Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industrial Heritage),Nr. EST-LAT 7

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Aiga Vanaga-Poriķe
Partneri
Vadošais partneris: Kurzemes plānošanas reģions
Mērķi un uzdevumi

Veicinot industriālās vēstures liecības saglabāšanu, 26 Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objekti uzsāk projektu „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”, kas tiek īstenots ar INTERREG Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.
Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,
1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
2) izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.
Kuldīgas novada pašvaldība kā projekta partneris īstenos Kuldīgas industriālā mantojuma objekta - agrākā telegrāfa komunikācijas un pasta torņa - pārbūvi, kas līdz šim nav izmantots kā tūrisma objekts, taču tā vēsture ir saistoša. Tādēļ projekta ietvaros tiks veidota koncepta izstrāde ekspozīcijai, IT risinājumi atraktivitātes nodrošināšanai, kā arī rekonstrukcijas darbi.
Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv.

Karte ar Latvijas un Igaunijas industriālā mantojuma objektiem, kuri iesaistījušies projekta “ Industriālais mantojums tūrismam” īstenošanā https://industrialheritage.travel/
 

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir 1 143 135 EUR, t.sk. ERAF finansējums 971 665,09 EUR. Projekta plānotais finansējums Kuldīgas novada pašvaldībā: 50 000.00  EUR

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.maijs - 2019. gada 31.augusts

Papildināts 27.03.2018.
SIA "Bonus Eventus" izstrādājis Kuldīgas adatu fabrikai veltītu ekspozīcijas māksliniecisko projektu, kurā tiek iekļauta un atspoguļota informācija par adatas vēsturi no civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsdienām, un padziļināta ekspozīcija par vietējo adatu fabriku vēsturi Kuldīgā un Latvijā.

Papildināts 29.08.2018.
Informācija par plānoto adatai veltītas ekspozīcijas izveidi  Industriālā mantojuma ēkā – kādreizējā telegrāfa tornī, Liepājas ielā 37, Kuldīgā, ievietota Kuldīgas novada tūrisma informācijas mājaslapā http://visit.kuldiga.lv/lv/ko-darit-kuldiga/vesture-un-kultura/adatu-ekspozicija-industriala-mantojuma-torni

Papildināts 11.10.2018.
12.-14.oktobrī Kurzemē notiek industriālā mantojuma tūre, kas viesosies arī Kuldīgas pusē, Adatu tornī. Kuldīgas industriālā mantojuma ekskursijas sākums pie plānotās Adatu ekspozīcijas tornīša Liepājas ielā 37.  Ekskursija kājām sertificēta gida pavadībā, izzinot adatu fabriku vēsturi un ar tām saistītos cilvēkus. Noslēgumā Kuldīgas senais ķieģeļu tilts kā svarīgs industriālais mantojums pilsētā.

Papildināts 17.10.2018.
Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde akceptējusi projektēšanas nosacījumu izpildi būvprojektam “Ēkas daļas - torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve, Liepājas ielā 37, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

Papildināts 14.11.2018.
Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā izsludināts iepirkums “Būvdarbu veikšana objektā “Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā”

Papildināts 22.01.2019.
Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde akceptējusi objekta “Ēkas daļas - torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve, Liepājas ielā 37, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Papildināts 25.01.2019.
Uzsākta objekta “Ēkas daļas-torņa atjaunošana, restaurācija un pārbūve Liepājas ielā 37, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” pārbūve. Būvniecību veiks SIA “Warss+”, autoruzraudzību SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”, būvuzraudzību SIA “STRUŅĶKROGS”.

Papildināts 25.07.2019.
Būvdarbi tornī pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.

Cita saistītā informācija

Bildes (Foto: Raimonds Rāts, Ovīšu bāka (Latvija)) 

Industriālā torņa foto: Artis Gustovskis

Šis dokuments atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes