Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei! (Clean Brownfields), Nr.LLI-303

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe
Partneri
Kurzemes Plānošanas reģions – vadošais partneris
Mērķi un uzdevumi

Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.
Projekta uzsākšana tika atklāta ar projekta partneru tikšanos un darba grupas pirmo sanāksmi Kuldīgā 31.maijā. Projekta īstenošana sadalīta četros periodos, katrs sešu mēnešu ilgumā. Katra perioda ietvaros tiek veikta projekta vadība, infrastruktūras investīcijas, apmācības un pieredzes apmaiņa, komunikācijas aktivitātes.
Projekta mērķa grupa ir vietējās pašvaldības un to speciālisti, reģionāla līmeņa institūcijas un to speciālisti (Kurzemes Plānošanas reģions un Kauņas reģiona attīstības aģentūra) kapacitātes pilnveidošanai, uzņēmumi, kas nākotnē vēlētos izmantot sakārtotās teritorijas, vietējā sabiedrība, kas iegūtu drošu un pievilcīgu dzīves vidi.
Kuldīgas novada pašvaldības mērķis projekta ietvaros ir veikt ar naftas produktiem (mazutu) piesārņota grāvja un dīķa tīrīšanu Siltumnīcu ielā 12, Kuldīgā, lai to dzēstu no valsts reģistra par potenciāli piesārņotām vietām. Sanācijas darbu ietvaros ir plānots attīrīt piesārņotu teritoriju 212 m2 platībā un utilizēt gan cietas, gan šķidras konsistences bīstamos atkritumus 366 tonnu apjomā. 
Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: WWW.KURZEMESREGIONS.LV.

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir 1 046 494,76 EUR, t.sk. ERAF finansējums 889 520,51 EUR. 
Projekta plānotais finansējums Kuldīgas novada pašvaldībā: 185 955,82  EUR.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.maijs – 2020.gada 30.aprīlis


 

Cita saistītā informācija

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes