Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Kaspars Rasa, 27840580, kaspars@kuldiga.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
• Projekta vadības nodrošināšana;
• Projekta īstenošanas nodrošināšana;
• Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
• Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
• Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas rezultātā laika periodā -2017.-2020.gadam plānots sniegt atbalstu 4189 mērķa grupas dalībniekiem, t.sk. 628 Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Eiropas Sociālā fonda (ESF) slimību profilakses pasākumos un 3561 iedzīvotājiem, kuri piedalījušies ESF veselību veicināšanas pasākumos. Projekta laika periodā - 2020.-2023.gadam, plānots īstenot 958 pasākumus.

 

Finansējums

Projekta izmaksas laika periodā -2017.-2020.gadam, 294846.00 EUR no tiem, ESF finansējums 85% (250619.10 EUR) un 15% (44226.90EUR) valsts budžeta finansējums.
Projekta izmaksas laika periodā - 2020.-2023.gadam, 200343.00 EUR no tiem ESF finansējums 85% (170291.55 EUR) un 15% (30051.45EUR) valsts budžeta finansējums.
Projekta kopējās izmaksas ir 495 189.00 EUR no tiem ESF finansējums 85% (420910.65 EUR) un 15% (74278.35EUR) valsts budžeta finansējums.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projektu plānots īstenot laika periodā no 2017.gada jūlijs līdz 2023.gada 31.decembrim.

Cita saistītā informācija

Pateicoties veselības projekta finansējumam, Kuldīgas novada iedzīvotājiem iegādāts lietderīgs sporta inventārs

Kuldīgas novada pašvaldība turpina aktīvi realizēt projektu Nr. 9.2.4.2./16/I/095 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem”, kura ietvaros iegādāts sporta inventārs. Iegādāto inventāru bezmaksas regulāri izmanto Kuldīgas novada iedzīvotāji.

2017. gadā par projekta finansējumu iegādātas gan slēpes, gan slidas bērniem un pieaugušajiem. Kuldīgas novada sporta skola slēpes bezmaksas ziemas sezonās izsniedz senioriem, ģimenes 3+ kartes īpašniekiem, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām. Savukārt slidas, pēc iepriekšēja pieraksta, bezmaksas nodeva visu slidotgribētāju rokās.

Lai iegādāto inventāru liktu lietā, Kuldīgas novada sporta skola, pateicoties pašvaldības iesaistei, izveidojusi publisko slēpošanas trasi un publisko slidotavu.

Tāpat Kuldīgas peldbaseinā 2017. gadā par projekta līdzekļiem iegādātas bumbas ūdens aerobikai, peldēšanas rullis, peldēšanas nūdeles, “Aqua jogging” hanteles, līdzsvara dēlis, peldēšanas josta un dēlis, kāju starplikas peldēšanai, cimdi un pleznas. Savukārt 2021. gadā papildus iegādātas fitnesa bumbas, fitnesa cimdi, stepa solis ūdens aerobikai un kāju pludiņi. ‘

Arī Kuldīgas peldbaseina apmeklētāji atzinīgi novērtējuši iegādāto inventāru, regulāri piedaloties dažādās projekta bezmaksas rīkotajās nodarbībās.

Minētais inventārs ir tikai daļa no iegādātā inventāra, kas bezmaksas lietošanā tiek nodots Kuldīgas novada iedzīvotājiem.

 

Informācija par projekta aktivitātēm šeit: Veselīgs Kuldīgas novads | Facebook

 

Februāra grafiks (2019)

Projekta darba plāns 2017. gadam.

Oktobra grafiks (2017)

Novembra grafiks (2017)

Decembra grafiks (2017)

Janvāra grafiks (2018)

Februāra grafiks (2018)

Marta grafiks (2018)

Aprīļa grafiks (2018)

Maija grafiks (2018)

Jūnija grafiks (2018)

Jūlija grafiks (2018)

Augusta grafiks (2018)

Septembra grafiks (2018)

Oktobra grafiks (2018)

Novembra grafiks (2018)

Decembra grafiks (2018)

JANVĀRA GRAFIKS (2019)

Februāra grafiks (2019)

Marta grafiks (2019)

Aprīļa grafiks (2019)

Maija grafiks (2019)

Jūnija grafiks (2019)

Jūlija grafiks (2019)

Augusta grafiks (2019)

Septembra grafiks (2019)

Oktobra grafiks (2019)

Novembra grafiks (2019)

Decembra grafiks (2019)

Novembra grafiks (2020)

Februāra grafiks (2021)

Marta grafiks (2021)

Aprīļa grafiks (2021)

Maija grafiks (2021)

Jūnija grafiks (2021)

Jūlija grafiks (2021)

Augusta grafiks (2021)

Spetembra grafiks (2021)

Oktobra grafiks (2021)

Novembra grafiks (2021)

Decembra grafiks (2021)

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes