Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe, Dace Jansone
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir veikt ūdensaugu izpļaušanu Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezeros, veicinot to funkcionalitāti, viļņošanās efektu un uzlabotu nārsta, un barošanās apstākļus zivīm. Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzlabot Kuldīgas novada publisko ūdenstilpju - Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezeru ekoloģisko kvalitāti, veicinot ūdenstilpju kvalitātes uzlabošanos reģionālā un nacionālā līmenī.

Galvenās projekta darbības ir, piesaistot sertificētus ekspertus, nodrošināt ūdensaugu izpļaušanu 3 Kuldīgas novada ezeros, jo seklajos ezeros notiek to aizaugšana, paplašinoties virsūdens augu joslai un izzūdot neapaugušai ezera piekrastei. Uz visiem aizsargājamajiem ezeru biotopiem attiecināma kvalitātes pasliktināšanās vizuālā izpausme ir niedru masveida attīstība un plašas niedrāja joslas izveidošanās, kas ir arī Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezera aizaugšanas problēma. No ezeru funkcionalitātes uzlabošanas viedokļa īpaši nozīmīga ir piekrastes virsūdens augu joslas izpļaušana. Tas veicina viļņošanās efekta pastiprināšanu un lēnāku organiskā materiāla uzkrāšanos. Veidojot atvērtas no ūdensaugiem brīvas piekrastes zonas, atmirušo augu daļas un cits ezerā radies organiskas izcelsmes materiāls ar viļņošanos tiek izmests krastā. Apsaimniekošanas pasākumu veikšanas gaitā plānots atbrīvoties no virsūdens augāju veidojošajiem ūdensaugiem – parastās niedres, vilkvālītēm, ezermeldriem, kā arī no peldlapu augāju veidojošajiem augiem – dzeltenās lēpes.

Finansējums

Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir EUR 26257,00, no kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir EUR 22262,00.

 

 

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

30.08.2019.

Pēc iepirkuma KNP/2019/26/LVAF "Ventas upes straujteču biotopu rekultivācija Kuldīgā un Ūdensaugu pļaušana Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā Kuldīgas novadā" veikšanas 20.08.2019. tika noslēgts līgums ar izpildītāju - SIA Piekrastei.lv par ezeru izpļaušanas darbiem.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes