Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā, projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/014

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Zīle, tālr. 26317827
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus pašvaldības administratīvajā ēkā "Atvasītes", Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 419 687,71 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 235 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija - 12 441,18 EUR un pašvaldības finansējums - 29 029,41 EUR. 

 

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana

Kuldīgas novada pašvaldība šī gada 21. aprīlī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/014 Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā,” īstenošanu.

Projekta ietvaros Pašvaldība noslēdza līgumu ar būvuzņēmumu SIA “Nejss” par būvdarbu veikšanu objektā “Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”, iepirkuma Nr. KNP/2020/55-K/ERAF, par kopējo summu 358'361,39 EUR bez PVN. Plānotais izpildes termiņš 6 mēneši.
 
Vienlaikus ar līgumu par būvdarbu veikšanu noslēgti līgumi par būvuzraudzības veikšanu ar IK "FM grupa" un par autoruzraudzības veikšanu ar būvprojekta autoru SIA "Baltex group".

informācija papildināta 20.04.2021.

Izmantojot Līgumā paredzētās tiesības, Pašvaldība 16.07.2021. pieņēma lēmumu pārtraukt līgumu ar būvuzņēmēju un uzsāka procedūru Objekta pārņemšanai un jauna iepirkuma procedūras izsludināšanai, lai iespējami īsākā laikā noslēgtu līgumu ar citu būvuzņēmēju par būvdarbu turpināšanu.

Būvdarbu laikā laikā Pašvaldība neskaitāmas reizes saskārās ar būvuzņēmēja nekompetenci, nekvalitatīvi veiktajiem darbiem un ievērojamiem darbu izpildes termiņu kavējumiem. Neskatoties uz norādījumiem, ka situācija būvobjektā nav pieņemama, būvuzņēmējs neveica nekādus uzlabojumus.


informācija papildināta 23.07.2021.

09.09.2021. iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA "Pretpils" par būvdarbu veikšanu objektā “Ārkārtas apstākļu novēršana būvobjektā "Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”” iepirkuma Nr. ID Nr. KNP/2021/58-S/ERAF, par kopējo summu 210'361.62 EUR bez PVN. Lai nekavējoties uzsāktu neatliekamu būvdarbu veikšanu, lai glābtu ēkas stāvokli, kas ievērojami tika pasliktināts iepriekšējā būvdarbu veicēja SIA "Nejss" darbūbas un/vai bezdarbības rezultātā.


informācija papildināta 10.09.2021.

02.12.2021. iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA "Pretpils" par būvdarbu veikšanu objektā “Būvdarbu pabeigšana būvobjektā "Administratīvās ēkas “Atvasītes” pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai, Riežupes ielā 1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā””, iepirkuma Nr. KNP 2021/55-K/ERAF, par kopējo summu 299'546,44 EUR bez PVN. 


informācija papildināta 02.12.2021.

Parakstīti Vienošanās grozījumi ar CFLA nosakot, ka projekta kopējās izmaksas ir 666 145,23 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 235 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija - 12 441,18 EUR un pašvaldības finansējums - 29 029,41 EUR. 

Finansējums, kurš pārsniedz attiecināmo finansējuma apjomu 389 674,64 EUR apmērā, tiks segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projektu plānots īstenot no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada decembrim. 

19.04.2022. iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem atsākti būvdarbi ēkas ārpusē.


informācija papildināta 20.04.2022.

23.08.2022. būvdarbi pabeigti.

31.08.2022. ēka pieņemta ekspluatācijā. 


informācija papildināta 31.08.2022.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes
14.04.2021KULDĪGAS NOVADĀ PĀRBŪVĒS RUMBAS PAGASTA PĀRVALDES ĒKU