Jautājiet mums

Sveiki, vai parastam iedzīvotājam ir iespēja izīrēt dzīvokli no pagasta, ja pagastā ir daudz brīvu dzīvokļu? Vai tikai maznodroš inātajiem, invalīdiem u.c ir tikai tāda iespēja? Paldies!

Labdien! Pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.2010/7 “Par palīdzību jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā” 5.4. punktu personas ir tiesīgas iesniegt motivētu iesniegumu, kas tiks izskatīts Kuldīgas novada Domes Dzīvokļu komisijas sēdē. Taču, lai iegūtu izsmeļošāku informāciju par interesējošo tēmu, aicinām vērsties pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja vai Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem.

04.08.2015 12:45

Labdien! Izlasīju avīzē, ka drīz tiks uzliktas laika ierobežojuma zīmes pie Metrapoles.Tad man rodas jautājums, ja es aizvedu savu slimo bērnu pie ausu un kakla ārsta, kurš atrodas Baznīcas ielā 9,un es savu mašīnu drīkstu atstāt 1 h, bet pie ārsta ne vienmēr var tikt klāt 1 h laikā, reizēm jāsēd pat 2 h, tad ko man darīt, ik pa stundai skriet ārā un pabraukt mašīnu citā vietā un uzlikt atkal jaunu laiku logā? Vajag taču domāt reāli, nav jau tikai ārst vēl jau ir citi pakalpojumu, ko nav iespējams izdarīt 1h laikā. Un vai tādēļ man jāatstāj mašīna Pilsētas laukumā un jāskrien pāri visai pilsētai, ja nevaru iekļauties 1 h? Paši Domes darbinieki gan forši visi bez ierobežojumiem piebraukuši pilnu laukumu pie domes, brauciet jūs uz Pilsētas laukuma un visu dienu turiet savas mašīnas, ar ko tad Jūs labāli par musm pārējiem iedzīvotājiem?Tad nodrošiniet normālu laukumu , kur tai galā apstāties bez ierobežojumiem.

Labdien. Autostāvvietā pie ēkām Baznīcas ielā 9 un 11 atļautais stāvēšanas laiks būs līdz 2 stundām. Papildus informējam, ka vecpilsētas apkārtnē ir vairākas stāvvietas, kurās iespējams automašīnas novietot bez laika ierobežojuma – Torņa ielā, pie Kuldīgas kultūras centra, Skolas ielā, Policijas ielā, Tirgus ielā, Kalna ielā, u.c.

04.02.2014 09:39

Par konteineriem lapeģļu ielas 6 pagalmā. Jūs sakat ka šis atkritumu laukums bija degradējošs videi? Tad ko jūs sakat tagad, kad atkritumi tiek novietoti šajā pašā vietā, bet šoreiz maisiņos, nevis tvernēs? tagad izskatās daudz smukāk. teiksiet ka pašvaldības policija izkontrolēs, lai šajā vietā atkritumus neizmestu-visiem klāt nenostāvēsi, un atkritumi turpinās krāties, kamdēļ jūs tikuntā dabūsiet viņus savākt. Tad man ir jautājums-Vai nebija iespējams iekopt esošo atkritumu laukumu un ievietot aiz žoga vai aizslēgt tvertnes? Izbūvējiet jaunus atkritumu laukumus, un pēctam kautvai sarunājiet ar to lietotājiem, daļēju izmaksu atmaksu ilgtermiņā, ko piestādītu pie atkritumu rēķiniem. jums pavisam vienkārši, viss jālikvidē, bet par domu kā varētu uzlabot, jums neceļas roka domāt. Jūs paši profesionāli ar savu rīcību degradējat mūsu pilsētu!!! Aizsūtīsim uz beztabu. varbūt ar viņu palīdzību varam panākt, to lai mūsu atkritumu laukums tiktu atjaunots.

Labdien! SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš informē, ka ir ticies ar Lapegļu ielas 6 iedzīvotājiem un ir rasts risinājums. Ja iedzīvotāji mājas sapulcē nonāks pie vienota lēmuma, tad mājai būs atsevišķa atkritumu tvertne.

03.02.2014 11:05

Sveicināti ! Vēlos noskaidrot kam pieder īpašums Skrundas ielā 20 ? Ēka ir pussabrukusi, avārijas stāvoklī, bet tajā kāds dzīvo (bez elektrības un kanalizācijas). Vai cilvēks, kas tur dzīvo, iemitinājies tur likumiīgi? Vai tas nav bīstami, kā pieļaujama šāda situācija. Ziemas aukstajā laikā tiek kurināta krāsns, bet skursteņslauķis tur nav bijis sen. Ēkas apkārtne nav sakopta un ap māju mētājas atkritumi. Vai īpašnieku nevar sodīt par apkārtnes nesakopšanu ?

Labdien! Paldies par iesūtīto novērojumu. Atbildot uz jautājumiem par situāciju ar Skrundas ielas 20 ēku, paskaidrojam, ka ēka ir pašvaldības un fiziskās personas kopīpašums. Ēku jau 2011. gada janvārī ir apsekojuši būvinspektori un ir snieguši atzinumu pašvaldībai - līdzīpašniekiem vienoties par turpmākām darbībām (rekonstruēt vai nojaukt), tādējādi šobrīd tiek risināts šis jautājums. Ēkā šobrīd dzīvo īrniece, ar kuru jau no 2012. gada notiek pārrunas par dzīvojamās telpas atbrīvošanu. Joprojām tiek strādāts pie jautājumu, lai šīs telpas atbrīvotu no īrnieka. Jautājumā par nesakopto teritoriju, īrniecei ir izteikts aizrādījums un uzdots to sakopt.

07.02.2014 11:28

G.Liekniņ tad pastātiet atrkritumu izvedējiem priekškam viņas viņiem ir dzeltenās bākugunis, jo viņi viņas neizmanto. Piemēram šodien nebija un nevar noteikt tumsā no attāluma vai tur stāv viņi vai kādi citi.

Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš: „Labdien! Paldies par informāciju! Pārrunāšu šo jautājumu ar atkritumu savākšanas automašīnu vadītājiem”.

29.01.2014 15:34

Labdien. Aiz Skrundas ielas garāžām tas ir Riteņu ielā apkārtējo māju iedzīvotāji un garažu remontētāji ir izveidojuši milzīgu atkritumu izgāztuvi un turpina to darīt. Kā lai to aptur,un kas to savāks?

Labdien. Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektori ir apsekojuši objektu Riteņu ielā 6 un fiksējuši, ka norādītajā adresē ir izveidojusies atkritumu izgāztuve. Par minēto faktu tiks sastādīts akts, kurā zemes īpašniekam (iepriekš minētais zemes gabals nav Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā) tiks norādīts, ka nepieciešams savākt atkritumus. Ja pirmais aicinājums tiks ignorēts, īpašniekam piemēros sodu. Ja arī ar to nekas netiks līdzēts, pašvaldība ar Domes lēmumu uzdos šo darbu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem vai kādam citam uzņēmumam, vēlāk radušos izdevumus piedzenot no zemes īpašnieka.

04.02.2014 09:37

Sveiki. gribu uzdot jums misiju, atklāt kur palikušas atkritumu tverntes pie Lapegļu ielas 6 mājas. Rakstu jums visu mājas iedzīvotāju vārdā. Ziņoju ka ja miskastes neatgriezīsies savā vietā, mēs atkritumus sakrāsim, un aizvedīsim uz komunālo pakalpojumu biroju, jo acīmredzot, viņi domā, ka mums atkritumus nevajag izmest. Kam šīs atkritumu tvertnes traucēja, ka tās tika aizvāktas???? Mēs maksājam par to ka tiek izvesti mūsu atkritumi, bet tāpēc mums nav janoiet pus kvartāls, lai izmestu savus atkritumus, no pārējo māju iedzīvotājiem saņemot apvainojumus-šī nav jūsu atkritumu tvertne, mēs par to maksājam. Tāds kauns uz ielas, bet kur citur lai liekam savus atkritumus?? tiešām sāksim krāt un uz biroju prom.

Labdien! Lēmums par atkritumu konteineru laukuma likvidēšanu Parka ielā 43 tika pieņemts, jo minētais atkritumu laukums bija vidi degradējošs un tajā tika konstatēts liels nelegāli pievesto atkritumu apjoms. Ņemot vērā to, ka sākot ar februāri, atkritumu izvešanas maksa tiks aprēķināta pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma, par visu pievedumu nāktos maksāt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Lai šāda netaisnība nenotiktu, nācās atteikties no grūti izkontrolējamā atkritumu konteineru laukuma. Lapegļu ielas 6 iedzīvotāji ir aicināti atkritumus izmest atkritumu konteineru laukumā Lapegļu ielā 2.

30.01.2014 13:34

labdien! Man jums būtu jautajums, vai kaut kad nākotnē Jums ir iekļauta Kuldīgas Tehnologiju un turisma profesionalās videusskolas remont darbi vai restaurēšanas darbi? pēc manām domam šī ir viena no aukstakajām skolām Kuldīgā. pie logiem ir lielas šķirbas kur nāk aukstums iekšā, brīžiem skoleniem pat jāsež pufaikās lai nebūtu auksti.. cik redzu ka gandrīz visas skolas ir siltinatas, un parbūvetas, vai tiešam tā var būt ka arodsskolai nav cerību uz kaut ko jaunu..

Labdien! Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Pašvaldība, protams, ir ieinteresēta kvalitatīva izglītības procesa norisē šajā izglītības iestādē, taču minētie jautājumi ir Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas vadības kompetence.

03.02.2014 13:16

Arī man rada neērtības šī apledojošā braukruve. Vai tad šī caurteka neatrodas Kuldīgas novadā un Rumbas pagastā? Vai tomēr pašvaldībai nebūtu jārūpējas par visu, kas notiek Kuldīgas novadā, neatkarī gi no piederības? Vai pašvaldībai arī nebūtu arī pašai jānovirza sūdzība atbildīgajām iestādēm problēmas novēršanā, bet ne jāmeklē pašiem iedzīvotājiem? Vai atkal neturpinās kārtējās KKP birokrātiskās atrakstīšanās?

Labdien! Kā jau tas iepriekš tika norādīts, minētā caurteka ir Va/s „Latvijas Valsts ceļi” kompetencē. Informācija par aktualizēto problēmu ir nodota LVC.

27.01.2014 14:53

Labvakar! Jautājums vai atkritumu izvedējiem kamēr krāmē mikastes mašīnā nebūtu jāstāv ar gabarīt gaismām? Dažbrīd viņi stāv pretējā pusē, ir tumšs, un nevar saprat vai kāds dullais brauc pa nepareizo joslu un man jāmūk vai tur vienkārši stāv tā mašina. Un gaismas spilgtas, acīs spīd, cilvēki velkas pār ielu vel, trakums!!!!

Atbildi sagatavoja SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs G.Liekniņš: „Labdien! Atkritumu savākšanas automašīnas ir aprīkotas ar dzeltenajām bākugunīm, kuras ir pamanāmas no liela attāluma, tās informēt satiksmes dalībniekus, ka uz ielas strādā komunālā tehnika. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka kārtību, kādā ir jālieto gabarītlukturi un stāvgaismas, taču, šis ir cits gadījums - automašīna „nestāv” - tā „strādā””.

27.01.2014 16:45

Vai policja lūdzu nevar uzdāvināt sievietei atstarotāju, kas cītīgi skrien katru rītu, uz Skrundas un Kuldīgas šosejas. Netālu pie ābeļu ciema pa šosejas malu. Kad pretī brauc mašīna un kamēr mēs viens otram pabraucam garām, brīziem ir nepāredzams posms, kamēr tiek garām mašinai, kas brauc pretī . Tad pēkšni parādas sieviete, kas skrien.

Labdien! Pašvaldības policijas kompetencē nav atstarotāju dalīšana. Rūpēties par drošību, skrienot diennakts tumšajā laikā, vajadzētu katram pašam. Atstarotājus var iegādāties degvielas uzpildes stacijās u.c. tirdzniecības vietās.

27.01.2014 17:08

Vai kādam beidzot nevajadzētu sakārtot caurteku uz Saldus ielas kura atrodas tieši uz pilsētas robežas iebrauktuvei privātteritorijā? Jau gadiem ūdens netek pa tam domāto grāvi, bet tikai pa brauktuvi, radot ziemā apledojumu un apdraudot transporta kustības drošību. ,,Pat zīme nav uzlikta!,, Nesakiet tikai, ka šī iebrauktuve nepieder pilsētas vai Rumbas pagasta pašvaldībai.

Labdien! Jūsu minētā caurteka nav pilsētas teritorijā, līdz ar to tā nav Kuldīgas komunālo pakalpojumu kompetencē esoša. Ar šo problēmu Jums iesakām vērsties pie Va/s „Latvijas Valsts ceļi”, kontaktinformācija atrodama http://lvceli.lv/lat/par_lvc/kontakti/va_s__latvijas_valsts_celi__kurzemes_regions.

24.01.2014 11:04

Labdien,sakiet kā tas nākas ka pilsētas privātmāju apbūves zonā atrodas liellopu novietne(ferma) un zivju dīķi?

Labdien! Jauno apbūves noteikumu 2.1.2.nodaļā „Visās teritorijās aizliegtā izmantošana” 123. punktā noteikts, ka Kuldīgas pilsētā ir aizliegta mājlopu un mājputnu turēšana, ja vien tas nav īpaši atļauts šajos Apbūves noteikumos. Taču, lai varētu sniegt plašākus komentārus par konkrēto gadījumu, vajadzētu norādīt precīzu adresi.

21.01.2014 16:52

atbildiet lūdzu uz jautājumiem kas iesūtīti iepriekšējā mājas lapā.

Atbilde uz uzdoto jautājumu: Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības rīcībā nav informācija, ka tuvākajā laikā Kaļķu ielas 13 nama pagalmā būtu paredzēti rakšanas darbi saistībā ar kabeļu ieguldīšanu.

24.01.2014 13:42

Labdien! Mani interesē vai ir normāli, ka Vārmes pamatskolā meitenēm, apmeklējot tualeti, iepriekš tiek izsniegts tualetes papīrs pie garderobistes. Tualetes papīrs netiek tualetes turēts, jo tiekot aidambēti podi. Manā skatijumā tas ir pazemojoši bērniem.

Labdien! Vārmes pamatskolas direktore apstiprināja, ka šāds ārkārtas gadījums jau pirms ilgāka laika ir bijis. Diemžēl izglītības iestādēs ik pa laikam ir jāsastopas ar gadījumiem, kad tualetes papīra ruļļi tiek ļaunprātīgi sabojāti. Taču šobrīd un arī turpmāk visās izglītības iestādēs tualetēs pastāvīgi būs tualetes papīrs. Tomēr, lai novērstu gadījumus, kad skolēni tīšuprāt bojā tualetēs izvietotos higiēnas piederumus, aicinām arī vecākus veikt audzinošas pārrunas ģimenēs.

22.01.2014 15:42

Skaisti! Jaunā mājas lapa beidzot ir sakartota un skaista. Grafiskam dizainerim cepums par šo. Visu cieņu

Labdien! Paldies, prieks, ka Jums patīk mūsu jaunā mājas lapa, arī turpmāk darbosimies, lai tā kļūtu aizvien labāka.

22.01.2014 15:45

Sveiki.... vai Kuldīgā ir iespējams apgūt klūgu pīšanu??? kursi vai pie kāda meistara??Kur var meklēt informāciju??

Labdien! Iesakām vērsties Kuldīgas tautas lietišķās mākslas studijā „Ķocis”, kontaktpersona Daina Grundmane, tālrunis 29360461.

24.01.2014 10:52

Kāpēc Kuldīgas mūzikas skola nelieto e.klasi?

Labdien! Šobrīd notiek datu sagatavošana un savadīšana e-klasē, lai 2014. gada 1. septembrī varētu sākt lietot e-klasi.

22.01.2014 15:42

Labdien, kurā vietā jaunajā Kuldīgas mājas lapā var atrast kino afišu?

Labdien! Šobrīd kino afiša ir apskatāma pasākumu kalendārā, taču nākotnē plānojam izveidot atsevišķu Kino sadaļu zem izvēlnes „Kultūra”.

13.01.2014 17:17

Sveiki! Kuldīgā vajadzētu beidzot sakārtot siltuma apkures jautājumus. Vai tas ir normāli, ka laukā ir plusos grādi bet siltuma rēķini tikai aug un aug? Un tad brīnās kā cilvēki nevar nomaksāt siltuma rēķinus. Pat radi Rīgā par lielāku dzīvokli maksā mazāk. Nu neizskatās, ka Kuldīgā būtu lētākais siltums Latvijā, ka te tika skandināts.Tā vien liekas,ka kāds grib uz to uz-pelnīties.

Labdien! SIA „Kuldīgas siltumtīkli” paskaidro, ka siltuma rēķinu lielums ir atkarīgs tikai un vienīgi no 2 lietām - siltumenerģijas cenas par 1 MWh jeb tarifa un siltumenerģijas skaitītāja rādījuma katrā konkrētajā mājā. Siltumenerģijas tarifs Kuldīgas pilsētā nemainīgs ir jau kopš 2009. gada un tas bez PVN ir 35 Ls (49,801 Eur) par 1 MWh, bet, ja ir maksāti vasaras maksājumi, tad tiek piešķirta atlaide un tarifs ir 34 Ls (48,378 Eur)/MWh. Siltumenerģijas skaitītāji tiek verificēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to rādījumus katru mēnesi mājas pārstāvis paziņo SIA „Kuldīgas siltumtīkli” vai mūsu darbinieks aizbrauc un nolasa. SIA „Kuldīgas siltumtīkli” iespējās ir nodrošināt pēc iespējas zemāku tarifu, ko arī līdz šim darām un salīdzinot ar Latvijas pilsētām tas vēl joprojām ir viens no zemākajiem (piemēram, Talsos - 57,09 Eur, Ventspilī - 59,58 Eur, Aizputē - 53,49 Eur, Saldū - 48,76 Eur, Rīgā - 57,40 Eur). Siltuma patēriņa samazināšana vai palielināšana katrā mājā nav ne SIA „Kuldīgas siltumtīkli” pienākums, ne atbildība, bet tam jāseko līdzi pašiem mājas iedzīvotājiem. Mājas iedzīvotāji paši var izlemt kā to organizēt - vai pašiem iet un regulēt siltummezglu atbilstoši āra gaisa temperatūrai, siltumam dzīvokļos, vai to uzticēt kādam no mājas iedzīvotājiem vai apsaimniekotājam. Pēc SIA „Kuldīgas siltumtīkli” apkopotiem datiem 2013. gada decembris vidējās āra gaisa temperatūras ziņā ir bijis līdzīgs 2011. gada decembrim un vidējais siltumenerģijas patēriņš ir bijis ļoti līdzīgs.

14.01.2014 10:53

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.