Sporta skolas rekonstrukcija Kalna ielā 6, Kuldīgā. 1. un 3. kārta.

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Orna, t. 63322564
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Sporta skolas rekonstrukcija un jauna peldbaseina būvniecība.

Rekonstruējot sporta skolu, iecerēts nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošas telpas skolas riteņbraukšanas nodaļai, izveidojot velosipēdu noliktavas, velosipēdu darbnīcu un ģērbtuves, kā arī iekārtot mūsdienīgas apmācību telpas šaha un dambretes nodarbībām. Sakārtota tiks arī skolas sporta zāle, kurā treniņus aizvada jaunie volejbolisti un futbolisti.

 

Finansējums

Aizņēmums no Valsts kases

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

14.07.2015. parakstīts līgums ar SIA "Abora" par būvdarbu veikšanu objektā. Iepirkuma procedūra Nr.KNP/2015/6-K. Līguma summa EUR 1 805 768,24 bez PVN.

20.07.2015. parakstīts līgums ar SIA "TEEJA" par autoruzraudzības veikšanu objektā. Iepirkuma procedūra Nr. KNP/2015/47-S. Līguma summa EUR 41 980,00 bez PVN. Būvprojekta izstrādātājs SIA "Diānas Zalānes projektu birojs".

23.07.2015. parakstīts līgums ar SIA "Būves un būvsistēmas" par būvuzraudzības veikšanu objektā. Iepirkuma procedūra Nr.KNP/2015/52. Līguma summa EUR 12 510,00 bez PVN.

 

Cita saistītā informācija

http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/1288-paraksta-ligumu-par-kuldigas-sporta-skolas-rekonstrukciju-un-peldbaseina-buvniecibu

http://kuldiga.lv/lv/aktualitates/1376-saistiba-ar-peldbaseina-buvniecibu-kuldiga-slegs-satiksmi-jelgavas-ielas-posma

http://kuldiga.lv/lv/kuldiga/kuldigas-vecpilseta/1474-kuldigas-novada-sporta-skolas-ekas-parbuves-laika-atrod-1980-gada-rakstitu-vestijumu

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes