Jautājiet mums

Sveiki! Man ir sasāpējis jautājums par bānīšu un tamlīdzīgu agregātu pārvietošanos pa Kuldīgas ielām. Saprotu,ka ir turistu pieplūdums,bet vai nevarētu tos novirzīt uz gājēju ielu vai citiem maršrutiem. Ja atļautais ātrums ir 30km/h ,tad šie agregāti brauc uz 10km/h ,kas nav īsti likumīgi,kā to paredz satiksmes drošības direkcija.saprotu,ka Jums nav ko atbildēt uz šādiem jautājumiem,bet varbūt pacenšaties. Un no kreisā krasta pāri ķieģeļu tiltam nolauztā ceļa zīme,kura aizliedz pārvietoties virs 3,5t ,joprojām nav atlikta atpakaļ.autobusi turpina lauzt pieminekli. Paldies!

Labdien! Specializētajiem tūristu transportlīdzekļu pārvietošanās notiek atbilstoši Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/7 „Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Kuldīgas novadā”, kur šiem transportlīdzekļiem ir noteikts maksimālais 30 km/h ātrums. Pašvaldība pārbaudīs jūsu sniegto informāciju par specializēto transportlīdzekļu ietekmi uz satiksmi pilsētā, nepieciešamības gadījumā Kuldīgas novada Transporta komisijā tiks pārskatītas specializēto transportlīdzekļu saskaņotās maršrutu shēmas. No kreisā krasta puses pie tilta 3,5t masas ierobežojošas ceļa zīmes nav bijušas uzstādītas, Ventas kreisajā krastā atsevišķās pilsētas daļās uz ielām ir uzstādītas “kravas automobiļiem braukt aizliegts” ceļa zīmes, kas nodrošina, ka transportlīdzekļi, kuru masa pārsniedz 3.5t ir ierobežota piekļuve Kuldīgas vecpilsētas teritorijai, tai skatā arī Ventas tiltam. Vēršam uzmanību, ja arī kāds tūrisma autobuss iemaldījies un šķērso Ventas tiltu, tad tilta konstrukcijas, kas atjaunotas 2008. gadā, ir atbilstošas šādai slodzei un autobusam šķērsojot tiltu, tilts netiek bojāts.

18.08.2021 15:26

Vai Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs tiks uzstādīti Co2 daudzuma gaisā mērītāji? Ja to plānots darīt, kad tas notiks ?

Labdien! Ministru Kabinets 2021. g. 14. jūlijā atbalstīja valsts budžeta finansējuma 3 722 255 euro apmērā piešķiršanu CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm. Izglītības un zinātnes ministrija kā centralizēto iepirkumu institūcija veiks mērierīču iepirkumu pašvaldību un valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām, apmaksu veicot no līdzekļiem, kas tiks piešķirti no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Tiklīdz Kuldīgas novada pašvaldība saņems ministrijas iegādātos CO2 gaisa kvalitātes mērītājus, tie tiks nodoti Kuldīgas novada izglītības iestādēm.

13.08.2021 13:37

Labdien! Strauji tuvojas jaunais mācību gads, kad bērniem būs ilgi gaidītā iespēja atgriezties skolā. Tāpēc likumsakarīgs ir jautājums par plānotajiem remontdarbiem izglītības iestādēs. Kad tie tiks uzsākti Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, kur plānoti ventilācijas sistēmas izbūves būvdarbi ? Vai šis būvniecības process netraucēs bērniem ?

Labdien! Informējam, ka būvdarbi ventilācijas sistēmu izbūvei KMHZV ir uzsākti. Diemžēl, dēļ iekārtu, materiālu piegādes termiņiem un daļējas projektā plānoto risinājumu maiņas, visus plānotos būvdarbus līdz 1.septembrim nav iespējams veikt, tādēļ, paredzams, ka ventilācijas ierīkošanas darbi norisināsies, kad skolā mācību process atsāksies. Apliecinām, ka gan ar skolas vadību, gan arī ar būvkomersantu procesa gaitā meklēsim risinājumus, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts mācību process. Piemēram, ventilācijas ierīkošanas darbu norisi koplietošanas telpās paredzēsim laikā, kad skolēni skolā nebūs (brīvdienās, vai laikā, kad mācību process skolā konkrētajā dienā būs beidzies); klasēs ventilācija tiks ierīkota pēc iepriekš ar lietotāju saskaņota grafika, paredzot atsevišķu klašu telpu atbrīvošanu uz dažām dienām u.tml. Katrā ziņā ventilācijas sistēmu ierīkošana ietekmēs mācību procesu, bet tiks piedāvāti un ar skolas vadību skaņoti risinājumi, lai pēc iespējas mazāk tie traucētu audzēkņiem un pedagogiem.

19.08.2021 15:56

Labdien! Kas noticis ar Rumbas pašvaldības ēkas remontu. Apstājies! Klusums,bet laiks iet un rudens arī vairs nav tālu.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība šā gada 21.aprīlī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/014 “Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā,” īstenošanu. Projekta ietvaros tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju par būvdarbu veikšanu objektā “Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”, iepirkuma Nr. KNP/2020/55-K/ERAF. Būvdarbu laikā Kuldīgas novada pašvaldība neskaitāmas reizes saskārās ar būvuzņēmēja nekompetenci, nekvalitatīvi veiktajiem darbiem un ievērojamiem darbu izpildes termiņu kavējumiem. Neskatoties uz norādījumiem, ka situācija būvobjektā nav pieņemama, būvuzņēmējs neveica nekādus uzlabojumus, līdz ar to, Kuldīgas novada pašvaldība, izmantojot līgumā paredzētās tiesības, 2021.gada 16.jūlijā pieņēma lēmumu pārtraukt līgumu ar būvuzņēmēju un uzsāka procedūru objekta pārņemšanai un jauna iepirkuma procedūras izsludināšanai, lai iespējami īsākā laikā noslēgtu līgumu ar citu būvuzņēmēju par būvdarbu turpināšanu.

11.08.2021 07:25

Atkārtots jautājums uz manu jautājumu (04.08.2021 12:14). Vai tiešām Jūs esat tik glupi, vai tikai izliekaties, ka neatbildat tieši uz manu jautājumu, neesat5 spējīgi to saprast, bet rakstat visu ko tik ne izsmeļošu atbildi?! Mani neinteresē Pelči Kaltiķi ceļs, bet uzdevu jautājumu par Kuldīga Pelči grantēto ceļu, kādēļ privilēģijas ir maznozīmīgiem ceļiem, bet netiek asfasltēts šis nelielais posms, kurš ir vajadzīgs tuvākais ceļš uz Kuldīgu? Šis jautājums jau gadiem ir viļāts, no Domes puses kā karsts kartupelis, pat atceros, ka bijuši vairāki solījumi un pat līdzekļi piešķirti, bet nekas netiek darīts lai to salabotu pienācīgā kārtībā un nebūtu jālauž mašīnas un jārij putekļi. Varbūt tomēr neesat spējīga sniegt atbildi?

Labdien! Uz Smilšu alām pašvaldības autoceļam nav uzklāts asfalts, bet gan veikta divkārtu virsmas apstrāde, lai novērstu seguma putēšanu, samazinātu uzturēšanas izmaksas un uzlabotu brauktuves stāvokli, savukārt grants posmā uz Pelčiem šādu izmaksu ziņā lētāku metodi nav iespējams izmantot dēļ kravas transporta plūsmas uz un no kokrūpniecības teritorijas pirms Pelčiem. Šim ceļa posmam ir nepieciešams būvprojekts pilnā apjomā, kas ietvertu pamatnes pārbūvi ar iespējamu trases taisnošanu, zemju atsavināšanu un asfaltbetona kārtu izbūvi. Gan pašvaldība, gan VSIA “Latvijas Valsts ceļi” šī posma rekonstrukciju līdztekus Gudenieku pagasta piekļuves uzlabošanai ir norādījuši kā prioritāru, kas gaida tikai attiecīgu un pietiekamu finansējumu un savu kārtu. Jāatzīmē, ka pēc aktuālajiem satiksmes skaitīšanas datiem kopējā satiksmes intensitāte uz Smilšu alām ir lielāka kā grants posmā uz Pelčiem, savukārt mazāka kā asfaltētajā posmā Pelči – Kaltiķi, kas ir alternatīva nokļūšanai Kuldīgā. Savukārt valsts reģionālajā autoceļā P120 Talsi-Stende-Kuldīga 7 kilometru posmā remonts tiek veikts vienkāršotā būvprojekta ietvaros, kas ietver esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu. Katram no minētajiem posmiem ir savs finansējums, ko nav iespējams vienkārši pārdalīt uz cita īpašnieka vai citas nozīmes ceļu sakārtošanas programmu.

19.08.2021 15:35

12. jūnijā, netālu no Parka ielas bērnudāza "Bitīte" un "Darīsim paši" volejbola un basketbola laukuma, vecam vītolam nolūza liels zars, uzkrītot virsū blakus augošam jaunam ozolam, pašu spēkiem ozolu atbrīvojām no zara, apvācām zarus. Pēc ilgāka laika kāds atbrauca apsekot šo vietu (fotogrāfēja), bet nu jau gandrīz divus mēnešus zaru čupas vēl joprojām stāv, kā arī šim kokam šaubīgi izskatās arī citi atzari, kas pie lielākiem vējiem visticamāk atkal gāzīsies. Vai ir plānota kāda rīcība?

Labdien! Kuldīgas novada apstādījumu uzraudzīšanas komisija apsekoja 11.08.2021. minēto vītolu adresē Parka ielā 22, Kuldīgā un pieņēma lēmumu apsaimniekotājam SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izdot koku ciršanas atļauju.

13.08.2021 13:38

LAbdien! Sakiet lūdzu vai nav iespējams nozāgēt daļu no lielā krūma kas izpleties pie fizioterapijas kabineta Liepājas ielā,izskatās briesmīgi un lielā vējā to vienu zaru kas uz laukuma pusi var nolauzt.paldies

Labdien! Informējam, ka šobrīd ir uzsākti būvdarbi zemesgabalā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, saskaņā ar būvprojektu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”, kurā paredzēts minētos krūmus nozāģēt.

13.08.2021 13:38

Labdien. Sakiet,kādēļ netiek uzsākta jaunā bērnu rotaļu laukuma būvniecība Turlavas pagasta centra māju pagalmā? Jūtamies apbēdināti un vīlušies! Vai pirmsvēlēšanu solījumi ir izgaisuši,kā ziedošas pieneņu pūkas? Arī mūsu bērni ir pelnījuši rotaļāties labā, sakārtotā, bērniem draudzīgā rotaļu laukumā. Patreizējais " rotaļu laukums" kalpo no tālā 1982 gada! Tas ir nožēlojamā stāvoklī, ar neuzkoptu laukumu, neatjaunotām smiltīm, bīstams maziem bērniem, ( atbrauciet aplūkojiet!)

Labdien! Iecere par rotaļlaukumu izbūvi gan Kuldīgā, gan pagastos, tostarp Turlavā, ir spēkā. Ir noslēdzies šī gada jūnija sākumā izsludinātais iepirkums "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu ierīkošana Kuldīgas novadā". Ir pieņemts pozitīvs lēmums. Tiklīdz pašvaldība saņems apstiprinājumu iespējai saņemt Valsts kases aizdevumu, kas gaidāms tuvākajās divās nedēļās, būs iespējams slēgt līgumu ar būvuzņēmēju, sākt būvdarbus un pasūtīt rotaļu iekārtas. Jaunais rotaļu laukums tiks uzstādīts tajā pašā vietā, kur pašlaik atrodas vecās rotaļu iekārtas, līdz ar to visas tur esošās pašreizējās iekārtas tiks demontētas un laukums tiks sakārtots un būs drošs lietošanai bērniem. Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un pacietību un ceram uz sekmīgu būvdarbu gaitu!

13.08.2021 13:38

Kā tas nākas, ka pensionāriem Baznīcas ielā 27 konteiners jāstumj pašiem ārā uz ielas, augšā pa kalnu???? Tagad vel kautkā, bet kas būs ziemā?? Ziemā tur ir ledus!! Es atvainojos, esmu pati tur gājusi. Rudenī jau sāk kājas ļodzīties manos 30 gados! UN KĀ VĒL VECAM CILVĒKAM, PRET KALNU, AR PILNU MISKASTI?

Labdien! Baznīcas ielas 27. mājā ir desmit dzīvokļi, kuri izmanto sadzīves atkrituma konteineru. Aicinām mājas iedzīvotājus savā starpā panākt vienošanos par konteinera izvilkšanu atkritumu izvešanas dienās vai arī palūgt to izdarīt kādam citam, piemēram, mājas sētniekam.

06.08.2021 07:22

Sveicināti. Nepieciešami divi guļošie policisti uz Jelgavas ielas. Vienu kurš būtu pie veikala ,,Aibe'', kas kalpotu arī kā gājēju pāreja. Jo nav iespējams šķērsot ielu. Un otru ap Jelgavas ielas 19.numuru. Naktī nav iespējams mierīgi gulēt. Cilvēki parasti gāzes pedāli spiež cik uziet...

Labdien. Informējam, ka ātrumvaļņi tiek uzstādīti tikai ārkārtas nepieciešamības gadījumos. Jelgavas iela ir maģistrālā iela, kurā kursē sabiedriskais transports un saskaņā ar normatīvo regulējumu ātrumvaļņus aizliegts ierīkot uz maģistrālajām, tranzīta ielām un ielās, kurās ir pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu maršruti. Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu lūdzam informēt Valsts ceļu policiju.

18.08.2021 09:09

Labdien! Gribēju uzzināt kas niticis ar Kuldīgas bāriņtiesu, kāpēc tiek meklēta jauna komanda

Labdien! Bāriņtiesu darbu visā Latvijā skar gan izmaiņas likumos, gan administratīvi teritoriālā reforma. Izmaiņas likumā paredz, ka bāriņtiesas locekļi, kas līdz šim bija vēlētas amatpersonas, turpmāk pāries uz darba attiecībām. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadam, no šī gada 1. jūlija izveidots vienots Kuldīgas novads. Novada domes deputāti ir pieņēmuši lēmumu Kuldīgas novadā izveidot vienu bāriņtiesu – Kuldīgas novada bāriņtiesu. Bāriņtiesas sastāvā būs bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, desmit bāriņtiesas locekļi, bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs, bāriņtiesas locekļa palīgs, bāriņtiesas sēžu sekretārs un jurists. Atbilstoši Labklājības ministrijas ieteikumiem izsludināts atklāts konkurss uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem. Tas noslēgsies 11. augustā. Konkursā aicināti pieteikties arī līdzšinējie Kuldīgas, Skrundas un Alsungas bāriņtiesas darbinieki. Paredzams, ka jaunā Kuldīgas novada bāriņtiesa darbu sāks šī gada 1. septembrī. Līdz jaunās bāriņtiesas darbības uzsākšanai darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai. Bāriņtiesas pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt ne tikai Kuldīgā, bet arī Skrundā un pagastos. Arī funkcija notariāli apstiprināt dokumentus, kas iedzīvotājiem pagastos ir svarīgs pakalpojums, saglabāsies.

04.08.2021 12:21

Labdien, Vai tāds pilsonis var strādāt sabiedrības labā, ja ir bijis noziedzies? Zemāk ir interneta saite, kur var apskatīties Beztadbu radījumu. Kaut kā nesmuki sanāk, kur tad Taisnīgums? https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/pasvaldibas-amatpersona-veikala-nozog-zekubikses-60-eiro-vertiba-policija-lietvedibu-neuzsak/ Vai ir jāraksta uz BezTabu vai Bordāna kungam par šādu darbību no Jūsu puses? GAr cieņu Juris

Labdien! Jaunā sajaukumā domes deputāti ārkārtas domes sēdē 1. jūlijā nolēma rīkot atklātu konkursu uz Alsungas pagasta pārvaldes un Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem. Ar domes lēmumu noteikts, ka konkursa komisijas priekšsēdētāja ir Inga Bērziņa, komisijas locekļi: Artis Roberts, Agnese Buka, Lija Šēle, Daiga Kalniņa, Nellija Kleinberga un Kristīna Ansone. Uz Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās pieci pretendenti, no tiem četri atbilda konkursa prasībām un tika uzaicināti uz darba interviju. Guna Skrebele bija viena no tiem. Intervijā viņa parādīja sevi pārliecinoši kā profesionāli, kurai ir pietiekami liela pieredze un zināšanas, lai varētu sekmīgi veikt pārvaldes vadītāja pienākumus. Tika novērtētas G. Skrebeles zināšanas likumdošanā, kā arī iepriekšējā pieredze, profesionāli vadot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Darba intervijas laikā tika iztirzāts nepatīkamais incidents veikalā. G. Skrebele komisijai izklāstīja notikumu gaitu, kurai par pamatu bija vairāku apstākļu sakritība. Notikums ticis atrisināts bez nodarījuma juridiskām sekām – G. Skrebelei nav tikusi izvirzīta apsūdzība, viņa nav tikusi tiesāta un viņai nav piespriests sods. Komisija, pieciem cilvēkiem balsojot par un diviem cilvēkiem balsojot pret, nolēma izvirzīt G. Skrebeli Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Viņai noteikts pārbaudes laiks uz trim mēnešiem, pirms pārbaudes laika beigām komisija izvērtēs viņas darbu.

17.08.2021 14:37

Labdien! Kā tas nākas, ka par Skrundas pagasta pārvaldnieku kļūst cilvēks, kurš iepriekš ir strādājis Skrundas komunālajā saimniecībā par vadītāju un darbu attiecīgajā vietā ir zaudējis par zeķu zagšanu veikalā? Tas tā kā būtu labs piemērs sabiedrībai?

Labdien! Jaunā sajaukumā domes deputāti ārkārtas domes sēdē 1. jūlijā nolēma rīkot atklātu konkursu uz Alsungas pagasta pārvaldes un Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem. Ar domes lēmumu noteikts, ka konkursa komisijas priekšsēdētāja ir Inga Bērziņa, komisijas locekļi: Artis Roberts, Agnese Buka, Lija Šēle, Daiga Kalniņa, Nellija Kleinberga un Kristīna Ansone. Uz Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās pieci pretendenti, no tiem četri atbilda konkursa prasībām un tika uzaicināti uz darba interviju. Guna Skrebele bija viena no tiem. Intervijā viņa parādīja sevi pārliecinoši kā profesionāli, kurai ir pietiekami liela pieredze un zināšanas, lai varētu sekmīgi veikt pārvaldes vadītāja pienākumus. Tika novērtētas G. Skrebeles zināšanas likumdošanā, kā arī iepriekšējā pieredze, profesionāli vadot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Darba intervijas laikā tika iztirzāts nepatīkamais incidents veikalā. G. Skrebele komisijai izklāstīja notikumu gaitu, kurai par pamatu bija vairāku apstākļu sakritība. Notikums ticis atrisināts bez nodarījuma juridiskām sekām – G. Skrebelei nav tikusi izvirzīta apsūdzība, viņa nav tikusi tiesāta un viņai nav piespriests sods. Komisija, pieciem cilvēkiem balsojot par un diviem cilvēkiem balsojot pret, nolēma izvirzīt G. Skrebeli Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Viņai noteikts pārbaudes laiks uz trim mēnešiem, pirms pārbaudes laika beigām komisija izvērtēs viņas darbu.

17.08.2021 10:04

Labdien. Vai nevar kā atdalīt jautājumus un atbildes pa vietām? Kuldīga pie Kuldīgas un Skrunda pie Skrundas. Jo te tagad nu neko vairs saprast nevar. Skrundas jautājumi pilnīgi šeit pazūd. Un otrs jautājums. Tika noņemts autobus Liepāja - Ventspils. Ar kuru cilvēki var no Rudbāržiem tikt uz Skrundu uz darbu plkst. 7.25.Tagad vairs tādu iespēju nav. Ko lai dara cilvēki kam nav ar ko tikt līdz Skrundai šijā laikā?

Labdien! Liels paldies par ieteikumu, informāciju nodosim atbildīgajiem speciālistiem. Kurzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Vaira Brūdere: "Lai Rudbāržu pagasta iedzīvotāji no rīta varētu nokļūt Skrundā, ar 11. augustu autobuss maršrutā Nr.7937 Liepāja - Rīga reisa Nr.52 pieturēs pieturā Kalvene plkst. 07.08, pieturā Rudbārži plkst. 07.17 ierašanās laiks Skrundā plkst. 07.30".

04.08.2021 12:22

Sveiki. Kādēļ putndārzā zīme "dzīvojamā zona" ir tikai iebraucot no otrās visusskolas un tikai līdz novadu ielai. Kādēļ tā nevarētu būt visā putndārzā? Te ir daudz bērnu, kaķu un suņu - brīžiem auto traucas uz vismaz 70 kmh.

Labdien! Vēsturiski Vienības ielā dzīvojamās zonas zīmes un ātruma slāpētāji uz brauktuves uzstādīti ņemot vērā Kuldīgas 2. vidusskolas novietojumu ar mērķi paaugstināt satiksmes drošību skolēniem. Pārējā “putnudārza” teritorijā netiek izskatīta iespēja uzstādīt dzīvojamās zonas ceļa zīmes, jo šādas zīmes uzstādīšana ierobežo transportlīdzekļu pārvietošanos, dodot priekšroku gājējiem, velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem radot bīstamas situācijas. Atbilstoši MK. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” ja tiktu uzstādītas dzīvojamās zonas zīmes tad: - Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā. - Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu. - Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transport­līdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. - Aizliegts stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm. Informējam, ka ņemot vērā MK. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” pašvaldība pārskatīs Vienības ielā uzstādīto dzīvojamo zonu ceļa zīmju atbilstību noteikumiem.

15.09.2021 08:48

Lūdzu paskaidrojiet motīvu šai priviliģētai situācijai, veikt asfalta klājumu 3.00 kilometru garumā uz Smilkšu ālām, kur atrodas tikai dažas mājsaimniecības, tas pats notika arī ar gandrīz 8. kilometru garumā ceļu uz Ozoliem! Vai draugu būšana, vai korupcija, vai nesaimnieciska līdzekļu izlietošana? Kādēļ jau gadu desmitiem ilgi netiek asfaltēts 3.5 km Kuldīga - Pelči, kur dzīvo un strādā vairāk cilvēku? Lūdzu paskaidrojiet šo privilēģiju motivāciju. Es neesmu pret sakoptiem un asfaltētiem ceļiem, bet kādēļ un kurš īstenoja šīs privilēģijas un tērēja Valsts līdzekļus? Gribētos konkrētas atbilde, bet ne ierastās atrunas un ūdens liešanu. Paldies.

Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad plānoja un veic Kuldīgas novada pašvaldības ceļu uzlabošanu, šogad tiek veikti pagastu autoceļu seguma atjaunošanas darbi 11 Kuldīgas novada pagastos 19,1 km garumā. Kā viens no uzlabojamajiem ceļiem tika paredzēts Rumbas pagastā esošais pašvaldības autoceļš 6284A001 Vetklīnika Palejas (gar “Riežupes smilšu alām”). Šim ceļa posmam līdz smilšu alām jau 2012. gadā tika veikti ceļa grantētā seguma, grāvju atjaunošanas darbi, kas nodrošināja iespēju šogad veikt seguma apstrādi ar dubulto virsmu, uzlabojot satiksmes drošību uz Riežupes smilšu alām, kas ir nozīmīgs tūrisma, apskates objekts Kuldīgas novadā. Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka autoceļi V1286 Graudupe – Ozoli (uz Ozoliem) un V1293 Kuldīga – Pelči - Kaltiķi (uz Pelčiem) nav Kuldīgas novada pašvaldības autoceļi, bet gan Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā esoši ceļi, kur uzturēšanas, rekonstrukcijas un jebkurus būvniecības darbus veic pēc Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pasūtījuma.

13.08.2021 13:39

Labdien! Vēl joprojām nav nopļauta lielā zāle Pašvaldībai piederošā īpašumā Apšu 21. Tie vairs nav nekādi joki šajā sausajā laikā, jo blakus atrodas dzīvojamā ēka. Kas ir par iemeslu,ka netiek sakārtots?

Labdien! "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uz pašvaldībai piederošās zemes zāli ir nopļāvuši, par pārējās zāles pļaušanu atbild fiziskās personas.

04.08.2021 14:32

Labdien! Paldies Kurmāles pagasta pārvaldes vadītājai DACEI GŪTMANEI par uzklausīšanu un ātru rīcību problēmas atrisināšanā. Esmu priecīga par saglābto ozolu Bangu pagalmā.

Labdien! Paldies par pārvaldnieces darba novērtēšanu!

27.07.2021 07:42

Cik ātrā laikā mājaslapā www.skrunda.lv uzdotam jautājumam tiek sniegta atbilde! Vairākkārtēji tika jautāts par prēmijas izmaksu valdes loceklim, bet atbilde joprojām nav saņemta.

Labdien! SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tās dalībnieks ir pašvaldība. Sabiedrības darbība notiek, tās valdi ievēl, pilnvarojuma līgumu ar valdi slēdz, un atlīdzību nosaka dalībnieks saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto. Pats valdes loceklis nelemj par savu atlīdzību, vai kādām sev izmaksājamām prēmijām. Izmaksas valdes loceklim tiek veiktas no sabiedrības līdzekļiem uz dalībnieka lēmuma pamata. Likumā noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas; prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru; prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus: 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā; 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā. Par prēmijas izmaksu valdes loceklim ir lēmis dalībnieks, ņemot vērā noteiktos kritērijus, prēmija izmaksāta, pamatojoties uz dalībnieka lēmumu.

27.07.2021 12:06

Labdien, Nesen kļuvu par dzīvokļa īpašnieci vairāku dzīvokļu mājā Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā centrā. Mājas pagalmā uz kopīpašuma zemes ir daudz nesaskaņoti uzceltu saimniecības ēku (malkas šķūņu utt.), nerunājot par PVC logiem pagalma pusē. Skaidrs, ka vairums no nelegālajām būvēm celtas jau sen, bet nedomāju, ka tas ir pietiekams attaisnojums, lai tās tur paliktu. Kāpēc Pilsētas Būvvvalde un nama apsaimniekotājs "KKP" to pieļauj? Vēsturiskais centrs ir pietiekami mazs, lai to izkontrolētu. Neticu, ka tas nav pamanīts - vai vienkārši uz to tiek pievērtas acis, un tā ir norma šajā pilsētā?

Labdien! Diemžēl, nezinot konkrētu adresi, pašvaldība nevar precīzi sniegt skaidrojumu Jūsu minētajai situācijai. Kuldīgas novada pašvaldība aicina Jūs vērsties domē, rakstot iesniegumu un norādot īpašuma datus, un lūdzot, būvvaldei sagatavot atbildi par ēkām Jūsu kopīpašumā. Būvvalde veiks apsekojumu un sagatavos atbildi, pārbaudot arī tās rīcībā esošus dokumentus par būvēm. Daudzas saimniecības ēkas un malkas šķūnīši vecpilsētas pagalmos ir sliktā stāvoklī, bet, ņemot vērā iedzīvotāju dažādo finansiālo stāvokli un atšķirīgas iespējas pieslēgties centrālajiem apkures tīkliem, pašvaldība katru gadījumu risina saudzīgi un iejūtīgi. Pastāv vidi degradējošo ēku saraksts, kas publiski pieejams šeit: https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/buvnieciba/vidi-degradejosu-sagruvusu-un-cilveku-drosibu-apdraudosu-buvju-saraksts Būvvalde kopā ar citiem pašvaldības speciālistiem periodiski rīko sanāksmes, kurās rosina būvju īpašniekus risināt minēto ēku sakārtošanu. Katrs kopīpašnieks arī ir atbildīgs par sava kopīpašuma stāvokli un drošību, kā to nosaka Latvijas Republikas Civillikums un Būvniecības likums.

23.07.2021 09:34

Norādiet savu vārdu *
Norādiet savu uzvārdu
Norādiet e-pasta adresi *
Uzdodiet savu jautājumu *
Ar * norādītie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds un e-pasts
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.