MAZO ETNISKO KULTŪRTELPU ATTĪSTĪŠANA UN POPULARIZĒŠANA KĀ TŪRISMA GALAMĒRĶI “UNESCO – TŪRISMS (DEVELOPMENT AND PROMOTION OF SMALL ETHNO-CULTURAL REGIONS AS TOURISM DESTINATIONS – “UNESCO – ROURISM’””,NR. EST-LAT 15

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Terēza Strauta
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Latvijā un Igaunijā ir četri unikāli reģioni – Setomā, Kihnu, Suiti un lībiešu krasts – kur senās kultūras tradīcijas vēl joprojām tiek uzturētas kā daļa no ikdienas dzīves. Šīs senās tradīcijas, kurās ietilpst dziesmas, dejas, tautastērpi, reliģisko un tradicionālo svētku svinēšana, ēdieni un rokdarbi, ir iemesls kāpēc trīs reģioni (Setomā, Kihnu un Suiti) ir iekļauti UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā. Tomēr šī unikālā kultūras mantojuma potenciāls un pasaulē plaši pazīstamais UNESCO zīmols netiek pienācīgi izmantots kā šo reģionu popularizēšana tūristiem.
Daudzi apmeklētāji un vietējie tūroperatori neizprot UNESCO zīmola nozīmi, tāpēc tas jāpadara visiem saprotamāks. Reģioniem vajadzētu kopīgi mācīties kā efektīvāk izmantot UNESCO zīmolu, izmantojot citu reģionu pieredzi, kultūras mantojuma speciālistus un tūrisma ekspertus. UNESCO sarakstā tiek iekļauti tikai tās vietas, kurās ir autentisks kultūrvēsturiskais mantojums, tāpēc visiem partneriem ir jāapzina savas vēsturiskā mantojuma vērtības un to autentiskais saturs. Tad to var piedāvāt apmeklētājiem.
Projekta mērķis ir radīt tūrisma produktu, kurā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru reģioni, kuru kultūru unikalitāti ir atzinis UNESCO. Projekta partneri ir apņēmušies izveidot unikālu integrētu tūrisma produktu un popularizēt to kopā ar vietējo kultūrvēsturisko mantojumu, vietējo uzņēmēju pakalpojumu piedāvājumiem un interesantākajām vietām. Tiks izveidoti četri dažādi maršruti: Setu, Kihnu, lībiešu un Suitu novados, kuri tiks reklamēti zem vienota zīmola. Tiks veidotas vienotas kartes, maršrutu apraksti, kopīgoti tūrisma piedāvājumi, tiks veidotas grāmatas gan kultūrvēsturiskā mantojuma aprakstiem, gan tūrisma ekspertiem par vietējo mantojumu izmantošanas iespējām. Būs vajadzīgas kopīgas apmācības un pieredzes apmaiņas, kā arī investīcijas vietējos objektos. Kuldīgas novadā tiks sakārtots Basu tautas nams, izveidota profesionāla muzeja ekspozīcija, izstrādāts interesants piedāvājums suitu tradīciju atspoguļošanā, tiks aktivizēti tūrisma uzņēmēji visā Gudenieku pagastā..

 

Partneri
Biedrība Setomaa Tourism, Setu institūta fonds, etniskās kultūras centrs "Suiti", Dundagas pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Kihnu pašvaldība, Kihnu kultūras telpas fonds, Varskas pašvaldība, Meremā pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Alsungas novada pašvaldība

 

Finansējums

Kopējais projekta budžets:
1 123 547,00 € (ERAF līdzfinansējums 955 014,95 €). Kuldīgas novada pašvaldības kopējais budžets ir 93 989 (ERAF līdzfinansējums 79 890,65 €).
 

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projekta periods:
01.03.2017 – 29.02.2020
 

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes