Nr.LLI-293 „Apmeklējiet Ventu!” (ViVa)

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe
Partneri
Latvijas un Lietuvas pašvaldības, Ventas reģionālais parks, Kurzemes tūrisma asociācija
Mērķi un uzdevumi

Projekts Nr. LLI-293 “Apmeklējiet ventu! (ViVa)” tiek īstenots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. 

Projekta mērķis ir palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas, un ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem.

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir 321 607,79 EUR, t.sk. ERAF finansējums 273 366,58 EUR. Projekta plānotais finansējums Kuldīgas novada pašvaldībā: 59 555,18  EUR.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1.aprīlis - 2020. gada 31.marts

Cita saistītā informācija

Saite uz Programmas mājaslapu WWW.LATLIT.EU
Saite uz oficiālo ES mājaslapu WWW.EUROPA.EU
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes