Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe, Līva Meļķe-Tropiņa
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mēŗkis ir radīt priekšnoteikumus ilgtspējīgai Kuldīgas novada publisko ūdeņu izmantošanai, izstrādājot Vilgāles, Lielā Nabas un Mazā Nabas ezeru ekspluatācijas noteikumus, ezeru izmantošanas kārtības un nosakot funkcionālo zonējumu, tādejādi sniedzot būtisku ieguldījumu vides aizsardzības jomā, veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību.

Finansējums

Projekta (Nr.1-08/100/2018) īstenošanai Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums ir 7000,00 EUR un projektu plānots īstenot līdz 2019. gada 23.martam. 

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana
Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes