Jautājiet mums

Labdien. Vēlos noskaidrot, kādēļ Kalna kapos ir lapas novāktas tikai daļēji. Ir fragmenti, kur ir viss savākts, bet ir vietas, kur lapas ir atstātas nesaprotamu iemeslu dēļ. Kas ir jādara, lai tiktu nozāģēts vecs puskaltis koks kapu teritorijā, kurš lielākā vējā var nogāzties un saplēst gan futrāļus, gan apmalītes?

Labdien! SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" regulāri kopj visas trīs kapsētas Kuldīgā. Kopējā platība ir septiņi hektāri, līdz ar to darbi tiek veikti pakāpeniski, aptverot visu teritoriju. Lielākajā daļā kapsētu teritoriju nobirušās lapas jau ir savāktas. Diemžēl aizvien vairāk kļūst to kapu kopu, kurām vairs nav piederīgo, kas tās apkoptu. Arī šo pienākumu uzņemas uzņēmuma darbinieki. Vēl parādījusies savdabīga tendence, ka piederīgie, kopjot kapus, lapas izgrābj uz takām un tur tās atstāj, lai pašiem nebūtu jāsavāc. Aicinām tomēr tā nerīkoties un visus atkritumus - gan bioloģiskos, gan sadzīves izmest atkritumu konteineros pie ieejām kapsētās. Arī koki kapsētās regulāri tiek apsekoti un bīstamie - izzāģēti. Ja iedzīvotājam kāds koks rada šaubas, tad aicinām par to ziņot Zaļumsaimniecības daļas vadītājai Dzintrai Strazdai pa tālruni 26380337.

23.11.2021 14:54

Labdien! Vai Kuldīga ir kāda patversme kur var apmesties uz neilgu laiku ? Ņemot verā ka dzīvokļu nav un tie kas šobrīd ir pieejami ir loti dārgi ka ari vairāku istabu.

Labdien! Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sadarbojas ar kristiešu draudzes “Zilais krusts” Kabiles patversmi, kura nodrošina patversmes pakalpojumu personām, kuras palikušas bez dzīvesvietas. Sociālais dienests atgādina, ka patversmi nevar uzskatīt par risinājumu dzīvesvietas neesamības gadījumā, bet gan par akūtas krīzes situācijas risinājumu. Ja persona nonākusi situācijā, kad palikusi bez dzīvesvietas, ar iesniegumu jāvēršas Sociālajā dienestā. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli. Detalizētākai informācijai lūdzam sazināties ar sociālo darbinieci Daigu Zemki (63320217; daiga.zemke@kuldiga.lv).

22.11.2021 16:08

Labdien! Nīkrācē izsludinātas novusa sacensības 4.decembrī. Ja kultūras pasākumu apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās zaļajā režīmā, tad ir jautājums, kā notiks novusa spēlēšana? Vai spēlētāji sēdēs fiksētās vietās?

Labdien! Sacensības tiek organizētas pēc Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem (rīkojums Nr. 720), kurā definēti nosacījumi, pēc kuriem arī norisināsies 4. decembra novusa sacensības. Proti, sacensības ir iekļautas novusa federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē, kā arī sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, spēlētājiem nav jāatrodas personalizētās sēdvietās. https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana . Jāatzīmē, ka kultūras pasākumu un sporta pasākumu organizēšanas kārtības ir atšķirīgas.

22.11.2021 10:09

Labdien. Rakstu Jums sakarā ar apkuri dzīvojamā mājā Virkas iela 25. Mums ir auksti radiatori. Visi sola ,ka kaut ko darīs ,bet nekas nenotiek. Man ir divi mazi bērni mājās un šobrīd istabā ir 16 grādi. Ļoti ceru uz sapratni un šī jautājuma atrisināšanu pēc iespējas ātrāk.Paldies!

Labdien! Atbild SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes loceklis Kaspars Poriķis: "Šajā mājas vienā dzīvoklī ir veiktas nelikumīgas darbības, veicot izmaiņas kopējā apkures sistēmā, kā rezultātā bija problēmas ar siltumu septiņos dzīvokļos. Pagājušajā nedēļā SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi bija daļēji atrisinājuši problēmu un siltums bija atjaunots visos dzīvokļos izņemot vienu. Lai atrisinātu apkures problēmas arī šajā dzīvoklī, 2. un 3.decembrī īslaicīgi tika izlaists ūdens no šiem stāvvadiem, bet pusdienas laikā siltums tika atjaunots visā mājā. Ja kādā dzīvoklī šajās brīvdienās radiatori daļēji nesilda, lūdzam mēģināt atgaisot radiatorus."

03.12.2021 14:49

No 2021.gada 17.novembra izglītības iestāžu izglītojamie tiks testēti izmantojot paštestus. Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās šajā mācību gadā mācās aptuveni 3155 skolēni. Tātad jau šajā nedēļā Kuldīgas novada atkritumu urnās būs iemesti aptuveni 7310 izlietotie paštesti. Un tā ik nedēļu. Faktiski parastajos atkritumos nonāks arī medicīniskie atkritumi.Vai Kuldīgas novada pašvaldība nav domājusi noslēgt līgumu par izmantoto paštestu utilizāciju ar kādu medicīnisko iestādi ? Tas arī bērnus motīvētu iesaistīties dabas aizsarzdzībā.

Labdien! Paldies par jautājumu. Šis jautājums ir aktualizēts sanāksmēs ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas speciālistiem. Mūsu izglītības iestādes rīkosies saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.

26.11.2021 10:44

Cien Bērziņa. Rakstu pēc redzētā pastaigās par Kuldīgas tuvākajiem mežu takām un esmu šokēts par tajos esošajiem atkritumu kalniem. Tie rodas ik dienas jo vairāk. Jautājums tieši Jums kā Novada vadītājai, kādēļ nevarētu (līdzīgi kā Anglijā) ierīkot BEZMAKSAS atkritumu savākšanas laukumus ar konteineriem dalītiem atkritumiem, ar frakcijām, metālam, plastmasai un nolietotai un arī izkomplektētai sadzīves tehnikai? Nesakiet, tikai ka to dara Komunālie pakalpojumi, jo reiz aizvedu leduskapi bez kompresora un nepieņēma, jo neesot komplektā, tas pats bija arī ar veciem televizoriem un citu aparatūru! KKP arī par savākšanu dzīvesvietā, prasa neadekvātu cenu plus transports, ko neviens nevar un negrib samaksāt un tādēļ visi piepilsētas meži ir pilni kā izgāstuves. Reiz iebraucu apskatīt Latvijas valsts mežu jaunos ceļus Upīškalna rajonā, uz kurieni tie ved un biju šokēt ar svaigi izgāztiem atkritumiem tajos! Arī pie Nabes ezera apkārtnes meži ir pilna ar atvestiem pilsētnieku mēsliem. Vai tiešām būtu tik grūti un neiespējami izveidot šādus konteinera laukumus ārpus KKP teritorijas, jo par utilizāciju mēs jau nomaksājam preci pērkot? Pa tīru un zaļu vidi.

Labdien! SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi atkritumu šķirošanas laukumā Dārzniecības ielā 9 pieņem šķirotos atkritumus un elektropreces bez maksas. Elektropreces bez maksas pieņem tikai neizjauktā veidā, jo noslēgtajā līgumā ar uzņēmumu, kurš šīs preces pārstrādā tālākai izmantošanai ir paredzēts, ka nedrīkst nodot elektropreces izjauktā veidā. Jūsu pieminētajā ledusskapī, visvērtīgākais ir tieši šis kompresors, ja elektroprece ir izjaukta tad to pieņem par samaksu. Dārzniecības ielā pieņem arī būvgružus, lielgabarīta atkritumus un bīstamos atkritumus, kurus var aizvest arī pats. Divas reizes gadā SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi organizē akciju, kuras laikā izbrauc pie iedzīvotājiem uz mājām un bez maksas savāc elektropreces. Nākamā reize ir plānota nākamā gada pavasarī. Aicinām ziņot par izgāztiem atkritumiem mežā vai citviet, zvanot Kuldīgas pašvaldības policijai uz tālruni 28881288, vai arī rakstot/sūtot ziņu “WhatsApp” aplikācijā.

22.11.2021 17:04

Labdien !Jautājums par Domes darba laiku. Kāpēc Kuldīgas novada domes darbinieki, konkrēti klientu apkalpošanas punkts, 2021.gada 12.novembrī strādā tikai līdz plkst.16.00 ? 13.novembri, saskaņā ar MK 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 "Par darba dienas pārcelšanu 2021.gadā ", ieteikts noteikt par darba dienu, tas nozīmē, ka piektdiena ir pilna darba diena ar darba laiku līdz plkst.17.00. Lūdzu izskaidrojiet juridisko pamatojumu domes darbinieku strādāšanai 2021.gada 12.novembrī līdz plkst.16.00 un līdz cikiem domes darbinieki strādās 2021.gada 13.novembrī ?

Labdien! Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības administrācijas nolikumu, kurā ir reglamentēts pašvaldības administrācijas darba laiks, ir noteikts, ka pirmdienās darba laiks ir no 8.00-18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00 un piektdienās no 8.00-16.00. Tādējādi tiek nodrošināts, ka kopumā darba nedēļā darbinieki nostrādā 40 stundas, kā tas ir noteikts Darba likumā. Norādītais darba laiks ir izvēlēts, lai pirmdienās būtu iespēja pakalpojumus saņemt arī tiem iedzīvotājiem, kuru darba laiks beidzas 17.00. 2021. gada 12. novembris nav nekāds izņēmums, jo šāds pašvaldības administrācijas darba laiks ir bijis visu laiku. Attiecīgi 2021. gada 13. novembrī Klientu apkalpošanas centrs strādāja līdz 16.00.

15.11.2021 11:20

LABDIEN.Sakiet vai ir kādi jaunumi par jauno ražotni Skrundā?Atbildi jau sen solīja dod publiski.Kādi darbi būs pieejami un kad ?

Labdien! Lūdzu precizējiet jūsu jautājumu par konkrēto situāciju, sūtot e-pastu uz dome@kuldiga.lv.

16.11.2021 14:20

Labdien, vēlos uzdot Jums jautājumu par māju Jelgavas ielā 11. Kura tiek atjaunota, kura nav līdzīga vecai, iepriekšējai mājai, labi, es lasīju Kurzemniekā labu laiku atpakaļ ka dažas novirzes esot atļautas, Bet kur tagad tās novirzes, kas tās par šausmīgām caurulēm, kas ir notek renēm, nu paskats šausmīgs, vai tiešām tās nenormālās caurules tur paliks, kur te ir saglabāts veclaicīgais skats? Nu briesmīgi, es neesmu nekur redzējusi, ka Kuldīgā vēl tādas caurules kādai mājai būtu. Paldies par atbildi.

Labdien! Būvprojekta risinājumā paredzētas amatnieciski izgatavotas cinkotā skārda notekrenes un notekcaurules, kuras piebūvētas pie mājas sienas to tradicionālā izskatā. Uz ēkas fasāžu apmešanas un krāsošanas laiku, lai lietus ūdens netraucētu darbus un nemitrinātu ēkas fasādi, tika ierīkota šī notekcauruļu sistēma. Notekrenes un notekcaurules tiks pieliktas to tradicionālajā izskatā pēc jumta koka dzegas ierīkošanas.

01.12.2021 11:00

Labdien. Iedomājos, ka būtu jauki, ja uz Latvijas svētkiem tiktu izrotāts vecais tilts. Uz tā ir 10 leternas, ja katrā iesietu bantīi ar lenti, kuru dodat cilvēkiem, tad izskatītos ļoti skaisti. Man ir žēl, ka tilts svētkos tiek atstāts novārtā. Daudzi iebrauc Kuldīgā no vecā tilta puses un kaut mazliet dekori radītu svētku sajūtu, svinīgumu. Tā kā piemēram Siguldā.

Labdien! Paldies par Jūsu ieteikumu! Plānojot šī gada valsts svētku dekorāciju koncepciju Kuldīgas pilsētā, ar Kuldīgas kultūras centra un Kultūras nodaļas speciālistiem saskaņojām, kurās vietās pilsētvidē veidot svētku dekorācijas. Kuldīgas vecā ķieģeļu tilta tuvumā 17., 18. un 19.novembrī izgaismosim Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijas ēkas fasādi Pils ielā 2, kas radīs svētku noskaņu, iebraucot pilsētā no Stendes ielas puses. Plānojot nākamā gada valsts svētku noformējuma konceptu, esam ieskicējuši, ka noteikti būtu skaisti, ja pie apgaismojuma stabiem, kas atrodas uz vecā ķieģeļu tilta, piestiprinātu pavisam nelielu kompozīciju - egļu zaru un Latvijas karoga lenti. Līdz šim gan esam ļoti atturīgi izturējušies pret vecā tilta dekorēšanu svētku laikā, tā kā tilts ir ļoti skaists un izteiksmīgs pats par sevi, arī bez dekorācijām.

12.11.2021 15:29

Kā atrast,kas pārdod dzīvokli?

Labdien! Aicinām sekot līdzi sludinājumiem vietējā laikrakstā un internetā. Savukārt par pašvaldības īpašumiem, ko iespējams iegādāties izsolēs, informācija atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē https://kuldiga.lv/pasvaldiba/izsoles . Papildus informējam, ka visu nepieciešamo informāciju par nekustamajiem īpašumiem varat sameklēt mājaslapā www.kadastrs.lv .

10.11.2021 16:35

Mans jautājums ir par kaķu saimi Mežvaldē pie atkritumu konteineriem. Saskaitīju vismaz deviņus.Cik zinu -daudzdzīvokļu māju iemītnieki nes viņiem ēdienu. Dzīvo kā mežonēni. Viendien dēls dabūja glābt ,jo viens bija galvu iebāzis konservu bundžā un galva iesprūdusi.Kādu risinājumu vajadzētu ,jo tuvojas aukstums.Paldies.

Labdien! Minētā kaķu saime jau vairākus gadus ir nonākusi pašvaldības redzeslokā. Pašvaldība bezsaimnieku kaķu programmas “Noķer, sterilizē, atlaiž” ietvaros ir veikusi kaķu sterilizāciju un atlaišanu ierastajā vidē, tā ierobežojot nekontrolētu kaķu vairošanos. Kaķi mitinās blakus pamestajā ēkā. Paldies iedzīvotājiem, kuri par tiem rūpējas, sagādājot barību!

09.11.2021 08:15

Vakcinējos 16.10.2021 ar Johnson poti, bet e-veselībā nav ievadīts, ka biju potēties, kā rezultātā sertifikāts nav. Kur zvanīt, ja 8989 atbild, ka jāinteresējas pašvaldībā, ka viņi atbild par to.

Labdien! Aicinām sazināties ar Nacionālais veselības dienesta Kurzemes nodaļu. Kontakti: kurzeme@vmnvd.gov.lv +371 63323471, +371 63323696.

02.11.2021 14:49

Labdien! Gribēju uzzināt kā Kuldīgas pašvaldība risinās jautājumu par ārstu nodoršināšanu novada iedzīvotājiem pēc š.g. 15.novembra. Cik zināms, ka Kuldīgā līdz šim brīdim bija problēma piereģistrēties pie ģimenes ārsta (visas ārstu prakses gandrīz pilnas), ko tagad darīt 1500 pacientiem, kuru ģimenes ārstam ar šī gada 15.novembri nav atļauts vairs strādāt? Vai Snēpeles iedzīvotājiem, tagad pie ārsta būs jābrauc uz Kuldīgu? Kā arī gribu uzzināt, kā tiks nodrošināta ausu, kakla, deguna ārsta pieejamība Kuldīgas novadā pēc 15.novembra. Cik zināms, tad šādu ārstu Latvijā nav daudz un Kuldīga varēja lepoties ar to, ka mums šādi pakalpojumi ir pieejami, kā arī tos aktīvi izmantoja arī citu novadu iedzīvotāji. Tāpat iespējms darbu slimnīcā nāksies pamest arī pediatram. Kurš tad ārstēs mazos kuldīdzniekus? Šobrīd izskatās, ka novada pašavaldībai šie jautājumi neinterē, kaut gan vēlēšanās skaļi tika uzsvērts mums rūp katrs novada iedzīvotājs. Tagad aktuāli, ja neuzticies zinātnei, tad tu neesi ne skolotājs, ne ārsts, ne ugundzējs, ne policists...

Labdien! Paldies par jautājumu! Pašvaldības vadība ir tikusies ar Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāju Anitu Zolmani, lai pārrunātu izveidojušos situāciju un to, kā pašvaldība var palīdzēt. A.Zolmane skaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 238. un 329. punkta prasībām, Nacionālais veselības dienests pārtrauks līgumu ar visiem nevakcinētiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem no 15. novembra. Ģimenes ārstes Zaueres pacienti 15. novembrī tiks atreģistrēti, viņiem būs jāizvēlas cits ģimenes ārsts. Vienlaicīgi Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “RŪTAS EGLĪTES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSI” uzsākusi jauna ģimenes ārsta meklējumus, cerot piesaistīt jaunu speciālistu – ģimenes ārstu rezidentu. Pašvaldība jaunajam ārstam ir gatava nodrošināt dzīvokli un sniegt citu nepieciešamo atbalstu prakses darbības uzsākšanai. “Kas attiecas uz ausu, kakla un deguna ārstu, tad esmu uzrunājusi Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, kura novembra vidū vērs jaunas telpas Liepājas ielā, kur pieņems oftalmologs un arī ausu, kakla un deguna ārsts. Pediatram vēl līdz 16.04.2022. ir pārslimošanas sertifikāts,” skaidro A.Zolmane.

02.11.2021 16:47

Labdien. Man jautājums par ceļa daļu Rudbāržos. Braucot no centra gar Rudbāržu skolu lejā pa kalnu. Beidzoties asvaltam un sākoties grantētai daļai. Un šī grantētā ceļa daļa ir vienās dziļās bedrēs. Kad beidzot tā ceļa daļa tiks kārtīgi salabota??? Jo aizbērt ar granti tur nepietiek. Mašīnas tikuntā viņas izbrauc.

Labdien! Paldies par vērību. Rudbāržu pagasta pārvalde informē, ka minētais ceļa posms nesen ticis salabots.

24.11.2021 15:49

Labdien! Šobrīd saprotam, ka dr. Zauere ir izdarījusi izvēli un nevakcinējās. Bet ko mums, likteņa varā atstātajiem pacientiem iesākt? Vai pašvaldība var kaut kādā ziņā palīdzēt šajā jautājumā? Zvanot uz dažām praksēm, secinām, ka viss pilns. Bet kur var pierakstīties, varbūt pašvaldības rīcībā ir šāda informācija?

Labdien! Paldies par jautājumu! Pašvaldības vadība ir tikusies ar Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāju Anitu Zolmani, lai pārrunātu izveidojušos situāciju un to, kā pašvaldība var palīdzēt. A.Zolmane skaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 238. un 329. punkta prasībām, Nacionālais veselības dienests pārtrauks līgumu ar visiem nevakcinētiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem no 15. novembra. Ģimenes ārstes Zaueres pacienti 15. novembrī tiks atreģistrēti, viņiem būs jāizvēlas cits ģimenes ārsts. Vienlaicīgi Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “RŪTAS EGLĪTES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSI” uzsākusi jauna ģimenes ārsta meklējumus, cerot piesaistīt jaunu speciālistu – ģimenes ārstu rezidentu. Pašvaldība jaunajam ārstam ir gatava nodrošināt dzīvokli un sniegt citu nepieciešamo atbalstu prakses darbības uzsākšanai.

02.11.2021 16:48

Labdien, vēlos noskaidrot, kas notiek Pašvaldības telpās Vijolīšu ielā 24, kas savulaik tika atvēlētas Biedrībai „Nekomerciālās kultūras attīstības centrs". "Zabadakā" pēdējais publiskais koncerts notika tālajā 2017. gadā un īsti nekādu alternatīvu tā vietā nav radušās. Domājot par nākotni (kad Kultūras pasākumi, koncerti utt. varēs notikt) ir ideja izveidot/atjaunot vietu, kur tiktu rīkot koncerti, pasākumi jauniešiem (un ne tikai). Vai šīs telpas varētu potenciāli tikt iznomātas biedrībai, kas vēlētos atdzīvināt ko līdzīgu Zabadakam?

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība iznomājusi zemesgabalus Vijolīšu ielā 22 un Vijolīšu ielā 24, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nomas tiesības uz abiem nekustamiem īpašumiem (zemi un ēkām) nostiprinātas zemesgrāmatās biedrībai „Nekomerciālās kultūras attīstības centrs” līdz 2029. gada 31. janvārim.

02.11.2021 14:45

Vai iepriekšējo niedres pļaušanas laiku Vilgāles ezerā bija šie paši uzraugi nozīmēti? Visi tā brīža ezera apmeklētāji un vietējie novēroja un zin, kā niedres tika palaistas ezerā (ir arī bildes ar šo dabas parādību). Varbūt vajag kādu virsuraugu?

Labdien! Iepriekšējā un šajā gadā darbus “Ūdensaugu pļaušana Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā Kuldīgas novadā”, kurus veic SIA "Piekrastei.lv", no pašvaldības puses uzrauga vides speciāliste un pagasta pārvaldes vadītājs.

26.10.2021 16:50

Labdien, Esmu pārcēlies no Rīgas uz dzīvi Kandavā un apkārtnē meklēju zemes gabalu, kuru nomāt vai iegādāties, lai iekoptu pavisam nelielu dārzu ar pirtiņu. Sakiet lūdzu, kam un uz kuru e-pastu man būtu jāraksta, lai noskaidrotu vai konkrētos pašvaldības īpašumus ir iespējams iznomāt vai pat nopirkt. Ar cieņu, Juris Baranovskis mob. 22365825 #mežasēta

Labdien! Iesakām sazināties ar Tukuma novada pašvaldību. Bet, ja vēlaties iegādāties vai nomāt zemi Kuldīgas novadā, aicinām sekot līdzi sadaļai "Nekustamais īpašums" pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv.

25.10.2021 09:27

Labdien. Vilgāles ezerā tiek pļautas niedres. Vai kāds šoreiz izkontrolēs to, ka nopļautās niedres tiek aizvestas nevis atstātas pūt ezerā, kā tas bija iepriekšējo reizi?

Labdien! Šobrīd noris darbi “Ūdensaugu pļaušana Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā Kuldīgas novadā”, kurus veic SIA "Piekrastei.lv". Saskaņā ar noslēgtā līguma tehnisko specifikāciju izpļautās ūdensaugu masas jāizvāc no ūdens, jāpārvieto uz pagaidu deponēšanas vietām un tālāk uz pastāvīgās deponēšanas vietām. Darbus uzrauga pagasta pārvaldes vadītājs un vides speciāliste.

21.10.2021 11:03

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.