Pasākumi Kuldīgas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei Nr.9.2.4.2/16/I/042

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Kaspars Rasa, 27840580, kaspars@kuldiga.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir nodrošināt veselību veicinošus un profilakses pasākumus Alsungas iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tiek īstenoti gan slimību profilakses, gan veselību veicinoši pasākumi. Aktivitāšu īstenošana uzsākta 2017.gadā un tiks īstenota līdz pat 2023.gada 31.jūlijam. Paredzētas šādas aktivitātes – veselības dienas, vasaras nometnes bērniem un pusaudžiem, peldētapmācības nodarbības skolēniem, veselības vingrošanas nodarbības senioriem, reizi gadā iespēja veikt eksprestestus, boksa nodarbības, florbola nodarbības, volejbola nodarbības, basketbola nodarbības, futbola nodarbības, lekcijas skolēniem par dažādu atkarību mazināšanu un veselīgu uzturu.

 

Projekta īstenošanas rezultātā laika periodā -2017.-2020.gadam plānots sniegt atbalstu 303 mērķa grupas dalībniekiem, t.sk. 150 Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Eiropas Sociālā fonda (ESF) slimību profilakses pasākumos un 153 iedzīvotājiem, kuri piedalījušies ESF veselību veicināšanas pasākumos. Projekta laika periodā - 2020.-2023.gadam, plānots īstenot 58 pasākumus.

 

Finansējums

Projekta izmaksas laika periodā -2017.-2020.gadam, 18273,00 EUR no tiem, ESF finansējums 85% (15532,05 EUR) un 15% (2740,95 EUR) valsts budžeta finansējums.
Projekta izmaksas laika periodā - 2020.-2023.gadam, 12405,00 EUR no tiem ESF finansējums 85% (10544,25 EUR) un 15% (1860,75 EUR) valsts budžeta finansējums.
Projekta kopējās izmaksas ir 30678,00 EUR no tiem ESF finansējums 

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projektu plānots īstenot laika periodā no 2017.gada jūlijs līdz 2023.gada 31.jūlijam.

Cita saistītā informācija

Informācija par porjekta aktivitātēm 2017,-2021. gadam atrodama šeit : Alsunga

Informācija par projekta aktivitātēm šeit: Veselīgs Kuldīgas novads | Facebook

Augusta grafika 2021

Septembra grafiks 2021

Oktobra grafiks 2021

Novembra grafiks 2021

Decembra grafiks 2021

 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes