Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā

Projekta īstenotājs
SIA KULDĪGAS ŪDENS
Projekta vadītājs
Agris Alkšņuzars tel. 633 50267
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Līgumsabiedrības FICHTNER/„VentEko” izstrādātā tehniskā projekta „14 Kurzemes reģiona pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projekts. Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve Kuldīgas pašvaldībā” mērķis – rekonstruēt un izbūvēt jaunus ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklus 42 km garumā

Finansējums

Finansējuma avots: ES Kohēzijas fonda darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"

Projekta kopējās izmaksas 9 031 944.77 LVL, no tām Kohēzijas fonda 5 797 960.27 LVL Valsts budžeta dotācija 700 704.36 LVL Kuldīgas novada pašvaldība un SIA “Kuldīgas ūdens“ 322 465.08 LVL
Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2009 - 2012

Cita saistītā informācija

22. XI. 2008. Noslēgts līgums par projekta uzsākšanu

21. I. 2010. Noslēgts līgums par būvniecības darbiem (SIA Ostas celtnieks); Būvuzraugs: SIA „COVI Latvija”, tagad SIA „Infrades”; Autoruzraugs: SIA „VentEko”. Būvniecības darbu teritorija: Kuldīgas centrs (Ventas kreisais krasts)

26.VI.2012. Kuldīgas centra ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi nodoti ekspluatācijā

24.V.2011.  Noslēgts līgums par būvniecības darbiem (SIA Ostas celtnieks); Būvuzraugs: SIA „BaltLine Globe” (Aldis Kasakovskis); Autoruzraugs: SIA „LaKalme”. Būvniecības darbu teritorija: Pārventa un daļēji Rumbas pagasts

24.VII.2012. Pārventas ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi nodoti ekspluatācijā

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes