Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja” veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Lauris Hercenbergs, 27020756
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā “Ventas ieleja”, veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu.
Projekta ietvaros tiks izveidota dabas taka ar divām skatu platformām un skatu torni, kas kalpos kā infrastruktūra, lai apmeklētājus koncentrētu noteiktā vietā pie Ventas upes. Mārtiņsalā tiks atjaunota Zilā karoga peldvieta - pludmales daļa tiks papildināta ar smiltīm, tajā pašā laikā nepalielinot pludmales laukumu. Tiks atjaunots esošais informatīvais stends, kā arī izveidots veselības maršruts.
Infrastruktūras objektu izveide sekmēs dabas lieguma "Ventas ieleja" pieejamību, apmeklētāju plūsmas optimizēšanu, kas palīdzēs saglabāt dabas vērtības un novirzīs apmeklētājus uz mazāk jutīgām vietām, kā arī, izveidojot veselības maršrutu, tiks popularizēts aktīvs un veselīgs dzīvesveids. 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas: EUR 316 188.70

ERAF: EUR 256 912.41

Valsts budžeta dotācija: EUR 13 601.25

Pašvaldības finansējums: EUR 31 736.24   

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

05.07.2017. noslēgts līgums par "Labiekārtojuma izbūve rekreācijas zonai peldvietā "Mārtiņsalā" Stendes iela "Rumbas B1" un "Glābšanas stacija "Mārtiņsa""" Kuldīga, iepirkuma ID Nr. KNP/2017/31/ERAF" par summu EUR 39 077,73 + PVN. Būvuzraudzību veic: SIA "SNB projekti". Autoruzraudzību veic: A.Tetere 

07.07.2017. noslēgta Vienošanās ar CFLA par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.4.1.1/17/A/030

05.09.2017. Objekta "Rekreācijas zonas labiekārtojuma izbūves būvdarbi peldvietā "Mārtiņsala" Stendes iela "Rumbas B1 un "Glābšanas stacija" "Mārtiņsala" Kuldīga" nodošana ekspluatācijā, kuras ietvaros izveidots veselības maršruts un atjaunota Zilā karoga peldvieta.

23.09.2017. atklāšanas pasākums Mārtiņsalā (Novada vēstis - http://kuldiga.lv/images/KuldigasVestis/2017/21_09_2017.pdf) fotogrāfijās (kuldiga.lv - http://kuldiga.lv/lv/galerijas1/event/veselibas_diena_martinsala_2017#0)

Projekta ieviešana paredzēta līdz 2018. gada 31.decembrim

26.06.2018.
01.06.2018. izsludināts iepirkums "Pakalpojuma sniegšana būvuzraudzībā objektā "Skatu tornis ar trošu ceļu pāri Ventas upei, Kuldīgā 1.kārta"" Identifikācijas Nr.KNP/2018/21

02.07.2018. noslēgts būvniecības līgums par būvdarbu veikšanu objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā", iepirkuma ID Nr. KNP/2018/1-K/ERAF, par līguma summu EUR 247646,77 bez PVN ar SIA "KCE". Būvuzraudzību veic SIA "BaltLine Globe", autoruzraudzību SIA "SNB projekti" un SIA "Volts 1".

15.10.2018. būvniecības līgums par būvdarbu veikšanu objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" pagarināts līdz 2018.gada 16.novembrim.

28.12.2018. būvdarbu veikšanu objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" pieņemta ekspluatācijā.

Cita saistītā informācija

--Informācija aktualizēta 18.01.2019.--

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes