"Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība"; "Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Matīss Upītis
Partneri
SIA "Kuldīgas ūdens"
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķi ir Meistaru ielas izbūve posmā no Dārzniecības ielas līdz Ventspils ielai. Dārzniecības ielas rekonstrukcija posmā no Ventspils ielas līdz Kuldīgas pilsētas robežai. Siltumnīcu ielas rekonstrukcija posmā no Dārzniecības ielas līdz nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu Nr. 62010030033 (ieksaitot krustojumu un iebrauktuvju izbūve). Nodrošināt ielas galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. Nodrošināt atbilstošu satiksmes drošības līmeni, gājēju, velosipēdistu un autobraucēju komfortu un estētiski kvalitatīvu risinājumu. Izbūvēt ielu apgaismojumu. Izbūvēt komunikācijas un to pieslēgšanās vietas, kas nepieciešamas rūpniecības teritorijas attīstībai un ugunsdrošības nodrošināšanai. 

Finansējums

Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” Otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas ir 1913956,64 eiro ar PVN, no kuriem 85% (jeb 1 626 863,14) ir ERAF līdzfinansējums, 4,5% (jeb 86128,05) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām līdzfinansējums un 10,50% (jeb 200965,45) ir Kuldīgas novada pašvaldības finansējums.

Būvprojekta izstrādi pilnībā finansē Kuldīgas novada pašvaldība

 

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

Uzsākts

Projekta ieviešana

Ieviešana 2014. gads

Būvprojekta izstrāde

09.12.2014 izsludināts iepirkums Būvprojekta izstrādei

Ieviešana 2015. gads

21.01.2015 noslēgts līgums par Būvprojekta izstrādi ar SIA "BM Būvprojekts". Līgumcena: EUR 22 460,00 bez PVN.

No 24.02.-10.03.2015 notika sabiedrības informēšana. Tikšanās ar iedzīvotājiem notika Kuldīgas novada pašvaldības telpās 2015.gada 10.martā. Uz tikšanos bija ieradušies pieci iedzīvotāji.

​08.01.2016 pabeigta projektēšana.

24.02.2016 izsludināts ieprikums Būvdarbu veikšana objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

14.10.2015 izsludināta cenu aptauja Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”

​09.11.2015 noslēgts līgums par Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ar SIA "Firma L4" Reģ.Nr. 40003236001 par kopējo summu 4295.50 ieskaitot PVN.

01.10.2016 izsludināta cenu aptauja Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam “Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība”.

​14.10.2016 noslēgts līgums par Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde projektam “Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālās teritorijas attīstība” ar SIA "Bizpro" Reģ. Nr. 40003623782 par kopējo summu 3569.50 eiro ieskaitot PVN.

​16.11.2016 noslēgts līgums par Būvdarbu veikšanu objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ar pilnsabiedrību "SC&I", Reģ. Nr. 58503026101 par kopējo summu 1572052.67 eiro neskaitot PVN.

30.09.2016 izsludināts iepirkums Būvuzraudzības veikšana objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

​28.11.2016 noslēgts līgums par Būvuzraudzības veikšanu objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ar SIA "Baltline globe" Reģ.Nr. 40003780856 par kopējo summu 9922.00 eiro ieskaitot PVN.

​29.11.2016 noslēgts līgums par Tehniskā projekta „Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā” izstrāde un Autoruzraudzība ar Pilnsabiedrību "BM Būvprojekts", Reģ.Nr. 40103802844 par kopējo summu 2340.00 eiro neskaitot PVN.

​13.07.2017 Kuldīgas novada pašvaldība noslēdz vienošanos ar CFLA (Centrālā finanšu līguma aģentūra) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.6.2.0/16/I/017.

06.02.2016 noformēts akts par darbu pārtraukšanu objektā pamatojoties uz būvdarbu veikšanai nepiemērotiem laika apstākļiem. 

31.03.2017 noformēts akts par darbu atsākšanu objektā.

Objekts nodots ekspluatācijā 08.12.2017.

 

 

 

 

 

 

 

Cita saistītā informācija

Projekta publicitāte http://kuldiga.lv/lv/uznemejiem/2660-sakusies-ielu-izbuve-teritorija-kur-attistas-razosana

 

 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes