„Sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes uzlabošana Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Zīle, 26317827, elina.zile@kuldiga.lv
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis Kuldīgas sociālā dienesta ēkas Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā energoefektivitātes uzlabošana.

Finansējums
Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

PROJEKTĒŠANA

Noslēgti līgumi:

2014. gada 21. jūlijā izstrādāts energoaudits, izmaksas EUR 550 bez PVN;

2014. gada 10. septembrī par tehniskā projekta izstrādi - SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”; Līguma summa EUR 9500,00 bez PVN, PVN 21% - EUR 1995,00, kopā EUR 11495,00

2015. gada 13. februārī par tehniskā projekta būvekspertīzes veikšanu – SIA “V projekts”; Līguma summa EUR 3300,00 bez PVN, PVN 21% - EUR 693, kopā EUR 3993,00

 

BŪVNIECĪBA

Noslēgti līgumi:

2017. gada 23. martā par Būvuzraudzību – SIA “Struņķkrogs”, būvuzraugs Dainis Šēlis; Būvuzraudzības izmaksas EUR 3472,00 bez PVN, PVN 21% - EUR 729,12, kopā EUR 4201,12

2017. gada 27. martā par būvdarbu veikšanu – pilnsabiedrība “Konsorcijs RT-ALTE”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Aldis Fromanis; Būvniecības līguma summa EUR 217 073,42 bez PVN, PVN 21% - EUR 45 585,42, kopā EUR 262 658,84

2017. gada 27. martā par Autoruzraudzību – SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”; Autoruzraudzības izmaksas EUR 2200,00 bez PVN, PVN 21% - EUR 462,00, kopā EUR 2662,00

Būvniecības līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši, no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanu, t.i. 12.10.2017.

 

Projekta virzība:

2017.gada 25. maijā parakstīta vienošanās ar SIA ““Projektēšanas birojs AUSTRUMI” par autoruzraudzības līguma izbeigšanu

2017. gada 25. maijā noslēgts līgums ar SIA “2B ARHITEKT” par autoruzraudzības veikšanu objektā. Līguma summa EUR 2892,56 bez PVN, PVN 21% - EUR 607,44, kopā EUR 3500.00

2017. gada 26. jūnijā sastādīts akts Nr.1 par nepieciešamo darbu veikšanu un apjomu izmaiņām būvniecības līguma tāmē (izslēdzamie darbi par summu EUR 9444,20 bez PVN un ieslēdzamie darbi par summu EUR 13 448,01 bez PVN).

2017. gada 06. jūlijā balstoties uz izmaiņu aktu, parakstīta vienošanās Nr.1 pie būvniecības līguma par līguma summas izmaiņām.

Būvniecības līguma summa pēc izmaiņām EUR 221 077,23 bez PVN, PVN 21% - EUR 46 426,22, kopā EUR 267 503,45

Projekts pabeigts 05.11.2017.

 

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes
27.03.2017Siltinās Kuldīgas novada Sociālā dienesta ēku, remontdarbu laikā dienests darbosies citās telpās