„Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA), nr. CB110

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Projekta vadītājs Artis Gustovskis t.63322259
Partneri
Vadošais partneris - Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra „Inspiration Gotland” (Zviedrija).
Mērķi un uzdevumi

Laikā no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim Kuldīgas novada pašvaldība īsteno Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros projektu „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” (HANSA), nr. CB110.

Projektā iesaistījušies 10 partneri no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas. Projekta partneri Latvijā ir Kokneses novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Kuldīgas novada pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā Pērnavas pilsētas pašvaldība un Vīlandes pilsētas pašvaldība, Zviedrijā Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra „Inspiration Gotland”.

Lai stiprinātu mazos galamērķus starptautiskajā tūrisma tirgū, liela nozīme ir pārrobežu sadarbībai. Projektā Hanzas vēsturiskais mantojums tiks aktualizēts un popularizēts vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Vietējā līmenī tiks attīstīti vietējie tūrisma objekti, nacionālajā līmenī tiks veicināta sadarbība starp pilsētām kopīgu tūrisma produktu un piedāvājumu veidošanā, savukārt starptautiskajā līmenī tiks veidoti pārrobežu tūrisma piedāvājumi.

Projekta gaitā Baltijas jūras reģions tiks aktīvi pozicionēts kā vieta, kur iespējams iepazīties ar Hanzas mantojumu un Hanzas vēsturi, tā iekļaujot to kopējā Hanzas vēstures izpētes Eiropas kontekstā.

Projekta rezultātā visa gada garumā pieaugs tūristu skaits Hanzas pilsētās un tiks radīti dažādi tūrisma piedāvājumi, kas balstīti pārrobežu sadarbībā. Zīmols “Hanzas gastronomija” apvienos Hanzas mantojumu ar vietējās gastronomijas vērtībām.

Projekta mērķi ir:

·  Iedzīvināt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu mūsdienās;

·  Izveidot Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā;

·  Attīstīt jaunus, interesantus tūrisma produktus.

Finansējums

Kopējais projekta finansējums ir 126 498,85 eiro, no kuriem 85%, jeb 107 524,03 eiro ir Eiropas savienības finansējums un 15%, jeb 18 974,83 eiro ir Kuldīgas novada pašvaldības finansējums.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana
Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes