojums ir izdlēgts. Bērni iet-dažreiz skrien pāri gājēju pārejām, riteņbraucēji pārvietojas pāri gājējy celiņiem, bet redzamība ir pasliktināta, braucot tu ieraugi pēdējā mirklī gājēju vai riteņbraucēju. Vai tiešām nevar ko mainīt? Tad kad notiks kāda nekaime, tad mēs sāksim domāt? Šis vistumšākais laiks, apmācies un lietains ir praktiski katru dienu- lūgums rast risinājumu.

Labdien! Paldies par Jūsu jautājumu un ieinteresētību. Kā jau iepriekš atbildēts uz līdzīgu jautājumu, tad apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās laiku regulē pēc astronomiskā pulksteņa, tas ir, ņemot vērā saules lēkta un rieta laiku. Pašvaldība pašlaik izvērtē iespēju vairākas gājēju pārejas aprīkot ar papildus apgaismojumu, lai uzlabotu drošību.

10.12.2019 09:39

Labien “Cienījamā” Kuldīgas pašvaldība un dzīvokļu komisija! Pašvaldības interneta lapā ir minēts, ka “Likums paredz, ka uz pašvaldības dzīvokli var pretendēt arī jaunie speciālisti. Kā nosaka Kuldīgas novada pašvaldības sai stošie noteikumi Nr. 2016/9 un Nr. 2010/7, tad kvalificētiem speciālistiem ir jābūt ar augstāko vai augstako specialo izglītību.”  Bet  izrādās ka Komunalos pakalpojumos ir vairākas darbinieces kurām ir piešķirti svaigi izremontēti pašvaldības dzīvokļi. Darbiniecēm NAV profesionālās vai augstākās izglītības un NAV pat iepriekšējas pieredzes šādā darbā. Esiet godīgi un pasakiet kāpēc dzīvokļi viņām ir piešķirti un kāds ir īstais pamatojums tos piešķirt un kas ir tie cilvēki kas šo iesaka darīt??   Kur paliek godīgums un INGAS BĒRZIŅAS godīgā rīcība un situācijas pārbaude, vai tiešām cilvēkiem bez izglītības „jaunajiem SPECIĀLISTIEM”, tāpēc ka viņi sāk strādāt KUK pēc dažiem nostrādātiem mēnešiem pienākas par mūsu nodokļu naudu remontēti dzīvokļi.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, un Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2010/7 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā”. Kuldīgas novada pašvaldība savu iespēju robežās nodrošina ar dzīvojamo platību jaunos speciālistus dažādās jomās valsts pārvaldē, pašvaldībā, kā arī privātajos uzņēmumos. Kuldīgas novada pašvaldība šogad ar dzīvojamo platību nodrošinājusi četrus jaunos speciālistus, to skaitā, divus SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” speciālistus. Dzīvojamā platība piešķirta, pamatojoties uz SIA “Komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja rekomendācijas vēstulēm, kuras apliecina jauno speciālistu nepieciešamību, un saistošo noteikumu 101 2.punktu, kas paredz dzīvojamās platības piešķiršanu speciālistiem pašvaldības funkciju nodrošināšanai pārvaldības organizēšanas un nodrošināšanas jomā. Dzīvojamās telpas īres līgumi ar speciālistiem tiek slēgti uz laiku, kamēr pastāv darba tiesiskās attiecības ar darba devēju. Speciālistiem tiek noteikta paaugstināta īres maksa, par pamatu ņemot ieguldītos naudas līdzekļus dzīvokļa remontā.

03.12.2019 14:35

Labdien, vēlos uzzināt, kas īsti būtu jādara, lai pagasta pārvalde apsekotu un uzturētu kārtībā lauku ceļus? Ir zvanīts vairākkārt un stāstīta situācija, kādā stāvoklī pašlaik atrodas grantētie ceļi, kuri reāli nav izbraucami... Viens ceļa posms ir tiko atjaunots, BET pašlaik viņš atrodas sliktākā stāvoklī nekā pirms atjauošanas. Nauda tiek iztērēta ceļa remontos, bet jēgas nav nekādas, kad lūdzu pagasta pārvaldes vadītājai, kad mēs varētu gaidīt ceļa greideri uz ko man atbildēja, ka pašlaik ir grūtības ar finansēm un jāgaida, kad nodos kārtējo remontēto ceļu , BET kādēļ man vienmēr laikus jāsamaksā visi nodokļi? Nevienam neinteresē teksti, kā grūti ar finansēm utt? Man par šo ceļu jābrauc katru dienu, pabraukt nevar ne ātrāk kā 30 km/h , protams, ja nevēlas kādā vietā atstāt riteni. Kā arī interesanti ir tas, ka nav nevienas ceļa zīmes, kuras liegtu braukt smagām automašīnām, jo pašlaik tiek izvesti kokmateriāli un braukā visa veida smagā meža tehnika! Arguments , ka šodien un vakar ir lijis , dēļ kā nevarētu nosūtīt ceļa greideri, arī man šķiet muļķīgs, tad jau jāgaida vasara, lai kaut kas uzlabotos. Runa iet par Kurmāles pagasta ceļiem. Ceru uz drīzu atbildi!

Labdien! Atbilstoši nokrišņu daudzumam un atvēlētajam finansējumam, Kurmāles pagasta pārvaldes ceļi ir tādā pašā tehniskā stāvoklī, kā visā novadā, kā arī visā mūsu valstī. Pagastu autoceļu uzturēšanai finansējums tiek piešķirts atbilstoši kopējam ceļu garumam katrā pagastā. Visi piešķirtie līdzekļi šim nolūkam tiek arī iztērēti. Kurmāles pagastā ir 46 a/c ar kopējo garumu 68 kilometri. Nekorekti ir apgalvot, ka ceļi netiek apsekoti. Autoceļi tiek apsekoti un uzturēti atbilstoši uzturēšanas klasei (MK 2010. gada 9. marta noteikumi Nr.224). Šajā gadā autoceļa Planīcas – Alejas virsmas planēšana visā garumā veikta trīs reizes, savukārt profilēšana - divas reizes. Pēdējās ceļa planēšanas reizes bija 14. augustā un 4. oktobrī posmā Planīcas - Birstalas. Minētā autoceļa posms no Birstalām līdz Vankas upei kā būvobjekts ir nodots būvniekam „AD Būve”, kur, saskaņā ar projektu, bija jānomaina bojātā caurteka, jānoņem ceļa malu apaugums un jāpapildina ceļa segums ar grants šķembu maisījumu. Objektu tuvākajā laikā plānots pabeigt. Pagasta pārvalde veikt ceļa uzturēšanas darbus varēs tikai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Pagasta pārvalde ir lietas kursā par tehnisko stāvokli minētajā ceļā. Arī greiderēšanas pakalpojums ir pieteikts. Tas tiks veikts, kad ceļa stāvoklis būs tam atbilstošs. Arī turpmāk ceļu uzturēšanas darbus pagasta pārvalde veiks, vadoties no atbilstošu speciālistu viedokļa, nevis emocijām.

19.11.2019 11:27

Labdien!Sakiet lūdzu vai nav iespējams gada tumšajā periodā mainīt pilsētas pagaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas laikus.. No rīta apgaismpjums tiek izslēgts 7.30 bet viss vēl ir tumšs , bērni iet uz skolu bet Mucenieku un jelgavas iela tumša, pie gājēju paŗejām nevar redzēt gājējus jpo pretī viena otrai brauc mašīnas un uz pārejām diemžēl Kuldīgā apgaismojuma nav. Lūdzu rast iespēju tuvākajās dienās atrisisnāt šo jautājumu, OLai pārregulētu laikus jaun nevajag dienas ..

Labdien! Apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās laiku regulē pēc astronomiskā pulksteņa, tas ir, ņemot vērā saules lēkta un rieta laiku. Precīzākai apgaismojuma darbībai pašvaldība izmanto arī krēslas sensoru. Jūsu aprakstīto problēmu - to, ka atsevišķās dienās apgaismojums tiešām izslēdzās šķietami par ātru, bija pamanījuši arī pašvaldības speciālisti. Secināts, ka tieši krēslas sensors varēja būt pie vainas, un ir tikusi veikta apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās sistēmas regulēšana. Gājēju pārejas šobrīd izgaismo ar tipveida ielu apgaismojuma ķermeņiem. Jaunajos ielu apgaismojuma projektos tiek paredzēta specializēto gājēju ietvju apgaismojuma ķermeņu uzstādīšana.

14.11.2019 10:59

Sveicināti!Vai tiešām tiem kam jau tā ir maza iespēja veidot mājām uzkrājumu ar KKP gādību atkal tiks apdalīti nosakot lielāku administrēšanas maksu?Vai cilvēki jāsoda ar lielākām administrēšanas izmaksām par to ka dzīvo mazāku platību daudzdzīvokļu mājās?Varbūt iespējams noteikt vienotu administrēšanas maksu atkarībā no dzīvojamās platības tā pat kā tas notiek ar patēriņiem pēc skaitītājiem?

Labdien! Par nākamā gada paredzētajiem darbiem un tāmēm, aicinām sazināties ar mājas apsaimniekotāju. Pašlaik gala lēmums par veicamajiem darbiem nav pieņemts, taču tiklīdz tas tiks izdarīts, dzīvokļu īpašnieki tiks informēti.

29.11.2019 14:36

Labdien! Jau cik gadus nav atrisināta problēma ar stāvlaukumu pie bērnudārza "Ābelīte". Patiesībā tās ir šausmas, kas tur notiek no rītiem un pēcpusdienās, kad bērni tiek savākti no dārziņa. Lūdzu aizbrauciet (nevis aizejiet, bet aizbrauciet "pik" stundās, lai izbaudītu "priekšrocības") un paskatieties, kas tur notiek, kādi tur ir dubļi, asfalta malās kādas ir bedres un milzu peļķes, kāda ir dubļainā pļava, kur vecāki cenšas nolikt automašīnas, cik iebraukšanai,izbraukšanai nepārdomāti ir izveidots esošais stāvlaukums, cik liela ir mašīnu plūsma un kā vecāki/vecvecāki tur lavierē ar maziem bērniem starp automašīnu gūzmu. Dieva dēļ, risiniet taču kaut ko!

Labdien! Jautājums par autostāvvietas izveidi pie PII “Ābelīte” Ziedu ielas brauktuves malā, kur pašlaik veidojas dubļi un peļķes, ir skatīts Kuldīgas novada transporta komisijā, kur stāvvietu izveide ir atbalstīta. Ir noslēgušies nepieciešamie projektēšanas darbi, un tuvākajā laikā tiks uzsākta stāvvietu izbūve.

14.11.2019 15:16

Vai atbildīgie dienesti varētu nokontrolēt, lai gājējiem paredzētās ietves būtu notīrītas un tam paredzētā platumā. Konkrēti Virkas ielas sākumā (grausts ap 5. numuru) ar velēnu aizaugusī ietve jau kuro ziemu nebūs izbrienama, jo puse ietves jau aizaugusi, bet ziemā vispār neviens to netīra. Bet Virkas ielas 1. nama ietve jāšķerso pa braucamo ielas daļu, jo gājējam paredzētā daļa aizaugusi ar krūmiem. Vispār šī krūmu "slimība" ir izplatīta visā pilsētā! Pusi ietves aizņem krūmi, bet no ielas puses ziemas laikā būs uzstūrēts sniegs. Vai kājāmgājēji nav pelnījuši pienācīgas ietves?

Labdien! Informācija par nekustamajiem īpašumiem pieguļošās publiskās teritorijas stāvokli nodota Kuldīgas novada pašvaldības policijai, ja tiks konstatēti spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpumi par nekustamam īpašumam pieguļošo teritoriju uzturēšanu, tad vērsīsimies pie nekustamo īpašumu īpašniekiem par situācijas uzlabošanu.

29.11.2019 11:05

Vai domā par Pārventas novadgrāvju tīrīšanu ir atmesta? Visas caurtekas ierīkojot ūdensvadu ir sabojātas visā Pārventa slīkst ūdeni.

Labdien! Informējam, ka par Pārventas grāvju stāvokli esam informēti un jau pašlaik veikti pasākumi situācijas uzlabošanai. Ņemot vērā meliorācijas sistēmu stāvokli Pārventā šogad veikti esošo meliorācijas grāvju tekņu tīrīšanas darbi Ventas ielā un grāvis no Vidus ielas līdz Stendes 11A, kā arī pašlaik tiek veikti tīrīšanas darbi Vidus ielā no Stendes ielas līdz Ventas ielai kopā 908m. Pašvaldība informē, ka diemžēl iepriekš izstrādāto būvprojektu par “Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielās, Pārventā, Kuldīgas pilsētā, Rumbas pagastā” pašlaik nav iespējams realizēt pilnā apmērā, ņemot vērā nepieciešamos līdzekļus.

19.11.2019 10:14

1)Varat sabiedriibu informet, kada vienosanas, risinajums panakts ar Saldus uznemeju, sasitiba ar automazgatuvi "Puto"ja reiz ta sakusi stradat? Laiku ieprieks bija raksts prese par domes juristu klaju nekompeteci ka del radas problemas ar sis mazgatuves atversanu,jo netika sekots lidzi likuma izmainam, par kuram jau bija zinams labu laiku ieprieks. 2) Vai kads domes jurists sasitiba ar so ir sodits disciplinari? ja nav kadel?

Labdien! Kuldīgā, Sūru ielā uzbūvētā pašapkalpošanās automazgātuve ekspluatācijā nodota pirms gada – 2018. gada 8. novembrī, līdzko uzņēmējs bija iesniedzis nepieciešamos dokumentus. Līdz ar to pašvaldības ieskatā nebija šķēršļu automazgātuves atvēršanai jau pirms gada. Pamatojoties uz uzņēmēja iesniegumu, ar 2019.gada 27.jūnija Kuldīgas novada Domes lēmumu nolemts gatavot atsavināšanai automazgātuvei iznomāto zemesgabala daļu, bet šis lēmums neattiecas uz atļauju ekspluatēt automazgātuvi. Tas attiecas uz iespēju izsoles ceļā iegādāties iepriekš minēto zemesgabala daļu. Papildus informējam, ka Kuldīgā veiksmīgi darbojas arī citas salīdzinoši nesen atklātās pašapkalpošanās automazgātuves Mucenieku un Jelgavas ielā.

07.05.2020 14:28

Labdien. Braucot ar autobusu 7.50 Meźvalde-Priedaine autobuss pietur pie 2.vidusskolas un TC Rimi.Pa vidu nekur. Saprotu autobusa pieturas tur nav. Bet arī pie kultūras nama un KCV arī nav iebrauktuves autobusam. Ir tikai zīme. Bèrni kas iet PI "Àbelīte "bèrniņiem ir jàskrien rīta krosińś ,lai brokastis vispàr dabūtu. Tas ir normàli? Darbs Bez Tabu???????

Labdien! Laikā, kamēr Jelgavas ielas posmu pārbūvē, sabiedriskais transports patiešām neapkalpo pieturas pie Kuldīgas Centra vidusskolas, kultūras centra un jauniešu mājas, taču, lai atvieglotu pasažieru pārvietošanos, ir izveidota pagaidu pietura uz Sūru ielas pie krustojuma ar Dzirnavu ielu, kas ir netālu no bērnudārza "Ābelīte" un ko aicinām Jūs izmantot, par vēlmi izkāpt šajā pieturā pabrīdinot autobusa vadītāju.

01.11.2019 08:04

Sveiki, ieteikums izskatīt transporta komisijā iespēju pārcelt ceļa zīmi 30km/h, kas atrodas uz Jelgavas ielu krustojumā ar Stacijas ielu, pāris metrus tuvāk autobusa pieturai, jo braucot pa Stacijas ielu un nogriežoties pa labi, zīme ir aizsegta skatam ar ceļa norādes zīmi "apvedceļš 0.5 ->" un ir grūti laicīgi pamanāma.

Labdien! Paldies par jautājumu. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" tika deleģēts uzdevums pārcelt ceļa zīmi, kas tika darīts.

25.11.2019 13:58

Labdien. Kādu laiku atpakaļ jau jautāju, kāpēc pie mājas Piltenes ielā 30 (pāri ielai bijušā veikala Selver ēka)kuprainais tiltiņš, kas ved pāri upītei-ir tik kritiskā stāvoklī. Dēlīši izjukuši, reizēm kāds cilvēks tos salicis atkal atpakaļ, bet tie nav nostiprināti. Mazā upīte ir ļoti skaista, tikai nekopta ( tajā atrast var visu ko- papīrus, pudeles, saplēstus bērnu ratiņus u.c. brīnumus). Savedot to kārtībā, kā arī salabojot kupraino tiltiņu- prieks mājas iedzīvotājiem un visiem, kas pārvietojas šajā apkaimē. Paldies, ka ir novietoti soliņi pie priedītēm, jo veciem cilvēkiem un ne tikai, tie ir patiesi svarīgi. Zinu, ka ir izstrādāts teritorijas labiekārtošanas plānojums arī šim Piltenes ielas 30 apgabalam. Taču tajā ne vārda neatradu par upīti,tiltiņu - to sakārtošanu. Nepazaudēsim skaisto pilsētas rotu.

Labdien! Šogad jau veikti un vēl turpināsies ievērojami meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi pilsētā. Novembrī pašvaldība uzsākusi vēl vienas nozīmīgas meliorācijas sistēmas, kas tiek saukta arī par Grigulejas upīti, tīrīšanu kopumā pusotra kilometra garumā – sākot no Virkas ielas, Gravas, Ventspils, Skuju, Lapegļu ielā līdz pat Ēdoles ielai. Šī meliorācijas sistēma nodrošina ūdens novadīšanu no Zemessardzes teritorijai pieguļošām pļavām, kā arī no Gaismas ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīva un no Planīcas un Alsungas ielu apbūves teritorijām. Darbus veic SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Jau pašlaik izzāģē grāvī augošos kokus un krūmus, tuvākajā laikā sāks tīrīt grāvju teknes. Minētā tiltiņa remonta darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

27.11.2019 10:59

Labdien, kādēļ netiek salabotas laipas pie Pils parka dīķīša?

Labdien! Šobrīd noslēdzies dokumentācijas izstrādes process, un tiek uzsākta būvdarbu iepirkuma procedūra. Darbus plānots uzsākt pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas.

22.10.2019 09:35

Vai varētu iekļaut sarakstā uz nākošo gadu apstrādei ar jauno metodi galveno iebrauktuvi uz dārziņiem - Ābeļu aleju (kā tas ir Pārventas ielās). Pašlaik tas ceļš ir briesmīgi bedrais un šajā rudens lietus laikā tiek pamatīgi izskalots.

Labdien! Dubultās virsmas apstrāde ir ļoti efektīvs līdzeklis pret grants segumu putēšanu un novērš mazo bedrīšu veidošanos, bet lai varētu veikt grants seguma apstrādi ar dubulto virsmu, segumam jābūt atbilstošai pamatnei un sakārtotai ūdens atvadei. Izvērtējot Ābeļu alejas esošo stāvokli, konstatēts, ka lai varētu veikt dubultās virsmas uzklāšanu, nepieciešams papildināt grants segumu un sakārtot ūdens atvadi, šādu darbu veikšanai nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Ņemot vērā teritorijas statusu, esošo stāvokli un pieejamos līdzekļus, bez grants seguma uzturēšanas darbiem nav paredzēti citi darbi Ābeļu alejā. Pašvaldība informē, ka plānojot grantēto ielu posmus, kur veikt dubultās virsmas apstrādi, tiek ņemts vērā ceļa stāvoklis un dzīvojamo māju apbūves intensitāte. Arī 2020. gadā plānots veikt grantēto ielu apstrādi ar dubulto virsmas apstrādi Kuldīgas pilsētas ielās - Laimdotas ielā, Tīruma ielā, Priežu ielā un Plostu ielā posmā no Sakņu ielas līdz Vienības ielai.

17.10.2019 10:44

Vēl papildus kļūdas labojums Rumbas pagasta vadītājai L.Šēles kundzes atbildē: saskaņā ar Rumbas pagasta Teritorijas plānojumu, mūsu apspriestā teritorija nav rūpnieciskā, tā ir lauksaimniecības teritorija. Rūpnieciskā teritorija ceļa šajā pusē (Darbnīcām pretējā pusē) ir tikai tā Šēles kundzes minētā vieta "Darbnīcu ceļa" galā,kur novietoti autolūžņi. Vēl jo vairāk- vai tiešām tiem baļķiem tur būtu jāatrodas?

Labdien! Atsaucoties uz Jūsu rakstīto, vēlamies precizēt, ka Kuldīgas novada Rumbas pagasta pašvaldības ceļš ar nosaukumu 6284B015 Darbnīcu ceļš ir reģistrēts Kuldīgas novada ceļu reģistrā. Šī pašvaldības ceļa nodalījuma josla ir ~6m no ceļa ass, par ko var pārliecināties kadastrs.lv pieejamā kartogrāfiskajā materiālā un šāda pašvaldības ceļa robeža vēsturiski ir izveidojusies. Ņemot vērā Jūsu norādīto atsauci uz Autoceļa likuma 27.1.panta punktu par 9.5m plato nodalījuma joslu, varam informēt šāds nodalījuma joslas platums tiktu piemērots, ja tiktu veidota jauna ceļa trase vai izdalīts esošs ceļš, kur nodalījuma joslas platums tiktu izvēlēts atbilstoši paredzētā vai esošā ceļa gabarītiem, kā rezultātā tiek izdalītas jaunas ceļam nepieciešamas zemes vienības un reģistrētas Valsts zemes dienestā. Atzīstam, ka novietotie baļķi ~ 1m zonā bija novietoti pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, bet lielākā daļa baļķu bija novietoti uz privātās zemes. Zemes īpašniekam, uz kura zemes novietoti baļķi, nav iebildumu pret to īslaicīgu novietošanu viņa zemes gabalā, kā arī Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja nesaskata ierobežojumus un bīstamību īslaicīgai baļķu novietošanai pie pašvaldības ceļa, jo transportlīdzekļu kustībai paredzēta brauktuve netiek apgrūtināta, baļķi novietoti zaļajā zonā, ceļa pieguļošajā nogāzē, kā arī transportlīdzekļu kustībai izmantojama tikai ceļa brauktuve. Par teritorijas statusu, kur tika novietoti baļķi, precizējam, ka atbilstoši "Kuldīgas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam” šī teritorija ir lauksaimniecības teritorija, kur zemes īpašniekam ir tiesības uz sava zemes gabala īslaicīgi novietot, vai atļaut novietot baļķus tālākai pārvešanai.

18.10.2019 12:18

Labdien! Jautājums par auto novietošanu pie PII "Bitīte". Kur tieši, lai vecāki novieto savas automašīnas vedot bērnus uz dārziņu? Tajā izbūvētājā stāvietā, kur vieta ir apmēram trīs automašīnām? Vai krustojumā? Drīz sāksies tumšais laiks, lietus, slapjš sniegs un vecākiem ar maziem, pusaizmigušiem un niķīgiem bērniem katru rītu ir nezin kur jāatrod vieta automašīnai un visiem sveikiem un veseliem jānokļūst dārziņā. Šorīt pamanīju māmiņu, kurai ar vienu bērniņu pie rokas un otru maziņu autokrēsliņā, bija jāmēro diezgan garš ceļš, jo lai nenoliktu mašīnu neatļautā vietā nācās to nolikt garā rindā pie privātmājām. Nest zīdaini autokrēsliņā nav viegli! Šorīt paveicās - bija sauss un saulains, bet pielieciet šim visam klāt lietu, slapju sniegu un šī notiekti nav vienīgā māmiņa ar vairākiem maziem bērniem un tā KATRU RĪTU! Un tajā pašā laikā dārziņa darbiniekiem, ar direktori priekšgalā, ir atļauts automašīnas novietot gandrīz pie pašas ieejas dārziņā. Vai tas izklausās pareizi? Kad un kāds būs risinājums ?

Labdien! Informējam, ka Jūsu aprakstītā problēma par autostāvvietu neesamību pie PII “Bitīte” Kuldīgas novada pašvaldībai ir zināma. Jau iepriekš pirmskolas iestādes darbībai nepieciešamais stāvvietu skaits ir izvērtēts atbilstoši “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā rezultātā 2018. gadā tika noslēgts līgums ar SIA “Projekts 3” par būvprojektu izstrādi, kur paredzēts veikt piebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi. Pašlaik projektēšanas darbi ir pabeigti, bet, tā kā stāvlaukuma izbūvei nepieciešami ievērojami līdzekļi, pašvaldība risina projekta realizācijai nepieciešamo līdzekļu piesaisti. Ņemot vērā nepieciešamo līdzekļu apmēru, pašlaik diemžēl nav iespējams prognozēt, kad projekts tiks īstenots. Jebkurā gadījumā pirmskolas iestādes “Bitīte" darbības nodrošināšanai, nepieciešamā stāvlaukuma izbūve ir viena no nākotnes prioritātēm, un tiek darīts viss iespējamais, lai realizētu izstrādāto būvprojektu pilnā apmērā. Attiecībā uz PII “Bitīte” darbinieku auto novietošanu iebrauktuvē uz iestādi, informējam, ka 24.oktobrī pašvaldības speciālisti atkārtoti apsekos PII "Bitīte", lai atrastu pagaidu risinājumu (līdz piebrauktuves un stāvlaukuma izbūvei) ērtākai vecāku transportlīdzekļu novietošanai rīta stundās. Ja arī Jums ir priekšlikumi/ierosinājumu kā risināt transportlīdzekļu novietošanu pie PII "Bitītes", labprāt tos uzklausīsim.

23.10.2019 15:18

Vēlreiz labdien! Šķiet, ka Rumbas pagasta pārvaldes vadītājai nav precīza informācija. Nepaslinkoju, un garām braucot piestāju apskatīt un piemērīt tās baļķu kaudzes. Neviena no kaudzēm nav ārpus autoceļa nodalījuma joslas (9.5 metri no autoceļa ass, kā tas minēts likumā "Par autoceļiem" 27.1.pantā). Tās kaudzes, kuras ir vistuvāk Saldus ceļa krustojumam pat atrodas apmēram 5 metru attālumā no ceļa ass, tālākās kaudzes ap 6 metriem... Ceļam ir jauns asfalts, rudenī ceļi mēdz būt slapji, uz ceļa koku lapas ... uzskatu, ka šīs baļķu kaudzes ir bīstamas. Lūgums pagastam tomēr apskatīt un izvērtēt esošo situāciju, un mēģināt ko labot, ja uzņēmējs nav ievērojis likumu un rada bīstamu situāciju uz šī ceļa.

Labdien. Atsaucoties uz Jūsu rakstīto, vēlamies precizēt, ka Kuldīgas novada Rumbas pagasta pašvaldības ceļš ar nosaukumu 6284B015 Darbnīcu ceļš ir reģistrēts Kuldīgas novada ceļu reģistrā. Šī pašvaldības ceļa nodalījuma josla ir ~6m no ceļa ass, par ko var pārliecināties kadastrs.lv pieejamā kartogrāfiskajā materiālā un šāda pašvaldības ceļa robeža vēsturiski ir izveidojusies. Ņemot vērā Jūsu norādīto atsauci uz Autoceļa likuma 27.1.panta punktu par 9.5m plato nodalījuma joslu, varam informēt šāds nodalījuma joslas platums tiktu piemērots, ja tiktu veidota jauna ceļa trase vai izdalīts esošs ceļš, kur nodalījuma joslas platums tiktu izvēlēts atbilstoši paredzētā vai esošā ceļa gabarītiem, kā rezultātā tiek izdalītas jaunas ceļam nepieciešamas zemes vienības un reģistrētas Valsts zemes dienestā. Atzīstam, ka novietotie baļķi ~ 1m zonā bija novietoti pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, bet lielākā daļa baļķu bija novietoti uz privātās zemes. Zemes īpašniekam, uz kura zemes novietoti baļķi, nav iebildumu pret to īslaicīgu novietošanu viņa zemes gabalā, kā arī Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja nesaskata ierobežojumus un bīstamību īslaicīgai baļķu novietošanai pie pašvaldības ceļa, jo transportlīdzekļu kustībai paredzēta brauktuve netiek apgrūtināta, baļķi novietoti zaļajā zonā, ceļa pieguļošajā nogāzē, kā arī transportlīdzekļu kustībai izmantojama tikai ceļa brauktuve. Par teritorijas statusu, kur tika novietoti baļķi, precizējam, ka atbilstoši "Kuldīgas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam” šī teritorija ir lauksaimniecības teritorija, kur zemes īpašniekam ir tiesības uz sava zemes gabala īslaicīgi novietot, vai atļaut novietot baļķus tālākai pārvešanai.

18.10.2019 09:00

Labdien! man jautājums kad sāksies būvniecība Kalpaka ielā 3, ēkā kas paredzēta tehnikumam.Paldies

Atbild Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore Dace Cine: "Labdien! Pašlaik notiek būvniecības iepirkuma procedūra."

04.10.2019 08:21

Labdien! Šķiet pirms gada Rumbas pagastā izremontēja darbnīcu ceļu, kas no jaunā Saldus ceļa ved uz veco Saldus ceļu. Šonedēļ sanāca braukt uz autoservisu, ceļa mala vienā pusē nokrauta ar baļķiem, pat pāris metrus no krustojuma. Atceros, tur bija tik skaista aleja, kas tika nocirsta, lai, citu starpā, uzlabotu drošību un redzamību. Vai baļķu kaudzes pašā ceļa malā uzlabo ceļa drošību? Un arī vizuāli tās bojā ainavu.

Atbild Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle: "Labdien! Informējam, ka baļķi ir novietoti ārpus pagasta autoceļa nodalījuma joslas uz privātīpašnieka zemes. Uzņēmējs un īpašnieks ir savstarpēji vienojušies. Ja baļķi neatrodas arī valsts autoceļa P118 Ventspils - Saldus nodalījuma joslā, tad pārkāpuma nav. Saskaņā ar teritoriālo plānojumu šeit ir rūpnieciskās ražošanas zona, un vizuāli skaista ainava droši vien nebūs iespējama. “Darbnīcu ceļa” galā, piemēram, arī ir novietoti auto lūžņi.

04.10.2019 07:35

Labdien. Sakiet ir kads plans kautko iesakt ar zalem ciet augoso Ventu, runa ir par zonu Venta no Martinsalas lidz Rumbai un no Rumbas lidz vecam tiltam? Saprotu, tas ir dabas liegums, bet ja neko nedaris , tad pec gadiem 10. vairs turistiem nebus ko radit un ari zalajiem ko sargat..Turklat ja domes darbinieki spej tik talantigi oponet VK uc. intituciju izteiktajiem aizradijumiem, tad vrb spes tik pat veiksmigi parliecinat "zalos" par nepieciesamibu Ventu iztirit.

Labdien! Kuldīgas pilsētas robežās esošais Ventas ielejas posms ir daļa no plašākā Ventas ielejas dabas lieguma, kas iekļauts NATURA 2000 teritoriju sarakstā. Pašvaldība jau vairākas reizes projekta ietvaros ir veikusi Ventas upes posmu - no Ventas rumbas līdz ķieģeļu tiltam un aiz tā, straujteču posmu atjaunošanas darbus ar upes gultnes irdināšanu, izmantojot traktortehniku, un secināts, ka uzlabojumi bija nepietiekami. Tādēļ šobrīd projekta ietvaros “Ainava pilsētā”, jeb “Urban links 2 Landscape” pētījuma un rīcības plāna izstrādātājiem SIA “Grupa93” uzdevums analizēt un sniegt priekšlikumus, kā upi sasaistīt ar pilsētu, lai tā būtu pamanāmāka teritorijā no jaunā tilta līdz Veckuldīgas pilskalnam, iekļaujot 12 km garu upes krastu – 6 km uz katru pusi. Tiks pētīts Ventas upes ainaviskais un ekoloģiskais stāvoklis – kāda ir ūdens kvalitāte, kāds ir Ventas aizaugums un krastu apaugums. Tiks izvērtēts Ventas senlejas, kā īpaši aizsargājamas teritorijas, stāvoklis un sniegti priekšlikumi skatu perspektīvas atsegšanai, bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, kā arī to, kādus apsaimniekošanas pasākumus un upes tīrīšanas metodes nepieciešams turpmāk veikt.

11.10.2019 12:55

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.