Zinātniski pētnieciskā materiāla par adatas izcelsmi un vēsturi sagatavošana

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Galvenais projekta ilgtermiņa mērķis ir zinātniski pamatota, plaši pieejama pētījuma sagatavošana par adatas izcelsmi un vēsturi pasaules, Latvijas un Kuldīgas mērogā, popularizējot industriālo mantojumu, un sniedzot ieguldījumu kultūrvides attīstībā.

 

Finansējums

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds EUR 800.00 apmērā

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks no 11.06.2018.-31.05.2019. Vēsturnieks Agris Dzenis projekta ietvaros veicis zinātniskā pētījuma sagatavošanu par adatas izcelsmi un vēsturi uz autoratlīdzības līguma pamata.

Pētījuma mērķis ir nodrošināt unikālas, interaktīvas, izzinošas un interesantas ekspozīcijas par adatas izcelsmi un vēsturi izveidi Valsts nozīmes kultūras piemineklī – vēsturiskā notikumu vietā “Adatu fabrika” ar valsts aizsardzības  Nr. 9154, Liepājas ielā 37, Kuldīgā. Projektā veikta zinātniskā pētījuma sagatavošana par adatas izcelsmi un vēsturi un tā eksponēšana atjaunotā “Adatu fabrikas” torņa ēkā, atainojot informāciju par adatas attīstību no Neolīta laikmeta līdz mūsdienām un adatas ietekmi uz cilvēces attīstību – šūšanā, medicīnā, mākslā, ģeogrāfijā un mūzikā.

Cita saistītā informācija

Pētījums "Adatas vēsture pasaulē, Latvijā, Kuldīgā"

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes