Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Kaspars Rasa, 27840580, kaspars@kuldiga.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
• Projekta vadības nodrošināšana;
• Projekta īstenošanas nodrošināšana;
• Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
• Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;
• Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sniegt atbalstu 4189 mērķa grupas dalībniekiem, t.sk. 628 Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Eiropas Sociālā fonda (ESF) slimību profilakses pasākumos un 3561 iedzīvotājiem, kuri piedalījušies ESF veselību veicināšanas pasākumos

 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 295 116 EUR, t.sk. ESF finansējums 85% jeb 250 848.60 EUR

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Projektu plānots īstenot laika periodā no 2017.gada jūlijs līdz 2019.gada 31.decembrim.
 

Cita saistītā informācija

/userfiles/files/FEBRUĀRA GRAFIKS (2019).pdf

Projekta darba plāns 2017. gadam.

Oktobra grafiks (2017)

Novembra grafiks (2017)

Decembra grafiks (2017)

Janvāra grafiks (2018)

Februāra grafiks (2018)

Marta grafiks (2018)

Aprīļa grafiks (2018)

Maija grafiks (2018)

Jūnija grafiks (2018)

Jūlija grafiks (2018)

Augusta grafiks (2018)

Septembra grafiks (2018)

Oktobra grafiks (2018)

Novembra grafiks (2018)

Decembra grafiks (2018)

JANVĀRA GRAFIKS (2019)

Februāra grafiks (2019)

Marta grafiks (2019)

Aprīļa grafiks (2019)

Maija grafiks (2019)

Jūnija grafiks (2019)

Jūlija grafiks (2019)

Augusta grafiks (2019)

Septembra grafiks (2019)

Oktobra grafiks (2019)

Novembra grafiks (2019)

Decembra grafiks (2019)

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes