Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajai ēkai "Atvasītes" Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Matīss Upītis
Partneri
Rumbas pagasta pārvalde
Mērķi un uzdevumi

Projekta stratēģiskais mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisiju.

Projekta tiešais mērķis ir konkrēto būvju pārbūve lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, paaugstinētu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī samazinātu pašvaldību izdevumus par ēku uzturēšanu un patērēto siltumu.

Finansējums

Ēku tehnisko apsekošanu, energoaudita atskaites un projekta izstrādi finansē Kuldīgas novada pašvaldība.

Pārbūvi pašvaldība veiks piesaistot līdzfinansējumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas "Klimata pārmaiņu finanšu instruments"

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

2015. gada janvāra un februāra mēnesis

Sagatavots ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.

Sagatavots ēkas energoaudita pārskats.

2015.gada marta mēnesis

10.03.2015 izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei.

2015.gada aprīļa mēnesis

30.04.2015 noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ar SIA Baltex group. Līgumcena: EUR 7860,00 bez PVN.

2015.gada jūnija mēnesis

30.06.2015 akceptēts būvprojekts minimālā sastāvā.

2015. gada jūlija mēnesis

08.07.2015 izsniegta būvatļauja

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes